keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)

28.11.2016

... prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea...
... Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. RU 2016-000692/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii

28.11.2016

...: Referat.pdf ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI-SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC 2016-29093/28.11.2016 REFERAT privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al...
... intenţionează să amenajeze un Muzeu Naţional al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în clădirea fostei Comenduiri Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii. Prin adresa înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC 2016-028135/17.11.2016...

Consiliul Local Timișoara

229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie

28.11.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie...
... şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016...

Consiliul Local Timișoara

22/02.02.2016 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6, arondată Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 33

02.02.2016

.... 6, arondată Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 33 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-1694/26.01.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru...
... cetăţean austriac, prin mandatar av.Alexandra Răzvan Mihalcea cu nr. SC2016-000929/15.01.2016; Având în vedere adresa Grădiniţei cu program prelungit nr.19 cu nr. SC 2016-001266/20.01.2016; Ţinând seama de prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104...

Consiliul Local Timișoara

22/07.07.2016 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor

07.07.2016

... soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor...
... sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2016 privind...

Consiliul Local Timișoara

230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 30660/15.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

231/20.12.2016 privind dezlipire imobil cu nr. top. 403227, inscris in CF nr. 403227, situat in str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timisoara

20.12.2016

... 4768 mp., LOT 4 (444153) - teren intravilan in suprafata de 2743 mp., LOT 5 (444152) - teren intravilan in suprafata de 3715 mp. si LOT 6 (444154) - teren intravilan - drum in suprafata de 2676 mp., conform Proiectului nr. 2522/2016 întocmit de S.C...

Consiliul Local Timișoara

232/20.12.2016 privind rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 de la 8225mp la 7915mp, dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp si atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult a suprafetei de 250mp teren catre Centrul Reformat Timisoara

20.12.2016

... Piata Sarmisegetuza de la 8225mp la 7915mp si dezlipire in doua imobile Lot 1 in suprafata de 7665mp si Lot 2 in suprafata de 250mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA - proiect nr.10542/2016. Art. 2: Se atribuie in folosinta...
... si dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA – proiect nr.10542/2016. In vederea asigurarii bunei functionarii a Centrului Reformat Timisoara este necesara suplimentarea...

Consiliul Local Timișoara

29/02.02.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Gheorghe Doja n.56 , la preţul de vânzare de 200.000 de euro

02.02.2016

... adresa SC2016-000639,000640 din 14.01.2016 că, imobilul compus din cele 3 apartamente menţionat mai sus ,nu a prevăzut în bugetul pe 2016 sume necesare aciziţionarii unor imobile ca urmare a exercitării dreptului de preemţiune . Prin adresa cu...

Consiliul Local Timișoara

30/02.02.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din str. Memorandului nr.25, la preţul de 120.000 euro.

02.02.2016

... bugetul pe 2016 sume necesare achiziţionării unor imobile ca urmare a exercitării dreptului de preemţiune. Cod FO 53-01, ver.2 Prin adresa cu nr.SC2016-001264 din 21.01.2016, Biroul Şcoli Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes...

Consiliul Local Timișoara

30/29.07.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega"

29.07.2016

... Local nr.566/18.12.2015 prin care s-a aprobat includerea acestora în lista de investiţii pe anul 2016, având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale actualizată. Având în vedere cele expuse mai sus, PROPUNEM...

Consiliul Local Timișoara

27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

29.07.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 29.07.2016 Hotararea Consiliului Local 27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul...
... 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 18164/25.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...