keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 4/24.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

24.06.2016

Hotararea Consiliului Local 4/24.06.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art.35 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, actualizată - adoptă prezenta


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Domnul consilier SANDU CONSTANTIN-ŞTEFAN se alege preşedinte al şedinţei din data de 24.06.2016 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.


Presedinte de sedinta
CĂLDĂRARU LUCIAN ASISTENŢI CONSILIER KRISTOF ROBERT CONSILIER POPESCU RALUCA IOANA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI