keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

44/29.07.2016 privind aprobarea „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal"

29.07.2016

... aprobarea „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-017335/15.07.2016 - al Primarului Municipiului...
... pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru...

Consiliul Local Timișoara

45/29.07.2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Polul de creştere Timişoara"

29.07.2016

...: Referat.pdf FP 53-01, Ver. 3 1 Municipiul Timişoara Se aprobă Direcţia Dezvoltare Serviciul Generare şi Implementare Proiecte Primar SC 2016 -16426/06.07.2016 NICOLAE ROBU REFERAT privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al...
... Timişoara a desemnat prin hotărâri de consiliu persoanele împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Timişoara în cadrul acestor asociaţii. Deoarece, în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, o parte din consilierii locali, nu mai îndeplinesc...

Consiliul Local Timișoara

56/03.08.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara

03.08.2016

..., modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; Având în vedere...
... Faza de proiectare : Plan Urbanistic de Detaliu Timişoara, Martie 2016 1 FOAIE DE CAPĂT Denumire proiect: P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ...

Consiliul Local Timișoara

57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2016

03.08.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2016 03.08.2016 Hotararea Consiliului Local 57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al...
... asociaţiei Eurocities pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-4912/22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei LIKE pentru anul 2016

03.08.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei LIKE pentru anul 2016 03.08.2016 Hotararea Consiliului Local 58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei...
... LIKE pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-4913/22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

59/03.08.2016 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 216/27.05.2016 - privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara

03.08.2016

..., TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR. SC2016 - ................/ .............2016 REFERAT privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. 216/27.05.2016 Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local...
... Dispozitia Primarului nr. nr.1518/01.10.2013, prin care se revine asupra denumirii unor poduri peste Bega. - Având în vedere adresa nr. SC 2016-14256/14.06.2016 a d-lui Corneliu Nicolae Vaida –Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, Luptător cu...

Consiliul Local Timișoara

5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016...
... Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind...

Consiliul Local Timișoara

29/02.02.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Gheorghe Doja n.56 , la preţul de vânzare de 200.000 de euro

02.02.2016

... adresa SC2016-000639,000640 din 14.01.2016 că, imobilul compus din cele 3 apartamente menţionat mai sus ,nu a prevăzut în bugetul pe 2016 sume necesare aciziţionarii unor imobile ca urmare a exercitării dreptului de preemţiune . Prin adresa cu...

Consiliul Local Timișoara

30/02.02.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din str. Memorandului nr.25, la preţul de 120.000 euro.

02.02.2016

... bugetul pe 2016 sume necesare achiziţionării unor imobile ca urmare a exercitării dreptului de preemţiune. Cod FO 53-01, ver.2 Prin adresa cu nr.SC2016-001264 din 21.01.2016, Biroul Şcoli Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes...

Consiliul Local Timișoara

30/29.07.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega"

29.07.2016

... Local nr.566/18.12.2015 prin care s-a aprobat includerea acestora în lista de investiţii pe anul 2016, având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale actualizată. Având în vedere cele expuse mai sus, PROPUNEM...

Consiliul Local Timișoara

27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

29.07.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 29.07.2016 Hotararea Consiliului Local 27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul...
... 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 18164/25.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...