keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

39/29.07.2016 privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională

29.07.2016

... locali; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi...
... locali; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată; PROPUNEM: 1. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind participarea...

Consiliul Local Timișoara

40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în...
... socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 03/07.01.2016 al Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016

29.07.2016

... ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare. Prin Hotărârea Consiliului Local 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 a fost...

Consiliul Local Timișoara

79/01.03.2016 privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi"

01.03.2016

... Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998; În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.(a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi...
..." pentru acordarea, în temeiul Legii nr. 34/1998, a subvenţiilor necesare asigurării serviciilor sociale pe anul 2016, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de...

Consiliul Local Timișoara

79/09.09.2016 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timişoara"

09.09.2016

... privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-21161/30.08.2016 - al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

7/02.02.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

02.02.2016

..., precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată prin O.U.G. nr. 41/30.09.2015). Cod FO 53-01, ver.2 În acest sens, pentru anul 2016, în bugetul instituției vor fi prevăzute cheltuieli de personal pentru cele 12 posturi vacante de...

Consiliul Local Timișoara

80/01.03.2016 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 80/01.03.2016 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017 01.03.2016 Hotararea...
... Consiliului Local 80/01.03.2016 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

80/09.09.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismele Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTZ şi Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTY, care deservesc Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara

09.09.2016

... lista de investiţii pentru anul 2016 – la poziţia 1 – a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobată de ordonatorul principal de credite şi înregistrată sub nr.2797/03.06.2016, figurează două autoturisme Dacia Logan. Cele două...

Consiliul Local Timișoara

81/01.03.2016 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş

01.03.2016

... 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 81/01.03.2016 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş...
... referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 -2699/04.02.2016 - al...

Consiliul Local Timișoara

82/01.03.2016 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara

01.03.2016

... şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 3791/17 .02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...
... bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2016, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă...

Consiliul Local Timișoara

82/09.09.2016 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timişoara cu nr. top 5668, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16

09.09.2016

... comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Adresa cu nr. SC 2016-017054/13.07.2016 a Grădiniţei cu...
... Program Prelungit nr.16; Având în vedere Adresa cu nr. SC 2016-016335/05.07.2016 a proprietarilor imobilului, dl. Marincu Irinel Ionel şi a d-nei Marincu Suzana-Camelia; Având în vedere extrasul din Procesul -Verbal Nr.5/10.08.2016 de şedinţă al...

Consiliul Local Timișoara

83/01.03.2016 privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2016

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 83/01.03.2016 privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2016 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 83/01.03.2016 privind aprobarea achitării...
... taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016- 3578/15.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

83/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 9.996.000,00 lei şi este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/02.02.2016- privind aprobarea bugetului local al...
... Municipiului Timisoara pe anul 2016, modificată şi completată. Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 3620/29.01.2013 în numele Municipiului Timişoara. Art...

Consiliul Local Timișoara

84/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3", cod SMIS 48190 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3", cod SMIS 48190 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016...
... local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 4603/04.08.2014, în numele Municipiului Timişoara. Art. 4: Cu...

Consiliul Local Timișoara

85/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

... Având în vedere Referatul nr.SC 2016 - 21479/02.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... valoare estimată este de 2.500.000,00 lei şi este introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare...

Consiliul Local Timișoara

86/01.03.2016 privind aprobarea modului de folosinţă a bazelor sportive Sala Polivalent㠒’Olimpia’’ Timişoara şi Complexul Sportiv ’’Bega’’ Timişoara, aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara, pentru anul 2016

01.03.2016

... anul 2016 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 86/01.03.2016 privind aprobarea modului de folosinţă a bazelor sportive Sala Polivalent㠒’Olimpia’’ Timişoara şi Complexul Sportiv ’’Bega’’ Timişoara, aflate în domeniul public al Municipiului...
... Timişoara, pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 4305/23.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...