keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

130/13.12.1994 privind privind stabilirea taxelor locale pentru unele spatii comerciale (chioscuri)

13.12.1994

... Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor Legii nr.27/17.05.1994 privind impozitele si taxele locale; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite...
... aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica prin Serviciul Obiective Publice si Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.4: Prezenta hotarare se comunica...

Consiliul Local Timișoara

129/13.12.1994 privind aprobarea unor tarife de transport in comun urban

13.12.1994

... vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit. (g) si (l) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1...

Consiliul Local Timișoara

126/13.12.1994 privind privind inregistrarea in contabilitatea Regiei Autonome "URBIS" a sumei de 7.203.759 lei, reprezentand valoarea lucrarilor de racord gaze la blocurile de locuinte proprietate de stat din Zona Steaua Bujorilor

13.12.1994

... studii, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(g), (k) si (m) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia...

Consiliul Local Timișoara

125/13.12.1994 privind avizarea favorabila a solicitarii Centruluide Recuperare Sociala a Minorilor "FRATII LUI ONISIM" Timisoara in vederea scutiriicomplete de platataxei Autorizatiei de Construire pentru cantina centrului

13.12.1994

... Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din...
... indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis; Directiei...

Consiliul Local Timișoara

123/13.12.1994 privind modificarea nivelului unor impozite si taxe ce se fac venit la bugetul local

13.12.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 123/13.12.1994 privind modificarea nivelului unor impozite si taxe ce se fac venit la bugetul local 13.12.1994 Hotararea Consiliului Local 123/13.12.1994 privind modificarea nivelului unor impozite si taxe ce se...
... fac venit la bugetul local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC012372/06.12.1994 al Directiei Economice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor Legii nr.27/17.05.1994 privind...

Consiliul Local Timișoara

122/13.12.1994 privind privind subventionarea cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in comun pentru studentii si pensionarii din Timisoara in trimestrul I 1995

13.12.1994

... Regiei Autonome de Transport Timisoara numarul SC011114/16.11.1994 prin care se solicita aprobarea subventionarii de la bugetul local cu 50% a costului abonamentelor de transport in comun in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari in semestrul...
... I 1995; Avand in vedere referatul nr.SC012195/05.12.1994 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din...

Consiliul Local Timișoara

121/13.12.1994 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995

13.12.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 121/13.12.1994 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995 13.12.1994 Hotararea Consiliului Local 121/13.12.1994 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995 Consiliul Local al...
... Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara prin care se propune aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995; Avand in vedere adresa nr.12612/06.12.1994 a...

Consiliul Local Timișoara

120/29.11.1994 privind privind unele masuri in legatura cu comemorarea Eroilor si aniversarea a 5 ani de la Revolutia din Timisoara

29.11.1994

... lit. (e) si (p) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; HOTARASTE Art.1. Se aproba alocarea din bugetul local,pe trimestrul IV,din fondul de rezerva si cu suplimentarea creditelor...

Consiliul Local Timișoara

117/22.11.1994 privind aprobarea sumelor necesare degajarii focarelor de infectie din municipiu provocate de rampele clandestine de gunoi

22.11.1994

... Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere adresa nr.5202/05.10.1994 a Prefecturii Judetului Timis si adresa nr.2450/03.10.1994 a Inspectoratului de Politie Sanitara si Medicina Preventiva a Judetului Timis; Avand in...
... vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(l), (o) si (r) din Legea nr.69/1991. In temeiul art.29...

Consiliul Local Timișoara

115/22.11.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994

22.11.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 115/22.11.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994 22.11.1994...
... Hotararea Consiliului Local 115/22.11.1994 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu50% a contravalorii abonamentelor pentru transportul in municipiul Timisoara, pentru studenti si pensionari pe semestrul II 1994 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

114/22.11.1994 privind completarea Hotararii nr. 3/26.01.1993 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

22.11.1994

... vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art. 21 lit (g) din Legea nr.69/1991. In temeiul art.29 alin 1 si 2 din...

Consiliul Local Timișoara

105/18.10.1994 privind privind efectuarea unor virari de credite in cadrul Capitolului "ASISTENTA SOCIALA" din cadrul bugetului Consiliului Local al Municipiului Timisoara

18.10.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 105/18.10.1994 privind privind efectuarea unor virari de credite in cadrul Capitolului "ASISTENTA SOCIALA" din cadrul bugetului Consiliului Local al Municipiului Timisoara 18.10.1994 Hotararea Consiliului Local...
... 105/18.10.1994 privind privind efectuarea unor virari de credite in cadrul Capitolului "ASISTENTA SOCIALA" din cadrul bugetului Consiliului Local al Municipiului Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC08885...

Consiliul Local Timișoara

104/18.10.1994 privind avizarea favorabila a solicitarii Fundatiei RUDOLF STEINER Timisoara in vederea scutirii complete de plata certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire pentru construirea Centrului Pedagogic WALDORF

18.10.1994

... prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnice prin Serviciul Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana si Directia Economie prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica...
...: Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Tehnice; Directiei Economie; Biroului Buget; Serviciului Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana; Fundatiei Rudolf Steiner Timisoara; Massmediei...

Consiliul Local Timișoara

103/18.10.1994 privind avizarea favorabila a solicitarii Societatii Culturale Universitare "MIRCEA ELIADE" Timisoara in vederea scutirii complete de plataCertificatului de Urbanism si a Autorizatiei de Construire pentru Biserica din campusul universitar

18.10.1994

.... Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnice prin Serviciul Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana si Directia Economie prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului...
... Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Tehnice; Directiei Economie; Biroului Buget; Serviciului Urbanism, Constructii si Amenajare Teritoriala Urbana...

Consiliul Local Timișoara

98/18.10.1994 privind privind odificareaRegulamentului de organizaresi functionare al Regiei Autonome Drumuri Municipale Timisoara

18.10.1994

... de stat in regii autonome si societati comerciale, completata cu Hotararea Guvernului nr.266/1993 privind ramurile si domeniile in care functioneaza regiile autonome; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

97/18.10.1994 privind completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/1993, nr.5/1994, nr.7/1994, nr.47/1994 si nr. 48/1994.

18.10.1994

... completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/1993, nr.5/1994, nr.7/1994, nr.47/1994 si nr. 48/1994. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC07468/15.09.1994 intocmit de Biroul Buget din...
... cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se propune completarea Hotararilor nr.12/1993, nr.5/1994, nr.7/1994, nr.47/1994 si nr.48/1994; Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

96/18.10.1994 privind suplimentarea creditelor bugetare pe trimestrul III al anului 1994

18.10.1994

... 1994 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC08390/04.10.1994 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune suplimentarea creditelor bugetare pe trimistrul III al anului...
... 1994; Avand in vedere adresa nr.41271/1994 a Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara, prin care ni se comunica majorarea veniturilor proprii ale bugetului local; Avand in vedere adresa nr.4190/1994 a Consiliului Judetean Timis prin care...

Consiliul Local Timișoara

95/20.09.1994 privind participarea Consiliului Local al municipiului Timisoara ca membru fondator al "Uniunii de Promovare EconomicaBanat"

20.09.1994

... inregistrat cu nr.SCO7467/15.09.1994; Avand in vedere referatul intocmit de domnul consilier Schmidt Walter, inregistrat cu nr.SCO7452/14.09.1994; Avand in vedere avizul Comisiei nr.I pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din...

Consiliul Local Timișoara

94/20.09.1994 privind privind completarea Hotararii nr.75/14.06.1994 privind stabilirea unor taxe locale

20.09.1994

... privind stabilirea unor taxe locale Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SCO7334/12.09.1994 al Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere ca Hotararea nr.75...
... avizul Comisiei nr.I pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe; In baza prevederilor art.21 lit.(f) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29,alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; HOTARASTE Art.1. Se...

Consiliul Local Timișoara

93/20.09.1994 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994

20.09.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 93/20.09.1994 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 20.09.1994 Hotararea Consiliului Local 93/20.09.1994 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 Consiliul Local al Municipiului...
... Timisoara Avand in vedere referatul nr.SCO7333/12.09.1994 al Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere adresa nr.36349/26.07.1994 a Administratiei Financiare a municipiului Timisoara; In...

Consiliul Local Timișoara

90/12.07.1994 privind privind pentru modificarea Hotararii nr.43/1992 cu privire la majorarea unor impozite si taxe locale

12.07.1994

... Hotararii nr.43/1992 cu privire la majorarea unor impozite si taxe locale Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC03668/21.06.1994 al Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara...
..., modificarile prevazute de Legea nr.27/1994 urmeaza a se aplica incepind cu 1 ianuarie 1995. Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art...

Consiliul Local Timișoara

85/28.06.1994 privind asociereaConsiliuluiLocal al Municipiului Timisoara cu Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi "Eftimie Murgu" Filiala Timis

28.06.1994

... "Eftimie Murgu" Filiala Timis; Avand in vedere referatul Serviciului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit (e) si (x) din Legea nr.69/1991; In temeiul art.29 alin.1si2 dinLegeanr.69/1991...
... anul 1995 prin Fundatia "Aparatorii Banatului Septembrie 1944", legal constituita in acest scop. Art.3. Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Serviciului Buget Contabilitate; Asociatiei Nationale a...

Consiliul Local Timișoara

83/28.06.1994 privind privind incheierea unui Protocol intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timisoara

28.06.1994

... Pensionarilor din Timisoara; Avand in vedere referatul Serviciului Social din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe si Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994

14.06.1994

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 14.06.1994 Hotararea Consiliului Local 77/14.06.1994 privind aprobarea bugetului local pe anul 1994 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avind in...
... vedere Referatul nr.SC01933/24.05.1994 intocmit de Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1994; Avind in vedere adresanr.4752/12.05.1994 a...

Consiliul Local Timișoara

75/14.06.1994 privind stabilirea unor taxe locale,in conformitate cu Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale

14.06.1994

... Buget Contabilitate privind stabilirea noilor taxe locale; Avind in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Inconformitatecu Legea nr...
... abroga orice alte dispozitii contrare. Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Serviciul Obiective Publice; Serviciul Buget Contabilitate; Regia Autonoma a Pietelor,Targurilor si Oboarelor; Directia Generala a Finantelor...