keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 135/24.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice

24.04.2017

Hotararea Consiliului Local 135/24.04.2017
privind aprobarea Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017- 9261/12.04.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. 7465/11.04.2017, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 88/30.03.2017;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de navigaţie pe Canalul Bega; semnalizarea acestuia, lucrările topografice şi batimetrice (executate) conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca Regulamentul de navigaţie pe Canalul Bega; semnalizarea acestuia, lucrările topografice şi batimetrice (executate) astfel aprobate să fie transmise spre avizare Ministerului Transporturilor.

Art. 2: Având în vedere că până la data prezentei nu este înfiinţată administraţia de cale navigabilă se impune transmiterea unei solicitări de înfiinţare a unei regii autonome in subordinea Ministerului Transporturilor ca administratie de cale navigabila a Canalului Bega pe sectorul Timişoara - Frontiera cu Serbia în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 şi a Legii nr. 15/1990 (conform memoriului cu nr. SC2017-6675/20.03.2017 şi nr. SC2017-24647/07.10.2016), având in vedere ca planul de semnalizare care este parte integranta din regulamentul de navigatie este supus avizarii si aprobarii ulterioare de catre autoritate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: T77-T80_pl38.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T89A_T10_pl42.pdf

FA Topo Miniera N de calitate a

Atasament: T89A_T10_pl42_-_Copy.pdf

FA Topo Miniera N de calitate a

Atasament: T86-T89_pl41_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T86-T89_pl41.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T84A-T85_pl40.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T81-T84_pl39.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T84A-T85_pl40_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T81-T84_pl39_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T77-T80_pl38_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T73B-T76_p37.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T73B-T76_p37_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T71A-T73A_pl36.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T71A-T73A_pl36_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T68A-T71A_pl35.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T68A-T71A_pl35_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T65-T68_pl34.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T65-T68_pl34_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T62B-T64_pl33.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T62B-T64_pl33_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T60A-T62A_pl32.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T60A-T62A_pl32_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T57-T60_pl31.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T57-T60_pl31_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T53-T56_pl30.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T53-T56_pl30_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T52-T52C_pl29.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T52-T52C_pl29_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T48-T51_pl28.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T48-T51_pl28_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T44-T47_pl27.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T44-T47_pl27_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T42-T43B_pl26.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T42-T43B_pl26_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T38C-T41_pl25.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T38C-T41_pl25_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T37-T38B_pl24_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T37-T38B_pl24.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T33-T36_pl23_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T33-T36_pl23.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T28-T31_pl21.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T31A-T32_pl22_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T31A-T32_pl22.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T26A-T27pl20_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T26A-T27pl20.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T28-T31_pl21_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T24A-T26_pl19.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T24A-T26_pl19_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T21C-T24_pl18_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T21C-T24_pl18.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T20-T21B_pl17_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T20-T21B_pl17.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T13A-T15A_pl15.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T16-T19_pl16_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T16-T19_pl16.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T13A-T15A_pl15_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T11-T13_pl14.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T11-T13_pl14_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T6-T9_pl13.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T1-T1C_pl11.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T2-T5pl_12_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T2-T5pl_12.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T6-T9_pl13_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: T1-T1C_pl11_-_Copy.pdf

Topo Miniera servicii de calitate > a

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_9.pdf

88.61 88.74

88.67

88.52

87.27 87.80

88.64

88.76

86.57

89.08

88.61

88.58

88.55

88.28

88.40

88.86

88.41

88.62

88.03

88.49

86.51

88.62

88.65

88.51

88.75

88.63

88.91

88.85

88.65

88.73

88.63

88.68

88.81

88.63

88.77

88.82

88.97

88.69 88.71

88.58

89.02

88.94

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

86.68

84.92

86.55

86.62

86.42

85.30

85.27

84.96 89.02

89.03

89.08

88.80

86.75

87.69

88.61

88.85

88.54

86.63

86.62

88.62

88.85

88.87

84.8985.3485.41 86.69

88.62

88.42

87.25

87.36

86.79

88.94 89.22

87.60

89.02

88.78

88.90

88.97

88.72

89.34 89.33

89.28

89.67

89.81

86.40

86.47

88.29

85.23

86.47 86.65

88.33

88.49

88.7088.20

88.11

88.2488.31

86.05 86.21

86.12

89.22

88.93

86.62 86.83

88.17

88.92

88.46

87.08

87.12

89.32

88.92

89.13

85.77 86.18

86.27 86.06

88.85

87.56

89.23

89.10

89.25

89.06 88.66

89.24

88.83

89.10

89.32

88.94

89.13

89.30

89.09

88.85

89.01

89.06 8 9.04

89.19

86.26

88.99 88.59

89.08

86.46

88.42

85.22

86.23

86.37

88.02

89.07 88.84

88.70

89.28

89.17

88.62 88.6 2

88.82

88.75 88.45

86.35 86.37

86.47

88.42 88.60

C 88.92

C 88.93 89

.19

86.36

89.07

88.75

88.07

88.32

88.14 90.17

86.43

87.98 90.10

91.86

88.47

88.40 92.98

89.54

89.15 89.62

90.89

90.74

90.63

90.65

86.51

89.18

86.53

88.67

86.34

88.64

88.68

88.7488.74

88.92

89.06

88.95

88.79

89.02 88.91

86.28

86.25

88.78 88.81

88.78

88.79

88.82

88.75

88.96

88.89 88.75

89.01

88.82 89.2088

.81

89.08 89.76

89.32

86.38

86.51

88.46

90.42

90.15

86.42 85.20

86.64

88.22

89.74

86.45

86.54

88.65

86.39

85.22

86.63

88.85

90.77

86.3385.20

87.80

87.24 88.32

87.35

89.47

86.31

85.23

94.73

Canal Bega

Canal Bega

Canal Bega

V

88.52

88.61

88.91

88.85

88.65

88.73

88.63

88.81

88.63

88.77

88.82

88.97

88.69 88.71

88.58

89.02

88.94

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

86.68

84.92

86.55

86.62

86.42

85.30

85.27

84.96 89.02

89.03

89.08

88.80

86.75

87.69

88.61

88.85

88.54

86.63

86.62

88.62

88.85

88.87

84.8985.3485.41 86.69

88.62

88.42

87.25

88.78

88.90

88.97

Canal Bega M

a

g

a

z

i

e

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I

N

T

E

R

V

E

N

T

I

I

D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a

c

a

r

a

m

o

b

i

l

a

M

a

c

a

r

a

m

o

b

i

l

a

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I

N

T

E

R

V

E

N

T

I

I

D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a

g

a

z

i

e

T74

T75

T76

T77

T78 T79

T80

T81

T82

T83

6+ 30

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

9

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 5+600.00 - 6+300.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .2

8

82 .2

4

82 .4

1

82 .3

0

82 .4

2

82 .5

1

82 .6

3

82 .5

9

82 .5

3

82 .4

4

82 .3

7

82 .4

6

82 .1

9

82 .0

9

82 .0

9

82 .1

7

82 .3

3

82 .4

1

82 .7

3

82 .2

6

82 .1

7

82 .2

9

82 .2

3

82 .2

8

82 .4

5

82 .1

8

82 .2

8

82 .1

6

82 .4

0

82 .4

6

82 .3

0

82 .4

7

82 .4

3

82 .2

9

82 .7

5

82 .6

8

82 .6

6

82 .6

1

82 .5

8

82 .5

5

82 .5

2

82 .8

4

82 .9

1

82 .4

5

82 .5

8

82 .5

9

82 .3

6

82 .9

4

82 .9

9

82 .6

9

82 .4

6

82 .7

2

82 .6

8

82 .5

9

82 .6

2

82 .5

7

82 .3

6

82 .6

5

83 .3

7

83 .1

8

82 .6

2

82 .4

9

82 .2

3

82 .1

3

82 .4

1

82 .1

4

82 .1

6

82 .2

9

82 .2

9

82 .7

1

82 .8

3

82 .5

0

82 .2

0

82 .2

4

82 .1

5

82 .2

2

82 .3

1

82 .4

0

82 .7

7

82 .5

8

82 .2

2

82 .4

7

82 .6

6

82 .6

8

82 .4

4

82 .7

6

82 .7

2

82 .3

5

82 .4

6

82 .5

8

82 .5

0

82 .3

9

82 .6

1

82 .7

6

82 .6

7

82 .4

5

82 .4

4

82 .4

6

82 .2

8

82 .5

0

82 .8

5

82 .6

1

82 .4

2

82 .5

6

82 .5

0

82 .5

8

82 .7

6

82 .7

0

82 .5

4

82 .6

1

82 .2

3

82 .2

2

82 .4

9

82 .6

4

82 .7

1

82 .6

8

82 .6

9

82 .6

0

82 .6

9

82 .8

2

82 .9

2

82 .9

0

82 .8

4

83 .0

5

83 .0

2

83 .0

9

82 .8

7

82 .9

0

82 .7

3

82 .8

6

82 .8

7

82 .6

4

82 .6

0

82 .5

1

82 .4

7

82 .4

0

82 .4

3

82 .5

7

82 .6

3

82 .5

3

82 .4

3

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

56 00

.0 0

56 05

.0 0

56 10

.0 0

56 15

.0 0

56 20

.0 0

56 25

.0 0

56 30

.0 0

56 35

.0 0

56 40

.0 0

56 45

.0 0

56 50

.0 0

56 55

.0 0

56 60

.0 0

56 65

.0 0

56 70

.0 0

56 75

.0 0

56 80

.0 0

56 85

.0 0

56 90

.0 0

56 95

.0 0

57 00

.0 0

57 05

.0 0

57 10

.0 0

57 15

.0 0

57 20

.0 0

57 25

.0 0

57 30

.0 0

57 35

.0 0

57 40

.0 0

57 45

.0 0

57 50

.0 0

57 55

.0 0

57 60

.0 0

57 65

.0 0

57 70

.0 0

57 75

.0 0

57 80

.0 0

57 85

.0 0

57 90

.0 0

57 95

.0 0

58 00

.0 0

58 05

.0 0

58 10

.0 0

58 15

.0 0

58 20

.0 0

58 25

.0 0

58 30

.0 0

58 35

.0 0

58 40

.0 0

58 45

.0 0

58 50

.0 0

58 55

.0 0

58 60

.0 0

58 65

.0 0

58 70

.0 0

58 75

.0 0

58 80

.0 0

58 85

.0 0

58 90

.0 0

58 95

.0 0

59 00

.0 0

59 05

.0 0

59 10

.0 0

59 15

.0 0

59 20

.0 0

59 25

.0 0

59 30

.0 0

59 35

.0 0

59 40

.0 0

59 45

.0 0

59 50

.0 0

59 55

.0 0

59 60

.0 0

59 65

.0 0

59 70

.0 0

59 75

.0 0

59 80

.0 0

59 85

.0 0

59 90

.0 0

59 95

.0 0

60 00

.0 0

60 05

.0 0

60 10

.0 0

60 15

.0 0

60 20

.0 0

60 25

.0 0

60 30

.0 0

60 35

.0 0

60 40

.0 0

60 45

.0 0

60 50

.0 0

60 55

.0 0

60 60

.0 0

60 65

.0 0

60 70

.0 0

60 75

.0 0

60 80

.0 0

60 85

.0 0

60 90

.0 0

60 95

.0 0

61 00

.0 0

61 05

.0 0

61 10

.0 0

61 15

.0 0

61 20

.0 0

61 25

.0 0

61 30

.0 0

61 35

.0 0

61 40

.0 0

61 45

.0 0

61 50

.0 0

61 55

.0 0

61 60

.0 0

61 65

.0 0

61 70

.0 0

61 75

.0 0

61 80

.0 0

61 85

.0 0

61 90

.0 0

61 95

.0 0

62 00

.0 0

62 05

.0 0

62 10

.0 0

62 15

.0 0

62 20

.0 0

62 25

.0 0

62 30

.0 0

62 35

.0 0

62 40

.0 0

62 45

.0 0

62 50

.0 0

62 55

.0 0

62 60

.0 0

62 65

.0 0

62 70

.0 0

62 75

.0 0

62 80

.0 0

62 85

.0 0

62 90

.0 0

62 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
480275
AutoCAD SHX Text
480275
AutoCAD SHX Text
480300
AutoCAD SHX Text
480300
AutoCAD SHX Text
480325
AutoCAD SHX Text
480325
AutoCAD SHX Text
480350
AutoCAD SHX Text
480350
AutoCAD SHX Text
480375
AutoCAD SHX Text
480375
AutoCAD SHX Text
480400
AutoCAD SHX Text
480400
AutoCAD SHX Text
480425
AutoCAD SHX Text
480425
AutoCAD SHX Text
480450
AutoCAD SHX Text
480450
AutoCAD SHX Text
208475
AutoCAD SHX Text
208475
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208525
AutoCAD SHX Text
208525
AutoCAD SHX Text
208550
AutoCAD SHX Text
208550
AutoCAD SHX Text
208575
AutoCAD SHX Text
208575
AutoCAD SHX Text
208600
AutoCAD SHX Text
208600
AutoCAD SHX Text
208625
AutoCAD SHX Text
208625
AutoCAD SHX Text
208650
AutoCAD SHX Text
208650
AutoCAD SHX Text
208675
AutoCAD SHX Text
208675
AutoCAD SHX Text
208700
AutoCAD SHX Text
208700
AutoCAD SHX Text
208725
AutoCAD SHX Text
208725
AutoCAD SHX Text
208750
AutoCAD SHX Text
208750
AutoCAD SHX Text
208775
AutoCAD SHX Text
208775
AutoCAD SHX Text
208800
AutoCAD SHX Text
208800
AutoCAD SHX Text
208825
AutoCAD SHX Text
208825
AutoCAD SHX Text
208850
AutoCAD SHX Text
208850
AutoCAD SHX Text
208875
AutoCAD SHX Text
208875
AutoCAD SHX Text
208900
AutoCAD SHX Text
208900
AutoCAD SHX Text
208925
AutoCAD SHX Text
208925
AutoCAD SHX Text
208950
AutoCAD SHX Text
208950
AutoCAD SHX Text
208975
AutoCAD SHX Text
208975
AutoCAD SHX Text
209000
AutoCAD SHX Text
209000
AutoCAD SHX Text
209025
AutoCAD SHX Text
209025
AutoCAD SHX Text
209050
AutoCAD SHX Text
209050
AutoCAD SHX Text
209075
AutoCAD SHX Text
209075
AutoCAD SHX Text
209100
AutoCAD SHX Text
209100
AutoCAD SHX Text
209125
AutoCAD SHX Text
209125
AutoCAD SHX Text
209150
AutoCAD SHX Text
209175
AutoCAD SHX Text
209175
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209225
AutoCAD SHX Text
209225
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 9

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_10_-_Copy.pdf

C

C

88.91 88.85

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

88.60

87.38

86.68

88.54

86.69

86.42

85.30

85.27

84.96

88.78

89.02

89.03

89.13

84.99

85.46

90.44

91.31

89.56

86.79

90.33

86.62

88.82

86.66

88.78 88.9088.97

91.86

I

I

88.98

90.16

89.64

89.58

86.65

89.16

85.25

86.85

89.09

89.28 89.17

88.78

89.91

91.82

90.40 90.49

90.2590.97

89.80

89.23

89.64

89.86

85.75

85.16

89.83

85.18

85.15

89.53

91.95 91.93

86.81

89.45

89.58

89.96

90.02

89.97 89.4585.23

86.69

92.21

89.04 89.07

89.08

89.06

89.02

89.07 89.11

89.05

89.02

89.08

88.59 89.05

89.07

88.70

89.07 89.10

89.21

89.14

88.96

89.19

89.21

88.79

88.98

89.15

89.14

89.13

89.19

89.13 90.02 89.89 89.72 89.12

89.12

89.11 89.05

89.43

89.36 89.40 89.47

89.06 88.88

89.09

90.18

89.50 89.04

87.98

88.14

85.1985.27 85.82

86.51

85.65

89.92

91.85

89.37 89.64

89.60

89.39 89.42

89.36

89.24 89.40

89.08

89.32

89.08

89.28

89.2889.24 89.2289.23

89.13

86.52 86.48

86.61 86.63

86.58

86.68 86.5986.54

86.76

86.91

89.3189.09

89.32 89.66

89.34

89.09

86.73

89.29

85.32

89.12

89.10

89.15 89.12 89.08

89.07

85.15

89.48

86.7286.77

89.41

89.22

85.13

88.83 89.22

86.74 86.80 86.5185.6

3

86.84

86.72

85.14 85.39

89.07

89.06 89.07

88.59

89.21

85.17

86.9685.16

86.76

86.85

86.61

88.87

86.70 85.13

86.73 86.89

85.18

91.76

89.52

89.20

89.34

89.5889.61

89.35

86.55 86.88

tro tu

ar (p

av el

e)

alee (dale) alee (dale) alee (dale)

alee (dale)

alee (dale)

Canal Bega

Canal Bega

Pa sa

re la

d e

la tu

rb in

a

VV V

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

88.91 88.85

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

88.60

87.38

86.68

88.54

86.69

86.42

85.30

85.27

84.96

88.78

89.02

89.03

89.13

84.99

85.46

90.44

91.31

89.56

86.79

90.33

86.62

88.82

86.66

88.78 88.9088.97

91.86

91.82 90.49

90.2590.97

85.23

86.69

92.21

89.48

89.41

89.22

86.5185.6 3

91.76

89.52

89.20

89.34

89.5889.61

89.35

86.88

tro tu

ar (p

av el

e) alee (dale) Canal Bega

P

O

D

U

L

M

I H

A

I V

I T

E

A

Z

U

L

M

a g

a z i e

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I N

T

E

R

V

E

N

T

I I D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a

c

a

r a

m

o

b

i l a

M

a

c

a

r a

m

o

b

i l a

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I N

T

E

R

V

E

N

T

I I D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a g

a z i e

T82

T83

T84 T85

T86

T87

T88

T89

T84-A T84-B T84-C

T89-A

Statie Vaporetto

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

10

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 6+300.00 - 7+100.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .4

3

82 .7

1

82 .5

4

82 .4

4

82 .5

0

82 .4

0

82 .3

9

82 .5

7

82 .4

3

82 .4

1

82 .6

7

82 .5

5

82 .5

5

82 .5

8

82 .4

6

82 .3

4

82 .4

1

82 .5

9

82 .5

2

82 .6

7

82 .4

7

82 .6

0

82 .5

1

82 .7

1

82 .6

2

82 .5

4

82 .8

0

82 .6

4

82 .7

7

82 .6

9

82 .7

7

82 .7

8

82 .7

7

82 .6

8

82 .5

9

82 .7

4

82 .6

1

82 .5

0

82 .5

4

82 .7

3

82 .6

0

82 .4

7

82 .5

5

82 .3

9

82 .4

1

82 .5

9

82 .4

3

82 .5

2

82 .5

8

82 .6

9

82 .4

3

82 .5

9

82 .5

1

82 .6

2

82 .7

5

82 .4

7

82 .5

6

82 .5

6

82 .4

7

82 .3

9

82 .3

5

82 .3

9

82 .5

7

82 .3

9

82 .3

1

82 .6

7

82 .7

1

82 .6

5

82 .7

2

82 .7

9

82 .7

6

82 .7

6

82 .7

6

82 .7

6

82 .7

6

82 .7

7

82 .8

8

83 .0

2

83 .0

9

82 .9

2

83 .0

5

82 .9

5

82 .5

4

83 .0

8

82 .7

5

82 .8

7

82 .9

3

82 .8

4

82 .7

6

82 .6

5

82 .5

5

82 .7

6

82 .8

1

82 .4

8

82 .5

5

82 .7

3

83 .0

5

82 .6

4

82 .8

4

82 .8

4

83 .1

8

82 .7

4

82 .6

4

82 .7

5

82 .6

8

82 .7

9

82 .7

7

82 .5

8

82 .6

1

82 .8

4

82 .7

5

83 .0

5

82 .7

2

83 .0

5

83 .2

7

82 .7

7

82 .8

0

82 .7

9

82 .9

8

82 .9

0

83 .1

2

82 .8

0

83 .0

4

82 .7

7

82 .5

1

82 .7

3

82 .6

9

82 .8

3

82 .7

9

83 .0

2

82 .8

9

82 .8

6

82 .8

0

82 .7

2

82 .8

3

82 .7

7

82 .6

8

82 .6

5

82 .8

3

82 .7

4

82 .7

0

82 .6

6

82 .6

4

82 .6

8

82 .7

2

82 .6

0

82 .5

9

82 .7

9

82 .7

2

82 .7

3

82 .9

3

82 .9

1

82 .8

2

83 .0

4

82 .8

6

83 .0

2

82 .9

7

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

63 00

.0 0

63 05

.0 0

63 10

.0 0

63 15

.0 0

63 20

.0 0

63 25

.0 0

63 30

.0 0

63 35

.0 0

63 40

.0 0

63 45

.0 0

63 50

.0 0

63 55

.0 0

63 60

.0 0

63 65

.0 0

63 70

.0 0

63 75

.0 0

63 80

.0 0

63 85

.0 0

63 90

.0 0

63 95

.0 0

64 00

.0 0

64 05

.0 0

64 10

.0 0

64 15

.0 0

64 20

.0 0

64 25

.0 0

64 30

.0 0

64 35

.0 0

64 40

.0 0

64 45

.0 0

64 50

.0 0

64 55

.0 0

64 60

.0 0

64 65

.0 0

64 70

.0 0

64 75

.0 0

64 80

.0 0

64 85

.0 0

64 90

.0 0

64 95

.0 0

65 00

.0 0

65 05

.0 0

65 10

.0 0

65 15

.0 0

65 20

.0 0

65 25

.0 0

65 30

.0 0

65 35

.0 0

65 40

.0 0

65 45

.0 0

65 50

.0 0

65 55

.0 0

65 60

.0 0

65 65

.0 0

65 70

.0 0

65 75

.0 0

65 80

.0 0

65 85

.0 0

65 90

.0 0

65 95

.0 0

66 00

.0 0

66 05

.0 0

66 10

.0 0

66 15

.0 0

66 20

.0 0

66 25

.0 0

66 30

.0 0

66 35

.0 0

66 40

.0 0

66 45

.0 0

66 50

.0 0

66 55

.0 0

66 60

.0 0

66 65

.0 0

66 70

.0 0

66 75

.0 0

66 80

.0 0

66 85

.0 0

66 90

.0 0

66 95

.0 0

67 00

.0 0

67 05

.0 0

67 10

.0 0

67 15

.0 0

67 20

.0 0

67 25

.0 0

67 30

.0 0

67 35

.0 0

67 40

.0 0

67 45

.0 0

67 50

.0 0

67 55

.0 0

67 60

.0 0

67 65

.0 0

67 70

.0 0

67 75

.0 0

67 80

.0 0

67 85

.0 0

67 90

.0 0

67 95

.0 0

68 00

.0 0

68 05

.0 0

68 10

.0 0

68 15

.0 0

68 20

.0 0

68 25

.0 0

68 30

.0 0

68 35

.0 0

68 40

.0 0

68 45

.0 0

68 50

.0 0

68 55

.0 0

68 60

.0 0

68 65

.0 0

68 70

.0 0

68 75

.0 0

68 80

.0 0

68 85

.0 0

68 90

.0 0

68 95

.0 0

69 00

.0 0

69 05

.0 0

69 10

.0 0

69 15

.0 0

69 20

.0 0

69 25

.0 0

69 30

.0 0

69 35

.0 0

69 40

.0 0

69 45

.0 0

69 50

.0 0

69 55

.0 0

69 60

.0 0

69 65

.0 0

69 70

.0 0

69 75

.0 0

69 80

.0 0

69 85

.0 0

69 90

.0 0

69 95

.0 0

70 00

.0 0

70 05

.0 0

70 10

.0 0

70 15

.0 0

70 20

.0 0

70 25

.0 0

70 30

.0 0

70 35

.0 0

70 40

.0 0

70 45

.0 0

70 50

.0 0

70 55

.0 0

70 60

.0 0

70 65

.0 0

70 70

.0 0

70 75

.0 0

70 80

.0 0

70 85

.0 0

70 90

.0 0

70 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479925
AutoCAD SHX Text
479950
AutoCAD SHX Text
479975
AutoCAD SHX Text
480000
AutoCAD SHX Text
480025
AutoCAD SHX Text
480225
AutoCAD SHX Text
480250
AutoCAD SHX Text
480275
AutoCAD SHX Text
480300
AutoCAD SHX Text
480325
AutoCAD SHX Text
480350
AutoCAD SHX Text
209050
AutoCAD SHX Text
209075
AutoCAD SHX Text
209100
AutoCAD SHX Text
209125
AutoCAD SHX Text
209125
AutoCAD SHX Text
209150
AutoCAD SHX Text
209150
AutoCAD SHX Text
209175
AutoCAD SHX Text
209175
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209225
AutoCAD SHX Text
209225
AutoCAD SHX Text
209250
AutoCAD SHX Text
209250
AutoCAD SHX Text
209275
AutoCAD SHX Text
209275
AutoCAD SHX Text
209300
AutoCAD SHX Text
209300
AutoCAD SHX Text
209325
AutoCAD SHX Text
209325
AutoCAD SHX Text
209350
AutoCAD SHX Text
209350
AutoCAD SHX Text
209375
AutoCAD SHX Text
209375
AutoCAD SHX Text
209400
AutoCAD SHX Text
209400
AutoCAD SHX Text
209425
AutoCAD SHX Text
209425
AutoCAD SHX Text
209450
AutoCAD SHX Text
209450
AutoCAD SHX Text
209475
AutoCAD SHX Text
209475
AutoCAD SHX Text
209500
AutoCAD SHX Text
209500
AutoCAD SHX Text
209525
AutoCAD SHX Text
209525
AutoCAD SHX Text
209550
AutoCAD SHX Text
209550
AutoCAD SHX Text
209575
AutoCAD SHX Text
209575
AutoCAD SHX Text
209600
AutoCAD SHX Text
209600
AutoCAD SHX Text
209625
AutoCAD SHX Text
209625
AutoCAD SHX Text
209650
AutoCAD SHX Text
209675
AutoCAD SHX Text
209675
AutoCAD SHX Text
209700
AutoCAD SHX Text
209700
AutoCAD SHX Text
209725
AutoCAD SHX Text
209725
AutoCAD SHX Text
209750
AutoCAD SHX Text
209775
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 10

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_10.pdf

C

C

88.91 88.85

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

88.60

87.38

86.68

88.54

86.69

86.42

85.30

85.27

84.96

88.78

89.02

89.03

89.13

84.99

85.46

90.44

91.31

89.56

86.79

90.33

86.62

88.82

86.66

88.78 88.9088.97

91.86

I

I

88.98

90.16

89.64

89.58

86.65

89.16

85.25

86.85

89.09

89.28 89.17

88.78

89.91

91.82

90.40 90.49

90.2590.97

89.80

89.23

89.64

89.86

85.75

85.16

89.83

85.18

85.15

89.53

91.95 91.93

86.81

89.45

89.58

89.96

90.02

89.97 89.4585.23

86.69

92.21

89.04 89.07

89.08

89.06

89.02

89.07 89.11

89.05

89.02

89.08

88.59 89.05

89.07

88.70

89.07 89.10

89.21

89.14

88.96

89.19

89.21

88.79

88.98

89.15

89.14

89.13

89.19

89.13 90.02 89.89 89.72 89.12

89.12

89.11 89.05

89.43

89.36 89.40 89.47

89.06 88.88

89.09

90.18

89.50 89.04

87.98

88.14

85.1985.27 85.82

86.51

85.65

89.92

91.85

89.37 89.64

89.60

89.39 89.42

89.36

89.24 89.40

89.08

89.32

89.08

89.28

89.2889.24 89.2289.23

89.13

86.52 86.48

86.61 86.63

86.58

86.68 86.5986.54

86.76

86.91

89.3189.09

89.32 89.66

89.34

89.09

86.73

89.29

85.32

89.12

89.10

89.15 89.12 89.08

89.07

85.15

89.48

86.7286.77

89.41

89.22

85.13

88.83 89.22

86.74 86.80 86.5185.6

3

86.84

86.72

85.14 85.39

89.07

89.06 89.07

88.59

89.21

85.17

86.9685.16

86.76

86.85

86.61

88.87

86.70 85.13

86.73 86.89

85.18

91.76

89.52

89.20

89.34

89.5889.61

89.35

86.55 86.88

tro tu

ar (p

av el

e)

alee (dale) alee (dale) alee (dale)

alee (dale)

alee (dale)

Canal Bega

Canal Bega

Pa sa

re la

d e

la tu

rb in

a

VV V

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

88.91 88.85

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

88.60

87.38

86.68

88.54

86.69

86.42

85.30

85.27

84.96

88.78

89.02

89.03

89.13

84.99

85.46

90.44

91.31

89.56

86.79

90.33

86.62

88.82

86.66

88.78 88.9088.97

91.86

91.82 90.49

90.2590.97

85.23

86.69

92.21

89.48

89.41

89.22

86.5185.6 3

91.76

89.52

89.20

89.34

89.5889.61

89.35

86.88

tro tu

ar (p

av el

e) alee (dale) Canal Bega

P

O

D

U

L

M

I H

A

I V

I T

E

A

Z

U

L

M

a g

a z i e

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I N

T

E

R

V

E

N

T

I I D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a

c

a

r a

m

o

b

i l a

M

a

c

a

r a

m

o

b

i l a

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I N

T

E

R

V

E

N

T

I I D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a g

a z i e

T82

T83

T84 T85

T86

T87

T88

T89

T84-A T84-B T84-C

T89-A

Statie Vaporetto

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

10

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 6+300.00 - 7+100.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .4

3

82 .7

1

82 .5

4

82 .4

4

82 .5

0

82 .4

0

82 .3

9

82 .5

7

82 .4

3

82 .4

1

82 .6

7

82 .5

5

82 .5

5

82 .5

8

82 .4

6

82 .3

4

82 .4

1

82 .5

9

82 .5

2

82 .6

7

82 .4

7

82 .6

0

82 .5

1

82 .7

1

82 .6

2

82 .5

4

82 .8

0

82 .6

4

82 .7

7

82 .6

9

82 .7

7

82 .7

8

82 .7

7

82 .6

8

82 .5

9

82 .7

4

82 .6

1

82 .5

0

82 .5

4

82 .7

3

82 .6

0

82 .4

7

82 .5

5

82 .3

9

82 .4

1

82 .5

9

82 .4

3

82 .5

2

82 .5

8

82 .6

9

82 .4

3

82 .5

9

82 .5

1

82 .6

2

82 .7

5

82 .4

7

82 .5

6

82 .5

6

82 .4

7

82 .3

9

82 .3

5

82 .3

9

82 .5

7

82 .3

9

82 .3

1

82 .6

7

82 .7

1

82 .6

5

82 .7

2

82 .7

9

82 .7

6

82 .7

6

82 .7

6

82 .7

6

82 .7

6

82 .7

7

82 .8

8

83 .0

2

83 .0

9

82 .9

2

83 .0

5

82 .9

5

82 .5

4

83 .0

8

82 .7

5

82 .8

7

82 .9

3

82 .8

4

82 .7

6

82 .6

5

82 .5

5

82 .7

6

82 .8

1

82 .4

8

82 .5

5

82 .7

3

83 .0

5

82 .6

4

82 .8

4

82 .8

4

83 .1

8

82 .7

4

82 .6

4

82 .7

5

82 .6

8

82 .7

9

82 .7

7

82 .5

8

82 .6

1

82 .8

4

82 .7

5

83 .0

5

82 .7

2

83 .0

5

83 .2

7

82 .7

7

82 .8

0

82 .7

9

82 .9

8

82 .9

0

83 .1

2

82 .8

0

83 .0

4

82 .7

7

82 .5

1

82 .7

3

82 .6

9

82 .8

3

82 .7

9

83 .0

2

82 .8

9

82 .8

6

82 .8

0

82 .7

2

82 .8

3

82 .7

7

82 .6

8

82 .6

5

82 .8

3

82 .7

4

82 .7

0

82 .6

6

82 .6

4

82 .6

8

82 .7

2

82 .6

0

82 .5

9

82 .7

9

82 .7

2

82 .7

3

82 .9

3

82 .9

1

82 .8

2

83 .0

4

82 .8

6

83 .0

2

82 .9

7

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

63 00

.0 0

63 05

.0 0

63 10

.0 0

63 15

.0 0

63 20

.0 0

63 25

.0 0

63 30

.0 0

63 35

.0 0

63 40

.0 0

63 45

.0 0

63 50

.0 0

63 55

.0 0

63 60

.0 0

63 65

.0 0

63 70

.0 0

63 75

.0 0

63 80

.0 0

63 85

.0 0

63 90

.0 0

63 95

.0 0

64 00

.0 0

64 05

.0 0

64 10

.0 0

64 15

.0 0

64 20

.0 0

64 25

.0 0

64 30

.0 0

64 35

.0 0

64 40

.0 0

64 45

.0 0

64 50

.0 0

64 55

.0 0

64 60

.0 0

64 65

.0 0

64 70

.0 0

64 75

.0 0

64 80

.0 0

64 85

.0 0

64 90

.0 0

64 95

.0 0

65 00

.0 0

65 05

.0 0

65 10

.0 0

65 15

.0 0

65 20

.0 0

65 25

.0 0

65 30

.0 0

65 35

.0 0

65 40

.0 0

65 45

.0 0

65 50

.0 0

65 55

.0 0

65 60

.0 0

65 65

.0 0

65 70

.0 0

65 75

.0 0

65 80

.0 0

65 85

.0 0

65 90

.0 0

65 95

.0 0

66 00

.0 0

66 05

.0 0

66 10

.0 0

66 15

.0 0

66 20

.0 0

66 25

.0 0

66 30

.0 0

66 35

.0 0

66 40

.0 0

66 45

.0 0

66 50

.0 0

66 55

.0 0

66 60

.0 0

66 65

.0 0

66 70

.0 0

66 75

.0 0

66 80

.0 0

66 85

.0 0

66 90

.0 0

66 95

.0 0

67 00

.0 0

67 05

.0 0

67 10

.0 0

67 15

.0 0

67 20

.0 0

67 25

.0 0

67 30

.0 0

67 35

.0 0

67 40

.0 0

67 45

.0 0

67 50

.0 0

67 55

.0 0

67 60

.0 0

67 65

.0 0

67 70

.0 0

67 75

.0 0

67 80

.0 0

67 85

.0 0

67 90

.0 0

67 95

.0 0

68 00

.0 0

68 05

.0 0

68 10

.0 0

68 15

.0 0

68 20

.0 0

68 25

.0 0

68 30

.0 0

68 35

.0 0

68 40

.0 0

68 45

.0 0

68 50

.0 0

68 55

.0 0

68 60

.0 0

68 65

.0 0

68 70

.0 0

68 75

.0 0

68 80

.0 0

68 85

.0 0

68 90

.0 0

68 95

.0 0

69 00

.0 0

69 05

.0 0

69 10

.0 0

69 15

.0 0

69 20

.0 0

69 25

.0 0

69 30

.0 0

69 35

.0 0

69 40

.0 0

69 45

.0 0

69 50

.0 0

69 55

.0 0

69 60

.0 0

69 65

.0 0

69 70

.0 0

69 75

.0 0

69 80

.0 0

69 85

.0 0

69 90

.0 0

69 95

.0 0

70 00

.0 0

70 05

.0 0

70 10

.0 0

70 15

.0 0

70 20

.0 0

70 25

.0 0

70 30

.0 0

70 35

.0 0

70 40

.0 0

70 45

.0 0

70 50

.0 0

70 55

.0 0

70 60

.0 0

70 65

.0 0

70 70

.0 0

70 75

.0 0

70 80

.0 0

70 85

.0 0

70 90

.0 0

70 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479925
AutoCAD SHX Text
479950
AutoCAD SHX Text
479975
AutoCAD SHX Text
480000
AutoCAD SHX Text
480025
AutoCAD SHX Text
480225
AutoCAD SHX Text
480250
AutoCAD SHX Text
480275
AutoCAD SHX Text
480300
AutoCAD SHX Text
480325
AutoCAD SHX Text
480350
AutoCAD SHX Text
209050
AutoCAD SHX Text
209075
AutoCAD SHX Text
209100
AutoCAD SHX Text
209125
AutoCAD SHX Text
209125
AutoCAD SHX Text
209150
AutoCAD SHX Text
209150
AutoCAD SHX Text
209175
AutoCAD SHX Text
209175
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209225
AutoCAD SHX Text
209225
AutoCAD SHX Text
209250
AutoCAD SHX Text
209250
AutoCAD SHX Text
209275
AutoCAD SHX Text
209275
AutoCAD SHX Text
209300
AutoCAD SHX Text
209300
AutoCAD SHX Text
209325
AutoCAD SHX Text
209325
AutoCAD SHX Text
209350
AutoCAD SHX Text
209350
AutoCAD SHX Text
209375
AutoCAD SHX Text
209375
AutoCAD SHX Text
209400
AutoCAD SHX Text
209400
AutoCAD SHX Text
209425
AutoCAD SHX Text
209425
AutoCAD SHX Text
209450
AutoCAD SHX Text
209450
AutoCAD SHX Text
209475
AutoCAD SHX Text
209475
AutoCAD SHX Text
209500
AutoCAD SHX Text
209500
AutoCAD SHX Text
209525
AutoCAD SHX Text
209525
AutoCAD SHX Text
209550
AutoCAD SHX Text
209550
AutoCAD SHX Text
209575
AutoCAD SHX Text
209575
AutoCAD SHX Text
209600
AutoCAD SHX Text
209600
AutoCAD SHX Text
209625
AutoCAD SHX Text
209625
AutoCAD SHX Text
209650
AutoCAD SHX Text
209675
AutoCAD SHX Text
209675
AutoCAD SHX Text
209700
AutoCAD SHX Text
209700
AutoCAD SHX Text
209725
AutoCAD SHX Text
209725
AutoCAD SHX Text
209750
AutoCAD SHX Text
209775
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 10

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_9_-_Copy.pdf

88.61 88.74

88.67

88.52

87.27 87.80

88.64

88.76

86.57

89.08

88.61

88.58

88.55

88.28

88.40

88.86

88.41

88.62

88.03

88.49

86.51

88.62

88.65

88.51

88.75

88.63

88.91

88.85

88.65

88.73

88.63

88.68

88.81

88.63

88.77

88.82

88.97

88.69 88.71

88.58

89.02

88.94

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

86.68

84.92

86.55

86.62

86.42

85.30

85.27

84.96 89.02

89.03

89.08

88.80

86.75

87.69

88.61

88.85

88.54

86.63

86.62

88.62

88.85

88.87

84.8985.3485.41 86.69

88.62

88.42

87.25

87.36

86.79

88.94 89.22

87.60

89.02

88.78

88.90

88.97

88.72

89.34 89.33

89.28

89.67

89.81

86.40

86.47

88.29

85.23

86.47 86.65

88.33

88.49

88.7088.20

88.11

88.2488.31

86.05 86.21

86.12

89.22

88.93

86.62 86.83

88.17

88.92

88.46

87.08

87.12

89.32

88.92

89.13

85.77 86.18

86.27 86.06

88.85

87.56

89.23

89.10

89.25

89.06 88.66

89.24

88.83

89.10

89.32

88.94

89.13

89.30

89.09

88.85

89.01

89.06 8 9.04

89.19

86.26

88.99 88.59

89.08

86.46

88.42

85.22

86.23

86.37

88.02

89.07 88.84

88.70

89.28

89.17

88.62 88.6 2

88.82

88.75 88.45

86.35 86.37

86.47

88.42 88.60

C 88.92

C 88.93 89

.19

86.36

89.07

88.75

88.07

88.32

88.14 90.17

86.43

87.98 90.10

91.86

88.47

88.40 92.98

89.54

89.15 89.62

90.89

90.74

90.63

90.65

86.51

89.18

86.53

88.67

86.34

88.64

88.68

88.7488.74

88.92

89.06

88.95

88.79

89.02 88.91

86.28

86.25

88.78 88.81

88.78

88.79

88.82

88.75

88.96

88.89 88.75

89.01

88.82 89.2088

.81

89.08 89.76

89.32

86.38

86.51

88.46

90.42

90.15

86.42 85.20

86.64

88.22

89.74

86.45

86.54

88.65

86.39

85.22

86.63

88.85

90.77

86.3385.20

87.80

87.24 88.32

87.35

89.47

86.31

85.23

94.73

Canal Bega

Canal Bega

Canal Bega

V

88.52

88.61

88.91

88.85

88.65

88.73

88.63

88.81

88.63

88.77

88.82

88.97

88.69 88.71

88.58

89.02

88.94

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

86.68

84.92

86.55

86.62

86.42

85.30

85.27

84.96 89.02

89.03

89.08

88.80

86.75

87.69

88.61

88.85

88.54

86.63

86.62

88.62

88.85

88.87

84.8985.3485.41 86.69

88.62

88.42

87.25

88.78

88.90

88.97

Canal Bega M

a

g

a

z

i

e

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I

N

T

E

R

V

E

N

T

I

I

D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a

c

a

r

a

m

o

b

i

l

a

M

a

c

a

r

a

m

o

b

i

l

a

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I

N

T

E

R

V

E

N

T

I

I

D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a

g

a

z

i

e

T74

T75

T76

T77

T78 T79

T80

T81

T82

T83

6+ 30

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

9

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 5+600.00 - 6+300.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .2

8

82 .2

4

82 .4

1

82 .3

0

82 .4

2

82 .5

1

82 .6

3

82 .5

9

82 .5

3

82 .4

4

82 .3

7

82 .4

6

82 .1

9

82 .0

9

82 .0

9

82 .1

7

82 .3

3

82 .4

1

82 .7

3

82 .2

6

82 .1

7

82 .2

9

82 .2

3

82 .2

8

82 .4

5

82 .1

8

82 .2

8

82 .1

6

82 .4

0

82 .4

6

82 .3

0

82 .4

7

82 .4

3

82 .2

9

82 .7

5

82 .6

8

82 .6

6

82 .6

1

82 .5

8

82 .5

5

82 .5

2

82 .8

4

82 .9

1

82 .4

5

82 .5

8

82 .5

9

82 .3

6

82 .9

4

82 .9

9

82 .6

9

82 .4

6

82 .7

2

82 .6

8

82 .5

9

82 .6

2

82 .5

7

82 .3

6

82 .6

5

83 .3

7

83 .1

8

82 .6

2

82 .4

9

82 .2

3

82 .1

3

82 .4

1

82 .1

4

82 .1

6

82 .2

9

82 .2

9

82 .7

1

82 .8

3

82 .5

0

82 .2

0

82 .2

4

82 .1

5

82 .2

2

82 .3

1

82 .4

0

82 .7

7

82 .5

8

82 .2

2

82 .4

7

82 .6

6

82 .6

8

82 .4

4

82 .7

6

82 .7

2

82 .3

5

82 .4

6

82 .5

8

82 .5

0

82 .3

9

82 .6

1

82 .7

6

82 .6

7

82 .4

5

82 .4

4

82 .4

6

82 .2

8

82 .5

0

82 .8

5

82 .6

1

82 .4

2

82 .5

6

82 .5

0

82 .5

8

82 .7

6

82 .7

0

82 .5

4

82 .6

1

82 .2

3

82 .2

2

82 .4

9

82 .6

4

82 .7

1

82 .6

8

82 .6

9

82 .6

0

82 .6

9

82 .8

2

82 .9

2

82 .9

0

82 .8

4

83 .0

5

83 .0

2

83 .0

9

82 .8

7

82 .9

0

82 .7

3

82 .8

6

82 .8

7

82 .6

4

82 .6

0

82 .5

1

82 .4

7

82 .4

0

82 .4

3

82 .5

7

82 .6

3

82 .5

3

82 .4

3

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

56 00

.0 0

56 05

.0 0

56 10

.0 0

56 15

.0 0

56 20

.0 0

56 25

.0 0

56 30

.0 0

56 35

.0 0

56 40

.0 0

56 45

.0 0

56 50

.0 0

56 55

.0 0

56 60

.0 0

56 65

.0 0

56 70

.0 0

56 75

.0 0

56 80

.0 0

56 85

.0 0

56 90

.0 0

56 95

.0 0

57 00

.0 0

57 05

.0 0

57 10

.0 0

57 15

.0 0

57 20

.0 0

57 25

.0 0

57 30

.0 0

57 35

.0 0

57 40

.0 0

57 45

.0 0

57 50

.0 0

57 55

.0 0

57 60

.0 0

57 65

.0 0

57 70

.0 0

57 75

.0 0

57 80

.0 0

57 85

.0 0

57 90

.0 0

57 95

.0 0

58 00

.0 0

58 05

.0 0

58 10

.0 0

58 15

.0 0

58 20

.0 0

58 25

.0 0

58 30

.0 0

58 35

.0 0

58 40

.0 0

58 45

.0 0

58 50

.0 0

58 55

.0 0

58 60

.0 0

58 65

.0 0

58 70

.0 0

58 75

.0 0

58 80

.0 0

58 85

.0 0

58 90

.0 0

58 95

.0 0

59 00

.0 0

59 05

.0 0

59 10

.0 0

59 15

.0 0

59 20

.0 0

59 25

.0 0

59 30

.0 0

59 35

.0 0

59 40

.0 0

59 45

.0 0

59 50

.0 0

59 55

.0 0

59 60

.0 0

59 65

.0 0

59 70

.0 0

59 75

.0 0

59 80

.0 0

59 85

.0 0

59 90

.0 0

59 95

.0 0

60 00

.0 0

60 05

.0 0

60 10

.0 0

60 15

.0 0

60 20

.0 0

60 25

.0 0

60 30

.0 0

60 35

.0 0

60 40

.0 0

60 45

.0 0

60 50

.0 0

60 55

.0 0

60 60

.0 0

60 65

.0 0

60 70

.0 0

60 75

.0 0

60 80

.0 0

60 85

.0 0

60 90

.0 0

60 95

.0 0

61 00

.0 0

61 05

.0 0

61 10

.0 0

61 15

.0 0

61 20

.0 0

61 25

.0 0

61 30

.0 0

61 35

.0 0

61 40

.0 0

61 45

.0 0

61 50

.0 0

61 55

.0 0

61 60

.0 0

61 65

.0 0

61 70

.0 0

61 75

.0 0

61 80

.0 0

61 85

.0 0

61 90

.0 0

61 95

.0 0

62 00

.0 0

62 05

.0 0

62 10

.0 0

62 15

.0 0

62 20

.0 0

62 25

.0 0

62 30

.0 0

62 35

.0 0

62 40

.0 0

62 45

.0 0

62 50

.0 0

62 55

.0 0

62 60

.0 0

62 65

.0 0

62 70

.0 0

62 75

.0 0

62 80

.0 0

62 85

.0 0

62 90

.0 0

62 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
480275
AutoCAD SHX Text
480275
AutoCAD SHX Text
480300
AutoCAD SHX Text
480300
AutoCAD SHX Text
480325
AutoCAD SHX Text
480325
AutoCAD SHX Text
480350
AutoCAD SHX Text
480350
AutoCAD SHX Text
480375
AutoCAD SHX Text
480375
AutoCAD SHX Text
480400
AutoCAD SHX Text
480400
AutoCAD SHX Text
480425
AutoCAD SHX Text
480425
AutoCAD SHX Text
480450
AutoCAD SHX Text
480450
AutoCAD SHX Text
208475
AutoCAD SHX Text
208475
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208525
AutoCAD SHX Text
208525
AutoCAD SHX Text
208550
AutoCAD SHX Text
208550
AutoCAD SHX Text
208575
AutoCAD SHX Text
208575
AutoCAD SHX Text
208600
AutoCAD SHX Text
208600
AutoCAD SHX Text
208625
AutoCAD SHX Text
208625
AutoCAD SHX Text
208650
AutoCAD SHX Text
208650
AutoCAD SHX Text
208675
AutoCAD SHX Text
208675
AutoCAD SHX Text
208700
AutoCAD SHX Text
208700
AutoCAD SHX Text
208725
AutoCAD SHX Text
208725
AutoCAD SHX Text
208750
AutoCAD SHX Text
208750
AutoCAD SHX Text
208775
AutoCAD SHX Text
208775
AutoCAD SHX Text
208800
AutoCAD SHX Text
208800
AutoCAD SHX Text
208825
AutoCAD SHX Text
208825
AutoCAD SHX Text
208850
AutoCAD SHX Text
208850
AutoCAD SHX Text
208875
AutoCAD SHX Text
208875
AutoCAD SHX Text
208900
AutoCAD SHX Text
208900
AutoCAD SHX Text
208925
AutoCAD SHX Text
208925
AutoCAD SHX Text
208950
AutoCAD SHX Text
208950
AutoCAD SHX Text
208975
AutoCAD SHX Text
208975
AutoCAD SHX Text
209000
AutoCAD SHX Text
209000
AutoCAD SHX Text
209025
AutoCAD SHX Text
209025
AutoCAD SHX Text
209050
AutoCAD SHX Text
209050
AutoCAD SHX Text
209075
AutoCAD SHX Text
209075
AutoCAD SHX Text
209100
AutoCAD SHX Text
209100
AutoCAD SHX Text
209125
AutoCAD SHX Text
209125
AutoCAD SHX Text
209150
AutoCAD SHX Text
209175
AutoCAD SHX Text
209175
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209225
AutoCAD SHX Text
209225
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 9

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_7.pdf

89.85

89.91 90.10 90.07

90.44 90.43

91.26

89.98

89.95

90.07

90.03

90.34

C90.45

90.84

90.55

90.31

90.84

91.19

A

91.08

89.93

90.22

89.14 88.37

88.63

88.75 88.89

89.02

86.95 86.32 86.40

87.58

87.77

87.92 88.15

88.06

86.78

86.60

86.09

86.65

87.93 87.88 87.83

86.28

86.24

87.76 87.87

87.87

86.61

86.42

86.7786.09

87.04

86.94 86.98 87.3687.27

87.91

86.82

86.58

86.54

90.24 89.95

90.29

90.92 C 90.95 90.88

90.39

90.86 A 91.06

90.98

91.16 91.25

91.25 91.1891.31

92.21

90.49

89.32 89.52

89.61

89.96

90.09 90.43

90.31

90.34

90.03 90.11

89.83

89.78

89.85

89.41

89.89

A

90.18

90.95

89.75

90.00

90.07

86.64

86.57

90.42 A

A

90.35

90.49 92.61

93.35

91.04

87.11

87.39

86.26 85.05

85.25 85.21 86.24

86.13

C

91.39

91.42

85.05

87.52 86.83

87.36

88.05

88.95 88.33

90.7892.14

91.29 88.04

86.6686.74

91.26

86.12

87.03

92.38

92.49

91.37

86.56

91.37 91.36

91.35 91.30

91.38

86.22

91.41

89.87

89.84

86.05

86.29

86.52

87.4188.74

87.14

87.2985.95

86.44 90.11

87.78

88.19

87.70

89.12 87.27

91.58 87.33 87.49

88.87

89.80

86.65

86.71

86.5686.41

86.4986.3886.53

86.75

86.35

89.74 89.70

89.89

89.95

90.18

88.23

90.16

90.17

90.20

89.39 89.48

90.1090.09

91.07

89.8089.79 89.60

89.70 89.70

89.83 89.80

87.8387.27

88.76

89.78

87.07

89.84

89.95 89.84

89.93

89.50

90.12

84.87

86.45

88.84

90.02

90.20 90.65

89.71 89.78 89.76

89.69

89.62

88.08 86.19

86.12

87.29

89.64 89.76

89.83

89.90

90.11 91.60

90.36

90.11

90.04

89.90

90.31

90.40

90.3690.46

90.35

90.34 90.27

90.45

90.42

90.43 90.51

90.64

90.63 90.7590.6590.5990.79

90.84

84.9386.43

86.46

90.08

89.7589.74

90.3590.3190.3190.31

90.12 89.7089.88

89.51

89.54 89.32 89.33

88.86

89.39 89.28

86.54 86.36

86.21

86.16

86.24

90.61

89.15

89.49 88.24

89.25 89.13

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

trotuar(asfalt) asfalttrotuar(beton)

trotuar(beton) asfalt

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

Canal Bega

Canal Beg a

Canal Bega

Podul Decebal

Pasarela dintre Parcuri

V V

VV

V

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

VT55

T56

T57

T58 T59 T60

T61

T62

T63

T64 T65

T66

T60-A

T62-A T62-B

T62-C

Statie Vap oretto

4+ 90

0

5+ 60

0

6+300

7+000

7+139

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

7

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 4+200.00 - 4+900.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate 83

.2 4

82 .9

5

83 .4

7

83 .4

2

83 .3

0

83 .1

2

83 .2

3

82 .9

2

82 .6

3

83 .3

9

83 .4

9

83 .4

8

83 .6

1

83 .7

3

83 .5

6

83 .5

4

83 .7

9

83 .7

6

83 .6

4

83 .6

1

83 .6

0

82 .8

3

83 .1

5

83 .6

3

83 .2

9

83 .7

9

83 .4

6

83 .5

5

83 .8

4

83 .4

6

83 .0

7

83 .4

8

83 .3

2

83 .9

5

83 .8

4

83 .6

3

83 .2

5

83 .2

3

83 .4

1

83 .6

1

83 .1

9

83 .3

1

83 .3

2

83 .2

0

83 .0

5

83 .5

2

83 .1

8

82 .7

2

82 .6

6

83 .1

2

83 .3

7

82 .8

2

82 .6

3

82 .5

4

82 .4

6

82 .4

7

82 .5

7

83 .3

1

82 .9

4

83 .2

3

83 .3

0

83 .1

7

83 .3

2

83 .0

6

83 .2

7

83 .5

6

83 .6

1

82 .9

3

83 .5

9

83 .3

1

83 .1

9

83 .0

4

82 .9

7

82 .9

5

82 .6

5

82 .5

9

82 .7

2

83 .0

5

82 .9

5

83 .4

7

83 .2

2

82 .8

7

82 .9

3

83 .7

6

83 .5

9

83 .1

5

83 .1

4

83 .0

0

82 .6

2

82 .5

6

82 .4

2

82 .9

4

82 .7

8

83 .3

4

83 .2

2

83 .4

4

83 .3

1

83 .3

1

83 .1

1

82 .9

8

82 .6

3

83 .2

8

83 .1

2

83 .0

0

82 .7

7

82 .9

5

82 .4

7

82 .3

3

82 .2

3

82 .2

4

82 .1

0

82 .2

6

82 .1

0

82 .1

0

82 .2

3

82 .3

0

82 .4

2

82 .7

3

82 .8

3

82 .6

7

82 .5

2

82 .3

7

82 .1

9

82 .2

5

82 .2

2

82 .2

2

82 .4

0

82 .5

2

82 .8

1

82 .2

1

82 .3

8

82 .4

7

82 .3

8

82 .3

7

82 .2

7

82 .1

7

82 .2

3

82 .2

1

82 .1

9

82 .0

7

82 .0

7

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

42 00

.0 0

42 05

.0 0

42 10

.0 0

42 15

.0 0

42 20

.0 0

42 25

.0 0

42 30

.0 0

42 35

.0 0

42 40

.0 0

42 45

.0 0

42 50

.0 0

42 55

.0 0

42 60

.0 0

42 65

.0 0

42 70

.0 0

42 75

.0 0

42 80

.0 0

42 85

.0 0

42 90

.0 0

42 95

.0 0

43 00

.0 0

43 05

.0 0

43 10

.0 0

43 15

.0 0

43 20

.0 0

43 25

.0 0

43 30

.0 0

43 35

.0 0

43 40

.0 0

43 45

.0 0

43 50

.0 0

43 55

.0 0

43 60

.0 0

43 65

.0 0

43 70

.0 0

43 75

.0 0

43 80

.0 0

43 85

.0 0

43 90

.0 0

43 95

.0 0

44 00

.0 0

44 05

.0 0

44 10

.0 0

44 15

.0 0

44 20

.0 0

44 25

.0 0

44 30

.0 0

44 35

.0 0

44 40

.0 0

44 45

.0 0

44 50

.0 0

44 55

.0 0

44 60

.0 0

44 65

.0 0

44 70

.0 0

44 75

.0 0

44 80

.0 0

44 85

.0 0

44 90

.0 0

44 95

.0 0

45 00

.0 0

45 05

.0 0

45 10

.0 0

45 15

.0 0

45 20

.0 0

45 25

.0 0

45 30

.0 0

45 35

.0 0

45 40

.0 0

45 45

.0 0

45 50

.0 0

45 55

.0 0

45 60

.0 0

45 65

.0 0

45 70

.0 0

45 75

.0 0

45 80

.0 0

45 85

.0 0

45 90

.0 0

45 95

.0 0

46 00

.0 0

46 05

.0 0

46 10

.0 0

46 15

.0 0

46 20

.0 0

46 25

.0 0

46 30

.0 0

46 35

.0 0

46 40

.0 0

46 45

.0 0

46 50

.0 0

46 55

.0 0

46 60

.0 0

46 65

.0 0

46 70

.0 0

46 75

.0 0

46 80

.0 0

46 85

.0 0

46 90

.0 0

46 95

.0 0

47 00

.0 0

47 05

.0 0

47 10

.0 0

47 15

.0 0

47 20

.0 0

47 25

.0 0

47 30

.0 0

47 35

.0 0

47 40

.0 0

47 45

.0 0

47 50

.0 0

47 55

.0 0

47 60

.0 0

47 65

.0 0

47 70

.0 0

47 75

.0 0

47 80

.0 0

47 85

.0 0

47 90

.0 0

47 95

.0 0

48 00

.0 0

48 05

.0 0

48 10

.0 0

48 15

.0 0

48 20

.0 0

48 25

.0 0

48 30

.0 0

48 35

.0 0

48 40

.0 0

48 45

.0 0

48 50

.0 0

48 55

.0 0

48 60

.0 0

48 65

.0 0

48 70

.0 0

48 75

.0 0

48 80

.0 0

48 85

.0 0

48 90

.0 0

48 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
479275
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479325
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479375
AutoCAD SHX Text
479375
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
479425
AutoCAD SHX Text
479425
AutoCAD SHX Text
479450
AutoCAD SHX Text
479450
AutoCAD SHX Text
479475
AutoCAD SHX Text
479475
AutoCAD SHX Text
479500
AutoCAD SHX Text
479500
AutoCAD SHX Text
479525
AutoCAD SHX Text
479525
AutoCAD SHX Text
479550
AutoCAD SHX Text
479550
AutoCAD SHX Text
479575
AutoCAD SHX Text
479575
AutoCAD SHX Text
479600
AutoCAD SHX Text
479600
AutoCAD SHX Text
479625
AutoCAD SHX Text
479625
AutoCAD SHX Text
479650
AutoCAD SHX Text
479650
AutoCAD SHX Text
479675
AutoCAD SHX Text
479675
AutoCAD SHX Text
479700
AutoCAD SHX Text
479700
AutoCAD SHX Text
479725
AutoCAD SHX Text
479725
AutoCAD SHX Text
479750
AutoCAD SHX Text
479750
AutoCAD SHX Text
479775
AutoCAD SHX Text
479775
AutoCAD SHX Text
479800
AutoCAD SHX Text
479800
AutoCAD SHX Text
479825
AutoCAD SHX Text
479825
AutoCAD SHX Text
479850
AutoCAD SHX Text
479850
AutoCAD SHX Text
479875
AutoCAD SHX Text
479875
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479925
AutoCAD SHX Text
479950
AutoCAD SHX Text
479975
AutoCAD SHX Text
480000
AutoCAD SHX Text
207325
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207375
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207425
AutoCAD SHX Text
207450
AutoCAD SHX Text
207475
AutoCAD SHX Text
207750
AutoCAD SHX Text
207775
AutoCAD SHX Text
207800
AutoCAD SHX Text
207825
AutoCAD SHX Text
207850
AutoCAD SHX Text
207850
AutoCAD SHX Text
207875
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 7

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_8_-_Copy.pdf

A A

90.3 5

90.1 1

88.8 7

86.7 1

86.5 6

86.4 1

86.4 9

89.7 4

89.7 0

89.8 9

89.9 5

90.1 8

90.1 6

90.1 7

90.2 0

89.40 89.51

89.91

89.13

90.01

89.06

89.11

89.39

89.07

88.67

88.7188.61

89.21

86.96

89.15

86.67

88.69

86.59

88.65

87.46

88.65

88.51

88.68

88.67

88.43

88.67

89.08

88.74

88.29

88.68

88.13

89.37

86.73

86.75

87.00

87.01

86.81 86.92

89.29

87.80

89.34

89.59

89.36

89.50

89.32

89.48

89.04

89.76 89.76

89.45

89.74

89.29

89.18

89.72 89.39

89.36

89.27

87.20

89.43

90.92 89.56

89.49

89.61

88.91

86.60

89.55

89.35

86.60 86.64

89.08

90.74

89.32

90.69

90.77

86.79 86.62

89.04

86.64

88.90

89.30 89.32

87.2087.86 88.29

87.53

90.20

88.83

88.9888.98

88.90

89.39

89.1589.14

89.42

89.20

89.22

89.14

89.10

86.97

88.97

89.45

86.60

89.20

89.00

89.08 89.14

89.08

89.36

89.04

86.54 86.47

89.53

87.42

89.12

89.44

89.08 89.26

89.12 89.12

87.36

89.14

89.00

90.49 88.74 88.42

86.31 86.33

88.43

88.69 A C

C

89.86 89.0288.7988.61 88.87

88.69

88.93

89.11

89.36

88.97

89.14

88.98

89.19 89.34

88.80 88.84

89.07 89.00

88.52

88.91

89.03 89.02

89.20

88.65

89.0089.01

89.10

88.99

89.0689.08 89.27

89.1389.00

88.9988.98

89.09

88.97

89.69

88.88

88.68

89.3189.13

89.1489.0589.18

88.4386.27 86.90

88.93 88.89

88.93

88.96 88.95

88.94

89.0289.02

89.10

89.39 89.40

89.48

89.36

89.37

89.33

89.25

89.29

89.06

88.47

90.08

89.12

86.50

90.98

90.1090.09

88.97

89.08

91.4091.39

91.39 89.54

91.06

91.23

91.20 91.33

91.34

90.95

91.36

91.21

91.66 91.12

90.45

90.2989.92 89.67

89.60 89.61

86.11

89.34

89.20

89.25 89.04

89.06

88.92

89.06

90.72

91.22

91.42

90.4990.84

91.13

89.89

89.80

89.91

90.43

90.60

90.48 91.26

90.67

91.14

91.20

90.79

93.09

90.58

88.95

88.79

89.02 88.91

86.28 86.25

88.78

88.81

88.78

88.79

86.45

86.54

86.39

85.22 86.63

88.8590.77

86.33

85.20

87.35

89.47

86.31

85.23

94.73

91.37

91.38

88.97

89.8089.79

89.60

89.70

89.70

89.83 89.80

87.83

87.27 88.76

89.78

87.07

89.84

89.95 89.84

89.93

89.50

90.12

84.87

86.45

88.84

90.02 90.20

90.65

89.71 89.78

89.76 89.69

89.62

88.08

86.19

86.12

87.29

89.64

89.76

89.83

89.90

90.11 91.60

90.36

84.93 86.43

86.46

90.08

90.3590.3190.3190.31

90.12

89.70

89.88

89.51

89.54

89.32 89.33

88.86

89.39

88.9989.0088.9588.97

89.28

86.54

86.36

86.21

86.16

86.24 86.05

86.24 85.99

86.05

90.61

89.15

89.49

88.24 90.07

92.89 90.47

90.23

90.29

90.24 90.388

9.00

88.74

86.37

86.26

88.80 88.62

88.76 A

88.62 88.60

88.68

88.62

89.25 89.2589.13

88.9589.09

88.3888.3988.3488.37

88.54

87.8687.87 88.60

88.59

85.91

88.52

86.2786.36

88.54 88.49

88.50 88.54

88.37

87.87 88.30

88.38

88.40 88.51

90.17

87.86

86.00

88.30 88.73

88.60

90.16

88.76 88.82

88.7888.5788.5188.4888.47

88.52

88.39 88.38 88.25 88.63

88.66

88.69

88.65

88.53

88.3488.50

88.4088.4188.3788.39

88.56 88.51

88.36 88.52

88.37

88.42

88.14

88.44

88.39 88.29

88.44 88.49 88.46

86.06

88.52

88.52

88.42 88.42

88.47 88.48

86.18 88.59

88.3788.54

88.4888.4988.4488.4888.44

alee (asfa

lt)

alee(a sfalt)

alee(asfal t)

alee(asfalt)

trotuar (asfalt

)

trotuar(as falt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(beton)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

beton

Z.V.

Canal Bega

Canal Bega

Podul D acilor

V

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4k V

0,4kV 0,4kV

0,4k V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

T65

T66

T67

T68

T69

T70

T71

T72

T73

T74

T68-A

T71-A

T73-A T73-B

Statie Vaporetto

5+ 60

0

6+ 300

7+0 00

7+1 39

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

8

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 4+900.00 - 5+600.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .0

7

82 .2

0

82 .4

1

82 .0

3

82 .3

0

82 .2

1

82 .1

8

82 .1

5

82 .4

3

82 .4

0

82 .3

7

82 .2

4

82 .3

4

82 .5

1

82 .5

1

82 .5

0

82 .5

0

82 .4

8

82 .4

4

82 .3

9

82 .3

4

82 .3

0

82 .2

5

82 .2

3

82 .2

7

82 .2

7

82 .2

8

82 .3

5

82 .3

5

82 .4

1

82 .3

6

82 .3

5

82 .1

7

82 .3

7

82 .2

9

82 .2

2

82 .2

4

82 .4

1

82 .6

3

82 .5

3

82 .5

0

82 .3

8

82 .6

2

82 .6

8

82 .6

0

82 .3

6

82 .3

9

82 .2

6

82 .3

1

81 .4

5

81 .7

8

82 .3

1

82 .7

7

82 .7

5

82 .7

5

82 .6

6

82 .5

7

82 .4

3

82 .5

4

82 .7

3

82 .5

4

82 .6

1

82 .4

3

82 .4

3

82 .5

3

82 .3

4

82 .4

0

82 .3

3

82 .2

5

82 .1

3

82 .1

6

82 .1

8

82 .4

3

82 .6

9

82 .4

9

82 .4

0

82 .4

8

82 .4

5

82 .3

0

82 .3

9

82 .3

0

82 .4

8

82 .3

3

82 .4

5

82 .3

4

82 .2

1

82 .3

9

82 .5

0

82 .4

1

82 .3

6

82 .2

9

82 .2

3

82 .2

5

82 .2

7

82 .3

7

82 .6

6

82 .2

9

82 .3

0

82 .2

2

82 .3

6

82 .5

3

82 .3

3

82 .2

9

82 .2

5

82 .2

7

82 .5

3

82 .3

5

82 .5

6

82 .5

1

82 .4

5

82 .4

7

82 .3

4

82 .4

2

82 .3

8

82 .1

7

82 .4

5

82 .4

8

82 .5

9

82 .6

1

82 .5

4

82 .2

0

82 .3

9

82 .2

6

82 .2

1

82 .3

2

82 .1

3

82 .1

0

82 .1

3

82 .1

5

82 .1

7

82 .2

1

82 .2

8

82 .3

3

82 .3

4

82 .2

4

82 .3

1

82 .2

5

82 .3

4

82 .4

8

82 .4

4

82 .2

8

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

49 00

.0 0

49 05

.0 0

49 10

.0 0

49 15

.0 0

49 20

.0 0

49 25

.0 0

49 30

.0 0

49 35

.0 0

49 40

.0 0

49 45

.0 0

49 50

.0 0

49 55

.0 0

49 60

.0 0

49 65

.0 0

49 70

.0 0

49 75

.0 0

49 80

.0 0

49 85

.0 0

49 90

.0 0

49 95

.0 0

50 00

.0 0

50 05

.0 0

50 10

.0 0

50 15

.0 0

50 20

.0 0

50 25

.0 0

50 30

.0 0

50 35

.0 0

50 40

.0 0

50 45

.0 0

50 50

.0 0

50 55

.0 0

50 60

.0 0

50 65

.0 0

50 70

.0 0

50 75

.0 0

50 80

.0 0

50 85

.0 0

50 90

.0 0

50 95

.0 0

51 00

.0 0

51 05

.0 0

51 10

.0 0

51 15

.0 0

51 20

.0 0

51 25

.0 0

51 30

.0 0

51 35

.0 0

51 40

.0 0

51 45

.0 0

51 50

.0 0

51 55

.0 0

51 60

.0 0

51 65

.0 0

51 70

.0 0

51 75

.0 0

51 80

.0 0

51 85

.0 0

51 90

.0 0

51 95

.0 0

52 00

.0 0

52 05

.0 0

52 10

.0 0

52 15

.0 0

52 20

.0 0

52 25

.0 0

52 30

.0 0

52 35

.0 0

52 40

.0 0

52 45

.0 0

52 50

.0 0

52 55

.0 0

52 60

.0 0

52 65

.0 0

52 70

.0 0

52 75

.0 0

52 80

.0 0

52 85

.0 0

52 90

.0 0

52 95

.0 0

53 00

.0 0

53 05

.0 0

53 10

.0 0

53 15

.0 0

53 20

.0 0

53 25

.0 0

53 30

.0 0

53 35

.0 0

53 40

.0 0

53 45

.0 0

53 50

.0 0

53 55

.0 0

53 60

.0 0

53 65

.0 0

53 70

.0 0

53 75

.0 0

53 80

.0 0

53 85

.0 0

53 90

.0 0

53 95

.0 0

54 00

.0 0

54 05

.0 0

54 10

.0 0

54 15

.0 0

54 20

.0 0

54 25

.0 0

54 30

.0 0

54 35

.0 0

54 40

.0 0

54 45

.0 0

54 50

.0 0

54 55

.0 0

54 60

.0 0

54 65

.0 0

54 70

.0 0

54 75

.0 0

54 80

.0 0

54 85

.0 0

54 90

.0 0

54 95

.0 0

55 00

.0 0

55 05

.0 0

55 10

.0 0

55 15

.0 0

55 20

.0 0

55 25

.0 0

55 30

.0 0

55 35

.0 0

55 40

.0 0

55 45

.0 0

55 50

.0 0

55 55

.0 0

55 60

.0 0

55 65

.0 0

55 70

.0 0

55 75

.0 0

55 80

.0 0

55 85

.0 0

55 90

.0 0

55 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
479850
AutoCAD SHX Text
479875
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479925
AutoCAD SHX Text
479950
AutoCAD SHX Text
479975
AutoCAD SHX Text
480200
AutoCAD SHX Text
480275
AutoCAD SHX Text
480300
AutoCAD SHX Text
480325
AutoCAD SHX Text
480350
AutoCAD SHX Text
480375
AutoCAD SHX Text
207800
AutoCAD SHX Text
207825
AutoCAD SHX Text
207850
AutoCAD SHX Text
207875
AutoCAD SHX Text
207875
AutoCAD SHX Text
207900
AutoCAD SHX Text
207900
AutoCAD SHX Text
207925
AutoCAD SHX Text
207925
AutoCAD SHX Text
207950
AutoCAD SHX Text
207950
AutoCAD SHX Text
207975
AutoCAD SHX Text
207975
AutoCAD SHX Text
208000
AutoCAD SHX Text
208000
AutoCAD SHX Text
208025
AutoCAD SHX Text
208025
AutoCAD SHX Text
208050
AutoCAD SHX Text
208050
AutoCAD SHX Text
208075
AutoCAD SHX Text
208075
AutoCAD SHX Text
208100
AutoCAD SHX Text
208100
AutoCAD SHX Text
208125
AutoCAD SHX Text
208125
AutoCAD SHX Text
208150
AutoCAD SHX Text
208150
AutoCAD SHX Text
208175
AutoCAD SHX Text
208175
AutoCAD SHX Text
208200
AutoCAD SHX Text
208200
AutoCAD SHX Text
208225
AutoCAD SHX Text
208225
AutoCAD SHX Text
208250
AutoCAD SHX Text
208250
AutoCAD SHX Text
208275
AutoCAD SHX Text
208275
AutoCAD SHX Text
208300
AutoCAD SHX Text
208300
AutoCAD SHX Text
208325
AutoCAD SHX Text
208325
AutoCAD SHX Text
208350
AutoCAD SHX Text
208350
AutoCAD SHX Text
208375
AutoCAD SHX Text
208375
AutoCAD SHX Text
208400
AutoCAD SHX Text
208400
AutoCAD SHX Text
208425
AutoCAD SHX Text
208425
AutoCAD SHX Text
208450
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 8

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_8.pdf

A A

90.3 5

90.1 1

88.8 7

86.7 1

86.5 6

86.4 1

86.4 9

89.7 4

89.7 0

89.8 9

89.9 5

90.1 8

90.1 6

90.1 7

90.2 0

89.40 89.51

89.91

89.13

90.01

89.06

89.11

89.39

89.07

88.67

88.7188.61

89.21

86.96

89.15

86.67

88.69

86.59

88.65

87.46

88.65

88.51

88.68

88.67

88.43

88.67

89.08

88.74

88.29

88.68

88.13

89.37

86.73

86.75

87.00

87.01

86.81 86.92

89.29

87.80

89.34

89.59

89.36

89.50

89.32

89.48

89.04

89.76 89.76

89.45

89.74

89.29

89.18

89.72 89.39

89.36

89.27

87.20

89.43

90.92 89.56

89.49

89.61

88.91

86.60

89.55

89.35

86.60 86.64

89.08

90.74

89.32

90.69

90.77

86.79 86.62

89.04

86.64

88.90

89.30 89.32

87.2087.86 88.29

87.53

90.20

88.83

88.9888.98

88.90

89.39

89.1589.14

89.42

89.20

89.22

89.14

89.10

86.97

88.97

89.45

86.60

89.20

89.00

89.08 89.14

89.08

89.36

89.04

86.54 86.47

89.53

87.42

89.12

89.44

89.08 89.26

89.12 89.12

87.36

89.14

89.00

90.49 88.74 88.42

86.31 86.33

88.43

88.69 A C

C

89.86 89.0288.7988.61 88.87

88.69

88.93

89.11

89.36

88.97

89.14

88.98

89.19 89.34

88.80 88.84

89.07 89.00

88.52

88.91

89.03 89.02

89.20

88.65

89.0089.01

89.10

88.99

89.0689.08 89.27

89.1389.00

88.9988.98

89.09

88.97

89.69

88.88

88.68

89.3189.13

89.1489.0589.18

88.4386.27 86.90

88.93 88.89

88.93

88.96 88.95

88.94

89.0289.02

89.10

89.39 89.40

89.48

89.36

89.37

89.33

89.25

89.29

89.06

88.47

90.08

89.12

86.50

90.98

90.1090.09

88.97

89.08

91.4091.39

91.39 89.54

91.06

91.23

91.20 91.33

91.34

90.95

91.36

91.21

91.66 91.12

90.45

90.2989.92 89.67

89.60 89.61

86.11

89.34

89.20

89.25 89.04

89.06

88.92

89.06

90.72

91.22

91.42

90.4990.84

91.13

89.89

89.80

89.91

90.43

90.60

90.48 91.26

90.67

91.14

91.20

90.79

93.09

90.58

88.95

88.79

89.02 88.91

86.28 86.25

88.78

88.81

88.78

88.79

86.45

86.54

86.39

85.22 86.63

88.8590.77

86.33

85.20

87.35

89.47

86.31

85.23

94.73

91.37

91.38

88.97

89.8089.79

89.60

89.70

89.70

89.83 89.80

87.83

87.27 88.76

89.78

87.07

89.84

89.95 89.84

89.93

89.50

90.12

84.87

86.45

88.84

90.02 90.20

90.65

89.71 89.78

89.76 89.69

89.62

88.08

86.19

86.12

87.29

89.64

89.76

89.83

89.90

90.11 91.60

90.36

84.93 86.43

86.46

90.08

90.3590.3190.3190.31

90.12

89.70

89.88

89.51

89.54

89.32 89.33

88.86

89.39

88.9989.0088.9588.97

89.28

86.54

86.36

86.21

86.16

86.24 86.05

86.24 85.99

86.05

90.61

89.15

89.49

88.24 90.07

92.89 90.47

90.23

90.29

90.24 90.388

9.00

88.74

86.37

86.26

88.80 88.62

88.76 A

88.62 88.60

88.68

88.62

89.25 89.2589.13

88.9589.09

88.3888.3988.3488.37

88.54

87.8687.87 88.60

88.59

85.91

88.52

86.2786.36

88.54 88.49

88.50 88.54

88.37

87.87 88.30

88.38

88.40 88.51

90.17

87.86

86.00

88.30 88.73

88.60

90.16

88.76 88.82

88.7888.5788.5188.4888.47

88.52

88.39 88.38 88.25 88.63

88.66

88.69

88.65

88.53

88.3488.50

88.4088.4188.3788.39

88.56 88.51

88.36 88.52

88.37

88.42

88.14

88.44

88.39 88.29

88.44 88.49 88.46

86.06

88.52

88.52

88.42 88.42

88.47 88.48

86.18 88.59

88.3788.54

88.4888.4988.4488.4888.44

alee (asfa

lt)

alee(a sfalt)

alee(asfal t)

alee(asfalt)

trotuar (asfalt

)

trotuar(as falt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(beton)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

beton

Z.V.

Canal Bega

Canal Bega

Podul D acilor

V

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4k V

0,4kV 0,4kV

0,4k V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

T65

T66

T67

T68

T69

T70

T71

T72

T73

T74

T68-A

T71-A

T73-A T73-B

Statie Vaporetto

5+ 60

0

6+ 300

7+0 00

7+1 39

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

8

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 4+900.00 - 5+600.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .0

7

82 .2

0

82 .4

1

82 .0

3

82 .3

0

82 .2

1

82 .1

8

82 .1

5

82 .4

3

82 .4

0

82 .3

7

82 .2

4

82 .3

4

82 .5

1

82 .5

1

82 .5

0

82 .5

0

82 .4

8

82 .4

4

82 .3

9

82 .3

4

82 .3

0

82 .2

5

82 .2

3

82 .2

7

82 .2

7

82 .2

8

82 .3

5

82 .3

5

82 .4

1

82 .3

6

82 .3

5

82 .1

7

82 .3

7

82 .2

9

82 .2

2

82 .2

4

82 .4

1

82 .6

3

82 .5

3

82 .5

0

82 .3

8

82 .6

2

82 .6

8

82 .6

0

82 .3

6

82 .3

9

82 .2

6

82 .3

1

81 .4

5

81 .7

8

82 .3

1

82 .7

7

82 .7

5

82 .7

5

82 .6

6

82 .5

7

82 .4

3

82 .5

4

82 .7

3

82 .5

4

82 .6

1

82 .4

3

82 .4

3

82 .5

3

82 .3

4

82 .4

0

82 .3

3

82 .2

5

82 .1

3

82 .1

6

82 .1

8

82 .4

3

82 .6

9

82 .4

9

82 .4

0

82 .4

8

82 .4

5

82 .3

0

82 .3

9

82 .3

0

82 .4

8

82 .3

3

82 .4

5

82 .3

4

82 .2

1

82 .3

9

82 .5

0

82 .4

1

82 .3

6

82 .2

9

82 .2

3

82 .2

5

82 .2

7

82 .3

7

82 .6

6

82 .2

9

82 .3

0

82 .2

2

82 .3

6

82 .5

3

82 .3

3

82 .2

9

82 .2

5

82 .2

7

82 .5

3

82 .3

5

82 .5

6

82 .5

1

82 .4

5

82 .4

7

82 .3

4

82 .4

2

82 .3

8

82 .1

7

82 .4

5

82 .4

8

82 .5

9

82 .6

1

82 .5

4

82 .2

0

82 .3

9

82 .2

6

82 .2

1

82 .3

2

82 .1

3

82 .1

0

82 .1

3

82 .1

5

82 .1

7

82 .2

1

82 .2

8

82 .3

3

82 .3

4

82 .2

4

82 .3

1

82 .2

5

82 .3

4

82 .4

8

82 .4

4

82 .2

8

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

49 00

.0 0

49 05

.0 0

49 10

.0 0

49 15

.0 0

49 20

.0 0

49 25

.0 0

49 30

.0 0

49 35

.0 0

49 40

.0 0

49 45

.0 0

49 50

.0 0

49 55

.0 0

49 60

.0 0

49 65

.0 0

49 70

.0 0

49 75

.0 0

49 80

.0 0

49 85

.0 0

49 90

.0 0

49 95

.0 0

50 00

.0 0

50 05

.0 0

50 10

.0 0

50 15

.0 0

50 20

.0 0

50 25

.0 0

50 30

.0 0

50 35

.0 0

50 40

.0 0

50 45

.0 0

50 50

.0 0

50 55

.0 0

50 60

.0 0

50 65

.0 0

50 70

.0 0

50 75

.0 0

50 80

.0 0

50 85

.0 0

50 90

.0 0

50 95

.0 0

51 00

.0 0

51 05

.0 0

51 10

.0 0

51 15

.0 0

51 20

.0 0

51 25

.0 0

51 30

.0 0

51 35

.0 0

51 40

.0 0

51 45

.0 0

51 50

.0 0

51 55

.0 0

51 60

.0 0

51 65

.0 0

51 70

.0 0

51 75

.0 0

51 80

.0 0

51 85

.0 0

51 90

.0 0

51 95

.0 0

52 00

.0 0

52 05

.0 0

52 10

.0 0

52 15

.0 0

52 20

.0 0

52 25

.0 0

52 30

.0 0

52 35

.0 0

52 40

.0 0

52 45

.0 0

52 50

.0 0

52 55

.0 0

52 60

.0 0

52 65

.0 0

52 70

.0 0

52 75

.0 0

52 80

.0 0

52 85

.0 0

52 90

.0 0

52 95

.0 0

53 00

.0 0

53 05

.0 0

53 10

.0 0

53 15

.0 0

53 20

.0 0

53 25

.0 0

53 30

.0 0

53 35

.0 0

53 40

.0 0

53 45

.0 0

53 50

.0 0

53 55

.0 0

53 60

.0 0

53 65

.0 0

53 70

.0 0

53 75

.0 0

53 80

.0 0

53 85

.0 0

53 90

.0 0

53 95

.0 0

54 00

.0 0

54 05

.0 0

54 10

.0 0

54 15

.0 0

54 20

.0 0

54 25

.0 0

54 30

.0 0

54 35

.0 0

54 40

.0 0

54 45

.0 0

54 50

.0 0

54 55

.0 0

54 60

.0 0

54 65

.0 0

54 70

.0 0

54 75

.0 0

54 80

.0 0

54 85

.0 0

54 90

.0 0

54 95

.0 0

55 00

.0 0

55 05

.0 0

55 10

.0 0

55 15

.0 0

55 20

.0 0

55 25

.0 0

55 30

.0 0

55 35

.0 0

55 40

.0 0

55 45

.0 0

55 50

.0 0

55 55

.0 0

55 60

.0 0

55 65

.0 0

55 70

.0 0

55 75

.0 0

55 80

.0 0

55 85

.0 0

55 90

.0 0

55 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
479850
AutoCAD SHX Text
479875
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479925
AutoCAD SHX Text
479950
AutoCAD SHX Text
479975
AutoCAD SHX Text
480200
AutoCAD SHX Text
480275
AutoCAD SHX Text
480300
AutoCAD SHX Text
480325
AutoCAD SHX Text
480350
AutoCAD SHX Text
480375
AutoCAD SHX Text
207800
AutoCAD SHX Text
207825
AutoCAD SHX Text
207850
AutoCAD SHX Text
207875
AutoCAD SHX Text
207875
AutoCAD SHX Text
207900
AutoCAD SHX Text
207900
AutoCAD SHX Text
207925
AutoCAD SHX Text
207925
AutoCAD SHX Text
207950
AutoCAD SHX Text
207950
AutoCAD SHX Text
207975
AutoCAD SHX Text
207975
AutoCAD SHX Text
208000
AutoCAD SHX Text
208000
AutoCAD SHX Text
208025
AutoCAD SHX Text
208025
AutoCAD SHX Text
208050
AutoCAD SHX Text
208050
AutoCAD SHX Text
208075
AutoCAD SHX Text
208075
AutoCAD SHX Text
208100
AutoCAD SHX Text
208100
AutoCAD SHX Text
208125
AutoCAD SHX Text
208125
AutoCAD SHX Text
208150
AutoCAD SHX Text
208150
AutoCAD SHX Text
208175
AutoCAD SHX Text
208175
AutoCAD SHX Text
208200
AutoCAD SHX Text
208200
AutoCAD SHX Text
208225
AutoCAD SHX Text
208225
AutoCAD SHX Text
208250
AutoCAD SHX Text
208250
AutoCAD SHX Text
208275
AutoCAD SHX Text
208275
AutoCAD SHX Text
208300
AutoCAD SHX Text
208300
AutoCAD SHX Text
208325
AutoCAD SHX Text
208325
AutoCAD SHX Text
208350
AutoCAD SHX Text
208350
AutoCAD SHX Text
208375
AutoCAD SHX Text
208375
AutoCAD SHX Text
208400
AutoCAD SHX Text
208400
AutoCAD SHX Text
208425
AutoCAD SHX Text
208425
AutoCAD SHX Text
208450
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 8

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_6_-_Copy.pdf

86.95

86.32

86.4 0

86.72 86.6186.63

86.6686.69

86.37

86.34

87.10

87.08

86.78

86.60 86.09

86.65

86.61

86.72

86.42

86.77

86.09

87.04

86.94

86.98

87.36

87.27

87.91

86.82

86.58

86.54

86.1786.0 985.81

85.83 85.78

85.79

86.05

86.03

86.31 86.88

86.58

86.41

86.72

86.18

86.47 86.15

86.53 86.28

86.11

86.5086.54

86.57 86.59

89.96 89.72

89.97

86.34

86.35

86.37

86.21 86.29

85.82

86.2886.39 86.20

86.37

87.35

86.54

86.75

86.24

86.71

86.16

86.56 86.58

86.4786.50 86.99

86.50 86.54 86.49

86.42

86.47

86.4486.2686.4786.22

86.53

86.72

86.59 86.58

86.56

86.50

86.52

86.36

86.90 86.83

86.81

86.58

86.57

86.56

86.56

86.62

86.58

86.55

86.75 86.73

86.59 86.71

86.81

86.73

86.67

87.67

86.43

86.48

87.09

86.88

86.79

86.76

86.60

86.64

86.64

86.59

86.49 86.43

86.58

86.4686.54

86.55

86.48

86.39

86.30

86.49 86.4586.48

86.51 86.47

86.4686.59

86.6286.56

86.55

86.52 86.48 86.45

86.47 86.38

86.49

86.19

86.51

86.14

86.56

86.33 86.31

86.18

86.51

86.66 86.61

86.4786.52

86.4486.48 86.5286.53

86.56

86.61 86.52 86.57 86.57

86.49

86.57

86.29 86.37

86.51

86.40

86.58

86.38

86.56

86.55

86.37

86.60

86.38

86.63

86.53

86.42

86.57

86.65

86.43

86.53

86.36

86.53

86.23

86.52 86.53

86.26 86.4086.3286.39

86.50

86.34 86.6286.43

86.54 86.51

86.22 86.20

86.68

86.58 86.63 86.63

86.76

86.62

86.66

86.62 86.64 86.60 86.61 86.58

86.98

86.77 86.77 86.64

86.83 86.87

86.89 86.94

86.63 86.59 86.5986.60

86.70

86.59 86.60 86.64

87.1187.0086.9486.94

86.56

86.56

86.51 86.60

86.51

86.61 86.71

86.59

86.51

86.62 86.61

86.66

86.65 86.63 86.77

87.0587.03 87.08 87.13

86.31 86.64

86.74

86.67 86.63 86.64 86.69

86.56

86.89 86.93

86.90

86.49 86.4086.49

86.48

86.44

86.4686.44 86.53

A

C86.47

86.48 86.46

86.11 86.14 86.44

86.58

86.40

86.34

86.45

86.53

86.50

86.61

A 86.48

A 86.75

86.50

86.4986.50 87.15

86.55 86.5086.46

86.4286.49

86.33 86.39

86.50A 86.51

86.60

86.53

86.59

C 86.50

86.50

86.7386.50 86.55

87.01

86.53

C 86.42

86.44 86.71

86.50 86.52

86.26 86.22

85.99 86.48

86.52

86.48 86.51

86.52

86.5486.51

86.48 A 86.45

A 86.58

86.48 86.50

86.7586.43 86.51

87.53 86.42

A 86.39

86.36

86.37 86.41

A 86.36

86.53 86.39

A 86.35

86.3786.36

A 86.39

trotuar (pavele)

trotuar (pavele)

trotuar (pavele)

asfalt

asfalt

Z.V.

alee( asfal

t)

alee( asfal

t)

trotuar(dale)

trotuar(dale)

alee(asfalt) alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt) alee(asfalt) alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

trot uar(

asfa lt)

trotu ar(as

falt)

trotua r(asfa

lt)

trotuar(asfa lt)

trotuar (pavele) Canal Bega

Canal Bega

Canal B ega

trotuar(a sfalt)

trotu ar(as

falt)

T46

T47

T48

T49

T50 T51

T52

T53

T54

T55

T56

T52-A T52-B

T52-C

Statie Vap oretto

4+ 20

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

6

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 3+500.00 - 4+200.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate 82

.4 1

82 .5

4

82 .5

4

82 .2

3

82 .0

5

82 .6

4

82 .7

4

82 .4

1

82 .3

3

82 .2

5

82 .5

8

82 .3

4

82 .5

0

82 .4

4

82 .8

2

83 .2

9

83 .4

5

82 .8

3

82 .7

1

82 .5

7

82 .0

8

82 .0

0

81 .9

8

82 .3

0

82 .2

2

82 .0

6

82 .1

3

82 .3

1

82 .0

8

82 .0

2

82 .0

8

82 .1

0

82 .0

6

81 .8

2

82 .0

2

81 .9

8

81 .8

1

82 .1

4

82 .6

2

82 .6

9

82 .4

2

82 .5

8

82 .5

2

82 .5

1

82 .7

9

82 .7

8

82 .9

6

82 .7

6

82 .9

3

82 .7

3

82 .7

9

82 .6

6

82 .3

3

82 .6

2

82 .8

8

82 .7

0

82 .7

0

82 .5

2

82 .8

8

82 .7

5

82 .4

6

82 .2

8

82 .6

8

82 .5

8

82 .2

9

82 .4

2

82 .7

1

83 .2

7

83 .1

6

83 .1

2

82 .9

9

82 .9

7

82 .7

9

82 .7

8

82 .7

5

82 .7

9

82 .9

0

82 .7

3

82 .5

9

82 .5

9

82 .4

7

82 .3

2

83 .0

0

82 .9

4

82 .6

7

82 .6

3

82 .7

4

82 .4

6

82 .7

1

82 .6

4

82 .7

5

82 .5

1

82 .9

6

83 .2

7

83 .2

2

83 .2

0

82 .9

1

83 .0

3

83 .2

6

83 .3

0

82 .6

7

82 .8

6

82 .9

7

83 .1

3

83 .1

4

82 .8

4

82 .8

3

82 .9

7

83 .1

3

83 .3

9

83 .3

5

83 .1

1

83 .2

0

82 .6

6

83 .1

3

83 .1

1

83 .1

6

83 .4

0

83 .2

3

83 .1

3

83 .2

9

82 .9

4

82 .5

1

82 .6

5

83 .3

6

83 .0

1

82 .6

9

82 .9

3

82 .7

6

83 .3

3

83 .1

3

82 .5

8

82 .5

6

82 .5

3

82 .5

5

82 .7

9

83 .0

3

83 .2

7

83 .5

1

83 .6

8

83 .2

4

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

35 00

.0 0

35 05

.0 0

35 10

.0 0

35 15

.0 0

35 20

.0 0

35 25

.0 0

35 30

.0 0

35 35

.0 0

35 40

.0 0

35 45

.0 0

35 50

.0 0

35 55

.0 0

35 60

.0 0

35 65

.0 0

35 70

.0 0

35 75

.0 0

35 80

.0 0

35 85

.0 0

35 90

.0 0

35 95

.0 0

36 00

.0 0

36 05

.0 0

36 10

.0 0

36 15

.0 0

36 20

.0 0

36 25

.0 0

36 30

.0 0

36 35

.0 0

36 40

.0 0

36 45

.0 0

36 50

.0 0

36 55

.0 0

36 60

.0 0

36 65

.0 0

36 70

.0 0

36 75

.0 0

36 80

.0 0

36 85

.0 0

36 90

.0 0

36 95

.0 0

37 00

.0 0

37 05

.0 0

37 10

.0 0

37 15

.0 0

37 20

.0 0

37 25

.0 0

37 30

.0 0

37 35

.0 0

37 40

.0 0

37 45

.0 0

37 50

.0 0

37 55

.0 0

37 60

.0 0

37 65

.0 0

37 70

.0 0

37 75

.0 0

37 80

.0 0

37 85

.0 0

37 90

.0 0

37 95

.0 0

38 00

.0 0

38 05

.0 0

38 10

.0 0

38 15

.0 0

38 20

.0 0

38 25

.0 0

38 30

.0 0

38 35

.0 0

38 40

.0 0

38 45

.0 0

38 50

.0 0

38 55

.0 0

38 60

.0 0

38 65

.0 0

38 70

.0 0

38 75

.0 0

38 80

.0 0

38 85

.0 0

38 90

.0 0

38 95

.0 0

39 00

.0 0

39 05

.0 0

39 10

.0 0

39 15

.0 0

39 20

.0 0

39 25

.0 0

39 30

.0 0

39 35

.0 0

39 40

.0 0

39 45

.0 0

39 50

.0 0

39 55

.0 0

39 60

.0 0

39 65

.0 0

39 70

.0 0

39 75

.0 0

39 80

.0 0

39 85

.0 0

39 90

.0 0

39 95

.0 0

40 00

.0 0

40 05

.0 0

40 10

.0 0

40 15

.0 0

40 20

.0 0

40 25

.0 0

40 30

.0 0

40 35

.0 0

40 40

.0 0

40 45

.0 0

40 50

.0 0

40 55

.0 0

40 60

.0 0

40 65

.0 0

40 70

.0 0

40 75

.0 0

40 80

.0 0

40 85

.0 0

40 90

.0 0

40 95

.0 0

41 00

.0 0

41 05

.0 0

41 10

.0 0

41 15

.0 0

41 20

.0 0

41 25

.0 0

41 30

.0 0

41 35

.0 0

41 40

.0 0

41 45

.0 0

41 50

.0 0

41 55

.0 0

41 60

.0 0

41 65

.0 0

41 70

.0 0

41 75

.0 0

41 80

.0 0

41 85

.0 0

41 90

.0 0

41 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478925
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
478975
AutoCAD SHX Text
479000
AutoCAD SHX Text
479025
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479075
AutoCAD SHX Text
479100
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479275
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479325
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479375
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
206725
AutoCAD SHX Text
206750
AutoCAD SHX Text
206775
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206825
AutoCAD SHX Text
206825
AutoCAD SHX Text
206850
AutoCAD SHX Text
206850
AutoCAD SHX Text
206875
AutoCAD SHX Text
206875
AutoCAD SHX Text
206900
AutoCAD SHX Text
206900
AutoCAD SHX Text
206925
AutoCAD SHX Text
206925
AutoCAD SHX Text
206950
AutoCAD SHX Text
206950
AutoCAD SHX Text
206975
AutoCAD SHX Text
206975
AutoCAD SHX Text
207000
AutoCAD SHX Text
207000
AutoCAD SHX Text
207025
AutoCAD SHX Text
207025
AutoCAD SHX Text
207050
AutoCAD SHX Text
207050
AutoCAD SHX Text
207075
AutoCAD SHX Text
207075
AutoCAD SHX Text
207100
AutoCAD SHX Text
207100
AutoCAD SHX Text
207125
AutoCAD SHX Text
207125
AutoCAD SHX Text
207150
AutoCAD SHX Text
207150
AutoCAD SHX Text
207175
AutoCAD SHX Text
207175
AutoCAD SHX Text
207200
AutoCAD SHX Text
207200
AutoCAD SHX Text
207225
AutoCAD SHX Text
207225
AutoCAD SHX Text
207250
AutoCAD SHX Text
207250
AutoCAD SHX Text
207275
AutoCAD SHX Text
207275
AutoCAD SHX Text
207300
AutoCAD SHX Text
207300
AutoCAD SHX Text
207325
AutoCAD SHX Text
207325
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207375
AutoCAD SHX Text
207375
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207425
AutoCAD SHX Text
207450
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 6

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_6.pdf

86.95

86.32

86.4 0

86.72 86.6186.63

86.6686.69

86.37

86.34

87.10

87.08

86.78

86.60 86.09

86.65

86.61

86.72

86.42

86.77

86.09

87.04

86.94

86.98

87.36

87.27

87.91

86.82

86.58

86.54

86.1786.0 985.81

85.83 85.78

85.79

86.05

86.03

86.31 86.88

86.58

86.41

86.72

86.18

86.47 86.15

86.53 86.28

86.11

86.5086.54

86.57 86.59

89.96 89.72

89.97

86.34

86.35

86.37

86.21 86.29

85.82

86.2886.39 86.20

86.37

87.35

86.54

86.75

86.24

86.71

86.16

86.56 86.58

86.4786.50 86.99

86.50 86.54 86.49

86.42

86.47

86.4486.2686.4786.22

86.53

86.72

86.59 86.58

86.56

86.50

86.52

86.36

86.90 86.83

86.81

86.58

86.57

86.56

86.56

86.62

86.58

86.55

86.75 86.73

86.59 86.71

86.81

86.73

86.67

87.67

86.43

86.48

87.09

86.88

86.79

86.76

86.60

86.64

86.64

86.59

86.49 86.43

86.58

86.4686.54

86.55

86.48

86.39

86.30

86.49 86.4586.48

86.51 86.47

86.4686.59

86.6286.56

86.55

86.52 86.48 86.45

86.47 86.38

86.49

86.19

86.51

86.14

86.56

86.33 86.31

86.18

86.51

86.66 86.61

86.4786.52

86.4486.48 86.5286.53

86.56

86.61 86.52 86.57 86.57

86.49

86.57

86.29 86.37

86.51

86.40

86.58

86.38

86.56

86.55

86.37

86.60

86.38

86.63

86.53

86.42

86.57

86.65

86.43

86.53

86.36

86.53

86.23

86.52 86.53

86.26 86.4086.3286.39

86.50

86.34 86.6286.43

86.54 86.51

86.22 86.20

86.68

86.58 86.63 86.63

86.76

86.62

86.66

86.62 86.64 86.60 86.61 86.58

86.98

86.77 86.77 86.64

86.83 86.87

86.89 86.94

86.63 86.59 86.5986.60

86.70

86.59 86.60 86.64

87.1187.0086.9486.94

86.56

86.56

86.51 86.60

86.51

86.61 86.71

86.59

86.51

86.62 86.61

86.66

86.65 86.63 86.77

87.0587.03 87.08 87.13

86.31 86.64

86.74

86.67 86.63 86.64 86.69

86.56

86.89 86.93

86.90

86.49 86.4086.49

86.48

86.44

86.4686.44 86.53

A

C86.47

86.48 86.46

86.11 86.14 86.44

86.58

86.40

86.34

86.45

86.53

86.50

86.61

A 86.48

A 86.75

86.50

86.4986.50 87.15

86.55 86.5086.46

86.4286.49

86.33 86.39

86.50A 86.51

86.60

86.53

86.59

C 86.50

86.50

86.7386.50 86.55

87.01

86.53

C 86.42

86.44 86.71

86.50 86.52

86.26 86.22

85.99 86.48

86.52

86.48 86.51

86.52

86.5486.51

86.48 A 86.45

A 86.58

86.48 86.50

86.7586.43 86.51

87.53 86.42

A 86.39

86.36

86.37 86.41

A 86.36

86.53 86.39

A 86.35

86.3786.36

A 86.39

trotuar (pavele)

trotuar (pavele)

trotuar (pavele)

asfalt

asfalt

Z.V.

alee( asfal

t)

alee( asfal

t)

trotuar(dale)

trotuar(dale)

alee(asfalt) alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt) alee(asfalt) alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

trot uar(

asfa lt)

trotu ar(as

falt)

trotua r(asfa

lt)

trotuar(asfa lt)

trotuar (pavele) Canal Bega

Canal Bega

Canal B ega

trotuar(a sfalt)

trotu ar(as

falt)

T46

T47

T48

T49

T50 T51

T52

T53

T54

T55

T56

T52-A T52-B

T52-C

Statie Vap oretto

4+ 20

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

6

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 3+500.00 - 4+200.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate 82

.4 1

82 .5

4

82 .5

4

82 .2

3

82 .0

5

82 .6

4

82 .7

4

82 .4

1

82 .3

3

82 .2

5

82 .5

8

82 .3

4

82 .5

0

82 .4

4

82 .8

2

83 .2

9

83 .4

5

82 .8

3

82 .7

1

82 .5

7

82 .0

8

82 .0

0

81 .9

8

82 .3

0

82 .2

2

82 .0

6

82 .1

3

82 .3

1

82 .0

8

82 .0

2

82 .0

8

82 .1

0

82 .0

6

81 .8

2

82 .0

2

81 .9

8

81 .8

1

82 .1

4

82 .6

2

82 .6

9

82 .4

2

82 .5

8

82 .5

2

82 .5

1

82 .7

9

82 .7

8

82 .9

6

82 .7

6

82 .9

3

82 .7

3

82 .7

9

82 .6

6

82 .3

3

82 .6

2

82 .8

8

82 .7

0

82 .7

0

82 .5

2

82 .8

8

82 .7

5

82 .4

6

82 .2

8

82 .6

8

82 .5

8

82 .2

9

82 .4

2

82 .7

1

83 .2

7

83 .1

6

83 .1

2

82 .9

9

82 .9

7

82 .7

9

82 .7

8

82 .7

5

82 .7

9

82 .9

0

82 .7

3

82 .5

9

82 .5

9

82 .4

7

82 .3

2

83 .0

0

82 .9

4

82 .6

7

82 .6

3

82 .7

4

82 .4

6

82 .7

1

82 .6

4

82 .7

5

82 .5

1

82 .9

6

83 .2

7

83 .2

2

83 .2

0

82 .9

1

83 .0

3

83 .2

6

83 .3

0

82 .6

7

82 .8

6

82 .9

7

83 .1

3

83 .1

4

82 .8

4

82 .8

3

82 .9

7

83 .1

3

83 .3

9

83 .3

5

83 .1

1

83 .2

0

82 .6

6

83 .1

3

83 .1

1

83 .1

6

83 .4

0

83 .2

3

83 .1

3

83 .2

9

82 .9

4

82 .5

1

82 .6

5

83 .3

6

83 .0

1

82 .6

9

82 .9

3

82 .7

6

83 .3

3

83 .1

3

82 .5

8

82 .5

6

82 .5

3

82 .5

5

82 .7

9

83 .0

3

83 .2

7

83 .5

1

83 .6

8

83 .2

4

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

35 00

.0 0

35 05

.0 0

35 10

.0 0

35 15

.0 0

35 20

.0 0

35 25

.0 0

35 30

.0 0

35 35

.0 0

35 40

.0 0

35 45

.0 0

35 50

.0 0

35 55

.0 0

35 60

.0 0

35 65

.0 0

35 70

.0 0

35 75

.0 0

35 80

.0 0

35 85

.0 0

35 90

.0 0

35 95

.0 0

36 00

.0 0

36 05

.0 0

36 10

.0 0

36 15

.0 0

36 20

.0 0

36 25

.0 0

36 30

.0 0

36 35

.0 0

36 40

.0 0

36 45

.0 0

36 50

.0 0

36 55

.0 0

36 60

.0 0

36 65

.0 0

36 70

.0 0

36 75

.0 0

36 80

.0 0

36 85

.0 0

36 90

.0 0

36 95

.0 0

37 00

.0 0

37 05

.0 0

37 10

.0 0

37 15

.0 0

37 20

.0 0

37 25

.0 0

37 30

.0 0

37 35

.0 0

37 40

.0 0

37 45

.0 0

37 50

.0 0

37 55

.0 0

37 60

.0 0

37 65

.0 0

37 70

.0 0

37 75

.0 0

37 80

.0 0

37 85

.0 0

37 90

.0 0

37 95

.0 0

38 00

.0 0

38 05

.0 0

38 10

.0 0

38 15

.0 0

38 20

.0 0

38 25

.0 0

38 30

.0 0

38 35

.0 0

38 40

.0 0

38 45

.0 0

38 50

.0 0

38 55

.0 0

38 60

.0 0

38 65

.0 0

38 70

.0 0

38 75

.0 0

38 80

.0 0

38 85

.0 0

38 90

.0 0

38 95

.0 0

39 00

.0 0

39 05

.0 0

39 10

.0 0

39 15

.0 0

39 20

.0 0

39 25

.0 0

39 30

.0 0

39 35

.0 0

39 40

.0 0

39 45

.0 0

39 50

.0 0

39 55

.0 0

39 60

.0 0

39 65

.0 0

39 70

.0 0

39 75

.0 0

39 80

.0 0

39 85

.0 0

39 90

.0 0

39 95

.0 0

40 00

.0 0

40 05

.0 0

40 10

.0 0

40 15

.0 0

40 20

.0 0

40 25

.0 0

40 30

.0 0

40 35

.0 0

40 40

.0 0

40 45

.0 0

40 50

.0 0

40 55

.0 0

40 60

.0 0

40 65

.0 0

40 70

.0 0

40 75

.0 0

40 80

.0 0

40 85

.0 0

40 90

.0 0

40 95

.0 0

41 00

.0 0

41 05

.0 0

41 10

.0 0

41 15

.0 0

41 20

.0 0

41 25

.0 0

41 30

.0 0

41 35

.0 0

41 40

.0 0

41 45

.0 0

41 50

.0 0

41 55

.0 0

41 60

.0 0

41 65

.0 0

41 70

.0 0

41 75

.0 0

41 80

.0 0

41 85

.0 0

41 90

.0 0

41 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478925
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
478975
AutoCAD SHX Text
479000
AutoCAD SHX Text
479025
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479075
AutoCAD SHX Text
479100
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479275
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479325
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479375
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
206725
AutoCAD SHX Text
206750
AutoCAD SHX Text
206775
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206825
AutoCAD SHX Text
206825
AutoCAD SHX Text
206850
AutoCAD SHX Text
206850
AutoCAD SHX Text
206875
AutoCAD SHX Text
206875
AutoCAD SHX Text
206900
AutoCAD SHX Text
206900
AutoCAD SHX Text
206925
AutoCAD SHX Text
206925
AutoCAD SHX Text
206950
AutoCAD SHX Text
206950
AutoCAD SHX Text
206975
AutoCAD SHX Text
206975
AutoCAD SHX Text
207000
AutoCAD SHX Text
207000
AutoCAD SHX Text
207025
AutoCAD SHX Text
207025
AutoCAD SHX Text
207050
AutoCAD SHX Text
207050
AutoCAD SHX Text
207075
AutoCAD SHX Text
207075
AutoCAD SHX Text
207100
AutoCAD SHX Text
207100
AutoCAD SHX Text
207125
AutoCAD SHX Text
207125
AutoCAD SHX Text
207150
AutoCAD SHX Text
207150
AutoCAD SHX Text
207175
AutoCAD SHX Text
207175
AutoCAD SHX Text
207200
AutoCAD SHX Text
207200
AutoCAD SHX Text
207225
AutoCAD SHX Text
207225
AutoCAD SHX Text
207250
AutoCAD SHX Text
207250
AutoCAD SHX Text
207275
AutoCAD SHX Text
207275
AutoCAD SHX Text
207300
AutoCAD SHX Text
207300
AutoCAD SHX Text
207325
AutoCAD SHX Text
207325
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207375
AutoCAD SHX Text
207375
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207425
AutoCAD SHX Text
207450
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 6

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_7_-_Copy.pdf

89.85

89.91 90.10 90.07

90.44 90.43

91.26

89.98

89.95

90.07

90.03

90.34

C90.45

90.84

90.55

90.31

90.84

91.19

A

91.08

89.93

90.22

89.14 88.37

88.63

88.75 88.89

89.02

86.95 86.32 86.40

87.58

87.77

87.92 88.15

88.06

86.78

86.60

86.09

86.65

87.93 87.88 87.83

86.28

86.24

87.76 87.87

87.87

86.61

86.42

86.7786.09

87.04

86.94 86.98 87.3687.27

87.91

86.82

86.58

86.54

90.24 89.95

90.29

90.92 C 90.95 90.88

90.39

90.86 A 91.06

90.98

91.16 91.25

91.25 91.1891.31

92.21

90.49

89.32 89.52

89.61

89.96

90.09 90.43

90.31

90.34

90.03 90.11

89.83

89.78

89.85

89.41

89.89

A

90.18

90.95

89.75

90.00

90.07

86.64

86.57

90.42 A

A

90.35

90.49 92.61

93.35

91.04

87.11

87.39

86.26 85.05

85.25 85.21 86.24

86.13

C

91.39

91.42

85.05

87.52 86.83

87.36

88.05

88.95 88.33

90.7892.14

91.29 88.04

86.6686.74

91.26

86.12

87.03

92.38

92.49

91.37

86.56

91.37 91.36

91.35 91.30

91.38

86.22

91.41

89.87

89.84

86.05

86.29

86.52

87.4188.74

87.14

87.2985.95

86.44 90.11

87.78

88.19

87.70

89.12 87.27

91.58 87.33 87.49

88.87

89.80

86.65

86.71

86.5686.41

86.4986.3886.53

86.75

86.35

89.74 89.70

89.89

89.95

90.18

88.23

90.16

90.17

90.20

89.39 89.48

90.1090.09

91.07

89.8089.79 89.60

89.70 89.70

89.83 89.80

87.8387.27

88.76

89.78

87.07

89.84

89.95 89.84

89.93

89.50

90.12

84.87

86.45

88.84

90.02

90.20 90.65

89.71 89.78 89.76

89.69

89.62

88.08 86.19

86.12

87.29

89.64 89.76

89.83

89.90

90.11 91.60

90.36

90.11

90.04

89.90

90.31

90.40

90.3690.46

90.35

90.34 90.27

90.45

90.42

90.43 90.51

90.64

90.63 90.7590.6590.5990.79

90.84

84.9386.43

86.46

90.08

89.7589.74

90.3590.3190.3190.31

90.12 89.7089.88

89.51

89.54 89.32 89.33

88.86

89.39 89.28

86.54 86.36

86.21

86.16

86.24

90.61

89.15

89.49 88.24

89.25 89.13

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

trotuar(asfalt) asfalttrotuar(beton)

trotuar(beton) asfalt

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

Canal Bega

Canal Beg a

Canal Bega

Podul Decebal

Pasarela dintre Parcuri

V V

VV

V

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

VT55

T56

T57

T58 T59 T60

T61

T62

T63

T64 T65

T66

T60-A

T62-A T62-B

T62-C

Statie Vap oretto

4+ 90

0

5+ 60

0

6+300

7+000

7+139

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

7

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 4+200.00 - 4+900.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate 83

.2 4

82 .9

5

83 .4

7

83 .4

2

83 .3

0

83 .1

2

83 .2

3

82 .9

2

82 .6

3

83 .3

9

83 .4

9

83 .4

8

83 .6

1

83 .7

3

83 .5

6

83 .5

4

83 .7

9

83 .7

6

83 .6

4

83 .6

1

83 .6

0

82 .8

3

83 .1

5

83 .6

3

83 .2

9

83 .7

9

83 .4

6

83 .5

5

83 .8

4

83 .4

6

83 .0

7

83 .4

8

83 .3

2

83 .9

5

83 .8

4

83 .6

3

83 .2

5

83 .2

3

83 .4

1

83 .6

1

83 .1

9

83 .3

1

83 .3

2

83 .2

0

83 .0

5

83 .5

2

83 .1

8

82 .7

2

82 .6

6

83 .1

2

83 .3

7

82 .8

2

82 .6

3

82 .5

4

82 .4

6

82 .4

7

82 .5

7

83 .3

1

82 .9

4

83 .2

3

83 .3

0

83 .1

7

83 .3

2

83 .0

6

83 .2

7

83 .5

6

83 .6

1

82 .9

3

83 .5

9

83 .3

1

83 .1

9

83 .0

4

82 .9

7

82 .9

5

82 .6

5

82 .5

9

82 .7

2

83 .0

5

82 .9

5

83 .4

7

83 .2

2

82 .8

7

82 .9

3

83 .7

6

83 .5

9

83 .1

5

83 .1

4

83 .0

0

82 .6

2

82 .5

6

82 .4

2

82 .9

4

82 .7

8

83 .3

4

83 .2

2

83 .4

4

83 .3

1

83 .3

1

83 .1

1

82 .9

8

82 .6

3

83 .2

8

83 .1

2

83 .0

0

82 .7

7

82 .9

5

82 .4

7

82 .3

3

82 .2

3

82 .2

4

82 .1

0

82 .2

6

82 .1

0

82 .1

0

82 .2

3

82 .3

0

82 .4

2

82 .7

3

82 .8

3

82 .6

7

82 .5

2

82 .3

7

82 .1

9

82 .2

5

82 .2

2

82 .2

2

82 .4

0

82 .5

2

82 .8

1

82 .2

1

82 .3

8

82 .4

7

82 .3

8

82 .3

7

82 .2

7

82 .1

7

82 .2

3

82 .2

1

82 .1

9

82 .0

7

82 .0

7

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

42 00

.0 0

42 05

.0 0

42 10

.0 0

42 15

.0 0

42 20

.0 0

42 25

.0 0

42 30

.0 0

42 35

.0 0

42 40

.0 0

42 45

.0 0

42 50

.0 0

42 55

.0 0

42 60

.0 0

42 65

.0 0

42 70

.0 0

42 75

.0 0

42 80

.0 0

42 85

.0 0

42 90

.0 0

42 95

.0 0

43 00

.0 0

43 05

.0 0

43 10

.0 0

43 15

.0 0

43 20

.0 0

43 25

.0 0

43 30

.0 0

43 35

.0 0

43 40

.0 0

43 45

.0 0

43 50

.0 0

43 55

.0 0

43 60

.0 0

43 65

.0 0

43 70

.0 0

43 75

.0 0

43 80

.0 0

43 85

.0 0

43 90

.0 0

43 95

.0 0

44 00

.0 0

44 05

.0 0

44 10

.0 0

44 15

.0 0

44 20

.0 0

44 25

.0 0

44 30

.0 0

44 35

.0 0

44 40

.0 0

44 45

.0 0

44 50

.0 0

44 55

.0 0

44 60

.0 0

44 65

.0 0

44 70

.0 0

44 75

.0 0

44 80

.0 0

44 85

.0 0

44 90

.0 0

44 95

.0 0

45 00

.0 0

45 05

.0 0

45 10

.0 0

45 15

.0 0

45 20

.0 0

45 25

.0 0

45 30

.0 0

45 35

.0 0

45 40

.0 0

45 45

.0 0

45 50

.0 0

45 55

.0 0

45 60

.0 0

45 65

.0 0

45 70

.0 0

45 75

.0 0

45 80

.0 0

45 85

.0 0

45 90

.0 0

45 95

.0 0

46 00

.0 0

46 05

.0 0

46 10

.0 0

46 15

.0 0

46 20

.0 0

46 25

.0 0

46 30

.0 0

46 35

.0 0

46 40

.0 0

46 45

.0 0

46 50

.0 0

46 55

.0 0

46 60

.0 0

46 65

.0 0

46 70

.0 0

46 75

.0 0

46 80

.0 0

46 85

.0 0

46 90

.0 0

46 95

.0 0

47 00

.0 0

47 05

.0 0

47 10

.0 0

47 15

.0 0

47 20

.0 0

47 25

.0 0

47 30

.0 0

47 35

.0 0

47 40

.0 0

47 45

.0 0

47 50

.0 0

47 55

.0 0

47 60

.0 0

47 65

.0 0

47 70

.0 0

47 75

.0 0

47 80

.0 0

47 85

.0 0

47 90

.0 0

47 95

.0 0

48 00

.0 0

48 05

.0 0

48 10

.0 0

48 15

.0 0

48 20

.0 0

48 25

.0 0

48 30

.0 0

48 35

.0 0

48 40

.0 0

48 45

.0 0

48 50

.0 0

48 55

.0 0

48 60

.0 0

48 65

.0 0

48 70

.0 0

48 75

.0 0

48 80

.0 0

48 85

.0 0

48 90

.0 0

48 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
479275
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479325
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479375
AutoCAD SHX Text
479375
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
479425
AutoCAD SHX Text
479425
AutoCAD SHX Text
479450
AutoCAD SHX Text
479450
AutoCAD SHX Text
479475
AutoCAD SHX Text
479475
AutoCAD SHX Text
479500
AutoCAD SHX Text
479500
AutoCAD SHX Text
479525
AutoCAD SHX Text
479525
AutoCAD SHX Text
479550
AutoCAD SHX Text
479550
AutoCAD SHX Text
479575
AutoCAD SHX Text
479575
AutoCAD SHX Text
479600
AutoCAD SHX Text
479600
AutoCAD SHX Text
479625
AutoCAD SHX Text
479625
AutoCAD SHX Text
479650
AutoCAD SHX Text
479650
AutoCAD SHX Text
479675
AutoCAD SHX Text
479675
AutoCAD SHX Text
479700
AutoCAD SHX Text
479700
AutoCAD SHX Text
479725
AutoCAD SHX Text
479725
AutoCAD SHX Text
479750
AutoCAD SHX Text
479750
AutoCAD SHX Text
479775
AutoCAD SHX Text
479775
AutoCAD SHX Text
479800
AutoCAD SHX Text
479800
AutoCAD SHX Text
479825
AutoCAD SHX Text
479825
AutoCAD SHX Text
479850
AutoCAD SHX Text
479850
AutoCAD SHX Text
479875
AutoCAD SHX Text
479875
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479925
AutoCAD SHX Text
479950
AutoCAD SHX Text
479975
AutoCAD SHX Text
480000
AutoCAD SHX Text
207325
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207375
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207425
AutoCAD SHX Text
207450
AutoCAD SHX Text
207475
AutoCAD SHX Text
207750
AutoCAD SHX Text
207775
AutoCAD SHX Text
207800
AutoCAD SHX Text
207825
AutoCAD SHX Text
207850
AutoCAD SHX Text
207850
AutoCAD SHX Text
207875
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 7

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_5_-_Copy.pdf

90.27 89.68

86.53

86.72

86.56

86.46

86.64 86.59 86.47

86.57 86.60

86.63 86.59 86.58

86.56

86.50

86.52

86.36

86.45

86.11

86.90 86.83

86.81

86.58

86 .57

86 .56

86 .56

86 .62

86 .58

86 .55

86.4886.4786.49

86.54

86.75

86.51

86.73

86.51

86.54

86.74

86.56 86.43

86.54

86.68

86.54

86.64 86 .58

86.59

86.71 86.8186.73 86.6

7

87.67

86.43

86.48

86.47

86.42

86.53

86.57 87.58

87.04 87.09

86.88 86.79

86.76

86.86

86.64

86.74

86.60

86.64

86 .64

86 .59

86 .49

86 .43

86 .58

86 .46

86 .54

86 .55

86 .48

86.39

86.30

91.11 91.33

91.47

91.38

91.56

91.43

91.32

86.09

86.5386.54

86.54

86.51 86.48

A 8 6.45

A 86 .58

86.48

86.50

86.75

86.43

86.51

87.53

86.42

A 86.3 9

86.36

86.37

86.41A 86.36

86.53

86.39A 86.35

86.37

86.36

A 86.39

86.43

86.40

86.43

86.51

A 86.5 1

86.46 86.39

A 86.44

86.96 A 86.

43

86.45

A

86.40

86.38

86.41

86.21

A 86.3 9

86.3986.4 0

86.48

86.52

A 86 .43

86.39

86.43

A 86.42

86.42

86.4586.41

A 86.47

86.34

86.48

86.70 86.73

86.82 86.8486

.78 86.65

88.61

86.33 86.35

86.28 86.47

86.80

86.32 86.10

86.16

86.15 86.56

86.02

86.00 86.05

86.13 86.17

86.04

86.28

86.07

86.03

86.16

86.308 6.18

86.42 86.44

86.49

86.44

86.80

88.64

88.64

90.67

88.47

86.46

86.14 86.53

86.61

86.70

86.42

A86.15

86.20 86.21

86.62 86.19 86.52

86.11

86.40

86.51 86.43

87.03 86.56

86.24 8 6.81

86.9287.0 387.13

87.30

86.91

86.56

86.00 85.99 86.00 8 5.93 85.99

86.00 86.05

85.98

A

86.11 86.08

86.10

86.1186.20

86.17

86.09

86.19

A

86.1186.1286.1 2

85.88

87.06

86.94

86.66

87.04 87.56

87.82 87.64

86.65 86.82 86.65

86.96 86.90

87.61 86.26

85.96 86.76

86.92

86.42

86.6886.9 9

88.91

86.95

86.02

86.04

85.99 86.01 86.1 1

86.07 86.16

86.12

86.35 86.548

6.17 86.128

6.20

A

86.1886. 1985.79

85.5585.70 86.1686.67

88.53

87.45 87.61 87. 46

86.06

85.90

85.94 85.93 86.0

2 85.98 85.95

85.96 85.9 8

88.02

88.02

86.12

A

86.16

87.36

88.51

87.71

87.26

86.1086.14 86.0986

.17

87.19 87.01

86.10 86.088

6.09

87.14

A

86.0486.0386 .04

86.47 87.33 87.43

87.02 87.56

87.80

86.03

89.36 89.93

86.74

86.07

A 85.98

86.04

85.89 85.98

86.03 86.03

85.90 85.91 85.89 86.02 85.99

88.79

87.40

86.00

88.03

87.43A 86.07

86.05 86.03

86.00

85.87 87. 53

87.93

89.05

91.21

90.89 88.65 90.68 90.82

90.83

91.04

T 91.01

91.04

90.84

T 90.87

T 90.85

90.80 90.6390.83

89.67 90.08

89.45

89.52

89.14

88.84

88.77

88.61

88.74

88.62

88.788 8.69

91.04

91.03 90.74

88.83

88.72 88.81

88.52 88.44

88.67

88.48

88.59

88.46

89.01

88.9388.28

88.81 88.94

88.60

88.3188.6488.79

88.39

88.6888.79

87.61

89.04 88.33

88.82

90.82

88.39

88.07 8 8.34 88.19 88.21

88.21

88.32 88.12

87.36

88.438 8.4488.8

88 9.28

89.37

90.07

88.87

90.69

89.66 90.81

89.87 90.07

87.97 90.2490.2

2

90.61

T

90.25

T

90.31

A 86.40

86.53

86.51

86.01

86.0986.1 2

86.06

86.03 86.15

86.17 86.20

86.21

86.14

86.35

86.10

86.31

86.07 86.08

86.15

86.43 86.44

86.39

87.85

86.19

87.81

86.08 86.1586.13

86.15 87.68

86.1286.11 86.25

86.1686.07 86.04

86.23

86.05 85.99

86.1886.26

86.0385.98

86.32

86.04

86.21

86.14

86.03 86.21

86.0486.1686.0586.06 86.0085.99

86.00 85.76 85.09

85.97 85.9686.00

86.01

86.02 86.07

86.06 85.84

86.12 86.12

86.22

86.10

86.09

86.1286.16 86.1686.2086.13

86.11 86.20

86.10 86.09

86.33

86.0386.03 86.10

86.0686.03

85.96

85.74 86.3685.94 86.15

85.9786.11 86.07

86.16 86.14 86.05

86.03 86.03

86.05

86.06 86.17 86.23 86.22 86.20 86.24 86.18

86.00

86.07

86.1286.14

86.16 86.09

86.14

86.12 86.34

85.78

85.98 86.13

88.72

90.8790.22

90.95

90.94

91.05

91.07 91.26 91.15

91.22

90.87

90.9590.76

91.21 91.00

90.92

90.92

91.03

91.10 91.09

91.14 91.12

90.54

90.8290.8390.8190.82

85.07

85.88

88.88 89.06

91.45

91.08

91.08

90.85

91.06 91.0391.18

91.3991.40

trotuar (pa vele)

asf alt

asfalt

alee(asfalt )

asfalt

Z.V .

trotuar(pa vele)

trotuar(pave le)trotuar(pavele)

trotuar(pavele)

alee(asfalt)alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (p avaj)

suprafata be tonata

trot uar

(pav ele)

Canal Bega

Canal Beg a

Po du

l T rai

an

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV 0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4 kV

0,4 kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV 0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4 kV

0,4 kV

T37 T38

T39

T40

T41

T42

T43

T44

T45

T46

T47

T38-A T38-B

T38-C

T43-A T43-B

Statie Vaporetto Statie Vap

oretto

3+ 50

0

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

5

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 2+800.00 - 3+500.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

81 .7

8

81 .7

6

81 .6

5

81 .6

4

81 .5

9

81 .4

0

81 .6

5

81 .4

4

81 .4

8

81 .4

1

81 .4

3

81 .4

2

81 .4

5

81 .4

2

81 .6

9

81 .5

0

81 .6

3

81 .6

5

81 .8

0

81 .9

7

82 .2

6

82 .5

7

82 .6

8

82 .0

8

81 .8

7

81 .9

7

82 .1

1

82 .0

9

82 .3

0

82 .5

4

82 .6

1

82 .1

9

82 .3

9

82 .1

3

82 .3

0

82 .1

8

82 .0

5

82 .2

0

82 .2

7

82 .2

4

82 .2

9

82 .9

2

82 .6

9

82 .4

8

82 .4

8

82 .4

8

82 .4

8

82 .4

7

82 .4

7

82 .7

3

82 .3

4

82 .4

8

82 .4

9

82 .5

8

82 .5

8

83 .0

8

82 .5

1

82 .7

6

82 .7

4

82 .7

1

82 .7

3

82 .8

7

82 .8

4

82 .7

3

83 .0

0

82 .7

9

82 .8

3

82 .6

8

83 .0

9

82 .9

3

82 .8

6

82 .6

9

83 .2

4

83 .2

3

82 .8

7

82 .8

4

82 .8

5

82 .7

2

83 .0

6

82 .8

3

82 .9

2

83 .0

7

83 .1

5

83 .1

0

83 .1

5

82 .7

6

82 .0

6

81 .8

1

81 .8

2

81 .8

7

82 .0

5

82 .5

1

82 .4

9

81 .8

7

81 .9

9

81 .9

2

82 .1

7

82 .1

0

82 .0

9

82 .1

1

82 .1

1

82 .0

8

81 .8

8

81 .8

9

82 .3

8

82 .7

2

82 .1

1

82 .1

9

82 .2

2

82 .2

4

82 .2

1

82 .4

3

82 .6

5

82 .6

4

83 .0

2

82 .9

3

82 .8

3

82 .4

4

82 .7

9

83 .4

7

83 .0

3

82 .9

0

82 .7

7

82 .6

5

82 .5

2

82 .6

0

82 .7

9

82 .5

3

82 .4

6

82 .4

0

82 .5

6

82 .5

3

82 .8

4

82 .8

6

82 .2

6

82 .5

2

82 .6

4

82 .2

8

82 .3

5

82 .2

3

82 .4

1

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 28

00 .0

0

28 05

.0 0

28 10

.0 0

28 15

.0 0

28 20

.0 0

28 25

.0 0

28 30

.0 0

28 35

.0 0

28 40

.0 0

28 45

.0 0

28 50

.0 0

28 55

.0 0

28 60

.0 0

28 65

.0 0

28 70

.0 0

28 75

.0 0

28 80

.0 0

28 85

.0 0

28 90

.0 0

28 95

.0 0

29 00

.0 0

29 05

.0 0

29 10

.0 0

29 15

.0 0

29 20

.0 0

29 25

.0 0

29 30

.0 0

29 35

.0 0

29 40

.0 0

29 45

.0 0

29 50

.0 0

29 55

.0 0

29 60

.0 0

29 65

.0 0

29 70

.0 0

29 75

.0 0

29 80

.0 0

29 85

.0 0

29 90

.0 0

29 95

.0 0

30 00

.0 0

30 05

.0 0

30 10

.0 0

30 15

.0 0

30 20

.0 0

30 25

.0 0

30 30

.0 0

30 35

.0 0

30 40

.0 0

30 45

.0 0

30 50

.0 0

30 55

.0 0

30 60

.0 0

30 65

.0 0

30 70

.0 0

30 75

.0 0

30 80

.0 0

30 85

.0 0

30 90

.0 0

30 95

.0 0

31 00

.0 0

31 05

.0 0

31 10

.0 0

31 15

.0 0

31 20

.0 0

31 25

.0 0

31 30

.0 0

31 35

.0 0

31 40

.0 0

31 45

.0 0

31 50

.0 0

31 55

.0 0

31 60

.0 0

31 65

.0 0

31 70

.0 0

31 75

.0 0

31 80

.0 0

31 85

.0 0

31 90

.0 0

31 95

.0 0

32 00

.0 0

32 05

.0 0

32 10

.0 0

32 15

.0 0

32 20

.0 0

32 25

.0 0

32 30

.0 0

32 35

.0 0

32 40

.0 0

32 45

.0 0

32 50

.0 0

32 55

.0 0

32 60

.0 0

32 65

.0 0

32 70

.0 0

32 75

.0 0

32 80

.0 0

32 85

.0 0

32 90

.0 0

32 95

.0 0

33 00

.0 0

33 05

.0 0

33 10

.0 0

33 15

.0 0

33 20

.0 0

33 25

.0 0

33 30

.0 0

33 35

.0 0

33 40

.0 0

33 45

.0 0

33 50

.0 0

33 55

.0 0

33 60

.0 0

33 65

.0 0

33 70

.0 0

33 75

.0 0

33 80

.0 0

33 85

.0 0

33 90

.0 0

33 95

.0 0

34 00

.0 0

34 05

.0 0

34 10

.0 0

34 15

.0 0

34 20

.0 0

34 25

.0 0

34 30

.0 0

34 35

.0 0

34 40

.0 0

34 45

.0 0

34 50

.0 0

34 55

.0 0

34 60

.0 0

34 65

.0 0

34 70

.0 0

34 75

.0 0

34 80

.0 0

34 85

.0 0

34 90

.0 0

34 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
478975
AutoCAD SHX Text
479000
AutoCAD SHX Text
479025
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479075
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479225
AutoCAD SHX Text
479250
AutoCAD SHX Text
479275
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479325
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
206075
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206125
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
206175
AutoCAD SHX Text
206175
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
206225
AutoCAD SHX Text
206225
AutoCAD SHX Text
206250
AutoCAD SHX Text
206250
AutoCAD SHX Text
206275
AutoCAD SHX Text
206275
AutoCAD SHX Text
206300
AutoCAD SHX Text
206300
AutoCAD SHX Text
206325
AutoCAD SHX Text
206325
AutoCAD SHX Text
206350
AutoCAD SHX Text
206350
AutoCAD SHX Text
206375
AutoCAD SHX Text
206375
AutoCAD SHX Text
206400
AutoCAD SHX Text
206400
AutoCAD SHX Text
206425
AutoCAD SHX Text
206425
AutoCAD SHX Text
206450
AutoCAD SHX Text
206450
AutoCAD SHX Text
206475
AutoCAD SHX Text
206475
AutoCAD SHX Text
206500
AutoCAD SHX Text
206500
AutoCAD SHX Text
206525
AutoCAD SHX Text
206525
AutoCAD SHX Text
206550
AutoCAD SHX Text
206550
AutoCAD SHX Text
206575
AutoCAD SHX Text
206575
AutoCAD SHX Text
206600
AutoCAD SHX Text
206600
AutoCAD SHX Text
206625
AutoCAD SHX Text
206625
AutoCAD SHX Text
206650
AutoCAD SHX Text
206650
AutoCAD SHX Text
206675
AutoCAD SHX Text
206675
AutoCAD SHX Text
206700
AutoCAD SHX Text
206700
AutoCAD SHX Text
206725
AutoCAD SHX Text
206725
AutoCAD SHX Text
206750
AutoCAD SHX Text
206750
AutoCAD SHX Text
206775
AutoCAD SHX Text
206775
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206825
AutoCAD SHX Text
206850
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 5

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_5.pdf

90.27 89.68

86.53

86.72

86.56

86.46

86.64 86.59 86.47

86.57 86.60

86.63 86.59 86.58

86.56

86.50

86.52

86.36

86.45

86.11

86.90 86.83

86.81

86.58

86 .57

86 .56

86 .56

86 .62

86 .58

86 .55

86.4886.4786.49

86.54

86.75

86.51

86.73

86.51

86.54

86.74

86.56 86.43

86.54

86.68

86.54

86.64 86 .58

86.59

86.71 86.8186.73 86.6

7

87.67

86.43

86.48

86.47

86.42

86.53

86.57 87.58

87.04 87.09

86.88 86.79

86.76

86.86

86.64

86.74

86.60

86.64

86 .64

86 .59

86 .49

86 .43

86 .58

86 .46

86 .54

86 .55

86 .48

86.39

86.30

91.11 91.33

91.47

91.38

91.56

91.43

91.32

86.09

86.5386.54

86.54

86.51 86.48

A 8 6.45

A 86 .58

86.48

86.50

86.75

86.43

86.51

87.53

86.42

A 86.3 9

86.36

86.37

86.41A 86.36

86.53

86.39A 86.35

86.37

86.36

A 86.39

86.43

86.40

86.43

86.51

A 86.5 1

86.46 86.39

A 86.44

86.96 A 86.

43

86.45

A

86.40

86.38

86.41

86.21

A 86.3 9

86.3986.4 0

86.48

86.52

A 86 .43

86.39

86.43

A 86.42

86.42

86.4586.41

A 86.47

86.34

86.48

86.70 86.73

86.82 86.8486

.78 86.65

88.61

86.33 86.35

86.28 86.47

86.80

86.32 86.10

86.16

86.15 86.56

86.02

86.00 86.05

86.13 86.17

86.04

86.28

86.07

86.03

86.16

86.308 6.18

86.42 86.44

86.49

86.44

86.80

88.64

88.64

90.67

88.47

86.46

86.14 86.53

86.61

86.70

86.42

A86.15

86.20 86.21

86.62 86.19 86.52

86.11

86.40

86.51 86.43

87.03 86.56

86.24 8 6.81

86.9287.0 387.13

87.30

86.91

86.56

86.00 85.99 86.00 8 5.93 85.99

86.00 86.05

85.98

A

86.11 86.08

86.10

86.1186.20

86.17

86.09

86.19

A

86.1186.1286.1 2

85.88

87.06

86.94

86.66

87.04 87.56

87.82 87.64

86.65 86.82 86.65

86.96 86.90

87.61 86.26

85.96 86.76

86.92

86.42

86.6886.9 9

88.91

86.95

86.02

86.04

85.99 86.01 86.1 1

86.07 86.16

86.12

86.35 86.548

6.17 86.128

6.20

A

86.1886. 1985.79

85.5585.70 86.1686.67

88.53

87.45 87.61 87. 46

86.06

85.90

85.94 85.93 86.0

2 85.98 85.95

85.96 85.9 8

88.02

88.02

86.12

A

86.16

87.36

88.51

87.71

87.26

86.1086.14 86.0986

.17

87.19 87.01

86.10 86.088

6.09

87.14

A

86.0486.0386 .04

86.47 87.33 87.43

87.02 87.56

87.80

86.03

89.36 89.93

86.74

86.07

A 85.98

86.04

85.89 85.98

86.03 86.03

85.90 85.91 85.89 86.02 85.99

88.79

87.40

86.00

88.03

87.43A 86.07

86.05 86.03

86.00

85.87 87. 53

87.93

89.05

91.21

90.89 88.65 90.68 90.82

90.83

91.04

T 91.01

91.04

90.84

T 90.87

T 90.85

90.80 90.6390.83

89.67 90.08

89.45

89.52

89.14

88.84

88.77

88.61

88.74

88.62

88.788 8.69

91.04

91.03 90.74

88.83

88.72 88.81

88.52 88.44

88.67

88.48

88.59

88.46

89.01

88.9388.28

88.81 88.94

88.60

88.3188.6488.79

88.39

88.6888.79

87.61

89.04 88.33

88.82

90.82

88.39

88.07 8 8.34 88.19 88.21

88.21

88.32 88.12

87.36

88.438 8.4488.8

88 9.28

89.37

90.07

88.87

90.69

89.66 90.81

89.87 90.07

87.97 90.2490.2

2

90.61

T

90.25

T

90.31

A 86.40

86.53

86.51

86.01

86.0986.1 2

86.06

86.03 86.15

86.17 86.20

86.21

86.14

86.35

86.10

86.31

86.07 86.08

86.15

86.43 86.44

86.39

87.85

86.19

87.81

86.08 86.1586.13

86.15 87.68

86.1286.11 86.25

86.1686.07 86.04

86.23

86.05 85.99

86.1886.26

86.0385.98

86.32

86.04

86.21

86.14

86.03 86.21

86.0486.1686.0586.06 86.0085.99

86.00 85.76 85.09

85.97 85.9686.00

86.01

86.02 86.07

86.06 85.84

86.12 86.12

86.22

86.10

86.09

86.1286.16 86.1686.2086.13

86.11 86.20

86.10 86.09

86.33

86.0386.03 86.10

86.0686.03

85.96

85.74 86.3685.94 86.15

85.9786.11 86.07

86.16 86.14 86.05

86.03 86.03

86.05

86.06 86.17 86.23 86.22 86.20 86.24 86.18

86.00

86.07

86.1286.14

86.16 86.09

86.14

86.12 86.34

85.78

85.98 86.13

88.72

90.8790.22

90.95

90.94

91.05

91.07 91.26 91.15

91.22

90.87

90.9590.76

91.21 91.00

90.92

90.92

91.03

91.10 91.09

91.14 91.12

90.54

90.8290.8390.8190.82

85.07

85.88

88.88 89.06

91.45

91.08

91.08

90.85

91.06 91.0391.18

91.3991.40

trotuar (pa vele)

asf alt

asfalt

alee(asfalt )

asfalt

Z.V .

trotuar(pa vele)

trotuar(pave le)trotuar(pavele)

trotuar(pavele)

alee(asfalt)alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (p avaj)

suprafata be tonata

trot uar

(pav ele)

Canal Bega

Canal Beg a

Po du

l T rai

an

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV 0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4 kV

0,4 kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV 0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4 kV

0,4 kV

T37 T38

T39

T40

T41

T42

T43

T44

T45

T46

T47

T38-A T38-B

T38-C

T43-A T43-B

Statie Vaporetto Statie Vap

oretto

3+ 50

0

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

5

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 2+800.00 - 3+500.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

81 .7

8

81 .7

6

81 .6

5

81 .6

4

81 .5

9

81 .4

0

81 .6

5

81 .4

4

81 .4

8

81 .4

1

81 .4

3

81 .4

2

81 .4

5

81 .4

2

81 .6

9

81 .5

0

81 .6

3

81 .6

5

81 .8

0

81 .9

7

82 .2

6

82 .5

7

82 .6

8

82 .0

8

81 .8

7

81 .9

7

82 .1

1

82 .0

9

82 .3

0

82 .5

4

82 .6

1

82 .1

9

82 .3

9

82 .1

3

82 .3

0

82 .1

8

82 .0

5

82 .2

0

82 .2

7

82 .2

4

82 .2

9

82 .9

2

82 .6

9

82 .4

8

82 .4

8

82 .4

8

82 .4

8

82 .4

7

82 .4

7

82 .7

3

82 .3

4

82 .4

8

82 .4

9

82 .5

8

82 .5

8

83 .0

8

82 .5

1

82 .7

6

82 .7

4

82 .7

1

82 .7

3

82 .8

7

82 .8

4

82 .7

3

83 .0

0

82 .7

9

82 .8

3

82 .6

8

83 .0

9

82 .9

3

82 .8

6

82 .6

9

83 .2

4

83 .2

3

82 .8

7

82 .8

4

82 .8

5

82 .7

2

83 .0

6

82 .8

3

82 .9

2

83 .0

7

83 .1

5

83 .1

0

83 .1

5

82 .7

6

82 .0

6

81 .8

1

81 .8

2

81 .8

7

82 .0

5

82 .5

1

82 .4

9

81 .8

7

81 .9

9

81 .9

2

82 .1

7

82 .1

0

82 .0

9

82 .1

1

82 .1

1

82 .0

8

81 .8

8

81 .8

9

82 .3

8

82 .7

2

82 .1

1

82 .1

9

82 .2

2

82 .2

4

82 .2

1

82 .4

3

82 .6

5

82 .6

4

83 .0

2

82 .9

3

82 .8

3

82 .4

4

82 .7

9

83 .4

7

83 .0

3

82 .9

0

82 .7

7

82 .6

5

82 .5

2

82 .6

0

82 .7

9

82 .5

3

82 .4

6

82 .4

0

82 .5

6

82 .5

3

82 .8

4

82 .8

6

82 .2

6

82 .5

2

82 .6

4

82 .2

8

82 .3

5

82 .2

3

82 .4

1

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 28

00 .0

0

28 05

.0 0

28 10

.0 0

28 15

.0 0

28 20

.0 0

28 25

.0 0

28 30

.0 0

28 35

.0 0

28 40

.0 0

28 45

.0 0

28 50

.0 0

28 55

.0 0

28 60

.0 0

28 65

.0 0

28 70

.0 0

28 75

.0 0

28 80

.0 0

28 85

.0 0

28 90

.0 0

28 95

.0 0

29 00

.0 0

29 05

.0 0

29 10

.0 0

29 15

.0 0

29 20

.0 0

29 25

.0 0

29 30

.0 0

29 35

.0 0

29 40

.0 0

29 45

.0 0

29 50

.0 0

29 55

.0 0

29 60

.0 0

29 65

.0 0

29 70

.0 0

29 75

.0 0

29 80

.0 0

29 85

.0 0

29 90

.0 0

29 95

.0 0

30 00

.0 0

30 05

.0 0

30 10

.0 0

30 15

.0 0

30 20

.0 0

30 25

.0 0

30 30

.0 0

30 35

.0 0

30 40

.0 0

30 45

.0 0

30 50

.0 0

30 55

.0 0

30 60

.0 0

30 65

.0 0

30 70

.0 0

30 75

.0 0

30 80

.0 0

30 85

.0 0

30 90

.0 0

30 95

.0 0

31 00

.0 0

31 05

.0 0

31 10

.0 0

31 15

.0 0

31 20

.0 0

31 25

.0 0

31 30

.0 0

31 35

.0 0

31 40

.0 0

31 45

.0 0

31 50

.0 0

31 55

.0 0

31 60

.0 0

31 65

.0 0

31 70

.0 0

31 75

.0 0

31 80

.0 0

31 85

.0 0

31 90

.0 0

31 95

.0 0

32 00

.0 0

32 05

.0 0

32 10

.0 0

32 15

.0 0

32 20

.0 0

32 25

.0 0

32 30

.0 0

32 35

.0 0

32 40

.0 0

32 45

.0 0

32 50

.0 0

32 55

.0 0

32 60

.0 0

32 65

.0 0

32 70

.0 0

32 75

.0 0

32 80

.0 0

32 85

.0 0

32 90

.0 0

32 95

.0 0

33 00

.0 0

33 05

.0 0

33 10

.0 0

33 15

.0 0

33 20

.0 0

33 25

.0 0

33 30

.0 0

33 35

.0 0

33 40

.0 0

33 45

.0 0

33 50

.0 0

33 55

.0 0

33 60

.0 0

33 65

.0 0

33 70

.0 0

33 75

.0 0

33 80

.0 0

33 85

.0 0

33 90

.0 0

33 95

.0 0

34 00

.0 0

34 05

.0 0

34 10

.0 0

34 15

.0 0

34 20

.0 0

34 25

.0 0

34 30

.0 0

34 35

.0 0

34 40

.0 0

34 45

.0 0

34 50

.0 0

34 55

.0 0

34 60

.0 0

34 65

.0 0

34 70

.0 0

34 75

.0 0

34 80

.0 0

34 85

.0 0

34 90

.0 0

34 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
478975
AutoCAD SHX Text
479000
AutoCAD SHX Text
479025
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479075
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479225
AutoCAD SHX Text
479250
AutoCAD SHX Text
479275
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479325
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
206075
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206125
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
206175
AutoCAD SHX Text
206175
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
206225
AutoCAD SHX Text
206225
AutoCAD SHX Text
206250
AutoCAD SHX Text
206250
AutoCAD SHX Text
206275
AutoCAD SHX Text
206275
AutoCAD SHX Text
206300
AutoCAD SHX Text
206300
AutoCAD SHX Text
206325
AutoCAD SHX Text
206325
AutoCAD SHX Text
206350
AutoCAD SHX Text
206350
AutoCAD SHX Text
206375
AutoCAD SHX Text
206375
AutoCAD SHX Text
206400
AutoCAD SHX Text
206400
AutoCAD SHX Text
206425
AutoCAD SHX Text
206425
AutoCAD SHX Text
206450
AutoCAD SHX Text
206450
AutoCAD SHX Text
206475
AutoCAD SHX Text
206475
AutoCAD SHX Text
206500
AutoCAD SHX Text
206500
AutoCAD SHX Text
206525
AutoCAD SHX Text
206525
AutoCAD SHX Text
206550
AutoCAD SHX Text
206550
AutoCAD SHX Text
206575
AutoCAD SHX Text
206575
AutoCAD SHX Text
206600
AutoCAD SHX Text
206600
AutoCAD SHX Text
206625
AutoCAD SHX Text
206625
AutoCAD SHX Text
206650
AutoCAD SHX Text
206650
AutoCAD SHX Text
206675
AutoCAD SHX Text
206675
AutoCAD SHX Text
206700
AutoCAD SHX Text
206700
AutoCAD SHX Text
206725
AutoCAD SHX Text
206725
AutoCAD SHX Text
206750
AutoCAD SHX Text
206750
AutoCAD SHX Text
206775
AutoCAD SHX Text
206775
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206825
AutoCAD SHX Text
206850
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 5

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_4_-_Copy.pdf

A

91.03

91.12

90.54

88.45

88.44

88.41

89.90 89.5589.4989.11 87.78

88.27

88.05

88.17 88.16 88.15

87.60 88.32

88.03

88.3988.3588.27

88.35 88.35

88.1788.4588.46 88.0788.08

87.87

88.34 88.29 88.21

88.20 88 .13

88.17 88.34

87.98

89.50

88.52

87.98 88.12

87.75

88.40

88.29 88.26

88.25

88.29 88.34

88.30

88.3188.23

88.01

88.0588.50

88.2388.17

88.11 88.13

87.96

88.08 88.07

87.94

88.33

88.5988.45

88.14 88.48 88.28

88.55

88.67

88.37

88.53 88.60 88.41 88.57

88.14

86.21

88.60

88.11

86.23

88.4988.45 88.4988.4088.44

90.8490.85

88.6988.6888.69

85.9885.7385.2686.0685.95 85.47

88.48 89.13

88.6388.53

88.31

87.65 87.82

86.1485.99

88.53

88.16

88.39

88.19

88.49

87.52

88.76

88.2988.52 88.4988.37

88.70

88.79

88.20

88.49

88.26

88.61

88.37

88.44

88.3688.3688.3688.37

86.0986.09

89.5088.15 89.16

87.85 87.26

89.92

87.4485.89

89.2889.43

88.11

A

88.40

86.02

86.38 86.41 86.45

86.6886.62

85.60

85.8886.15

88.80

88.23 88.40

88.77

88.0488.1888.2688.2388.1288.05

88.43

88.16

88.4488.38

88.03

88.42

87.9988.04

88.36

88.14

88.3988.46

88.21

88.49

88.25

88.45

88.25

88.41

88.3088.2688.44

88.43 88.40

88.07

88.2388.1988.2188.19 88.4588.4588.4588.46

C

91.20 90.78

88.8588.76 88.86 89.5289.86

88.50

88.52 86.13 88.00

86.34 88.32

88.60 86.38

88.64

88.32

86.21

88.54

86.28

C

88.7687.16

88.16

88.33

88.32

87.59

88.31

88.40 88.34 88.47

87.63

88.55

88.78

88.87

90.85

88.5188.51

88.53

88.60 88.18 88.38

88.41

88.3588.4988.38

88.50 88.41

85.07

85.88

88.88

89.06

90.85 91.06 91.03

91.18

85.76

86.12

88.84

85.74

85.89

86.23

88.36

86.23 86.15

85.84

85.80

88.30

Canal Bega

Po du

l d e

fie r

Z.V. trotuar(asfalt)

Canal Bega

Canal Bega

V V V VVVVVV VVVVVVVV

0, 4k

V 0,

4k V

0, 4k

V

0, 4k

V 0,

4k V

0, 4k

V

0,4kV 0,4kV

0,4kV 0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4 kV

0,4 kV

0,4kV

0,4kV

T28 T29 T30 T31

T32 T33

T34 T35

T36

T37

T38

T31-A T31-B T31-C

Statie Vaporetto

2+ 80

0

3+ 50

0

4+ 20

0

4+900

5+ 60

0

6+ 30

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

4

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 2+100.00 - 2+800.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

81 .5

1

81 .4

4

81 .5

1

81 .3

4

81 .3

6

81 .5

5

81 .7

0

81 .7

7

81 .9

4

82 .1

1

82 .0

2

81 .8

1

81 .7

7

81 .7

2

81 .8

4

82 .1

9

82 .4

0

82 .4

9

82 .3

4

82 .2

7

82 .3

5

82 .9

3

82 .2

8

82 .2

3

82 .5

5

82 .4

2

82 .1

6

81 .7

9

81 .9

1

82 .2

2

82 .2

7

82 .2

2

82 .6

6

82 .8

5

82 .6

4

82 .5

3

82 .1

1

82 .7

0

82 .7

2

82 .2

2

82 .5

4

82 .8

2

82 .2

0

82 .6

6

82 .4

4

82 .9

4

82 .6

9

82 .0

7

81 .5

6

81 .7

7

82 .6

8

82 .3

5

82 .3

4

82 .3

0

82 .2

7

82 .1

0

82 .1

1

82 .6

9

82 .4

6

82 .1

8

82 .0

8

82 .1

5

82 .0

7

82 .2

5

82 .2

4

82 .1

3

82 .4

2

82 .2

5

82 .0

7

82 .2

9

81 .9

3

81 .9

7

82 .1

0

82 .4

3

82 .4

7

82 .2

3

81 .9

6

81 .7

5

81 .8

1

81 .9

0

81 .9

9

82 .0

8

82 .2

0

82 .0

0

82 .2

7

82 .1

1

82 .2

7

82 .1

9

82 .4

0

81 .9

3

81 .9

0

82 .1

4

82 .3

6

82 .1

8

82 .1

5

81 .9

4

82 .0

0

82 .1

2

82 .2

7

82 .1

5

82 .0

9

82 .1

6

82 .1

6

82 .1

5

82 .2

3

82 .3

7

82 .3

9

81 .9

2

81 .9

3

82 .1

9

82 .1

3

82 .3

4

82 .7

1

82 .4

2

82 .3

3

82 .7

5

82 .8

7

83 .2

7

82 .9

3

83 .5

9

83 .1

6

82 .9

2

83 .3

2

83 .2

1

83 .2

8

82 .8

2

83 .1

3

83 .1

2

82 .9

9

83 .1

9

83 .1

2

82 .7

8

83 .0

0

82 .2

3

81 .9

2

81 .7

6

81 .7

1

81 .8

8

81 .7

8

81 .6

1

81 .7

8

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

21 00

.0 0

21 05

.0 0

21 10

.0 0

21 15

.0 0

21 20

.0 0

21 25

.0 0

21 30

.0 0

21 35

.0 0

21 40

.0 0

21 45

.0 0

21 50

.0 0

21 55

.0 0

21 60

.0 0

21 65

.0 0

21 70

.0 0

21 75

.0 0

21 80

.0 0

21 85

.0 0

21 90

.0 0

21 95

.0 0

22 00

.0 0

22 05

.0 0

22 10

.0 0

22 15

.0 0

22 20

.0 0

22 25

.0 0

22 30

.0 0

22 35

.0 0

22 40

.0 0

22 45

.0 0

22 50

.0 0

22 55

.0 0

22 60

.0 0

22 65

.0 0

22 70

.0 0

22 75

.0 0

22 80

.0 0

22 85

.0 0

22 90

.0 0

22 95

.0 0

23 00

.0 0

23 05

.0 0

23 10

.0 0

23 15

.0 0

23 20

.0 0

23 25

.0 0

23 30

.0 0

23 35

.0 0

23 40

.0 0

23 45

.0 0

23 50

.0 0

23 55

.0 0

23 60

.0 0

23 65

.0 0

23 70

.0 0

23 75

.0 0

23 80

.0 0

23 85

.0 0

23 90

.0 0

23 95

.0 0

24 00

.0 0

24 05

.0 0

24 10

.0 0

24 15

.0 0

24 20

.0 0

24 25

.0 0

24 30

.0 0

24 35

.0 0

24 40

.0 0

24 45

.0 0

24 50

.0 0

24 55

.0 0

24 60

.0 0

24 65

.0 0

24 70

.0 0

24 75

.0 0

24 80

.0 0

24 85

.0 0

24 90

.0 0

24 95

.0 0

25 00

.0 0

25 05

.0 0

25 10

.0 0

25 15

.0 0

25 20

.0 0

25 25

.0 0

25 30

.0 0

25 35

.0 0

25 40

.0 0

25 45

.0 0

25 50

.0 0

25 55

.0 0

25 60

.0 0

25 65

.0 0

25 70

.0 0

25 75

.0 0

25 80

.0 0

25 85

.0 0

25 90

.0 0

25 95

.0 0

26 00

.0 0

26 05

.0 0

26 10

.0 0

26 15

.0 0

26 20

.0 0

26 25

.0 0

26 30

.0 0

26 35

.0 0

26 40

.0 0

26 45

.0 0

26 50

.0 0

26 55

.0 0

26 60

.0 0

26 65

.0 0

26 70

.0 0

26 75

.0 0

26 80

.0 0

26 85

.0 0

26 90

.0 0

26 95

.0 0

27 00

.0 0

27 05

.0 0

27 10

.0 0

27 15

.0 0

27 20

.0 0

27 25

.0 0

27 30

.0 0

27 35

.0 0

27 40

.0 0

27 45

.0 0

27 50

.0 0

27 55

.0 0

27 60

.0 0

27 65

.0 0

27 70

.0 0

27 75

.0 0

27 80

.0 0

27 85

.0 0

27 90

.0 0

27 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
PT
AutoCAD SHX Text
478925
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
478975
AutoCAD SHX Text
479000
AutoCAD SHX Text
479025
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479075
AutoCAD SHX Text
479175
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479250
AutoCAD SHX Text
479275
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479325
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479375
AutoCAD SHX Text
205400
AutoCAD SHX Text
205425
AutoCAD SHX Text
205450
AutoCAD SHX Text
205475
AutoCAD SHX Text
205475
AutoCAD SHX Text
205500
AutoCAD SHX Text
205500
AutoCAD SHX Text
205525
AutoCAD SHX Text
205525
AutoCAD SHX Text
205550
AutoCAD SHX Text
205550
AutoCAD SHX Text
205575
AutoCAD SHX Text
205575
AutoCAD SHX Text
205600
AutoCAD SHX Text
205600
AutoCAD SHX Text
205625
AutoCAD SHX Text
205625
AutoCAD SHX Text
205650
AutoCAD SHX Text
205650
AutoCAD SHX Text
205675
AutoCAD SHX Text
205675
AutoCAD SHX Text
205700
AutoCAD SHX Text
205700
AutoCAD SHX Text
205725
AutoCAD SHX Text
205725
AutoCAD SHX Text
205750
AutoCAD SHX Text
205750
AutoCAD SHX Text
205775
AutoCAD SHX Text
205775
AutoCAD SHX Text
205800
AutoCAD SHX Text
205800
AutoCAD SHX Text
205825
AutoCAD SHX Text
205825
AutoCAD SHX Text
205850
AutoCAD SHX Text
205850
AutoCAD SHX Text
205875
AutoCAD SHX Text
205875
AutoCAD SHX Text
205900
AutoCAD SHX Text
205900
AutoCAD SHX Text
205925
AutoCAD SHX Text
205925
AutoCAD SHX Text
205950
AutoCAD SHX Text
205950
AutoCAD SHX Text
205975
AutoCAD SHX Text
205975
AutoCAD SHX Text
206000
AutoCAD SHX Text
206000
AutoCAD SHX Text
206025
AutoCAD SHX Text
206025
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206075
AutoCAD SHX Text
206075
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206125
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 4

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_4.pdf

A

91.03

91.12

90.54

88.45

88.44

88.41

89.90 89.5589.4989.11 87.78

88.27

88.05

88.17 88.16 88.15

87.60 88.32

88.03

88.3988.3588.27

88.35 88.35

88.1788.4588.46 88.0788.08

87.87

88.34 88.29 88.21

88.20 88 .13

88.17 88.34

87.98

89.50

88.52

87.98 88.12

87.75

88.40

88.29 88.26

88.25

88.29 88.34

88.30

88.3188.23

88.01

88.0588.50

88.2388.17

88.11 88.13

87.96

88.08 88.07

87.94

88.33

88.5988.45

88.14 88.48 88.28

88.55

88.67

88.37

88.53 88.60 88.41 88.57

88.14

86.21

88.60

88.11

86.23

88.4988.45 88.4988.4088.44

90.8490.85

88.6988.6888.69

85.9885.7385.2686.0685.95 85.47

88.48 89.13

88.6388.53

88.31

87.65 87.82

86.1485.99

88.53

88.16

88.39

88.19

88.49

87.52

88.76

88.2988.52 88.4988.37

88.70

88.79

88.20

88.49

88.26

88.61

88.37

88.44

88.3688.3688.3688.37

86.0986.09

89.5088.15 89.16

87.85 87.26

89.92

87.4485.89

89.2889.43

88.11

A

88.40

86.02

86.38 86.41 86.45

86.6886.62

85.60

85.8886.15

88.80

88.23 88.40

88.77

88.0488.1888.2688.2388.1288.05

88.43

88.16

88.4488.38

88.03

88.42

87.9988.04

88.36

88.14

88.3988.46

88.21

88.49

88.25

88.45

88.25

88.41

88.3088.2688.44

88.43 88.40

88.07

88.2388.1988.2188.19 88.4588.4588.4588.46

C

91.20 90.78

88.8588.76 88.86 89.5289.86

88.50

88.52 86.13 88.00

86.34 88.32

88.60 86.38

88.64

88.32

86.21

88.54

86.28

C

88.7687.16

88.16

88.33

88.32

87.59

88.31

88.40 88.34 88.47

87.63

88.55

88.78

88.87

90.85

88.5188.51

88.53

88.60 88.18 88.38

88.41

88.3588.4988.38

88.50 88.41

85.07

85.88

88.88

89.06

90.85 91.06 91.03

91.18

85.76

86.12

88.84

85.74

85.89

86.23

88.36

86.23 86.15

85.84

85.80

88.30

Canal Bega

Po du

l d e

fie r

Z.V. trotuar(asfalt)

Canal Bega

Canal Bega

V V V VVVVVV VVVVVVVV

0, 4k

V 0,

4k V

0, 4k

V

0, 4k

V 0,

4k V

0, 4k

V

0,4kV 0,4kV

0,4kV 0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4 kV

0,4 kV

0,4kV

0,4kV

T28 T29 T30 T31

T32 T33

T34 T35

T36

T37

T38

T31-A T31-B T31-C

Statie Vaporetto

2+ 80

0

3+ 50

0

4+ 20

0

4+900

5+ 60

0

6+ 30

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

4

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 2+100.00 - 2+800.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

81 .5

1

81 .4

4

81 .5

1

81 .3

4

81 .3

6

81 .5

5

81 .7

0

81 .7

7

81 .9

4

82 .1

1

82 .0

2

81 .8

1

81 .7

7

81 .7

2

81 .8

4

82 .1

9

82 .4

0

82 .4

9

82 .3

4

82 .2

7

82 .3

5

82 .9

3

82 .2

8

82 .2

3

82 .5

5

82 .4

2

82 .1

6

81 .7

9

81 .9

1

82 .2

2

82 .2

7

82 .2

2

82 .6

6

82 .8

5

82 .6

4

82 .5

3

82 .1

1

82 .7

0

82 .7

2

82 .2

2

82 .5

4

82 .8

2

82 .2

0

82 .6

6

82 .4

4

82 .9

4

82 .6

9

82 .0

7

81 .5

6

81 .7

7

82 .6

8

82 .3

5

82 .3

4

82 .3

0

82 .2

7

82 .1

0

82 .1

1

82 .6

9

82 .4

6

82 .1

8

82 .0

8

82 .1

5

82 .0

7

82 .2

5

82 .2

4

82 .1

3

82 .4

2

82 .2

5

82 .0

7

82 .2

9

81 .9

3

81 .9

7

82 .1

0

82 .4

3

82 .4

7

82 .2

3

81 .9

6

81 .7

5

81 .8

1

81 .9

0

81 .9

9

82 .0

8

82 .2

0

82 .0

0

82 .2

7

82 .1

1

82 .2

7

82 .1

9

82 .4

0

81 .9

3

81 .9

0

82 .1

4

82 .3

6

82 .1

8

82 .1

5

81 .9

4

82 .0

0

82 .1

2

82 .2

7

82 .1

5

82 .0

9

82 .1

6

82 .1

6

82 .1

5

82 .2

3

82 .3

7

82 .3

9

81 .9

2

81 .9

3

82 .1

9

82 .1

3

82 .3

4

82 .7

1

82 .4

2

82 .3

3

82 .7

5

82 .8

7

83 .2

7

82 .9

3

83 .5

9

83 .1

6

82 .9

2

83 .3

2

83 .2

1

83 .2

8

82 .8

2

83 .1

3

83 .1

2

82 .9

9

83 .1

9

83 .1

2

82 .7

8

83 .0

0

82 .2

3

81 .9

2

81 .7

6

81 .7

1

81 .8

8

81 .7

8

81 .6

1

81 .7

8

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

21 00

.0 0

21 05

.0 0

21 10

.0 0

21 15

.0 0

21 20

.0 0

21 25

.0 0

21 30

.0 0

21 35

.0 0

21 40

.0 0

21 45

.0 0

21 50

.0 0

21 55

.0 0

21 60

.0 0

21 65

.0 0

21 70

.0 0

21 75

.0 0

21 80

.0 0

21 85

.0 0

21 90

.0 0

21 95

.0 0

22 00

.0 0

22 05

.0 0

22 10

.0 0

22 15

.0 0

22 20

.0 0

22 25

.0 0

22 30

.0 0

22 35

.0 0

22 40

.0 0

22 45

.0 0

22 50

.0 0

22 55

.0 0

22 60

.0 0

22 65

.0 0

22 70

.0 0

22 75

.0 0

22 80

.0 0

22 85

.0 0

22 90

.0 0

22 95

.0 0

23 00

.0 0

23 05

.0 0

23 10

.0 0

23 15

.0 0

23 20

.0 0

23 25

.0 0

23 30

.0 0

23 35

.0 0

23 40

.0 0

23 45

.0 0

23 50

.0 0

23 55

.0 0

23 60

.0 0

23 65

.0 0

23 70

.0 0

23 75

.0 0

23 80

.0 0

23 85

.0 0

23 90

.0 0

23 95

.0 0

24 00

.0 0

24 05

.0 0

24 10

.0 0

24 15

.0 0

24 20

.0 0

24 25

.0 0

24 30

.0 0

24 35

.0 0

24 40

.0 0

24 45

.0 0

24 50

.0 0

24 55

.0 0

24 60

.0 0

24 65

.0 0

24 70

.0 0

24 75

.0 0

24 80

.0 0

24 85

.0 0

24 90

.0 0

24 95

.0 0

25 00

.0 0

25 05

.0 0

25 10

.0 0

25 15

.0 0

25 20

.0 0

25 25

.0 0

25 30

.0 0

25 35

.0 0

25 40

.0 0

25 45

.0 0

25 50

.0 0

25 55

.0 0

25 60

.0 0

25 65

.0 0

25 70

.0 0

25 75

.0 0

25 80

.0 0

25 85

.0 0

25 90

.0 0

25 95

.0 0

26 00

.0 0

26 05

.0 0

26 10

.0 0

26 15

.0 0

26 20

.0 0

26 25

.0 0

26 30

.0 0

26 35

.0 0

26 40

.0 0

26 45

.0 0

26 50

.0 0

26 55

.0 0

26 60

.0 0

26 65

.0 0

26 70

.0 0

26 75

.0 0

26 80

.0 0

26 85

.0 0

26 90

.0 0

26 95

.0 0

27 00

.0 0

27 05

.0 0

27 10

.0 0

27 15

.0 0

27 20

.0 0

27 25

.0 0

27 30

.0 0

27 35

.0 0

27 40

.0 0

27 45

.0 0

27 50

.0 0

27 55

.0 0

27 60

.0 0

27 65

.0 0

27 70

.0 0

27 75

.0 0

27 80

.0 0

27 85

.0 0

27 90

.0 0

27 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
PT
AutoCAD SHX Text
478925
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
478975
AutoCAD SHX Text
479000
AutoCAD SHX Text
479025
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479075
AutoCAD SHX Text
479175
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479250
AutoCAD SHX Text
479275
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479325
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479375
AutoCAD SHX Text
205400
AutoCAD SHX Text
205425
AutoCAD SHX Text
205450
AutoCAD SHX Text
205475
AutoCAD SHX Text
205475
AutoCAD SHX Text
205500
AutoCAD SHX Text
205500
AutoCAD SHX Text
205525
AutoCAD SHX Text
205525
AutoCAD SHX Text
205550
AutoCAD SHX Text
205550
AutoCAD SHX Text
205575
AutoCAD SHX Text
205575
AutoCAD SHX Text
205600
AutoCAD SHX Text
205600
AutoCAD SHX Text
205625
AutoCAD SHX Text
205625
AutoCAD SHX Text
205650
AutoCAD SHX Text
205650
AutoCAD SHX Text
205675
AutoCAD SHX Text
205675
AutoCAD SHX Text
205700
AutoCAD SHX Text
205700
AutoCAD SHX Text
205725
AutoCAD SHX Text
205725
AutoCAD SHX Text
205750
AutoCAD SHX Text
205750
AutoCAD SHX Text
205775
AutoCAD SHX Text
205775
AutoCAD SHX Text
205800
AutoCAD SHX Text
205800
AutoCAD SHX Text
205825
AutoCAD SHX Text
205825
AutoCAD SHX Text
205850
AutoCAD SHX Text
205850
AutoCAD SHX Text
205875
AutoCAD SHX Text
205875
AutoCAD SHX Text
205900
AutoCAD SHX Text
205900
AutoCAD SHX Text
205925
AutoCAD SHX Text
205925
AutoCAD SHX Text
205950
AutoCAD SHX Text
205950
AutoCAD SHX Text
205975
AutoCAD SHX Text
205975
AutoCAD SHX Text
206000
AutoCAD SHX Text
206000
AutoCAD SHX Text
206025
AutoCAD SHX Text
206025
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206075
AutoCAD SHX Text
206075
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206125
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 4

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_3.pdf

88.53 88.41 88.57

88.14

86.21

88.60

88.11

86.2386.30

88.56

87.68

88.4988.4588.53 88.4488.5588.6188.3588.72

88.4988.4088.44

89.07

90.62 89.9790.71

90.1790.9390.84

92.67

90.94

90.81

90.58 90.79

90.25

91.80

91.14 89.04 89.2589.5989.6689.97

89.11

87.30

89.43

90.06A 86.28

86.93 86.99

91.4688.42

86.30

87.27

87.37

88.64

88.67

89.83

89.63 90.57

86.19

88.25

87.04

91.20

85.9385.89

90.53

90.83

90.87 91.01

89.22 89.1789.04

88.80 88.5788.52

88.28

86.67

88.40

86.10

86.09 86.20

89.65

93.41

88.59

87.56 86.47

86.5886.72

86.54

86.71

86.5986.73

87.28 86.18

86.10

88.57

86.09 85.99

87.43

87.47

87.39

87.34 87.68

88.33 88.07

88.07 87.84

87.11 87.00

87.54

86.71

C 86.81 C

86.94

86.92 C

86.81

88.40

87.03 87.57

87.48

86.6586.64

88.16

86.85

86.58

86.86 87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55 88.44

88.47

88.10

87.09 86.78

86.40 86.63

86.55

87.66 87.32

86.55

86.97 86.91 87.83

88.03 88.0888.27

87.0887.00 86.76

87.84

86.97 86.78

86.49

86.84

87.92 86.78

87.95

86.98

87.81

86.76 87.0187.06

86.69

88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.1688.23

87.90

88.29

87.9187.9888.09

88.23

88.23 88.22

88.16

88.40

88.23 88.16

86.46

86.73 90.09 90.11

90.17

89.83

89.79

89.75 88.95 89.14

88.62 88.53

88.9888.93 89.09

88.92

88.99

89.49

91.08 91.55

91.19

91.25

90.59

90.62

90.43

90.04

89.8191.44 89.27 89.31

91.30

89.25 89.23

91.21

91.28

88.86 90.04

86.15 86.16 86.27

88.93

86.22

88.78

86.51 87.04 88.69

88.66 89.21

89.48

86.98

89.41

91.54

90.91

91.31

93.19

86.15

88.16

88.4488.38

88.03

88.42

87.9988.04

88.36

88.14

88.3988.46

88.21

88.49

88.25

88.45

88.25

88.41

88.3088.2688.44

88.40

88.07

88.2388.1988.2188.1988.4088.3788.43

88.43

88.46

88.49

88.46 88.59

88.63

88.85 A

88.4588.4588.4588.46

88.8588.8588.8488.86

86.04

88.03

85.87 85.90 85.87

88.00 88.43

85.8088.1087.96 86.27

88.98

89.9389.72

85.87 86.04

88.79

88.6588.8088.7588.91

88.97 88.91

88.86 90.4690.4690.4590.48

90.26

90.87 90.54 89.88

89.70

92.40

92.99

93.36 9 0.34

92.86

97.78

94.07

89.77A89.89 90.40

90.63

90.73

91.00

90.79 90.65

90.74

91.11

91.44 91.42

91.46

90.69

90.32

90.40

90.6989.8789.37 88.7388.7488.7388.75

89.57

85.91 86.0686.19

89.07

88.89

89.2989.43

88.56

89.20

89.55

T88.42

88.72

88.65

88.66

88.06 T

88.49

88.39

86.12 86.29

88.23 88.77

86.18

91.3091.33

91.70

A

90.64 T 90.54

89.03

86.00 85.98 85.80 86.20

88.98

93.32 91.83

88.73

88.5889.4289 .73

T 90.62

90.91 91.33

91.68

91.74

91.68

91.12

91.30 91.88

A

88.3288.3088.33 88.44 88.43

85.9085.4885.96

89.51

85.60 85.22

90.09

88.61

89.94 88.3288.33

88.31

88.31 88.2487.94

88.1187.17

87.0086.9987.0086.98

85.52

85.92

86.93

85.66

90.49

85.29

88.29

95.70 86.80

87.97 86.98

86.7686.6286.3986.59 86.8986.8886.8986.87

95.51

87.33 87.05

85.73

87.39 86.57

88.13

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.8187.96

88.13 87.61

87.73

87.17

88.76

91.3191.30

90.3890.38

90.30

86.2886.33

85.79

88.22

88.30 88.4088.4088.48 88.47

88.38 88.46

88.27 88.37

88.16

88.3088.53 A

88.30 88.06

88.13

88.33

86.31 86.28

87.97

88.15 88.18

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

85.78

88.24 88.15 88.15

88.32

Canal Bega

Canal Bega

Canalul Bega

trotuar (pavaj) drum pamant

drum pamant (beton)

Z.V

Z.V

Po du

l S ta

fa n

C el

M ar

e

Z.V.

pilon pasaj

trotuar(pavele) trotuar(asfalt)

Po du

l E ro

ilo r (

da le

)

Canal Bega

(dale) (dale) (dale)

trotuar (pavaj)

Canal Bega

Po du

l M un

ci i

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

T

93.41

86.5886.72 86.71

86.5986.73

87.28

87.11 87.0086.71

C 86.81 C

86.94

86.92 C

86.81

88.40

87.03 87.57

87.48

86.6586.64

87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55 88.44

88.47

88.10

87.09 86.78

86.40 86.63

86.55

87.66 87.32

86.55

86.97 86.91 87.83

88.03 88.0888.27

87.08

87.81 88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.16

86.98

93.19

88.3388.3288.30

87.0086.9987.0086.98

85.52

85.92

86.93

85.66

90.49

85.29

88.29

95.70 86.80

86.7686.6286.3986.59 86.8986.8886.8986.87

95.51

87.33 87.05

85.73

87.39 86.57

88.13

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.8187.96

88.13 87.61

87.73

87.17

88.4088.40

86.28

87.97

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

88.15 88.15

88.32

trotuar (pavaj)

Canal Bega

(dale)

pilon pasaj

pilon pasaj

trotuar (pavaj)

(dale)

PO D

U L M

U N

C II

RAMP A AVA

L PEN TRU

INTER VENTI

I DE U RGEN

TA

T19 T20 T21 T22

T23 T24 T25

T26 T27 T28 T29

T21-A T21-B T21-C

T24-A T24-B T26-A T26-B T26-C

Statie Vaporetto

2+ 10

0

2+ 80

0

3+ 50

0

4+ 20

0

4+900

5+ 60

0

6+ 30

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

3

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 1+400.00 - 2+100.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .2

9

82 .2

3

82 .2

0

82 .4

1

82 .2

3

82 .2

5

82 .1

9

82 .5

1

82 .3

0

82 .3

6

82 .5

1

82 .2

3

82 .1

8

82 .2

6

82 .3

0

82 .3

2

82 .1

8

82 .1

3

82 .2

7

82 .3

0

82 .1

6

81 .9

4

82 .0

3

81 .9

4

81 .8

6

81 .9

3

81 .6

0

81 .7

5

81 .4

4

81 .8

7

82 .2

6

82 .1

1

81 .9

9

81 .9

5

82 .1

0

82 .0

0

81 .7

0

81 .7

7

81 .7

5

81 .6

0

81 .5

8

81 .6

0

81 .4

2

81 .4

0

81 .2

9

81 .1

9

81 .5

5

81 .8

1

82 .0

8

82 .1

4

82 .2

8

82 .5

3

82 .5

7

82 .4

2

82 .3

6

82 .3

0

82 .2

4

82 .3

0

82 .2

5

81 .9

9

82 .2

3

82 .1

7

81 .8

8

81 .7

9

81 .7

8

81 .8

9

82 .1

7

81 .8

1

81 .7

7

81 .7

9

81 .7

8

81 .6

0

81 .8

1

81 .9

7

82 .1

1

81 .9

5

81 .8

9

82 .1

9

82 .1

1

81 .9

3

81 .8

2

81 .7

1

81 .7

0

81 .8

1

81 .7

8

81 .6

5

81 .7

3

81 .8

9

82 .1

5

82 .1

2

82 .3

6

82 .5

8

82 .3

5

82 .2

7

82 .1

9

82 .0

8

82 .0

1

81 .7

6

81 .5

1

81 .5

6

81 .6

5

81 .6

2

81 .6

8

81 .7

5

81 .6

6

81 .7

4

81 .8

1

81 .9

1

81 .7

8

81 .8

9

82 .0

5

81 .9

4

81 .8

0

81 .5

6

81 .6

9

81 .9

1

81 .7

4

81 .7

8

82 .0

1

81 .8

2

81 .6

2

81 .6

3

81 .4

7

81 .5

5

81 .4

8

81 .6

5

81 .8

0

81 .7

5

81 .7

8

82 .2

8

82 .0

8

81 .8

2

81 .7

4

81 .6

5

81 .5

6

81 .4

7

81 .3

8

81 .3

7

81 .7

6

81 .4

9

81 .5

1

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

14 00

.0 0

14 05

.0 0

14 10

.0 0

14 15

.0 0

14 20

.0 0

14 25

.0 0

14 30

.0 0

14 35

.0 0

14 40

.0 0

14 45

.0 0

14 50

.0 0

14 55

.0 0

14 60

.0 0

14 65

.0 0

14 70

.0 0

14 75

.0 0

14 80

.0 0

14 85

.0 0

14 90

.0 0

14 95

.0 0

15 00

.0 0

15 05

.0 0

15 10

.0 0

15 15

.0 0

15 20

.0 0

15 25

.0 0

15 30

.0 0

15 35

.0 0

15 40

.0 0

15 45

.0 0

15 50

.0 0

15 55

.0 0

15 60

.0 0

15 65

.0 0

15 70

.0 0

15 75

.0 0

15 80

.0 0

15 85

.0 0

15 90

.0 0

15 95

.0 0

16 00

.0 0

16 05

.0 0

16 10

.0 0

16 15

.0 0

16 20

.0 0

16 25

.0 0

16 30

.0 0

16 35

.0 0

16 40

.0 0

16 45

.0 0

16 50

.0 0

16 55

.0 0

16 60

.0 0

16 65

.0 0

16 70

.0 0

16 75

.0 0

16 80

.0 0

16 85

.0 0

16 90

.0 0

16 95

.0 0

17 00

.0 0

17 05

.0 0

17 10

.0 0

17 15

.0 0

17 20

.0 0

17 25

.0 0

17 30

.0 0

17 35

.0 0

17 40

.0 0

17 45

.0 0

17 50

.0 0

17 55

.0 0

17 60

.0 0

17 65

.0 0

17 70

.0 0

17 75

.0 0

17 80

.0 0

17 85

.0 0

17 90

.0 0

17 95

.0 0

18 00

.0 0

18 05

.0 0

18 10

.0 0

18 15

.0 0

18 20

.0 0

18 25

.0 0

18 30

.0 0

18 35

.0 0

18 40

.0 0

18 45

.0 0

18 50

.0 0

18 55

.0 0

18 60

.0 0

18 65

.0 0

18 70

.0 0

18 75

.0 0

18 80

.0 0

18 85

.0 0

18 90

.0 0

18 95

.0 0

19 00

.0 0

19 05

.0 0

19 10

.0 0

19 15

.0 0

19 20

.0 0

19 25

.0 0

19 30

.0 0

19 35

.0 0

19 40

.0 0

19 45

.0 0

19 50

.0 0

19 55

.0 0

19 60

.0 0

19 65

.0 0

19 70

.0 0

19 75

.0 0

19 80

.0 0

19 85

.0 0

19 90

.0 0

19 95

.0 0

20 00

.0 0

20 05

.0 0

20 10

.0 0

20 15

.0 0

20 20

.0 0

20 25

.0 0

20 30

.0 0

20 35

.0 0

20 40

.0 0

20 45

.0 0

20 50

.0 0

20 55

.0 0

20 60

.0 0

20 65

.0 0

20 70

.0 0

20 75

.0 0

20 80

.0 0

20 85

.0 0

20 90

.0 0

20 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478650
AutoCAD SHX Text
478675
AutoCAD SHX Text
478700
AutoCAD SHX Text
478725
AutoCAD SHX Text
478750
AutoCAD SHX Text
478775
AutoCAD SHX Text
478800
AutoCAD SHX Text
478900
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
478975
AutoCAD SHX Text
479000
AutoCAD SHX Text
479025
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479075
AutoCAD SHX Text
479100
AutoCAD SHX Text
204700
AutoCAD SHX Text
204725
AutoCAD SHX Text
204750
AutoCAD SHX Text
204775
AutoCAD SHX Text
204775
AutoCAD SHX Text
204800
AutoCAD SHX Text
204800
AutoCAD SHX Text
204825
AutoCAD SHX Text
204825
AutoCAD SHX Text
204850
AutoCAD SHX Text
204850
AutoCAD SHX Text
204875
AutoCAD SHX Text
204875
AutoCAD SHX Text
204900
AutoCAD SHX Text
204900
AutoCAD SHX Text
204925
AutoCAD SHX Text
204925
AutoCAD SHX Text
204950
AutoCAD SHX Text
204950
AutoCAD SHX Text
204975
AutoCAD SHX Text
204975
AutoCAD SHX Text
205000
AutoCAD SHX Text
205000
AutoCAD SHX Text
205025
AutoCAD SHX Text
205025
AutoCAD SHX Text
205050
AutoCAD SHX Text
205050
AutoCAD SHX Text
205075
AutoCAD SHX Text
205075
AutoCAD SHX Text
205100
AutoCAD SHX Text
205100
AutoCAD SHX Text
205125
AutoCAD SHX Text
205125
AutoCAD SHX Text
205150
AutoCAD SHX Text
205150
AutoCAD SHX Text
205175
AutoCAD SHX Text
205175
AutoCAD SHX Text
205200
AutoCAD SHX Text
205200
AutoCAD SHX Text
205225
AutoCAD SHX Text
205225
AutoCAD SHX Text
205250
AutoCAD SHX Text
205250
AutoCAD SHX Text
205275
AutoCAD SHX Text
205275
AutoCAD SHX Text
205300
AutoCAD SHX Text
205300
AutoCAD SHX Text
205325
AutoCAD SHX Text
205325
AutoCAD SHX Text
205350
AutoCAD SHX Text
205350
AutoCAD SHX Text
205375
AutoCAD SHX Text
205375
AutoCAD SHX Text
205400
AutoCAD SHX Text
205400
AutoCAD SHX Text
205425
AutoCAD SHX Text
205450
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 3

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_3_-_Copy.pdf

88.53 88.41 88.57

88.14

86.21

88.60

88.11

86.2386.30

88.56

87.68

88.4988.4588.53 88.4488.5588.6188.3588.72

88.4988.4088.44

89.07

90.62 89.9790.71

90.1790.9390.84

92.67

90.94

90.81

90.58 90.79

90.25

91.80

91.14 89.04 89.2589.5989.6689.97

89.11

87.30

89.43

90.06A 86.28

86.93 86.99

91.4688.42

86.30

87.27

87.37

88.64

88.67

89.83

89.63 90.57

86.19

88.25

87.04

91.20

85.9385.89

90.53

90.83

90.87 91.01

89.22 89.1789.04

88.80 88.5788.52

88.28

86.67

88.40

86.10

86.09 86.20

89.65

93.41

88.59

87.56 86.47

86.5886.72

86.54

86.71

86.5986.73

87.28 86.18

86.10

88.57

86.09 85.99

87.43

87.47

87.39

87.34 87.68

88.33 88.07

88.07 87.84

87.11 87.00

87.54

86.71

C 86.81 C

86.94

86.92 C

86.81

88.40

87.03 87.57

87.48

86.6586.64

88.16

86.85

86.58

86.86 87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55 88.44

88.47

88.10

87.09 86.78

86.40 86.63

86.55

87.66 87.32

86.55

86.97 86.91 87.83

88.03 88.0888.27

87.0887.00 86.76

87.84

86.97 86.78

86.49

86.84

87.92 86.78

87.95

86.98

87.81

86.76 87.0187.06

86.69

88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.1688.23

87.90

88.29

87.9187.9888.09

88.23

88.23 88.22

88.16

88.40

88.23 88.16

86.46

86.73 90.09 90.11

90.17

89.83

89.79

89.75 88.95 89.14

88.62 88.53

88.9888.93 89.09

88.92

88.99

89.49

91.08 91.55

91.19

91.25

90.59

90.62

90.43

90.04

89.8191.44 89.27 89.31

91.30

89.25 89.23

91.21

91.28

88.86 90.04

86.15 86.16 86.27

88.93

86.22

88.78

86.51 87.04 88.69

88.66 89.21

89.48

86.98

89.41

91.54

90.91

91.31

93.19

86.15

88.16

88.4488.38

88.03

88.42

87.9988.04

88.36

88.14

88.3988.46

88.21

88.49

88.25

88.45

88.25

88.41

88.3088.2688.44

88.40

88.07

88.2388.1988.2188.1988.4088.3788.43

88.43

88.46

88.49

88.46 88.59

88.63

88.85 A

88.4588.4588.4588.46

88.8588.8588.8488.86

86.04

88.03

85.87 85.90 85.87

88.00 88.43

85.8088.1087.96 86.27

88.98

89.9389.72

85.87 86.04

88.79

88.6588.8088.7588.91

88.97 88.91

88.86 90.4690.4690.4590.48

90.26

90.87 90.54 89.88

89.70

92.40

92.99

93.36 9 0.34

92.86

97.78

94.07

89.77A89.89 90.40

90.63

90.73

91.00

90.79 90.65

90.74

91.11

91.44 91.42

91.46

90.69

90.32

90.40

90.6989.8789.37 88.7388.7488.7388.75

89.57

85.91 86.0686.19

89.07

88.89

89.2989.43

88.56

89.20

89.55

T88.42

88.72

88.65

88.66

88.06 T

88.49

88.39

86.12 86.29

88.23 88.77

86.18

91.3091.33

91.70

A

90.64 T 90.54

89.03

86.00 85.98 85.80 86.20

88.98

93.32 91.83

88.73

88.5889.4289 .73

T 90.62

90.91 91.33

91.68

91.74

91.68

91.12

91.30 91.88

A

88.3288.3088.33 88.44 88.43

85.9085.4885.96

89.51

85.60 85.22

90.09

88.61

89.94 88.3288.33

88.31

88.31 88.2487.94

88.1187.17

87.0086.9987.0086.98

85.52

85.92

86.93

85.66

90.49

85.29

88.29

95.70 86.80

87.97 86.98

86.7686.6286.3986.59 86.8986.8886.8986.87

95.51

87.33 87.05

85.73

87.39 86.57

88.13

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.8187.96

88.13 87.61

87.73

87.17

88.76

91.3191.30

90.3890.38

90.30

86.2886.33

85.79

88.22

88.30 88.4088.4088.48 88.47

88.38 88.46

88.27 88.37

88.16

88.3088.53 A

88.30 88.06

88.13

88.33

86.31 86.28

87.97

88.15 88.18

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

85.78

88.24 88.15 88.15

88.32

Canal Bega

Canal Bega

Canalul Bega

trotuar (pavaj) drum pamant

drum pamant (beton)

Z.V

Z.V

Po du

l S ta

fa n

C el

M ar

e

Z.V.

pilon pasaj

trotuar(pavele) trotuar(asfalt)

Po du

l E ro

ilo r (

da le

)

Canal Bega

(dale) (dale) (dale)

trotuar (pavaj)

Canal Bega

Po du

l M un

ci i

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

T

93.41

86.5886.72 86.71

86.5986.73

87.28

87.11 87.0086.71

C 86.81 C

86.94

86.92 C

86.81

88.40

87.03 87.57

87.48

86.6586.64

87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55 88.44

88.47

88.10

87.09 86.78

86.40 86.63

86.55

87.66 87.32

86.55

86.97 86.91 87.83

88.03 88.0888.27

87.08

87.81 88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.16

86.98

93.19

88.3388.3288.30

87.0086.9987.0086.98

85.52

85.92

86.93

85.66

90.49

85.29

88.29

95.70 86.80

86.7686.6286.3986.59 86.8986.8886.8986.87

95.51

87.33 87.05

85.73

87.39 86.57

88.13

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.8187.96

88.13 87.61

87.73

87.17

88.4088.40

86.28

87.97

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

88.15 88.15

88.32

trotuar (pavaj)

Canal Bega

(dale)

pilon pasaj

pilon pasaj

trotuar (pavaj)

(dale)

PO D

U L M

U N

C II

RAMP A AVA

L PEN TRU

INTER VENTI

I DE U RGEN

TA

T19 T20 T21 T22

T23 T24 T25

T26 T27 T28 T29

T21-A T21-B T21-C

T24-A T24-B T26-A T26-B T26-C

Statie Vaporetto

2+ 10

0

2+ 80

0

3+ 50

0

4+ 20

0

4+900

5+ 60

0

6+ 30

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

3

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 1+400.00 - 2+100.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .2

9

82 .2

3

82 .2

0

82 .4

1

82 .2

3

82 .2

5

82 .1

9

82 .5

1

82 .3

0

82 .3

6

82 .5

1

82 .2

3

82 .1

8

82 .2

6

82 .3

0

82 .3

2

82 .1

8

82 .1

3

82 .2

7

82 .3

0

82 .1

6

81 .9

4

82 .0

3

81 .9

4

81 .8

6

81 .9

3

81 .6

0

81 .7

5

81 .4

4

81 .8

7

82 .2

6

82 .1

1

81 .9

9

81 .9

5

82 .1

0

82 .0

0

81 .7

0

81 .7

7

81 .7

5

81 .6

0

81 .5

8

81 .6

0

81 .4

2

81 .4

0

81 .2

9

81 .1

9

81 .5

5

81 .8

1

82 .0

8

82 .1

4

82 .2

8

82 .5

3

82 .5

7

82 .4

2

82 .3

6

82 .3

0

82 .2

4

82 .3

0

82 .2

5

81 .9

9

82 .2

3

82 .1

7

81 .8

8

81 .7

9

81 .7

8

81 .8

9

82 .1

7

81 .8

1

81 .7

7

81 .7

9

81 .7

8

81 .6

0

81 .8

1

81 .9

7

82 .1

1

81 .9

5

81 .8

9

82 .1

9

82 .1

1

81 .9

3

81 .8

2

81 .7

1

81 .7

0

81 .8

1

81 .7

8

81 .6

5

81 .7

3

81 .8

9

82 .1

5

82 .1

2

82 .3

6

82 .5

8

82 .3

5

82 .2

7

82 .1

9

82 .0

8

82 .0

1

81 .7

6

81 .5

1

81 .5

6

81 .6

5

81 .6

2

81 .6

8

81 .7

5

81 .6

6

81 .7

4

81 .8

1

81 .9

1

81 .7

8

81 .8

9

82 .0

5

81 .9

4

81 .8

0

81 .5

6

81 .6

9

81 .9

1

81 .7

4

81 .7

8

82 .0

1

81 .8

2

81 .6

2

81 .6

3

81 .4

7

81 .5

5

81 .4

8

81 .6

5

81 .8

0

81 .7

5

81 .7

8

82 .2

8

82 .0

8

81 .8

2

81 .7

4

81 .6

5

81 .5

6

81 .4

7

81 .3

8

81 .3

7

81 .7

6

81 .4

9

81 .5

1

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

14 00

.0 0

14 05

.0 0

14 10

.0 0

14 15

.0 0

14 20

.0 0

14 25

.0 0

14 30

.0 0

14 35

.0 0

14 40

.0 0

14 45

.0 0

14 50

.0 0

14 55

.0 0

14 60

.0 0

14 65

.0 0

14 70

.0 0

14 75

.0 0

14 80

.0 0

14 85

.0 0

14 90

.0 0

14 95

.0 0

15 00

.0 0

15 05

.0 0

15 10

.0 0

15 15

.0 0

15 20

.0 0

15 25

.0 0

15 30

.0 0

15 35

.0 0

15 40

.0 0

15 45

.0 0

15 50

.0 0

15 55

.0 0

15 60

.0 0

15 65

.0 0

15 70

.0 0

15 75

.0 0

15 80

.0 0

15 85

.0 0

15 90

.0 0

15 95

.0 0

16 00

.0 0

16 05

.0 0

16 10

.0 0

16 15

.0 0

16 20

.0 0

16 25

.0 0

16 30

.0 0

16 35

.0 0

16 40

.0 0

16 45

.0 0

16 50

.0 0

16 55

.0 0

16 60

.0 0

16 65

.0 0

16 70

.0 0

16 75

.0 0

16 80

.0 0

16 85

.0 0

16 90

.0 0

16 95

.0 0

17 00

.0 0

17 05

.0 0

17 10

.0 0

17 15

.0 0

17 20

.0 0

17 25

.0 0

17 30

.0 0

17 35

.0 0

17 40

.0 0

17 45

.0 0

17 50

.0 0

17 55

.0 0

17 60

.0 0

17 65

.0 0

17 70

.0 0

17 75

.0 0

17 80

.0 0

17 85

.0 0

17 90

.0 0

17 95

.0 0

18 00

.0 0

18 05

.0 0

18 10

.0 0

18 15

.0 0

18 20

.0 0

18 25

.0 0

18 30

.0 0

18 35

.0 0

18 40

.0 0

18 45

.0 0

18 50

.0 0

18 55

.0 0

18 60

.0 0

18 65

.0 0

18 70

.0 0

18 75

.0 0

18 80

.0 0

18 85

.0 0

18 90

.0 0

18 95

.0 0

19 00

.0 0

19 05

.0 0

19 10

.0 0

19 15

.0 0

19 20

.0 0

19 25

.0 0

19 30

.0 0

19 35

.0 0

19 40

.0 0

19 45

.0 0

19 50

.0 0

19 55

.0 0

19 60

.0 0

19 65

.0 0

19 70

.0 0

19 75

.0 0

19 80

.0 0

19 85

.0 0

19 90

.0 0

19 95

.0 0

20 00

.0 0

20 05

.0 0

20 10

.0 0

20 15

.0 0

20 20

.0 0

20 25

.0 0

20 30

.0 0

20 35

.0 0

20 40

.0 0

20 45

.0 0

20 50

.0 0

20 55

.0 0

20 60

.0 0

20 65

.0 0

20 70

.0 0

20 75

.0 0

20 80

.0 0

20 85

.0 0

20 90

.0 0

20 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478650
AutoCAD SHX Text
478675
AutoCAD SHX Text
478700
AutoCAD SHX Text
478725
AutoCAD SHX Text
478750
AutoCAD SHX Text
478775
AutoCAD SHX Text
478800
AutoCAD SHX Text
478900
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
478975
AutoCAD SHX Text
479000
AutoCAD SHX Text
479025
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479075
AutoCAD SHX Text
479100
AutoCAD SHX Text
204700
AutoCAD SHX Text
204725
AutoCAD SHX Text
204750
AutoCAD SHX Text
204775
AutoCAD SHX Text
204775
AutoCAD SHX Text
204800
AutoCAD SHX Text
204800
AutoCAD SHX Text
204825
AutoCAD SHX Text
204825
AutoCAD SHX Text
204850
AutoCAD SHX Text
204850
AutoCAD SHX Text
204875
AutoCAD SHX Text
204875
AutoCAD SHX Text
204900
AutoCAD SHX Text
204900
AutoCAD SHX Text
204925
AutoCAD SHX Text
204925
AutoCAD SHX Text
204950
AutoCAD SHX Text
204950
AutoCAD SHX Text
204975
AutoCAD SHX Text
204975
AutoCAD SHX Text
205000
AutoCAD SHX Text
205000
AutoCAD SHX Text
205025
AutoCAD SHX Text
205025
AutoCAD SHX Text
205050
AutoCAD SHX Text
205050
AutoCAD SHX Text
205075
AutoCAD SHX Text
205075
AutoCAD SHX Text
205100
AutoCAD SHX Text
205100
AutoCAD SHX Text
205125
AutoCAD SHX Text
205125
AutoCAD SHX Text
205150
AutoCAD SHX Text
205150
AutoCAD SHX Text
205175
AutoCAD SHX Text
205175
AutoCAD SHX Text
205200
AutoCAD SHX Text
205200
AutoCAD SHX Text
205225
AutoCAD SHX Text
205225
AutoCAD SHX Text
205250
AutoCAD SHX Text
205250
AutoCAD SHX Text
205275
AutoCAD SHX Text
205275
AutoCAD SHX Text
205300
AutoCAD SHX Text
205300
AutoCAD SHX Text
205325
AutoCAD SHX Text
205325
AutoCAD SHX Text
205350
AutoCAD SHX Text
205350
AutoCAD SHX Text
205375
AutoCAD SHX Text
205375
AutoCAD SHX Text
205400
AutoCAD SHX Text
205400
AutoCAD SHX Text
205425
AutoCAD SHX Text
205450
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 3

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_2.pdf

88.24

85.54

87.96

85.87

88.08

88.03

85.92

87.81

85.5285.23

87.84

87.95

87.50

86.00 86.07

90.77

88.56

88.62 88.54

91.02

88.01

86.60

87.81

85.33

87.90

87.84

85.05

85.51

85.10

85.46

85.72

85.55

87.7187.67

88.76

87.65

87.57

87.53

85.86

87.61

86.22

86.49

87.82

85.72

87.26

85.48 84.57

87.1185.72

85.27 85.05 86.18

85.98 86.15

87.42

85.5787.58 87.56

86.33

85.42

85.79

85.30

85.15

85.01

84.87

85.85

87.66

86.51

87.66

87.66 87.77

87.40

86.71

87.82

88.22

88.30

86.02

86.00

85.59

85.97

85.08 85.27

85.5585.12

85.89

88.06

87.89 88.34

88.79

88.1988.18

86.45

91.29 91.30

87.49

86.72 86.77

86.88

88.58

88.53

87.12

87.37

87.22

87.25

88.51

86.77

88.00

88.73

88.17

86.45

88.42

86.73

86.45

86.99

89.15

86.8690.22 90.39

91.34

88.16

86.85

86.58

86.86 86.78 87.95

86.98 86.76

87.0187.06 86.69

87.9187.9888.09

88.23

88.23 88.22

88.16

88.40

88.23 88.16

88.48 88.56

88.41

88.54

86.66

86.94

88.36

86.39

86.8286.82

88.16

86.8786.83

88.57

86.88

86.46

88.58

86.73 87.02

88.2788.1888.2888.5388.41

91.17

86.44

87.9587.9487.96 A

87.78

A

87.98

87.82

87.87

85.79

88.1988.20 89.18

88.04

88.00

87.86

87.68

85.63

87.8487.90

87.90

87.89

87.8987.71

87.60

89.04

88.2088.20

91.33

88.51

88.21

88.49

88.1987.97

85.77 85.48

88.11

88.11

86.2886.33

85.79

88.22

88.30 88.4888.47 88.38

88.46 88.27

88.37

88.16

88.3088.53 A

88.30 88.06

88.13

88.33 A

88.19

88.2288.21

88.14

88.33

87.28 A

86.53

88.65

88.48

88.36

88.72 88.66 88.76

88.30

88.42

86.28 86.18

86.17 85.73

88.42

88.26

88.36

A

88.36

88.04 88.28

88.22

85.86

88.5288.32 88.23

88.31

88.2888.35 88.59

88.68 89.02

88.85

88.92

87.88

88.42

92.62

88.9588.96

90.0790.09

88.15 88.18

85.78

88.24

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

(dale)

Pa sa

re la

G EL

U (p

as aj

p ie

to na

l)

(dale)

Canal Bega

Canalul Bega

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt) trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

Z.V.

Canal Bega

(dale)

VV

V

V

V

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

T9

T10

T11

T12 T13 T14

T15 T16 T17 T18 T19

T11-A

T13-A T15-A

Statie Vaporetto

0+ 70

0

1+ 40

0

2+ 10

0

2+ 80

0

3+ 50

0

4+ 20

0

4+900

5+ 60

0

6+ 30

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

2

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 0+700.00 - 1+400.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate 82

.1 3

82 .3

9

82 .2

9

82 .4

7

82 .6

4

82 .8

8

82 .7

5

83 .0

4

82 .7

7

82 .5

3

82 .8

2

82 .9

9

82 .9

5

82 .9

4

82 .6

2

83 .0

2

83 .1

6

82 .7

0

82 .7

3

82 .3

1

82 .7

4

82 .6

7

82 .4

1

82 .4

9

82 .5

0

82 .4

3

82 .6

1

82 .7

2

82 .9

3

82 .1

9

82 .1

7

82 .2

8

82 .3

0

82 .5

3

82 .6

4

82 .4

4

82 .1

3

82 .2

6

82 .4

4

82 .4

4

82 .3

4

82 .5

0

82 .4

5

82 .4

0

82 .3

3

82 .5

4

82 .3

5

82 .4

6

82 .3

4

82 .5

8

82 .4

3

82 .3

1

82 .3

1

82 .3

5

82 .3

8

82 .4

4

82 .4

0

82 .3

3

82 .3

7

82 .4

8

82 .2

8

82 .3

9

82 .4

9

82 .5

8

82 .2

4

82 .3

8

82 .5

1

82 .5

2

82 .5

8

82 .8

3

82 .7

8

82 .5

8

82 .3

4

82 .2

1

82 .3

4

82 .4

7

82 .4

7

82 .4

9

82 .4

8

82 .2

5

82 .2

8

82 .6

1

82 .5

4

82 .3

9

82 .4

5

82 .3

0

82 .6

2

82 .4

7

82 .3

3

82 .9

5

82 .0

8

82 .2

5

82 .3

9

82 .1

4

82 .2

0

82 .2

8

82 .9

2

82 .6

1

82 .6

2

82 .7

9

82 .4

5

82 .5

5

82 .5

1

81 .8

2

82 .5

9

82 .4

2

82 .5

2

82 .7

5

82 .6

2

82 .5

9

82 .4

6

82 .2

9

82 .4

1

82 .5

1

82 .5

6

82 .8

3

82 .3

6

82 .6

4

82 .2

2

82 .6

0

82 .7

6

82 .6

3

82 .9

2

82 .8

5

82 .5

2

82 .3

7

82 .5

5

82 .3

4

82 .2

4

82 .3

4

82 .1

7

82 .2

2

82 .3

3

82 .2

4

81 .9

6

82 .3

5

82 .3

0

82 .3

1

82 .4

2

82 .3

6

82 .2

9

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

70 0.

00

70 5.

00

71 0.

00

71 5.

00

72 0.

00

72 5.

00

73 0.

00

73 5.

00

74 0.

00

74 5.

00

75 0.

00

75 5.

00

76 0.

00

76 5.

00

77 0.

00

77 5.

00

78 0.

00

78 5.

00

79 0.

00

79 5.

00

80 0.

00

80 5.

00

81 0.

00

81 5.

00

82 0.

00

82 5.

00

83 0.

00

83 5.

00

84 0.

00

84 5.

00

85 0.

00

85 5.

00

86 0.

00

86 5.

00

87 0.

00

87 5.

00

88 0.

00

88 5.

00

89 0.

00

89 5.

00

90 0.

00

90 5.

00

91 0.

00

91 5.

00

92 0.

00

92 5.

00

93 0.

00

93 5.

00

94 0.

00

94 5.

00

95 0.

00

95 5.

00

96 0.

00

96 5.

00

97 0.

00

97 5.

00

98 0.

00

98 5.

00

99 0.

00

99 5.

00

10 00

.0 0

10 05

.0 0

10 10

.0 0

10 15

.0 0

10 20

.0 0

10 25

.0 0

10 30

.0 0

10 35

.0 0

10 40

.0 0

10 45

.0 0

10 50

.0 0

10 55

.0 0

10 60

.0 0

10 65

.0 0

10 70

.0 0

10 75

.0 0

10 80

.0 0

10 85

.0 0

10 90

.0 0

10 95

.0 0

11 00

.0 0

11 05

.0 0

11 10

.0 0

11 15

.0 0

11 20

.0 0

11 25

.0 0

11 30

.0 0

11 35

.0 0

11 40

.0 0

11 45

.0 0

11 50

.0 0

11 55

.0 0

11 60

.0 0

11 65

.0 0

11 70

.0 0

11 75

.0 0

11 80

.0 0

11 85

.0 0

11 90

.0 0

11 95

.0 0

12 00

.0 0

12 05

.0 0

12 10

.0 0

12 15

.0 0

12 20

.0 0

12 25

.0 0

12 30

.0 0

12 35

.0 0

12 40

.0 0

12 45

.0 0

12 50

.0 0

12 55

.0 0

12 60

.0 0

12 65

.0 0

12 70

.0 0

12 75

.0 0

12 80

.0 0

12 85

.0 0

12 90

.0 0

12 95

.0 0

13 00

.0 0

13 05

.0 0

13 10

.0 0

13 15

.0 0

13 20

.0 0

13 25

.0 0

13 30

.0 0

13 35

.0 0

13 40

.0 0

13 45

.0 0

13 50

.0 0

13 55

.0 0

13 60

.0 0

13 65

.0 0

13 70

.0 0

13 75

.0 0

13 80

.0 0

13 85

.0 0

13 90

.0 0

13 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478350
AutoCAD SHX Text
478375
AutoCAD SHX Text
478400
AutoCAD SHX Text
478425
AutoCAD SHX Text
478450
AutoCAD SHX Text
478475
AutoCAD SHX Text
478500
AutoCAD SHX Text
478600
AutoCAD SHX Text
478675
AutoCAD SHX Text
478700
AutoCAD SHX Text
478725
AutoCAD SHX Text
478750
AutoCAD SHX Text
478775
AutoCAD SHX Text
478800
AutoCAD SHX Text
204000
AutoCAD SHX Text
204025
AutoCAD SHX Text
204050
AutoCAD SHX Text
204075
AutoCAD SHX Text
204075
AutoCAD SHX Text
204100
AutoCAD SHX Text
204100
AutoCAD SHX Text
204125
AutoCAD SHX Text
204125
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204175
AutoCAD SHX Text
204175
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204225
AutoCAD SHX Text
204225
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204275
AutoCAD SHX Text
204275
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
204325
AutoCAD SHX Text
204325
AutoCAD SHX Text
204350
AutoCAD SHX Text
204350
AutoCAD SHX Text
204375
AutoCAD SHX Text
204375
AutoCAD SHX Text
204400
AutoCAD SHX Text
204400
AutoCAD SHX Text
204425
AutoCAD SHX Text
204425
AutoCAD SHX Text
204450
AutoCAD SHX Text
204450
AutoCAD SHX Text
204475
AutoCAD SHX Text
204475
AutoCAD SHX Text
204500
AutoCAD SHX Text
204500
AutoCAD SHX Text
204525
AutoCAD SHX Text
204525
AutoCAD SHX Text
204550
AutoCAD SHX Text
204550
AutoCAD SHX Text
204575
AutoCAD SHX Text
204575
AutoCAD SHX Text
204600
AutoCAD SHX Text
204600
AutoCAD SHX Text
204625
AutoCAD SHX Text
204625
AutoCAD SHX Text
204650
AutoCAD SHX Text
204650
AutoCAD SHX Text
204675
AutoCAD SHX Text
204675
AutoCAD SHX Text
204700
AutoCAD SHX Text
204700
AutoCAD SHX Text
204725
AutoCAD SHX Text
204750
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 2

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_2_-_Copy.pdf

88.24

85.54

87.96

85.87

88.08

88.03

85.92

87.81

85.5285.23

87.84

87.95

87.50

86.00 86.07

90.77

88.56

88.62 88.54

91.02

88.01

86.60

87.81

85.33

87.90

87.84

85.05

85.51

85.10

85.46

85.72

85.55

87.7187.67

88.76

87.65

87.57

87.53

85.86

87.61

86.22

86.49

87.82

85.72

87.26

85.48 84.57

87.1185.72

85.27 85.05 86.18

85.98 86.15

87.42

85.5787.58 87.56

86.33

85.42

85.79

85.30

85.15

85.01

84.87

85.85

87.66

86.51

87.66

87.66 87.77

87.40

86.71

87.82

88.22

88.30

86.02

86.00

85.59

85.97

85.08 85.27

85.5585.12

85.89

88.06

87.89 88.34

88.79

88.1988.18

86.45

91.29 91.30

87.49

86.72 86.77

86.88

88.58

88.53

87.12

87.37

87.22

87.25

88.51

86.77

88.00

88.73

88.17

86.45

88.42

86.73

86.45

86.99

89.15

86.8690.22 90.39

91.34

88.16

86.85

86.58

86.86 86.78 87.95

86.98 86.76

87.0187.06 86.69

87.9187.9888.09

88.23

88.23 88.22

88.16

88.40

88.23 88.16

88.48 88.56

88.41

88.54

86.66

86.94

88.36

86.39

86.8286.82

88.16

86.8786.83

88.57

86.88

86.46

88.58

86.73 87.02

88.2788.1888.2888.5388.41

91.17

86.44

87.9587.9487.96 A

87.78

A

87.98

87.82

87.87

85.79

88.1988.20 89.18

88.04

88.00

87.86

87.68

85.63

87.8487.90

87.90

87.89

87.8987.71

87.60

89.04

88.2088.20

91.33

88.51

88.21

88.49

88.1987.97

85.77 85.48

88.11

88.11

86.2886.33

85.79

88.22

88.30 88.4888.47 88.38

88.46 88.27

88.37

88.16

88.3088.53 A

88.30 88.06

88.13

88.33 A

88.19

88.2288.21

88.14

88.33

87.28 A

86.53

88.65

88.48

88.36

88.72 88.66 88.76

88.30

88.42

86.28 86.18

86.17 85.73

88.42

88.26

88.36

A

88.36

88.04 88.28

88.22

85.86

88.5288.32 88.23

88.31

88.2888.35 88.59

88.68 89.02

88.85

88.92

87.88

88.42

92.62

88.9588.96

90.0790.09

88.15 88.18

85.78

88.24

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

(dale)

Pa sa

re la

G EL

U (p

as aj

p ie

to na

l)

(dale)

Canal Bega

Canalul Bega

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt) trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

Z.V.

Canal Bega

(dale)

VV

V

V

V

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0, 4k

V

0,4kV

T9

T10

T11

T12 T13 T14

T15 T16 T17 T18 T19

T11-A

T13-A T15-A

Statie Vaporetto

0+ 70

0

1+ 40

0

2+ 10

0

2+ 80

0

3+ 50

0

4+ 20

0

4+900

5+ 60

0

6+ 30

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

2

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 0+700.00 - 1+400.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate 82

.1 3

82 .3

9

82 .2

9

82 .4

7

82 .6

4

82 .8

8

82 .7

5

83 .0

4

82 .7

7

82 .5

3

82 .8

2

82 .9

9

82 .9

5

82 .9

4

82 .6

2

83 .0

2

83 .1

6

82 .7

0

82 .7

3

82 .3

1

82 .7

4

82 .6

7

82 .4

1

82 .4

9

82 .5

0

82 .4

3

82 .6

1

82 .7

2

82 .9

3

82 .1

9

82 .1

7

82 .2

8

82 .3

0

82 .5

3

82 .6

4

82 .4

4

82 .1

3

82 .2

6

82 .4

4

82 .4

4

82 .3

4

82 .5

0

82 .4

5

82 .4

0

82 .3

3

82 .5

4

82 .3

5

82 .4

6

82 .3

4

82 .5

8

82 .4

3

82 .3

1

82 .3

1

82 .3

5

82 .3

8

82 .4

4

82 .4

0

82 .3

3

82 .3

7

82 .4

8

82 .2

8

82 .3

9

82 .4

9

82 .5

8

82 .2

4

82 .3

8

82 .5

1

82 .5

2

82 .5

8

82 .8

3

82 .7

8

82 .5

8

82 .3

4

82 .2

1

82 .3

4

82 .4

7

82 .4

7

82 .4

9

82 .4

8

82 .2

5

82 .2

8

82 .6

1

82 .5

4

82 .3

9

82 .4

5

82 .3

0

82 .6

2

82 .4

7

82 .3

3

82 .9

5

82 .0

8

82 .2

5

82 .3

9

82 .1

4

82 .2

0

82 .2

8

82 .9

2

82 .6

1

82 .6

2

82 .7

9

82 .4

5

82 .5

5

82 .5

1

81 .8

2

82 .5

9

82 .4

2

82 .5

2

82 .7

5

82 .6

2

82 .5

9

82 .4

6

82 .2

9

82 .4

1

82 .5

1

82 .5

6

82 .8

3

82 .3

6

82 .6

4

82 .2

2

82 .6

0

82 .7

6

82 .6

3

82 .9

2

82 .8

5

82 .5

2

82 .3

7

82 .5

5

82 .3

4

82 .2

4

82 .3

4

82 .1

7

82 .2

2

82 .3

3

82 .2

4

81 .9

6

82 .3

5

82 .3

0

82 .3

1

82 .4

2

82 .3

6

82 .2

9

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

70 0.

00

70 5.

00

71 0.

00

71 5.

00

72 0.

00

72 5.

00

73 0.

00

73 5.

00

74 0.

00

74 5.

00

75 0.

00

75 5.

00

76 0.

00

76 5.

00

77 0.

00

77 5.

00

78 0.

00

78 5.

00

79 0.

00

79 5.

00

80 0.

00

80 5.

00

81 0.

00

81 5.

00

82 0.

00

82 5.

00

83 0.

00

83 5.

00

84 0.

00

84 5.

00

85 0.

00

85 5.

00

86 0.

00

86 5.

00

87 0.

00

87 5.

00

88 0.

00

88 5.

00

89 0.

00

89 5.

00

90 0.

00

90 5.

00

91 0.

00

91 5.

00

92 0.

00

92 5.

00

93 0.

00

93 5.

00

94 0.

00

94 5.

00

95 0.

00

95 5.

00

96 0.

00

96 5.

00

97 0.

00

97 5.

00

98 0.

00

98 5.

00

99 0.

00

99 5.

00

10 00

.0 0

10 05

.0 0

10 10

.0 0

10 15

.0 0

10 20

.0 0

10 25

.0 0

10 30

.0 0

10 35

.0 0

10 40

.0 0

10 45

.0 0

10 50

.0 0

10 55

.0 0

10 60

.0 0

10 65

.0 0

10 70

.0 0

10 75

.0 0

10 80

.0 0

10 85

.0 0

10 90

.0 0

10 95

.0 0

11 00

.0 0

11 05

.0 0

11 10

.0 0

11 15

.0 0

11 20

.0 0

11 25

.0 0

11 30

.0 0

11 35

.0 0

11 40

.0 0

11 45

.0 0

11 50

.0 0

11 55

.0 0

11 60

.0 0

11 65

.0 0

11 70

.0 0

11 75

.0 0

11 80

.0 0

11 85

.0 0

11 90

.0 0

11 95

.0 0

12 00

.0 0

12 05

.0 0

12 10

.0 0

12 15

.0 0

12 20

.0 0

12 25

.0 0

12 30

.0 0

12 35

.0 0

12 40

.0 0

12 45

.0 0

12 50

.0 0

12 55

.0 0

12 60

.0 0

12 65

.0 0

12 70

.0 0

12 75

.0 0

12 80

.0 0

12 85

.0 0

12 90

.0 0

12 95

.0 0

13 00

.0 0

13 05

.0 0

13 10

.0 0

13 15

.0 0

13 20

.0 0

13 25

.0 0

13 30

.0 0

13 35

.0 0

13 40

.0 0

13 45

.0 0

13 50

.0 0

13 55

.0 0

13 60

.0 0

13 65

.0 0

13 70

.0 0

13 75

.0 0

13 80

.0 0

13 85

.0 0

13 90

.0 0

13 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478350
AutoCAD SHX Text
478375
AutoCAD SHX Text
478400
AutoCAD SHX Text
478425
AutoCAD SHX Text
478450
AutoCAD SHX Text
478475
AutoCAD SHX Text
478500
AutoCAD SHX Text
478600
AutoCAD SHX Text
478675
AutoCAD SHX Text
478700
AutoCAD SHX Text
478725
AutoCAD SHX Text
478750
AutoCAD SHX Text
478775
AutoCAD SHX Text
478800
AutoCAD SHX Text
204000
AutoCAD SHX Text
204025
AutoCAD SHX Text
204050
AutoCAD SHX Text
204075
AutoCAD SHX Text
204075
AutoCAD SHX Text
204100
AutoCAD SHX Text
204100
AutoCAD SHX Text
204125
AutoCAD SHX Text
204125
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204175
AutoCAD SHX Text
204175
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204225
AutoCAD SHX Text
204225
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204275
AutoCAD SHX Text
204275
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
204325
AutoCAD SHX Text
204325
AutoCAD SHX Text
204350
AutoCAD SHX Text
204350
AutoCAD SHX Text
204375
AutoCAD SHX Text
204375
AutoCAD SHX Text
204400
AutoCAD SHX Text
204400
AutoCAD SHX Text
204425
AutoCAD SHX Text
204425
AutoCAD SHX Text
204450
AutoCAD SHX Text
204450
AutoCAD SHX Text
204475
AutoCAD SHX Text
204475
AutoCAD SHX Text
204500
AutoCAD SHX Text
204500
AutoCAD SHX Text
204525
AutoCAD SHX Text
204525
AutoCAD SHX Text
204550
AutoCAD SHX Text
204550
AutoCAD SHX Text
204575
AutoCAD SHX Text
204575
AutoCAD SHX Text
204600
AutoCAD SHX Text
204600
AutoCAD SHX Text
204625
AutoCAD SHX Text
204625
AutoCAD SHX Text
204650
AutoCAD SHX Text
204650
AutoCAD SHX Text
204675
AutoCAD SHX Text
204675
AutoCAD SHX Text
204700
AutoCAD SHX Text
204700
AutoCAD SHX Text
204725
AutoCAD SHX Text
204750
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 2

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_1_-_Copy.pdf

85.85

87.65

87.69

85.68 86.51

87.66

87.6687.6487.64

87.59 87.64

87.62

85.77 85.49

85.69

85.55 85.40

86.71

85.5585.62 85.4985.47

85.33

85.53

87.58

87.6587.65

85.49

85.39 85.26

84.69

85.92

85.48

87.60

85.1786.51

87.73

85.28 85.14

85.51

87.64

88.12

85.77

86.6485.17 85.4785.8385.11

85.45

87.62 87.80

86.16

87.73

85.12

85.6285.91

85.32

87.82 87.82

85.94

87.82

86.11

88.74 88.85

89.23

86.80

89.02

86.93 85.01

87.84

87.44

85.66

86.3086.24

87.98

88.22 88.13

88.14

87.98

84.62

85.7385.66

92.6792.6892.69

92.88 92.87

93.05

92.29

92.01

91.88

91.96

91.43

92.87

93.21

92.83

92.85

92.93 92.93

92.85 92.83

92.85

93.00

92.99

91.20

88.7692.20 92.41

86.41

86.95

86.16

86.22 86.32

86.55

85.16

90.54

87.27

90.30

89.30

88.32

88.67

88.37

88.6988.81

88.70

89.2089.76 89.58

92.90

87.60

88.01

87.75

87.59

87.87

87.98

87.6687.7087.91

88.22

88.80 88.11

87.89

87.8587.51

87.68

87.36 88.6092.42

88.84

88.24

Canalul Bega

Splaiul Sofocle (pietruit)

Po du

l M od

os

T5

T1 T2 T3 T4

T6 T7 T8 T9

T1-A T1-B T1-C

Statie Vaporetto

0+ 00

0

0+ 70

0

1+ 40

0

2+ 10

0

2+ 80

0

3+ 50

0

4+ 20

0

4+900

5+ 60

0

6+ 30

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

1

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 0+000.00 - 0+700.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .1

3

82 .3

9

82 .1

9

82 .6

3

82 .4

9

82 .2

6

82 .2

7

82 .2

3

82 .5

1

82 .7

7

82 .7

4

82 .3

7

82 .5

7

82 .2

3

82 .2

2

82 .4

7

82 .5

8

82 .6

7

82 .6

7

82 .6

7

82 .2

3

82 .1

7

82 .4

7

82 .4

5

82 .2

8

82 .2

4

82 .3

8

82 .2

7

81 .9

2

81 .8

8

81 .8

8

81 .8

3

81 .9

5

81 .9

0

81 .8

2

81 .7

1

81 .9

9

81 .9

3

82 .2

0

82 .0

9

82 .0

7

82 .0

4

82 .0

1

82 .7

1

82 .6

6

82 .9

9

83 .0

7

82 .6

8

82 .5

9

82 .3

9

82 .2

9

82 .6

1

82 .4

4

82 .0

3

82 .0

5

82 .1

4

82 .0

1

81 .8

1

82 .1

8

82 .4

2

82 .0

7

82 .2

9

82 .2

6

82 .1

6

82 .0

9

82 .4

2

82 .1

7

82 .0

2

82 .0

6

82 .2

4

82 .1

2

82 .0

7

81 .9

3

82 .1

8

82 .1

8

82 .1

7

82 .2

8

82 .0

2

82 .3

7

81 .9

8

81 .9

6

82 .1

3

82 .1

4

82 .1

5

82 .0

8

81 .9

4

82 .1

2

81 .9

7

82 .3

2

82 .1

1

82 .0

2

82 .1

4

82 .1

1

82 .4

3

82 .3

3

82 .2

8

82 .0

8

82 .2

0

82 .1

8

82 .0

7

82 .2

2

82 .2

3

82 .2

9

82 .2

1

81 .9

0

82 .0

3

82 .0

5

82 .1

7

82 .4

3

82 .1

6

81 .9

6

82 .2

4

82 .1

9

82 .1

9

82 .3

9

82 .4

1

82 .3

9

82 .1

6

82 .2

8

82 .4

0

82 .0

9

82 .1

1

82 .1

4

82 .3

0

82 .0

0

82 .1

6

82 .2

3

82 .2

8

82 .2

9

82 .4

6

82 .2

1

82 .5

4

81 .9

9

82 .0

6

82 .1

2

81 .9

4

82 .4

1

82 .4

4

82 .2

2

82 .2

6

82 .1

3

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0. 00

5. 00

10 .0

0

15 .0

0

20 .0

0

25 .0

0

30 .0

0

35 .0

0

40 .0

0

45 .0

0

50 .0

0

55 .0

0

60 .0

0

65 .0

0

70 .0

0

75 .0

0

80 .0

0

85 .0

0

90 .0

0

95 .0

0

10 0.

00

10 5.

00

11 0.

00

11 5.

00

12 0.

00

12 5.

00

13 0.

00

13 5.

00

14 0.

00

14 5.

00

15 0.

00

15 5.

00

16 0.

00

16 5.

00

17 0.

00

17 5.

00

18 0.

00

18 5.

00

19 0.

00

19 5.

00

20 0.

00

20 5.

00

21 0.

00

21 5.

00

22 0.

00

22 5.

00

23 0.

00

23 5.

00

24 0.

00

24 5.

00

25 0.

00

25 5.

00

26 0.

00

26 5.

00

27 0.

00

27 5.

00

28 0.

00

28 5.

00

29 0.

00

29 5.

00

30 0.

00

30 5.

00

31 0.

00

31 5.

00

32 0.

00

32 5.

00

33 0.

00

33 5.

00

34 0.

00

34 5.

00

35 0.

00

35 5.

00

36 0.

00

36 5.

00

37 0.

00

37 5.

00

38 0.

00

38 5.

00

39 0.

00

39 5.

00

40 0.

00

40 5.

00

41 0.

00

41 5.

00

42 0.

00

42 5.

00

43 0.

00

43 5.

00

44 0.

00

44 5.

00

45 0.

00

45 5.

00

46 0.

00

46 5.

00

47 0.

00

47 5.

00

48 0.

00

48 5.

00

49 0.

00

49 5.

00

50 0.

00

50 5.

00

51 0.

00

51 5.

00

52 0.

00

52 5.

00

53 0.

00

53 5.

00

54 0.

00

54 5.

00

55 0.

00

55 5.

00

56 0.

00

56 5.

00

57 0.

00

57 5.

00

58 0.

00

58 5.

00

59 0.

00

59 5.

00

60 0.

00

60 5.

00

61 0.

00

61 5.

00

62 0.

00

62 5.

00

63 0.

00

63 5.

00

64 0.

00

64 5.

00

65 0.

00

65 5.

00

66 0.

00

66 5.

00

67 0.

00

67 5.

00

68 0.

00

68 5.

00

69 0.

00

69 5.

00

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478075
AutoCAD SHX Text
478100
AutoCAD SHX Text
478125
AutoCAD SHX Text
478150
AutoCAD SHX Text
478175
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
478225
AutoCAD SHX Text
478325
AutoCAD SHX Text
478375
AutoCAD SHX Text
478400
AutoCAD SHX Text
478425
AutoCAD SHX Text
478450
AutoCAD SHX Text
478475
AutoCAD SHX Text
478500
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203325
AutoCAD SHX Text
203350
AutoCAD SHX Text
203375
AutoCAD SHX Text
203375
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
203425
AutoCAD SHX Text
203425
AutoCAD SHX Text
203450
AutoCAD SHX Text
203450
AutoCAD SHX Text
203475
AutoCAD SHX Text
203475
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
203525
AutoCAD SHX Text
203525
AutoCAD SHX Text
203550
AutoCAD SHX Text
203550
AutoCAD SHX Text
203575
AutoCAD SHX Text
203575
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
203625
AutoCAD SHX Text
203625
AutoCAD SHX Text
203650
AutoCAD SHX Text
203650
AutoCAD SHX Text
203675
AutoCAD SHX Text
203675
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
203725
AutoCAD SHX Text
203725
AutoCAD SHX Text
203750
AutoCAD SHX Text
203750
AutoCAD SHX Text
203775
AutoCAD SHX Text
203775
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
203825
AutoCAD SHX Text
203825
AutoCAD SHX Text
203850
AutoCAD SHX Text
203850
AutoCAD SHX Text
203875
AutoCAD SHX Text
203875
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
203925
AutoCAD SHX Text
203925
AutoCAD SHX Text
203950
AutoCAD SHX Text
203950
AutoCAD SHX Text
203975
AutoCAD SHX Text
203975
AutoCAD SHX Text
204000
AutoCAD SHX Text
204000
AutoCAD SHX Text
204025
AutoCAD SHX Text
204050
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 1

Atasament: Plan_final_v1.0-Plansa_1.pdf

85.85

87.65

87.69

85.68 86.51

87.66

87.6687.6487.64

87.59 87.64

87.62

85.77 85.49

85.69

85.55 85.40

86.71

85.5585.62 85.4985.47

85.33

85.53

87.58

87.6587.65

85.49

85.39 85.26

84.69

85.92

85.48

87.60

85.1786.51

87.73

85.28 85.14

85.51

87.64

88.12

85.77

86.6485.17 85.4785.8385.11

85.45

87.62 87.80

86.16

87.73

85.12

85.6285.91

85.32

87.82 87.82

85.94

87.82

86.11

88.74 88.85

89.23

86.80

89.02

86.93 85.01

87.84

87.44

85.66

86.3086.24

87.98

88.22 88.13

88.14

87.98

84.62

85.7385.66

92.6792.6892.69

92.88 92.87

93.05

92.29

92.01

91.88

91.96

91.43

92.87

93.21

92.83

92.85

92.93 92.93

92.85 92.83

92.85

93.00

92.99

91.20

88.7692.20 92.41

86.41

86.95

86.16

86.22 86.32

86.55

85.16

90.54

87.27

90.30

89.30

88.32

88.67

88.37

88.6988.81

88.70

89.2089.76 89.58

92.90

87.60

88.01

87.75

87.59

87.87

87.98

87.6687.7087.91

88.22

88.80 88.11

87.89

87.8587.51

87.68

87.36 88.6092.42

88.84

88.24

Canalul Bega

Splaiul Sofocle (pietruit)

Po du

l M od

os

T5

T1 T2 T3 T4

T6 T7 T8 T9

T1-A T1-B T1-C

Statie Vaporetto

0+ 00

0

0+ 70

0

1+ 40

0

2+ 10

0

2+ 80

0

3+ 50

0

4+ 20

0

4+900

5+ 60

0

6+ 30

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:500

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

1

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 0+000.00 - 0+700.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .1

3

82 .3

9

82 .1

9

82 .6

3

82 .4

9

82 .2

6

82 .2

7

82 .2

3

82 .5

1

82 .7

7

82 .7

4

82 .3

7

82 .5

7

82 .2

3

82 .2

2

82 .4

7

82 .5

8

82 .6

7

82 .6

7

82 .6

7

82 .2

3

82 .1

7

82 .4

7

82 .4

5

82 .2

8

82 .2

4

82 .3

8

82 .2

7

81 .9

2

81 .8

8

81 .8

8

81 .8

3

81 .9

5

81 .9

0

81 .8

2

81 .7

1

81 .9

9

81 .9

3

82 .2

0

82 .0

9

82 .0

7

82 .0

4

82 .0

1

82 .7

1

82 .6

6

82 .9

9

83 .0

7

82 .6

8

82 .5

9

82 .3

9

82 .2

9

82 .6

1

82 .4

4

82 .0

3

82 .0

5

82 .1

4

82 .0

1

81 .8

1

82 .1

8

82 .4

2

82 .0

7

82 .2

9

82 .2

6

82 .1

6

82 .0

9

82 .4

2

82 .1

7

82 .0

2

82 .0

6

82 .2

4

82 .1

2

82 .0

7

81 .9

3

82 .1

8

82 .1

8

82 .1

7

82 .2

8

82 .0

2

82 .3

7

81 .9

8

81 .9

6

82 .1

3

82 .1

4

82 .1

5

82 .0

8

81 .9

4

82 .1

2

81 .9

7

82 .3

2

82 .1

1

82 .0

2

82 .1

4

82 .1

1

82 .4

3

82 .3

3

82 .2

8

82 .0

8

82 .2

0

82 .1

8

82 .0

7

82 .2

2

82 .2

3

82 .2

9

82 .2

1

81 .9

0

82 .0

3

82 .0

5

82 .1

7

82 .4

3

82 .1

6

81 .9

6

82 .2

4

82 .1

9

82 .1

9

82 .3

9

82 .4

1

82 .3

9

82 .1

6

82 .2

8

82 .4

0

82 .0

9

82 .1

1

82 .1

4

82 .3

0

82 .0

0

82 .1

6

82 .2

3

82 .2

8

82 .2

9

82 .4

6

82 .2

1

82 .5

4

81 .9

9

82 .0

6

82 .1

2

81 .9

4

82 .4

1

82 .4

4

82 .2

2

82 .2

6

82 .1

3

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0. 00

5. 00

10 .0

0

15 .0

0

20 .0

0

25 .0

0

30 .0

0

35 .0

0

40 .0

0

45 .0

0

50 .0

0

55 .0

0

60 .0

0

65 .0

0

70 .0

0

75 .0

0

80 .0

0

85 .0

0

90 .0

0

95 .0

0

10 0.

00

10 5.

00

11 0.

00

11 5.

00

12 0.

00

12 5.

00

13 0.

00

13 5.

00

14 0.

00

14 5.

00

15 0.

00

15 5.

00

16 0.

00

16 5.

00

17 0.

00

17 5.

00

18 0.

00

18 5.

00

19 0.

00

19 5.

00

20 0.

00

20 5.

00

21 0.

00

21 5.

00

22 0.

00

22 5.

00

23 0.

00

23 5.

00

24 0.

00

24 5.

00

25 0.

00

25 5.

00

26 0.

00

26 5.

00

27 0.

00

27 5.

00

28 0.

00

28 5.

00

29 0.

00

29 5.

00

30 0.

00

30 5.

00

31 0.

00

31 5.

00

32 0.

00

32 5.

00

33 0.

00

33 5.

00

34 0.

00

34 5.

00

35 0.

00

35 5.

00

36 0.

00

36 5.

00

37 0.

00

37 5.

00

38 0.

00

38 5.

00

39 0.

00

39 5.

00

40 0.

00

40 5.

00

41 0.

00

41 5.

00

42 0.

00

42 5.

00

43 0.

00

43 5.

00

44 0.

00

44 5.

00

45 0.

00

45 5.

00

46 0.

00

46 5.

00

47 0.

00

47 5.

00

48 0.

00

48 5.

00

49 0.

00

49 5.

00

50 0.

00

50 5.

00

51 0.

00

51 5.

00

52 0.

00

52 5.

00

53 0.

00

53 5.

00

54 0.

00

54 5.

00

55 0.

00

55 5.

00

56 0.

00

56 5.

00

57 0.

00

57 5.

00

58 0.

00

58 5.

00

59 0.

00

59 5.

00

60 0.

00

60 5.

00

61 0.

00

61 5.

00

62 0.

00

62 5.

00

63 0.

00

63 5.

00

64 0.

00

64 5.

00

65 0.

00

65 5.

00

66 0.

00

66 5.

00

67 0.

00

67 5.

00

68 0.

00

68 5.

00

69 0.

00

69 5.

00

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478075
AutoCAD SHX Text
478100
AutoCAD SHX Text
478125
AutoCAD SHX Text
478150
AutoCAD SHX Text
478175
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
478225
AutoCAD SHX Text
478325
AutoCAD SHX Text
478375
AutoCAD SHX Text
478400
AutoCAD SHX Text
478425
AutoCAD SHX Text
478450
AutoCAD SHX Text
478475
AutoCAD SHX Text
478500
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203325
AutoCAD SHX Text
203350
AutoCAD SHX Text
203375
AutoCAD SHX Text
203375
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
203425
AutoCAD SHX Text
203425
AutoCAD SHX Text
203450
AutoCAD SHX Text
203450
AutoCAD SHX Text
203475
AutoCAD SHX Text
203475
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
203525
AutoCAD SHX Text
203525
AutoCAD SHX Text
203550
AutoCAD SHX Text
203550
AutoCAD SHX Text
203575
AutoCAD SHX Text
203575
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
203625
AutoCAD SHX Text
203625
AutoCAD SHX Text
203650
AutoCAD SHX Text
203650
AutoCAD SHX Text
203675
AutoCAD SHX Text
203675
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
203725
AutoCAD SHX Text
203725
AutoCAD SHX Text
203750
AutoCAD SHX Text
203750
AutoCAD SHX Text
203775
AutoCAD SHX Text
203775
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
203825
AutoCAD SHX Text
203825
AutoCAD SHX Text
203850
AutoCAD SHX Text
203850
AutoCAD SHX Text
203875
AutoCAD SHX Text
203875
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
203925
AutoCAD SHX Text
203925
AutoCAD SHX Text
203950
AutoCAD SHX Text
203950
AutoCAD SHX Text
203975
AutoCAD SHX Text
203975
AutoCAD SHX Text
204000
AutoCAD SHX Text
204000
AutoCAD SHX Text
204025
AutoCAD SHX Text
204050
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 1

Atasament: Plan_final_[1-1000]-Plansa_5_-_Copy.pdf

C

C

88.61 88.74

88.67

88.52

87.2787.80

88.64

88.76

86.57

89.08

88.61

88.58 88.55

88.28

88.40

88.86

88.41

88.62

88.03

88.49

86.51

88.62 88.65

88.51

88.75

88.63

88.91

88.85

88.65 88.73

88.63

88.68

88.81

88.63

88.77

88.82

88.97

88.69

88.71

88.58

89.02

88.94

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

88.60

87.38

86.68

84.92

86.55

86.62

88.54

86.69

86.42

85.30

85.27

84.96

88.78

89.02

89.03

89.08

88.80

86.75 87.69

88.61

88.85

88.54

86.63 86.62

88.62

88.85 88.87

84.8985.3485.41

86.69

88.6288.42

87.25

87.36

86.79

88.94 89.22

87.60

89.13

89.02

84.99

85.46

90.4491.31

89.56

86.79

90.33

86.62

88.82

86.66

88.78 88.90

88.97

91.86

88.6 7

86.6 4

90.7 4

89.3 2

90.6 9

90.7 7

86.7 986.6

2

88.9 0

89.3 0

89.3 2

87.2 0

87.8 6

88.2 9

87.5 3

90.2 0

88.8 3

88.9 8

88.9 8

88.9 0

88.7 2

89.3 4 8

9.33

89.2 8

89.6 7

89.8 1

86.4 0

86.4 7

88.2 9

85.2 3

86.4 7

86.6 5

88.3 3

88.4 9

88.7 0

88.2 0

88.1 1

88.2 4

88.3 1

86.0 5

86.2 1

86.1 2

89.2 2

88.9 3

86.6 2

86.8 3

88.1 7

88.9 2

88.4 6

87.0 8

87.1 2

89.3 2

88.9 2

89.1 3

85.7 7

86.1 8

86.2 7

86.0 6

88.8 5

87.5 6

89.2 3

89.1 0

89.2 5

89.0 6 88.6

6

89.2 4

88.8 3

89.1 0

89.3 2

88.9 4

89.1 3

89.3 0

89.0 9

88.8 5

89.0 1

89.0 6 8

9.04

89.1 9

86.2 6

88.9 9 88.5

9

89.0 8

91.4 0

91.3 9

91.3 9

86.4 6

88.4 2

85.2 2

86.2 3

86.3 7

88.0 2

89.0 788.8

4

88.7 0

89.2 8

89.1 7

88.6 2

88.6 2

88.8 2

88.75

88.45

86.35

86.37

86.4 7

88.4 2

88.6 0

C 88.9

2

C 88.9

3 89.1

9

86.3 6

89.0 7

88.7 5

88.0 7

88.3 2

88.1 4

90.1 7

86.4 3

87.9 8

90.1 091.8

6

88.4 7

88.4 0

92.9 8

89.5 4

89.1 589.

62

90.8 9

90.7 4 90.6

3

90.6 5

86.5 1

89.1 8

86.5 3

88.6 7

86.3 4

88.64 88.68

88.7 4

88.7 4

89.5 4

91.0 6

91.2 3

91.2 0

91.3 391.

34

90.9 5

91.3 6

91.2 1

91.6 6

91.1 2

90.4 5

90.2 9

89.9 2

89.6 7

89.6 0

89.6 1

86.1 1

89.3 4 89.2

089 .25

89.0 4 89.0

6

88.9 2

89.0 6

90.7 29

1.2291.4 2 90.4

9

90.8 4

91.1 3

90.6 0

90.4 8

91.2 6

91.1 4

91.2 0

90.7 9

93.0 9

90.5 8

88.9 5

88.7 9

89.0 2

88.9 1

86.2 8

86.2 5

88.7 8

88.8 1

88.7 8

88.7 9

88.8 2

88.7 5

88.9 6

88.8 9

88.7 5

89.0 1

88.8 2

89.2 0

88.8 1

89.0 8

89.7 6

89.3 2

86.3 8

86.5 1

88.4 6

90.4 2

90.1 5

86.4 2

85.2 0

86.6 4

88.2 2

89.7 486

.45

86.5 4

88.6 5

86.3 9

85.2 2

86.6 3

88.8 5

90.7 7

86.3 3

85.2 0

87.8 0

87.2 4

88.3 2

87.3 5

89.4 7

86.3 1

85.2 3

94.7 3

91.3 7

91.3 8

I

I

88.98

90.16

89.64

89.58

86.65

89.16

85.25

86.85

89.09

89.28

89.17

88.78

89.91

91.82

90.40

90.49

90.25

90.97

89.80

89.23

89.64

89.86

85.75

85.16

89.83

85.18

85.15

89.53

91.95

91.93

86.81

89.45

89.58

89.96

90.02

89.97

89.45

85.23

86.69

92.21 89.04

89.07

89.08

89.06

89.02

89.0789.11 89.05

89.02

89.08 88.59

89.05

89.07

88.70

89.07 89.10

89.21

89.14 88.96

89.19 89.21

88.79

88.98

89.1589.14 89.13

89.19

89.13

90.02 89.8989.72 89.12 89.12

89.11

89.05

89.43

89.36 89.40 89.47

89.06 88.88

89.09

90.18

89.50

89.04

87.98

88.14

85.19 85.27

85.82

86.51

85.65

89.92

91.85

89.37 89.64

89.60

89.39 89.42 89.3689.2489.40

89.0889.32

89.08

89.28

89.28 89.2489.22

89.23

89.13

86.52

86.48

86.61

86.63

86.58

86.68

86.59 86.54 86.76

86.91

89.3189.09

89.32 89.66

89.34

89.09

86.73

89.29

85.32

89.12

89.10

89.15 89.12

89.08

89.07

85.15

89.48

86.72

86.77

89.41 89.22

85.13

88.83 89.22

86.74

86.80

86.51 85.63

86.84

86.72

85.14

85.39

89.07

89.06 89.07

88.59

89.21

85.17

86.96

85.16

86.76

86.85

86.61

88.87

86.70

85.13

86.73 86.89

85.18

91.76

89.52

89.20

89.34

89.58 89.61

89.35

86.55

86.88

trot uar

(be ton

)

beto n

tro tu

ar (p

av el

e)

alee (dale)

alee (dale)

alee (dale)

alee (dale)

alee (dale)

Can al B

ega

Canal Bega

Canal Bega

Canal Bega

Podul Dacilor

Pa sa

re la

d e

la tu

rb in

a

V

VVV

88.52 88.61

88.91

88.85

88.65 88.73

88.63

88.81

88.63

88.77

88.82

88.97

88.69

88.71

88.58

89.02

88.94

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

88.60

87.38

86.68

84.92

86.55

86.62

88.54

86.69

86.42

85.30

85.27

84.96

88.78

89.02

89.03

89.08

88.80

86.75 87.69

88.61

88.85

88.54

86.63 86.62

88.62

88.85 88.87

84.8985.3485.41

86.69

88.6288.42

87.25

89.13

84.99

85.46

90.4491.31

89.56

86.79

90.33

86.62

88.82

86.66

88.78 88.90

88.97

91.86

91.82

90.49

90.25

90.97

85.23

86.69

92.21

89.48

89.41 89.22

86.51 85.63

91.76

89.52

89.20

89.34

89.58 89.61

89.35

86.88

tro tu

ar (p

av el

e)

alee (dale)

Canal Bega

P

O

D

U

L

M

I

H

A

I

V

I

T

E

A

Z

U

L

M

a

g

a

z

i

e

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I

N

T

E

R

V

E

N

T

I

I

D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a

c

a

r

a

m

o

b

i

l

a

M

a

c

a

r

a

m

o

b

i

l

a

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I

N

T

E

R

V

E

N

T

I

I

D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a

g

a

z

i

e

T73

T74

T75

T76

T77

T78

T79

T80

T81

T82

T83

T84

T85

T86

T87

T88

T89

T73-A T73-B

T84-AT84-BT84-C

T89-A

Sta tie

Vap ore

tto

Statie Vaporetto

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:1000

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

5

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 5+600.00 - 7+050.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .2

8

82 .4

1

82 .5

1

82 .5

3

82 .4

6

82 .0

9

82 .4

1

82 .1

7

82 .2

8

82 .2

8

82 .4

6

82 .4

3

82 .6

8

82 .5

8

82 .8

4

82 .5

8

82 .9

4

82 .4

6

82 .5

9

82 .3

6

83 .1

8

82 .2

3

82 .1

4

82 .2

9

82 .5

0

82 .1

5

82 .4

0

82 .2

2

82 .6

8

82 .7

2

82 .5

8

82 .6

1

82 .4

5

82 .2

8

82 .6

1

82 .5

0

82 .7

0

82 .2

3

82 .6

4

82 .6

9

82 .8

2

82 .8

4

83 .0

9

82 .7

3

82 .6

4

82 .4

7

82 .5

7

82 .4

3

82 .4

4

82 .3

9

82 .4

1

82 .5

5

82 .3

4

82 .5

2

82 .6

0

82 .6

2

82 .6

4

82 .7

7

82 .6

8

82 .6

1

82 .7

3

82 .5

5

82 .5

9

82 .5

8

82 .5

9

82 .7

5

82 .5

6

82 .3

5

82 .3

9

82 .7

1

82 .7

9

82 .7

6

82 .7

7

83 .0

9

82 .9

5

82 .7

5

82 .8

4

82 .5

5

82 .4

8

83 .0

5

82 .8

4

82 .6

4

82 .7

9

82 .6

1

83 .0

5

83 .2

7

82 .7

9

83 .1

2

82 .7

7

82 .6

9

83 .0

2

82 .8

0

82 .7

7

82 .8

3

82 .6

6

82 .7

2

82 .7

9

82 .9

3

10 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

56 00

.0 0

56 10

.0 0

56 25

.0 0

56 40

.0 0

56 55

.0 0

56 70

.0 0

56 85

.0 0

57 00

.0 0

57 15

.0 0

57 30

.0 0

57 45

.0 0

57 60

.0 0

57 75

.0 0

57 90

.0 0

58 05

.0 0

58 20

.0 0

58 35

.0 0

58 50

.0 0

58 65

.0 0

58 80

.0 0

58 95

.0 0

59 10

.0 0

59 25

.0 0

59 40

.0 0

59 55

.0 0

59 70

.0 0

59 85

.0 0

60 00

.0 0

60 15

.0 0

60 30

.0 0

60 45

.0 0

60 60

.0 0

60 75

.0 0

60 90

.0 0

61 05

.0 0

61 20

.0 0

61 35

.0 0

61 50

.0 0

61 65

.0 0

61 80

.0 0

61 95

.0 0

62 10

.0 0

62 25

.0 0

62 40

.0 0

62 55

.0 0

62 70

.0 0

62 85

.0 0

63 00

.0 0

63 15

.0 0

63 30

.0 0

63 45

.0 0

63 60

.0 0

63 75

.0 0

63 90

.0 0

64 05

.0 0

64 20

.0 0

64 35

.0 0

64 50

.0 0

64 65

.0 0

64 80

.0 0

64 95

.0 0

65 10

.0 0

65 25

.0 0

65 40

.0 0

65 55

.0 0

65 70

.0 0

65 85

.0 0

66 00

.0 0

66 15

.0 0

66 30

.0 0

66 45

.0 0

66 60

.0 0

66 75

.0 0

66 90

.0 0

67 05

.0 0

67 20

.0 0

67 35

.0 0

67 50

.0 0

67 65

.0 0

67 80

.0 0

67 95

.0 0

68 10

.0 0

68 25

.0 0

68 40

.0 0

68 55

.0 0

68 70

.0 0

68 85

.0 0

69 00

.0 0

69 15

.0 0

69 30

.0 0

69 45

.0 0

69 60

.0 0

69 75

.0 0

69 90

.0 0

70 05

.0 0

70 20

.0 0

70 35

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479950
AutoCAD SHX Text
480000
AutoCAD SHX Text
480050
AutoCAD SHX Text
480100
AutoCAD SHX Text
480150
AutoCAD SHX Text
480200
AutoCAD SHX Text
480300
AutoCAD SHX Text
480350
AutoCAD SHX Text
480400
AutoCAD SHX Text
480450
AutoCAD SHX Text
480500
AutoCAD SHX Text
480550
AutoCAD SHX Text
480600
AutoCAD SHX Text
208400
AutoCAD SHX Text
208450
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208550
AutoCAD SHX Text
208550
AutoCAD SHX Text
208600
AutoCAD SHX Text
208600
AutoCAD SHX Text
208650
AutoCAD SHX Text
208650
AutoCAD SHX Text
208700
AutoCAD SHX Text
208700
AutoCAD SHX Text
208750
AutoCAD SHX Text
208750
AutoCAD SHX Text
208800
AutoCAD SHX Text
208800
AutoCAD SHX Text
208850
AutoCAD SHX Text
208850
AutoCAD SHX Text
208900
AutoCAD SHX Text
208900
AutoCAD SHX Text
208950
AutoCAD SHX Text
208950
AutoCAD SHX Text
209000
AutoCAD SHX Text
209000
AutoCAD SHX Text
209050
AutoCAD SHX Text
209050
AutoCAD SHX Text
209100
AutoCAD SHX Text
209100
AutoCAD SHX Text
209150
AutoCAD SHX Text
209150
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209250
AutoCAD SHX Text
209250
AutoCAD SHX Text
209300
AutoCAD SHX Text
209300
AutoCAD SHX Text
209350
AutoCAD SHX Text
209350
AutoCAD SHX Text
209400
AutoCAD SHX Text
209400
AutoCAD SHX Text
209450
AutoCAD SHX Text
209450
AutoCAD SHX Text
209500
AutoCAD SHX Text
209500
AutoCAD SHX Text
209550
AutoCAD SHX Text
209550
AutoCAD SHX Text
209600
AutoCAD SHX Text
209600
AutoCAD SHX Text
209650
AutoCAD SHX Text
209650
AutoCAD SHX Text
209700
AutoCAD SHX Text
209750
AutoCAD SHX Text
209750
AutoCAD SHX Text
209800
AutoCAD SHX Text
209800
AutoCAD SHX Text
209850
AutoCAD SHX Text
209850
AutoCAD SHX Text
209900
AutoCAD SHX Text
209950
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 5

Atasament: Plan_final_[1-1000]-Plansa_5.pdf

C

C

88.61 88.74

88.67

88.52

87.2787.80

88.64

88.76

86.57

89.08

88.61

88.58 88.55

88.28

88.40

88.86

88.41

88.62

88.03

88.49

86.51

88.62 88.65

88.51

88.75

88.63

88.91

88.85

88.65 88.73

88.63

88.68

88.81

88.63

88.77

88.82

88.97

88.69

88.71

88.58

89.02

88.94

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

88.60

87.38

86.68

84.92

86.55

86.62

88.54

86.69

86.42

85.30

85.27

84.96

88.78

89.02

89.03

89.08

88.80

86.75 87.69

88.61

88.85

88.54

86.63 86.62

88.62

88.85 88.87

84.8985.3485.41

86.69

88.6288.42

87.25

87.36

86.79

88.94 89.22

87.60

89.13

89.02

84.99

85.46

90.4491.31

89.56

86.79

90.33

86.62

88.82

86.66

88.78 88.90

88.97

91.86

88.6 7

86.6 4

90.7 4

89.3 2

90.6 9

90.7 7

86.7 986.6

2

88.9 0

89.3 0

89.3 2

87.2 0

87.8 6

88.2 9

87.5 3

90.2 0

88.8 3

88.9 8

88.9 8

88.9 0

88.7 2

89.3 4 8

9.33

89.2 8

89.6 7

89.8 1

86.4 0

86.4 7

88.2 9

85.2 3

86.4 7

86.6 5

88.3 3

88.4 9

88.7 0

88.2 0

88.1 1

88.2 4

88.3 1

86.0 5

86.2 1

86.1 2

89.2 2

88.9 3

86.6 2

86.8 3

88.1 7

88.9 2

88.4 6

87.0 8

87.1 2

89.3 2

88.9 2

89.1 3

85.7 7

86.1 8

86.2 7

86.0 6

88.8 5

87.5 6

89.2 3

89.1 0

89.2 5

89.0 6 88.6

6

89.2 4

88.8 3

89.1 0

89.3 2

88.9 4

89.1 3

89.3 0

89.0 9

88.8 5

89.0 1

89.0 6 8

9.04

89.1 9

86.2 6

88.9 9 88.5

9

89.0 8

91.4 0

91.3 9

91.3 9

86.4 6

88.4 2

85.2 2

86.2 3

86.3 7

88.0 2

89.0 788.8

4

88.7 0

89.2 8

89.1 7

88.6 2

88.6 2

88.8 2

88.75

88.45

86.35

86.37

86.4 7

88.4 2

88.6 0

C 88.9

2

C 88.9

3 89.1

9

86.3 6

89.0 7

88.7 5

88.0 7

88.3 2

88.1 4

90.1 7

86.4 3

87.9 8

90.1 091.8

6

88.4 7

88.4 0

92.9 8

89.5 4

89.1 589.

62

90.8 9

90.7 4 90.6

3

90.6 5

86.5 1

89.1 8

86.5 3

88.6 7

86.3 4

88.64 88.68

88.7 4

88.7 4

89.5 4

91.0 6

91.2 3

91.2 0

91.3 391.

34

90.9 5

91.3 6

91.2 1

91.6 6

91.1 2

90.4 5

90.2 9

89.9 2

89.6 7

89.6 0

89.6 1

86.1 1

89.3 4 89.2

089 .25

89.0 4 89.0

6

88.9 2

89.0 6

90.7 29

1.2291.4 2 90.4

9

90.8 4

91.1 3

90.6 0

90.4 8

91.2 6

91.1 4

91.2 0

90.7 9

93.0 9

90.5 8

88.9 5

88.7 9

89.0 2

88.9 1

86.2 8

86.2 5

88.7 8

88.8 1

88.7 8

88.7 9

88.8 2

88.7 5

88.9 6

88.8 9

88.7 5

89.0 1

88.8 2

89.2 0

88.8 1

89.0 8

89.7 6

89.3 2

86.3 8

86.5 1

88.4 6

90.4 2

90.1 5

86.4 2

85.2 0

86.6 4

88.2 2

89.7 486

.45

86.5 4

88.6 5

86.3 9

85.2 2

86.6 3

88.8 5

90.7 7

86.3 3

85.2 0

87.8 0

87.2 4

88.3 2

87.3 5

89.4 7

86.3 1

85.2 3

94.7 3

91.3 7

91.3 8

I

I

88.98

90.16

89.64

89.58

86.65

89.16

85.25

86.85

89.09

89.28

89.17

88.78

89.91

91.82

90.40

90.49

90.25

90.97

89.80

89.23

89.64

89.86

85.75

85.16

89.83

85.18

85.15

89.53

91.95

91.93

86.81

89.45

89.58

89.96

90.02

89.97

89.45

85.23

86.69

92.21 89.04

89.07

89.08

89.06

89.02

89.0789.11 89.05

89.02

89.08 88.59

89.05

89.07

88.70

89.07 89.10

89.21

89.14 88.96

89.19 89.21

88.79

88.98

89.1589.14 89.13

89.19

89.13

90.02 89.8989.72 89.12 89.12

89.11

89.05

89.43

89.36 89.40 89.47

89.06 88.88

89.09

90.18

89.50

89.04

87.98

88.14

85.19 85.27

85.82

86.51

85.65

89.92

91.85

89.37 89.64

89.60

89.39 89.42 89.3689.2489.40

89.0889.32

89.08

89.28

89.28 89.2489.22

89.23

89.13

86.52

86.48

86.61

86.63

86.58

86.68

86.59 86.54 86.76

86.91

89.3189.09

89.32 89.66

89.34

89.09

86.73

89.29

85.32

89.12

89.10

89.15 89.12

89.08

89.07

85.15

89.48

86.72

86.77

89.41 89.22

85.13

88.83 89.22

86.74

86.80

86.51 85.63

86.84

86.72

85.14

85.39

89.07

89.06 89.07

88.59

89.21

85.17

86.96

85.16

86.76

86.85

86.61

88.87

86.70

85.13

86.73 86.89

85.18

91.76

89.52

89.20

89.34

89.58 89.61

89.35

86.55

86.88

trot uar

(be ton

)

beto n

tro tu

ar (p

av el

e)

alee (dale)

alee (dale)

alee (dale)

alee (dale)

alee (dale)

Can al B

ega

Canal Bega

Canal Bega

Canal Bega

Podul Dacilor

Pa sa

re la

d e

la tu

rb in

a

V

VVV

88.52 88.61

88.91

88.85

88.65 88.73

88.63

88.81

88.63

88.77

88.82

88.97

88.69

88.71

88.58

89.02

88.94

88.81

88.85

88.68 88.77

88.92 89.06

88.84

88.60

87.38

86.68

84.92

86.55

86.62

88.54

86.69

86.42

85.30

85.27

84.96

88.78

89.02

89.03

89.08

88.80

86.75 87.69

88.61

88.85

88.54

86.63 86.62

88.62

88.85 88.87

84.8985.3485.41

86.69

88.6288.42

87.25

89.13

84.99

85.46

90.4491.31

89.56

86.79

90.33

86.62

88.82

86.66

88.78 88.90

88.97

91.86

91.82

90.49

90.25

90.97

85.23

86.69

92.21

89.48

89.41 89.22

86.51 85.63

91.76

89.52

89.20

89.34

89.58 89.61

89.35

86.88

tro tu

ar (p

av el

e)

alee (dale)

Canal Bega

P

O

D

U

L

M

I

H

A

I

V

I

T

E

A

Z

U

L

M

a

g

a

z

i

e

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I

N

T

E

R

V

E

N

T

I

I

D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a

c

a

r

a

m

o

b

i

l

a

M

a

c

a

r

a

m

o

b

i

l

a

R

A

M

P

A

A

M

O

N

T

E

P

E

N

T

R

U

I

N

T

E

R

V

E

N

T

I

I

D

E

U

R

G

E

N

T

A

M

a

g

a

z

i

e

T73

T74

T75

T76

T77

T78

T79

T80

T81

T82

T83

T84

T85

T86

T87

T88

T89

T73-A T73-B

T84-AT84-BT84-C

T89-A

Sta tie

Vap ore

tto

Statie Vaporetto

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:1000

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

5

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 5+600.00 - 7+050.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .2

8

82 .4

1

82 .5

1

82 .5

3

82 .4

6

82 .0

9

82 .4

1

82 .1

7

82 .2

8

82 .2

8

82 .4

6

82 .4

3

82 .6

8

82 .5

8

82 .8

4

82 .5

8

82 .9

4

82 .4

6

82 .5

9

82 .3

6

83 .1

8

82 .2

3

82 .1

4

82 .2

9

82 .5

0

82 .1

5

82 .4

0

82 .2

2

82 .6

8

82 .7

2

82 .5

8

82 .6

1

82 .4

5

82 .2

8

82 .6

1

82 .5

0

82 .7

0

82 .2

3

82 .6

4

82 .6

9

82 .8

2

82 .8

4

83 .0

9

82 .7

3

82 .6

4

82 .4

7

82 .5

7

82 .4

3

82 .4

4

82 .3

9

82 .4

1

82 .5

5

82 .3

4

82 .5

2

82 .6

0

82 .6

2

82 .6

4

82 .7

7

82 .6

8

82 .6

1

82 .7

3

82 .5

5

82 .5

9

82 .5

8

82 .5

9

82 .7

5

82 .5

6

82 .3

5

82 .3

9

82 .7

1

82 .7

9

82 .7

6

82 .7

7

83 .0

9

82 .9

5

82 .7

5

82 .8

4

82 .5

5

82 .4

8

83 .0

5

82 .8

4

82 .6

4

82 .7

9

82 .6

1

83 .0

5

83 .2

7

82 .7

9

83 .1

2

82 .7

7

82 .6

9

83 .0

2

82 .8

0

82 .7

7

82 .8

3

82 .6

6

82 .7

2

82 .7

9

82 .9

3

10 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

56 00

.0 0

56 10

.0 0

56 25

.0 0

56 40

.0 0

56 55

.0 0

56 70

.0 0

56 85

.0 0

57 00

.0 0

57 15

.0 0

57 30

.0 0

57 45

.0 0

57 60

.0 0

57 75

.0 0

57 90

.0 0

58 05

.0 0

58 20

.0 0

58 35

.0 0

58 50

.0 0

58 65

.0 0

58 80

.0 0

58 95

.0 0

59 10

.0 0

59 25

.0 0

59 40

.0 0

59 55

.0 0

59 70

.0 0

59 85

.0 0

60 00

.0 0

60 15

.0 0

60 30

.0 0

60 45

.0 0

60 60

.0 0

60 75

.0 0

60 90

.0 0

61 05

.0 0

61 20

.0 0

61 35

.0 0

61 50

.0 0

61 65

.0 0

61 80

.0 0

61 95

.0 0

62 10

.0 0

62 25

.0 0

62 40

.0 0

62 55

.0 0

62 70

.0 0

62 85

.0 0

63 00

.0 0

63 15

.0 0

63 30

.0 0

63 45

.0 0

63 60

.0 0

63 75

.0 0

63 90

.0 0

64 05

.0 0

64 20

.0 0

64 35

.0 0

64 50

.0 0

64 65

.0 0

64 80

.0 0

64 95

.0 0

65 10

.0 0

65 25

.0 0

65 40

.0 0

65 55

.0 0

65 70

.0 0

65 85

.0 0

66 00

.0 0

66 15

.0 0

66 30

.0 0

66 45

.0 0

66 60

.0 0

66 75

.0 0

66 90

.0 0

67 05

.0 0

67 20

.0 0

67 35

.0 0

67 50

.0 0

67 65

.0 0

67 80

.0 0

67 95

.0 0

68 10

.0 0

68 25

.0 0

68 40

.0 0

68 55

.0 0

68 70

.0 0

68 85

.0 0

69 00

.0 0

69 15

.0 0

69 30

.0 0

69 45

.0 0

69 60

.0 0

69 75

.0 0

69 90

.0 0

70 05

.0 0

70 20

.0 0

70 35

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
479900
AutoCAD SHX Text
479950
AutoCAD SHX Text
480000
AutoCAD SHX Text
480050
AutoCAD SHX Text
480100
AutoCAD SHX Text
480150
AutoCAD SHX Text
480200
AutoCAD SHX Text
480300
AutoCAD SHX Text
480350
AutoCAD SHX Text
480400
AutoCAD SHX Text
480450
AutoCAD SHX Text
480500
AutoCAD SHX Text
480550
AutoCAD SHX Text
480600
AutoCAD SHX Text
208400
AutoCAD SHX Text
208450
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208550
AutoCAD SHX Text
208550
AutoCAD SHX Text
208600
AutoCAD SHX Text
208600
AutoCAD SHX Text
208650
AutoCAD SHX Text
208650
AutoCAD SHX Text
208700
AutoCAD SHX Text
208700
AutoCAD SHX Text
208750
AutoCAD SHX Text
208750
AutoCAD SHX Text
208800
AutoCAD SHX Text
208800
AutoCAD SHX Text
208850
AutoCAD SHX Text
208850
AutoCAD SHX Text
208900
AutoCAD SHX Text
208900
AutoCAD SHX Text
208950
AutoCAD SHX Text
208950
AutoCAD SHX Text
209000
AutoCAD SHX Text
209000
AutoCAD SHX Text
209050
AutoCAD SHX Text
209050
AutoCAD SHX Text
209100
AutoCAD SHX Text
209100
AutoCAD SHX Text
209150
AutoCAD SHX Text
209150
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209200
AutoCAD SHX Text
209250
AutoCAD SHX Text
209250
AutoCAD SHX Text
209300
AutoCAD SHX Text
209300
AutoCAD SHX Text
209350
AutoCAD SHX Text
209350
AutoCAD SHX Text
209400
AutoCAD SHX Text
209400
AutoCAD SHX Text
209450
AutoCAD SHX Text
209450
AutoCAD SHX Text
209500
AutoCAD SHX Text
209500
AutoCAD SHX Text
209550
AutoCAD SHX Text
209550
AutoCAD SHX Text
209600
AutoCAD SHX Text
209600
AutoCAD SHX Text
209650
AutoCAD SHX Text
209650
AutoCAD SHX Text
209700
AutoCAD SHX Text
209750
AutoCAD SHX Text
209750
AutoCAD SHX Text
209800
AutoCAD SHX Text
209800
AutoCAD SHX Text
209850
AutoCAD SHX Text
209850
AutoCAD SHX Text
209900
AutoCAD SHX Text
209950
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 5

Atasament: Plan_final_[1-1000]-Plansa_4.pdf

89.85

89.91

90.10 90.07

90.44

90.43

91.26

89.98

89.95

90.07 90.03

90.34

C

90.45

90.84

90.55

90.31

90.84

91.19

A

91.08

89.93

90.22

89.14

88.37

88.63

88.75

88.89

89.02

86.40

87.58

87.77

87.92

88.15

88.06

87.93

87.88 87.83

86.28

86.24 87.76

87.87

87.87

86.42

87.3687.27

87.91

90.24

89.95

90.29

90.92 C 90.95 90.88

90.39

90.86 A 91.06

90.98

91.16 91.25

91.25 91.1891.31

92.21

90.49

89.32

89.52 89.61

89.96

90.09

90.43

90.31

90.34

90.03

90.11

89.83 89.78

89.85

89.41

89.89

A

90.18

90.95

89.7590.00

90.07

86.64

86.57

90.42 A

A

90.35

90.49

92.61

93.35

91.04

87.11

87.39

86.2685 .05

85.25

85.21 86.24

86.13

C

91.39

91.42

85.05

87.52 86.83

87.36

88.05

88.95

88.33

90.78

92.14

91.29

88.04

86.66 86.74

91.26 86 .12

87.03

92.38

92.49 91.37

86.56

91.37 91.36

91.35 91.30

91.38

86.22

91.41

89.87

89.84

86.05

86.2986.52

87.41

88.74

87.1487.29

85.95

86.44

90.11

87.78

88.19

87.70

89.12 87.27

91.58

87.33 87.49

88.87

89.80

86.65

86.71

86.56

86.41

86.49

86.38

86.53 86.75

86.35

89.74

89.70 89.89

89.95

90.1888.2 3

90.16

90.17

90.20

89.40

89.51 89.91

89.13

90.01

89.06

89.11

89.39

89.07

88.67

88.71

88.61

89.21

86.96

89.15

86.67

88.69

86.59

88.65

87.46

88.65

88.51 88.68

88.67

88.43

88.67

89.08

88.74

88.2988.68

88.13

89.37

86.73

86.75

87.00

87.01

86.81

86.92

89.29

87.80

89.34

89.59

89.36

89.50

89.32

89.48

89.04

89.76

89.76 89.45 89.74

89.29

89.18

89.7289.3989.36 89.27

87.20

89.43

90.92

89.56

89.49

89.61

88.91

86.60

89.55

89.35

86.60 86.64

89.08

90.74

89.32

90.69 90.77

86.79 86.62

89.04

86.64

88.90

89.3089.32

87.20

87.86

88.29

87.53

90.20

88.83

88.98

88.98

88.90

89.39

89.15 89.14

89.42

89.20

89.22

89.14

89.10

86.97

88.97

89.45

86.60

89.20

89.00

89.08 89.14

89.08

89.36

89.04

86.54 86.47

89.53

87.42

89.12 89.44

89.08 89.26

89.12 89.12

87.36

89.14

89.00

90.49

88.74

88.42

86.31 86.33

88.43

88.69 A

C C

89.86 89.02

88.7988.61

88.87

88.69

88.93

89.11

89.36

88.97

89.14

88.98

89.19 89.34

88.80

88.84

89.07

89.00

88.52

88.91

89.0389.02

89.20

88.65

89.00

89.01

89.10

88.99

89.06 89.08

89.27

89.13

89.00

88.9988.98

89.09

88.97

89.69 88.88

88.68

89.31

89.13 89.14

89.05

89.18

88.43 86.27

86.90

88.93

88.89

88.93 88.96

88.95

88.94

89.02 89.02

89.10

89.39 89.4089.48

89.36

89.37

89.33

89.25

89.29

89.06

88.47

90.08

89.12

86.50

90.98

90.1090.09

88.97

88.92

89.13

85.77

86.18

86.27

86.06

88.85

87.56

89.23

89.10

89.25 89.06

88.66 89.24 88.83

89.10

88.94

89.13

89.08

91.40 91.39

91.39

89.54

91.06

91.23

91.20 91.33

91.34

90.95

91.36

91.21

91.66

91.12

90.45

90.29 89.92

89.67 89.60

89.61

86.11

89.34

89.20

89.25 89.04

89.06

88.92

89.06

90.72

91.22

91.42

90.49 90.84

91.13

89.89

89.80

89.91

90.43

90.60

90.48

91.26

90.67

91.14

91.20

90.79

93.09

90.58

88.95

88.79

89.02 88.91

86.28 86.25 88.78

88.81

88.78

88.79

88.82

88.75

88.96

88.89 88.75 89.01

88.82

89.20

88.81

89.08 89.76

89.32

86.3886.51

88.46

90.42

90.15

86.42 85.20

86.64

88.22

89.74

86.45

86.54

88.65

86.39

85.22 86.63

88.85

90.77

86.33

85.20

87.80

87.24 88.32

87.35

89.47

86.31 85.23

94.73

91.37

91.38

91.07

88.9789.8089.79

89.6089.7089.70

89.83 89.80

87.83

87.27

88.76

89.78

87.07

89.84

89.9589.84

89.93

89.50

90.12

84.87

86.45

88.84

90.02 90.20 90.65 89.71 89.78

89.76 89.69

89.62

88.08

86.19

86.12

87.29

89.64 89.76

89.83

89.90

90.11 91.60

90.36

90.11

90.04

89.90

90.31

90.40

90.36 90.46

90.35

90.34

90.27 90.45

90.42

90.43 90.51

90.64

90.63

90.7590.6590.59 90.79

90.84

84.93 86.43

86.46

90.08 89.75

89.74

90.3590.3190.3190.31

90.12

89.70 89.88

89.51

89.54

89.32 89.33

88.86

89.39

88.9989.0088.9588.97

89.28

86.54 86.36

86.21 86.16

86.24

86.05

86.24

85.99

86.05

90.61

89.15 89.49 88.24 90.07

92.89 90.47 90.23

90.2990.2490.38

89.00

88.74

86.37

86.26

88.80 88.62 88.76

A 88.62 88.60 88.68

88.6289.25 89.25

89.13

88.9589.09

88.38 88.39 88.34 88.37

88.54

87.86 87.87

88.60

88.59

85.91

88.52

86.27 86.36

88.54 88.4988.50 88.54

88.37

87.87 88.30

88.38

88.40 88.51 90.17

87.86

86.00

88.30

88.73

88.60 90.16

88.76

88.82

88.78

88.57

88.51

88.48

88.47

88.52

88.39

88.38 88.25

88.63 88.66

88.69

88.65

88.53

88.34 88.50

88.40 88.41 88.37 88.39

88.56 88.51

88.36

88.52

88.37

88.42

88.14

88.44

88.39

88.29

88.44 88.49

88.46

86.06

88.52 88.52

88.42

88.42

88.47

88.48

86.18

88.59

88.37 88.54

88.48 88.49 88.44 88.48 88.44

alee(asf alt)

alee(asf alt)

trotuar (asfalt

)

asfalttrotuar(beton)

trotuar(beton)asfalt

alee(asfa lt)

alee(asfalt) alee(asfalt)

alee(asfalt)

trotuar(asfalt) trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(beton)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

beton

Z.V.

trotuar(asfal t)

trotuar(asfal t)

trotuar(as falt)

Canal Bega

Cana l Beg

a

Canal Bega

Canal Bega

Canal Bega

Canal Bega

Podul Decebal

Podul D acilor

Pasarela dintre Parcuri

V

V

V

V

V

V

T57

T58

T59

T60

T61

T62

T63

T64

T65 T66

T67

T68

T69

T70

T71

T72

T73

T74

T75

T76

T60-A

T62-A T62-B

T62-C

T68-A

T71-A

T73-A T73-B

Stati e Va

poret to

Statie Vaporetto

5+ 60

0

7+00 0

7+13 9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:1000

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

4

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 4+200.00 - 5+600.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

83 .2

4

83 .4

2

83 .2

3

83 .3

9

83 .6

1

83 .5

4

83 .6

4

82 .8

3

83 .2

9

83 .5

5

83 .0

7

83 .9

5

83 .2

5

83 .6

1

83 .3

2

83 .5

2

82 .6

6

82 .8

2

82 .4

6

83 .3

1

83 .3

0

83 .0

6

83 .6

1

83 .3

1

82 .9

7

82 .5

9

82 .9

5

82 .8

7

83 .5

9

83 .0

0

82 .4

2

83 .3

4

83 .3

1

82 .9

8

83 .1

2

82 .9

5

82 .2

3

82 .2

6

82 .2

3

82 .7

3

82 .5

2

82 .2

5

82 .4

0

82 .2

1

82 .3

8

82 .1

7

82 .1

9

82 .2

0

82 .3

0

82 .1

5

82 .3

7

82 .5

1

82 .5

0

82 .3

9

82 .2

5

82 .2

7

82 .3

5

82 .3

5

82 .2

9

82 .4

1

82 .5

0

82 .6

8

82 .3

9

81 .4

5

82 .7

7

82 .6

6

82 .5

4

82 .6

1

82 .5

3

82 .3

3

82 .1

6

82 .6

9

82 .4

8

82 .3

9

82 .3

3

82 .2

1

82 .4

1

82 .2

3

82 .3

7

82 .3

0

82 .5

3

82 .2

5

82 .3

5

82 .4

5

82 .4

2

82 .4

5

82 .6

1

82 .3

9

82 .3

2

82 .1

3

82 .2

1

82 .3

4

82 .2

5

82 .4

4

82 .2

8

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00 5.0 0

42 00

.0 0

42 15

.0 0

42 30

.0 0

42 45

.0 0

42 60

.0 0

42 75

.0 0

42 90

.0 0

43 05

.0 0

43 20

.0 0

43 35

.0 0

43 50

.0 0

43 65

.0 0

43 80

.0 0

43 95

.0 0

44 10

.0 0

44 25

.0 0

44 40

.0 0

44 55

.0 0

44 70

.0 0

44 85

.0 0

45 00

.0 0

45 15

.0 0

45 30

.0 0

45 45

.0 0

45 60

.0 0

45 75

.0 0

45 90

.0 0

46 05

.0 0

46 20

.0 0

46 35

.0 0

46 50

.0 0

46 65

.0 0

46 80

.0 0

46 95

.0 0

47 10

.0 0

47 25

.0 0

47 40

.0 0

47 55

.0 0

47 70

.0 0

47 85

.0 0

48 00

.0 0

48 15

.0 0

48 30

.0 0

48 45

.0 0

48 60

.0 0

48 75

.0 0

48 90

.0 0

49 05

.0 0

49 20

.0 0

49 35

.0 0

49 50

.0 0

49 65

.0 0

49 80

.0 0

49 95

.0 0

50 10

.0 0

50 25

.0 0

50 40

.0 0

50 55

.0 0

50 70

.0 0

50 85

.0 0

51 00

.0 0

51 15

.0 0

51 30

.0 0

51 45

.0 0

51 60

.0 0

51 75

.0 0

51 90

.0 0

52 05

.0 0

52 20

.0 0

52 35

.0 0

52 50

.0 0

52 65

.0 0

52 80

.0 0

52 95

.0 0

53 10

.0 0

53 25

.0 0

53 40

.0 0

53 55

.0 0

53 70

.0 0

53 85

.0 0

54 00

.0 0

54 15

.0 0

54 30

.0 0

54 45

.0 0

54 60

.0 0

54 75

.0 0

54 90

.0 0

55 05

.0 0

55 20

.0 0

55 35

.0 0

55 50

.0 0

55 65

.0 0

55 80

.0 0

55 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
479450
AutoCAD SHX Text
479500
AutoCAD SHX Text
479550
AutoCAD SHX Text
480500
AutoCAD SHX Text
480550
AutoCAD SHX Text
480600
AutoCAD SHX Text
480650
AutoCAD SHX Text
207300
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207450
AutoCAD SHX Text
207500
AutoCAD SHX Text
207550
AutoCAD SHX Text
207600
AutoCAD SHX Text
207600
AutoCAD SHX Text
207650
AutoCAD SHX Text
207650
AutoCAD SHX Text
207700
AutoCAD SHX Text
207700
AutoCAD SHX Text
207750
AutoCAD SHX Text
207750
AutoCAD SHX Text
207800
AutoCAD SHX Text
207800
AutoCAD SHX Text
207850
AutoCAD SHX Text
207850
AutoCAD SHX Text
207900
AutoCAD SHX Text
207900
AutoCAD SHX Text
207950
AutoCAD SHX Text
207950
AutoCAD SHX Text
208000
AutoCAD SHX Text
208000
AutoCAD SHX Text
208050
AutoCAD SHX Text
208050
AutoCAD SHX Text
208100
AutoCAD SHX Text
208100
AutoCAD SHX Text
208150
AutoCAD SHX Text
208150
AutoCAD SHX Text
208200
AutoCAD SHX Text
208200
AutoCAD SHX Text
208250
AutoCAD SHX Text
208250
AutoCAD SHX Text
208300
AutoCAD SHX Text
208300
AutoCAD SHX Text
208350
AutoCAD SHX Text
208350
AutoCAD SHX Text
208400
AutoCAD SHX Text
208450
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208550
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 4

Atasament: Plan_final_[1-1000]-Plansa_4_-_Copy.pdf

89.85

89.91

90.10 90.07

90.44

90.43

91.26

89.98

89.95

90.07 90.03

90.34

C

90.45

90.84

90.55

90.31

90.84

91.19

A

91.08

89.93

90.22

89.14

88.37

88.63

88.75

88.89

89.02

86.40

87.58

87.77

87.92

88.15

88.06

87.93

87.88 87.83

86.28

86.24 87.76

87.87

87.87

86.42

87.3687.27

87.91

90.24

89.95

90.29

90.92 C 90.95 90.88

90.39

90.86 A 91.06

90.98

91.16 91.25

91.25 91.1891.31

92.21

90.49

89.32

89.52 89.61

89.96

90.09

90.43

90.31

90.34

90.03

90.11

89.83 89.78

89.85

89.41

89.89

A

90.18

90.95

89.7590.00

90.07

86.64

86.57

90.42 A

A

90.35

90.49

92.61

93.35

91.04

87.11

87.39

86.2685 .05

85.25

85.21 86.24

86.13

C

91.39

91.42

85.05

87.52 86.83

87.36

88.05

88.95

88.33

90.78

92.14

91.29

88.04

86.66 86.74

91.26 86 .12

87.03

92.38

92.49 91.37

86.56

91.37 91.36

91.35 91.30

91.38

86.22

91.41

89.87

89.84

86.05

86.2986.52

87.41

88.74

87.1487.29

85.95

86.44

90.11

87.78

88.19

87.70

89.12 87.27

91.58

87.33 87.49

88.87

89.80

86.65

86.71

86.56

86.41

86.49

86.38

86.53 86.75

86.35

89.74

89.70 89.89

89.95

90.1888.2 3

90.16

90.17

90.20

89.40

89.51 89.91

89.13

90.01

89.06

89.11

89.39

89.07

88.67

88.71

88.61

89.21

86.96

89.15

86.67

88.69

86.59

88.65

87.46

88.65

88.51 88.68

88.67

88.43

88.67

89.08

88.74

88.2988.68

88.13

89.37

86.73

86.75

87.00

87.01

86.81

86.92

89.29

87.80

89.34

89.59

89.36

89.50

89.32

89.48

89.04

89.76

89.76 89.45 89.74

89.29

89.18

89.7289.3989.36 89.27

87.20

89.43

90.92

89.56

89.49

89.61

88.91

86.60

89.55

89.35

86.60 86.64

89.08

90.74

89.32

90.69 90.77

86.79 86.62

89.04

86.64

88.90

89.3089.32

87.20

87.86

88.29

87.53

90.20

88.83

88.98

88.98

88.90

89.39

89.15 89.14

89.42

89.20

89.22

89.14

89.10

86.97

88.97

89.45

86.60

89.20

89.00

89.08 89.14

89.08

89.36

89.04

86.54 86.47

89.53

87.42

89.12 89.44

89.08 89.26

89.12 89.12

87.36

89.14

89.00

90.49

88.74

88.42

86.31 86.33

88.43

88.69 A

C C

89.86 89.02

88.7988.61

88.87

88.69

88.93

89.11

89.36

88.97

89.14

88.98

89.19 89.34

88.80

88.84

89.07

89.00

88.52

88.91

89.0389.02

89.20

88.65

89.00

89.01

89.10

88.99

89.06 89.08

89.27

89.13

89.00

88.9988.98

89.09

88.97

89.69 88.88

88.68

89.31

89.13 89.14

89.05

89.18

88.43 86.27

86.90

88.93

88.89

88.93 88.96

88.95

88.94

89.02 89.02

89.10

89.39 89.4089.48

89.36

89.37

89.33

89.25

89.29

89.06

88.47

90.08

89.12

86.50

90.98

90.1090.09

88.97

88.92

89.13

85.77

86.18

86.27

86.06

88.85

87.56

89.23

89.10

89.25 89.06

88.66 89.24 88.83

89.10

88.94

89.13

89.08

91.40 91.39

91.39

89.54

91.06

91.23

91.20 91.33

91.34

90.95

91.36

91.21

91.66

91.12

90.45

90.29 89.92

89.67 89.60

89.61

86.11

89.34

89.20

89.25 89.04

89.06

88.92

89.06

90.72

91.22

91.42

90.49 90.84

91.13

89.89

89.80

89.91

90.43

90.60

90.48

91.26

90.67

91.14

91.20

90.79

93.09

90.58

88.95

88.79

89.02 88.91

86.28 86.25 88.78

88.81

88.78

88.79

88.82

88.75

88.96

88.89 88.75 89.01

88.82

89.20

88.81

89.08 89.76

89.32

86.3886.51

88.46

90.42

90.15

86.42 85.20

86.64

88.22

89.74

86.45

86.54

88.65

86.39

85.22 86.63

88.85

90.77

86.33

85.20

87.80

87.24 88.32

87.35

89.47

86.31 85.23

94.73

91.37

91.38

91.07

88.9789.8089.79

89.6089.7089.70

89.83 89.80

87.83

87.27

88.76

89.78

87.07

89.84

89.9589.84

89.93

89.50

90.12

84.87

86.45

88.84

90.02 90.20 90.65 89.71 89.78

89.76 89.69

89.62

88.08

86.19

86.12

87.29

89.64 89.76

89.83

89.90

90.11 91.60

90.36

90.11

90.04

89.90

90.31

90.40

90.36 90.46

90.35

90.34

90.27 90.45

90.42

90.43 90.51

90.64

90.63

90.7590.6590.59 90.79

90.84

84.93 86.43

86.46

90.08 89.75

89.74

90.3590.3190.3190.31

90.12

89.70 89.88

89.51

89.54

89.32 89.33

88.86

89.39

88.9989.0088.9588.97

89.28

86.54 86.36

86.21 86.16

86.24

86.05

86.24

85.99

86.05

90.61

89.15 89.49 88.24 90.07

92.89 90.47 90.23

90.2990.2490.38

89.00

88.74

86.37

86.26

88.80 88.62 88.76

A 88.62 88.60 88.68

88.6289.25 89.25

89.13

88.9589.09

88.38 88.39 88.34 88.37

88.54

87.86 87.87

88.60

88.59

85.91

88.52

86.27 86.36

88.54 88.4988.50 88.54

88.37

87.87 88.30

88.38

88.40 88.51 90.17

87.86

86.00

88.30

88.73

88.60 90.16

88.76

88.82

88.78

88.57

88.51

88.48

88.47

88.52

88.39

88.38 88.25

88.63 88.66

88.69

88.65

88.53

88.34 88.50

88.40 88.41 88.37 88.39

88.56 88.51

88.36

88.52

88.37

88.42

88.14

88.44

88.39

88.29

88.44 88.49

88.46

86.06

88.52 88.52

88.42

88.42

88.47

88.48

86.18

88.59

88.37 88.54

88.48 88.49 88.44 88.48 88.44

alee(asf alt)

alee(asf alt)

trotuar (asfalt

)

asfalttrotuar(beton)

trotuar(beton)asfalt

alee(asfa lt)

alee(asfalt) alee(asfalt)

alee(asfalt)

trotuar(asfalt) trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

trotuar(beton)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

beton

Z.V.

trotuar(asfal t)

trotuar(asfal t)

trotuar(as falt)

Canal Bega

Cana l Beg

a

Canal Bega

Canal Bega

Canal Bega

Canal Bega

Podul Decebal

Podul D acilor

Pasarela dintre Parcuri

V

V

V

V

V

V

T57

T58

T59

T60

T61

T62

T63

T64

T65 T66

T67

T68

T69

T70

T71

T72

T73

T74

T75

T76

T60-A

T62-A T62-B

T62-C

T68-A

T71-A

T73-A T73-B

Stati e Va

poret to

Statie Vaporetto

5+ 60

0

7+00 0

7+13 9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:1000

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

4

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 4+200.00 - 5+600.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

83 .2

4

83 .4

2

83 .2

3

83 .3

9

83 .6

1

83 .5

4

83 .6

4

82 .8

3

83 .2

9

83 .5

5

83 .0

7

83 .9

5

83 .2

5

83 .6

1

83 .3

2

83 .5

2

82 .6

6

82 .8

2

82 .4

6

83 .3

1

83 .3

0

83 .0

6

83 .6

1

83 .3

1

82 .9

7

82 .5

9

82 .9

5

82 .8

7

83 .5

9

83 .0

0

82 .4

2

83 .3

4

83 .3

1

82 .9

8

83 .1

2

82 .9

5

82 .2

3

82 .2

6

82 .2

3

82 .7

3

82 .5

2

82 .2

5

82 .4

0

82 .2

1

82 .3

8

82 .1

7

82 .1

9

82 .2

0

82 .3

0

82 .1

5

82 .3

7

82 .5

1

82 .5

0

82 .3

9

82 .2

5

82 .2

7

82 .3

5

82 .3

5

82 .2

9

82 .4

1

82 .5

0

82 .6

8

82 .3

9

81 .4

5

82 .7

7

82 .6

6

82 .5

4

82 .6

1

82 .5

3

82 .3

3

82 .1

6

82 .6

9

82 .4

8

82 .3

9

82 .3

3

82 .2

1

82 .4

1

82 .2

3

82 .3

7

82 .3

0

82 .5

3

82 .2

5

82 .3

5

82 .4

5

82 .4

2

82 .4

5

82 .6

1

82 .3

9

82 .3

2

82 .1

3

82 .2

1

82 .3

4

82 .2

5

82 .4

4

82 .2

8

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00 5.0 0

42 00

.0 0

42 15

.0 0

42 30

.0 0

42 45

.0 0

42 60

.0 0

42 75

.0 0

42 90

.0 0

43 05

.0 0

43 20

.0 0

43 35

.0 0

43 50

.0 0

43 65

.0 0

43 80

.0 0

43 95

.0 0

44 10

.0 0

44 25

.0 0

44 40

.0 0

44 55

.0 0

44 70

.0 0

44 85

.0 0

45 00

.0 0

45 15

.0 0

45 30

.0 0

45 45

.0 0

45 60

.0 0

45 75

.0 0

45 90

.0 0

46 05

.0 0

46 20

.0 0

46 35

.0 0

46 50

.0 0

46 65

.0 0

46 80

.0 0

46 95

.0 0

47 10

.0 0

47 25

.0 0

47 40

.0 0

47 55

.0 0

47 70

.0 0

47 85

.0 0

48 00

.0 0

48 15

.0 0

48 30

.0 0

48 45

.0 0

48 60

.0 0

48 75

.0 0

48 90

.0 0

49 05

.0 0

49 20

.0 0

49 35

.0 0

49 50

.0 0

49 65

.0 0

49 80

.0 0

49 95

.0 0

50 10

.0 0

50 25

.0 0

50 40

.0 0

50 55

.0 0

50 70

.0 0

50 85

.0 0

51 00

.0 0

51 15

.0 0

51 30

.0 0

51 45

.0 0

51 60

.0 0

51 75

.0 0

51 90

.0 0

52 05

.0 0

52 20

.0 0

52 35

.0 0

52 50

.0 0

52 65

.0 0

52 80

.0 0

52 95

.0 0

53 10

.0 0

53 25

.0 0

53 40

.0 0

53 55

.0 0

53 70

.0 0

53 85

.0 0

54 00

.0 0

54 15

.0 0

54 30

.0 0

54 45

.0 0

54 60

.0 0

54 75

.0 0

54 90

.0 0

55 05

.0 0

55 20

.0 0

55 35

.0 0

55 50

.0 0

55 65

.0 0

55 80

.0 0

55 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
479450
AutoCAD SHX Text
479500
AutoCAD SHX Text
479550
AutoCAD SHX Text
480500
AutoCAD SHX Text
480550
AutoCAD SHX Text
480600
AutoCAD SHX Text
480650
AutoCAD SHX Text
207300
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207450
AutoCAD SHX Text
207500
AutoCAD SHX Text
207550
AutoCAD SHX Text
207600
AutoCAD SHX Text
207600
AutoCAD SHX Text
207650
AutoCAD SHX Text
207650
AutoCAD SHX Text
207700
AutoCAD SHX Text
207700
AutoCAD SHX Text
207750
AutoCAD SHX Text
207750
AutoCAD SHX Text
207800
AutoCAD SHX Text
207800
AutoCAD SHX Text
207850
AutoCAD SHX Text
207850
AutoCAD SHX Text
207900
AutoCAD SHX Text
207900
AutoCAD SHX Text
207950
AutoCAD SHX Text
207950
AutoCAD SHX Text
208000
AutoCAD SHX Text
208000
AutoCAD SHX Text
208050
AutoCAD SHX Text
208050
AutoCAD SHX Text
208100
AutoCAD SHX Text
208100
AutoCAD SHX Text
208150
AutoCAD SHX Text
208150
AutoCAD SHX Text
208200
AutoCAD SHX Text
208200
AutoCAD SHX Text
208250
AutoCAD SHX Text
208250
AutoCAD SHX Text
208300
AutoCAD SHX Text
208300
AutoCAD SHX Text
208350
AutoCAD SHX Text
208350
AutoCAD SHX Text
208400
AutoCAD SHX Text
208450
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208500
AutoCAD SHX Text
208550
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 4

Atasament: Plan_final_[1-1000]-Plansa_3_-_Copy.pdf

86.9 5

86.3 2

86 .40

87.5 8

86.7 2

86.6 1

86.6 3

86.6 6

86.6 9

86.3 7

86.3 4

87.1 0

87.0 8

86.7 8

86.6 0 86.0

9

86.6 5

87.9 3

86.2 8

86.2 4

87.7 6

87.8 7

87.8 7

86.6 1

86.7 2

86.4 2

86.7 7

86.0 9

87.0 4

86.9 4

86.9 8

87.3 6

87.2 7

87.9 1

86.8 2

86.5 8

86.5 4

86.1 7

86.0 9

85.8 1

85.8 3 85.7

8

85.7 9

86.0 5

86.0 3

86.3 1

86.8 8

86.5 8

86.4 1

86.7 2

86.1 8

86.4 7

86.1 5

86.5 3

86.2 8

86.1 1

86.5 0

86.5 4

86.5 7

86.5 9

89.96

89.72

89.97 86.34

86.35

86.37

86.21

86.29

85.82

86.28

86.39

86.20 86.37

87.35

86.5486.75

86.24

86.71

86.16

86.56 86.58

86.47

86.50 86.99 86.50

86.54 86.49

86.42

86.47

86.44

86.26

86.47

86.22

90.27

89.68

86.53

86.72

86.56

86.46

86.64

86.59

86.47

86.57 86.60 86.63

86.59 86.58

86.56

86.5086.52

86.36

86.45

86.11

86.90 86.83

86.81

86.58 86.57 86.56

86.56

86.62

86.58

86.55

86.4886.4786.49

86.54

86.75

86.51

86.73

86.51

86.54

86.74

86.56 86.43

86.54

86.68

86.54

86.64

86.58

86.59

86.71

86.81

86.73

86.67

87.67

86.43

86.48

86.47

86.42

86.53

86.57 87.58

87.04

87.09

86.88

86.79

86.76

86.86 86.64

86.74

86.60

86.64 86.64 86.59

86.49 86.4386.58

86.46

86.5486.5586.48 86.3986.30

86.49 86.45

86.4886.51 86.47

86.46 86.59

86.62

86.56 86.55

86.52

86.48 86.45

86.47

86.38

86.49

86.19

86.51 86.14

86.56

86.33 86.31

86.18 86.51

86.66 86.61

86.47

86.52

86.44

86.4886 .52

86.53

86.56 86.61

86.52

86.57 86.57

86.49

86.57

86.29 86.37

86.51

86.40

86.58

86.38

86.56

86.55

86.37

86.60

86.38

86.63

86.53

86.42

86.57

86.65

86.43

86.53 86.3686.53

86.23

86.52

86.53

86.2686.40

86.32

86.39 86.50

86.3486.62 86.43

86.54 86.51

86.22

86.20

86.68

86.58

86.63 86.63

86.76

86.62 86.66

86.62 86.64

86.60 86.61

86.58

86.98

86.77 86.77

86.64

86.83

86.87

86.89

86.94 86.63

86.59

86.59 86.60

86.70

86.59 86.60

86.6487. 11

87.00

86.94 86.94

86.56

86.56

86.51

86.60

86.51

86.61

86.71 86.59

86.51

86.62 86.61

86.66

86.65 86.63

86.77 87.05

87.03

87.08 87.13

86.31

86.64

86.74

86.67 86.6 3

86.64 86.69

86.56

86.89 86.93

91.11 91.33

91.47 91.38

91.56

91.43

91.32

86.90

86.09

86.5386.54

86.49 86.40

86.49

86.4886.4486.46

86.44

86.53

A

C86.47

86.48 86.46

86.11

86.14 86.44

86.58

86.40

86.34

86.45

86.53

86.50

86.61

A 86.48

A 86.75

86.50 86.49

86.50 87.15

86.55

86.50 86.46

86.42 86.49

86.33

86.39 86.50

A 86.51

86.60

86.53

86.59 C 86.50

86.5086.73

86.50

86.55 87.01

86.53

C 86.42

86.44

86.71

86.50

86.52 86.26

86.22 85.99

86.48

86.52

86.48

86.51

86.52 86.54

86.51

86.48 A 86.45

A 86.58

86.48

86.50

86.75

86.43

86.5187.53

86.42A 86.39

86.36 86.37

86.41

A 86.36

86.53 86.39

A86.35

86.37 86.36

A 86.3986.43

86.40

86.43

86.51

A 86.51

86.46

86.39

A 86.44

86.96

A 86.4386.45

A 86.40

86.38

86.41

86.21

A 86.39

86.39

86.40 86.48

86.52 A 86.43

86.39

86.43

A 86.42

86.42

86.45

86.41

A 86.47

86.34

86.48

86.70 86.73

86.82

86.84

86.78

86.65 88.61

86.33

86.35

86.28

86.47

86.80

86.32 86.10

86.16

86.15 86.56

86.02

86.00

86.05

86.13 86.17

86.04

86.28

86.07

86.03

86.16

86.30

86.18

86.42

86.44

86.49 86.44

86.80 88.64

88.64

90.6788.47 86.46

86.14

86.53

86.61

86.70

86.42 A

86.15

86.20

86.21

86.62

86.19 86.52 86.11

86.40 86.51 86.43

87.03

86.56

86.24 86.81

86.92

87.0387.13 87.30

86.91

86.56

86.00

85.99

86.00

85.93

85.99

86.00

86.05 85.98

A

86.11 86.08

86.10 86.11

86.20

86.17

86.09

86.19A 86.11

86.12

86.12

85.88

87.06 86.94

86.66

87.04

87.56

87.82

87.64

86.65

86.82

86.65

86.96

86.90

87.61

86.26 85.96

86.76

86.92

86.42

86.68

86.99

88.91

86.95

86.02

86.04

85.99

86.01

86.11

86.07

86.16

86.12

86.35 86.54

86.17

86.12

86.20

A

86.18 86.19

85.79

85.55

85.70

86.16

86.67

88.53

87.45

87.61

87.46

86.06

85.90

85.94

85.93

86.02

85.98

85.95

85.96

85.98

88.02

88.02

86.12

A86.16 87.36

88.51 87.71

87.26

86.10

86.14

86.09 86.17

87.1987.01

86.10

86.08

86.09

87.14 A

86.04 86.03

86.04

86.47

87.33

87.43

87.02

87.56 87.80

86.03

89.36 89.9386.74

86.07 A

85.98

86.04

85.89 85.98

86.03

86.03

85.90

85.91

85.89

86.02

85.99

88.79 87.40

86.00

88.03

87.43

A

86.07

86.05

86.03 86.00

85.87

87.53 87.93

89.05

91.21

90.89

88.65 90.68

90.82 90.83

91.04

T 91.01

91.04

90.84

T 90.87

T 90.85

90.80 90.63

90.83

89.67 90.08

89.4589.52

89.14

88.84

88.77 88.61

88.74

88.62

88.78

88.69

91.04

91.03

90.74

88.83

88.72 88.81

88.52 88.44

88.67

88.48

88.59

88.46

89.0188.93

88.28

88.81

88.9488.60

88.31

88.64 88.79

88.39

88.68 88.79

87.61

89.04

88.33

88.82

90.82

88.39

88.07

88.34 88.19

88.21

88.21

88.32

88.12

87.36

88.43

88.44

88.88

89.28

89.37

90.07

88.87

90.69

89.66

90.81

89.87

90.07

87.97

90.2490.22

90.61

T

90.25

T

90.31

A

86.40 86.53

86.51

86.01 86.09

86.12

86.06

86.03

86.15 86.17

86.20

86.21

86.14

86.35 86.10

86.31

86.07 86.08

86.15

86.43

86.44

86.39

87.85

86.19

87.81

86.08

86.15

86.13

86.15

87.68

86.12 86.11

86.25

86.16

86.07

86.0486.23

86.05

85.99

86.18

86.26

86.03

85.98

86.32

86.04

86.21

86.14

86.03

86.21

86.04

86.16

86.05

86.06

86.00

85.99

86.00

85.76

85.09

85.97

85.96

86.00

86.0186.02 86.07

86.06 85.8486.12

86.1286.22

86.10 86.09

86.12

86.16

86.16

86.20

86.13

86.11

86.20

86.10

86.09

86.33

86.03 86.03

86.10

86.06

86.03

85.96

85.74

86.36

85.94

86.15

85.97

86.11

86.07

86.16

86.14

86.05 86.03

86.03

86.05

86.06 86.17

86.23

86.22 86.20

86.24 86.18

86.00

86.07

86.12

86.14

86.16

86.09

86.14

86.12

86.34

85.78

85.98 86.13

88.72

90.8790.22

A

90.95

90.94

91.05 91.07

91.26 91.15

91.22

90.87

90.95

90.76

91.21

91.00

90.92 90.92

91.03

91.10 91.09

91.14 91.12

90.54

88.44

88.52

87.98 88.12

87.75

88.48 88.28

90.8290.8390.8190.82

85.07

85.88

88.88

89.06

91.45 91.0891.08

90.85

91.06 91.03

91.18

85.76

86.12

88.84

91.3991.40

trotuar (pavel

e)

trotuar (pave

le)

trotuar (pa vele)

trotuar (pavele)

asfalt

asfalt

alee(asfalt)

asfalt

Z.V.

trotuar(pavele)

trotuar(pavele)

trotuar(pavele)

trotuar(pavele)

ale e(a

sfa lt)

ale e(a

sfa lt)

ale e(a

sfa lt)

trotuar(dale)

trotuar(dale)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(as falt)

alee(as falt)

alee(asfalt )

alee(asf alt)

alee(asfa lt)

alee( asfal

t)

alee(a sfalt)

tro tua

r(a sfa

lt)

tro tua

r(a sfa

lt)

trot uar

(asf alt)

trotu ar(as

falt)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

suprafata betonata

trotuar (pavele)

Canal Bega

Canal Bega

Canal Beg a

Canal Bega

Can al B

ega

trotu ar(a

sfal t)

tro tua

r(a sfa

lt)

tro tua

r(a sfa

lt)

tro tua

r(a sfa

lt)

Pod ul T

raia n

T36

T37

T38

T39

T40

T41

T42

T43

T44

T45

T46 T47

T48

T49

T50

T51

T52

T53

T54

T55

T56

T57

T38-A T38-B

T38-C

T43-A T43-B

T52-A T52-B

T52-C

Statie Vaporetto

Statie Vaporetto

Stat ie V

apor etto

2+ 80

0

4+200

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:1000

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

3

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 2+800.00 - 4+200.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

81 .7

8 81

.7 6

81 .5

9

81 .4

4

81 .4

3

81 .4

2

81 .6

3

81 .9

7

82 .6

8

81 .9

7

82 .3

0

82 .1

9

82 .3

0

82 .2

0

82 .2

9

82 .4

8

82 .4

8

82 .7

3

82 .4

9

83 .0

8

82 .7

4

82 .8

7

83 .0

0

82 .6

8

82 .8

6

83 .2

3

82 .8

5

82 .8

3

83 .1

5

82 .7

6

81 .8

2

82 .5

1

81 .9

9

82 .1

0

82 .1

1

81 .8

9

82 .1

1

82 .2

4

82 .6

5

82 .9

3

82 .7

9

82 .9

0

82 .5

2

82 .5

3

82 .5

6

82 .8

6

82 .6

4

82 .2

3

82 .5

4

82 .6

4

82 .3

3

82 .3

4

82 .8

2

82 .8

3

82 .0

8

82 .3

0

82 .1

3

82 .0

2

82 .0

6

81 .9

8

82 .6

2

82 .5

8

82 .7

9

82 .7

6

82 .7

9

82 .6

2

82 .7

0

82 .7

5

82 .6

8

82 .4

2

83 .1

6

82 .9

7

82 .7

5

82 .7

3

82 .4

7

82 .9

4

82 .7

4

82 .6

4

82 .9

6

83 .2

0

83 .2

6

82 .8

6

83 .1

4

82 .9

7

83 .3

5

82 .6

6

83 .1

6

83 .1

3

82 .5

1

83 .0

1

82 .7

6

82 .5

8

82 .5

5

83 .2

7

83 .2

4

5.0 0

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

28 00

.0 0

28 05

.0 0

28 20

.0 0

28 35

.0 0

28 50

.0 0

28 65

.0 0

28 80

.0 0

28 95

.0 0

29 10

.0 0

29 25

.0 0

29 40

.0 0

29 55

.0 0

29 70

.0 0

29 85

.0 0

30 00

.0 0

30 15

.0 0

30 30

.0 0

30 45

.0 0

30 60

.0 0

30 75

.0 0

30 90

.0 0

31 05

.0 0

31 20

.0 0

31 35

.0 0

31 50

.0 0

31 65

.0 0

31 80

.0 0

31 95

.0 0

32 10

.0 0

32 25

.0 0

32 40

.0 0

32 55

.0 0

32 70

.0 0

32 85

.0 0

33 00

.0 0

33 15

.0 0

33 30

.0 0

33 45

.0 0

33 60

.0 0

33 75

.0 0

33 90

.0 0

34 05

.0 0

34 20

.0 0

34 35

.0 0

34 50

.0 0

34 65

.0 0

34 80

.0 0

34 95

.0 0

35 10

.0 0

35 25

.0 0

35 40

.0 0

35 55

.0 0

35 70

.0 0

35 85

.0 0

36 00

.0 0

36 15

.0 0

36 30

.0 0

36 45

.0 0

36 60

.0 0

36 75

.0 0

36 90

.0 0

37 05

.0 0

37 20

.0 0

37 35

.0 0

37 50

.0 0

37 65

.0 0

37 80

.0 0

37 95

.0 0

38 10

.0 0

38 25

.0 0

38 40

.0 0

38 55

.0 0

38 70

.0 0

38 85

.0 0

39 00

.0 0

39 15

.0 0

39 30

.0 0

39 45

.0 0

39 60

.0 0

39 75

.0 0

39 90

.0 0

40 05

.0 0

40 20

.0 0

40 35

.0 0

40 50

.0 0

40 65

.0 0

40 80

.0 0

40 95

.0 0

41 10

.0 0

41 25

.0 0

41 40

.0 0

41 55

.0 0

41 70

.0 0

41 85

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478900
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
479000
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479100
AutoCAD SHX Text
479100
AutoCAD SHX Text
479150
AutoCAD SHX Text
479150
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479250
AutoCAD SHX Text
479250
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
479450
AutoCAD SHX Text
206000
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
206250
AutoCAD SHX Text
206250
AutoCAD SHX Text
206300
AutoCAD SHX Text
206300
AutoCAD SHX Text
206350
AutoCAD SHX Text
206350
AutoCAD SHX Text
206400
AutoCAD SHX Text
206400
AutoCAD SHX Text
206450
AutoCAD SHX Text
206450
AutoCAD SHX Text
206500
AutoCAD SHX Text
206500
AutoCAD SHX Text
206550
AutoCAD SHX Text
206550
AutoCAD SHX Text
206600
AutoCAD SHX Text
206600
AutoCAD SHX Text
206650
AutoCAD SHX Text
206650
AutoCAD SHX Text
206700
AutoCAD SHX Text
206700
AutoCAD SHX Text
206750
AutoCAD SHX Text
206750
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206850
AutoCAD SHX Text
206850
AutoCAD SHX Text
206900
AutoCAD SHX Text
206900
AutoCAD SHX Text
206950
AutoCAD SHX Text
206950
AutoCAD SHX Text
207000
AutoCAD SHX Text
207000
AutoCAD SHX Text
207050
AutoCAD SHX Text
207050
AutoCAD SHX Text
207100
AutoCAD SHX Text
207100
AutoCAD SHX Text
207150
AutoCAD SHX Text
207150
AutoCAD SHX Text
207200
AutoCAD SHX Text
207200
AutoCAD SHX Text
207250
AutoCAD SHX Text
207250
AutoCAD SHX Text
207300
AutoCAD SHX Text
207300
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207450
AutoCAD SHX Text
207450
AutoCAD SHX Text
207500
AutoCAD SHX Text
207500
AutoCAD SHX Text
207550
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 3

Atasament: Plan_final_[1-1000]-Plansa_3.pdf

86.9 5

86.3 2

86 .40

87.5 8

86.7 2

86.6 1

86.6 3

86.6 6

86.6 9

86.3 7

86.3 4

87.1 0

87.0 8

86.7 8

86.6 0 86.0

9

86.6 5

87.9 3

86.2 8

86.2 4

87.7 6

87.8 7

87.8 7

86.6 1

86.7 2

86.4 2

86.7 7

86.0 9

87.0 4

86.9 4

86.9 8

87.3 6

87.2 7

87.9 1

86.8 2

86.5 8

86.5 4

86.1 7

86.0 9

85.8 1

85.8 3 85.7

8

85.7 9

86.0 5

86.0 3

86.3 1

86.8 8

86.5 8

86.4 1

86.7 2

86.1 8

86.4 7

86.1 5

86.5 3

86.2 8

86.1 1

86.5 0

86.5 4

86.5 7

86.5 9

89.96

89.72

89.97 86.34

86.35

86.37

86.21

86.29

85.82

86.28

86.39

86.20 86.37

87.35

86.5486.75

86.24

86.71

86.16

86.56 86.58

86.47

86.50 86.99 86.50

86.54 86.49

86.42

86.47

86.44

86.26

86.47

86.22

90.27

89.68

86.53

86.72

86.56

86.46

86.64

86.59

86.47

86.57 86.60 86.63

86.59 86.58

86.56

86.5086.52

86.36

86.45

86.11

86.90 86.83

86.81

86.58 86.57 86.56

86.56

86.62

86.58

86.55

86.4886.4786.49

86.54

86.75

86.51

86.73

86.51

86.54

86.74

86.56 86.43

86.54

86.68

86.54

86.64

86.58

86.59

86.71

86.81

86.73

86.67

87.67

86.43

86.48

86.47

86.42

86.53

86.57 87.58

87.04

87.09

86.88

86.79

86.76

86.86 86.64

86.74

86.60

86.64 86.64 86.59

86.49 86.4386.58

86.46

86.5486.5586.48 86.3986.30

86.49 86.45

86.4886.51 86.47

86.46 86.59

86.62

86.56 86.55

86.52

86.48 86.45

86.47

86.38

86.49

86.19

86.51 86.14

86.56

86.33 86.31

86.18 86.51

86.66 86.61

86.47

86.52

86.44

86.4886 .52

86.53

86.56 86.61

86.52

86.57 86.57

86.49

86.57

86.29 86.37

86.51

86.40

86.58

86.38

86.56

86.55

86.37

86.60

86.38

86.63

86.53

86.42

86.57

86.65

86.43

86.53 86.3686.53

86.23

86.52

86.53

86.2686.40

86.32

86.39 86.50

86.3486.62 86.43

86.54 86.51

86.22

86.20

86.68

86.58

86.63 86.63

86.76

86.62 86.66

86.62 86.64

86.60 86.61

86.58

86.98

86.77 86.77

86.64

86.83

86.87

86.89

86.94 86.63

86.59

86.59 86.60

86.70

86.59 86.60

86.6487. 11

87.00

86.94 86.94

86.56

86.56

86.51

86.60

86.51

86.61

86.71 86.59

86.51

86.62 86.61

86.66

86.65 86.63

86.77 87.05

87.03

87.08 87.13

86.31

86.64

86.74

86.67 86.6 3

86.64 86.69

86.56

86.89 86.93

91.11 91.33

91.47 91.38

91.56

91.43

91.32

86.90

86.09

86.5386.54

86.49 86.40

86.49

86.4886.4486.46

86.44

86.53

A

C86.47

86.48 86.46

86.11

86.14 86.44

86.58

86.40

86.34

86.45

86.53

86.50

86.61

A 86.48

A 86.75

86.50 86.49

86.50 87.15

86.55

86.50 86.46

86.42 86.49

86.33

86.39 86.50

A 86.51

86.60

86.53

86.59 C 86.50

86.5086.73

86.50

86.55 87.01

86.53

C 86.42

86.44

86.71

86.50

86.52 86.26

86.22 85.99

86.48

86.52

86.48

86.51

86.52 86.54

86.51

86.48 A 86.45

A 86.58

86.48

86.50

86.75

86.43

86.5187.53

86.42A 86.39

86.36 86.37

86.41

A 86.36

86.53 86.39

A86.35

86.37 86.36

A 86.3986.43

86.40

86.43

86.51

A 86.51

86.46

86.39

A 86.44

86.96

A 86.4386.45

A 86.40

86.38

86.41

86.21

A 86.39

86.39

86.40 86.48

86.52 A 86.43

86.39

86.43

A 86.42

86.42

86.45

86.41

A 86.47

86.34

86.48

86.70 86.73

86.82

86.84

86.78

86.65 88.61

86.33

86.35

86.28

86.47

86.80

86.32 86.10

86.16

86.15 86.56

86.02

86.00

86.05

86.13 86.17

86.04

86.28

86.07

86.03

86.16

86.30

86.18

86.42

86.44

86.49 86.44

86.80 88.64

88.64

90.6788.47 86.46

86.14

86.53

86.61

86.70

86.42 A

86.15

86.20

86.21

86.62

86.19 86.52 86.11

86.40 86.51 86.43

87.03

86.56

86.24 86.81

86.92

87.0387.13 87.30

86.91

86.56

86.00

85.99

86.00

85.93

85.99

86.00

86.05 85.98

A

86.11 86.08

86.10 86.11

86.20

86.17

86.09

86.19A 86.11

86.12

86.12

85.88

87.06 86.94

86.66

87.04

87.56

87.82

87.64

86.65

86.82

86.65

86.96

86.90

87.61

86.26 85.96

86.76

86.92

86.42

86.68

86.99

88.91

86.95

86.02

86.04

85.99

86.01

86.11

86.07

86.16

86.12

86.35 86.54

86.17

86.12

86.20

A

86.18 86.19

85.79

85.55

85.70

86.16

86.67

88.53

87.45

87.61

87.46

86.06

85.90

85.94

85.93

86.02

85.98

85.95

85.96

85.98

88.02

88.02

86.12

A86.16 87.36

88.51 87.71

87.26

86.10

86.14

86.09 86.17

87.1987.01

86.10

86.08

86.09

87.14 A

86.04 86.03

86.04

86.47

87.33

87.43

87.02

87.56 87.80

86.03

89.36 89.9386.74

86.07 A

85.98

86.04

85.89 85.98

86.03

86.03

85.90

85.91

85.89

86.02

85.99

88.79 87.40

86.00

88.03

87.43

A

86.07

86.05

86.03 86.00

85.87

87.53 87.93

89.05

91.21

90.89

88.65 90.68

90.82 90.83

91.04

T 91.01

91.04

90.84

T 90.87

T 90.85

90.80 90.63

90.83

89.67 90.08

89.4589.52

89.14

88.84

88.77 88.61

88.74

88.62

88.78

88.69

91.04

91.03

90.74

88.83

88.72 88.81

88.52 88.44

88.67

88.48

88.59

88.46

89.0188.93

88.28

88.81

88.9488.60

88.31

88.64 88.79

88.39

88.68 88.79

87.61

89.04

88.33

88.82

90.82

88.39

88.07

88.34 88.19

88.21

88.21

88.32

88.12

87.36

88.43

88.44

88.88

89.28

89.37

90.07

88.87

90.69

89.66

90.81

89.87

90.07

87.97

90.2490.22

90.61

T

90.25

T

90.31

A

86.40 86.53

86.51

86.01 86.09

86.12

86.06

86.03

86.15 86.17

86.20

86.21

86.14

86.35 86.10

86.31

86.07 86.08

86.15

86.43

86.44

86.39

87.85

86.19

87.81

86.08

86.15

86.13

86.15

87.68

86.12 86.11

86.25

86.16

86.07

86.0486.23

86.05

85.99

86.18

86.26

86.03

85.98

86.32

86.04

86.21

86.14

86.03

86.21

86.04

86.16

86.05

86.06

86.00

85.99

86.00

85.76

85.09

85.97

85.96

86.00

86.0186.02 86.07

86.06 85.8486.12

86.1286.22

86.10 86.09

86.12

86.16

86.16

86.20

86.13

86.11

86.20

86.10

86.09

86.33

86.03 86.03

86.10

86.06

86.03

85.96

85.74

86.36

85.94

86.15

85.97

86.11

86.07

86.16

86.14

86.05 86.03

86.03

86.05

86.06 86.17

86.23

86.22 86.20

86.24 86.18

86.00

86.07

86.12

86.14

86.16

86.09

86.14

86.12

86.34

85.78

85.98 86.13

88.72

90.8790.22

A

90.95

90.94

91.05 91.07

91.26 91.15

91.22

90.87

90.95

90.76

91.21

91.00

90.92 90.92

91.03

91.10 91.09

91.14 91.12

90.54

88.44

88.52

87.98 88.12

87.75

88.48 88.28

90.8290.8390.8190.82

85.07

85.88

88.88

89.06

91.45 91.0891.08

90.85

91.06 91.03

91.18

85.76

86.12

88.84

91.3991.40

trotuar (pavel

e)

trotuar (pave

le)

trotuar (pa vele)

trotuar (pavele)

asfalt

asfalt

alee(asfalt)

asfalt

Z.V.

trotuar(pavele)

trotuar(pavele)

trotuar(pavele)

trotuar(pavele)

ale e(a

sfa lt)

ale e(a

sfa lt)

ale e(a

sfa lt)

trotuar(dale)

trotuar(dale)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(asfalt)

alee(as falt)

alee(as falt)

alee(asfalt )

alee(asf alt)

alee(asfa lt)

alee( asfal

t)

alee(a sfalt)

tro tua

r(a sfa

lt)

tro tua

r(a sfa

lt)

trot uar

(asf alt)

trotu ar(as

falt)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

suprafata betonata

trotuar (pavele)

Canal Bega

Canal Bega

Canal Beg a

Canal Bega

Can al B

ega

trotu ar(a

sfal t)

tro tua

r(a sfa

lt)

tro tua

r(a sfa

lt)

tro tua

r(a sfa

lt)

Pod ul T

raia n

T36

T37

T38

T39

T40

T41

T42

T43

T44

T45

T46 T47

T48

T49

T50

T51

T52

T53

T54

T55

T56

T57

T38-A T38-B

T38-C

T43-A T43-B

T52-A T52-B

T52-C

Statie Vaporetto

Statie Vaporetto

Stat ie V

apor etto

2+ 80

0

4+200

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:1000

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

3

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 2+800.00 - 4+200.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

81 .7

8 81

.7 6

81 .5

9

81 .4

4

81 .4

3

81 .4

2

81 .6

3

81 .9

7

82 .6

8

81 .9

7

82 .3

0

82 .1

9

82 .3

0

82 .2

0

82 .2

9

82 .4

8

82 .4

8

82 .7

3

82 .4

9

83 .0

8

82 .7

4

82 .8

7

83 .0

0

82 .6

8

82 .8

6

83 .2

3

82 .8

5

82 .8

3

83 .1

5

82 .7

6

81 .8

2

82 .5

1

81 .9

9

82 .1

0

82 .1

1

81 .8

9

82 .1

1

82 .2

4

82 .6

5

82 .9

3

82 .7

9

82 .9

0

82 .5

2

82 .5

3

82 .5

6

82 .8

6

82 .6

4

82 .2

3

82 .5

4

82 .6

4

82 .3

3

82 .3

4

82 .8

2

82 .8

3

82 .0

8

82 .3

0

82 .1

3

82 .0

2

82 .0

6

81 .9

8

82 .6

2

82 .5

8

82 .7

9

82 .7

6

82 .7

9

82 .6

2

82 .7

0

82 .7

5

82 .6

8

82 .4

2

83 .1

6

82 .9

7

82 .7

5

82 .7

3

82 .4

7

82 .9

4

82 .7

4

82 .6

4

82 .9

6

83 .2

0

83 .2

6

82 .8

6

83 .1

4

82 .9

7

83 .3

5

82 .6

6

83 .1

6

83 .1

3

82 .5

1

83 .0

1

82 .7

6

82 .5

8

82 .5

5

83 .2

7

83 .2

4

5.0 0

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

28 00

.0 0

28 05

.0 0

28 20

.0 0

28 35

.0 0

28 50

.0 0

28 65

.0 0

28 80

.0 0

28 95

.0 0

29 10

.0 0

29 25

.0 0

29 40

.0 0

29 55

.0 0

29 70

.0 0

29 85

.0 0

30 00

.0 0

30 15

.0 0

30 30

.0 0

30 45

.0 0

30 60

.0 0

30 75

.0 0

30 90

.0 0

31 05

.0 0

31 20

.0 0

31 35

.0 0

31 50

.0 0

31 65

.0 0

31 80

.0 0

31 95

.0 0

32 10

.0 0

32 25

.0 0

32 40

.0 0

32 55

.0 0

32 70

.0 0

32 85

.0 0

33 00

.0 0

33 15

.0 0

33 30

.0 0

33 45

.0 0

33 60

.0 0

33 75

.0 0

33 90

.0 0

34 05

.0 0

34 20

.0 0

34 35

.0 0

34 50

.0 0

34 65

.0 0

34 80

.0 0

34 95

.0 0

35 10

.0 0

35 25

.0 0

35 40

.0 0

35 55

.0 0

35 70

.0 0

35 85

.0 0

36 00

.0 0

36 15

.0 0

36 30

.0 0

36 45

.0 0

36 60

.0 0

36 75

.0 0

36 90

.0 0

37 05

.0 0

37 20

.0 0

37 35

.0 0

37 50

.0 0

37 65

.0 0

37 80

.0 0

37 95

.0 0

38 10

.0 0

38 25

.0 0

38 40

.0 0

38 55

.0 0

38 70

.0 0

38 85

.0 0

39 00

.0 0

39 15

.0 0

39 30

.0 0

39 45

.0 0

39 60

.0 0

39 75

.0 0

39 90

.0 0

40 05

.0 0

40 20

.0 0

40 35

.0 0

40 50

.0 0

40 65

.0 0

40 80

.0 0

40 95

.0 0

41 10

.0 0

41 25

.0 0

41 40

.0 0

41 55

.0 0

41 70

.0 0

41 85

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478900
AutoCAD SHX Text
478950
AutoCAD SHX Text
479000
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479100
AutoCAD SHX Text
479100
AutoCAD SHX Text
479150
AutoCAD SHX Text
479150
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479250
AutoCAD SHX Text
479250
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
479450
AutoCAD SHX Text
206000
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
206250
AutoCAD SHX Text
206250
AutoCAD SHX Text
206300
AutoCAD SHX Text
206300
AutoCAD SHX Text
206350
AutoCAD SHX Text
206350
AutoCAD SHX Text
206400
AutoCAD SHX Text
206400
AutoCAD SHX Text
206450
AutoCAD SHX Text
206450
AutoCAD SHX Text
206500
AutoCAD SHX Text
206500
AutoCAD SHX Text
206550
AutoCAD SHX Text
206550
AutoCAD SHX Text
206600
AutoCAD SHX Text
206600
AutoCAD SHX Text
206650
AutoCAD SHX Text
206650
AutoCAD SHX Text
206700
AutoCAD SHX Text
206700
AutoCAD SHX Text
206750
AutoCAD SHX Text
206750
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206800
AutoCAD SHX Text
206850
AutoCAD SHX Text
206850
AutoCAD SHX Text
206900
AutoCAD SHX Text
206900
AutoCAD SHX Text
206950
AutoCAD SHX Text
206950
AutoCAD SHX Text
207000
AutoCAD SHX Text
207000
AutoCAD SHX Text
207050
AutoCAD SHX Text
207050
AutoCAD SHX Text
207100
AutoCAD SHX Text
207100
AutoCAD SHX Text
207150
AutoCAD SHX Text
207150
AutoCAD SHX Text
207200
AutoCAD SHX Text
207200
AutoCAD SHX Text
207250
AutoCAD SHX Text
207250
AutoCAD SHX Text
207300
AutoCAD SHX Text
207300
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207350
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207400
AutoCAD SHX Text
207450
AutoCAD SHX Text
207450
AutoCAD SHX Text
207500
AutoCAD SHX Text
207500
AutoCAD SHX Text
207550
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 3

Atasament: Plan_final_[1-1000]-Plansa_2.pdf

85.90

89.36 89.93

86.74

86.07A

85.98

86.04

85.89 85.98

86.03

86.03

85.90

85.91

85.89

86.02

86.00

88.03 A

86.07 86.05

86.03

86.00

85.87

87.53 87.93

90.82

89.37

90.07

90.69

89.66

90.81

89.87

90.07

90.24 90.22

90.61

T

90.25

T

90.31

86.03 86.03

86.06

86.03

85.96 85.74

85.94

86.15

85.97

86.11

86.07 86.16

86.14

86.0586.03 86.03

86.05 86.06

86.17 86.23

86.22 86.20

86.07 86.12

86.14 86.16

86.09

86.14 86.12

86.34 85.78

85.98

86.13 88.72

90.87

90.22

A

90.95

90.9491.05

91.07

91.26 91.15

91.22

90.87

90.95

90.76

91.21

91.00

90.92 90.92

91.03

91.10

91.09

91.14

91.12

90.54

88.45

88.44

88.41

89.90 89.5589.4989.11 87.78

88.27

88.05

88.17 88.16 88.15

87.60 88.32

88.03

88.3988.3588.27

88.35 88.35

88.1788.4588.46 88.0788.08

87.87

88.34 88.29 88.21

88.20 88 .13

88.17 88.34

87.98

89.50

88.52

87.98 88.12

87.75

88.40

88.29 88.26

88.25

88.29 88.34

88.30

88.3188.23

88.01

88.0588.50

88.2388.17

88.11 88.13

87.96

88.08 88.07

87.94

88.33

88.5988.45

88.14 88.48 88.28

88.55

88.67

88.37

88.53 88.60 88.41 88.57

88.14

86.21

88.60

88.11

86.2386.30

88.56

87.68

88.4988.4588.53 88.4488.5588.6188.3588.72

88.4988.4088.44

89.07

90.62 89.9790.71

90.1790.9390.84

92.67

90.94

90.81

90.58 90.79

90.25

91.80

91.14 89.04 89.2589.5989.6689.97

89.11

87.30

89.43

90.06A 86.28

86.93 86.99

91.4688.42

86.30

87.27

87.37

88.64

88.67

89.83

89.63 90.57

86.19

88.25

87.04

91.20

85.9385.89

90.53

90.83

90.87 91.01

89.22 89.1789.04

88.80 88.5788.52

88.28

86.67

88.40

86.10

86.09 86.20

89.65

93.41

88.59

87.56 86.47

86.5886.72

86.54

86.71

86.5986.73

87.28 86.18

86.10

88.57

86.09 85.99

87.43

87.47

87.39

87.34 87.68

88.33 88.07

88.07 87.84

87.11 87.00

87.54

86.71

C 86.81 C

86.94

86.92 C

86.81

88.40

87.03 87.57

87.48

86.6586.64

88.16

86.85

86.58

86.86 87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55 88.44

88.47

88.10

87.09 86.78

86.40 86.63

86.55

87.66 87.32

86.55

86.97 86.91 87.83

88.03 88.0888.27

87.0887.00 86.76

87.84

86.97 86.78

86.49

86.84

87.92 86.78

87.95

86.98

87.81

86.76 87.0187.06

86.69

88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.1688.23

87.90

88.29

87.9187.9888.09

88.23

88.2388.16 88.23 88.16

90.0990.11

90.17

89.83

89.79

89.75 88.95 89.14

88.62 88.53

88.9888.93 89.09

88.92

88.99

89.49

91.08 91.55

91.19

91.25

90.59

90.62

90.43

90.04

89.8191.44 89.27 89.31

91.30

89.25 89.23

91.21

91.28

88.86 90.04

86.15 86.16 86.27

88.93

86.22

88.78

86.51 87.04 88.69

88.66 89.21

89.48

86.98

89.41

90.82

91.54

90.91

91.31

93.19

90.8490.85

88.6988.6888.69

85.9885.7385.2686.0685.95 85.47

88.48 89.13

88.6388.53

88.31

87.65 87.82

86.1485.99

88.53

88.16

88.39

88.19

88.49

87.52

88.76

88.2988.52 88.4988.37

88.70

88.79

88.20

88.49

88.26

88.61

88.37

88.44

88.3688.3688.3688.37

86.0986.09

89.5088.15 89.16

87.85 87.26

89.92

87.4485.89

89.2889.43

88.11

A

88.40

86.02

86.38 86.41 86.45

86.6886.62

85.60

85.8886.15

88.80

88.23 88.40

88.77

88.0488.1888.2688.2388.1288.05

88.43

88.16

88.4488.38

88.03

88.42

87.9988.04

88.36

88.14

88.3988.46

88.21

88.49

88.25

88.45

88.25

88.41

88.3088.2688.44

88.43 88.40

88.07

88.2388.1988.2188.1988.4088.3788.43

88.43

88.46

88.49

88.46 88.59

88.63

88.85 A

88.4588.4588.4588.46

88.8588.8588.8488.86

86.04

88.03

85.87 85.90 85.87

88.00 88.43

85.8088.1087.96 86.27

88.98

89.9389.72

85.87 86.04

88.79

88.6588.8088.7588.91

88.97 88.91

88.86 90.4690.4690.4590.48

90.26

90.87 90.54 89.88

89.70

92.40

92.99

93.36 9 0.34

92.86

97.78

94.07

89.77A89.89 90.40

90.63

90.73

91.00

90.79 90.65

90.74

91.11

91.44 91.42

91.46

90.69

90.32

90.40

90.6989.8789.37 88.7388.7488.7388.75

89.57

85.91 86.0686.19

89.07

88.89

89.2989.43

88.56

89.20

89.55

T88.42

88.72

88.65

88.66

88.06 T

88.49

88.39

86.12 86.29

88.23 88.77

86.18

C

91.20 90.78

88.8588.76 88.86 89.5289.86

88.50

88.52 86.13 88.00

86.34 88.32

88.60 86.38

88.64

88.32

86.21

88.54

86.28

C

88.7687.16

88.16

88.33

88.32

87.59

88.31

88.40 88.34 88.47

87.63

88.55

88.78

88.87

90.85

88.5188.51

88.53

88.60 88.18 88.38

88.41

88.3588.4988.38

88.50 88.41

91.3091.33

91.70

A

90.64 T 90.54

89.03

86.00 85.98 85.80 86.20

88.98

93.32 91.83

88.73

88.5889.4289 .73

T 90.62

90.91 91.33

91.68

91.74

91.68

91.12

91.30 91.88

A

88.3288.3088.33 88.44 88.43

85.9085.4885.96

89.51

85.60 85.22

90.09

88.61

89.94 88.3288.33

88.31

88.31 88.2487.94

88.1187.17

87.0086.9987.0086.98

85.52

85.92

86.93

85.66

90.49

85.29

88.29

95.70 86.80

87.97 86.98

86.7686.6286.3986.59 86.8986.8886.8986.87

95.51

87.33 87.05

85.73

87.39 86.57

88.13

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.8187.96

88.13 87.61

87.73

87.17

88.76

91.3191.30

90.3890.38

90.30

90.83 90.81 90.82

85.07

85.88

88.88

89.06

91.45 91.0891.08

90.85 91.06 91.03

91.18

85.76

86.12

88.84

85.74

85.89

86.23

88.36

86.23 86.15

85.84

85.80

88.30

91.39 91.40

86.2886.33

85.79

88.22

88.30 88.4088.4088.48 88.47

88.38 88.46

88.27 88.37

88.16

88.30 A

88.30

86.31 86.28

87.97

88.15 88.18

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

85.78

88.24 88.15 88.15

88.32

Canal Bega

Canal Bega

Canalul Bega

trotuar (pavaj) drum pamant

drum pamant (beton)

Z.V

Z.V

Po du

l S ta

fa n

C el

M ar

e

Po du

l d e

fie r

Z.V.

Z.V.

pilon pasaj

trotuar(asfalt)

trotuar(pavele) trotuar(asfalt)

Po du

l E ro

ilo r (

da le

)

Canal Bega

(dale) (dale) (dale)

trotuar (pavaj)

Canal Bega

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

Canal Bega

Canal Bega

Canal Bega

Podul T raian

Po du

l M un

ci i

V V V VVVVVV VVVVVVVV

T

93.41

86.5886.72 86.71

86.5986.73

87.28

87.11 87.0086.71

C 86.81 C

86.94

86.92 C

86.81

88.40

87.03 87.57

87.48

86.6586.64

87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55 88.44

88.47

88.10

87.09 86.78

86.40 86.63

86.55

87.66 87.32

86.55

86.97 86.91 87.83

88.03 88.0888.27

87.08

87.81 88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.16

86.98

93.19

88.3388.3288.30

87.0086.9987.0086.98

85.52

85.92

86.93

85.66

90.49

85.29

88.29

95.70 86.80

86.7686.6286.3986.59 86.8986.8886.8986.87

95.51

87.33 87.05

85.73

87.39 86.57

88.13

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.8187.96

88.13 87.61

87.73

87.17

88.4088.40

86.28

87.97

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

88.15 88.15

88.32

trotuar (pavaj)

Canal Bega

(dale)

pilon pasaj

pilon pasaj

trotuar (pavaj)

(dale)

PO D

U L M

U N

C II

RAMPA AV AL PENTRU

INTERVENT II DE URGE

NTA

T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26

T27 T28 T29 T30 T31

T32 T33

T34 T35

T36

T37

T38

T39

T21-AT21-BT21-C T24-AT24-B T26-AT26-B

T26-C T31-AT31-BT31-C

T38-A

T38-B

T38-C

Statie Vaporetto

Statie Vaporetto

2+ 80

0

4+ 20

0

5+ 60

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:1000

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

2

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 1+400.00 - 2+800.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .2

9

82 .2

0

82 .2

5

82 .3

0

82 .2

3

82 .3

0

82 .1

3

82 .1

6

81 .9

4

81 .6

0

81 .8

7

81 .9

9

82 .0

0

81 .7

5

81 .6

0

81 .2

9

81 .8

1

82 .2

8

82 .4

2

82 .2

4

81 .9

9

81 .8

8

81 .8

9

81 .7

7

81 .6

0

82 .1

1

82 .1

9

81 .8

2

81 .8

1

81 .7

3

82 .1

2

82 .3

5

82 .0

8

81 .5

1

81 .6

2

81 .6

6

81 .9

1

82 .0

5

81 .5

6

81 .7

4

81 .8

2

81 .4

7

81 .6

5

81 .7

8

81 .8

2

81 .5

6

81 .3

7

81 .5

1

81 .3

4

81 .7

0

82 .1

1

81 .7

7

82 .1

9

82 .3

4

82 .9

3

82 .5

5

81 .7

9

82 .2

7

82 .8

5

82 .1

1

82 .2

2

82 .2

0

82 .9

4

81 .5

6

82 .3

5

82 .2

7

82 .6

9

82 .0

8

82 .2

5

82 .4

2

82 .2

9

82 .1

0

82 .2

3

81 .8

1

82 .0

8

82 .2

7

82 .1

9

81 .9

0

82 .1

8

82 .0

0

82 .1

5

82 .1

6

82 .3

7

81 .9

3

82 .3

4

82 .3

3

83 .2

7

83 .1

6

83 .2

1

83 .1

3

83 .1

9

83 .0

0

81 .7

6

81 .7

8

81 .7

8

10 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

10 .00

14 00

.0 0

14 10

.0 0

14 25

.0 0

14 40

.0 0

14 55

.0 0

14 70

.0 0

14 85

.0 0

15 00

.0 0

15 15

.0 0

15 30

.0 0

15 45

.0 0

15 60

.0 0

15 75

.0 0

15 90

.0 0

16 05

.0 0

16 20

.0 0

16 35

.0 0

16 50

.0 0

16 65

.0 0

16 80

.0 0

16 95

.0 0

17 10

.0 0

17 25

.0 0

17 40

.0 0

17 55

.0 0

17 70

.0 0

17 85

.0 0

18 00

.0 0

18 15

.0 0

18 30

.0 0

18 45

.0 0

18 60

.0 0

18 75

.0 0

18 90

.0 0

19 05

.0 0

19 20

.0 0

19 35

.0 0

19 50

.0 0

19 65

.0 0

19 80

.0 0

19 95

.0 0

20 10

.0 0

20 25

.0 0

20 40

.0 0

20 55

.0 0

20 70

.0 0

20 85

.0 0

21 00

.0 0

21 15

.0 0

21 30

.0 0

21 45

.0 0

21 60

.0 0

21 75

.0 0

21 90

.0 0

22 05

.0 0

22 20

.0 0

22 35

.0 0

22 50

.0 0

22 65

.0 0

22 80

.0 0

22 95

.0 0

23 10

.0 0

23 25

.0 0

23 40

.0 0

23 55

.0 0

23 70

.0 0

23 85

.0 0

24 00

.0 0

24 15

.0 0

24 30

.0 0

24 45

.0 0

24 60

.0 0

24 75

.0 0

24 90

.0 0

25 05

.0 0

25 20

.0 0

25 35

.0 0

25 50

.0 0

25 65

.0 0

25 80

.0 0

25 95

.0 0

26 10

.0 0

26 25

.0 0

26 40

.0 0

26 55

.0 0

26 70

.0 0

26 85

.0 0

27 00

.0 0

27 15

.0 0

27 30

.0 0

27 45

.0 0

27 60

.0 0

27 75

.0 0

27 90

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
PT
AutoCAD SHX Text
478550
AutoCAD SHX Text
478600
AutoCAD SHX Text
478650
AutoCAD SHX Text
478700
AutoCAD SHX Text
478750
AutoCAD SHX Text
478800
AutoCAD SHX Text
478850
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479250
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
479450
AutoCAD SHX Text
204700
AutoCAD SHX Text
204750
AutoCAD SHX Text
204800
AutoCAD SHX Text
204850
AutoCAD SHX Text
204850
AutoCAD SHX Text
204900
AutoCAD SHX Text
204900
AutoCAD SHX Text
204950
AutoCAD SHX Text
204950
AutoCAD SHX Text
205000
AutoCAD SHX Text
205000
AutoCAD SHX Text
205050
AutoCAD SHX Text
205050
AutoCAD SHX Text
205100
AutoCAD SHX Text
205100
AutoCAD SHX Text
205150
AutoCAD SHX Text
205150
AutoCAD SHX Text
205200
AutoCAD SHX Text
205200
AutoCAD SHX Text
205250
AutoCAD SHX Text
205250
AutoCAD SHX Text
205300
AutoCAD SHX Text
205300
AutoCAD SHX Text
205350
AutoCAD SHX Text
205350
AutoCAD SHX Text
205400
AutoCAD SHX Text
205400
AutoCAD SHX Text
205450
AutoCAD SHX Text
205450
AutoCAD SHX Text
205500
AutoCAD SHX Text
205500
AutoCAD SHX Text
205550
AutoCAD SHX Text
205550
AutoCAD SHX Text
205600
AutoCAD SHX Text
205600
AutoCAD SHX Text
205650
AutoCAD SHX Text
205650
AutoCAD SHX Text
205700
AutoCAD SHX Text
205700
AutoCAD SHX Text
205750
AutoCAD SHX Text
205750
AutoCAD SHX Text
205800
AutoCAD SHX Text
205800
AutoCAD SHX Text
205850
AutoCAD SHX Text
205850
AutoCAD SHX Text
205900
AutoCAD SHX Text
205900
AutoCAD SHX Text
205950
AutoCAD SHX Text
205950
AutoCAD SHX Text
206000
AutoCAD SHX Text
206000
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 2

Atasament: Plan_final_[1-1000]-Plansa_2_-_Copy.pdf

85.90

89.36 89.93

86.74

86.07A

85.98

86.04

85.89 85.98

86.03

86.03

85.90

85.91

85.89

86.02

86.00

88.03 A

86.07 86.05

86.03

86.00

85.87

87.53 87.93

90.82

89.37

90.07

90.69

89.66

90.81

89.87

90.07

90.24 90.22

90.61

T

90.25

T

90.31

86.03 86.03

86.06

86.03

85.96 85.74

85.94

86.15

85.97

86.11

86.07 86.16

86.14

86.0586.03 86.03

86.05 86.06

86.17 86.23

86.22 86.20

86.07 86.12

86.14 86.16

86.09

86.14 86.12

86.34 85.78

85.98

86.13 88.72

90.87

90.22

A

90.95

90.9491.05

91.07

91.26 91.15

91.22

90.87

90.95

90.76

91.21

91.00

90.92 90.92

91.03

91.10

91.09

91.14

91.12

90.54

88.45

88.44

88.41

89.90 89.5589.4989.11 87.78

88.27

88.05

88.17 88.16 88.15

87.60 88.32

88.03

88.3988.3588.27

88.35 88.35

88.1788.4588.46 88.0788.08

87.87

88.34 88.29 88.21

88.20 88 .13

88.17 88.34

87.98

89.50

88.52

87.98 88.12

87.75

88.40

88.29 88.26

88.25

88.29 88.34

88.30

88.3188.23

88.01

88.0588.50

88.2388.17

88.11 88.13

87.96

88.08 88.07

87.94

88.33

88.5988.45

88.14 88.48 88.28

88.55

88.67

88.37

88.53 88.60 88.41 88.57

88.14

86.21

88.60

88.11

86.2386.30

88.56

87.68

88.4988.4588.53 88.4488.5588.6188.3588.72

88.4988.4088.44

89.07

90.62 89.9790.71

90.1790.9390.84

92.67

90.94

90.81

90.58 90.79

90.25

91.80

91.14 89.04 89.2589.5989.6689.97

89.11

87.30

89.43

90.06A 86.28

86.93 86.99

91.4688.42

86.30

87.27

87.37

88.64

88.67

89.83

89.63 90.57

86.19

88.25

87.04

91.20

85.9385.89

90.53

90.83

90.87 91.01

89.22 89.1789.04

88.80 88.5788.52

88.28

86.67

88.40

86.10

86.09 86.20

89.65

93.41

88.59

87.56 86.47

86.5886.72

86.54

86.71

86.5986.73

87.28 86.18

86.10

88.57

86.09 85.99

87.43

87.47

87.39

87.34 87.68

88.33 88.07

88.07 87.84

87.11 87.00

87.54

86.71

C 86.81 C

86.94

86.92 C

86.81

88.40

87.03 87.57

87.48

86.6586.64

88.16

86.85

86.58

86.86 87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55 88.44

88.47

88.10

87.09 86.78

86.40 86.63

86.55

87.66 87.32

86.55

86.97 86.91 87.83

88.03 88.0888.27

87.0887.00 86.76

87.84

86.97 86.78

86.49

86.84

87.92 86.78

87.95

86.98

87.81

86.76 87.0187.06

86.69

88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.1688.23

87.90

88.29

87.9187.9888.09

88.23

88.2388.16 88.23 88.16

90.0990.11

90.17

89.83

89.79

89.75 88.95 89.14

88.62 88.53

88.9888.93 89.09

88.92

88.99

89.49

91.08 91.55

91.19

91.25

90.59

90.62

90.43

90.04

89.8191.44 89.27 89.31

91.30

89.25 89.23

91.21

91.28

88.86 90.04

86.15 86.16 86.27

88.93

86.22

88.78

86.51 87.04 88.69

88.66 89.21

89.48

86.98

89.41

90.82

91.54

90.91

91.31

93.19

90.8490.85

88.6988.6888.69

85.9885.7385.2686.0685.95 85.47

88.48 89.13

88.6388.53

88.31

87.65 87.82

86.1485.99

88.53

88.16

88.39

88.19

88.49

87.52

88.76

88.2988.52 88.4988.37

88.70

88.79

88.20

88.49

88.26

88.61

88.37

88.44

88.3688.3688.3688.37

86.0986.09

89.5088.15 89.16

87.85 87.26

89.92

87.4485.89

89.2889.43

88.11

A

88.40

86.02

86.38 86.41 86.45

86.6886.62

85.60

85.8886.15

88.80

88.23 88.40

88.77

88.0488.1888.2688.2388.1288.05

88.43

88.16

88.4488.38

88.03

88.42

87.9988.04

88.36

88.14

88.3988.46

88.21

88.49

88.25

88.45

88.25

88.41

88.3088.2688.44

88.43 88.40

88.07

88.2388.1988.2188.1988.4088.3788.43

88.43

88.46

88.49

88.46 88.59

88.63

88.85 A

88.4588.4588.4588.46

88.8588.8588.8488.86

86.04

88.03

85.87 85.90 85.87

88.00 88.43

85.8088.1087.96 86.27

88.98

89.9389.72

85.87 86.04

88.79

88.6588.8088.7588.91

88.97 88.91

88.86 90.4690.4690.4590.48

90.26

90.87 90.54 89.88

89.70

92.40

92.99

93.36 9 0.34

92.86

97.78

94.07

89.77A89.89 90.40

90.63

90.73

91.00

90.79 90.65

90.74

91.11

91.44 91.42

91.46

90.69

90.32

90.40

90.6989.8789.37 88.7388.7488.7388.75

89.57

85.91 86.0686.19

89.07

88.89

89.2989.43

88.56

89.20

89.55

T88.42

88.72

88.65

88.66

88.06 T

88.49

88.39

86.12 86.29

88.23 88.77

86.18

C

91.20 90.78

88.8588.76 88.86 89.5289.86

88.50

88.52 86.13 88.00

86.34 88.32

88.60 86.38

88.64

88.32

86.21

88.54

86.28

C

88.7687.16

88.16

88.33

88.32

87.59

88.31

88.40 88.34 88.47

87.63

88.55

88.78

88.87

90.85

88.5188.51

88.53

88.60 88.18 88.38

88.41

88.3588.4988.38

88.50 88.41

91.3091.33

91.70

A

90.64 T 90.54

89.03

86.00 85.98 85.80 86.20

88.98

93.32 91.83

88.73

88.5889.4289 .73

T 90.62

90.91 91.33

91.68

91.74

91.68

91.12

91.30 91.88

A

88.3288.3088.33 88.44 88.43

85.9085.4885.96

89.51

85.60 85.22

90.09

88.61

89.94 88.3288.33

88.31

88.31 88.2487.94

88.1187.17

87.0086.9987.0086.98

85.52

85.92

86.93

85.66

90.49

85.29

88.29

95.70 86.80

87.97 86.98

86.7686.6286.3986.59 86.8986.8886.8986.87

95.51

87.33 87.05

85.73

87.39 86.57

88.13

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.8187.96

88.13 87.61

87.73

87.17

88.76

91.3191.30

90.3890.38

90.30

90.83 90.81 90.82

85.07

85.88

88.88

89.06

91.45 91.0891.08

90.85 91.06 91.03

91.18

85.76

86.12

88.84

85.74

85.89

86.23

88.36

86.23 86.15

85.84

85.80

88.30

91.39 91.40

86.2886.33

85.79

88.22

88.30 88.4088.4088.48 88.47

88.38 88.46

88.27 88.37

88.16

88.30 A

88.30

86.31 86.28

87.97

88.15 88.18

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

85.78

88.24 88.15 88.15

88.32

Canal Bega

Canal Bega

Canalul Bega

trotuar (pavaj) drum pamant

drum pamant (beton)

Z.V

Z.V

Po du

l S ta

fa n

C el

M ar

e

Po du

l d e

fie r

Z.V.

Z.V.

pilon pasaj

trotuar(asfalt)

trotuar(pavele) trotuar(asfalt)

Po du

l E ro

ilo r (

da le

)

Canal Bega

(dale) (dale) (dale)

trotuar (pavaj)

Canal Bega

trotuar (pavaj)

trotuar (pavaj)

Canal Bega

Canal Bega

Canal Bega

Podul T raian

Po du

l M un

ci i

V V V VVVVVV VVVVVVVV

T

93.41

86.5886.72 86.71

86.5986.73

87.28

87.11 87.0086.71

C 86.81 C

86.94

86.92 C

86.81

88.40

87.03 87.57

87.48

86.6586.64

87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55 88.44

88.47

88.10

87.09 86.78

86.40 86.63

86.55

87.66 87.32

86.55

86.97 86.91 87.83

88.03 88.0888.27

87.08

87.81 88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.16

86.98

93.19

88.3388.3288.30

87.0086.9987.0086.98

85.52

85.92

86.93

85.66

90.49

85.29

88.29

95.70 86.80

86.7686.6286.3986.59 86.8986.8886.8986.87

95.51

87.33 87.05

85.73

87.39 86.57

88.13

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.8187.96

88.13 87.61

87.73

87.17

88.4088.40

86.28

87.97

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

88.15 88.15

88.32

trotuar (pavaj)

Canal Bega

(dale)

pilon pasaj

pilon pasaj

trotuar (pavaj)

(dale)

PO D

U L M

U N

C II

RAMPA AV AL PENTRU

INTERVENT II DE URGE

NTA

T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26

T27 T28 T29 T30 T31

T32 T33

T34 T35

T36

T37

T38

T39

T21-AT21-BT21-C T24-AT24-B T26-AT26-B

T26-C T31-AT31-BT31-C

T38-A

T38-B

T38-C

Statie Vaporetto

Statie Vaporetto

2+ 80

0

4+ 20

0

5+ 60

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:1000

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

2

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 1+400.00 - 2+800.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .2

9

82 .2

0

82 .2

5

82 .3

0

82 .2

3

82 .3

0

82 .1

3

82 .1

6

81 .9

4

81 .6

0

81 .8

7

81 .9

9

82 .0

0

81 .7

5

81 .6

0

81 .2

9

81 .8

1

82 .2

8

82 .4

2

82 .2

4

81 .9

9

81 .8

8

81 .8

9

81 .7

7

81 .6

0

82 .1

1

82 .1

9

81 .8

2

81 .8

1

81 .7

3

82 .1

2

82 .3

5

82 .0

8

81 .5

1

81 .6

2

81 .6

6

81 .9

1

82 .0

5

81 .5

6

81 .7

4

81 .8

2

81 .4

7

81 .6

5

81 .7

8

81 .8

2

81 .5

6

81 .3

7

81 .5

1

81 .3

4

81 .7

0

82 .1

1

81 .7

7

82 .1

9

82 .3

4

82 .9

3

82 .5

5

81 .7

9

82 .2

7

82 .8

5

82 .1

1

82 .2

2

82 .2

0

82 .9

4

81 .5

6

82 .3

5

82 .2

7

82 .6

9

82 .0

8

82 .2

5

82 .4

2

82 .2

9

82 .1

0

82 .2

3

81 .8

1

82 .0

8

82 .2

7

82 .1

9

81 .9

0

82 .1

8

82 .0

0

82 .1

5

82 .1

6

82 .3

7

81 .9

3

82 .3

4

82 .3

3

83 .2

7

83 .1

6

83 .2

1

83 .1

3

83 .1

9

83 .0

0

81 .7

6

81 .7

8

81 .7

8

10 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

10 .00

14 00

.0 0

14 10

.0 0

14 25

.0 0

14 40

.0 0

14 55

.0 0

14 70

.0 0

14 85

.0 0

15 00

.0 0

15 15

.0 0

15 30

.0 0

15 45

.0 0

15 60

.0 0

15 75

.0 0

15 90

.0 0

16 05

.0 0

16 20

.0 0

16 35

.0 0

16 50

.0 0

16 65

.0 0

16 80

.0 0

16 95

.0 0

17 10

.0 0

17 25

.0 0

17 40

.0 0

17 55

.0 0

17 70

.0 0

17 85

.0 0

18 00

.0 0

18 15

.0 0

18 30

.0 0

18 45

.0 0

18 60

.0 0

18 75

.0 0

18 90

.0 0

19 05

.0 0

19 20

.0 0

19 35

.0 0

19 50

.0 0

19 65

.0 0

19 80

.0 0

19 95

.0 0

20 10

.0 0

20 25

.0 0

20 40

.0 0

20 55

.0 0

20 70

.0 0

20 85

.0 0

21 00

.0 0

21 15

.0 0

21 30

.0 0

21 45

.0 0

21 60

.0 0

21 75

.0 0

21 90

.0 0

22 05

.0 0

22 20

.0 0

22 35

.0 0

22 50

.0 0

22 65

.0 0

22 80

.0 0

22 95

.0 0

23 10

.0 0

23 25

.0 0

23 40

.0 0

23 55

.0 0

23 70

.0 0

23 85

.0 0

24 00

.0 0

24 15

.0 0

24 30

.0 0

24 45

.0 0

24 60

.0 0

24 75

.0 0

24 90

.0 0

25 05

.0 0

25 20

.0 0

25 35

.0 0

25 50

.0 0

25 65

.0 0

25 80

.0 0

25 95

.0 0

26 10

.0 0

26 25

.0 0

26 40

.0 0

26 55

.0 0

26 70

.0 0

26 85

.0 0

27 00

.0 0

27 15

.0 0

27 30

.0 0

27 45

.0 0

27 60

.0 0

27 75

.0 0

27 90

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
PT
AutoCAD SHX Text
478550
AutoCAD SHX Text
478600
AutoCAD SHX Text
478650
AutoCAD SHX Text
478700
AutoCAD SHX Text
478750
AutoCAD SHX Text
478800
AutoCAD SHX Text
478850
AutoCAD SHX Text
479050
AutoCAD SHX Text
479200
AutoCAD SHX Text
479250
AutoCAD SHX Text
479300
AutoCAD SHX Text
479350
AutoCAD SHX Text
479400
AutoCAD SHX Text
479450
AutoCAD SHX Text
204700
AutoCAD SHX Text
204750
AutoCAD SHX Text
204800
AutoCAD SHX Text
204850
AutoCAD SHX Text
204850
AutoCAD SHX Text
204900
AutoCAD SHX Text
204900
AutoCAD SHX Text
204950
AutoCAD SHX Text
204950
AutoCAD SHX Text
205000
AutoCAD SHX Text
205000
AutoCAD SHX Text
205050
AutoCAD SHX Text
205050
AutoCAD SHX Text
205100
AutoCAD SHX Text
205100
AutoCAD SHX Text
205150
AutoCAD SHX Text
205150
AutoCAD SHX Text
205200
AutoCAD SHX Text
205200
AutoCAD SHX Text
205250
AutoCAD SHX Text
205250
AutoCAD SHX Text
205300
AutoCAD SHX Text
205300
AutoCAD SHX Text
205350
AutoCAD SHX Text
205350
AutoCAD SHX Text
205400
AutoCAD SHX Text
205400
AutoCAD SHX Text
205450
AutoCAD SHX Text
205450
AutoCAD SHX Text
205500
AutoCAD SHX Text
205500
AutoCAD SHX Text
205550
AutoCAD SHX Text
205550
AutoCAD SHX Text
205600
AutoCAD SHX Text
205600
AutoCAD SHX Text
205650
AutoCAD SHX Text
205650
AutoCAD SHX Text
205700
AutoCAD SHX Text
205700
AutoCAD SHX Text
205750
AutoCAD SHX Text
205750
AutoCAD SHX Text
205800
AutoCAD SHX Text
205800
AutoCAD SHX Text
205850
AutoCAD SHX Text
205850
AutoCAD SHX Text
205900
AutoCAD SHX Text
205900
AutoCAD SHX Text
205950
AutoCAD SHX Text
205950
AutoCAD SHX Text
206000
AutoCAD SHX Text
206000
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206050
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
206150
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
 • Sheets and Views
  • Plansa 2

Atasament: Plan_final_[1-1000]-Plansa_1_-_Copy.pdf

88.24

85.54

87.96

85.87

88.08

88.03

85.92

87.81

85.5285.23

87.84

87.95

87.50

86.00 86.07

90.77

88.56

88.62 88.54

91.02

88.01

86.60

87.81

85.33

87.90

87.84

85.05

85.51

85.10

85.46

85.72

85.55

87.7187.67

88.76

87.65

87.57

87.53

85.86

87.61

86.22

86.49

87.82

85.72

87.26

85.48 84.57

87.1185.72

85.27 85.05 86.18

85.98 86.15

87.42

85.5787.58 87.56

86.33

85.42

85.79

85.30

85.15

85.01

84.87

85.85

87.66

87.65

87.69

85.68 86.51

87.66

87.66 87.77

87.40

87.6487.64

87.59 87.64

87.62

85.77 85.49

85.69

85.55 85.40

86.71

85.5585.62 85.4985.47

85.33

85.53

87.58

87.6587.65

85.49

85.39 85.26

84.69

85.92

85.48

87.60

85.1786.51

87.73

85.28 85.14

85.51

87.64

88.12

85.77

86.6485.17 85.4785.8385.11

85.45

87.62 87.80

86.16

87.73

85.12

85.6285.91

85.32

87.82 87.82

85.94

87.82

86.11

88.74 88.85

89.23

86.80

89.02

86.93 85.01

87.84

87.44

85.66

86.3086.24

87.98

88.22 88.13

88.14

87.98

84.62

85.7385.66 87.82

88.22

88.30

86.02

86.00

85.59

85.97

85.08 85.27

85.5585.12

85.89

88.06

87.89 88.34

88.79

88.1988.18

92.6792.6892.69

92.88 92.87

93.05

92.29

92.01

91.88

91.96

91.43

92.87

93.21

92.83

92.85

92.93 92.93

92.85 92.83

92.85

93.00

92.99

91.20

88.7692.20 92.41

86.41

86.95

86.16

86.22 86.32

86.55

85.16

90.54

87.27

90.30

89.30

88.32

88.67

88.37

88.6988.81

88.70

89.2089.76 89.58

92.90

86.45

91.29 91.30

87.49

86.72 86.77

86.88

88.58

88.53

87.12

87.37

87.22

87.25

88.51

86.77

88.00

88.73

88.17

86.45

88.42

86.73

86.45

86.99

89.15

86.8690.22 90.39

91.34 86.6586.64

88.16

86.85

86.58

86.86 87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55

87.09

87.0887.00 86.76

87.84

86.97 86.78

86.49

86.84

87.92 86.78

87.95

86.98

87.81

86.76 87.0187.06

86.69

88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.1688.23

87.90

88.29

87.9187.9888.09

88.23

88.23 88.22

88.16

88.40

88.23 88.16

88.48 88.56

88.41

88.54

86.66

86.94

88.36

86.39

86.8286.82

88.16

86.8786.83

88.57

86.88

86.46

88.58

86.73 87.02

88.2788.1888.2888.5388.41

91.17

86.44

88.3288.3088.33

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.96

88.13 87.9587.9487.96

A 87.78

A

87.98

87.82

87.87

85.79

88.1988.20 89.18

88.04

88.00

87.86

87.68

85.63

87.8487.90

87.90

87.89

87.8987.71

87.60

88.01

87.75

87.59

87.87

87.98

87.6687.7087.91

88.22

88.80 88.11

87.89

87.8587.51

87.68

87.36 88.6092.42

88.84

88.24

89.04

88.2088.20

91.33

88.51

88.21

88.49

88.1987.97

85.77 85.48

88.11

88.11

86.2886.33

85.79

88.22

88.30 88.4088.4088.48 88.47

88.38 88.46

88.27 88.37

88.16

88.3088.53 A

88.30 88.06

88.13

88.33 A

88.19

88.2288.21

88.14

88.33

87.28 A

86.53

88.65

88.48

88.36

88.72 88.66 88.76

88.30

88.42

86.28 86.18

86.17 85.73

88.42

88.26

88.36

A

88.36

88.04 88.28

88.22

85.86

88.5288.32 88.23

88.31

88.2888.35 88.59

88.68 89.02

88.85

88.92

87.88

88.42

92.62

88.9588.96

90.0790.09

86.31 86.28

88.15 88.18

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

85.78

88.24 88.15 88.15

88.32

GA S

(dale)

Pa sa

re la

G EL

U (p

as aj

p ie

to na

l)

(dale)

Canal Bega

Canalul Bega

Canalul Bega

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt) trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

Splaiul Sofocle (pietruit)

Z.V.

Canal Bega

(dale) (dale)

Po du

l M od

os

VV

V

V

V

V

86.6586.64

87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55

87.09

87.08

87.81 88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.16

88.3388.3288.30

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.96

88.13 88.4088.40

86.28

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

88.15 88.15

88.32

(dale)

T5 T1 T2

T3 T4 T6 T7

T8 T9 T10

T11 T12 T13 T14

T15 T16 T17 T18 T19 T20

T1-A T1-B T1-C

T11-A T13-A T15-A

Statie Vaporetto

Statie Vaporetto

0+ 00

0

1+ 40

0

2+ 80

0

4+ 20

0

5+ 60

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:1000

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

1

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 0+000.00 - 1+400.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .1

3

82 .6

3

82 .2

7

82 .7

7

82 .5

7

82 .4

7

82 .6

7

82 .1

7

82 .2

8

82 .2

7

81 .8

8

81 .9

0

81 .9

9

82 .0

9

82 .0

1

82 .9

9

82 .5

9

82 .6

1

82 .0

5

81 .8

1

82 .0

7

82 .1

6

82 .1

7

82 .2

4

81 .9

3

82 .1

7

82 .3

7

82 .1

3

82 .0

8

81 .9

7

82 .0

2

82 .4

3

82 .0

8

82 .0

7

82 .2

9

82 .0

3

82 .4

3

82 .2

4

82 .3

9

82 .1

6

82 .0

9

82 .3

0

82 .2

3

82 .4

6

81 .9

9

81 .9

4

82 .2

2

82 .3

9

82 .6

4

83 .0

4

82 .8

2

82 .9

4

83 .1

6

82 .3

1

82 .4

1

82 .4

3

82 .9

3

82 .2

8

82 .6

4

82 .2

6

82 .3

4

82 .4

0

82 .3

5

82 .5

8

82 .3

1

82 .4

4

82 .3

7

82 .3

9

82 .2

4

82 .5

2

82 .7

8

82 .2

1

82 .4

7

82 .2

5

82 .5

4

82 .3

0

82 .3

3

82 .2

5

82 .2

0

82 .6

1

82 .4

5

81 .8

2

82 .5

2

82 .5

9

82 .4

1

82 .8

3

82 .2

2

82 .6

3

82 .5

2

82 .3

4

82 .1

7

82 .2

4

82 .3

0

82 .3

6

82 .2

9

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00 5.0 0

0. 00

15 .0

0

30 .0

0

45 .0

0

60 .0

0

75 .0

0

90 .0

0

10 5.

00

12 0.

00

13 5.

00

15 0.

00

16 5.

00

18 0.

00

19 5.

00

21 0.

00

22 5.

00

24 0.

00

25 5.

00

27 0.

00

28 5.

00

30 0.

00

31 5.

00

33 0.

00

34 5.

00

36 0.

00

37 5.

00

39 0.

00

40 5.

00

42 0.

00

43 5.

00

45 0.

00

46 5.

00

48 0.

00

49 5.

00

51 0.

00

52 5.

00

54 0.

00

55 5.

00

57 0.

00

58 5.

00

60 0.

00

61 5.

00

63 0.

00

64 5.

00

66 0.

00

67 5.

00

69 0.

00

70 5.

00

72 0.

00

73 5.

00

75 0.

00

76 5.

00

78 0.

00

79 5.

00

81 0.

00

82 5.

00

84 0.

00

85 5.

00

87 0.

00

88 5.

00

90 0.

00

91 5.

00

93 0.

00

94 5.

00

96 0.

00

97 5.

00

99 0.

00

10 05

.0 0

10 20

.0 0

10 35

.0 0

10 50

.0 0

10 65

.0 0

10 80

.0 0

10 95

.0 0

11 10

.0 0

11 25

.0 0

11 40

.0 0

11 55

.0 0

11 70

.0 0

11 85

.0 0

12 00

.0 0

12 15

.0 0

12 30

.0 0

12 45

.0 0

12 60

.0 0

12 75

.0 0

12 90

.0 0

13 05

.0 0

13 20

.0 0

13 35

.0 0

13 50

.0 0

13 65

.0 0

13 80

.0 0

13 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
477950
AutoCAD SHX Text
478000
AutoCAD SHX Text
478050
AutoCAD SHX Text
478100
AutoCAD SHX Text
478150
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
478250
AutoCAD SHX Text
478300
AutoCAD SHX Text
478500
AutoCAD SHX Text
478600
AutoCAD SHX Text
478650
AutoCAD SHX Text
478700
AutoCAD SHX Text
478750
AutoCAD SHX Text
478800
AutoCAD SHX Text
478850
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203350
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
203450
AutoCAD SHX Text
203450
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
203550
AutoCAD SHX Text
203550
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
203650
AutoCAD SHX Text
203650
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
203750
AutoCAD SHX Text
203750
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
203850
AutoCAD SHX Text
203850
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
203950
AutoCAD SHX Text
203950
AutoCAD SHX Text
204000
AutoCAD SHX Text
204000
AutoCAD SHX Text
204050
AutoCAD SHX Text
204050
AutoCAD SHX Text
204100
AutoCAD SHX Text
204100
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
204350
AutoCAD SHX Text
204350
AutoCAD SHX Text
204400
AutoCAD SHX Text
204400
AutoCAD SHX Text
204450
AutoCAD SHX Text
204450
AutoCAD SHX Text
204500
AutoCAD SHX Text
204500
AutoCAD SHX Text
204550
AutoCAD SHX Text
204550
AutoCAD SHX Text
204600
AutoCAD SHX Text
204600
AutoCAD SHX Text
204650
AutoCAD SHX Text
204650
AutoCAD SHX Text
204700
AutoCAD SHX Text
204750
AutoCAD SHX Text
204800
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 1

Atasament: Plan_final_[1-1000]-Plansa_1.pdf

88.24

85.54

87.96

85.87

88.08

88.03

85.92

87.81

85.5285.23

87.84

87.95

87.50

86.00 86.07

90.77

88.56

88.62 88.54

91.02

88.01

86.60

87.81

85.33

87.90

87.84

85.05

85.51

85.10

85.46

85.72

85.55

87.7187.67

88.76

87.65

87.57

87.53

85.86

87.61

86.22

86.49

87.82

85.72

87.26

85.48 84.57

87.1185.72

85.27 85.05 86.18

85.98 86.15

87.42

85.5787.58 87.56

86.33

85.42

85.79

85.30

85.15

85.01

84.87

85.85

87.66

87.65

87.69

85.68 86.51

87.66

87.66 87.77

87.40

87.6487.64

87.59 87.64

87.62

85.77 85.49

85.69

85.55 85.40

86.71

85.5585.62 85.4985.47

85.33

85.53

87.58

87.6587.65

85.49

85.39 85.26

84.69

85.92

85.48

87.60

85.1786.51

87.73

85.28 85.14

85.51

87.64

88.12

85.77

86.6485.17 85.4785.8385.11

85.45

87.62 87.80

86.16

87.73

85.12

85.6285.91

85.32

87.82 87.82

85.94

87.82

86.11

88.74 88.85

89.23

86.80

89.02

86.93 85.01

87.84

87.44

85.66

86.3086.24

87.98

88.22 88.13

88.14

87.98

84.62

85.7385.66 87.82

88.22

88.30

86.02

86.00

85.59

85.97

85.08 85.27

85.5585.12

85.89

88.06

87.89 88.34

88.79

88.1988.18

92.6792.6892.69

92.88 92.87

93.05

92.29

92.01

91.88

91.96

91.43

92.87

93.21

92.83

92.85

92.93 92.93

92.85 92.83

92.85

93.00

92.99

91.20

88.7692.20 92.41

86.41

86.95

86.16

86.22 86.32

86.55

85.16

90.54

87.27

90.30

89.30

88.32

88.67

88.37

88.6988.81

88.70

89.2089.76 89.58

92.90

86.45

91.29 91.30

87.49

86.72 86.77

86.88

88.58

88.53

87.12

87.37

87.22

87.25

88.51

86.77

88.00

88.73

88.17

86.45

88.42

86.73

86.45

86.99

89.15

86.8690.22 90.39

91.34 86.6586.64

88.16

86.85

86.58

86.86 87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55

87.09

87.0887.00 86.76

87.84

86.97 86.78

86.49

86.84

87.92 86.78

87.95

86.98

87.81

86.76 87.0187.06

86.69

88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.1688.23

87.90

88.29

87.9187.9888.09

88.23

88.23 88.22

88.16

88.40

88.23 88.16

88.48 88.56

88.41

88.54

86.66

86.94

88.36

86.39

86.8286.82

88.16

86.8786.83

88.57

86.88

86.46

88.58

86.73 87.02

88.2788.1888.2888.5388.41

91.17

86.44

88.3288.3088.33

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.96

88.13 87.9587.9487.96

A 87.78

A

87.98

87.82

87.87

85.79

88.1988.20 89.18

88.04

88.00

87.86

87.68

85.63

87.8487.90

87.90

87.89

87.8987.71

87.60

88.01

87.75

87.59

87.87

87.98

87.6687.7087.91

88.22

88.80 88.11

87.89

87.8587.51

87.68

87.36 88.6092.42

88.84

88.24

89.04

88.2088.20

91.33

88.51

88.21

88.49

88.1987.97

85.77 85.48

88.11

88.11

86.2886.33

85.79

88.22

88.30 88.4088.4088.48 88.47

88.38 88.46

88.27 88.37

88.16

88.3088.53 A

88.30 88.06

88.13

88.33 A

88.19

88.2288.21

88.14

88.33

87.28 A

86.53

88.65

88.48

88.36

88.72 88.66 88.76

88.30

88.42

86.28 86.18

86.17 85.73

88.42

88.26

88.36

A

88.36

88.04 88.28

88.22

85.86

88.5288.32 88.23

88.31

88.2888.35 88.59

88.68 89.02

88.85

88.92

87.88

88.42

92.62

88.9588.96

90.0790.09

86.31 86.28

88.15 88.18

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

85.78

88.24 88.15 88.15

88.32

GA S

(dale)

Pa sa

re la

G EL

U (p

as aj

p ie

to na

l)

(dale)

Canal Bega

Canalul Bega

Canalul Bega

trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt) trotuar(asfalt)

trotuar(asfalt)

Splaiul Sofocle (pietruit)

Z.V.

Canal Bega

(dale) (dale)

Po du

l M od

os

VV

V

V

V

V

86.6586.64

87.02

86.76

86.56 86.46

86.96

87.94 87.86

86.95

87.86

86.70

87.12

86.84 86.98

87.55

87.09

87.08

87.81 88.40

88.4888.41

88.2288.34 88.12

88.41 88.2988.2488.2588.0688.17 88.16

88.3388.3288.30

88.07

87.96

88.24

87.95

87.89

87.96

88.13 88.4088.40

86.28

88.34

88.11 T

88.24

88.25

88.08

85.70 85.39 85.45

88.15 88.15

88.32

(dale)

T5 T1 T2

T3 T4 T6 T7

T8 T9 T10

T11 T12 T13 T14

T15 T16 T17 T18 T19 T20

T1-A T1-B T1-C

T11-A T13-A T15-A

Statie Vaporetto

Statie Vaporetto

0+ 00

0

1+ 40

0

2+ 80

0

4+ 20

0

5+ 60

0

7+ 00

0

7+ 13

9

Ridicari Topo-Hidrografice pe Canalul Bega-Timisoara

PLAN GENERAL DE SITUATIE

profile tranversale si longitudinale

19.08.20161:1000

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

1

ing. Ionescu Gabriel Mihai

S.C. TOPOMINIERA S.R.L.

MASURAT

DESENAT

VERIFICAT

S.C. TRANSPROIECT 2001 FILIALA CONSTANTA S.R.L.

Sistem de proiectie : Stereografic 1970 Cota de referinta pentru nivelment: Marea Neagra 1975

ing. Dragan Georgian teh. Galben Sorin teh. Bercut Madalin teh. Jalba Alexandru

DISPUNERE PLANSE

1

2

3

4

5

1:500

1:500

Profil Longitudinal : Km 0+000.00 - 1+400.00

Cote de Nivel

Distante Partiale

Distante Cumulate

82 .1

3

82 .6

3

82 .2

7

82 .7

7

82 .5

7

82 .4

7

82 .6

7

82 .1

7

82 .2

8

82 .2

7

81 .8

8

81 .9

0

81 .9

9

82 .0

9

82 .0

1

82 .9

9

82 .5

9

82 .6

1

82 .0

5

81 .8

1

82 .0

7

82 .1

6

82 .1

7

82 .2

4

81 .9

3

82 .1

7

82 .3

7

82 .1

3

82 .0

8

81 .9

7

82 .0

2

82 .4

3

82 .0

8

82 .0

7

82 .2

9

82 .0

3

82 .4

3

82 .2

4

82 .3

9

82 .1

6

82 .0

9

82 .3

0

82 .2

3

82 .4

6

81 .9

9

81 .9

4

82 .2

2

82 .3

9

82 .6

4

83 .0

4

82 .8

2

82 .9

4

83 .1

6

82 .3

1

82 .4

1

82 .4

3

82 .9

3

82 .2

8

82 .6

4

82 .2

6

82 .3

4

82 .4

0

82 .3

5

82 .5

8

82 .3

1

82 .4

4

82 .3

7

82 .3

9

82 .2

4

82 .5

2

82 .7

8

82 .2

1

82 .4

7

82 .2

5

82 .5

4

82 .3

0

82 .3

3

82 .2

5

82 .2

0

82 .6

1

82 .4

5

81 .8

2

82 .5

2

82 .5

9

82 .4

1

82 .8

3

82 .2

2

82 .6

3

82 .5

2

82 .3

4

82 .1

7

82 .2

4

82 .3

0

82 .3

6

82 .2

9

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00

15 .00 5.0 0

0. 00

15 .0

0

30 .0

0

45 .0

0

60 .0

0

75 .0

0

90 .0

0

10 5.

00

12 0.

00

13 5.

00

15 0.

00

16 5.

00

18 0.

00

19 5.

00

21 0.

00

22 5.

00

24 0.

00

25 5.

00

27 0.

00

28 5.

00

30 0.

00

31 5.

00

33 0.

00

34 5.

00

36 0.

00

37 5.

00

39 0.

00

40 5.

00

42 0.

00

43 5.

00

45 0.

00

46 5.

00

48 0.

00

49 5.

00

51 0.

00

52 5.

00

54 0.

00

55 5.

00

57 0.

00

58 5.

00

60 0.

00

61 5.

00

63 0.

00

64 5.

00

66 0.

00

67 5.

00

69 0.

00

70 5.

00

72 0.

00

73 5.

00

75 0.

00

76 5.

00

78 0.

00

79 5.

00

81 0.

00

82 5.

00

84 0.

00

85 5.

00

87 0.

00

88 5.

00

90 0.

00

91 5.

00

93 0.

00

94 5.

00

96 0.

00

97 5.

00

99 0.

00

10 05

.0 0

10 20

.0 0

10 35

.0 0

10 50

.0 0

10 65

.0 0

10 80

.0 0

10 95

.0 0

11 10

.0 0

11 25

.0 0

11 40

.0 0

11 55

.0 0

11 70

.0 0

11 85

.0 0

12 00

.0 0

12 15

.0 0

12 30

.0 0

12 45

.0 0

12 60

.0 0

12 75

.0 0

12 90

.0 0

13 05

.0 0

13 20

.0 0

13 35

.0 0

13 50

.0 0

13 65

.0 0

13 80

.0 0

13 95

.0 0

5 ATopo Miniera
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
477950
AutoCAD SHX Text
478000
AutoCAD SHX Text
478050
AutoCAD SHX Text
478100
AutoCAD SHX Text
478150
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
478250
AutoCAD SHX Text
478300
AutoCAD SHX Text
478500
AutoCAD SHX Text
478600
AutoCAD SHX Text
478650
AutoCAD SHX Text
478700
AutoCAD SHX Text
478750
AutoCAD SHX Text
478800
AutoCAD SHX Text
478850
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203350
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
203450
AutoCAD SHX Text
203450
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
203550
AutoCAD SHX Text
203550
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
203650
AutoCAD SHX Text
203650
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
203750
AutoCAD SHX Text
203750
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
203850
AutoCAD SHX Text
203850
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
203950
AutoCAD SHX Text
203950
AutoCAD SHX Text
204000
AutoCAD SHX Text
204000
AutoCAD SHX Text
204050
AutoCAD SHX Text
204050
AutoCAD SHX Text
204100
AutoCAD SHX Text
204100
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
204350
AutoCAD SHX Text
204350
AutoCAD SHX Text
204400
AutoCAD SHX Text
204400
AutoCAD SHX Text
204450
AutoCAD SHX Text
204450
AutoCAD SHX Text
204500
AutoCAD SHX Text
204500
AutoCAD SHX Text
204550
AutoCAD SHX Text
204550
AutoCAD SHX Text
204600
AutoCAD SHX Text
204600
AutoCAD SHX Text
204650
AutoCAD SHX Text
204650
AutoCAD SHX Text
204700
AutoCAD SHX Text
204750
AutoCAD SHX Text
204800
AutoCAD SHX Text
PLANSA
AutoCAD SHX Text
DATA:
AutoCAD SHX Text
SCARA:
AutoCAD SHX Text
BENEFICIAR
AutoCAD SHX Text
PROIECT
AutoCAD SHX Text
TITLU PLANSA
AutoCAD SHX Text
EXECUTANT
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
W
 • Sheets and Views
  • Plansa 1

Atasament: 2._Lista_de_semnatur.pdf

Intrarea Statiei Petrol nr.2, Jud. Constanta Capital social 200 lei, CUI 34828726 Nr. inregistrare Registrul Comertului J13/1682/2015 E-mail: [email protected]

„SEMNALIZARE PE CANALUL BEGA IN INCINTA PORTULUI TIMISOARA”

Client: Regia Autonoma de Transport Timisoara

Contract nr.: 59/37/2016

Faza de proiectare: Regulament

Anul: 2016

LISTA DE SEMNĂTURI

Director Ing. Constantin Iordanescu _______________ Coordonare proiect Ing. Mugur Trifu _______________ Sef proiect Ing. Cosmin Palan _______________

2016

Atasament: 3._Semnale_Port_Bega.pdf

INTERZICEREA DE ÎNTÂLNIRE ȘI DEPĂȘIRE 

 

 

 

b, A.

IN

(de

NTERZIC

e a anco

CEREA D

ora sau 

DE A STA

a se leg

AȚIONA

ga la ma

al) 

 

38
Pi
I| U n |
: 5 | CI DI DTTTTTITTTTTTTTTI ml O PT
un m
tb

IINTERZIICEREA 

AN

(de

DE A AN

NCORE, 

e a anco

NCORA 

CABLUR

ora sau 

SAU A 

RI SAU L

a se leg

LĂSA SĂ

LANȚUR

ga la ma

Ă SE TÂR

RI 

al) 

RASCĂ 

Saar
95

 

INTER

 

RZICEREEA DE A PROVOOCA VALLURI 

 

na == "a:
"raw
E m = Su E
EEE

INNTERZICCEREA D

(printr‐

DE TREC

‐o desch

                   

CERE ÎN 

hidere d

                     

AFARA 

de pod s

                      

SPAȚIU

sau de b

ULUI IND

baraj) 

 

DICAT Â

 

 

 

PN

 

OBLLIGAȚIA 

 

DE A PĂĂSTRA OO VIGILENȚĂ DDEOSEBIITĂ 

 

LB
o o n
Mm TI
SL 53 S6

ADDÂNCIMEA APEI ESTE LLIMITATTĂ 

 

35
25
| i -

 

ÎNĂLȚIMEA LIBERĂ DEASUPRA SUPRAFEȚEI APEI ESTE LIMITATĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=. (2. 95 65
50 SL

AUTTORIZAȚȚIE DE AA SE LEGGA LA MMAL 

 

10 o a
67
LUI

LOCC DE ÎNTTOARCERE 

 

LOC DDE ALIMENTAREE CU APPĂ POTAABILĂ 

 

IE |

 

PERMISIUNEA DE A LĂSA LA APĂ SAU DE A 

 RIDICA PE MAL AMBARCAȚIUNI 

 

 

 

 

100 100

Atasament: Plan_final_[1-1000]_v_5.pdf

Atasament: 1._Coperta_Semnalizare.pdf

F-PO-07-QMS/01

ed.03 rev.01

CLIENT:

“SEMNALIZARE PE CANALUL BEGA IN INCINTA

PORTULUI TIMISOARA”

Contract: 59/37/2016

Data: 2016

Elaborator:

Intrarea Statiei Petrol nr.2, Constanta, Jud. Constanta Capital social 200 lei, CUI 34828726; Nr. inregistrare Registrul Comertului J13/1682/2015 E-mail: [email protected]

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA

 

|transproiect 2001 Filiala Constanta

Atasament: Plan_final_[1-1000]_v_3.pdf

[e]
1002

Atasament: Plan_final_[1-1000]_v_4.pdf

Atasament: Plan_final_[1-1000]_v_1.pdf

Atasament: Plan_final_[1-1000]_v_2.pdf

Atasament: 2._Lista_de_semnaturi.pdf

Intrarea Statiei Petrol nr.2, Jud. Constanta Capital social 200 lei, CUI 34828726 Nr. inregistrare Registrul Comertului J13/1682/2015 E-mail: [email protected]

„REGULAMENT DE NAVIGATIE PE CANALUL BEGA IN INCINTA PORTULUI TIMISOARA”

Client: Regia Autonoma de Transport Timisoara

Contract nr.: 59/37/2016

Faza de proiectare: Regulament

Anul: 2016

LISTA DE SEMNĂTURI

Director Ing. Constantin Iordanescu _______________ Coordonare proiect Ing. Mugur Trifu _______________ Sef proiect Ing. Cosmin Palan _______________

Atasament: 3._Regulament_de_navigatie_Port_BEGA.pdf

1

REGULAMENT DE NAVIGATIE PE CANALUL BEGA

IN INCINTA PORTULUI TIMISOARA

2

CUPRINS

REGULAMENT DE NAVIGATIE PE CANALUL BEGA

IN INCINTA PORTULUI TIMISOARA

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

Domeniul de aplicare al Regulamentului

Art.1. (1) Prezentul Regulament s-a elaborat în scopul reglementării circulaţiei ambarcaţiunilor în incinta Portului Timişoara (delimitat de Uzina de Apă şi Podul Modoş).

(2) Prin HCL nr. 260/26.05.2015 s-a aprobat intrarea în administrare catre Regia Autonoma de Transport Timisoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, în incinta Portului Timişoara.

(3) Pentru asigurarea în bune condiţii a navigaţiei pe Canalul Bega, in incinta Portului Timişoara, toate navele sunt supuse dispoziţiilor prezentului Regulament.

(4) Un exemplar al prezentului Regulament, inclusiv regulile locale stabilite pentru sectorul pe care navighează nava, cu amendamentele ulterioare la acesta şi prevederile cu caracter temporar, trebuie să se găsească la bordul fiecărei nave, cu excepţia ambarcaţiunilor mici care nu au echipaj.

Semnificaţia unor termeni

Art.2. (1) În înţelesul prezentului Regulament, termenii de mai jos desemnează:

- „navă” - orice navă de navigaţie interioară, inclusiv ambarcaţiunile mici şi bacurile, precum şi aparatele plutitoare. Sunt denumite nave, navele de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafaţă, destinate transportului de mărfuri şi/sau de persoane, pescuitului, remorcajului sau împingerii, aparate plutitoare cum ar fi: drăgi, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare şi altele asemenea, cu sau fără propulsie, precum şi instalaţiile plutitoare care în mod normal nu sunt destinate deplasării sau efectuării de lucrări speciale, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj şi altele asemenea, farurile plutitoare, ambarcaţiunile mici şi cele destinate activităţilor de agrement. Fac parte din navă instalaţiile, maşinile şi motoarele care asigură propulsia navei sau produc o altă acţiune mecanică, împreună cu mecanismele şi mijloacele necesare transmiterii acestei acţiuni, toate echipamentele necesare navigaţiei, diferitelor manevre, siguranţei navei, salvării vieţii umane, prevenirii poluării, comunicaţiilor, igienei şi exploatării potrivit destinaţiei navei, precum şi proviziile.

- „ambarcaţiune mică” – orice navă cu o lungime a corpului mai mică de 20 m, cu excepţia navelor care sunt construite sau amenajate pentru a remorca, a împinge sau a duce cuplat nave, altele decât ambarcaţiuni mici, precum şi a bacurilor şi a navelor autorizate pentru transportul a mai mult de 12 pasageri;

- „construcţie navală” – o navă sau o instalaţie plutitoare;

- „navă de navigaţie interioară” – o navă destinată, numai sau în mod special, să navigheze pe căile navigabile interioare;

- „motonavă” – o motonavă propulsată sau o motonavă tanc;

3

- „motonavă tanc” - o navă destinată transportului de mărfuri în tancuri fixe, construită pentru a naviga independent, cu propriile sale mijloace mecanice de propulsie;

- „barjă de canal” - o navă de navigaţie interioară care nu depăşeşte 38,5 m în lungime şi 5,05 m în lăţime şi care operează în mod obişnuit pe Canalul Rhine – Rhone;

- „remorcher” - o navă special construită pentru a efectua operaţiuni de remorcaj;

- „împingător” - o navă special construită pentru a asigura propulsia unui convoi de nave prin împingere;

- „şlep” - un şlep obişnuit sau un şlep tanc;

- „şlep obişnuit” - o navă, alta decât un şlep tanc, destinată transportului de mărfuri şi construită pentru a fi remorcată, şi care fie că nu are mijloacele sale proprii mecanice de propulsie, fie că are mijloace mecanice de propulsie suficiente care permit doar efectuarea unor manevre limitate;

- „şlep tanc” - o navă destinată transportului de mărfuri în tancuri fixe şi construită pentru a fi remorcată, şi care fie că nu are mijloace mecanice de propulsie, fie că are mijloace mecanice de propulsie suficiente care permit doar efectuarea unor manevre limitate;

- „barjă” - o barjă tanc, o barjă obişnuită sau o barjă purtată;

- „barjă tanc” - o navă destinată transportului de mărfuri în tancuri fixe, construită sau modificată în mod special pentru a fi împinsă, şi care fie că nu are mijloace mecanice de propulsie, fie că are mijloace mecanice suficiente de propulsie care permit doar efectuarea unor manevre limitate când nu face parte dintr-un convoi împins;

- „barjă obişnuită” - o navă, alta decât barja tanc, destinată transporturilor de mărfuri, construită sau modificată în mod special pentru a fi împinsă, şi care, fie că nu are mijloace mecanice de propulsie, fie că are mijloace mecanice suficiente de propulsie care permit doar efectuarea unor manevre limitate când nu face parte dintr-un convoi de nave împins;

- „barjă purtată” - o barjă construită pentru a fi transportată la bordul navelor maritime şi pentru a naviga pe căile navigabile interioare;

- „navă de pasageri” – o navă pentru voiaje de zi sau o navă cu cabine construită şi amenajată pentru a transporta mai mult de 12 pasageri;

- „navă de pasageri cu vele” - o navă de pasageri construită şi amenajată pentru a fi propulsată şi de vele;

- „navă pentru voiaje de zi” - o navă de pasageri fără cabine de dormit pentru pasageri;

- „navă cu cabine” - o navă de pasageri cu cabine de dormit pentru pasageri;

- „navă constructii (de şantier)” - o navă construită şi amenajată pentru a fi folosită la lucrări, cum ar fi o dragă, şalandă, gabară, ponton sau şalandă autobasculantă pentru piatră;

- „navă de agrement” - o navă alta decât o navă de pasageri, destinată pentru sport sau agrement;

- „barcă de serviciu” - o barcă pentru transport, precum şi pentru alte servicii;

- „formaţiune” - modul de alcătuire al unui convoi;

- „navă autopropulsată” - orice navă ce utilizează propriile mijloace mecanice de propulsie;

- „navă cu vele” - orice navă ce navighează numai cu vele; nava ce navighează cu vele şi utilizează în acelaşi timp propriile sale mijloace mecanice de propulsie se consideră navă autopropulsată;

- „navă rapidă” - o navă autopropulsată, cu excepţia ambarcaţiunilor mici, capabilă să navigheze cu o viteză mai mare de 40 km/h în raport cu apa stătătoare, atunci când acest lucru figurează în certificatul de inspecţie;

- „ambarcaţiune mică” - orice navă cu o lungime a corpului mai mică de 20 m, cu excepţia navelor care sunt construite sau amenajate pentru a remorca, a împinge sau a duce cuplat nave, altele decât

4

ambarcaţiuni mici, precum şi a bacurilor şi a navelor autorizate pentru transportul a mai mult de 12 pasageri;

- „aparat plutitor” - orice construcţie plutitoare dotată cu instalaţii mecanice şi destinată să execute lucrări pe căile navigabile sau în porturi (drăgi, elevatoare, macarale etc.);

- „instalaţie plutitoare” - orice ansamblu de construcţii plutitoare care în mod normal nu este destinat pentru a fi deplasat, cum ar fi ştrandurile, docurile, debarcaderele, hangarele pentru nave;

- „material plutitor” - plutele precum şi orice construcţie, ansamblu sau mijloc apt să navigheze, altele decât nave sau instalaţii plutitoare;

- „bac” - orice navă care asigură un serviciu de traversare a căii navigabile şi care este clasificată ca bac de autorităţile competente;

- „barjă de împingere” - orice navă construită sau special amenajată pentru a fi împinsă;

- „convoi” - un convoi remorcat, împins sau o formaţie în cuplu;

- „convoi remorcat” - orice grupare compusă din una sau mai multe nave, instalaţii plutitoare sau materiale plutitoare care sunt remorcate de una sau mai multe nave autopropulsate care fac parte din convoi şi sunt numite remorchere;

- „convoi împins” - un ansamblu rigid compus din nave dintre care cel puţin una este plasată în faţa navei autopropulsate care asigură propulsia convoiului şi care este numită împingător;

- „formaţie în cuplu” - un ansamblu compus din nave cuplate bord la bord, dar niciuna din ele nu este plasată în faţa navei autopropulsate care asigură propulsia formaţiei;

- „în staţionare” - o navă, un material plutitor sau o instalaţie plutitoare care este direct sau indirect la ancoră sau legată la mal;

- „în marş” - situaţia în care se află o navă, un material plutitor sau o instalaţie plutitoare care nu este direct sau indirect nici ancorată, nici legată la mal şi nici eşuată. Pentru astfel de nave, materiale plutitoare, sau instalaţii plutitoare în marş, prin termenul „a se opri” se înţelege oprirea în raport cu malul;

- „lumină albă”, „lumină roşie”, „lumină verde”, „lumină galbenă”, „lumină albastră” - luminile navelor ale căror culori corespund prevederilor codului international de navigatie;

- „lumină puternică”, „lumină clară”, „lumină obişnuită” - luminile a căror intensitate corespunde prevederilor prevederilor codului international de navigatie;

- „lumină intermitentă” şi „lumină intermitentă rapidă” - o lumină care pulsează cu un ritm de 50 până la 60 şi respectiv de 100 până la 120 perioade de lumină pe minut;

- „sunet scurt” - un sunt cu o durată de cca. 1 secundă;

- „sunet lung” - un sunet cu o durată de cca. 4 secunde, intervalul dintre două sunete consecutive fiind de cca. 1 secundă;

- „serie de sunete foarte scurte” - o serie de minim şase sunete cu o durată de aproximativ un sfert de secundă fiecare, separate prin pauze cu o durată de aprox. un sfert de secundă;

- „serie de bătăi de clopot” - două bătăi de clopot;

- „semnal tritonal” - un semnal sonor constituit din trei sunete de tonalităţi diferite, fără întrerupere între ele, cu o durată totală de aprox. 2 secunde. Frecvenţa sunetelor emise trebuie să fie cuprinsă între 165 Hz şi 297 Hz, iar între sunetul cel mai înalt şi sunetul cel mai jos trebuie să existe o diferenţă de cel puţin două tonuri întregi. Fiecare serie de trei sunete trebuie să înceapă cu tonul cel mai de jos şi să se termine cu tonul cel mai înalt;

- „noapte” - perioadă cuprinsă între apusul şi răsăritul soarelui;

- „zi” - perioada cuprinsă între răsăritul şi apusul soarelui;

5

- „viteză de siguranţă” - o viteză la care o navă sau un convoi poate naviga în deplină siguranţă, să efectueze manevre şi să se operească în limitele de distanţă impuse de circumstanţele şi de condiţiile date;

- „vizibilitate redusă” - condiţiile în care vizibilitatea este redusă ca urmare a ceţii, pâclei, viscolului, averselor de ploaie şi altor cauze;

- „şenal” - sector al căii navigabile utilizat pentru navigaţie la un nivel dat şi balizat cu semnale;

- „starea de oboseală” - o stare de slăbire a capacităţilor fizice de gândire şi de reacţie a organismului uman cauzată de repaus insuficient sau de îmbolnăvire şi care se manifestă prin devieri în raport cu norma de comportament sau de viteză de reacţie;

- „starea de ebrietate” - starea rezultată ca urmare a consumului de alcool, narcotic, medicamente sau alte produse asemănătoare, determinată prin rezultatele analizelor de laborator sau prin indicatori clinici în conformitate cu legislaţia sau practica naţională;

- „moto nautică” - orice ambarcaţiune mică ce utilizează mijloace mecanice proprii de propulsie, capabilă să transporte una sau mai multe persoane, construită pentru a executa pe apă diverse evoluţii sportive, acrobatice sau de divertisment, de exemplu: „waterbob”, „eaterscooter”, „jetbike”, „jetski” şi alte ambarcaţiuni asemănătoare;

- „administraţii portuare şi/sau de căi navigabile interioare” - persoanele juridice abilitate să asigure funcţionalitatea porturilor, respectiv condiţiile minime de navigaţie;

- „aplicaţii RIS” - operaţiunile de furnizare a serviciilor de informaţii despre căile navigabile interioare prin sisteme destinate acestui scop;

- „autoritate competentă” - Ministerul Transporturilor, organ de specialitate al admistraţiei publice centrale şi autoritate de stat în domeniul transporturilor navale, responsabil cu implementarea RIS, denumit în continuare minister;

- „autoritate RIS” - autoritatea cu responsabilităţi privind managementul, operarea şi coordonarea RIS, interacţiunea cu navele, siguranţa traficului şi eficacitatea serviciilor;

- „Autoritatea Navală Română” - organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, denumit în continuare ANR, căruia îi revin responsabilităţi RIS pe căile navigabile interioare ale României, specificate în acte emise, cu excepţia Canalului Dunăre – Marea Neagră şi a Canalului Poarta Albă, Midia – Năvodari;

- „centru RIS” - locul unde serviciile sunt procesate de operatori;

- „filială RIS” - locaţia de unde sunt obţinute informaţiile tactice şi strategice de trafic locale;

- „informaţii despre şenalele navigabile” - sistemul de informaţii într-un singur sens: de la uscat la navă sau de la uscat la birou, cuprinzând informaţii geografice, hidrologice şi administrative privind şenalele navigabile;

- „informaţii strategice despre trafic” - informaţiile care influenţează deciziile pe termen mediu şi lung ale utilizatorilor RIS;

- „informaţii tactice despre trafic” - informaţiile care influenţează deciziile imediate de navigaţie în situaţia respectivă de trafic şi în configuraţia geografică a zonei învecinate;

- „interoperabilitate” - armonizarea serviciilor, a conţinutului şi formatului datelor şi a frecvenţelor, astfel încât utilizatorii RIS să aibă acces la aceleaşi servicii şi informaţii la nivel european;

- „organism notificat” - laboratorul de încercări, organismul de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un alt stat membru pentru a realiza evaluarea conformităţii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

- „servicii de informaţii pe căile navigabile interioare” (RIS) - serviciile de informaţii armonizate pentru sprijinirea managementului traficului şi transportului pe căile navigabile interioare, incluzând, pe cât

6

posibil tehnic, interfeţe cu alte moduri de transport, denumite în continuare RIS. RIS nu au legătură cu activităţile comerciale interne între una sau mai multe companii implicate, dar sunt deschise pentru interfaţa cu activităţile comerciale. RIS includ servicii precum informaţii despre căile navigabile interioare, trafic, managementul traficului, suport pentru reducerea urmărilor calamităţilor, informaţii pentru managementul transportului, statistici, servicii vamale, tarife de navigaţie pe căile navigabile interioare şi tarife portuare;

- „utilizatori RIS” - toate grupurile de utilizatori, incluzând conducătorii de nave, operatorii RIS, operatorii de ecluze şi/sau poduri, administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare, organe ale administraţiei publice al căror obiect de activitate are legătură cu căile navigabile şi porturile, operatorii portuari şi ai terminalelor, operatorii din centrele de intervenţie în caz de urgenţă şi calamităţi, armatorii sau proprietarii de nave, companiile de expediţie şi brokeraj;

- „încăpere de maşini” - încăpere unde sunt instalate motoarele cu aprindere;

- „încăpere de căldari” - încăpere unde sunt amplasate instalaţii care produc abur sau agent termic pentru încălzire;

- „suprastructură închisă” - o construcţie continuă, rigidă, etanşă la apă, cu pereţi rigizi îmbinaţi la punte în mod fix şi etanş la apă;

- „timonerie” - încăperea în care se află instalate toate instrumentele de comandă şi control necesare pentru manevrarea navei;

- „încăpere de locuit” - orice încăpere destinată a fi folosită de persoanele care trăiesc în mod normal la bord, inclusiv bucătăriile, încăperile pentru provizii, toaletele, lavoarele, spălătoriile, palierele şi culoarele, cu excepţia timoneriei;

- „zonă pentru pasageri” - zone la bord folosite pentru pasageri şi zone închise ca spaţii de odihnă, birouri, depozite, magazine, saloane de coafură, uscătorii, spălătorii, saune, toalete, lavoare, culoare, conexiuni între culoare şi scări neînchise de pereţi;

- „post de comandă” - o timonerie, o zonă care conţine un sistem de alimentare electrică de urgenţă sau părţi ale acestuia sau o zonă cu un centru ocupat permanent de către personalul de la bord sau membrii echipajului de exemplu pentru echipamentul de alarmă de incendiu, de comandă de la distanţă a uşilor sau clapetelor de incendiu’;

- „casa scării” - puţul unei scări interioare sau al liftului;

- „salon” - o încăpere situată în zona de locuit sau zona pentru pasageri (la bordul navelor de pasageri, bucătăriile nu sunt considerate drept saloane);

- „bucătărie” - o încăpere cu o sobă pentru gătit sau un mijloc similar pentru gătit;

- „încăperile de depozitare” - o cameră pentru stocarea lichidelor inflamabile sau o cameră cu o arie de peste 4 m2 pentru depozitarea proviziilor;

- „magazie” - parte a unei nave, delimitată în prova şi pupa de pereţi etanşi, deschisă sau închisă prin intermediul unor capace, folosită pentru transportul mărfurilor, fie ambalate fie în vrac, sau pentru adăpostirea tancurilor care nu fac parte din corpul navei;

- „post de lucru” - o zonă unde membrii echipajului îşi desfăşoară activităţile, inclusiv căile de trecere, bigile şi bărcile;

- „zone pentru adunare” - zonele navei care sunt protejate special şi în care se adună pasagerii în eventualitatea unui pericol;

- „zone pentru evacuare” - partea din zonele pentru adunare din care se poate efectua evacuarea persoanelor;

- „planul pescajului maxim” - planul plutirii corespunzător pescajului maxim la care construcţia navală este autorizată să navigheze;

7

- „bord liber (f)” - distanţa dintre planul pescajului maxim şi planul paralel care trece prin punctul cel mai de jos al tablei lacrimare sau, în lipsa acesteia, prin punctul cel mai de jos al marginii superioare a bordajului navei;

- „lungime (L)” - lungimea maximă a corpului în metri, exclusiv cârma şi bompresul;

- „lungimea maximă (L(OA))” - lungimea maximă a construcţiei navale în m, inclusiv toate instalaţiile fixe cum ar fi părţi ale sistemului de guvernare sau ale sistemului de propulsie, echipamente mecanice şi echipamente similare;

- „lăţimea (B)” - lăţimea maximă a corpului în m, măsurată în exteriorul tablelor învelişului bordajului (exclusiv roţile cu sbaturi, brâurile de acostare şi similar);

- „lăţimea maximă (B(OA))” - lăţimea maximă a construcţiei navale în m, inclusiv toate echipamentele fixe cum ar fi roţile cu sbaturi, brâurile de acostare, echipamente mecanice şi altele similare;

- „înălţimea (H)” - cea mai mică distanţă verticală în m între faţa inferioară a tablelor fundului sau chilei şi punctul cel mai de jos al punţii în bord a navei;

- „pescajul (T)” – distanţa verticală în m, între faţa inferioară a tablelotr fundului sau chilei şi planul pescajului maxim;

- „perpendiculara prova” - linia verticală prin punctul din prova al intersecţiei corpului cu planul pescajului maxim;

- „instalaţie de guvernare” - toate echipamentele necesare pentru guvernarea navei, astfel încât să se asigure manevrabilitatea navei;

- „cârma” - cârma sau cârme, cu axe, inclusiv sectorul de cârmă şi componentele conectate la maşina cârmei;

- „maşina cârmei” - parte a instalaţiei de guvernare care realizează mişcarea cârmei;

- „instalaţie de acţionare a maşinii cârmei” - acţionarea maşinii cârmei, comanda sa şi sursa sa de alimentare cu energie;

- „regulator de viteză de giraţie” - echipament care produce şi menţine automat o anumită viteză de giraţie a navei în concordanţă cu valorile prestabilite;

- „timonerie amenajată pentru conducerea prin radar de către o singură persoană” - o timonerie amenajată astfel încât, pe durata navigaţiei prin radar, nava poate fi manevrată de către o persoană;

- „etanş la apă” - un element constructiv sau un echipament montat exterior astfel încăt să prevină pătrunderea apei;

- „etanş la gaze” - un element constructiv sau un echipament montat astfel încât să prevină pătrunderea gazelor şi a vaporilor;

- „incombustibil” - o substanţă care nu arde şi nu produce vapori inflamabili în cantitate suficientă încât să se autoaprindă atunci când se încălzeşte la o temperatură de aprox. 750oC;

- „greu inflamabil” - material care nu poate fi aprins decât cu dificultate sau cel puţin a cărui suprafaţă întârzie propagarea flăcării conform procedurii de control reglementată;

- „rezistenţă la foc” - proprietatea unor elemente constructive sau a unor echipamente certificate conform procedurilor de încercare reglementate;

- „Codul pentru metodele de încercare la foc” - Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc, conform Rezoluţiei MSC.61 (67) a Comitetului Siguranţei Maritime al IMO.

(2) Alte definiţii:

- Organizaţie reconoscută – o organizaţie recunoscută prevăzută în lista redactată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene

8

- „instalaţie radar” - un mijloc electronic de navigaţie pentru detectarea şi afişarea împrejurimilor şi traficului;

- ECDIS pentru navigaţie interioară - un sistem standardizat destinat afişării hărţilor electronice de navigaţie pentru apele interioare şi a informaţiilor aferente, şi care afişează informaţiile selectate din hărţile electronice de navigaţie pentru apele interioare şi informaţiile opţionale de la alţi senzori ai construcţiei navale;

- Aparat ECDIS pentru navigaţie interioară - un aparat destinat afişării hărţilor electronice de navigaţie pentru apele interioare care pot fi operate în două moduri diferite: mod informare şi mod navigaţie;

- „mod de informare” – utilizarea ECDIS pentru navigaţie interioară în scop de informare numai, fără suprapunerea imaginii radar;

- „mod de navigaţie” – utilizarea ECDIS pentru navigaţie interioară cu suprapunerea imaginii radar pentru navigaţia unei construcţii navale;

- „personalul de la bord” - toţi angajaţii de la bordul unei nave de pasageri care nu sunt membrii ai echipajului navei;

- „persoane cu mobilitate redusă” - persoane care se confruntă cu probleme speciale atunci când utilizează transportul public, inclusiv cel naval, cum ar fi persoane în vârstă, persoane cu handicap, persoane cu afecţiuni senzoriale, persoane în cărucior, femeile gravide şi persoane care însoţesc copiii mici;

- „Certificat comunitar” - un certificat emis navei de către o autoritate competentă, care atestă conformitatea cu cerinţele tehnice ale OMT nr.1447/2008;

- Oficiul de Căpitănie Timişoara din cadrul Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin a Autorităţii Navale Române, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care îndeplineşte funcţia de autoritate în domeniul siguranţei navigaţiei pe Canalul Bega numită în continuare OCT;

- „conducător de navă” - persoană care posedă aptitudinile şi calificarea necesare pentru a asigura conducerea navei pe apele interioare navigabile şi care îşi exercită responsabilitatea la bordul navei;

- „ecluzare” - trecerea unei nave/unui convoi de la un nivel (bief) la altul al canalelor navigabile prin ecluza respectivă;

- „transport special” - un transport în sistem convoi remorcat; sau un convoi împins care depăşeşte gabaritele standard; sau un transport de mărfuri periculoase de natura materialelor radioactive, explozibililor şi altele asemenea; sau orice alte categorii de transporturi pe care ANR le consideră că au un regim special;

- „tranzitare” - navigaţia unei nave/unui convoi între două puncte situate pe canalul navigabil;

- RND – Regulamnet de navigatie pe Dunare;

- RNB/T – Regulament de navigatie pe Bega in incinta portului Timisoara.

Documentele de bord si alte documente

Minimum de date furnizate de centrale RIS din România

Art.3. (1) Autorităţile RIS trebuie să furnizeze utilizatorilor RIS, în special, următoarele date:

- axa şenalului navigabil, cu indicarea kilometrului; - restricţii pentru nave şi convoaie privitoare la lungime, lăţime, pescaj şi pescaj aerian; - timpi de operare ai structurilor restrictive, în spewcial ai ecluzelor şi podurilor; - amplasarea porturilor şi a locurilor de transbordare; - poziţia de referinţă pentru măsurătorile nivelului apei relevant pentru navigaţie; - zonele special amenajate pentru agrement nautic şi sporturi nautice

9

(2) Centrele RIS din România şi filialele RIS aflate în subordinea ANR sunt:

a) Centrul RIS Drobeta Turnu Severin, cu următoarele filiale RIS:

- Moldova Veche - Orşova - Gruia - Calafat - Bechet - Timişoara

b) Centrul RIS Giurgiu, cu următoarele filiale RIS:

- Corabia - Turnu Măgurele - Zimnicea - Olteniţa

c) Centrul RIS Galaţi, cu următoarele filiale RIS:

- Călăraşi - Feteşti - Cernavodă - Hârşova - Brăila - Măcin - Agigea – port Constanţa

d) Centrul RIS Tulcea, cu următoarele filiale RIS:

- Isaccea - Mahmudia - Sulina

Utilizarea canalului navigabil Bega

Art.4. (1) Navigaţia pe Canalul navigabil Bega,în incinta Portului Timişoara, este permisă tuturor navelor, indiferent de pavilionul acestora, care navighează independent sau în convoi, cu condiţia respectării prezentului Regulament în vigoare privind regulile de navigaţie, regulile sanitare, vamale, de prevenire şi combatere a poluării, de folosire a bazinelor şi instalaţiilor portuare, precum şi celelalte reguli privind exploatarea şi întreţinerea canalelor navigabile, prevăzute de legislaţia română în vigoare.

(2) Supravegherea şi dirijarea navigaţiei pe canalele navigabile se efectuează de OCT prin reprezentanţii săi, ale căror dispoziţii sunt obligatorii pentru toţi conducătorii de nave/convoaie pe toată durata tranzitului.

Dimensiunile navelor ce pot naviga pe Canalul Bega

Art.5. (1) Navigaţia pe Canalul Bega se efectuează cu ambarcaţiuni de agrement şi nave fluviale care navighează independent sau în formaţie de convoi împins sau în cuplu şi care nu pot depăşi gabaritele standard, după cum urmează:

- lungimea maximă = 65 m - lăţimea maximă = 8,20 m - pescajul maxim = 1,20 m

(2) Pe Canalul Bega pot naviga navele a căror suprastructură permite trecerea pe sub poduri. Între frontiera cu Serbia şi km 112+500, înălţimea maximă de la linia de plutire până la cel mai înalt punct al navei este de 5,70 m, între km 112+500 şi km 115+600 înălţimea maximă este de 4,30 m, iar între km 115+600 şi km 118+350 înălţimea maximă este de 2,60 m. Aceste înălţimi de liberă trecere sunt socotite de la nivelul maxim al apei din canal.

10

(3) Navele cu înălţimi mai mari ca cele de la alin.(2) nu pot naviga decât în mod excepţional cu autorizarea specială a OCT care o poate da ţinând cont de situaţia nivelului apei în canal.

4) Orice navă care navighează pe Canalul Bega nu poate fi încărcată peste pescajul dat şi avizat de OCT. La ape mici, navigaţia pe Canalul Bega va fi asigurată pentru un pescaj de 1,00 m.

Tipuri de convoaie ce pot naviga pe Canalul Bega

Art.6. (1) Pe Canalul Bega pot naviga următoarele tipuri de convoaie:

a) mergând în amonte: 3 corpuri goale sau încărcate

b) mergând în aval: 2 corpuri goale sau încărcate; convoiul va fi format în şir, neadmiţându-se front (dană) de două sau mai multe nave

(2) Nu este permisă navigaţia convoaielor remorcate.

Pescajul maxim şi viteza pe canal

Art.7. (1) Pe Canalul Bega vor putea naviga acele nave cu propulsie al căror pescaj maxim nu depăşeşte 1,20 m , pentru a nu provoca valuri care să degradeze malurile sau digurile canalului.

(2) Navele cu propulsie, cu un pescaj mai mare decât 1,20 m, vor fi admise numai cu aprobarea OCT.

(3) Viteza maximă admisă este de 12 km/oră pentru navele de pasageri şi de 10 km/oră pentru remorchere şi împingătoare.

(4) Şalupele sau ambarcaţiunile cu motor vor putea naviga cu viteze mai mari cu condiţia să nu producă valuri mari care să producă degradări malurilor şi digurilor numai de la km 111+300 înspre aval.

(5) OCT va introduce restricţii sub vitezele indicate în aliniatele precedente, pe sectoarele de canal unde apa produce eroziunea malurilor şi a digurilor. Aceste restricţii vor fi aduse din timp la cunoştinţa navigatorilor prin avize către navigatori emise de OCT.

(6) Sectoarele de canal navigabil cu restricţii de viteză vor fi marcate pe malul stâng cu un semnal corespunzător care va fi luminat pe timpul nopţii cu o lumină albă. Poziţia acestor semnale va fi astfel aleasă încât să fie vizibile de la o distanţă minimă de 50 m.

(7) La trecerea pe sub poduri viteza maximă admisă este de 5 km/oră.

Echipamentele de navigaţie necesare pentru navigaţia pe canal

Art.8. Echipamentele de navigaţie necesare vor fi în concordanţă cu cele specificate în documentele navei.

Echipajele navelor

Art.9. Echipajele navelor vor fi în concordanţă cu „Certificatul privind echipajul minim de siguranţă” al navei şi cu celelalte documente ale navei.

Brevete şi certificate de capacitate

Art.10. Personalul navelor care navighează pe Canalul Bega trebuie să posede brevetul sau certificatul de capacitate corespunzător funcţiei pe care o îndeplineşte la bord, conform reglementărilor în vigoare.

Balizajul şi întreţinerea canalului

Art.11. (1) Pe tot parcursul canalului, balizajul arată limitele, direcţia şi adâncimea căii navigabile; sunt de asemenea semnalizate obstacolele şi construcţiile care se găsesc în canal.

(2) În principiu, balizajul de pe maluri şi cel flotant funcţionează continuu (ziua şi noaptea) de la topirea gheţurilor până când canalul este prins din nou de gheţuri.

(3) Toate schimbările balizajului vor fi aduse la cunoştinţa navigatorilor prin avize către navigatori.

11

(4) Conducătorii de nave şi ambarcaţiuni au datoria să anunţe OCT, în cel mai scurt timp, cu privire la deplasarea balizelor de la locul lor sau lipsa acestora, precum şi orice observaţie care interesează navigaţia şi mai ales orice punere pe uscat sau avariere a navelor care ar pune în pericol siguranţa navigaţiei.

(5) Este interzisă instalarea de baraje şi plase pentru pescuit în şenalul navigabil.

Semnalizarea

Art.12. (1) RNB/T defineşte semnalele de interdicţie, de obligaţie, de restricţie, de recomandare şi de indicaţie, precum şi semnalele auxiliare ale căii navigabile şi defineşte în acelaşi timp semnificaţia acestor semnale.

(2) Fără a încălca alte prevederi ale prezentului Regulament şi alte dispoziţii aplicabile, inclusiv ordinele RNB/T, conducătorii trebuie să se supună prevederilor şi să ţină cont de recomandările sau indicaţiile ce le sunt aduse la cunoştinţă prin semnalele prevăzute la paragraful nr. (1) de mai sus, care sunt amplasate pe calea navigabilă sau pe malurile sale.

Balizajul

Art.13. (1) RNB/T defineşte balizajul care poate fi instalat pentru înlesnirea navigaţiei şi precizează, de asemenea, în ce condiţii sunt utilizate diferitele semnale de balizaj.

(2) Pe întregul parcurs navigabil al canalului, şenalul este balizat după sistemul lateral, care indică poziţia limitelor sale în raport cu drumul unei nave care urmează şenalul. În prezentul Regulament, termenii „dreapta” şi „stânga” pentru limitele şenalului şi malurilor, se înţeleg pentru o navă care înaintează spre aval.

Semne de identificare şi pavilionul naţional

Art.14. (1) Fiecare navă, cu excepţia ambarcaţiunilor mici, trebuie să poarte pe corp, pe panouri sau pe plăci fixate definitiv, următoarele mărci de identificare:

a) numele sau deviza – va fi înscris pe ambele borduri; totodată va fi aplicat astfel încât să fie vizibil şi din pupa:

(I) – dacă într-o formaţie în cuplu sau în convoi împins, una sau mai multe inscripţii ale navei care asigură propulsia sunt acoperite, numele trebuie să fie repetat pe panouri, amplasate astfel încât să fie vizibile din direcţiile în care inscripţiile sunt mascate;

(II) – în afară de aceasta, pe navă se înscrie denumirea (sau denumirea prescurtată) obişnuită a organizaţiei sau armatorului căruia îi aparţine nava;

(III) – dacă nava nu are nume sau deviză, pe ea se va înscrie un număr sau numărul de înmatriculare urmat de litera sau literele prevăzute de RNB/T pentru indicarea ţării în care se găseşte, portul de ataş sau locul de înmatriculare;

b) portul de ataş sau locul de înmatriculare al navei – va fi înscris fie pe ambele borduri ale navei şi pe pupa şi trebuie să fie urmat de litera sau de literele care indică ţara în care se află acest port de ataş sau loc de înmatriculare.

c) numărul oficial de identificare al navei care trebuie aplicat conform instrucţiunilor de la pct.a)

(2) În afară de aceasta, cu excepţia ambarcaţiunilor mici:

a) orice navă destinată transportului de mărfuri trebuie să poarte indicaţia, în tone, a capacităţii sale de încărcare. Această indicaţie trebuie aplicată pe ambele borduri ale navei, pe corpul ei sau pe panouri fixate pe punte;

b) orice navă destinată transportului de pasageri trebuie să poarte indicaţia numărului maxim de pasageri autorizat. Această indicaţie trebuie să fie afişată la bord într-un loc vizibil.

(3) Mărcile de identificare menţionate mai sus se înscriu cu caractere latine, foarte citeţ şi de neşters, înscrierea lor cu vopsea în ulei fiind considerată de neşters. Înălţimea caracterelor trebuie să fie de minim 20 cm pentru nume/deviză şi de minim 15 cm pentru celelalte mărci. Lăţimea caracterelor şi

12

grosimea trăsăturilor trebuie să fie proporţionale cu înălţimea. Caracterele trebuie să aibă o culoare deschisă pe fond închis sau o culoare închisă pe fond deschis.

(4) Mărcile de identificare menţionate mai sus pot fi repetate cu litere din alfabetul naţional.

(5) Ziua, în marş, navele care au echipaj trebuie să abordeze pavilionul lor naţional, la pupa navei şi pavilionul românesc la catarg. Navele de mare viteză pot purta în locul pavilionului naţional un panou/colant având forma şi culorile drapelului naţional.

Mărci de identificare ale ambarcaţiunilor

Art.15. (1) Ambar