keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

1/08.01.2016 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2015

08.01.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/08.01.2016 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2015 08.01.2016 Hotararea Consiliului Local 1...
.../08.01.2016 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 -235...

Consiliul Local Timișoara

1/09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014

09.01.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014 09.01.2015 Hotararea Consiliului Local 1...
.../09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015- 1269...

Consiliul Local Timișoara

1/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenti

09.01.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenti 09.01.2019...
... Hotararea Consiliului Local 1/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenti Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998

27.10.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998 27.10.1998 Hotararea Consiliului Local 233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...
... Avand in vedere Referatul nr.SC09813238/20.10.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere Adresa nr.12697/07.10.1998 a Ministerului de Finante privind suplimentarea transferurilor de la bugetului de stat...

Consiliul Local Timișoara

243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997

15.12.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 15.12.1997 Hotararea Consiliului Local 243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...
... Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1997 comunicate de Consiliul Judetean Timis cu Adresele nr.8797/19.11.1997 si nr.9342/10.12.1997; Avand in vedere Referatul Nr.SCO9714052/12.12.1997 al Biroului Buget din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

165/30.09.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997

30.09.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 165/30.09.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 30.09.1997 Hotararea Consiliului Local 165/30.09.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...
... Avand in vedere Referatul nr.SC09710261/30.09.1997 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere Legea nr.72/1997 privind bugetul de stat pe anul 1997; In baza prevederilor Legii nr.72/1996 privind finantele...

Consiliul Local Timișoara

77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994

14.06.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 14.06.1994 Hotararea Consiliului Local 77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avind in...
... vedere Referatul nr.SC01933/24.05.1994 intocmit de Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1994; Avind in vedere adresanr.4752/12.05.1994 a...

Consiliul Local Timișoara

90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996

10.12.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996 10.12.1996 Hotararea Consiliului Local 90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996 Consiliul Local al...
... Municipiului Timisoara Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1996 comunicata de Consiliul Judetean Timis cu Adresa nr. 5615/14.10.1996 care in baza Hotararii nr.36/10.10.1996 a aprobat transferul de la bugetul de stat pentru...

Consiliul Local Timișoara

121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997

03.07.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997 03.07.1997 Hotararea Consiliului Local 121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997 Consiliul Local al...
... Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0977358/30.06.1997 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1997; Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Timis nr...

Consiliul Local Timișoara

1/24.01.1995 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1994

24.01.1995

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/24.01.1995 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1994 24.01.1995 Hotararea Consiliului Local 1/24.01.1995 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1994 Consiliul Local al Municipiului...
... Timisoara Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1994 comunicata de Consiliul Judetean Timis (sume defalcate din impozitul pe salarii si transferuri din bugetul de stat) si de Administratia Financiara a municipiului...

Consiliul Local Timișoara

121/13.12.1994 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995

13.12.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 121/13.12.1994 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995 13.12.1994 Hotararea Consiliului Local 121/13.12.1994 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995 Consiliul Local al...
... Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara prin care se propune aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995; Avand in vedere adresa nr.12612/06.12.1994 a...

Consiliul Local Timișoara

93/20.09.1994 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994

20.09.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 93/20.09.1994 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 20.09.1994 Hotararea Consiliului Local 93/20.09.1994 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 Consiliul Local al Municipiului...
... Timisoara Avand in vedere referatul nr.SCO7333/12.09.1994 al Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere adresa nr.36349/26.07.1994 a Administratiei Financiare a municipiului Timisoara; In...

Consiliul Local Timișoara

32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu...
..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

16/23.07.1996 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996

23.07.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 16/23.07.1996 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996 23.07.1996 Hotararea Consiliului Local 16/23.07.1996 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996 Consiliul...
... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0966477/09.07.1996 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1996; Avand in vedere adresa Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

195/21.07.1998 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1998

21.07.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 195/21.07.1998 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1998 21.07.1998 Hotararea Consiliului Local 195/21.07.1998 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1998 Consiliul...
... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0989235/16.07.1997 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1998; Avand in vedere adresa Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

69/13.06.1995 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995

13.06.1995

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 69/13.06.1995 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995 13.06.1995 Hotararea Consiliului Local 69/13.06.1995 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995 Consiliul...
... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC08076/29.05.1995 intocmit de Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1995; Avand in vedere adresa...

Consiliul Local Timișoara

102/27.03.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

27.03.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 102/27.03.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 27.03.2012 Hotararea Consiliului Local 102/27.03.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 7180/20.03.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

41/07.02.2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

07.02.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 41/07.02.2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 07.02.2012 Hotararea Consiliului Local 41/07.02.2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 2733/27.01.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

04.04.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 04.04.2013 Hotararea Consiliului Local 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-8768/28.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

523/23.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

23.10.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 523/23.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 23.10.2014 Hotararea Consiliului Local 523/23.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 495/ 10.10.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356...

Consiliul Local Timișoara

466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

24.09.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 24.09.2013 Hotararea Consiliului Local 466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 26740 /19.09.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

20.03.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 20.03.2015 Hotararea Consiliului Local 150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015-7241/18.03.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget , finanţe...

Consiliul Local Timișoara

593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 -33483/21.11.2013 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 -202/27.01.2016 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

528/31.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

31.10.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 528/31.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 31.10.2014 Hotararea Consiliului Local 528/31.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 28661/28.10.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...