keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

5/27.01.2004 privind eliberarea din funcţie a directorului general al Regiei Autonome de Transport Timisoara - d-nul NICOLAE MARCU

27.01.2004

...; - Serviciul Centrul de Informare Pentru Cetăţeni; - Biroul Relaţii Publice; - Regiei Autonome de Transport Timisoara; - D-nului Nicolae Marcu; - Consiliului de Administraţie al RATT; - Mass-Media Locală Presedinte de sedinta PAUL SANDU COSTIN...
..., atât executivul Primariei Municipiului Timisoara cât si Consiliul Local al Municipiului Timisoara au dat dovada pâna în prezent de foarte multa clementa cu privire la neregulile R.A.T.T., ajutându- l personal pe actualul director general, d-nul...

Consiliul Local Timișoara

47/01.03.2011 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

01.03.2011

... - RETIM - RATT 1. - alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii,Protecţia Copilului, etc) ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activităţile culturale sportive, religioase, probleme sociale, - TOTAL - număr de efective...
... maşini abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002 - HCL 371/2007 - alte linii - din care: în colaborare cu: - inspectorii din Primărie - cu Poliţia Naţională - RETIM - RATT 1. - alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii...

Consiliul Local Timișoara

5/30.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara

30.01.2007

... zona A: se porneste de la 3 lei/mp/zi, iar pentru restul orasului se porneste de la 2 lei/mp/zi) CAP.VII CONTRAVENTIILE PRIVIND COMERTUL STRADAL PE RAZA MUNICIPIULUI TIMISOARA Art.23 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre...
... unitatilor proprii; e) Neafisarea datelor de identificare ale agentului economic, asociatiei familiale si persoanelor fizice ; f) Neefectuarea salubrizarii permanente a amplasamentului ocupat ; Art.24 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda...

Consiliul Local Timișoara

88/11.03.2014 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

11.03.2014

.../2007 modificată - alte linii - din care: în colaborare cu: - inspectorii din Primărie - cu Poliţia Naţională - cu IJJ/Gruparea de Jandarmi Mobilă - RETIM - RATT - alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii, Protecţia Copilului, DSP/DSV...
... Mobilă - RETIM - RATT - alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii, Protecţia Copilului, DSP/DSV/OPC etc) - Cu executorii Primăriei Timişoara 2 ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activităţile culturale sportive...

Consiliul Local Timișoara

349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara

10.12.2002

... cetățenilor. CAPITOLUL I. ACTIVITĂŢI EDILITAR GOSPODĂREŞTI Art. 2. — Constituie contravenție și se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000.000 — 2.000.000 lei — persoane fizice 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane juridice a. Neîntreţinerea...
... de polei; Neîmprejmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deținute; Necosirea ierbii, a gazonului din spațiile verzi aferente sau limitrofe imobilului, curții, grădinii; oa => ma m Art. 3. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă...

Consiliul Local Timișoara

160/28.04.2009 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in Municipiul Timisoara

28.04.2009

... de transport în comun (R.A.T.T.), ai celei de iluminat stradal (ENEL) sau orice alt suport (garduri, faţade de clădiri, transformatoare electrice etc.) amplasate pe domeniul public este interzisă aplicarea de afişe şi postere. Expunerea de afişe...
.../postere este permisă doar în spaţiile special amenajate şi administrate de către Administraţia Domeniului Public. (4) Pe stâlpii R.A.T.T. şi ENEL este permisă amplasarea de sisteme publicitare, panouri publicitare, cu prindere de un singur stâlp, gen...

Consiliul Local Timișoara

276/18.11.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente

18.11.2003

... face pe colant autoadeziv si va avea dimensiunea de unui format A4 cu înaltimea de 210 mm si vor fi inscriptionate cu negru pe fond alb. Art. 30. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 10.000.000 si 20.000.000 lei...
... efectuarea serviciului de transport persoane sau bunuri în regim de taxi de catre persoane care nu detin autorizatie taxi. Art. 31. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 10.000.000 si 20.000.000 lei utilizarea însemnelor...

Consiliul Local Timișoara

417/12.09.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

12.09.2014

... municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii; - menţine ordinea publică, în mijloacele de transport in comun, in imediata apropiere a statiilor RATT, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor...
... provocate de astfel de evenimente in statiile RATT sau zonele/locurile limitrofe acestora; - participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe sau componente ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru...

Consiliul Local Timișoara

482/20.11.2015 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.11.2015

... ordinea publică, în mijloacele de transport in comun, in imediata apropiere a statiilor RATT, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun precum şi în alte asemenea locuri...
... lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente in statiile RATT sau...

Consiliul Local Timișoara

315/16.12.2003 pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul Timişoara

16.12.2003

... R.A.T.T. , respectiv F.R.E.T. , în Municipiul Timişoara, Hotărârea Consiliului Local nr. 274/2001- privind aprobarea Metodologiei de amplasare a sistemelor publicitare ( panouri , totemuri , semnale , bannere) în Municipiul Timişoara şi orice alte...
... raspunderea materiala, disciplinara sau contraventionala, dupa caz. Constituie contraventii, conform acestui regulament, si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza: Nr. crt. Contraventia Cuantumul amenzii Minim (lei)Maxim (lei) 1...

Consiliul Local Timișoara

249/20.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.12.2016

... publică, în mijloacele de transport in comun, in imediata apropiere a statiilor RATT, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun precum şi în alte asemenea locuri publice...
..., potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente in statiile RATT sau zonele...

Consiliul Local Timișoara

371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

30.10.2007

... cele situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră sau feroviară. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.1, se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.500 – 2.5000 lei; SECŢIUNEA II OBLIGATIILE CETATENILOR SI ALE...
... feroviară. v) să nu murdărească prin scriere sau desenare a clădirile, gardurile, monumentele şi statuile de pe raza municipiului Timişoara. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.2, lit. a – v se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă...

Consiliul Local Timișoara

23/23.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

23.01.2015

... aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara a fost aprobat de Consiliul de Administrație al RATT prin Hotărârea nr. 2/15.01.2015. In proiectia...
... de Consiliul local (HCL 125/26.02.2013, privind guvernanta corporativa a RATT, HCL 503/22.10.13, prin care se aproba componenta Consiliului de administratie, Planul de Administrare, organigrama, ROF si Statul de functiuni al Regiei Autonome de...

Consiliul Local Timișoara

271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

28.07.2009

... reabilitare camin str. lalomitanr. |. 61 B HCL 146/2000 150,00 E Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B 100,00 RE 000| 1.386,55| 0,00, 0,00 1.386,55 PT Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.386,55 |Huniade, HCL 283/2007 zona...
... 200,00 Studiu de circulatie 300,00 A Studiu de extindere a retelei de transport buble local si metopaltan | 20000) SF. + PT Trafic management sI supraveghere video 250,00 230,00 Studii si proiecte RATT 4.079,00 0,00 156,50 0,00 0,00 3.922,50 SF Extindere...

Consiliul Local Timișoara

4/28.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

28.01.2014

... al RATT prin Hotărârea nr. 195/19.12.2013. În proiectia bugetului pe anul 2014 si estimarile pentru anul 2015 si 2016, s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.G.26/2013, OUG 109/2011; Legea nr.356/2013 a bugetului...
... a RATT, HCL 503/22.10.2013, prin care se aproba componenta Consiliului de administratie, Planul de Administrare, organigrama, ROF si Statul de functiuni al Regiei Autonome de Transport, precum si hotarari cu privire la facilitatile la transportul in...

Consiliul Local Timișoara

290/27.06.2006 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in municipiul Timisoara

27.06.2006

... stâlpii reţelei de transport în comun (R.A.T.T.) sau a celei de iluminat stradal (Electrica), contractul de închiriere semnat de părţi ţine loc de acord expres. Art. 19. În cazul tuturor sistemelor publicitare, pentru obţinerea autorizaţiei de...
..., disciplinară sau contravenţională, după caz. Art. 32. Constituie contravenţie, conform acestui regulament, şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează: Nr. crt. Contravenţia Cuantumul amenzii Minim (lei) Maxim (lei) 6 1...

Consiliul Local Timișoara

366/27.10.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

27.10.2009

... si reabilitare camin str. lalomita nr. o III DT o 61B HCL 146/2000 | 0,10 0,10 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A e | sac) ]] ol [sana B.Lucrărinoi_ [138655 PT Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT 1.386,55 . C. Dotări...
... |Studiu de circulatie 100,0 Studiu de extindere a retelei de transport public local si metropolitan SF. + PT Trafic management si supraveghere video 50,00 50,00 Studii si proiecte RATT 2.459,00 0,00 156,50 0,00 0,00 2.302,50 SF Extindere retea contact...

Consiliul Local Timișoara

440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

20.12.2010

.... Lucrări noi 2,790.00 0.00 0.00] 1,800.00 990.00 PT+ Execuiie Locuinte sociale str. l.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1,800.00 1,800.00 0.00 |Reabi itare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu...
... organizării parcării publice în mun. Timişoara 96.10 96.10 Studii si proiecte RATT 1,243.12 0.00 0.00 0.00 0.00] 1,243.12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285.60 285.60 SF Amenajare alveole 50.00 50.00 SF + PT Statie intermodala...

Consiliul Local Timișoara

331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

29.09.2009

... 1.386,25 PT Locuinte sociale str. |.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT 1 386,55 125,00 Dotări independente | 20,00 dotari independente 20,00 Studii şi proiecte | 105,00 00 Eminescu 9 | 5, “Sil NP nr.23 100,00 1,2 | 1.386,55 C. Dotări independente şi...
... 310,00 retelelor de transport dispuse prin hotarare a Comisiei de Circulatie Studiu de realizare a lucrarilor inelului IV 20,00| O [IA 20,00 Studiu de circulatie | 100,00[ | | | | 100,00 Studii si proiecte RATT 2.459,00 0,00 156,50 0,00 , 2.302,50 SF...

Consiliul Local Timișoara

246/23.04.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

23.04.2013

... 84.02.03.02 Transportul în comun 12.319,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 12.315,79 A. Lucrări îi ti A 290000| 000) 0.00 0,00 000| 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 2.900,00 0,00 0,00 0,00...
... 0,00 0,00 0,00 9,00 50,00 Studii si proiecte RATT 378,71 0,00 0,00 0,00 000| 378,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmboviţa 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PT Extindere...

Consiliul Local Timișoara

403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

16.11.2010

... 522,03 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 357,63 357,63 B. Lucrări noi 2.790,00 0,00 0,00) 1.800,00 PT+ Executie Locuinte sociale str. l.i.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1...
... 119,00 119,00 Studiu privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării şii organizării parcării publice în mun. Timişoara 96,10 96,10 Studii și proiecte RATT 1.243,12 0,00 0,00 0,00 0,00] 1.243,12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in...

Consiliul Local Timișoara

235/30.06.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

30.06.2009

... Zona de locuinte; Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B) 100,00 0,00 100,00 Lucrări noi [ 1.386,55| 0,00) 1.386,55 0,00 0,00 PT Locuinte sociale str. l.I.de la Brad, HCL 435/27,11 „2007(RATT) 1.386,55 1.385,55 0,00 C. Dotări indepândente şi alte investiții...
... realizâre a lucrarilor inelului IV 200,00 200,00 Studiu de circulatie 300,00 300,00 SF. + PT |Trafic management si supraveghere video, 250,00 250,00 Studii si proiecte RATT 4.279,00 0,00 156,50 0,00 0,00 4.122,50 SF Extindere retea contact linia 13...

Consiliul Local Timișoara

287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.07.2010

..., 0,00 1.800,00 990,00 PT+ Executie Locuinte sociale sir. la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 ilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0,00 ilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 0,00 ilitare termică Calea Circumvalaţiunii...
... pentru biciclete si zone pietonale 5,00 5,00 Studii si proiecte RATT 1.266,12 0,00 0,00 0,00 000, 1.265,12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285,60 285,60 SF Amenajare alveole 50,00 50,00 SF + PT Statie intermodala...

Consiliul Local Timișoara

83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010

09.03.2010

... 298,23 298,23 ilitare termică str. Burebista, nr. 1 522,03 522,03 ilitare termică str. Burebista, nr. 3 357,63 357,63 B. Lucrări noi 2.790,00 0,00 1.800,00 PT+ Executie Locuinte sociale str. |.i.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00...
... ,, park and ride” 5,00 | 5,00 Studii si proiecte RATT 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 250,00 250,00 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate industriale 5,00 5,00 Sr Amenajare...

Consiliul Local Timișoara

425/03.10.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

03.10.2008

... local al municipiului Timişoara pe anul 2008 Având în vedere adresa nr. 4890/02.10.2008 a Direcţiei Drumuri şi Transporturi prin care solicită aprobarea de subvenţii din bugetul local pentru o bună desfăşurare a activităţii RATT Timişoara în trimestrul...
... achiziţiilor publice pentru anul 2008 aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6/04.01.2008; HCL 232/24.05.2005 privind acordarea subvenţiei de 30% din cheltuielile de transport către RATT Timişoara; HCL 466/18.12.2007 privind aprobarea...