keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 57/22.10.1996 privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator la sarbatorirea a 125 de ani de la fondarea Societatii Filarmonice din Timisoara

22.10.1996

Hotararea Consiliului Local 57/22.10.1996
privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator la sarbatorirea a 125 de ani de la fondarea Societatii Filarmonice din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SCO969842/15.10.1996 al Directiei EconomiceBirou Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, sanatate, mediu,invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 alin.2 lit. (e) si (n) din Legea nr. 69/1991 privindadministratiapublica locala;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1:Seaproba participarea Consiliului Local al municipiului Timisoara, in
calitate de coorganizator la sarbatorirea a 125 ani de la infiintarea
Societatii Filarmonice din Timisoara.

Art.2:Se aproba alocarea sumei de 3.000.000 lei de la bugetul local Cap."72.02"
"Alte actiuni", pentru organizarea manifestarii,conform devizului estimativ si
pe baza de documente justificative ce vor fi prezentate.

Art.3:Cuaducerea laindeplinire prezentehotarari se incredinteaza Directia
Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Filarmonicii "Banatul" Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
GLAVAN STEFAN
Contrasemneaza