keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 3/24.06.2016 privinddeclararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timişoara

24.06.2016

Hotararea Consiliului Local 3/24.06.2016
privinddeclararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Hotărârea nr.2/ 24.06.2016 - privind validarea mandatelor consilierilor locali;
În temeiul prevederilor art.34 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată,actualizată - adoptă prezenta;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului Timişoara în următoarea componenţă:

1. BARABAS LORENZO - FLAVIUS - Partidul Naţional Liberal
2. BORDEAŞU ILARE - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor
3. CĂLDĂRARU LUCIAN - Partidul Naţional Liberal
4. CSOKANY PETRONELA MIHAELA- Uniunea Democrată Maghiară din România
5. DIACONU DAN AUREL - Partidul Naţional Liberal
6. DIMECA RADU DRAGOŞ - Partidul Naţional Liberal
7. DUGULESCU MARIUS-CRISTINEL- Partidul Mişcarea Populară
8. FARKAS IMRE - Uniunea Democrată Maghiară din România
9. GRIGOROIU GRIGORE - Partidul Naţional Liberal
10. IDOLU IULIAN DANIEL - Partidul Social Democrat
11. IEREMIA ION - ARDEAL - Partidul Social Democrat
12. IONESCU SORIN GABRIEL - Partidul Social Democrat
13. KRISTOF ROBERT - Partidul Naţional Liberal
14. LULCIUC ADRIAN-RĂZVAN - Partidul Naţional Liberal
15. MARIŞ DANIELA - MIRELA - Partidul Naţional Liberal
16. MATEESCU IOAN - Partidul Social Democrat
17. MIHOK CIPRIAN - ŞTEFAN - Partidul Naţional Liberal
18. MOŞIU SIMION - Partidul Naţional Liberal
19. ORZA ADRIAN - ROMIŢĂ - independent
20. POPESCU RALUCA IOANA - Partidul Mişcarea Populară
21. POPOVICI GABRIELA - Partidul Social Democrat
22. SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN - Partidul Naţional Liberal
23. SIMONIS ALFRED - ROBERT - Partidul Social Democrat
24. SZATMARI IOAN-ŞTEFAN - Partidul Social Democrat
25. TAROPA LUCIAN-DOREL - Partidul Social Democrat
26. TÎRZIU ADELINA - LARISSA - Partidul Naţional Liberal
27. ŢUNDREA LUMINIŢA - Partidul Social Democrat


Presedinte de sedinta
CĂLDĂRARU LUCIAN ASISTENŢI CONSILIER KRISTOF ROBERT CONSILIER POPESCU RALUCA IOANA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI