keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

345/18.12.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001

18.12.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 345/18.12.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local 345/18.12.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei...
..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală...

Consiliul Local Timișoara

288/30.10.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001

30.10.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 288/30.10.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001 30.10.2001 Hotararea Consiliului Local 288/30.10.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei...
..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică...

Consiliul Local Timișoara

166/10.07.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001

10.07.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 166/10.07.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001 10.07.2001 Hotararea Consiliului Local 166/10.07.2001 privind rectificarea bugetului local al Primăriei...
..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică...

Consiliul Local Timișoara

123/17.05.2001 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001

17.05.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 123/17.05.2001 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2001 17.05.2001 Hotararea Consiliului Local 123/17.05.2001 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului...
... Serviciului Control şi Audit Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

93/10.04.2001 privind privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000

10.04.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 93/10.04.2001 privind privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000 10.04.2001 Hotararea Consiliului Local 93/10.04.2001 privind privind rectificarea bugetului local al...
..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală...

Consiliul Local Timișoara

170/10.07.2001 privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare şi altor venituri la bugetul local datorate de persoanele fizice

10.07.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 170/10.07.2001 privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare şi altor venituri la bugetul local datorate de persoanele fizice 10.07.2001 Hotararea Consiliului Local 170...
.../10.07.2001 privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare şi altor venituri la bugetul local datorate de persoanele fizice Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-10884...

Consiliul Local Timișoara

318/27.11.2001 privind acordul pentru eşalonarea la plată a impozitului pe salarii aferent anului 1999, datorat bugetului local de către S.C. ELECTROTIMIŞ S.A.

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 318/27.11.2001 privind acordul pentru eşalonarea la plată a impozitului pe salarii aferent anului 1999, datorat bugetului local de către S.C. ELECTROTIMIŞ S.A. 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 318/27.11.2001...
... privind acordul pentru eşalonarea la plată a impozitului pe salarii aferent anului 1999, datorat bugetului local de către S.C. ELECTROTIMIŞ S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18410/15.11.2001 - al...

Consiliul Local Timișoara

211/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. PIEŢE S.A.

03.08.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 211/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. PIEŢE S.A. 03.08.2001 Hotararea Consiliului Local 211...
.../03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. PIEŢE S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 12694/02.08.2001...

Consiliul Local Timișoara

213/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. HORTICULTURA S.A.

03.08.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 213/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. HORTICULTURA S.A. 03.08.2001 Hotararea Consiliului Local 213...
.../03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. HORTICULTURA S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001...

Consiliul Local Timișoara

215/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. TRANSPORT Timişoara

03.08.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 215/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. TRANSPORT Timişoara 03.08.2001 Hotararea Consiliului Local...
... 215/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. TRANSPORT Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001...

Consiliul Local Timișoara

214/03.08.2001 privind privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

03.08.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 214/03.08.2001 privind privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. 03.08.2001 Hotararea...
... Consiliului Local 214/03.08.2001 privind privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

216/03.08.2001 privind privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. de Termoficare CALOR Timişoara

03.08.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 216/03.08.2001 privind privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. de Termoficare CALOR Timişoara 03.08.2001 Hotararea...
... Consiliului Local 216/03.08.2001 privind privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. de Termoficare CALOR Timişoara Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

217/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. APĂ ŞI CANAL "AQUATIM" Timişoara

03.08.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 217/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. APĂ ŞI CANAL "AQUATIM" Timişoara 03.08.2001 Hotararea...
... Consiliului Local 217/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. APĂ ŞI CANAL "AQUATIM" Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

313/06.11.2001 pentru alocarea unor sume de bani pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din Municipiul Timişoara, din bugetul local, Cap.59.02. "Cultură, religie şi acţiuni sportive"

06.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 313/06.11.2001 pentru alocarea unor sume de bani pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din Municipiul Timişoara, din bugetul local, Cap.59.02. "Cultură, religie şi acţiuni sportive" 06.11.2001...
... Hotararea Consiliului Local 313/06.11.2001 pentru alocarea unor sume de bani pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din Municipiul Timişoara, din bugetul local, Cap.59.02. "Cultură, religie şi acţiuni sportive" Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

212/03.08.2001 privind privind privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

03.08.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 212/03.08.2001 privind privind privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A...
.... 03.08.2001 Hotararea Consiliului Local 212/03.08.2001 privind privind privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

319/27.11.2001 privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe profit şi a vărsămintelor din profitul net datorate bugetului local de către Regia Autonomă de Transport Timişoara

27.11.2001

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 319/27.11.2001 privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe profit şi a vărsămintelor din profitul net datorate bugetului local de către Regia Autonomă de Transport Timişoara...
... 27.11.2001 Hotararea Consiliului Local 319/27.11.2001 privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe profit şi a vărsămintelor din profitul net datorate bugetului local de către Regia Autonomă de Transport Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

31/27.02.2001 privind prelungirea termenelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2000 privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local datorate de persoane juridice.

27.02.2001

... bugetului local datorate de persoane juridice. 27.02.2001 Hotararea Consiliului Local 31/27.02.2001 privind prelungirea termenelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2000 privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare...
... reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local datorate de persoane juridice. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2001-2508/20.02.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

148/12.06.2001 privind aprobarea Regulamentului de promovare, execuţie, verificare, recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public

12.06.2001

... bugetul local pentru instituţii de învăţământ public 12.06.2001 Hotararea Consiliului Local 148/12.06.2001 privind aprobarea Regulamentului de promovare, execuţie, verificare, recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii...
..., reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 5416/05.04.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

346/18.12.2001 privind privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente recalculării impozitului pe profit , a vărsămintelor din profitul net şi a regularizării autorizaţiei de construcţie datorate bugetului local de către Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara

18.12.2001

... bugetului local de către Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara 18.12.2001 Hotararea Consiliului Local 346/18.12.2001 privind privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente recalculării impozitului pe profit , a vărsămintelor...
... din profitul net şi a regularizării autorizaţiei de construcţie datorate bugetului local de către Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

15/29.01.2001 privind realizarea proiectului "Sistem Municipal de Centre de Informare a Cetăţenilor"

29.01.2001

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al...
..., conform Contractului de asistenţă financiară nr. 6 din 28.11.2000, care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă alocarea din bugetul local a fondurilor necesare pentru plata taxei pe valoarea adăugată şi a altor taxe, în conformitate...

Consiliul Local Timișoara

293/01.11.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Alimentare cu apă potabilă. Fântâni publice forate"

01.11.2001

... Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere Legea nr.216/2001 a bugetului de stat; În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d), (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică...

Consiliul Local Timișoara

245/18.09.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Reabilitare reţea apă potabilă strada Gh. Doja - Municipiul Timişoara"

18.09.2001

...-13851/29.08.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi...
... vedere prevederile art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată; În baza Legii nr.216/2001 - a bugetului de stat; În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia...

Consiliul Local Timișoara

190/10.07.2001 privind aprobarea introducerii gazului metan şi achiziţiei de centrale termice la unităţi de învăţământ din Municipiul Timişoara

10.07.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...
..., recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public; În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (f) şi (n) din Legea nr.215...

Consiliul Local Timișoara

244/18.09.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Modernizare reţea canalizare strada Gheorghe Doja - Înlocuire corp conductă cu tuburi Hobas şi subtraversare racorduri (linii tramvai)"

18.09.2001

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei...
.../2001 a bugetului de stat; În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ; În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ; HOTARASTE Art.1: Se aprobă...

Consiliul Local Timișoara

189/10.07.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere pe verticală cu un etaj şi mansardă a Internatului Liceului Bela Bartok " Timişoara

10.07.2001

... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10973/02.07.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...
... finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public; În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (f) şi (n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică...