keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

18/07.07.2016 privind preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF

07.07.2016

... Handbal prin Adresa nr.1040/05.07.2016; Avand in vedere prevederile cuprinse in art.9.1. din Regulamentul de organizare si desfasurare a competitiilor de handbal 2016-2017, al FR Handbal; Avand in vedere prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si...
... organizare si desfasurare a competitiilor de handbal 2016-2017, al FR Handbal; (2) Preluarea nu implica restante financiare, datorii catre terti si alte aspecte patrimoniale de nici un fel, vizand exclusiv locul in Liga Nationala de Handbal si...

Consiliul Local Timișoara

17/07.07.2016 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 198/31.05.2011 privind procedura în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate

07.07.2016

... amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată...
... [...]”. Conform art. 38, alin. (4) din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, cu...

Consiliul Local Timișoara

15/07.07.2016 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Timişoara în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.3 alin.(1) din H.G. nr.162/2011

07.07.2016

... într-un termen de maxim 10 ani de la semnarea acestuia, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.3 alin.(1) din H.G. nr.162/2016, Propunem: Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe protocolul de colaborare între...

Consiliul Local Timișoara

13/07.07.2016 privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest

07.07.2016

...; Având în vedere Adresa Colegiului Tehnic de Vest cu nr. SC2016-011831/13.05.2016 şi Adresa Episcopiei Romano- Catolică de Timişoara cu nr.SC 2016-013504/03.06.2016; Ţinând seama de prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea...
... imobil, necesar pentru asigurarea mesei la elevi. Episcopia Romano-Catolică de Timişoara în calitate de reprezentant al Ordinului Surorilor de la Notre Dame prin adresa cu nr.1061/2016 înregistrată la instituţia noastră sub nr.SC 2016-013504/03.06.2016 şi...

Consiliul Local Timișoara

10/07.07.2016 privind aprobarea apartamentarii imobilului înscris în CF nr.426643-C1 Timişoara, situat în Timişoara, B-dul Tineretii nr.15

07.07.2016

.../12.01.2016. Imobilul situat în Timişoara, Bulevardul Tineretii nr.15, este compus din 1 apartament si 3 SAD-uri si sunt proprietatea Primariei Municipiului Timisoara. Conform adresei cu nr. CT 2016 - 1161 din 25.03.2016, a Compartimentului Administrare Fond...
... Funciar, rezultă că parcela cu nr. top. 17077, înscrisă în CF nr.426643 – Timisoara (CF vechi nr.1) , nu a fost solicitata de către foştii proprietari sau mostenitorii acestora. Conform adresei cu nr. CT 2016 - 000596 din 23.03.2016, a Biroului...

Consiliul Local Timișoara

4/24.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

24.06.2016

Consiliul Local Timișoara

226/02.06.2016 privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea Sport Club Municipal Timisoara

02.06.2016

... sportiva a clubului. Bugetul clubului Sport Club Municipal aprobat in luna martie 2016 este structurat si ponderat in conformitate cu toate categoriile de cheltuieli incluse in Normele financiare asumate de conducerea clubului. Avand in vedere ca Sport...
... indreptatesc aprobarea unor norme financiare in acord cu realitatea practicii sportive: -Echipa de handbal s-a clasat pe locul 3 in Liga Nationala de handbal masculin-editia 2015- 2016, fiind calificata in cupa europeana EHF, a doua competitie...

Consiliul Local Timișoara

223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

02.06.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 02.06.2016 Hotararea Consiliului Local 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 13471/02.06.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

222/02.06.2016 privind alocarea unei sume de bani pentru recompensarea performanţei către " Sport Club Municipal Timişoara"

02.06.2016

... Club Municipal Timisoara’’; Având în vedere Acordul de asociere nr.1921/20.11.2016, incheiat intre Sport Club Municipal si Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara; Având în vedere Adresa nr. SC 2016-013171/31.05.2016, inaintata de Clubul...
... Sportiv Universitar Politehnica Timişoara prin care se solicita iniţierea unui proiect de hotărâre de consiliu local prin care sa fie recompensata performanţa participării în Cupa EHF - a doua competiţie valorică a handbalului european - în sezonul 2016...

Consiliul Local Timișoara

221/27.05.2016 privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană"

27.05.2016

... Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 12910/26.05.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... Consiliului Local al Municipiului Timişoara 252/2015 de la 420.000 lei la 1.000.000 lei, cotizaţie care va fi aferentă anului 2016 precum şi anilor următori, conform Incheierii civile 4625/04.05.2016 a Judecătoriei Timişoara, pronunţată in dosarul 8318...

Consiliul Local Timișoara

220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 27.05.2016 Hotararea Consiliului Local 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 12946/27.05.206, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea...