keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

1/09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014

09.01.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014 09.01.2015 Hotararea Consiliului Local 1...
.../09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015- 1269...

Consiliul Local Timișoara

150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

20.03.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 20.03.2015 Hotararea Consiliului Local 150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015-7241/18.03.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget , finanţe...

Consiliul Local Timișoara

193/08.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

08.05.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 193/08.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 08.05.2015 Hotararea Consiliului Local 193/08.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015 -11621/04.05.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

510/08.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

08.12.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 510/08.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 08.12.2015 Hotararea Consiliului Local 510/08.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22...

Consiliul Local Timișoara

471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

30.10.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 30.10.2015 Hotararea Consiliului Local 471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014...

Consiliul Local Timișoara

29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015

13.02.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015 13.02.2015 Hotararea Consiliului Local 29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 3186/06.02.2015, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

18.12.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 18.12.2015 Hotararea Consiliului Local 554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014; În...

Consiliul Local Timișoara

355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

31.07.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 31.07.2015 Hotararea Consiliului Local 355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 20581/31.07.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

272/25.06.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

25.06.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 272/25.06.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 25.06.2015 Hotararea Consiliului Local 272/25.06.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 193/08.05.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015; Având în...

Consiliul Local Timișoara

404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

22.09.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 22.09.2015 Hotararea Consiliului Local 404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19...

Consiliul Local Timișoara

367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

27.08.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 27.08.2015 Hotararea Consiliului Local 367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1...

Consiliul Local Timișoara

509/20.11.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’

20.11.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 509/20.11.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ 20.11.2015 Hotararea Consiliului Local 509/20.11.2015 privind aprobarea bugetului de...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara

24.12.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara 24.12.2015 Hotararea Consiliului Local 578/24.12.2015 privind rectificarea...
... bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 34404/24.12.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu...

Consiliul Local Timișoara

23/23.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

23.01.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 23/23.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 23.01.2015 Hotararea Consiliului Local 23/23.01.2015 privind aprobarea bugetului de...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

171/07.04.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

07.04.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 171/07.04.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA 07.04.2015 Hotararea Consiliului Local 171/07.04.2015 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 8463/30.03.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU...

Consiliul Local Timișoara

95/03.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de tineret alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

03.03.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 95/03.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de tineret alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 03.03.2015 Hotararea Consiliului Local...
... 95/03.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de tineret alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

96/03.03.2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de cultură alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

03.03.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 96/03.03.2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de cultură alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 03.03.2015 Hotararea Consiliului Local...
... 96/03.03.2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de cultură alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

174/07.04.2015 privind aprobarea spijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

07.04.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 174/07.04.2015 privind aprobarea spijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 07.04.2015 Hotararea Consiliului...
... Local 174/07.04.2015 privind aprobarea spijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local

20.11.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local 20.11.2015 Hotararea...
... Consiliului Local 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având...

Consiliul Local Timișoara

339/31.07.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015 datorat bugetului local pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii"

31.07.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 339/31.07.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015 datorat bugetului local pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii" 31.07.2015 Hotararea...
... Consiliului Local 339/31.07.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015 datorat bugetului local pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

428/16.10.2015 privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş pe anul 2015

16.10.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 428/16.10.2015 privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş pe anul 2015 16.10.2015...
... Hotararea Consiliului Local 428/16.10.2015 privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş pe anul 2015 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

266/02.06.2015 privind aprobarea proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015

02.06.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 266/02.06.2015 privind aprobarea proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015 02.06.2015...
... Hotararea Consiliului Local 266/02.06.2015 privind aprobarea proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

181/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2015, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara

07.04.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 181/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2015, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara...
... 07.04.2015 Hotararea Consiliului Local 181/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2015, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

436/16.10.2015 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva si aprobarea contractului de finantare - cadru

16.10.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 436/16.10.2015 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva si aprobarea contractului...
... de finantare - cadru 16.10.2015 Hotararea Consiliului Local 436/16.10.2015 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva si...

Consiliul Local Timișoara

179/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local al Municipiului Timisoara aferent anului fiscal 2015 pentru patru cladiri, Fundatiei "Pentru Voi"

07.04.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 179/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local al Municipiului Timisoara aferent anului fiscal 2015 pentru patru cladiri, Fundatiei "Pentru Voi" 07.04.2015...
... Hotararea Consiliului Local 179/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local al Municipiului Timisoara aferent anului fiscal 2015 pentru patru cladiri, Fundatiei "Pentru Voi" Consiliul Local al...