keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 183/19.03.1996 privind alocarea sumei de 15 milioane lei de la bugetul local pentru organizarea celui deal 28lea Congres Mondial de Ginecologie

19.03.1996

Hotararea Consiliului Local 183/19.03.1996
privind alocarea sumei de 15 milioane lei de la bugetul local pentru organizarea celui deal 28lea Congres Mondial de Ginecologie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere adresa nr.SC0961841/26.02.1996 a Domnului Acad. Prof. Dr. Ioan Munteanu Presedintele Societatii Mondiale de Obstetrica si Ginecologie, prin care se solicita sprijin financiar in vederea organizarii unei manifestari stiintifice in Timisoara, cu participarea unor personalitati internationale;
Avand in vedere Referatul nr. SC0961841/26.02.1996 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 21 lit.(e) si (p) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alocarea sumei de 15 milioane lei de la Capitolul "Alte
actiuni", pentru organizarea celui deal 28lea Congres Mondial de Ginecologie.
Manifestarea se desfasoara sub patronajul si cu participarea
Presedintiei Romaniei, Consiliul Local al Municipiului Timisoara participand in
calitate de coorganizator.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Domnului Acad. Prof. Dr. Ioan Munteanu;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
PERJU DAN
Contrasemneaza