keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994

14.06.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 14.06.1994 Hotararea Consiliului Local 77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avind in...
... vedere Referatul nr.SC01933/24.05.1994 intocmit de Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1994; Avind in vedere adresanr.4752/12.05.1994 a...

Consiliul Local Timișoara

121/13.12.1994 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995

13.12.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 121/13.12.1994 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995 13.12.1994 Hotararea Consiliului Local 121/13.12.1994 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995 Consiliul Local al...
... Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara prin care se propune aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995; Avand in vedere adresa nr.12612/06.12.1994 a...

Consiliul Local Timișoara

93/20.09.1994 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994

20.09.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 93/20.09.1994 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 20.09.1994 Hotararea Consiliului Local 93/20.09.1994 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 Consiliul Local al Municipiului...
... Timisoara Avand in vedere referatul nr.SCO7333/12.09.1994 al Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere adresa nr.36349/26.07.1994 a Administratiei Financiare a municipiului Timisoara; In...

Consiliul Local Timișoara

123/13.12.1994 privind modificarea nivelului unor impozite si taxe ce se fac venit la bugetul local

13.12.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 123/13.12.1994 privind modificarea nivelului unor impozite si taxe ce se fac venit la bugetul local 13.12.1994 Hotararea Consiliului Local 123/13.12.1994 privind modificarea nivelului unor impozite si taxe ce se...
... fac venit la bugetul local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC012372/06.12.1994 al Directiei Economice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor Legii nr.27/17.05.1994 privind...

Consiliul Local Timișoara

4/18.01.1994 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru efectuarea recensamantului animalelor domestice si completarea registrului agricol.

18.01.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 4/18.01.1994 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru efectuarea recensamantului animalelor domestice si completarea registrului agricol. 18.01.1994 Hotararea Consiliului Local 4/18.01.1994 privind...
... alocarea unei sume de la bugetul local pentru efectuarea recensamantului animalelor domestice si completarea registrului agricol. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.322/11.01.1994 a Biroului Agricol din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

105/18.10.1994 privind privind efectuarea unor virari de credite in cadrul Capitolului "ASISTENTA SOCIALA" din cadrul bugetului Consiliului Local al Municipiului Timisoara

18.10.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 105/18.10.1994 privind privind efectuarea unor virari de credite in cadrul Capitolului "ASISTENTA SOCIALA" din cadrul bugetului Consiliului Local al Municipiului Timisoara 18.10.1994 Hotararea Consiliului Local...
... 105/18.10.1994 privind privind efectuarea unor virari de credite in cadrul Capitolului "ASISTENTA SOCIALA" din cadrul bugetului Consiliului Local al Municipiului Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC08885...

Consiliul Local Timișoara

115/22.11.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994

22.11.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 115/22.11.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994 22.11.1994...
... Hotararea Consiliului Local 115/22.11.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

50/05.04.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani.

05.04.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 50/05.04.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani...
.... 05.04.1994 Hotararea Consiliului Local 50/05.04.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani. Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

2/18.01.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani.

18.01.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 2/18.01.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani...
.... 18.01.1994 Hotararea Consiliului Local 2/18.01.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionarii pana la varsta de 70 ani. Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

122/13.12.1994 privind privind subventionarea cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in comun pentru studentii si pensionarii din Timisoara in trimestrul I 1995

13.12.1994

... Regiei Autonome de Transport Timisoara numarul SC011114/16.11.1994 prin care se solicita aprobarea subventionarii de la bugetul local cu 50% a costului abonamentelor de transport in comun in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari in semestrul...
... I 1995; Avand in vedere referatul nr.SC012195/05.12.1994 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din...

Consiliul Local Timișoara

96/18.10.1994 privind suplimentarea creditelor bugetare pe trimestrul III al anului 1994

18.10.1994

... 1994 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC08390/04.10.1994 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune suplimentarea creditelor bugetare pe trimistrul III al anului...
... 1994; Avand in vedere adresa nr.41271/1994 a Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara, prin care ni se comunica majorarea veniturilor proprii ale bugetului local; Avand in vedere adresa nr.4190/1994 a Consiliului Judetean Timis prin care...

Consiliul Local Timișoara

46/05.04.1994 privind exceptarea de majorare taxa autorizatie de construire pentru Spitalul de Politraumatologie Timisoara

05.04.1994

... pentru construirea Spitalului de Politraumatisme Timisoara; Avand in vedere referatul Biroului Finante, Impozite si Taxe si avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al...
... privind competentele de solutionare a cererilor de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat si bugetului local; In baza prevederilor art.21 lit.(e) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin...

Consiliul Local Timișoara

72/14.06.1994 privind alocarea sumei de 3.000.000 lei pentru asigurarea participarii unei echipe de copii la TURNEUL ORASELOR INFRATITE ce are loc in orasul Karlsruhe

14.06.1994

... prin care se propune examinarea posibilitatii de a suporta o parte din costurile transportului din bugetul local,tinind seama de interesul municipiului Timisoara de a participa la aceasta manifestare sportiva, pentru a strange relatiile pe toate...
... planurile cu orasele infratite; Avind in vedere referatul nr.SC03103 /09.06.1994 al Serviciului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedereavizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

117/22.11.1994 privind aprobarea sumelor necesare degajarii focarelor de infectie din municipiu provocate de rampele clandestine de gunoi

22.11.1994

... Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere adresa nr.5202/05.10.1994 a Prefecturii Judetului Timis si adresa nr.2450/03.10.1994 a Inspectoratului de Politie Sanitara si Medicina Preventiva a Judetului Timis; Avand in...
... vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(l), (o) si (r) din Legea nr.69/1991. In temeiul art.29...

Consiliul Local Timișoara

90/12.07.1994 privind privind pentru modificarea Hotararii nr.43/1992 cu privire la majorarea unor impozite si taxe locale

12.07.1994

... Hotararii nr.43/1992 cu privire la majorarea unor impozite si taxe locale Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC03668/21.06.1994 al Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara...
..., modificarile prevazute de Legea nr.27/1994 urmeaza a se aplica incepind cu 1 ianuarie 1995. Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art...

Consiliul Local Timișoara

94/20.09.1994 privind privind completarea Hotararii nr.75/14.06.1994 privind stabilirea unor taxe locale

20.09.1994

... privind stabilirea unor taxe locale Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SCO7334/12.09.1994 al Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere ca Hotararea nr.75...
... avizul Comisiei nr.I pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe; In baza prevederilor art.21 lit.(f) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29,alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; HOTARASTE Art.1. Se...

Consiliul Local Timișoara

20/15.02.1994 privind aprobarea unor cheltuieli minime pentru functionarea pe trimestrul I a unitatilor finantate de la Consiliul Local al Municipiului Timisoara

15.02.1994

... Serviciului Finante,Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara,prin care se solicita aprobarea cheltuielilor pe trimestrul I 1994 in absenta Legii bugetului pe anul 1994; Avand in vedere Nota nr.60023/24.12.1993 a Ministerului...
... Finantelor cu privire la modul de finantare a cheltuielilor institutiilor publice pe anul 1994 in conditiile in care bugetul de stat nu a fost inca aprobat; In conformitate cu Legea nr.10/1991 a finantelor publice; In baza prevederilor art.21,lit.(e),art...

Consiliul Local Timișoara

125/13.12.1994 privind avizarea favorabila a solicitarii Centruluide Recuperare Sociala a Minorilor "FRATII LUI ONISIM" Timisoara in vederea scutiriicomplete de platataxei Autorizatiei de Construire pentru cantina centrului

13.12.1994

... Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din...
... indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis; Directiei...

Consiliul Local Timișoara

31/15.03.1994 privind privind exceptarea de taxa de autorizatie construire pentru Biserica Martirilor 1989

15.03.1994

... altor sume datorate bugetului de stat si bugetului local; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21...

Consiliul Local Timișoara

130/13.12.1994 privind privind stabilirea taxelor locale pentru unele spatii comerciale (chioscuri)

13.12.1994

... Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor Legii nr.27/17.05.1994 privind impozitele si taxele locale; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite...
... aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica prin Serviciul Obiective Publice si Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.4: Prezenta hotarare se comunica...

Consiliul Local Timișoara

75/14.06.1994 privind stabilirea unor taxe locale,in conformitate cu Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale

14.06.1994

... Buget Contabilitate privind stabilirea noilor taxe locale; Avind in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Inconformitatecu Legea nr...
... abroga orice alte dispozitii contrare. Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Serviciul Obiective Publice; Serviciul Buget Contabilitate; Regia Autonoma a Pietelor,Targurilor si Oboarelor; Directia Generala a Finantelor...

Consiliul Local Timișoara

74/14.06.1994 privind aprobarea contului de inchiriere a exercitiului bugetar pe anul 1993

14.06.1994

... anul 1993 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avind in vedere Raportul privind executia bugetului local pe anul 1993, intocmit de primarul municipiului Timisoara; Avind in vedere Referatul nr.SC01934/24.05.1994 a ServiciuluiBugetContabilitate din...
... cadrulConsiliuluiLocal al Municipiului Timisoara; Avand in vedereavizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit...

Consiliul Local Timișoara

47/05.04.1994 privind privind instituirea unei taxe speciale pentru fotografii autorizati ce isi desfasoara activitatea la oficierea casatoriilor in municipiul Timisoara

05.04.1994

... Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propun reglementari care vizeaza activitatea fotovideo la oficierea casatoriilor care au loc in cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avind in vedere...
... avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe exprimat in cadrul sedintei din data de 29.03.1994; In baza prevederilor art.21 lit.(f) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69...

Consiliul Local Timișoara

85/28.06.1994 privind asociereaConsiliuluiLocal al Municipiului Timisoara cu Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi "Eftimie Murgu" Filiala Timis

28.06.1994

... "Eftimie Murgu" Filiala Timis; Avand in vedere referatul Serviciului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit (e) si (x) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1si2 dinLegeanr.69/1991...
... anul 1995 prin Fundatia "Aparatorii Banatului Septembrie 1944", legal constituita in acest scop. Art.3. Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Serviciului Buget Contabilitate; Asociatiei Nationale a...

Consiliul Local Timișoara

104/18.10.1994 privind avizarea favorabila a solicitarii Fundatiei RUDOLF STEINER Timisoara in vederea scutirii complete de plata certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire pentru construirea Centrului Pedagogic WALDORF

18.10.1994

... prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnice prin Serviciul Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana si Directia Economie prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica...
...: Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Tehnice; Directiei Economie; Biroului Buget; Serviciului Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana; Fundatiei Rudolf Steiner Timisoara; Massmediei...