keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

86/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună", cod SMIS 48141 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art.3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din Contractul de finanţare nr. 4943/15.12.2014, în numele Municipiului Timişoara...
... 4.000.000,00 lei şi este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform HCLMT nr. 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016, modificată şi completată 3. Împuternicirea Primarului...

Consiliul Local Timișoara

87/09.09.2016 privind includerea cu prioritate în programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice, a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru care au fost donate cu titlu gratuit de către asociaţiile de proprietari şi acceptate prin Hotărâre a Consiliului Local, documentaţii tehnice, în vederea accesării fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale

09.09.2016

... energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată; În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului Operaţional...
... COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIMAR CLĂDIRI NICOLAE ROBU Nr. SC 2016 – REFERAT privind stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele locale multianuale privind sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării...

Consiliul Local Timișoara

88/09.09.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni.

09.09.2016

... la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDM2016-522/2016. Având în vedere Documentaţia cadastrală pentru eliberarea Hotărârii Consiliului Local în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru noul amplasament al staţiei de monitorizare a...
... calităţii aerului TM-1 Calea Şagului, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.RM2016-2599/07.09.2016; Având în vedere Adresa nr.SC2016-21786/07.09.2016 a Compartimentului Administrare...

Consiliul Local Timișoara

89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.09.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 20.09.2016 Hotararea Consiliului Local 89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul...
... 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 22719/15.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

69/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Sală de vânzare -magazin articole electrice , situat în imobilul din strada Ştefan cel Mare nr.4,etaj parter ,ap. nr. CAS , la preţul de 105.000 euro.

01.03.2016

... 23.02.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ; Având în vedere Adresa cu nr.SC 2016-004171din 24.02.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură; În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor...
... domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016- 004171 din 23.02. 2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ...

Consiliul Local Timișoara

6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de...
... venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 1029 / 18.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în...

Consiliul Local Timișoara

71/09.09.2016 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"

09.09.2016

... Direcţia Tehnică Am preluat de la Firma: COLTERM SA Cu adresa: 'iimisoara RP i nr.4 Toiai TC Tcrmen ACI TCZOIVâTGI 053. INAINTARE ADRESA NP Terinen. directie: 18.08.2016 14420/03.08 2016 PRIVIND E PROMOVARE HCL CARE SA APRB BILANT REAL ENERG TERMICA PE...
...: „BILANT REAL AL ENERGIEI TERMICE PENTRU ANUL 2015 PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI TIMISOARA” EXEMPLAR NR. 1 CONTRACT: 01/113/ 2016 TERMEN DE PREDARE: 15.06.2016 BENEFICIAR: COLTERM SA Timisoara EXECUTANT...

Consiliul Local Timișoara

72/01.03.2016 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor care datoreaza majorari de intarziere catre bugetul local al Municipiului Timisoara

01.03.2016

..., inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv; b) 30% din majorarile aferente obligațiilor de plată prevăzute la lit. a) datorate până la data stingerii...
... obligațiilor de plată principale se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv; c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile de plată principale administrate de organul fiscal local cu...

Consiliul Local Timișoara

72/09.09.2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timişoara

09.09.2016

... a rr Atasament: Acord_USAMVBT___PRIMARIA_TIMISOARA,_DIRECTIA_DE_MEDIU_2016.pdf ACORD DE PARTENERIAT 2016 „R h I R mâ ” T m p T m ş 1 ROMÂNIA J DEȚ L TI I NICIPI L TI I O R B-dul C.D. Loga nr.1 Tel.0256-408300 www.primariatm.ro ANEXA SC2016...
...- /___.___.2016. ACORD DE PARTENERIAT Nr. ______ din data de ____ / ____ /2016 1. PĂRŢILE 1.1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, î T m ş , - C. D. L .1, J ţ T m ş, p ş 300030, p z p D m N RO – Primar, CF 14756536, T f /F x: 0256/408451, p p ş 1.2. UNIVERSITATEA E TIIN E A...

Consiliul Local Timișoara

73/09.09.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca

09.09.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 73/09.09.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3...
... a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016...

Consiliul Local Timișoara

52/03.08.2016 privind retragerea dreptului de adminstrare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" asupra constructiei "Cresa cu program saptamanal nr.17" situata in Timisoara, strada Dragasani nr.1

03.08.2016

... stabilirea acestuia. Destinația imobilului situat în Timişoara, str. Drăgăşani nr.l, se va menține, aceasta fiind în continuare tot aceea de creşă. Prin adresa cu nr. SC 2016 - 018644/28.07.2016 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu...