keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

87/27.03.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Festivalului International de Teatru in Limba Engleza pentru Adolescenti

27.03.2001

... vedere Referatul nr.SC2001-4037/15.03.2001 al Biroului Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru cultura, invatamant...
... coorganizator al Festivalului International de Teatru in Limba Engleza pentru Adolescenti, editia a III-a, ce va avea loc in perioada 18-22 aprilie 2001. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02 "Cultura, religie si...

Consiliul Local Timișoara

88/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Festivalului International Studentesc de Arta "STUDENT-FEST" Timisoara 2001

27.03.2001

... Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC2001-4038/15.03.2001 al Biroului Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei...
... lei de la bugetul local, cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", pentru actiunea prevazuta la art.1. Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestari se vor...

Consiliul Local Timișoara

89/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional " Săptămâna Studenţească Internaţională în Timişoara - ISWinT 2001 "

27.03.2001

... 2001 " Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 2947/27.02.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... 10.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" şi acordarea gratuită a 10 locaţii de bannere în centru oraşului în perioada 05-18 martie 2001, pentru acţiunea prevăzută la...

Consiliul Local Timișoara

94/10.04.2001 privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator al Simpozionului "Aspecte ale învaţământului primar şi gimnazial în ţările Euroregiunii Dunăre - Mureş - Criş - Tisa"

10.04.2001

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC02001-5467/05.04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi...
... alocarea sumei de 15.000.000 lei, din bugetul local, Cap.72.02. "Alte acţiuni" pentru organizarea simpozionului. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea acţiunii se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii...

Consiliul Local Timișoara

358/18.12.2001 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2000 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu I.C.S. Sport Management reprezentând F.C. Politehnica şi rezilierea Contractului de asociere nr. SC2000-11763/04.09.2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi I.C.S. Sport -Management

18.12.2001

... vedere Adresa nr. SC2001- 19742/06.12.2001 a F.C. Politehnica Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
... vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 313/06.11.2001 pentru alocarea unor sume de bani pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din Municipiul Timişoara din bugetul local, Cap. 59.02. " Cultură, religie şi acţiuni sportive...

Consiliul Local Timișoara

295/01.11.2001 privind realizarea obiectivului de investiţie " Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Timişoara - Zona Ciarda Roşie "

01.11.2001

.... SC2001- 14938/18.09.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice...
... de 70% din bugetul local şi în proporţie de 30% din resurse financiare puse la dispoziţie de Asociaţia proprietarilor de imobile din Zona Ciarda Roşie. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi...

Consiliul Local Timișoara

336/27.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru extindere reţele electrice în zone noi de locuinţe din municipiul Timişoara

27.11.2001

... - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală...
... obiectivelor prevăzute la art.1 se face din bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

187/10.07.2001 privind privind eşalonarea la plată a chiriei restante şi a majorărilor de întârziere datorate de domnul Novacovici Iulius

10.07.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru...
... plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale; În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală...

Consiliul Local Timișoara

49/27.02.2001 privind privind coparticiparea Consiliului Local la finanţarea Proiectului intitulat "Proiecte de reciclare pentru protejarea mediului şi reintegrare socială"

27.02.2001

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului...
..." - acronim RECITRAVE - conform contractului nr. 00-0048/27.06.2000 încheiat cu Comisia Europeană în cadrul programului ECOS- OUVERTURE. Art.2: Se aprobă finanţarea din bugetul local cap. 96.02.08 "Fonduri speciale" şi cap. 60.02.50 "Alte acţiuni privind...

Consiliul Local Timișoara

259/18.09.2001 privind privind realizarea obiectivului de investiţie " Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara - Zona I. Slavici I şi II , Freidorf

18.09.2001

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14715/13.02.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... menţionat la art.1 se va face în proporţie de 70% din bugetul local şi în proporţie de 30% din resurse financiare puse la dispoziţie de Asociaţia Nădejdea Freidorf. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică...

Consiliul Local Timișoara

269/30.10.2001 privind atribuirea lucrărilor de semnalizare rutieră în municipiul Timişoara

30.10.2001

.... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Lucrările de semnalizare rutieră din municipiul Timişoara finanţate din bugetul local şi de stat, se atribuie, prin procedura negocierii cu o singură sursă, pe bază de contract, pe o perioadă de...

Consiliul Local Timișoara

152/12.06.2001 privind aprobarea obiectivului de investiţie " Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Timişoara, Zona Centru- Paris-Brediceanu"

12.06.2001

... vedere Referatul nr. SC2001-4085/15.03.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... Municipiul Timişoara, Zona Centru-Paris-Brediceanu". Art.2: Finanţarea lucrărilor pentru obiectivul prevăzut la art.1 se face în proporţie de 70% din bugetul local şi 30% din resurse financiare puse la dispoziţie de Asociaţia Proprietarilor de Imobile din...

Consiliul Local Timișoara

153/12.06.2001 privind aprobarea obiectivului de investiţie "Racord la reţea de gaze naturale de medie presiune pentru SRM şi construire SRM în Timişoara, Zona Centru-Paris-Brediceanu"

12.06.2001

... vedere Referatul nr. SC2001-4084/15.03.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... naturale de medie presiune pentru SRM şi construire SRM în Timişoara, Zona Centru-Paris-Brediceanu" Art.2: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art .1 se face în proporţie de 70% din bugetul local şi 30 % din resurse financiare puse la dispoziţie de...

Consiliul Local Timișoara

268/30.10.2001 privind eşalonarea la plată a impozitului pe clădiri şi scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente acestuia datorate de S.C. Optica S.A. Timişoara

30.10.2001

...- 16718/19.10.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere Solicitarea nr.EC2X-1008085/09.10.2001 a S.C. OPTICA S.A. Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... bugetului local la termenele prevăzute de lege, de la data aprobării până la finalizarea eşalonării; b). constituirea unei garanţii bancare la nivelul a două rate medii din eşalonare, respectiv suma de 41.000.000 lei ,până la data scadenţei primei...

Consiliul Local Timișoara

168/10.07.2001 privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza municipiului Timişoara

10.07.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
...; -existența unor datorii la bugetul local; -numărul de amplasamente de comer stradal deținute la data cererii; -deţinerea de spații comerciale. 4. Autorizaţia de funcționare pentru activitatea de comerț stradal se eliberează cu plata anticipată a taxelor...

Consiliul Local Timișoara

219/18.09.2001 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului VLADIMIR JURĂSCU

18.09.2001

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (v) din Legea...

Consiliul Local Timișoara

320/27.11.2001 pentru efectuarea unui studiu privind eficienţa activităţii staţiei de producere a mixturilor asfaltice, din cadrul S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

27.11.2001

... Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, din...

Consiliul Local Timișoara

120/03.05.2001 privind privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 177/30.06.1998 privind instituirea de taxe speciale pentru persoanele care desfăşoară activităţi foto-video la ceremoniile de oficiere a căsătoriilor în incinta Primăriei Muncipiului Timişoara.

03.05.2001

... Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

181/10.07.2001 privind privind acceptarea donaţiei oferite Primăriei Municipiului Timişoara de Cercul de Prietenie Karlsruhe - Timişoara

10.07.2001

... Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică...

Consiliul Local Timișoara

238/18.09.2001 privind acceptarea donaţiei oferite Primăriei Municipiului Timişoara de către Organizaţia de prietenie Freundeskreis Karlsruhe - Timişoara

18.09.2001

... Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

101/03.05.2001 privind privind acceptarea donaţiei oferite de Primăria Faenza

03.05.2001

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul SC2001- 4163/16.03.2001 al Direcţiei Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

95/03.05.2001 privind arondarea pe zone a consilierilor locali în municipiul Timişoara

03.05.2001

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2001- 6176/19.04.2001 al Primarului Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

96/03.05.2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice

03.05.2001

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială...

Consiliul Local Timișoara

55/27.02.2001 privind privind modificarea componenţei unor Comisii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate

27.02.2001

... locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se modifică componenţa unor Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în principalele domenii de activitate, astfel: COMISIA I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

41/27.02.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Proiectului "Femei fără bariere"

27.02.2001

... Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Proiectului "Femei fără bariere", ce va avea loc în 8 martie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 1.500.000 lei de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea...