keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA

20.12.2016

... Capitală Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul : SC2016-030896 din 19.12.2016 SC14 Corespondenta Directia Tehnica la Directia Tehnica Am preluat de la Firma: 23560/2016 COLTERM Cu adresa: Timişoara, Str, Total 1 file Termen de rezolvare...
... Zubașcu -Șef Serviciu Energetic și monitorizarea serviciilor de utilități publice În completarea adresei noastre nr. 23130/13.12.2018, înregistrată la dvs. cu nr. RE 2016- 002443/13.12.2016, vă transmitem și HCA COLTERM 116/16.12.2016, privind...

Consiliul Local Timișoara

264/20.12.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD. 16 DECEMBRIE 1989, nr. 13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat

20.12.2016

... Municipiului Timişoara nr. 386/2014, nr. 543/31.10.2014, nr. 91/01.03.2016 şi nr. 21/2016, din data de 29.11.2016. În conformitate cu prevederile art.36alin. (2) lit. c, art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată...

Consiliul Local Timișoara

262/20.12.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ALFRED ROBERT SIMONIS

20.12.2016

...: Consiliul Local al Municipiului Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ALFRED ROBERT SIMONIS - ales pe lista Partidului Social Democrat la data de 5 iunie 2016. Art. 2: Se declară vacant locul deţinut de...

Consiliul Local Timișoara

259/20.12.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara

20.12.2016

..., Primar NICOLAE ROBU REFERAT privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deservește Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timişoara În lista de investiţii pentru anul 2016...

Consiliul Local Timișoara

258/20.12.2016 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect

20.12.2016

... data de 21 iunie 2016 a fost semnată de către primarul municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu, scrisoarea de intenție nr. SC2016-14726/21.06.2016 privind participarea Municipiului Timișoara ca partener în proiectul URB-Inclusion, cofinanțat în...
... cadrul Programului de cooperare URBACT III al Comisiei Europene, pe care o atașăm la prezentul referat. În data de 27 octombrie 2016 am primit prin e-mail scrisoarea înregistrată sub nr. 5472/27.10.2016, transmisă de Secretariatul URBACT liderului de...

Consiliul Local Timișoara

257/20.12.2016 privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara

20.12.2016

... structura "Sport Club Municipal Timişoara", la Federaţia Română de Motociclism. Art. 2: Se aprobă înscrierea , în Certificatul de Identitate Sportivă nr. TM/A1/00002/2016, al Sport Club Municipal Timişoara, la Secţiunea Menţiuni: "Secţii pe ramura de sport...
... afilierii secției sportive “Motociclism” la Federația Română de Motociclism şi încrierea ei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara În decursul anului 2016, mai multe structuri şi entități sportive (karate, tenis, motociclism, etc.), au...

Consiliul Local Timișoara

256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale

20.12.2016

... performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului...
... Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016...

Consiliul Local Timișoara

254/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara

20.12.2016

... teritoriului şi urbanismul, modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor...
... C IFIC A TIE N U M E P R O IE C T N R .: P LA N S A N R .: B EN EFIC IAR : P LA N Ş A: FAZA: P R O IEC T: S C A R A: 06D S .C . A LP H A E N G IN E E R IN G S .R .L m artie 2016 Ing. B O G D A N LAZIE Ing. AD R IAN ZBIR C EA Ing. AD R IAN ZBIR C EA E...

Consiliul Local Timișoara

253/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara

20.12.2016

... TERENURILOR SC. 1: 500 01E. REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA SC. 1: 600 Timisoara 2016 SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015 5 SC GENIUS L LOCCI SRL Proiect: PUZ- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI...
... BEESPEED AUTOMATIZARI SRL, proiectant SC GENIUS LOCCI SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna ianuarie 2016, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare...

Consiliul Local Timișoara

252/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 442373, CF nr. 442374, Timişoara

20.12.2016

...; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; Având în vedere...
.... Inginer Alin Cosa Rutiere -S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L. Inginer Adrian Zbarcea - nov 2016 PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S . .ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015 3 FOAIE DE RESPONSABILITATI Proiectant general...

Consiliul Local Timișoara

250/20.12.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara"

20.12.2016

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC 2016 - 29457/ 05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...
... Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice; Având în vedere prevederile art. 5 şi 6 din Anexa 2 la Regulamentul - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice...

Consiliul Local Timișoara

249/20.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.12.2016

... de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara, prin Raportul de avizare nr. SC 2016-029625/06.12.2016. Luând în considerare cele de mai sus, ISLE TANDA ET Sie] RIS veti Cod FO 53-01...

Consiliul Local Timișoara

247/20.12.2016 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, Organigramei şi Statului de Funcţii

20.12.2016

... Referatul nr. AS 2016 - 11568/16.11.2016 al Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara aprobat de către Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 30332/13.12.2016 al Primarului...
... Insp.de spec. resurse umane Camelia Moraru Atasament: Ref._sustinere.pdf ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC2016 -30332/13.12..2016 APROBAT, REFERAT privind susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea...