keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Jiul"

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Jiul" 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Jiul" Consiliul Local al...
... administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii...

Consiliul Local Timișoara

42/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gladiolelor"

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 42/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gladiolelor" 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 42/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada...
... aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Gladiolelor", întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 1/05.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici...

Consiliul Local Timișoara

582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă"

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă" 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă" Consiliul Local al...
... privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de...

Consiliul Local Timișoara

39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului"

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului" 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului...
... IOAN COJOCARI Atasament: Anexa.pdf Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare zona Câmpului” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., aferent obiectivului de...

Consiliul Local Timișoara

24/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Brazilor"

26.01.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 24/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Brazilor" 26.01.2010 Hotararea Consiliului Local 24/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Brazilor...
... Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Brazilor", întocmit de S.C. TRISKELE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 157/23.09.2009 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în...

Consiliul Local Timișoara

466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă"

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă" 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă...
... Polonă” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare zona Polonă” , conform contractului de proiectare nr. 129 din data de 07.09.2009 are principalii indicatori tehnico - economici...

Consiliul Local Timișoara

59/13.02.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Chimiştilor"

13.02.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 59/13.02.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Chimiştilor" 13.02.2015 Hotararea Consiliului Local 59/13.02.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada...
... modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Chimiştilor", întocmit de...

Consiliul Local Timișoara

406/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. VIRTUŢII"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 406/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. VIRTUŢII" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 406/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. VIRTUŢII...
... publică locală, modificată de Legea nr.286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Virtuţii", conform proiectului nr.W-3806 întocmit de S.C. CosMun West S.R.L., cu caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

211/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistematizare strada Versului"

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 211/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistematizare strada Versului" 27.05.2016 Hotararea Consiliului Local 211/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistematizare strada...
... publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sistematizare...

Consiliul Local Timișoara

426/03.10.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare Str. Bârsei"

03.10.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 426/03.10.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare Str. Bârsei" 03.10.2006 Hotararea Consiliului Local 426/03.10.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare Str. Bârsei...
... administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr.- 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Bârsei", conform proiectului nr. W-4406 întocmit de SC CosMun West SRL, cu...

Consiliul Local Timișoara

407/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. O.BĂNCILĂ"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 407/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. O.BĂNCILĂ" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 407/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. O.BĂNCILĂ...
... administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006. HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.O.Băncilă", conform proiectului nr.W - 3406 întocmit de SC CosMun West SRL , cu caracteristicile...

Consiliul Local Timișoara

412/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BRUXELLES"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 412/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BRUXELLES" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 412/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BRUXELLES...
... administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Bruxelles", conform proiectului nr.W-3706 întocmit de SC CosMun West SRL...

Consiliul Local Timișoara

414/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR BUCOVINA"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 414/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR BUCOVINA" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 414/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR BUCOVINA...
... administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006 ; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Bucovina", conform proiectului nr.DP-910-2006 întocmit de SC Drum Proiect SRL...

Consiliul Local Timișoara

437/29.11.2005 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE BLV. DÂMBOVIŢA"

29.11.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 437/29.11.2005 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE BLV. DÂMBOVIŢA" 29.11.2005 Hotararea Consiliului Local 437/29.11.2005 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE BLV. DÂMBOVIŢA...
... 9.733,3 RON, 2.529 euro 2. Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 364.643,7 RON, 94.727 euro - Studii de teren 18.583 RON, 4.828 euro - Obţinere avize,acorduri, autorizaţii 350 RON, 91 euro - Studiu de Fezabilitate 102.994,4 RON, 26.756 euro...

Consiliul Local Timișoara

124/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 124/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR" 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 124/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA...
...), (l) şi (m) din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str. Chimiştilor, Timişoara", conform proiectului nr.0904 - 2004 întocmit de S.C...

Consiliul Local Timișoara

411/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA MUREŞ"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 411/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA MUREŞ" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 411/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA MUREŞ...
... privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Mureş", conform proiectului nr.6059 - D - 2006 întocmit de SC SEARCH CORPORATION...

Consiliul Local Timișoara

260/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Steaua"

30.06.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 260/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Steaua" 30.06.2009 Hotararea Consiliului Local 260/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Steaua...
..., prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În proiectul tehnic al Studiului de Fezabilitate menţionat la alin.1 vor fi prevăzute canalele tehnice pentru cablurile aeriene şi subtraversări. Art. 2:Finanţarea obiectivului de...

Consiliul Local Timișoara

404/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. AIDA"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 404/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. AIDA" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 404/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. AIDA" Consiliul...
... locală, modificată prin Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Aida", conform proiectului nr. SC 2006 - 13151/543 întocmit de SC Apecc , cu caracteristicile principale şi...

Consiliul Local Timișoara

413/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA VÂNĂTORILOR"

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 413/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA VÂNĂTORILOR" 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 413/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA...
.../2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Vânătorilor", conform proiectului nr.DP-908-2006 întocmit de S. C...

Consiliul Local Timișoara

581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj inferior Solventul"

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj inferior Solventul" 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj inferior Solventul...
... nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru...

Consiliul Local Timișoara

176/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STRADA ARMONIEI"

21.12.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 176/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STRADA ARMONIEI" 21.12.2004 Hotararea Consiliului Local 176/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STRADA...
... privind administraţia publică locală; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Armoniei", conform...

Consiliul Local Timișoara

178/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate" MODERNIZARE STR. PESTALOZZI"

21.12.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 178/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate" MODERNIZARE STR. PESTALOZZI" 21.12.2004 Hotararea Consiliului Local 178/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate" MODERNIZARE STR...
... Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul "Modernizare str. Pestalozzi" conform proiectului nr.AP - 0410 întocmit de S.C. AGHI PROIECT S.R.L., cu caracteristicile prinbcipale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă...

Consiliul Local Timișoara

158/25.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Liege"

25.03.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 158/25.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Liege" 25.03.2008 Hotararea Consiliului Local 158/25.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Liege...
..., republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Liege", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 211-612/2007 , cu caracteristicile principale...

Consiliul Local Timișoara

21/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate CONSOLIDARE PODUL EROILOR

25.01.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 21/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate CONSOLIDARE PODUL EROILOR 25.01.2005 Hotararea Consiliului Local 21/25.01.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate CONSOLIDARE PODUL EROILOR...
....1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Consolidare podul Eroilor", conform proiectului nr. 443 A/2004 întocmit de SC AGHI PROIECT SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa...

Consiliul Local Timișoara

425/03.10.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Amenajare strada Olarilor"

03.10.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 425/03.10.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Amenajare strada Olarilor" 03.10.2006 Hotararea Consiliului Local 425/03.10.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Amenajare strada Olarilor...
... administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Olarilor", conform proiectului nr.DP-909-2006 întocmit de SC DRUM PROIECT SRL...