keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

169/10.07.2001 privind privind serviciul de repartizare a costurilor energiei termice pentru încălzire în clădiri colective (condominii)

10.07.2001

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică...

Consiliul Local Timișoara

234/18.09.2001 privind aprobarea Procesului-Verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea spaţiului comercial din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.5, care face obiectul H.G. nr.389/1996, modificată, deţinut de S.C. UNTIM S.A.

18.09.2001

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

58/27.03.2001 privind privind repartizarea unor sume de bani din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999

27.03.2001

..., Cultură, Artă şi Ştiinţă din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

271/30.10.2001 privind privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. PROTEM S.R.L.

30.10.2001

... nr.U32001 - 2956/12.07.2001 a S.C. PROTEM S.R.L.; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

277/30.10.2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9306 mp. situat în incinta S.C. Electroconstrucţia ELCO S.A. Timişoara, str. Cerna nr.5

30.10.2001

.... SC2001- 13645/23.08.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice...

Consiliul Local Timișoara

173/10.07.2001 privind privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. MONLANDYS S.R.L.

10.07.2001

... nr.R32001-140/11.06.2001 a S.C. Monlandys S.R.L. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

182/10.07.2001 privind privind modificarea unor clauze contractuale din Contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/1998 , modificată

10.07.2001

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

9/29.01.2001 privind infiintarea Centrului Comunitar" Casa Faenza" pentru copiii cu sindrom autist

29.01.2001

..., economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru sanatate...

Consiliul Local Timișoara

374/18.12.2001 privind acordarea de gratuităţi la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara, beneficiarilor Legii nr. 42/1990, Legii nr.44/1994, Decretului- Lege nr.118/1990 şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 102/1999, în anul 2002

18.12.2001

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale...

Consiliul Local Timișoara

30/27.02.2001 privind privind înfiinţarea Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice

27.02.2001

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SCO-2406/19.02.2001 al Biroului Social pentru Vârsta a III-a din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

321/27.11.2001 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 168/10.07.2001 - privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara

27.11.2001

... propunerea domnului consilier municipal PETRU BUJOR; Având în vedere Referatul nr. SC2001- 17638/05.11.2001al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

23/29.01.2001 privind indexarea taxei de concesiune a domeniului public în Municipiul Timişoara

29.01.2001

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

100/03.05.2001 privind modificarea contractului de concesiune nr.2/10.03.1998 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Fundatia " Universitatea Mihai Eminescu "

03.05.2001

... Referatul nr.SC2001- 3747/12.03.2001 al Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

97/03.05.2001 privind reglementarea situaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în clădirea Palatului Culturii - Timişoara

03.05.2001

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

72/27.03.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Zona Antenelor" Timişoara

27.03.2001

..." Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2001- 4128/16.03.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

37/27.02.2001 privind privind realizarea unei platforme de parcare de către S.C. NOVA TIM S.R.L., în municipiul Timişoara, Aleea Sportivilor nr.26

27.02.2001

... Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

178/10.07.2001 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren Fundaţiei "Rudolf Walther" Timişoara

10.07.2001

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

61/27.03.2001 privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei de păşunat pe păşunea proprietatea Municipiului Timişoara

27.03.2001

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile...

Consiliul Local Timișoara

149/12.06.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara

12.06.2001

... Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 8834/28.05.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...