keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

12.02.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 12.02.2008 Hotararea Consiliului Local 55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008-2061/04.02.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

521/11.12.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

11.12.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 521/11.12.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 11.12.2008 Hotararea Consiliului Local 521/11.12.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008-27936/05.12.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

313/29.07.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

29.07.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 313/29.07.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 29.07.2008 Hotararea Consiliului Local 313/29.07.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008- 16339/17.07.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

425/03.10.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

03.10.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 425/03.10.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 03.10.2008 Hotararea Consiliului Local 425/03.10.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008- 21835 /02.10.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

114/11.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

11.03.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 114/11.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 11.03.2008 Hotararea Consiliului Local 114/11.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008- 4383/04.03.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

419/30.09.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

30.09.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 419/30.09.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 30.09.2008 Hotararea Consiliului Local 419/30.09.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008-20.827/19.09.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

181/22.04.2008 privind rectificare bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 181/22.04.2008 privind rectificare bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 181/22.04.2008 privind rectificare bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008-8039/17.04.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

479/25.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 479/25.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 479/25.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008-25884/13.11.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

185/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 al S.C. COLTERM S.A.

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 185/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 al S.C. COLTERM S.A. 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 185/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri si...
..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati...

Consiliul Local Timișoara

184/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 184/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 184/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de...
... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

515/25.11.2008 privind constituirea Comisiei de evaluare si selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 515/25.11.2008 privind constituirea Comisiei de evaluare si selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 25.11.2008 Hotararea Consiliului Local 515/25.11.2008 privind constituirea...
... Comisiei de evaluare si selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2008-25019/ 04.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe...

Consiliul Local Timișoara

45/29.01.2008 privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia "Zilei Timişoarei"

29.01.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 45/29.01.2008 privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia "Zilei Timişoarei" 29.01.2008 Hotararea Consiliului Local 45/29.01.2008 privind alocarea sumei de 60.000...
... RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia "Zilei Timişoarei" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 940/18.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

85/26.02.2008 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2008

26.02.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 85/26.02.2008 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2008 26.02.2008 Hotararea Consiliului Local 85/26.02.2008 privind constituirea...
... Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2008- 2462/ 8.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

130/25.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2007

25.03.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 130/25.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2007 25.03.2008 Hotararea Consiliului Local 130/25.03.2008 privind...
... rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2008- 5526/14.03.2008 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

186/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2008 a SC PIEŢE SA

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 186/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2008 a SC PIEŢE SA 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 186/22.04.2008 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2008 a SC PIEŢE SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2008- 7721/10.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

428/28.10.2008 pentru modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

28.10.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 428/28.10.2008 pentru modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 28.10.2008 Hotararea...
... Consiliului Local 428/28.10.2008 pentru modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

4/29.01.2008 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2008

29.01.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 4/29.01.2008 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2008 29.01.2008 Hotararea Consiliului Local 4...
.../29.01.2008 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. RE 2007 - 2968...

Consiliul Local Timișoara

187/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă pe anul 2008 ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 187/22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă pe anul 2008 ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 187...
.../22.04.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă pe anul 2008 ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. sc2008-7722...

Consiliul Local Timișoara

415/30.09.2008 privind alocarea sumei de 150 000 lei din bugetul local pentru efectuarea instalaţiei de sonorizare şi reparaţii acoperiş pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Timişoara

30.09.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 415/30.09.2008 privind alocarea sumei de 150 000 lei din bugetul local pentru efectuarea instalaţiei de sonorizare şi reparaţii acoperiş pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Timişoara 30.09.2008 Hotararea...
... Consiliului Local 415/30.09.2008 privind alocarea sumei de 150 000 lei din bugetul local pentru efectuarea instalaţiei de sonorizare şi reparaţii acoperiş pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

152/25.03.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru un imobil datorat bugetului local pentru anii fiscali 2007 - 2008 de către UNIUNEA ADAM MÜLLER GÜTENRBUNN

25.03.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 152/25.03.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru un imobil datorat bugetului local pentru anii fiscali 2007 - 2008 de către UNIUNEA ADAM MÜLLER GÜTENRBUNN 25.03.2008 Hotararea Consiliului...
... Local 152/25.03.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru un imobil datorat bugetului local pentru anii fiscali 2007 - 2008 de către UNIUNEA ADAM MÜLLER GÜTENRBUNN Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

175/25.03.2008 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2008

25.03.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 175/25.03.2008 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2008 25.03.2008 Hotararea...
... Consiliului Local 175/25.03.2008 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

414/30.09.2008 privind alocarea sumei de 100 000 lei din bugetul local pentru modificări interioare la subsolul bisericii si amenajarea sălii de conferinţă a Parohiei Ortodoxe Române Iosefin

30.09.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 414/30.09.2008 privind alocarea sumei de 100 000 lei din bugetul local pentru modificări interioare la subsolul bisericii si amenajarea sălii de conferinţă a Parohiei Ortodoxe Române Iosefin 30.09.2008 Hotararea...
... Consiliului Local 414/30.09.2008 privind alocarea sumei de 100 000 lei din bugetul local pentru modificări interioare la subsolul bisericii si amenajarea sălii de conferinţă a Parohiei Ortodoxe Române Iosefin Consiliul Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

517/25.11.2008 privind alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 2000 lei în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara

25.11.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 517/25.11.2008 privind alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 2000 lei în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara 25.11.2008 Hotararea...
... Consiliului Local 517/25.11.2008 privind alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 2000 lei în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

44/29.01.2008 privind alocarea, pentru anul 2008, de la bugetul local a sumei de 2000 lei în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara

29.01.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 44/29.01.2008 privind alocarea, pentru anul 2008, de la bugetul local a sumei de 2000 lei în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara 29.01.2008 Hotararea...
... Consiliului Local 44/29.01.2008 privind alocarea, pentru anul 2008, de la bugetul local a sumei de 2000 lei în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

220/22.04.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru Casa de Fete OSANA Asociaţiei MANA Pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate

22.04.2008

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 220/22.04.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru Casa de Fete OSANA Asociaţiei MANA Pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate...
... 22.04.2008 Hotararea Consiliului Local 220/22.04.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru Casa de Fete OSANA Asociaţiei MANA Pentru Protecţia Copilului aflat în Dificultate Consiliul...