keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 294/31.07.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Mătăsaru

31.07.2020

Hotararea Consiliului Local 294/31.07.2020
Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Mătăsaru


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 16099 din 16.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 16099 din 16.07.2020, al Direcţiei Comunicare - Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 16099/16.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din data de 18.10.2016;
Având în vedere prevederile 129 alin.(13) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Articol unic: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Mătăsaru, pentru întreaga activitate artistică şi pedagogică.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate__Ioan_M_t_saru.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/8447E3A1A6563AB3C22585AB003DBC83/Raport_specialitate__Ioan_M was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: REFERAT_DE_APROBARE_Ion_M_t_saru.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/8447E3A1A6563AB3C22585AB003DBC83/REFERAT_DE_APROBARE_Ion_M was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443