keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

28.11.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara...
..., B-dul. C.D.Loga, nr. 1 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

219/28.11.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2017

28.11.2016

... prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.725/2016; În...
..., republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisieidin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.101/2016, Anexei nr. 2 - Grila de evaluare şi...

Consiliul Local Timișoara

220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 27.05.2016 Hotararea Consiliului Local 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 12946/27.05.206, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

220/28.11.2016 privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală

28.11.2016

... nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Art. 8 din Legea 17/2000: Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt: a) servicii sociale privind, in...
... pe baza de convenții încheiate cu organizații neguvernamentale, unități de cult recunoscute in Romania ori cu alte persoane fizice sau juridice. Art. 12 din Ordonanța de urgență nr. 34/2016 ”(1) Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) și...

Consiliul Local Timișoara

221/27.05.2016 privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană"

27.05.2016

... Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 12910/26.05.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... Consiliului Local al Municipiului Timişoara 252/2015 de la 420.000 lei la 1.000.000 lei, cotizaţie care va fi aferentă anului 2016 precum şi anilor următori, conform Incheierii civile 4625/04.05.2016 a Judecătoriei Timişoara, pronunţată in dosarul 8318...

Consiliul Local Timișoara

221/28.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara

28.11.2016

... construcţii, republicată şi modificată; Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea...
... teren 2.754,00 mp arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan 10/2016 PLANȘĂ 3D 10 3D Atasament: 01_incadrare.pdf GSPublisherVersion 0.0.100.100 BENEFICIAR TITLU PROIECT TITLU PLANŞĂ FAZA : PROIECT NR. P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE ŞEF PROIECT PROIECTAT...

Consiliul Local Timișoara

222/02.06.2016 privind alocarea unei sume de bani pentru recompensarea performanţei către " Sport Club Municipal Timişoara"

02.06.2016

... Club Municipal Timisoara’’; Având în vedere Acordul de asociere nr.1921/20.11.2016, incheiat intre Sport Club Municipal si Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara; Având în vedere Adresa nr. SC 2016-013171/31.05.2016, inaintata de Clubul...
... Sportiv Universitar Politehnica Timişoara prin care se solicita iniţierea unui proiect de hotărâre de consiliu local prin care sa fie recompensata performanţa participării în Cupa EHF - a doua competiţie valorică a handbalului european - în sezonul 2016...

Consiliul Local Timișoara

222/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr. 6, etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri , la preţul de 230.000 euro

28.11.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016 - 28879/25.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

02.06.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 02.06.2016 Hotararea Consiliului Local 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 13471/02.06.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

226/02.06.2016 privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea Sport Club Municipal Timisoara

02.06.2016

... sportiva a clubului. Bugetul clubului Sport Club Municipal aprobat in luna martie 2016 este structurat si ponderat in conformitate cu toate categoriile de cheltuieli incluse in Normele financiare asumate de conducerea clubului. Avand in vedere ca Sport...
... indreptatesc aprobarea unor norme financiare in acord cu realitatea practicii sportive: -Echipa de handbal s-a clasat pe locul 3 in Liga Nationala de handbal masculin-editia 2015- 2016, fiind calificata in cupa europeana EHF, a doua competitie...

Consiliul Local Timișoara

227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)

28.11.2016

... prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea...
... Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. RU 2016-000692/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii

28.11.2016

...: Referat.pdf ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI-SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC 2016-29093/28.11.2016 REFERAT privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al...
... intenţionează să amenajeze un Muzeu Naţional al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în clădirea fostei Comenduiri Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii. Prin adresa înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC 2016-028135/17.11.2016...

Consiliul Local Timișoara

37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari

02.02.2016

... evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinte retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2016. Cod FO 53-01 versiunea 2 Lista de priorităţi reprezintă unul dintre documentele în baza căruia se face repartizarea efectivă a locuinţelor şi...

Consiliul Local Timișoara

37/29.07.2016 privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei părţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

29.07.2016

... Municipiului Timişoara; Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/07.07.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar; Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/08.07.2016, a de Biroului Cladiri; Avand in vedere Adresa cu nr. CT 2016-16663...
... documentaţiile tehnice de apartamentare cu nr. T82/2016 şi nr. T83/2016 întocmite de PFA-ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, receptionate de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,respectiv nr.146435/22.07.2016; Având în vedere Adresa cu nr.VVV 1501/79879...

Consiliul Local Timișoara

38/29.07.2016 privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani şi prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în Timişoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scările B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8

29.07.2016

...% - Anexa 1 la referat şi 1% - Anexa 2 la referat; În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 251/2016 şi Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind...
... obiectul proprietății private a statului și care se află în administrarea autorităților publice locale. Raportat la modificările legislative intervenite, prevăzute la art.I pct.12 alin 11, pct.24 alin.(23), alin.(24) din H.G. nr.251/2016, chiria se...