keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 175/25.03.2008 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2008

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 175/25.03.2008
privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 5959 / 19.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2007 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85 / 26.02.2008;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Lista proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2008, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă finanţarea, de la bugetul local al Municipiului Timişoara, Cap. 67.02, a evenimentelor sportive, religioase, turistice şi educative ale instituţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură, Sport din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură, Sport;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

A

Ă Ă

ANEXA LA HCL nr. ………….

PROCES -VERBAL INTOCMIT ASTAZI, 20.03.2007 CU OCAZIA INCHEIERII JURIZARII PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA PE ANUL 2008

Nr.crt. Nume Aplicant Denumire Proiect Domeniu Suma

propusa 1 ASOCIAŢIA SIMULTAN SIMULTAN 04-FESTIVAL DE ARTĂ VIDEO SI MEDIA CULTURAL 5.000 2 FUNDAŢIA STUDENT PLUS ARTA ÎMPOTRIVA DROGURILOR EDUCATIV 2.000 3 FUNDAŢIA INTEGRATIO TIMIŞOARA, BANAT, EUROPA REGIUNILOR-CONCURS DE ESEURI EDUCATIV 1.000 4 ASOCIAŢIA CREŞTINĂ FOR HELP ATELIER DE EXPRIMARE ARTISTICĂ SOCIAL 1.000 5 COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN CNB FEST-EDIŢIA A IV A CULTURAL 9.000 6 ASOCIAŢIA CUM A TINERILOR ARTIŞTI TIMIŞOARA FEMEI, IDENTITAŢI, ISTORII CULTURAL 2.000 7 TEATRUL NAŢIONAL TIMIŞOARA PROGRAMA TEATRU CULTURAL 18.000 8 LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIŞOARA MAIL-ART-COMUNICARE PRIN IMAGINE; EXPOZITIE-CONCURS DE ARTĂ POSTALĂ CULTURAL 3.000 9 COLEGIUL TEHNIC TIMIŞOARA VALORI ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXTUL EUROPEAN - LANSARE METAMORFOZE EDUCATIV 1.000

10 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN LUMEA NOASTRĂ…CĂT EDUCATIV 2.000 11 TEATRUL NAŢIONAL TIMIŞOARA PEPINIERA TEATRALĂ CULTURAL 18.000 12 ASOCIAŢIA CAMARILA CULTURALĂ ZÂMBETUL-IDEAL COGNITIV ED.CIVICĂ 2.000 13 PAROHIA ROMÂNO-CATOLICĂ III ELISABETIN TIMIŞOAR ADAPTARE ŞI ACOMODARE ÎN CUPLU SOCIAL 3.000 14 FUNDAŢIA FILANTROPIA TIMIŞOARA DOKU- DRAMA VIOLENŢEI SOCIAL 2.000 15 FUNDAŢIA FILANTROPIA TIMIŞOARA DOR SOCIAL 1.000 16 FUNDAŢIA FILANTROPIA TIMIŞOARA GLASUL COPILULUI SOCIAL 1.000 17 COLEGIUL NAŢIONAL ANA ASLAN TIMIŞOARA GLASUL PĂMÂNTULUI STRĂBUN EDUCATIV 1000 18 GLAS STRADA NU E O SOLUŢIE EDUCATIV 2000 19 GLAS ALTERNATIVE EDUCATIV 2000 20 ASOCIAŢIA CULTURALĂ "COMPANIA D'ARTE" DĂRUIND VEI DOBÂNDI-ADRESAT COPIILOR CU PROBLEME SPECIALE SOCIAL 3000 21 APFR BIBLIOTECA DREPTURILOR OMULUI- ED.II-A CULTURAL 1000 22 CENTRUL JUD.DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ TM CLUBUL TINERILOR PĂRINŢI SOCIAL 1000 23 ARDOR BANAT IT'S YOUR SCHOOL! EDUCATIV 1000 24 COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN BEST CHOICE EDUCATIV 5000 25 ASOC.STUDENŢILOR ASISTENŢĂ SOCIALĂ CENTRUL DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI PRINTRE STUDENŢI ED.CIVICA 2000 26 ASOCIAŢIA INTERNAŢ.A POLITIŞTILOR SECŢIA ROMÂN TIMIŞOARA-ORAŞ ÎN SIGURANŢĂ ED.CIVICA 5000 27 ASOCIAŢIA INTERNAŢ.A POLITIŞTILOR SECŢIA ROMÂN ÎMPREUNĂ IMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI ED.CIVICA 5000 28 CENTRUL DE DEZV. SÂRBO-ROMAN EDITAREA UNEI NOI SERII A REVISTEI MESAGERUL DE TIMIŞOARA SOCIAL 2000 29 CENTRUL DE DEZV. SÂRBO-ROMAN MODERNIZAREA PRIMULUI POST DE RADIO ÎN LB.ÂARBĂ DIN ROMÂNIA SOCIAL 3000 30 CENTRUL CULTURAL GERMAN ATTENTION NEIGHBOUR CULTURAL 9000 31 COLEGIUL TEHNIC DE VEST MERIT ŞI EU O ŞANSĂ EDUCATIV 2000 32 ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TIMIŞOARA CATEDRALA MITROPOLITANĂ SIMBOL ÎN INIMA TIMIŞOAREI CULTURAL 4000 33 GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ LA ŞCOALA CA ACASĂ EDIŢIA II-A ED.CIVICA 3.000 34 CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR TIMIŞOARA JURNALISMUL-GENERATOR DE OPINII EDUCATIV 2.000 35 GLAS TEATRU PE PÂINE- ATELIERE ŞI IMPROVIZAŢIE EDIŢIA A II-A CULTURAL 2.000 36 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL SPORT BANAT JUNIOR-WORKSHOP DE JURNALISM SPORTIV EDUCATIV 3.000 37 UNIVERSITATEA TIBISCUS TIMIŞOARA SAPTĂMÂNA EDUCAŢIONALĂ INTERNAŢIONALĂ EDUCATIV 1.000 38 FUNDATIA INTERART TRIADE MAEŞTRII TIMIŞOAREI. RESTITURI CULTURAL 12.000 39 ASOCIAŢIA DE PARTEA TA PRIVIŢI! TIMIŞOARA! EDUCATIV 1.000 40 ASOCIAŢIA ASISTENŢILOR SOCIALI BANAT GHIDUL FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE ED.CIVICA 500 41 COMUNITATEA EVREILOR TIMIŞOARA SĂRBĂTOAREA DE PURIM-SPECTACOL PT. ORAŞUL TIMIŞOARA ED.CIVICA 2.000 42 INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMIŞOARA CLTTM FEST 2008 EDUCATIV 5.000 43 ASOCIAŢIA HANDICAPATILOR LOCOMOTORI CORALA SUI GENERIS CULTURAL 7.500 44 FUNDAŢIA BETHANY SĂPTĂMÂNA VOLUNTARIATULUI 2008 ED.CIVICA 1.000

45 ASOC. STUDENŢILOR ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ CONF. ANUALĂ DE CAPACITATE A SOCI CIVILE ŞI DEZV COMUNITARĂ ED.CIVICA 3.000 46 ASOCIAŢIA STUPARUL BĂNĂŢEAN APICULTURA BANAŢEANĂ ÎNTRE TRADIŢII ŞI MODERNITATE EDUCATIV 1.000 47 ASOCIAŢIA CULTURALĂ ARIERGARDA PROMOVAREA TURISMULUI CULTURAL INFORMATIZAT CULTURAL 4.000 48 UNIV. TIBISCUS "ATELIER FM" EDUCATIV 2.000 49 OSUT STUDENTFEST CULTURAL 5.000 50 BEST TIMIŞOARA BEST ENGINEERING COMPETIŢION EDUCATIV 2.000 51 GRUP ŞCOLAR INDUSTRIE ALIMENTARĂ 9 MAI GARDEN PARTY EDUCATIV 1.000 52 ASOCIAŢIA EAST EUROPEAN MISSION MICUL PIETON EDUCATIV 3.000 53 ASOCIAŢIA INTERRART TRIADE ARTA MONUMENTALĂ-TIMIŞOARA XXI CULTURAL 25.000 54 MITROPOLIA BANATULUI MĂNĂSTIREA SARACA CULTURAL 30.000 55 GRUP ŞCOLAR INDUSTRIE ALIMENTARĂ JOCUL NOSTRU DIN BANAT PRIN LUME MANDRU-I PURTAT CULTURAL 3.000 56 AISEC MARKETING SCHOOL EDUCATIV 1.000 57 AISEC IT'S YOUR CHOICE EDUCATIV 3.000 58 ASOCIAŢIA AT4T FESTIVAL INTERNAT.DE TEATRU IN LB ENGLEZĂ PT. ADOLESCENŢI ED.X EDUCATIV 10.000 59 ASOC. CULTURALĂ TOTAL ART FESTIVAL INTERNAŢ. DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE- STELE DE MÂINE CULTURAL 1.000 60 ASOC. CULTURALĂ TOTAL ART FESTIVAL NAT. INTERCONFESIONAL CREAŢIE ŞI INTERPRET.MUZICĂ SACRĂ CULTURAL 1.000 61 ASOC. PEISAGISTILOR EXPOZITIE FOTOGRAFICA ED.CIVICA 1.000 62 ASOCIAŢIA FEMEILOR MAGHIARE DIN ROMÂNIA ZILELE MAGHIARE BĂNĂŢENE EDIŢIA XIII ED.CIVICA 5.000 63 A.P.F.R VOLUNTRIAT PENTRU TIMIŞOARA EDIŢIA II EDUCATIV 1.000 64 UNIVERSITATEA TIBISCUS TIMIŞOARA TINERII JURNALIŞTI ŞI COMUNITATEA LOCALĂ EDIŢIA A IV EDUCATIV 2.000 65 COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ-ETAPA NAŢIOANALĂ ED.CIVICA 50.000 66 ARDOR BANAT COMPETIŢIA REGIONALĂ DE DEZBATERI KARL POPPER EDUCATIV 2.000 67 GRĂDINIŢA .PP. NR.23 TIMIŞOARA SIMŢIM LA FEL ÎN ORICE LIMBĂ VORBIM EDUCATIV 3.000 68 ŞCOALA GENERALĂ NR.1 CLS I-VIII TIMIŞOARA COPIII DIN EUROREGIUNEA DUNĂRE-CRIŞ-MUREŞ-TISA ŞI LITERETURA EUROPEI SOCIAL 1.000 69 ORGANIZAŢIA "TERAPIA PRIN ARTĂ" DA VINCI'S CHILDREN- PT.COPII DIN SECŢIA DE ONCOLOGIE A SPITALULUI SOCIAL 3.000 70 ORGANIZAŢIA "TERAPIA PRIN ARTĂ" CENTRUL DE DIAGNOSTIC ŞI ART TERAPIE "DR.ELIZA IONESCU" SOCIAL 3.000 71 BCF-START SCRIERE PROIECTE CADRE DIDACTICE EDUCATIV 1.000 72 FUNDAŢIA RUBIN TABĂRA INTERNAŢIONALĂ PASTEL URBAN CULTURAL 4.000 73 FUNDAŢIA RUBIN ACCESART-FESTVAL DE WORSHOP SI PERORMANCE SOCIAL 4.000 74 FUNDAŢIA BETHANY GALA VOLUNTARILOR 2008 EDUCATIV 2.000 75 FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE LOCATARI TIMIŞOARA ZIUA PORŢILOR DESCHISE LA BIROUL CONSILIERE CETĂŢENI ED. V SOCIAL 1.000 76 LIGA STUDENŢILOR -FAC.AUTOM. SI CALC. INTERNAŢIONAL STUDENT WEEK ÎIN TIMIŞOARA EDUCATIV 8.000 77 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA VOCATIA TE ANGAJEAZĂ EDIŢIA II EDUCATIV 4.000 78 FUNDAŢIA STUDENT PLUS PORTAL TIMIŞOARA CULTURAL SOCIAL 2.000 79 LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU FESTIV. INTERNAŢ, DE TEATRU PENTRU LICEU IN LIMBA GERMANĂ- 2008 CULTURAL 10.000 80 LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU EUROPEAN CLASSES 2008 SOCIAL 2.000 81 LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU ZILELE CETĂŢII 2008 SOCIAL 5.000 82 ASOCIAŢIA ISUS SPERANŢA ROMÂNIEI MARŞUL ÎNVIERII SOCIAL 5.000 83 UNIUNEA NAŢ. CADRE DE REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE ANIVERSĂRILE TRADIŢIONALE MILITARE ROMÂNEŞTI CULTURAL 4.000 84 ORGANIZATIA SALVATI COPIII IMPREUNA PENTRU OAMENI RARI SOCIAL 10.000 85 FUNDATIA CULTURALA FIRST EDUCATIA ARTISTICA FACTOR DETERMINANT IN DEZV. PERSONALITATII EDUCATIE 8.000 86 UNIVERSITATEA DE VEST-STIIN'ELE EDUCATIEI SIMPOZION PRIVIND RECONFIGURAREA IDENTITATII CULTURAL 6.000 87 COLEGIUL ECONOMIC F.S.NITTI 170 DE ANI DE INVATAMANT ECONOMIC CULTURAL 3.000 88 FUNDATIA TIMISOARA '89 TURISM IN TIMISOARA CULTURAL 20.000 89 FUNDAŢIA REG. DE INTERES PUBLIC "SINE IRA" PROFILAXIA COMPORTAMENTELOR DEVIANTE IN RÂNDUL TINERILOR EDUCATIV 3.000 90 DAFIRO TINEREŢEA MUZICII EDIŢIA III CULTURAL 5.000 91 ASOC.CULTURALĂ PENTAGON COPIL ÎN EUROPA- FESTIVAL DE TEATRU PT.COPII ŞI TINERET CULTURAL 3.000 92 ASOC.CULTURALĂ PENTAGON TOŢI COPIII IN STRADĂ! ED.CIVICA 2.000 93 ASOCIAŢIA AMICUS EXPO SANATATE EDUCATIV 2.000 94 UNIV DE VEST- FACULTATEA DE MUZICA TIMIŞOARA MUZICALĂ ACADEMICĂ CULTURAL 2.000 95 ŞCOALA GENERALĂ I-VIII NR.24 SESIUNE COMUNICĂRI -LUPTA PT. INDEPENDENŢĂ-PERMANENŢĂ ROMÂNEASCĂ EDUCATIV 2.000 96 CENTRUL REGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMIŞOARA- UN SPAŢIU DESTINAT DIALOGULUI PT. DIVERSITATE ED.CIVICA 2.000

97 LIGA STUDENTILOR DIN FAC. DE MECANICA ZILELE TEHNICE STUDENŢEŞTI EDUCATIV 7.500 98 SCOALA GENERALA I-VIII NR.19 MOZAIC ETNOGRAFIC EDUCATIV 2.000 99 ASOC.PENTRU O VIATA IN SCHIMBARE JOS MASCA!- FESTIVAL EUROPEAN DE TEATRU CULTURAL 2.000

100 UNIV DE VEST- FACULTATEA DE MUZICA SEMINARUL INTERNAŢIONAL DE IMNOLOGIE EDIŢIA VIII CULTURAL 3.000 101 FUNDATIA CULTURALA FIRST TINERII, CONTINUATORI AI CREAŢIEI TRADIŢIONALE EDUCATIV 7.000 102 ASOC.CULTURALĂ C-TIN BRANCUŞI PANTHEON BANAŢEAN- ACADEMICIENII EDIŢIA IV-A CULTURAL 3.000 103 ASOC.CULTURALĂ C-TIN BRANCUŞI TINERE TALENTE-EXPOZIŢIE DE PICTURĂ, GRAFICĂ,SCULPTURĂ CULTURAL 3.000 104 COLEGIUL TEHNIC TIMIŞOARA RELAŢII PUBLICE ŞI DE PROTOCOL ÎN AFACERI EDUCATIV 2.000 105 COLEGIUL TEHNIC TIMIŞOARA TRADIŢE ŞI DIVERSITATE SPRE UN VIITOR EUROPEAN EDUCATIV 2.000 106 ASOC.CULTURALĂ MAXIMA LUNA DE ARTE EDUCATIV 4.000 107 MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA VIDEO FRESNOY- EXPO PROIECŢII VIDEO DE ARTĂ CONTEMPORANĂ CULTURAL 10.000 108 GR.SC.IND.TRANSP.AUTO TIMIŞOARA ZILELE LICEULUI AUTO CULTURAL 1.000 109 CENTRUL CULTURAL GERMAN FESTIVALUL ARTELOR STRĂZII- STRADART CULTURAL 4.000 110 UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA PROMOV.VAL.CUL.-STIINTIFICE IN CIRCUITUL NAT.REGIONAL INTERNAŢIONAL CULTURAL 4.000 111 AISEC [email protected] SOCIAL ASSISTANCE SEASON EDUCATIV 2.000 112 PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ IOSEFIN SĂRBĂTOAREA CARTIERULUI IOSEFIN 2008 SOCIAL 10.000 113 PAROHIA ORTODOXÂ ROMÂNĂ MEHALA SĂRBĂTOAREA CARTIERULUI BLAŞCOVICI SOCIAL 10.000 114 ECO CLUB TM ECO 3 PRINDE RITMUL NATURII ED.CIVICA 3.000 115 ORGANIZATIA SALVATI COPIII VOLUNTARI PENTRU BOLILE RARE SOCIAL 5.000 116 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TINERET PROACTIV EDUCATIV 6.000 117 FUNDAŢIA REGIONALĂ DE INTERES PUBLIC "SINE IRA" PREVENIREA CONSUMULUI DE TUTUN , ALCOL SI DROGURI EDUCATIV 3.000 118 ASOC.CLUBUL DE PRIETENIE ROMANO-YUGOSLAV REPERE MULTICUTURALE BANATENE CULTURAL 3.000 119 FUNDAŢIA CULTURALĂ ARTMEDIA ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI-SPECTACOL EDUCATIV 4.000 120 FUNDAŢIA DE VEST PENTRU JURNALISM SC. DE VARĂ PROBITAS 2008 EDUCATIV 5.000 121 SOC.CULTURALĂ BANATUL FESTIVAL NAŢIONAL "FLORI BĂNĂŢENE CULTURAL 1.500 122 CONSILIUL DE CARTIER ZILELE CARTIERULUI MEHALA ED. CIVICĂ 10.000 123 MUZEUL DE ARTĂ SUPRAEXPUNERI 2008 CULTURAL 12.000 124 INSPECTORATUL ŞCOLAR TIMIŞ EDUCAŢIA ŞI NOILE TEHNOLOGII IT ÎN EUROREGIUNE EDUCATIV 2.000 125 PALATUL COPIILOR FESTIVALUL "FLORI IN ORAŞUL FLORILOR" CULTURAL 3.000 126 CENTRUL CULTURAL GERMAN BORDELINE/ MARGINALII CULTURAL 4.000 127 INSPECTORATUL ŞCOLAR TIMIŞ "CREATIVE WRITING" EDUCATIV 4.000 128 GRUP ŞCOLAR ENERGETIC HOBBY-UL DE AZI, MESERIA DE MÂINE EDUCATIV 2.000 129 GRĂDINIŢA P.P. 9 "CARLA PELZ" SPECTACOL DE ZIUA COPILULUI EDUCATIV 2.000 130 PAROHIA SF. STEFAN -BISERICA MARTIRILOR CONCURSURI MUZICA SI SPORT CULTURAL 3.000 131 ASOCIATIA MUSICA ANTICA FESTIVALUL DE MUZICA VECHE CULTURAL 20.000 132 ASOCIATIA MUSICA ANTICA MUZICA VIVA CULTURAL 10.000 133 ASOCIATIA ROAD PATROL M.C. BIKERS PARTY TIMISOARA CULTURAL 5.000 134 FUNDATIA CHOSEN ROMANIA- CASA OLARULUI DEPISTAREA CAZURILOR SOCIALE DIN ZONA FABRIC CULTURAL 2.000 135 ASOCIATIA PUPPET MANIA PICNIC DE 1 IUNIE LA PARADA SPECTACOLELOR PT COPII CULTURAL 3.000 136 ASOCIATIA PUPPET MANIA BASM DIN TARA SOARELUI RASARE CULTURAL 3.000 137 FUNDAŢIA CULTURALĂ JAZZ BANAT GĂRĂNA JAZZ INTERNAŢIONAL FESTIVAL CULTURAL 50.000 138 SOC. CULTURALĂ BANATUL SĂRBĂTOAREA BĂNĂŢEANĂ CULTURAL 1.000 139 UNIV.DE VEST-FAC. DE LITERE TRADUCATORL EUROPEAN- DIFICULTĂŢI EDUCATIV 8.000 140 SOC. ROMÂNA SPERANŢA VACANŢĂ CU ACTIV. ART-TERAPIE SOCIAL 8.000 141 BEST TIMIŞOARA BEST SUMMER COURSE SOCIAL 2.500 142 ASOC. HANDICAPAŢILOR LOCOMOTOR ACOMODARE ŞI COMUNICARE SOCIAL 3.500 143 CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR TABARA DE CREATIE FOTOGRAFICĂ CULTURAL 3.000 144 ASOC. STUDENŢILOR EUROPENI UNIV. DE VARĂ "CĂLĂTORIE ÎN TIMP" EDUCATIV 2.000 145 CONSILIU DE CARTIER ZIUA CARTIERULUI RONAŢ ED. CIVICĂ 8.000 146 ASOCIAŢIA STUDENŢILOR EUROPENI ŞCOALA DE ARTĂ TEATRALĂ- EXPRIMĂ-TE CULTURAL 4.000 147 ARTMEDIA TURNEUL INTERN. GLOBE "ROMEO SI JULIETA" CULTURAL 5.500 148 FUNDATIA CHOSEN ROMANIA- CASA OLARULUI TABARA DE VARA CASA OLARULUI CULTURAL 4.000

149 ASOCIAŢA "THE SERIOUS ROAD TRIP" "VIA VIENA" CULTURAL 3.000 150 ASOCIAŢIA AT4T MANYFEST-FESTIVALUL ARTELOR VIZUALE EDIŢIA II CULTURAL 12.000 151 FUNDAŢIA ACADEMICĂ CULTURALĂ FESTIVAL INTERNAŢIONAL TARZANIA 2008 CULTURAL 5.000 152 ASOCIAŢIA PRO FOLK TABĂRA DE FOLCLOR EDUCATIV 2.000 153 UNIV. DE VEST- FACULTATEA DE MUZICĂ CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUZICIENILOR ORGANIŞTI ROMÂNI CULTURAL 5.000 154 A.P.F.R. ALEGE SĂ FI VOLUNTAR EDUCATIV 1.000 155 ASOCIAŢIA PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ COPIII CIRCULUI SOCIAL 3.000 156 ASOCIATIA "ALTAR 1989" ANIVERSAREA A 19 ANI DE LA REVOLUŢIE ED CIVICA 8.500 158 ASOC.CULTURALĂ SUNET AMBIANŢĂ FESTIVALUL "PLAI 2008" CULTURAL 90.000 159 ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPII "TABARA ANTIDROG" EDUCATIV 5.000 160 LIGA STUDENŢILOR DIN FAC. MECANICĂ FESTIVALUL STUDENŢILOR EUROPENI EDUCATIV 7.500 161 ASOC CRESTINĂ MENSANA CARTIER FREIDORF ZILELE CARTIERULUI FREIDORF EDUCATIV 10.000 162 LICEUL SPORTIV BANATUL 6 DECENII DE PERFORMANTA EDUCTAIV 4.000 163 SOC. CULTURALĂ BANATUL FESTIVAL INTL "TOROGOATA DE AUR" CULTURAL 2.500 164 ASOC.CULTURALĂ "C-TIN BRÂNCUŞI" EDITARE "DIN ISTORIA BANATULUI DE LA ORIGINI ŞI PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI" CULTURAL 14.000 165 FUNDAŢIA SERVICILOR SOCIALE BETHANY INIMĂ BUNĂ 2008 SOCIAL 2.000 166 CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR CUPA PENSIONARULUI LA ŞAH, REMY ŞI TABLE SPORTIV 4.000 167 FUNDAŢIA ÎNVINGĂTORII PREMIILE CONCURSULUI " ÎNVINGĂTORII" EDUCATIV 2.000 168 CENTRU DE DEZVOLTARE SĂRBO- ROMÂN RETROSPECTIVA FESTIV. KINOFEST CULTURAL 4.000 169 FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TM. TIPĂRIREA ALBUMULUI BILINGV: TIMIŞOARA TEMESWAR EDUCATIV 10.000 170 FUNDAŢIA ACADEMICĂ CULTURALĂ CONCERT SIMFONIC SPEOLOGIC ŞI EXPOZIŢIE CULTURAL 5.000 171 LICEUL CU PROGR. SPORTIV BANATUL EDUCAŢIE PRIN ŞI PENTRU SPORT EDUCATIV 2.000 172 LICEUL J.L. CALDERON "ZILELE TEATRULUI TÂNAR FRANCOFON" CULTURAL 5.000 173 ARDOR BANAT "PUBLIC SPEAKING COMPETIŢION" EDUCATIV 2.000 174 SZUHANEK GHEORGHE OSCAR ERNEST ALBUM DE PICTURĂ OSKAR SZUHANEK CULTURAL 10.000 175 ASOC.STUPARUL BANĂŢEAN APITERAPIA- TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR EDUCATIE 1.000 176 TVR.TIMIŞOARA FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILM DOCUMENTAR CULTURAL 70.000 177 ASOC.CERCETARE MULTIDISCIPLINARĂ "TINERII ŞI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ" EDUCATIE 3.000 178 FUNDAŢIA STUDENT PLUS COLINDÂND ÎN EUROPA ED. CIVICĂ 1.000 179 SC.CLS.I-VIII NR 24 "OBICEIURI ŞI TRADIŢII LA ROMÂNI" CULTURAL 2.000 180 ASOC. ORIZONTURI UNIVERSITARE TÂRGUL DE CARTE "ORIZONTURI UNIVERSITARE" CULTURAL 4.000 181 ASOC. ORIZONTURI UNIVERSITARE PREMIEREA STUDENŢILOR EMINENŢI CULTURAL 10.000 182 UNIUNEA SCRIITORILOR TIMIŞOARA PUBLICARE CĂRŢI ESENŢIALE PT CULTURĂ TM. CULTURAL 15.000 183 ASOC.PENTRU O VIAŢA MAI BUNĂ "DIN ŞCOALA STRĂZII LA ŞCOALA ÎN STRADA" EDUCATIV 2.000 184 ASOC. NEVĂZĂTORILOR CONCURS CULTURAL"PRIETENII CĂRTII BRĂILE" EDUCATIV 10.000 185 ASOC. NEVĂZĂTORILOR CONCURS CULTURAL "PE MERIDIANELE LUMII" EDUCATIV 3.000 186 ASOCIAŢIA PROIECTUL RASTKO ROMÂNIA TIMIŞOARA, LIVE CULTURAL 3.500 187 A TREIA EUROPĂ TIMIŞOARA IN CARTI CULTURAL 20.000 188 ASOC. REVOLUŢIONARILOR VICTORIA PROGRAM DE COMEMORARE -REVOLUTIA 89 ED CIVICA 8.500 189 UNIUNEA SCRIITORILOR TIMIŞOARA DECERNAREA PREMIILOR CULTURAL 10.000 190 UNIVERSITATEA DE VEST - sport TIPARIREA REVISTEI TIMISOARA CULTURAL 3.000 191 ASOC PT DEZVOLTARE A TINERILOR EDMUNDO-O LUME A EDUCATIEI EDUCATIV 2.000 192 ASOC PT DEZVOLTARE A TINERILOR PREUNIVERSITATEA EDUCATIV 2.000 193 ASOC PT DEZVOLTARE A TINERILOR CENTRUL DE INFORMARE PT TINERET EDUCATIV 2.000 194 CLUB SPORTIV DE GO WALTER SCHMIDT CUPA "WALTER SCHMIDT" LA GO-EDITIA A VIII A SPORTIV 1.000 195 ASOCIATIA PRORIPENSIA TIMISOARA PROMOVAREA FOTBALULUI FEMININ DE PERFORMANTA SPORTIV 8.000 196 CLUB SPORTIV UNIVERSITATEA TIMISOARA PROMOVAREA SI AFIRMAREA SPORTIVII ATLETI AI CSU SPORTIV 15.000 197 OSUT SPORTFEST SPORTIV 2.000 198 CLUB DE INOT MASTERS TIMISOARA INOTUL PT ADULTI- SANATATE SI PERFORMANTA SPORTIV 3.000 199 CLUB SPORTIV UNIVERSITATEA TIMISOARA CAMPIONAT NATIONAL SENIORI -PENTATLON MODERN SPORTIV 10.000 200 ASOCIATIA JUDETEANA DE VOLEI VOLEI PENTRU TIMISOARA SPORTIV 15.000 201 ASOC.JUDTEANA DE SAH TIMIS MEMORIALUL PIUS BRANZEU EDITIA VI-A SPORTIV 10.000

202 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA TURNEUL INTL. FOTBAL "CUPA UNIV. DIN EUROPA" ED.II SPORTIV 15.000 203 FOTBAL CLUB AUTO TIMISOARA FORMAREA TINERILOR FOTBALISTI IN FREIDORF SPORTIV 5.000 204 CLUB SPORTIV SCOLAR NR 1 TURNEUL INTERNAT DE JUNIORI KAIAK- CANOE CUPA TIMISOARA SPORTIV 3.000 205 CLUB SPORTIV DAISHO TIMISOARA CAMPIONAT EUROPEAN DE TAEKWON-DO POLONIA 2008 SPORTIV 5.000 206 CLUB SPORTIV AMATERASU TIMISOARA CAMPIONAT MONDIAL DE KEMPO SPORTIV 2.000 207 SCOALA CLS. I-VIII NR.1 CUPA 1 IUNIE LA FOTBAL SPORTIV 800 208 CLUB SPORTIV AMATERASU CUPA AMATERASU SPORTIV 3.000 209 SCOALA GEN 18 TURNEUL INTERNATIONAL DE GIMNASTICA MEMORIAL BALITA SPORTIV 2.000 210 CLUB SPORTIV RIPS TIMISOARA-CHALLENGER SPORTIV 20.000 211 CLUB SPORTIV SCOLAR NR 1 TURNEUL INTERNAT. DE JUNIORI LUPTE LIBERE SPORTIV 7.000 212 CLUB SPORTIV BASCHET-TIMBA DIVIZIA B TINERET SPORTIV 20.000 213 CLUB SPORTIV MUNICIPAL CUPA "BANATUL" LA TENIS DE CAMP SPORTIV 3.000 214 CLUB SPORTIV FLORIN TEODORESCU CONC.CULTURISM CUPA LIBERTATII SI MASTERS OLYMPIA SPORTIV 100.000 215 CLUB SPORTIV SC NR 1 TURNEUL INTL DE BADMINTON SPORTIV 7.000 216 CLUB SPORTIV UNIUNEA TM KARATE "TIMISOARA OPEN 2008" SPORTIV 2.000 217 CLUBUL SPORTIV AL SURZILOR CAMPIONATUL NAT.DE SAH AL SURZILOR SPORTIV 8.000 218 ATLETIC CLUB MARATON MARATON-SEMIMARATON TIMISOARA SPORTIV 30.000 219 CLUB SPORTIV UNIUNEA TM KARATE CUPA ROMANIEI 2008 SPORTIV 2.000 220 CLUBUL SPORTIV DAISHO TIMISOARA STAGIU JU JITSU SPORTIV 1.000 221 CLUBUL SPORTIV DAISHO TIMISOARA CUPA ROMANIEI TAEKWON-DO SPORTIV 5.000 222 DIRECTIA PENTRU SPORT GALA SPORTULUI 2008 SPORTIV 70.000 223 CLUB SPORTIV MUNICIPAL PREMIEREA CELOR MAI BUNI SPORTIVI "TOP 10" SPORTIV 8.000 224 CLUB SPORTIV MUNICIPAL CUPA "CSM TIMISOARA" SPORTIV 10.000 225 ASOC. NEVAZATORILOR CONCURS SPORTIV SPORTIV 1.000 226 CLUB SPORTIV FOTBAL IN SALA POLI TM. CAMPIONAT NAT. DIVIZIA A FOTBAL SPORTIV 20.000 227 ASOCIATIA JUDETEANA DE LUPTE LIBERE CANTONAMENT SPORTIV 5.000 228 ASOCIATIA JUDETEANA DE BOX CUPA REVOLUTIEI EDITIA A XVII-A SPORTIV 5.000 229 ATLETIC CLUB MARATON CROSUL FIRMELOR SPORTIV 1.000 230 CLUB SPORTIV UNIVERSITATEA TIMISOARA SUSTINEREA ECHIPEI DE VOLEI SPORTIV 80.000 231 ASOCIATIA CLUB SPORTIV TOP DANCE BRITISH OPEN DANCE FESTIVAL SPORTIV 10.000 232 ASOCIATIA CLUB SPORTIV TOP DANCE GERMAN OPEN CHAMPIONSHIP SPORTIV 4.000 233 ASOCIATIA CLUB SPORTIV TOP DANCE INTERNATIONAL OPEN DANCE CHAMPIONSHIP SPORTIV 6.000 234 CLUB SPORTIV ALEGRIA SPECTACOL DE DANS SPORTIV SPORT 2.500 235 ASOCIAŢIA JUDETEANĂ DE SAH CUPA TIMIŞOARA SPORT 8.000 236 PAROHIA ORTODOXA ROMANA -ZONA STEAUA CONSTRUCTIE BISERICA ORTODOXA CULTE 60000 237 BISERICA GRECO- CATOLICA SF MARIA REGINA PACII RENOVARE BISERICA CULTE 80000 238 PAROHIA ORTODOXA ROMANA AEROPORT CONSTRUCTIE BISERICA ORTODOXA CULTE 60000 239 PAROHIA ORTODOXA ROMANA FREIDORF RESTAURARE BISERICA CULTE 30000 240 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MEHALA RESTAURARE BISERICA CULTE 20000 241 PAROHIA SF. ŞTEFAN BISERICA MARTIRILOR CULTE 60000 242 PAROHIA ORTODOXA RONAT IMPREJMUIRE CIMITIR CULTE 10000 243 BISERICA PENTICOSTALA FILADELFIA RENOVARE BISERICA CULTE 10000

COMISIA DE CULTURA A CONSILIULUI LOCAL TIMISOARA:

Presedinte: Sergiu Stirbu Membri: Radu Toanca Florica Barsasteanu

Secretar: Pavel Tepeneu Florica Puscas Avram Jecu Aurel

Beniamin Ursu

  • Foaie1

Atasament: Referat.pdf

Red. 3 ex A.B.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură, Sport SC 2008 – 5959 / 19.03.2008

Se aprobă Primar Gheorghe CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2008

Prin HCL 68/2007 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul

local iar prin HCL 85/2008 a fost nominalizată comisia pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local.

În continuare a fost demarată procedura de aplicare a HCL 68/2007 (regulamentul finanţărilor nerambursabile) care a început cu publicarea unui anunţ de intenţie în Monitorul Oficial al României nr. 123/15.02.2008 partea VI-a. Termenul limită de primire a proiectelor, depuse conform documentaţiei solicitate prin art. 21 din Anexa 1 a HCL 68/2007, a fost de 14 martie 2008, la încheierea programului de lucru cu publicul.

A fost întocmit un proces verbal cu proiectele jurizate şi a fost redactată lista cu proiectele admise şi cu sumele propuse spre aprobare în plenul Consiliului Local. Propunem aprobarea sumelor alocate de către Comisia de evaluare şi selecţie pentru proiectele admise în urma jurizării. Lista proiectelor admise va fi anexă a proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta MIHALACHE Director

Alina Pintilie Şef Birou

Smaranda Haracicu Director economic

Avizat juridic, Mirela Lasuschevici