keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 23/24.02.2004 privind aprobarea listei evenimentelor culturale organizate de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara în anul 2004

24.02.2004

Hotararea Consiliului Local 23/24.02.2004
privind aprobarea listei evenimentelor culturale organizate de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara în anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 2223/09.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgena a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile art. 38 lit. (d) şi (p) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală;
În conformitate cu art.46 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Agenda manifestărilor culturale organizate în anul 2004 de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 1,856 miliarde lei, de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, Cap. 59.02, pentru evenimentele culturale - instituţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor culturale se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VLADIMIR CULEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_proiect_ONG_-_institutii_culturale.pdf

1

LISTA EVENIMENTELOR CULTURALE ORGANIZATE DE ONG SI INSTITUTII

discutate si aprobate de Comisia 5 pentru cultura, stiinta, învatamânt, turism, sport si culte 2004

Nr. BRP

NR SC SOLICITANT MANIFESTARE NATURA MANIFESTA TIEI

PER. DESF.

SUMA TOTALA

SUMA SOLICIT ATA

SUMA COMISIA V

SUMA CL

FINANT ARI ANTER IOARE

LIPSA LA DOSAR

ADRESA PERS. DE CONTACT

1 SC 2003 – 021414 /05.12. 2003

Fundatia Memento

Editarea revistei de memorie politica “Memento”

Cultural iunie 2004 – iunie 2005

18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000/2003

Florentin Toma Str.Titulescu nr. 2 493407

2 SC 2003 – 021948 /12.12. 2003

Asociatia AT4T Festivalul International de Teatru în limba engleza pentru adolescenti

Cultural 14 – 18 aprilie 2004

348 394 000

25 000 000 20 000 000 25 000 000 /2001 20 000 000 /2002 20 000 000/2003

Mariana Bosneac Bujorilor 121, 494549, 499534

3 SC 2003 – 022124 /16.12. 2003

Asociatia Fostilor Detinuti Politici

Rescrierea partiala a istoriei reeducarii studentilor în perioada 1948 - 1954

Publicistic 2004 33 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 /1999

Lucian Plapsa, str.Timis nr.9, 230325, 493407

4 SC 2003 – 022109 /16.12. 2003

Organizatia Studentilor din Universitatea Timisoara

Festivalul International Studentesc de Arta Student Fest

Artistic 19 – 26 aprilie 2004

862 000 000

80 000 000 40 000 000 30 000 000/2003

Matei Stoica, V.Pîrvan nr.4, cam.247, 494088, int.181

5 SC 2003 – 022550 /22.12. 2003

Asociatia Studentilor Europeni Timisoara

Traditii si obiceiuri banatene într-o Europa a diversitatii

Cultural 17 – 23 mai 2004

72 600 000 50 000 000 25 000 000

10 000 000/2002 10 000 000/2003

Mihalea Popescu, 383828, 0723297454, popmiha@ yahoo.com

2

6 SC 2003 – 022548 /22.12. 2003

Asociatia Femeilor Maghiare din Timisoara

Amplasarea bustului lui Szekely Laszlo în Parcul Doina

Artistic 5 ian - 22 mai 2004

270 000 000

100 000 000

70 000 000 Eniko Sasz, 492817, 0722696899, rmdsz@mail .dnttm.ro

7 SC 2004 – 000046 /06.01. 2004

Asociatia Femeilor Maghiare din Timisoara

Zilele Maghiare Banatene, editia a IX-a

Artistic 16 – 25 aprilie 2004

405 000 000

80 000 000 50 000 000 30 000 000/2003

Eniko Sasz, 492817, 0722696899, rmdsz@mail .dnttm.ro

8 SC 2004 – 000040 /06.01. 2004

Asociatia Handicapatilor Locomotor

Corala “Sui Generis”

Artistic apr. – dec. 2004

53 300 000 53 300 000 40 000 000 15 000 000/2003

Doina Bocsa, Harniciei 6, sc.A, ap.3, 154531

9 SC 2004 – 000315 /09.01. 2004

Fundatia “Timisoara ‘89”

Publicare lucrare “Timisoara – istoria unui oras european”

Publicistic ian. – aug. 2004

215 000 000

80 000 000 70 000 000 Petru Ilies, Titulescu nr.2, 0788475072, tim89@mail. regionalnet. ro

10 SC 2003 – 021876 /11.12. 2003

Fundatia FORMAT

Frame Work Artistic mai – iunie 2004

100 000 000

20 000 000 15 000 000 Alexandru Patatics, Diaconu Coresi 28A, 499770

11 SC 2003 – 021877 /11.12. 2003

Fundatia FORMAT

B.Light Box Gallery

Artistic sept. – oct. 2004

445 000 000

200 000 000

50 000 000

Alexandru Patatics, Diaconu Coresi 28A, 499770

12 SC 2003 – 022379 /18.12. 2003

Asociatia Studentilor Basarabeni Crestini din Timisoara

Festivalul “Zilele Basarabiei”

Cultural-artistic 25 – 27 martie 2004

547 305 000

60 000 000 30 000 000 40 000 000/2003

Nicolae Federiuc, 0721941395, n_federiuc@ yahoo.com Laura Luchian, 0744244562, Complex Stud., C 16

3

13 SC 2004 – 000160 /07.01. 2004

Fundatia Academica Culturala Timisoara

Concert simfonic speologic Pestera Românesti

Artistic 17 oct. 2004 306 000 000

40 000 000 40 000 000 Ioan Coriolan Garboni, L.Rebreanu 81A, 275234, 0722858456

14 SC 2004 – 000161 /07.01. 2004

Fundatia Academica Culturala Timisoara

International Fest Dance Timisoara editia I

Artistic 18 – 21 iunie 2004

326 000 000

40 000 000 25 000 000 Ioan Coriolan Gârboni, L.Rebreanu 81A, 275234, 0722858456

15 SC 2004 – 000486 /20.01. 2004

Fundatia Interart Triade

Expozitii commemorative/ Colectie monografica “Maestrii Timisoarei”/ Fond documentar « Memoria plastica a Timisoarei »

Artistic feb. – dec. 2004

900 000 000

300 000 000

70 000 000 Sorina Jecza, Martirilor 51/45, 482056, fax 498670

16 SC 2003- 019912 / 14.11. 2003

Filarmonica Banatul

Fest. International Timisoara Muzicala

Muzicala 14-28 mai 2004

920.000 150 000 000

150 000 000

60.000.0 00/2002 40.000.0 00/2003

.

Bv. C.D. Loga nr. 2, 492521, 495012, Ioan Fernbach

17 SC 2003- 19912/ 14.11. 2003

Filarmonica Banatul

Concursul International de Flaut

Muzicala 03-05 sept. 2004

180.000. 000

20 000 000 20 000 000 5.000. 000/2003

Bv.CD Loga 2, 492521, 495012 Ioan Fernbach

18 SC 2003- 19912/ 14.11. 2003

Filarmonica Banatul

Zilele Muzicale George Enescu

Muzicala 05-10 sept. 2004

200 000 000

30 000 000 30 000 000 15.000.0 00/2003

Bv.CD Loga 2, 492521, 495012 Ioan Fernbach

19 SC 2003- 19912/ 14.11. 2003

Filarmonica Banatul

Gala Blues-Jazz International Timisoara

Muzicala 17-18 nov. 2004

250 000 000

100 000 000

70 000 000 20 000 000/ 2002 20.000.0 00/2003

Bv.CD Loga 2, 492521, 495012 Ioan Fernbach

4

20 SC 2003- 19912/ 14.11. 2003

Filarmonica Banatul

Zilele Muzicii Sacre

Concerte simfonice, concerte corale

07-10 dec. 2004

110 000 000

40 000 000 30 000 000

30 000 000/ 2002 5.000.00 0/2003

Bv.CD Loga 2, 492521 495012 Ioan Fernbach

21 SC 2003 – 022137 /16.12. 2003

Teatrul de Stat Csiky Gergely Timisoara

Complex Statuar Artistic mai – iunie 2004

300 000 000

170 000 000

100 000 000

Demeter Andras Istvan, str. A.Iulia nr. 2, 434814, fax 494029

22 SC 2003 – 022492 /19.12. 2003

Teatrul de Stat Csiky Gergely Timisoara

Teatru fara Granita

Artistic martie 2004 260 000 000

40 000 000 40 000 000 Demeter Andras, A.Iulia 2, 434814, fax 494029

23 SC 2003 – 022493 /19.12. 2003

Teatrul de Stat Csiky Gergely Timisoara

În Oglinda Artistic 15 – 25 august 2004

900 000 000

200 000 000

60 000 000 Demeter Andras, A.Iulia 2, 434814, fax 494029

24 SC 2003 – 022482 /19.12. 2003

Teatrul German de Stat Timisoara

Montarea spectacolului “Croitorasul cel viteaz”

Artistic 10 feb. – 20 martie 2004

522 000 000

17 000 000 17 000 000 Ida Ga za, Marasesti 2, 201291, fax 201293

25 SC 2003 – 022482 /19.12. 2003

Teatrul German de Stat Timisoara

Montarea unui spectacol din dramaturgia contemporana austriaca

Artistic 28 martie – 20 mai 2004

785 000 000

20 000 000 20 000 000 Ida Gaza, Marasesti 2, 201291, fax 201293

26 SC 2003 – 022482 /19.12. 2003

Teatrul German de Stat Timisoara

Montarea unui spectacol din dramaturgia lui William Shakespeare

Artistic 15 august – 30 sept. 2004

1 420 825 000

20 000 000 20 000 000 Ida Gaza, Marasesti 2, 201291, fax 201293

27 SC 2003 – 022482 /19.12. 2003

Teatrul German de Stat Timisoara

Montarea unui spectacol din dramaturgia universala

Artistic 15 oct. – 10 dec. 2004

884 925 000

13 000 000 13 000 000 Ida Gaza, Marasesti 2, 201291, fax 201293

5

28 SC 2003 – 022126 /16.12. 2003

Teatrul National “Mihai Eminescu” Timisoara

Festivalul Dramaturgiei Românesti

Teatral 3 – 10 oct. 2004

1 800 000 000

300 000 000

200 000 000

Lucia Nicoara, Marasesti nr. 2, 499908, 201288, fax 201288

29 SC 2003 – 022373 /18.12. 2003

Casa de Cultura a Studentilor Timisoara

Festivalul National Studentesc de Folclor

Artistic 2004 480 000 000

100 000 000

70 000 000 Achim Ciucurel, Tineretii nr.9 201310, 496711, fax 496710

30 SC 2003 – 022374 /18.12. 2003

Casa de Cultura a Studentilor Timisoara

Zilele presei studentesti

Cultural mai 2004 100 000 000

50 000 000 10 000 000 Daniela Anghel, Tineretii nr.9 201310, 496711, fax 496710

31 SC 2003 – 022375 /18.12. 2003

Casa de Cultura a Studentilor Timisoara

Concurs National Studentesc de Creatie Literara

Cultural martie – mai 2004

92 000 000 50 000 000 10 000 000 Daniela Anghel, Tineretii nr9 201310, 496711, fax 496710

32 SC 2004 – 000030 &06.01 2004

Uniunea Artistilor Plastici

Salonul International de Gravura “Graphium”

Artistic nov. 2004 801 337 500

100 000 000

50 000 000 Ciprian Chirileanu, Daniela Gombos, tel./fax 492202

33 SC 2004 – 000031 /06.01. 2004

Uniunea Artistilor Plastici

Expozitia unui grup de artisti decoratori în Galeria Helios

Artistic 2004 170 000 000

130 000 000

10 000 000 Ioan Szekernyes, G.Enescu 1, 492202

34 SC 2004 – 000168 /07.01. 2004

Uniunea Artistilor Plastici

Tabara de creatie din Euroregiunea DKMT

Artistic 1 – 15 iulie 2004

130 000 000

90 000 000 50 000 000 Ioan Szekernyes, Daniela Gombos, Petru Galis, 492202

6

35 SC 2004 – 000169 /07.01. 2004

Uniunea Artistilor Plastici

Expozitia “26 artisti plastici din Timisoara în orasul Nyiregyhaza"

Artistic 31 martie – 14 aprilie 2004

78 000 000 39 000 000 10 000 000 Ioan Szekernyes, Alexandru Jakabhazi, 492202

36 SC 2004 – 000033 /06.01. 2004

Uniunea Artistilor Plastici

“75 de ani de la formarea Societatii Artelor Frumoase din Timisoara”

Artistic 18 august 2004

170 000 000

93 000 000 35 000 000 Ilie Pintilie 492202

37 SC 2004 – 000034 /06.01. 2004

Uniunea Artistilor Plastici

Concursul si expozitia “Timisoara în lucrari de arta”

Artistic iunie 2004 120 000 000

85 700 000 30 000 000 Ioan Szekernyes, 492202

38 SC 2004 – 000035 /06.01. 2004

Uniunea Artistilor Plastici

Expozitia grupului “Szog Art” a artistilor plastici din Szeged la Galeria Helios din Timisoara

Artistic iunie-iulie 2004

99 800 000 39 000 000 10 000 000 Ioan Szekernyes, G. Enescu nr.1, 492202

39 SC 2004 – 000036 /06.01. 2004

Uniunea Artistilor Plastici

Expozitia tematica “lumina – fenomen, motiv si simbol”

Artistic 2004 150 000 000

100 000 000

50 000 000 Daniela Gombos, 492202

40 SC 2004 – 000037 /06.01. 2004

Uniunea Artistilor Plastici

“De la util la utopie”

Artistic 11 – 24 nov. 2004

70 000 000 25 000 000 15 000 000 Romul Nutiu, 492202

41 SC 2004 – 000038 /06.01. 2004

Uniunea Artistilor Plastici

Expozitia de grup a membrilor filialei la Szeged

Artistic sept. 2004 130 000 000

90 000 000 10 000 000 Alexandru Jarabhazi, 492202

42 SC 2004 – 000039 /06.01. 2004

Uniunea Artistilor Plastici

Salonul Artelor Vizuale – Timisoara 2004

Artistic 2004 129 500 000

70 000 000 30 000 000 Petru Galis, 492202

7

43 D 82003 - 27/12. 01.200 4-PA39 Div.Pat rimoniu

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau

Festivalul International de Teatru în Limba Germana pentru elevi si tineri

Artistic 2 – 6 aprilie 2004

12.200 euro

5 000 euro 20 000 000 Elena Wolf, Gh.Lazar 2, 201885

44 SC 2003 – 022136 /16.12. 2003

Arhiepiscopia Ortodoxa Româna Timisoara

Editare carte “Cararile sperantei”, vol VI

Publicistic 2004 38 000 000 38 000 000 38 000 000 Ileana Silveanu, str. C.D. Loga nr.7

45 SC 2004 – 000611 /14.01. 2004

Uniunea Scriitorilor – Filiala Timisoara

Centenarul Aurel Buteanu

Cultura l 2004 60 000 000 20 000 000 Cornel Ungureanu, 294895 0740496818

46 SC 2003 – 022385 /18.12. 2003

Facultatea de Muzica – Universitatea de Vest Timisoara

Seminar International de Imnologie

Cultural 11 – 14 mai 2004

347 459 000

84 759 000 30 000 000 Felician Rosca, 433205

TOTAL SUMA APROBATA : 1 856 000 000 lei

Atasament: Referat_ONG_-_institutii_culturale.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIUL TIMISOARA BIROUL RELATII PUBLICE SC 2004 -

APROBAT PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Având în vedere solicitarile institutiilor, asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale fara scop lucra tiv care desfasoara activitati culturale în anul 2004, cu privire la sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru activitatile desfasurate;

Având în vedere raportul de oportunitate nr. SC 2004 - …………………. întocmit de Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor sau organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ care desfasoara proiecte culturale;

Tinând cont de acordul Comisiei pentru cultura, învatamânt, turism, sport si culte din cadrul Consiliului Local Timisoara, cu privire la includerea actiunilor culturale ale institutiilor, asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ care desfasoara activitati în cursul anului 2004, în Agenda evenimentelor culturale din 2004 finantate de la bugetul local;

Propunem aprobarea printr-o hotarâre de Consiliu Local a listei evenimentelor culturale finantate din bugetul local, care constituie anexa la prezentul referat. Director economic Sef Birou Buget, Adrian Bodo Smaranda Haracicu

Avizat juridic Inspector de specialitate Mirela Lasuschevici Adrian Schiffbeck