keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

77/01.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

01.03.2016

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-2368/01.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... COMUNICARE SC 2016- APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro REFERAT Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a...

Consiliul Local Timișoara

77/09.09.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 566 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... local al Municipiului Timişoara, conform HCL nr.5 din 02.02.2016, iar în cazul nefinalizării în anul 2016, suma necheltuită va fi cuprinsă în bugetul local aferent anului 2017." Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 566...
... efectuarea tuturor cheltuielilor necesare din care au mai rămas de efectuat în anul 2016 următoarele: - comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +160 lei - TVA aferentă=960,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de...

Consiliul Local Timișoara

79/01.03.2016 privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi"

01.03.2016

... Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998; În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.(a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi...
..." pentru acordarea, în temeiul Legii nr. 34/1998, a subvenţiilor necesare asigurării serviciilor sociale pe anul 2016, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de...

Consiliul Local Timișoara

79/09.09.2016 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timişoara"

09.09.2016

... privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-21161/30.08.2016 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

7/02.02.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

02.02.2016

..., precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată prin O.U.G. nr. 41/30.09.2015). Cod FO 53-01, ver.2 În acest sens, pentru anul 2016, în bugetul instituției vor fi prevăzute cheltuieli de personal pentru cele 12 posturi vacante de...

Consiliul Local Timișoara

80/01.03.2016 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 80/01.03.2016 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017 01.03.2016 Hotararea...
... Consiliului Local 80/01.03.2016 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

80/09.09.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismele Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTZ şi Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTY, care deservesc Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara

09.09.2016

... lista de investiţii pentru anul 2016 – la poziţia 1 – a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobată de ordonatorul principal de credite şi înregistrată sub nr.2797/03.06.2016, figurează două autoturisme Dacia Logan. Cele două...

Consiliul Local Timișoara

81/01.03.2016 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş

01.03.2016

... 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 81/01.03.2016 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş...
... referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 -2699/04.02.2016 - al...

Consiliul Local Timișoara

51/01.03.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

01.03.2016

... COJOCARI Atasament: Referat.pdf ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – _________/16.02..2016 APROBAT PRIMAR Nicolae Robu REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de...
... URGENTA TIMISOARA Str,Hector, nr.1 APROBAT Categoria 2 Nr. Paturi - 1024 Mex e. 10) fa ICC w 5 / 01-93. Zet CENTRALIZATOR STAT DE FUNCTII pentru personalul platit de la bugetul asigurarilor de stat valabil din 01 ianuarie 2016 Nr.crt. |Functia Cuantum...

Consiliul Local Timișoara

52/01.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara

01.03.2016

..., reprezentand 89.254 tone care trebuie deviate de la depozitare in anul 2013; 2016 - Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995 prin directionarea...
... investitiilor in statii de compostare si tratare, reprezentand 115.719 tone care trebuie deviate de la depozitare in anul 2016 Ambalaje si deseuri de ambalaje 2013 - Valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a...

Consiliul Local Timișoara

52/03.08.2016 privind retragerea dreptului de adminstrare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" asupra constructiei "Cresa cu program saptamanal nr.17" situata in Timisoara, strada Dragasani nr.1

03.08.2016

... stabilirea acestuia. Destinația imobilului situat în Timişoara, str. Drăgăşani nr.l, se va menține, aceasta fiind în continuare tot aceea de creşă. Prin adresa cu nr. SC 2016 - 018644/28.07.2016 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu...

Consiliul Local Timișoara

53/03.08.2016 privind retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia.

03.08.2016

... ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18387/26.07.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru...
... Civil; Având în vedere adresa Consiliul Judeţean Timiş cu nr. SC2016-018051/22.07.2016 prin care ne înştiinţează că începând cu luna august 2016 renunţă la dreptul de administrare a Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" . În conformitate...

Consiliul Local Timișoara

54/03.08.2016 privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7

03.08.2016

.../03.08.2016 privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18547...
... Nr.: SC 2016-18547/28.07.2016 REFERAT privind aprobarea “D.T.A.D.” pentru obiectivul de investitii «Demolare imobil si imprejmuire teren» in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7 Biroul Tehnic din cadrul Administrator Public are cuprins in...

Consiliul Local Timișoara

55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"

03.08.2016

... realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18546/28.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

61/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara

03.08.2016

..., Mijloacele fixe din domeniul retele termoficare recepţionate în anul 2016, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional COLTERM SA, pentru completarea...

Consiliul Local Timișoara

62/01.03.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara"

01.03.2016

... este mai 2016. Legislaţia în baza căreia s-a întocmit studiul: - Legeanr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; - 0.G.nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat...
... CIRCULAŢIEI PRIMAR BIROUL TRANSPORT Nicolae ROBU SC 2016 – _______ din ______________ REFERAT pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere...