keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

105/30.11.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 105/30.11.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 105/30.11.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004-20089/18.11.2004 - al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

198/21.12.2004 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

21.12.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 198/21.12.2004 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005 21.12.2004 Hotararea Consiliului Local 198/21.12.2004 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... sume Municipiului Timisoara. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

108/27.04.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004

27.04.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 108/27.04.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004 27.04.2004 Hotararea Consiliului Local 108/27.04.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2004-6824/09.04.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

10/20.07.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004

20.07.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 10/20.07.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004 20.07.2004 Hotararea Consiliului Local 10/20.07.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr. SC2004-12282/05.07.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

77/26.10.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004

26.10.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 77/26.10.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004 26.10.2004 Hotararea Consiliului Local 77/26.10.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr. SC 2004-18240/18.10.2004 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

41/28.09.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004

28.09.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 41/28.09.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004 28.09.2004 Hotararea Consiliului Local 41/28.09.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul...
... 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 16262/16.09.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

50/09.03.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004

09.03.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 50/09.03.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004 09.03.2004 Hotararea Consiliului Local 50/09.03.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul...
... 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 2713/16.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

17/24.02.2004 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru realizarea lucrărilor de la Catedrala Mitropolitana

24.02.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 17/24.02.2004 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru realizarea lucrărilor de la Catedrala Mitropolitana 24.02.2004 Hotararea Consiliului Local 17/24.02.2004 privind alocarea unei sume din bugetul...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi...

Consiliul Local Timișoara

8/27.01.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2004 al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A.

27.01.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 8/27.01.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2004 al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. 27.01.2004 Hotararea Consiliului Local 8/27.01.2004 privind aprobarea bugetului...
... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

140/27.04.2004 privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către Cooperativa Meşteşugărească Igiena Timişoara

27.04.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 140/27.04.2004 privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către Cooperativa Meşteşugărească Igiena Timişoara 27.04.2004 Hotararea Consiliului Local 140/27.04.2004...
... privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către Cooperativa Meşteşugărească Igiena Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

18/24.02.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2003 al S.C. Termocet 2002 S.A. Timişoara

24.02.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 18/24.02.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2003 al S.C. Termocet 2002 S.A. Timişoara 24.02.2004 Hotararea Consiliului Local 18/24.02.2004 privind aprobarea Bugetului de...
... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

59/30.03.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2003 şi aprobarea contului de execuţie pe anul 2003

30.03.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 59/30.03.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2003 şi aprobarea contului de execuţie pe anul 2003 30.03.2004 Hotararea Consiliului Local 59/30.03.2004 privind rectificarea...
... bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2003 şi aprobarea contului de execuţie pe anul 2003 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 5200/22.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE...

Consiliul Local Timișoara

67/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Pieţe S.A. Timişoara

30.03.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 67/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Pieţe S.A. Timişoara 30.03.2004 Hotararea Consiliului Local 67/30.03.2004 privind...
... aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Pieţe S.A. Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul cu nr. SC2004 - 5278/23.03.2004 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

68/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Horticultura S.A. Timişoara

30.03.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 68/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Horticultura S.A. Timişoara 30.03.2004 Hotararea Consiliului Local 68/30.03.2004...
... privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Horticultura S.A. Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul cu nr. SC2004 - 5278/23.03.2004 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

64/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara

30.03.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 64/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara 30.03.2004 Hotararea Consiliului Local 64/30.03.2004...
... privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul cu nr. SC2004 - 5278/23.03.2004 l...

Consiliul Local Timișoara

66/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

30.03.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 66/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 30.03.2004 Hotararea Consiliului Local 66/30.03.2004...
... privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul cu nr. SC2004 - 5278/23.03.2004 al...

Consiliul Local Timișoara

65/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara

30.03.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 65/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara 30.03.2004 Hotararea Consiliului Local...
... 65/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul cu nr...

Consiliul Local Timișoara

24/24.02.2004 privind aprobarea listei acţiunilor sportive de performanţă ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2004

24.02.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 24/24.02.2004 privind aprobarea listei acţiunilor sportive de performanţă ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2004 24.02.2004 Hotararea Consiliului Local 24...
.../24.02.2004 privind aprobarea listei acţiunilor sportive de performanţă ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere referatul nr. SC 2004 -2226/09.02.2004...

Consiliul Local Timișoara

63/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

30.03.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 63/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara 30.03.2004 Hotararea Consiliului Local 63...
.../30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul cu nr. SC2004...

Consiliul Local Timișoara

88/26.10.2004 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi subvenţii de la bugetul local

26.10.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 88/26.10.2004 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi subvenţii de la bugetul local 26.10.2004...
... Hotararea Consiliului Local 88/26.10.2004 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi subvenţii de la bugetul local Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

23/24.02.2004 privind aprobarea listei evenimentelor culturale organizate de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara în anul 2004

24.02.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 23/24.02.2004 privind aprobarea listei evenimentelor culturale organizate de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei...
... finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara în anul 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 2223/09.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

22/24.02.2004 privind aprobarea listei evenimentelor sportive, religioase, turistice şi educative organizate de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2004

24.02.2004

... finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2004 24.02.2004 Hotararea Consiliului Local 22/24.02.2004 privind aprobarea listei evenimentelor sportive, religioase, turistice şi educative organizate de instituţii, asociaţii...
..., fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 2225/09.02.2004 al...

Consiliul Local Timișoara

129/27.04.2004 privind aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Timişoara

27.04.2004

... vedere Referatul nr. SC2004- 5848 /30.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2003 privind constituirea si utilizarea fondurilor de stimulente acordate personalului din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Timişoara care contribuie la atragerea sumelor la bugetul local. Art. 3 :Cu...

Consiliul Local Timișoara

25/20.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul de Stat "Csiky Gergely"

20.07.2004

... Municipiului Timişoara; În baza prevederilor Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004; În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă...
... judeţeană şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale; În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004; În conformitate cu prevederile Hotărârii...

Consiliul Local Timișoara

23/20.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Filarmonica "Banatul" din Timişoara

20.07.2004

... al Municipiului Timişoara; În baza prevederilor Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004; În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de...
... importanţă judeţeană şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale; În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004; În conformitate cu prevederile...