keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

60/27.03.2001 privind privind prelungirea contractului de management al domnului NICOLAE MARCU- manager al Regiei Autonome de Transport Timişoara

27.03.2001

...; Având în vedere avizele Comisie pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

71/27.03.2001 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Reorganizare circulaţie rutieră Zona Piaţa 700" Timişoara

27.03.2001

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

231/18.09.2001 privind privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara

18.09.2001

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului...

Consiliul Local Timișoara

297/01.11.2001 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/2001 privind atribuirea Spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Dorobanţilor nr. 42 către Asociaţia Femeilor Ţigănci "Pentru Copiii Noştri"

01.11.2001

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile...

Consiliul Local Timișoara

299/01.11.2001 privind anularea sumelor alocate pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-sportive

01.11.2001

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi...

Consiliul Local Timișoara

334/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara - traseul Bd.Tinereţii "

27.11.2001

... vedere Referatul nr.SC2001 - 18275/14.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

156/12.06.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dublare linie troleibuz pe porţiunea Bd. Vasile Pârvan" în municipiul Timişoara

12.06.2001

... Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

246/06.09.2001 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/27.03.2001 privind prelungirea contractului de management al domnului Nicolae Marcu- manager R.A.T.T.

06.09.2001

... culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 215/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului...

Consiliul Local Timișoara

110/03.05.2001 privind privind aprobarea documentaţiilor pentru participarea Municipiului Timişoara în calitate de observator al Reţelei Oraşelor Balcanice

03.05.2001

... Cooperare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice...

Consiliul Local Timișoara

62/27.03.2001 privind privind A NR.62 Din data de 27.03.2001 Pentru aprobarea vânzării în rate a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă care fac obiectul H.G. nr. 389/1996, modificată

27.03.2001

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2001- 3824/13.03.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

369/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza municipiului Timişoara

18.12.2001

.../13.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

375/18.12.2001 privind acordarea de abonamente cu 50% reducere la transportul în comun din municipiul Timişoara, pentru donatorii onorifici de sânge şi plasmă în anul 2002

18.12.2001

...-19853/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

379/18.12.2001 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în Zona Ciarda Roşie

18.12.2001

...- 19868/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

53/27.02.2001 privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, strada Dacilor nr.8, către Fundaţia "Casa Copiilor Franco-Română"

27.02.2001

... Franco-Română"; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică...

Consiliul Local Timișoara

54/27.02.2001 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/22.02.2000 - privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la piciorul Podului Traian - mal drept, către Asociaţia Canal Bega

27.02.2001

...-verbal din data de 15.02.2001 al Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr.34/1998; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

67/27.03.2001 privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Palanca nr.1, către Biroul Notarial "Safta Criste"

27.03.2001

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

68/27.03.2001 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Timisoara, str. Dorobantilor nr. 42, catre Asociatia Femeilor Tiganci "PENTRU COPIII NOSTRI"

27.03.2001

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului...

Consiliul Local Timișoara

348/18.12.2001 privind împroprietărirea cu teren loc de casă a veteranilor de război

18.12.2001

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18371/15.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

35/27.02.2001 privind acceptarea de către Primăria municipiului Timişoara a donaţiei oferite de FOYER SAINT-JEAN din oraşul Mulhouse

27.02.2001

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică...

Consiliul Local Timișoara

230/18.09.2001 privind privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

18.09.2001

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

232/18.09.2001 privind privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara

18.09.2001

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

273/30.10.2001 privind scoaterea la licitaţie a unor amplasamente în vederea montării de panouri publicitare luminoase în Municipiul Timişoara

30.10.2001

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

281/30.10.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1 către Agenţia SAPARD

30.10.2001

... din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

282/30.10.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş

30.10.2001

... vedere Referatul nr. SC2001- 9788/29.08.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

283/30.10.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Mărăşeşti nr. 9, către Partidul Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş

30.10.2001

... vedere Referatul nr. PA8X1-3100/18.10.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului...