keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

53/03.08.2016 privind retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia.

03.08.2016

... ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18387/26.07.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru...
... Civil; Având în vedere adresa Consiliul Judeţean Timiş cu nr. SC2016-018051/22.07.2016 prin care ne înştiinţează că începând cu luna august 2016 renunţă la dreptul de administrare a Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" . În conformitate...

Consiliul Local Timișoara

54/03.08.2016 privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7

03.08.2016

.../03.08.2016 privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18547...
... Nr.: SC 2016-18547/28.07.2016 REFERAT privind aprobarea “D.T.A.D.” pentru obiectivul de investitii «Demolare imobil si imprejmuire teren» in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7 Biroul Tehnic din cadrul Administrator Public are cuprins in...

Consiliul Local Timișoara

55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"

03.08.2016

... realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18546/28.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

56/03.08.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara

03.08.2016

..., modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; Având în vedere...
... Faza de proiectare : Plan Urbanistic de Detaliu Timişoara, Martie 2016 1 FOAIE DE CAPĂT Denumire proiect: P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ...

Consiliul Local Timișoara

57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2016

03.08.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2016 03.08.2016 Hotararea Consiliului Local 57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al...
... asociaţiei Eurocities pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-4912/22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei LIKE pentru anul 2016

03.08.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei LIKE pentru anul 2016 03.08.2016 Hotararea Consiliului Local 58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei...
... LIKE pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-4913/22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

59/03.08.2016 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 216/27.05.2016 - privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara

03.08.2016

..., TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR. SC2016 - ................/ .............2016 REFERAT privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. 216/27.05.2016 Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local...
... Dispozitia Primarului nr. nr.1518/01.10.2013, prin care se revine asupra denumirii unor poduri peste Bega. - Având în vedere adresa nr. SC 2016-14256/14.06.2016 a d-lui Corneliu Nicolae Vaida –Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, Luptător cu...

Consiliul Local Timișoara

5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016...
... Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind...

Consiliul Local Timișoara

61/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara

03.08.2016

..., Mijloacele fixe din domeniul retele termoficare recepţionate în anul 2016, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional COLTERM SA, pentru completarea...

Consiliul Local Timișoara

185/10.05.2016 privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara" prin procedura de licitaţie publică

10.05.2016

... licitaţie publică Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016- 8541/06.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

186/10.05.2016 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

10.05.2016

..., Remetea Mare, Săcălaz, Șag, Sânandrei, Sânmihaiu Român și se referă la perioada 2016 – 2030. În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2014 –2020, prin FEDR (Fondul European...
... care sunt considerate ca strategice în contextul asigurării unei mobilități urbane optime în aria de studiu, acoperind perioada 2016-2030. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a intervențiilor (măsuri și...

Consiliul Local Timișoara

186/15.11.2016 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr. 226/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu, situat în Str. Rusu Şirianu încheiat cu SC G.O.D. COMPANY SRL

15.11.2016

... pentru anul 2016 în valoare de 50.000 le/an. Ca urmare acelor arătate mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune cu nr. 226/19.11.2013, încheiat în baza...

Consiliul Local Timișoara

187/15.11.2016 privind modificarea suprafetei si dezlipirea imobilului cu nr. top. 23490/2, inscris in CF nr. 404344, din Calea Aradului, nr. 56

15.11.2016

... 31.07.2015),conform documentatiei cadastrale nr. T134/2016, receptionata de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis, prin Procesul Verbal de Receptie nr. 1694/2016, parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3: Cu aducerea la...
.... 1694/2016 Întocmit astăzi 26.09.2018, privind lucrarea 182729 din 09.09.2016 având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. -, data =. 1, Beneficiar :MUNICIPIUL TIMISOARA 2. Executant :SG 3D ArchiDraw SRL-D 3, Denumirea lucrărilor recepționate Plan...