keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996

10.12.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996 10.12.1996 Hotararea Consiliului Local 90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996 Consiliul Local al...
... Municipiului Timisoara Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1996 comunicata de Consiliul Judetean Timis cu Adresa nr. 5615/14.10.1996 care in baza Hotararii nr.36/10.10.1996 a aprobat transferul de la bugetul de stat pentru...

Consiliul Local Timișoara

16/23.07.1996 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996

23.07.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 16/23.07.1996 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996 23.07.1996 Hotararea Consiliului Local 16/23.07.1996 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1996 Consiliul...
... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0966477/09.07.1996 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1996; Avand in vedere adresa Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

227/23.04.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local "Fundatiei Aparatorii Banatului Septembrie 1944"

23.04.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 227/23.04.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local "Fundatiei Aparatorii Banatului Septembrie 1944" 23.04.1996 Hotararea Consiliului Local 227/23.04.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local...
... SC0963128/02.04.1996 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In...

Consiliul Local Timișoara

214/26.03.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru Concursul International de Flaut

26.03.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 214/26.03.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru Concursul International de Flaut 26.03.1996 Hotararea Consiliului Local 214/26.03.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru...
... locala; HOTARASTE Art.1: Seaprobaalocarea de la bugetul local a sumei de 500.000 lei pentru acordarea Premiului I a Concursului International de Flaut. Alocarea sumei se va face de la Capitolul 72.02 "Alte actiuni". Art.2: Cu aducerea la indeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

183/19.03.1996 privind alocarea sumei de 15 milioane lei de la bugetul local pentru organizarea celui deal 28lea Congres Mondial de Ginecologie

19.03.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 183/19.03.1996 privind alocarea sumei de 15 milioane lei de la bugetul local pentru organizarea celui deal 28lea Congres Mondial de Ginecologie 19.03.1996 Hotararea Consiliului Local 183/19.03.1996 privind...
... alocarea sumei de 15 milioane lei de la bugetul local pentru organizarea celui deal 28lea Congres Mondial de Ginecologie Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere adresa nr.SC0961841/26.02.1996 a Domnului Acad. Prof. Dr. Ioan Munteanu...

Consiliul Local Timișoara

270/21.05.1996 privind privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru "FAN CLUB ROCK" pentru organizarea "MARATONULUI ARTISTIC AL COPIILOR" 1996

21.05.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 270/21.05.1996 privind privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru "FAN CLUB ROCK" pentru organizarea "MARATONULUI ARTISTIC AL COPIILOR" 1996 21.05.1996 Hotararea Consiliului Local 270/21.05.1996 privind...
... privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru "FAN CLUB ROCK" pentru organizarea "MARATONULUI ARTISTIC AL COPIILOR" 1996 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere cererea organizatiei "FAN CLUB ROCK" Timisoara nr. 25...

Consiliul Local Timișoara

14/16.07.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru Clubul "Politehnica Timisoara" cu ocazia aniversarii a 75 ani de la infiintare

16.07.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 14/16.07.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru Clubul "Politehnica Timisoara" cu ocazia aniversarii a 75 ani de la infiintare 16.07.1996 Hotararea Consiliului Local 14/16.07.1996 privind...
... alocarea unei sume de la bugetul local pentru Clubul "Politehnica Timisoara" cu ocazia aniversarii a 75 ani de la infiintare Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO966636/15.06.1996 al Biroului Buget din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

195/26.03.1996 privind privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru amplasarea si darea in exploatare a noii statii de asfalt "Wirtgen"

26.03.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 195/26.03.1996 privind privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru amplasarea si darea in exploatare a noii statii de asfalt "Wirtgen" 26.03.1996 Hotararea Consiliului Local 195/26.03.1996 privind...
... privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru amplasarea si darea in exploatare a noii statii de asfalt "Wirtgen" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul SC0962348/11.03.1996 al Directiei Tehnice si al Directiei...

Consiliul Local Timișoara

8/02.07.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru "CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru organizarea "FESTIVALULUI INIMILOR editia a VII a 1996"

02.07.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 8/02.07.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru "CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru organizarea "FESTIVALULUI INIMILOR editia a VII a 1996" 02.07.1996 Hotararea Consiliului Local 8...
.../02.07.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru "CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru organizarea "FESTIVALULUI INIMILOR editia a VII a 1996" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere solicitarea Casei de...

Consiliul Local Timișoara

268/21.05.1996 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentrupensionari pe semestrul II al anului 1996.

21.05.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 268/21.05.1996 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentrupensionari pe semestrul II al anului 1996...
.... 21.05.1996 Hotararea Consiliului Local 268/21.05.1996 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentrupensionari pe semestrul II al anului 1996. Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

156/23.01.1996 privind privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentrupensionari pe semestrul I al anului 1996.

23.01.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 156/23.01.1996 privind privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentrupensionari pe semestrul I al anului 1996...
.... 23.01.1996 Hotararea Consiliului Local 156/23.01.1996 privind privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentrupensionari pe semestrul I al anului 1996...

Consiliul Local Timișoara

154/23.01.1996 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre Ministerul Finantelor a scutirii platii unor taxe de timbru pentruautovehiculele primite din Germaniadin landul Renania de Nord Westfalia sub forma de donatie si in scopuri umanitare

23.01.1996

.../19.12.1995 intocmit de Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara ; In baza Ordinului Ministerului de Finante nr.1362/10.11.1993 ,art.3 si art.6 precizari privind competenta de solutionare a unor inlesniri la plata impozitelor...
...,taxelor datorate bugetului local; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local; Avand in vedere adresa nr.17851/07.11.1995 a Directiei Generale a Finantelor Publice si...

Consiliul Local Timișoara

245/21.05.1996 privind alocarea sumei de 536.000 mii lei pentru organizarea alegerilor locale 2 iunie 1996

21.05.1996

... organizarea alegerilor locale 2 iunie 1996 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC0963995/30.04.1996 al Directiei Economice Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se solicita...
... asigurarea de resurse financiare in vederea organizarii alegerilor locale din data de 2 iunie 1996; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

102/10.12.1996 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la finalizarea lucrarii "Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat"

10.12.1996

... Referatul nr.SC09612360/06.12.1996 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara...
... participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la finalizarea lucrarii "Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat". Art.2: Se aproba alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, Cap.72.02. "Alte Actiuni...

Consiliul Local Timișoara

159/23.01.1996 privind privind alocarea de fonduri pentru procurarea sediului Regiei Autonome Apa si Canal "AQUATIM" Timisoara

23.01.1996

... alocarea sumei de 500 milioane lei pentru realizarea sediului regiei; Avand in vedere Referatul nr. SC096491/16.01.1996 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere Avizul Comisiei pentru studii, prognoze...
..., economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 21 lit.(c) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala; In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr. 69...

Consiliul Local Timișoara

218/26.03.1996 privind participarea unui grup de tineri la intalnirea "EUROMEETING '96" FRANTA

26.03.1996

... "EUROMEETING '96" FRANTA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere invitatia oficiala a Comisiei pentru Tineret a orasului Karlsruhe pentru 6(sase) persoane; Avand in vedere Referatul Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului...
... Timisoara; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant cultura si sport din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

230/23.04.1996 privind privind unele masuri pentru organizarea Festivalului National Studentesc "STUDENT FEST" Timisoara

23.04.1996

... financiar Consiliului Local al Municipiului Timisoara in vederea organizarii Festivalului National Studentesc "STUDENT FEST" Timisoara; Avand in vedere Referatul nr. SC0963395/09.04.1996 al Directiei Economie Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al...
... Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 21 lit.(e) si (p) din Legea nr. 69...

Consiliul Local Timișoara

255/21.05.1996 privind privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea FESTIVALULUI INTERNATIONAL "TIMISOARA MUZICALA" 1996

21.05.1996

... Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Festivalului International "Timisoara Muzicala"; Avand in vedere Referatul nr. SC0964151/07.05.1996 al Directiei Economice Biroul Buget; Avand in vedere avizul Comisiei pentru...
... studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si a Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 21 lit. (e...

Consiliul Local Timișoara

96/10.12.1996 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Concursului sportiv international de culturism ce se va desfasura in luna decembrie in municipiul Timisoara

10.12.1996

... Alianta Civica pentru organizarea concursului international de culturism in municipiul Timisoara in data de 14.12.1996; Avand in vedere Referatul nr.SC09510890/19.11.1995 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara prin care se propune...
... alocarea sumei de 3 milioane lei pentru organizarea concursului de culturism in luna decembrie 1996; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe si al Comisiei pentruprotectie sociala,mediu,sanatate...

Consiliul Local Timișoara

147/16.01.1996 privind incheierea executiei bugetare la Capitolul "Investitii" pe anul 1995

16.01.1996

... din venituri de capital; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 21 lit. (e) si art.43 lit.(e) din...
... Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala; HOTARASTE Art.1: Bugetul local se suplimenteaza din venituri proprii la Capitolul "Investitii" cu suma...

Consiliul Local Timișoara

239/23.04.1996 privind amanarea la plata a taxei de timbru pentru VIORICA RADU

23.04.1996

... al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO963292/05.04.1996 al Biroului Buget prin care se propune amanarea la plata a taxei de timbru in valoare de 3.000.000 lei pentru numitul Viorica Radu; Avand in vedere avizul favorabil al...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art.65 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, modificata prin Ordonanta...

Consiliul Local Timișoara

74/26.11.1996 privind participarea municipiului Timisoara ca membru activ la Federatia Municipiilor

26.11.1996

... la Federatia Municipiilor Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09610201/24.10.1996 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere Hotararea pentru modificarea cotizatiei municipiilor...
... membre ale Federatiei Municipiilor din Romania din 10 octombrie 1996; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor...

Consiliul Local Timișoara

57/22.10.1996 privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator la sarbatorirea a 125 de ani de la fondarea Societatii Filarmonice din Timisoara

22.10.1996

... Directiei EconomiceBirou Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, sanatate, mediu,invatamant, cultura...
... 3.000.000 lei de la bugetul local Cap."72.02" "Alte actiuni", pentru organizarea manifestarii,conform devizului estimativ si pe baza de documente justificative ce vor fi prezentate. Art.3:Cuaducerea laindeplinire prezentehotarari se incredinteaza...

Consiliul Local Timișoara

197/26.03.1996 privind aprobarea achizitionarii unei instalatii de amorsare autopropulsata si a unui autotransportor de filer

26.03.1996

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si a Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile...
... Municipale Timisoara a unei instalatii de amorsare autopropulsata si a unui autotransportor de filer din fondurile bugetului local al Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza...

Consiliul Local Timișoara

97/10.12.1996 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre organul competent din cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii unor taxe de timbru pentru un autobuz tip Kasbohrer primit din Germania, de catre Consiliul Judetean Timis sub forma de donatie

10.12.1996

... Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza Ordinului nr.1147/24.05.1996 a Ministerului de Finante...
... precizari privind competenta de solutionare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor datorate bugetului local; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata; In temeiul art...