keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

215/27.05.2016 privind modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliu Local nr.383/05.07.2013, modificată, referitoare la Metodologia de Atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara

27.05.2016

... Local PNL Consilier Local PNL XI Tr — / HE VW 5 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL Biroul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local SC 2016 — 8397 /06.04.2016 CĂTRE, CABINET PRIMAR Având în vedere adresa cu nr. SC 2016...
... al Consiliului Local SC 2016 — 8397 /06.04.2016 CĂTRE, CABINET PRIMAR Având în vedere adresa cu nr. SC 2016 — 6303/18.02.2016 a doamnei consilier Adelina Tîrziu şi a domnului consilier Sandu Ștefan; Având în vedere prevederile art. 29 alin. 2 al...

Consiliul Local Timișoara

216/27.05.2016 privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara

27.05.2016

... propune ca numele străzii să fie „Str. Olimpiadei”, „în cinstea Timişorenilor care țintesc calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016.” Adresa d-lui Ioan Gheorghe Rațiu din Braşov prin Nicolae Faur cu nr. SC2015- 030489/17.11.2015, prin...

Consiliul Local Timișoara

217/28.11.2016 privind aprobarea Proiectului "Discover Real Everywhere Applications of Maths", proiect propus de Colegiul Naţional "C. D. Loga" din Timişoara

28.11.2016

... Municipiului Timişoara cu nr. SC 2016 – 26124/25.10.2016, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului şi includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 24.750 lei, conform tabelului de mai jos. Suma de 24.750 lei...

Consiliul Local Timișoara

218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

28.11.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara...
..., B-dul. C.D.Loga, nr. 1 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

219/28.11.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2017

28.11.2016

... prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.725/2016; În...
..., republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisieidin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.101/2016, Anexei nr. 2 - Grila de evaluare şi...

Consiliul Local Timișoara

220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 27.05.2016 Hotararea Consiliului Local 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 12946/27.05.206, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

220/28.11.2016 privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală

28.11.2016

... nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Art. 8 din Legea 17/2000: Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt: a) servicii sociale privind, in...
... pe baza de convenții încheiate cu organizații neguvernamentale, unități de cult recunoscute in Romania ori cu alte persoane fizice sau juridice. Art. 12 din Ordonanța de urgență nr. 34/2016 ”(1) Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) și...

Consiliul Local Timișoara

221/27.05.2016 privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană"

27.05.2016

... Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 12910/26.05.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... Consiliului Local al Municipiului Timişoara 252/2015 de la 420.000 lei la 1.000.000 lei, cotizaţie care va fi aferentă anului 2016 precum şi anilor următori, conform Incheierii civile 4625/04.05.2016 a Judecătoriei Timişoara, pronunţată in dosarul 8318...

Consiliul Local Timișoara

221/28.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara

28.11.2016

... construcţii, republicată şi modificată; Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea...
... teren 2.754,00 mp arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan 10/2016 PLANȘĂ 3D 10 3D Atasament: 01_incadrare.pdf GSPublisherVersion 0.0.100.100 BENEFICIAR TITLU PROIECT TITLU PLANŞĂ FAZA : PROIECT NR. P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE ŞEF PROIECT PROIECTAT...

Consiliul Local Timișoara

222/02.06.2016 privind alocarea unei sume de bani pentru recompensarea performanţei către " Sport Club Municipal Timişoara"

02.06.2016

... Club Municipal Timisoara’’; Având în vedere Acordul de asociere nr.1921/20.11.2016, incheiat intre Sport Club Municipal si Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara; Având în vedere Adresa nr. SC 2016-013171/31.05.2016, inaintata de Clubul...
... Sportiv Universitar Politehnica Timişoara prin care se solicita iniţierea unui proiect de hotărâre de consiliu local prin care sa fie recompensata performanţa participării în Cupa EHF - a doua competiţie valorică a handbalului european - în sezonul 2016...

Consiliul Local Timișoara

222/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr. 6, etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri , la preţul de 230.000 euro

28.11.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016 - 28879/25.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

02.06.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 02.06.2016 Hotararea Consiliului Local 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 13471/02.06.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

226/02.06.2016 privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea Sport Club Municipal Timisoara

02.06.2016

... sportiva a clubului. Bugetul clubului Sport Club Municipal aprobat in luna martie 2016 este structurat si ponderat in conformitate cu toate categoriile de cheltuieli incluse in Normele financiare asumate de conducerea clubului. Avand in vedere ca Sport...
... indreptatesc aprobarea unor norme financiare in acord cu realitatea practicii sportive: -Echipa de handbal s-a clasat pe locul 3 in Liga Nationala de handbal masculin-editia 2015- 2016, fiind calificata in cupa europeana EHF, a doua competitie...