keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 24/24.02.2004 privind aprobarea listei acţiunilor sportive de performanţă ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2004

24.02.2004

Hotararea Consiliului Local 24/24.02.2004
privind aprobarea listei acţiunilor sportive de performanţă ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC 2004 -2226/09.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale;
Având în vedere art. 38, lit. (d) şi (p) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală;
În conformitate cu art.46 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă lista acţiunilor sportive de performanţă ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara în anul 2004, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 2 miliarde de lei de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, Cap. 59.02, pentru acţiunile sportive de performanţă prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor sportive se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport - Universitatea Timişoara;
-Clubului Sportiv "Universitatea" Timişoara;
-Clubul Sportiv "Elba" Timişoara;
-Asociaţiei Sportive Universitare "Politehnica" Timişoara
-Clubului Sportiv Municipal Timişoara;
-Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VLADIMIR CULEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_activitati_sportive_de_performanta.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIUL TIMISOARA BIROUL RELATII PUBLICE SC 2004 -

APROBAT PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Având în vedere solicitarile Asociatiei Sportive Universitare Politehnica Timisoara, Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii Timisoara, Clubului Sportiv „Universitatea” Timisoara, Clubului Sportiv „Elba” Timisoara, Clubului Sportiv Municipal Timisoara si Clubului Sportiv Scolar nr. 1 Timisoara;

Tinând cont de acordul comisiei pentru cultura, învatamânt, turism, sport si culte din cadrul Consiliului Local Timisoara, cu privire la includerea actiunilor cluburilor, institutiei si asociatiei mentionate în calendarul activitatilor sportive pentru 2004, finantate de la bugetul local; Propunem aprobarea printr-o hotarâre de Consiliu Local a listei actiunilor sportive de performanta desfasurate în anul 2004, finantate din bugetul local, care constituie anexa la prezentul referat. Director economic, Sef Birou Buget, Adrian Bodo Smaranda Haracicu

Avizat juridic, Inspector de specialitate , Mirela Lasuschevici Adrian Schiffbeck

Atasament: Anexa_Proiect_actiuni_sportive.pdf

1

LISTA ACTIUNILOR SPORTIVE DE PERFORMANTA FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL discutata si aprobata de Comisia 5 pentru cultura, învatamânt, turism, sport si culte

2004

NR BR P

NR SC SOLICITAN T

MANIFESTAR E

NATURA MANIFES TATIEI

PER. DESF.

SUMA TOTALA

SUMA SOLICITA TA

SUMA COMISIA V

SUMA CL

FINANT ARI ANTER IOARE

LIPSA LA DOSAR

ADRESA PERS. DE CONTACT

SC 2003 – 022111/ 16.12. 2003

Clubul Sportiv “Elba” Timisoara

Campionatul National de Baschet Divizia A 2004

Sportiv 2004 2 153 000 000

2 153 000 000

600 000 000 Tiberiu Andreicovici Str. Garii nr.1

SC 2004 – 000303/ 09.01. 2004

Asociatia Sportiva Universitara “Politehnica” Timisoara

Campionat anual – Cupa Politehnica la handbal masculin

Sportiv ianuarie – sept. 2004

5 000 000 000

500 000 000 450 000 000 Viorel Serban, B-dul Ferdinand nr.2, et.II, serban @mec.utt.ro Gheorghe Schiopu, 0724117279, 221189

SC 2004 – 000781/ 16.01. 2004

Asociatia Sportiva Universitara “Politehnica” Timisoara

Cupa Timisoara si Cupa Politehnica la volei feminin

Sportiv 2004 5 000 000 000

1 500 000 000

450 000 000 Nicolae Negut, 403521/2,3

SC 2004 – 001665/ 30.01. 2004

Facultatea de Educatie Fizica si Sport – Universitatea Timisoara

Returul campionatului de handbal feminin

Sportiv 2004 200 000 000 200 000 000 100 000 000 Sorinel Voicu, 496092, 490009

SC 2004 – 001666/ 30.01. 2004

Clubul Sportiv Universitatea Timisoara

Campionatul de volei masculin

Sportiv 2004 200 000 000 200 000 000 100 000 000 Mircea Chis, Sorin Gradinaru, 493144

SC 2003 – 020585/ 24.11. 2003

Clubul Sportiv Scolar nr. 1 Timisoara

Memorialul “Cornel Balita” la gimnastica artistica baieti

Sportiv 07 – 09 mai 2004

60 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 /2003

Boici Ioan, 226467, 444963 438253 0721768737

2

SC 2003 – 022121/ 16.12. 2003

Clubul Sportiv Scolar nr. 1 Timisoara

Cupa Timisoara la Lupte Greco- Romane

Sportiv iunie 2004 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Carol Both, 226467

SC 2003 – 022122/ 16.12. 2003

Clubul Sportiv Scolar nr. 1 Timisoara

Cupa “Timisoara” la înot

Sportiv noiembrie 2004

10 000 000 10 000 000 10 000 000 Ion Badescu, 226467

SC 2003 – 022123/ 16.12. 2003

Clubul Sportiv Scolar nr. 1 Timisoara

Cupa “Timisoara” la badminton – concurs international de juniori

Sportiv 3 – 5 sept. 2004

60 000 000 45 000 000 40 000 000 Tamara Savu, 226467, 0745384686

0 SC 2004 – 000159/ 07.01. 2004

Clubul Sportiv Scolar nr. 1 Timisoara

Campionatul European de Sah pentru juniori si junioare

Sportiv iulie 2004 90 800 000 90 800 000 10 000 000 20 000 000/2002 10 000 000/2003

Ligia Jicman, 426412

1 SC 2003 – 022138/ 16.12. 2003

Clubul Sportiv Scolar nr. 1 Timisoara

Festivalul International de Sah, editia a XXI-a

Sportiv 21 – 29 iulie 2004

25 000 000 25 000 000 10 000 000 Corneliu Pascalau, 226467, 438317, 0721240428

2 SC 2003- 020312/ 20.11. 2003

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Cupa CSM Timisoara Box

Sportiva 08-10 oct. 2004

50 000 000 25 000 000 10 000 000 Str. F.C. Ripensia 29,201355, 0744615952, Ispas Nicolae

3 SC 2003- 020313/ 20.11. 2003

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Memorialul “Petru Lovas” la natatie

Sportiva 15-17 oct. 2004

65 000 000 25 000 000 15 000 000 Str. F.C. Ripensia 29,201355, 0744615952, Gheorghe Szuhanek

4 SC 2003- 020314/ 20.11. 2003

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Memorialul “Ionel Neamtu” la TIR

Sportiva 14-17 oct. 2004

75 000 000 30 000 000 20 000 000 Str. F.C. Ripensia 29,201355 0744615952, Stan Remus

3

5 SC 2003- 020316/ 20.11. 2003

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Cupa CSM Timisoara Lupte Libere

Sportiva 10 sept. 2004

50 000 000 25 000 000 10 000 000 Str. F.C. Ripensia 29,201355 0744615952, Brândusan Petru

6 SC 2003- 020318/ 20.11. 2003

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Cupa Timisoara la TIR

Sportiva 15-18 iulie 2004

65 000 000 32 000 000 25 000 000 Str. F.C. Ripensia 29,201355 0744615952, Stan Remus

7 SC 2003- 020319/ 20.11. 2003

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Cupa CSM Timisoara la modelism

Sportiva 27-29 aprilie 2004

75 000 000 30 000 000 30 000 000

Str. F.C. Ripensia 29,201355, 0744615952, Dan Niculina

8 SC 2003- 020320/ 20.11. 2003

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Cupa CSM Timisoara la Atletism

Sportiva 12-13 aprilie 2004

50 000 000 35 000 000 25 000 000 Str. F.C. Ripensia 29,201355, 0744615952, Damaschin Ioan

9 SC 2003- 020321/ 20.11. 2003

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Cupa Banatul la Tenis de Câmp

Sportiva 16-21 martie 2004

50 000 000 35 000 000 20 000 000 Str. F.C. Ripensia 29, 201355, 0744615952, Stiniguta Paul

0 SC 2003- 020322/ 20.11. 2003

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Cupa CSM Autoturisme la tenis de câmp

Sportiva 16-20 iunie 2004

65 000 000 40 000 000 25 000 000 Str. F.C. Ripensia 29, 201355, 0744615952, Stiniguta Paul

1 SC 2003- 020323/ 20.11. 2003

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Cupa CSM Timisoara la natatie

Sportiva 04-06 iunie 2004

70 000 000 35 000 000 20 000 000 Str. F.C. Ripensia 29, 201355, 0744615952, Badescu Ion

TOTAL APROBAT COMISIA V: 2.000.000.000 LEI