keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 123/13.12.1994 privind modificarea nivelului unor impozite si taxe ce se fac venit la bugetul local

13.12.1994

Hotararea Consiliului Local 123/13.12.1994
privind modificarea nivelului unor impozite si taxe ce se fac venit la bugetul local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SC012372/06.12.1994 al Directiei Economice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr.27/17.05.1994 privind impozitele si taxele locale si Ordonantei nr.15/1992 privind majorarea impozitelor si taxelor locale;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(f) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art. 29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Incepand cu data de 01.01.1995 se majoreaza cu 50% penalizarile percepute pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale prevazute la Capitolul II din Anexa la Ordonanta Guvernului Romaniei nr.15/19.08.1992.

Art.2: Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.43/1992 si nr.90/1994.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Notariatului de Stat al Judetului Timis;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CNEJEVICI FLORIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI