keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

306/14.12.1999 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 1999

14.12.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 306/14.12.1999 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 1999 14.12.1999 Hotararea Consiliului Local 306/14.12.1999 privind rectificarea bugetului local al Primăriei...
..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru protecţie...

Consiliul Local Timișoara

174/29.06.1999 privind alocarea din bugetul local a sumelor reprezentând cotizaţia de membru al Uniunii Consorţiului Local Timişoara şi garanţia bancară în favoarea Agenţiei Judeţene pentru Ocupare şi Formare Profesională

29.06.1999

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 174/29.06.1999 privind alocarea din bugetul local a sumelor reprezentând cotizaţia de membru al Uniunii Consorţiului Local Timişoara şi garanţia bancară în favoarea Agenţiei Judeţene pentru Ocupare şi Formare...
... Profesională 29.06.1999 Hotararea Consiliului Local 174/29.06.1999 privind alocarea din bugetul local a sumelor reprezentând cotizaţia de membru al Uniunii Consorţiului Local Timişoara şi garanţia bancară în favoarea Agenţiei Judeţene pentru Ocupare şi...

Consiliul Local Timișoara

291/23.11.1999 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara

23.11.1999

... coeficientul ratei inflaţiei, pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice, proprietari de clădiri şi terenuri din municipiul Timişoara şi în acelaşi timp pentru a asigura constanţa încasărilor de impozite şi taxe la bugetul local pentru anul 2000; Având în...
... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

177/29.06.1999 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a finanţării construcţiei obiectivului "Atelier de lăcătuşerie - tâmplărie" în incinta Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae"

29.06.1999

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-487/14.06.1999- al Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae"; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
... finanţarea din bugetul local a lucrărilor de construcţie etaj la imobilul menţionat, în valoare de 155.000.000 lei , din care suma de 135.000.000 lei a fost prevăzută în Lista de investiţii a anului 1999, din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la...

Consiliul Local Timișoara

197/13.07.1999 privind privind alimentarea cu gaze naturale a zonei Plopi

13.07.1999

... Primăria Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...
... face în proporţie de 70% din bugetul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi în proporţie de 30% din resurse financiare puse la dispoziţie de Asociaţia Proprietarilor de Imobile din Cartierul Plopi. Art.2: Obiectivul de investiţii "Alimentare...

Consiliul Local Timișoara

263/19.10.1999 privind privind coparticiparea Consiliului Local al Municipiului Timişoara la finanţarea proiectului "Parteneriatul instituţional şi al societăţii civile pentru planificarea dezvoltării economico-sociale a zonei Timişoara"

19.10.1999

... finanţare nr. FPA 9942 - 2141/29.04.1999 a Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei...
... a "Bugetului centralizator al Proiectului" care se anexează şi constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă finanţarea din bugetul local, în proporţie de 50%, a Proiectului "Parteneriatul instituţional şi al societăţii civile...

Consiliul Local Timișoara

172/29.06.1999 privind privind aprobarea încredinţării directe către S.C. HORTICULTURA S.A. a unor lucrări de investiţii, amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi de pe raza Municipiului Timişoara

29.06.1999

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC099-8509/18.06.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...
... publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Lucrările horticole de amenajare şi întreţinere a unor spaţii verzi de pe raza municipiului Timişoara, finanţate din bugetul local, se atribuie prin încredinţare directă pe perioada anului 1999...

Consiliul Local Timișoara

288/23.11.1999 privind privind aprobarea finanţării cheltuielilor necesare pentru soluţionarea unor cauze civile aflate pe rolul instanţelor de judecată

23.11.1999

... din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul...
..., republicată; În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă finanţarea de la bugetul local cu sumele de bani care se impun conform legii, în vederea soluţionării unor cauze...

Consiliul Local Timișoara

216/13.07.1999 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al conferinţei "Balcanii - Revoluţie sau Evoluţie"

13.07.1999

.../02.07.1999 al Direcţiei Relaţii Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe ,Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ...
... calitate de coorganizator la conferinţa "Balcanii - Revoluţie sau evoluţie", ce se va desfăşura în perioada 26 iulie - 1 august 1999. Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local, cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi...

Consiliul Local Timișoara

312/21.12.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Sărbătorii Sportului Timişean

21.12.1999

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al...
... se va desfăşura în luna decembrie 1999. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru desfăşurarea acţiunii prevăzute la art.1...

Consiliul Local Timișoara

270/19.10.1999 privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional de Jazz "GALA BLUES JAZZ" Timişoara, ediţia a IX-a

19.10.1999

... al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură...
... Festivalului Internaţional de Jazz "GALA BLUES-JAZZ" , Timişoara, ediţia a IX-a, ce va avea loc în perioada 13-14 noiembrie 1999. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind...

Consiliul Local Timișoara

289/23.11.1999 privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al "Festivalului Naţional de Dans" - Timişoara 1999

23.11.1999

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului...
... noiembrie 1999 în Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru desfăşurarea festivalului. Justificarea şi decontarea...

Consiliul Local Timișoara

269/19.10.1999 privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al Concertului Simfonic din Peştera Româneşti, ediţia a XV-a

19.10.1999

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al...
..., ediţia a XV-a. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru desfăşurarea concertului. Justificarea şi decontarea cheltuielilor...

Consiliul Local Timișoara

158/01.06.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului Dramaturgiei Româneşti", ediţia a IX-a

01.06.1999

... al Direcţiei Econimice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură...
... de coorganizator al "Festivalului Dramaturgiei Româneşti" , ediţia a IX-a ,ce se va desfăşura în perioada 2-8 octombrie 1999. Art.2:Se aprobă alocarea sumei de 15.000.000 lei pentru acţiunea prevăzută la art.1, din bugetul local cap. 59.02 "Cultura...

Consiliul Local Timișoara

159/01.06.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator a "Sărbătorii Saltimbancilor", ediţia a IV-a

01.06.1999

... din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul...
... "Sărbătorii Saltimbancilor", ediţia a IV-a, manifestare ce se va desfăşura în perioada 25-27 iunie1999. Art.2:Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei pentru acţiunea prevăzută la art.1, din bugetul local cap. 59.02 "Cultura, religie şi alte acţiuni...

Consiliul Local Timișoara

160/01.06.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului de Arhitectură Peisagistică"

01.06.1999

... Econimice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru protecţie...
..., din bugetul local cap. 59.02 "Cultura, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret". Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui festival se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform...

Consiliul Local Timișoara

162/01.06.1999 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la desfăşurarea Simpozionului Internaţional IDENTITATEA CULTURALĂ A ROMÂNILOR, ediţia a VIII-a

01.06.1999

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC099- 5368/21.04.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... perioada 8-11 septembrie 1999. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei din bugetul local cap.59.02 "Cultura, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru desfăşurarea simpozionului. Justificarea şi decontarea...

Consiliul Local Timișoara

163/01.06.1999 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la realizarea manifestării aniversare 50 de ani de activitate a Teatrului de Păpuşi Timişoara

01.06.1999

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC099- 5337/22.04.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul local cap.59.02 "Cultura, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru desfăşurarea acestei manifestări. Justificarea şi decontarea cheltuielilor se va realiza numai pe...

Consiliul Local Timișoara

164/01.06.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la realizarea unei "Reviste de Selecţie pentru câinii de rasă Ciobănesc Românesc"

01.06.1999

... Având în vedere Referatul nr.SC099-5319/22.04.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru protecţie...
... 5.000.000 lei din bugetul local cap.59.02 "Cultura, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru desfăşurarea acestei manifestări. Justificarea şi decontarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare...

Consiliul Local Timișoara

175/29.06.1999 privind privind realizarea de fântâni publice în intravilanul Municipiului Timişoara

29.06.1999

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara...
...; Având în vedere prevederile art.11 şi 12 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere prevederile Legii nr. 39/1999 a bugetului de stat; În conformitate cu prevederile art.20 lit.(c), (g) şi (m) din Legea nr. 69...

Consiliul Local Timișoara

181/29.06.1999 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la acţiunea privind expediţia timişoreană în masivul TIAN-SHAN

29.06.1999

... Referatul nr. SC099-8585/21.06.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru protecţie socială, mediu...
... Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la acţiunea privind expediţia timişoreană în masivul TIAN-SHAN, în perioada iulie-august 1999, prin Clubul Alpin Român. Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte...

Consiliul Local Timișoara

183/29.06.1999 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator a întrecerii sportive "Crosul Zilei Olimpice", Timişoara 1999

29.06.1999

.../07.06.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ...
... calitate de coorganizator a întrecerii sportive "Crosul Zilei Olimpice", ce se va desfăşura în Timişoara în data de 20.06.1999. Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi...

Consiliul Local Timișoara

236/14.09.1999 privind privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator la Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale - Timiş 1999

14.09.1999

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului...
... Organizaţiilor Neguvernamentale - Timiş 1999, în perioada 23 - 25 septembrie 1999. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei pentru acţiunea prevăzută la art.1, din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte actiuni privind activitatea...

Consiliul Local Timișoara

237/14.09.1999 privind participarea Consiliului Local al municipiului Timişoara in calitate de coorganizator al manifestării culturale "RUGA TIMIŞOAREI"

14.09.1999

...-Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din...
... culturale "Ruga Timişoarei", din luna septembrie 1999. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei pentru acţiunea prevăzută la art.1, din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte actiuni privind activitatea sportivă şi de tineret...

Consiliul Local Timișoara

279/23.11.1999 privind privind organizarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a manifestărilor din luna Decembrie 1999 prilejuite de Ziua Naţională a României, aniversarea a 10 ani de la Revoluţia din 1989 şi a sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 1999-2000

23.11.1999

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru...
... lit. (e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a...