Consiliul Local Timișoara

179/19.04.2019 privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu Termoficare Oradea SA

19.04.2019

Consiliul Local Timișoara

178/11.04.2019 privind aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME - in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3), finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, şi alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

177/11.04.2019 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul „PadovaFIT Expanded" - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions" ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

176/11.04.2019 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

175/11.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

174/11.04.2019 privind modificarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu"

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

173/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 70", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 224/24.04.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

172/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Aleea Azurului nr. 7", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/24.04.201

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

171/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 223/24.04.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

170/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Intrarea Cerceilor nr.2, bl. D 65", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221/24.04.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

169/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Intrarea Sepia nr. 10", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225/24.04.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

168/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/24.04.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

167/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/12.03.2019 de aprobare a devizului general actualizat conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 şi aprobarea actualizării cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr. 47

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

166/11.04.2019 privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7", cod SMIS 121401 şi a cheltuielilor aferente

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

165/11.04.2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 696/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncţional de tip servicii sociale fără cazare" prin POR 2014-2020, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/04.03.2019

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

164/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 347/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Felix, nr. 23, bl.75", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 599/16.11.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

163/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Brandusei, nr. 4", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 597/16.11.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

162/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 350/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Brandusei, nr. 11", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 598/16.11.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

161/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 346/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Linistei, nr. 17,bl.92", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 595/16.11.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

160/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr. 1", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/16.11.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

159/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, Calea Torontalului, nr. 66, bl. 119", modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 596/16.11.2018

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

158/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunătătirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinte: zona Aradului - Torontalului" - cod smis 117404 si a cheltuielilor aferente, cu modificările ulterioare

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

157/11.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

156/11.04.2019 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205 din data de 26.05.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a suprafeţei de teren de 8413 mp înscrisă în CF nr. 409987 Timişoara, top 8628/1 şi a suprafeţei de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timişoara, CF vechi nr. 150367, top 8322

11.04.2019

Consiliul Local Timișoara

155/11.04.2019 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 254/23.04.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu spaţiul SAD atribuit spre închiriere Asociaţiei Foştilor Refugiaţi, Strămutaţi şi Expulzaţi din Ardealul de Nord la un tarif de 0,88 lei /lună /m.p

11.04.2019