keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 85/28.06.1994 privind asociereaConsiliuluiLocal al Municipiului Timisoara cu Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi "Eftimie Murgu" Filiala Timis

28.06.1994

Hotararea Consiliului Local 85/28.06.1994
privind asociereaConsiliuluiLocal al Municipiului Timisoara cu Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi "Eftimie Murgu" Filiala Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere solicitarea Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi "Eftimie Murgu" Filiala Timis;
Avand in vedere referatul Serviciului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit (e) si (x) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1si2 dinLegeanr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba asocierea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi "Eftimie Murgu" Filiala Timis,in vederea construirii monumentului "Aparatorii Banatului Septembrie 1944"in Municipiul Timisoara.

Art.2. Pentru realizarea constructiei monumentului aratat la art.1, Consiliul Local al Municipiului Timisoara va aloca in mod defalcat suma de 25 milioane lei si anume 15 mil. in anul 1994 si 10 mil. in anul 1995 prin Fundatia "Aparatorii Banatului Septembrie 1944", legal constituita in acest scop.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Serviciului Buget Contabilitate;
Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi "Eftimie Murgu" Filiala Timis;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
TOMA FLORENTIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI