keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

73/09.09.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca

09.09.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 73/09.09.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3...
... a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016...

Consiliul Local Timișoara

74/01.03.2016 privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2015 şi reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

01.03.2016

... tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 74/01.03.2016 privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare...
... anului 2015 şi reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele...

Consiliul Local Timișoara

74/09.09.2016 privind finalizarea lucrărilor de execuţie pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), şi aprobarea finanţării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora

09.09.2016

... Dezvoltare 2016 Investiţii", la poziţia 70.02.03 - Locuinţe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timişoara (KfW). Art. 3: Se aprobă suportarea de la bugetul local...
... finanţarea KfW, condiţionat de cuprinderea în prealabil a sumei în Bugetul Local în Programul Dezvoltare 2016 Investiţii", la poziţia 70.02.03 - Locuinţe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare...

Consiliul Local Timișoara

77/01.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

01.03.2016

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-2368/01.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... COMUNICARE SC 2016- APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro REFERAT Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a...

Consiliul Local Timișoara

77/09.09.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 566 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... local al Municipiului Timişoara, conform HCL nr.5 din 02.02.2016, iar în cazul nefinalizării în anul 2016, suma necheltuită va fi cuprinsă în bugetul local aferent anului 2017." Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 566...
... efectuarea tuturor cheltuielilor necesare din care au mai rămas de efectuat în anul 2016 următoarele: - comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +160 lei - TVA aferentă=960,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de...

Consiliul Local Timișoara

62/01.03.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara"

01.03.2016

... este mai 2016. Legislaţia în baza căreia s-a întocmit studiul: - Legeanr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; - 0.G.nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat...
... CIRCULAŢIEI PRIMAR BIROUL TRANSPORT Nicolae ROBU SC 2016 – _______ din ______________ REFERAT pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere...

Consiliul Local Timișoara

63/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B, situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la preţul de 340.000 euro

01.03.2016

... public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016-002637 din 05.02. 2016 , Biroul Şcoli -Spitale ne face cunoscut că SAD 4/B ,nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce...

Consiliul Local Timișoara

64/09.09.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara

09.09.2016

...; Având în vedere Referatul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, înregistrat cu nr. IF 2016-076855 din 13.06.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara; Având în...
... prezentate de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara. Avizat juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 –18910/01.08..2016...

Consiliul Local Timișoara

65/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la preţul de 260.000 euro

01.03.2016

...- 002891 din 08.02 .2016 că, spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016- 002891 din 08.02. 2016,Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă...

Consiliul Local Timișoara

65/09.09.2016 privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara

09.09.2016

... TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – 21275 /31.08..2016 Atasament: anexa_spital.pdf a EEE -INIC DE URGENTA APROBAT JIS TURCANU" TIMISOARA PRIMARIA TIMISOARA R - Nicolae Robu STAT DE FUNCTII valabil cu data de 01.07.2016 Denumirea functiei conf. Legii Numele si...

Consiliul Local Timișoara

66/09.09.2016 privind solicitarea acordarii unui drept de administrare a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara

09.09.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016-21544/05.09.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

67/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului- magazin (S.R9), situat in imobilul din Piaţa Traian nr.6,etaj demisol, corp B (fost str.Anton Pann) la preţul de 5.000 euro

09.09.2016

... nr.SC 2016- 019542 din 09.08.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură) ce aparţin de birou. Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea...

Consiliul Local Timișoara

68/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, situat in imobilul din Piaţa Traian nr. 6,etaj parter , nr. apartament SAD 4A, la preţul de vânzare de 40.000 euro

09.09.2016

... cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou. Prin adresa cu nr.SC 2016-019183 din 05.08.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu...

Consiliul Local Timișoara

40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în...
... socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 03/07.01.2016 al Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local...