keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

226/02.06.2016 privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea Sport Club Municipal Timisoara

02.06.2016

... sportiva a clubului. Bugetul clubului Sport Club Municipal aprobat in luna martie 2016 este structurat si ponderat in conformitate cu toate categoriile de cheltuieli incluse in Normele financiare asumate de conducerea clubului. Avand in vedere ca Sport...
... indreptatesc aprobarea unor norme financiare in acord cu realitatea practicii sportive: -Echipa de handbal s-a clasat pe locul 3 in Liga Nationala de handbal masculin-editia 2015- 2016, fiind calificata in cupa europeana EHF, a doua competitie...

Consiliul Local Timișoara

227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)

28.11.2016

... prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea...
... Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. RU 2016-000692/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii

28.11.2016

...: Referat.pdf ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI-SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC 2016-29093/28.11.2016 REFERAT privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al...
... intenţionează să amenajeze un Muzeu Naţional al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în clădirea fostei Comenduiri Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii. Prin adresa înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC 2016-028135/17.11.2016...

Consiliul Local Timișoara

185/10.05.2016 privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara" prin procedura de licitaţie publică

10.05.2016

... licitaţie publică Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016- 8541/06.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

186/10.05.2016 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

10.05.2016

..., Remetea Mare, Săcălaz, Șag, Sânandrei, Sânmihaiu Român și se referă la perioada 2016 – 2030. În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2014 –2020, prin FEDR (Fondul European...
... care sunt considerate ca strategice în contextul asigurării unei mobilități urbane optime în aria de studiu, acoperind perioada 2016-2030. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a intervențiilor (măsuri și...

Consiliul Local Timișoara

186/15.11.2016 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr. 226/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu, situat în Str. Rusu Şirianu încheiat cu SC G.O.D. COMPANY SRL

15.11.2016

... pentru anul 2016 în valoare de 50.000 le/an. Ca urmare acelor arătate mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune cu nr. 226/19.11.2013, încheiat în baza...

Consiliul Local Timișoara

187/15.11.2016 privind modificarea suprafetei si dezlipirea imobilului cu nr. top. 23490/2, inscris in CF nr. 404344, din Calea Aradului, nr. 56

15.11.2016

... 31.07.2015),conform documentatiei cadastrale nr. T134/2016, receptionata de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis, prin Procesul Verbal de Receptie nr. 1694/2016, parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3: Cu aducerea la...
.... 1694/2016 Întocmit astăzi 26.09.2018, privind lucrarea 182729 din 09.09.2016 având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. -, data =. 1, Beneficiar :MUNICIPIUL TIMISOARA 2. Executant :SG 3D ArchiDraw SRL-D 3, Denumirea lucrărilor recepționate Plan...

Consiliul Local Timișoara

188/10.05.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a „Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive" - CERC

10.05.2016

... PROIECTULUI DISPOZIŢIA NR. 14/04.01.2012 NR. SC 2016- CAIET DE SARCINI privind gestiunea directă a serviciului de administrare a „Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive” – CERC Denumirea şi sediul autorităţii...

Consiliul Local Timișoara

188/15.11.2016 privind subapartamentarea ap. 9 în ap. 9A şi 9B, situat în Timişoara, str. I. Ghica nr. 19

15.11.2016

... subapartamentare a ap. 9, proiect nr. 27/2016, avizat OCPI cu nr. 175784/08.09.2016, întocmită de către PFA Livius Ştefan Lupulescu, situat în Timişoara, str. I. Ghica nr. 19, înscris în C.F. nr. 408578-C1-U17 Timişoara, top 17128/IX; Având în vedere...
... 17128/IX, conform proiect nr. 27/2016, avizat OCPI nr. 175784/08.09.2016, întocmit de PFA Livius Ştefan Lupulescu. Art. 2: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii apartamentelor. Art. 3: Cu...

Consiliul Local Timișoara

189/10.05.2016 privind programul-pilot „Timişoara - Capitală Naţională a Tineretului din România"

10.05.2016

... administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se ia act de desemnarea Municipiului Timişoara ca fiind "Capitală Naţională a Tineretului din România" în anul 2016, proiect-pilot care se va derula în intervalul de timp 02 mai...
... 2016-01 mai 2017. Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

18/07.07.2016 privind preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF

07.07.2016

... Handbal prin Adresa nr.1040/05.07.2016; Avand in vedere prevederile cuprinse in art.9.1. din Regulamentul de organizare si desfasurare a competitiilor de handbal 2016-2017, al FR Handbal; Avand in vedere prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si...
... organizare si desfasurare a competitiilor de handbal 2016-2017, al FR Handbal; (2) Preluarea nu implica restante financiare, datorii catre terti si alte aspecte patrimoniale de nici un fel, vizand exclusiv locul in Liga Nationala de Handbal si...

Consiliul Local Timișoara

190/10.05.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

10.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 190/10.05.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA 10.05.2016 Hotararea Consiliului Local 190/10.05.2016 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-10127/25.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU...

Consiliul Local Timișoara

190/15.11.2016 privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara

15.11.2016

... anul 2014. Pentru anul 2015 tarifele aplicate pentru parcare pe raza municipiului Timişoara sunt cele aprobate în anul 2014, iar pentru anul 2016 au rămas nemodificate. În data de 27.10.2016, prin adresa cu nr. 6100, SC Drumuri Municipale Timisoara S.A...

Consiliul Local Timișoara

191/10.05.2016 privind scăderea tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A.

10.05.2016

... reduse, respectiv 20 % - pentru anul 2016 (Art. 291, alin. 1, lit.a), prin prezenta, vă rugăm să ne sprijiniţi în vederea iniţierii unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să fie reglementate noile preţuri rezultate ca urmare a modificării TVA...

Consiliul Local Timișoara

191/15.11.2016 privind aprobarea utilizării sumelor rezultate din excedentul bugetar din anii precedenţi la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara

15.11.2016

... Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere Decizia nr. 10/2016 a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Timiş, cu privire la utilizarea eficientă a excedentului bugetar din anii precedenţi la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor...
...://www.primariatm.ro/evpers Nr. Aprobat, PRIMAR NICOLAE ROBU REFERAT privind propunerea utilizării eficiente a excedentului bugetar din anii preceden�i la Direc�ia de Eviden�ă a Persoanelor Timi�oara Având în vedere Decizia nr.10/2016 a Cur�ii de Conturi a României...

Consiliul Local Timișoara

192/10.05.2016 privind scăderea preţului local al energiei termice livrată de SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA

10.05.2016

... impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, respectiv 20 % - pentru anul 2016 (Art. 291, alin. 1, lit.a), prin prezenta, vă rugăm să ne sprijiniţi în vederea iniţierii unei hotărâri de...

Consiliul Local Timișoara

192/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "Excelsior"

15.11.2016

... Infrastructure Final Report „n |. European Commission _J Supporting the Implementation of Green Infrastructure May 2016 2 Contract details: European Commission, Directorate-General for the Environment ENV.B.2/SER/2014/0012 Service Contract for “Supporting the...
... Implementation of Green Infrastructure” Presented by: In association with: Contact: Trinomics B.V. Westersingel 32A 3014 GS, Rotterdam The Netherlands E: [email protected] T: +31 10 341 45 92 Date: Rotterdam, 31 May 2016 Disclaimer: The views...

Consiliul Local Timișoara

193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara"

10.05.2016

...-8215/04.04.2016; Luând în considerare Minuta nr. SC2016-6909/01.04.2016 privind dezbaterea publică din 24 martie 2016 a Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de creştere Timişoara 2015-2020; Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al...
... juridic, C.j. Daniela Ştefan Atasament: 1_cuprins_20.04.2016.pdf 2015‐ 2020 Pol de Creștere Timișoara 2016, Aprilie STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTERGRATĂ A POLULUI DE CREȘTERE TIMIȘOARA Strategia de dezvoltare integrată a polului de creștere Timișoara...