keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 293/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 293/25.06.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-008505/12.06.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului" modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012;
Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 204//08.05.2015 privind pronuntarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara asupra oportunitatii includerii terenului inscris in CF nr. 415402 Timisoara, in PUZ "Zona mixta comert, servicii, birouri OPEN VILLE";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 13/24.07.2014 şi Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 15/04.06.2015 ;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 29 din 02.06.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. IULIUS TRUST S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 10.01/132/2014, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire:
UTR 1 :
POT max = 50% si CUT max = 1.0
Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp;
Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic;
UTR 2:
POT max = 85% si CUT max = 3.5;
Zona M_4: Hmax = 155 m pentru un regim de inaltime 3S+D+P+24E+3Er/ Hcornisa=140 m;
Zona M_2: Hmax = 60 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+10E+Etehnic;
Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic;
Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp;
UTR 3:
POT max = 70% si CUT max = 3.0;
Zona M_3: Hmax = 92 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+15E+2Er+Et/ Hcornisa=80m;
Zona M_2: Hmax = 60 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+10E+Etehnic;
Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic;
Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp;
UTR 4:
POT max = 70% si CUT max = 3.0;
Zona M_2: Hmax = 50 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+8E+Etehnic;
UTR 5:
POT max = 50% si CUT max = 3.0;
Zona M_2: Hmax = 50 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+8E+Etehnic;
UTR 6:
POT max = 50% si CUT max = 1.0;
Zona M_1a: Hmax = 5 m pentru un regim de inaltime P;
sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-000958/16.04.2015, cu respectarea conditiilor impuse prin acesta, spaţiu verde - min 15 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 29 din 02.06.2015;

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este:
- Inscris in CF nr. 417910, Nr.cad. 417910, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/a/1/1, in suprafata de 54249 mp, SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG;
- Inscris in CF nr. 418241, Nr.cad. 418241, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/2/1; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/3;1723/2/1/1/1/1/b/1/c;1723/2/1/1/1/1/b/1/a- 1723/2/1/1/2/a/4; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/b/1/; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/a/1/2; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/a/1/3, in suprafata de 32299 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare, vânzare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG
- Inscris in CF nr. 417877, Nr.cad. 417877, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/b/1/1, in suprafata de 628 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, demolare, vânzare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG
- Inscris in CF nr. 417126, Nr.cad. 417126, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/b, in suprafata de 5528 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG
- Inscris in CF nr. 410368, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/3, in suprafata de 367 mp, proprietar SC IULIUS GROUP SRL, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 438492, Nr.cad. 438492, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/2/2-1/b/2, in suprafata de 8731 mp, proprietar SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL, Drept de ipotecă BANK AUSTRIA CREDIT ANSTALT AG, UNICREDIT TIRIAC BANK SA
- Inscris in CF nr. 435474, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/4/a, in suprafata de 2200 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 435490, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/4/b, in suprafata de 933 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 402573, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1, in suprafata de 3339 mp, proprietar SC SALTIM HERMES SA, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 438306, Nr.top. 1723/2/2, in suprafata de 1100 mp, proprietar RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI - RTV TIMIŞOARA, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 422053, Nr.cad. 422053, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/1, in suprafata de 2655 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA- Drept de preemţiune în fav.SC IULIUS GROUP IASI;
- Inscris in CF nr. 422054, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/2, in suprafata de 853 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA, SC BUILD CORP SRL - Drept de preemţiune în fav. SC IULIUS GROUP IASI;
- Inscris in CF nr. 422054-C1, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/2, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA, SC BUILD CORP SRL, SC RIPS SRL,
- Inscris in CF nr. 416358, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/a, in suprafata de 39447 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA - Drept de preemţiune în fav. SC IULIUS GROUP
- Inscris in CF nr. 404305, Nr.cad. 404305, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/c, in suprafata de 597 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 433093, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2, in suprafata de 830 mp, proprietar ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 429066, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2, in suprafata de 1470 mp, proprietar ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, fără sarcini
- Inscris in CF nr. 428373, Nr.cad. 428373, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/1, in suprafata de 6290 mp, proprietar SC METCONS 7 SA - Drept de superficie in favoarea SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL
- Inscris in CF nr. 428374, Nr.cad. 428374, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/2, in suprafata de 3758 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL - Ipotecă legală în favoarea SC METCONS 7 SA
- Inscris in CF nr. 428375, Nr.cad. 428375, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/3, in suprafata de 3805 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL - Ipotecă legală în favoarea SC METCONS 7 SA
- Inscris in CF nr. 415402, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, in suprafata de 12531 mp, proprietar CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, fără sarcini;

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 5: Constructiile care se vor edifica de catre beneficiarul documentaţiei PUZ " Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, S.C. IULIUS TRUST S.R.L., pe parcela inscrisa in CF nr. 415402, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, in suprafata de 12531 mp, proprietatea CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, vor fi de uz si/sau proprietatea publica a Municipiului Timisoara, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 204/08.05.2015- privind pronunţarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra oportunităţii includerii terenului înscris în CF nr. 415402 Timişoara, în PUZ "Zonă mixtă: comerţ, servicii, birouri Open Ville".
Art. 6: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta servitutiile inscrise in extrasele de Carte Funciara, precum si toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. IULIUS TRUST S.R.L
- S.C. PILOT TEAM S.R.L
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Memoriu_open_ville.pdf

FOAIE DE CAPĂT

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA MIXTĂ – COMERŢ, SERVICII BIROURI „OPEN VILLE”

TIMIŞOARA, STR. A. DEMETRIADE NR. 1, JUD. TIMIŞ

Beneficiar: IULIUS TRUST S.R.L.

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1

Amplasament: Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Judeţul Timiş

Proiectant de specialitate: S.C. PILOT TEAM S.R.L.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A Timişoara, jud. Timiş

Faza de proiectare : Plan Urbanistic Zonal

Nr. Proiect 10.01 / 132 / 2014

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

LISTA DE SEMNATURI

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A Timişoara, jud. Timiş

Arh. Laura MĂRCULESCU

Arhitectură: BIA Radu MIHĂILESCU

Lucrări topografice: S.C. BLACK LIGHT S.R.L. Str. Virtuţii nr. 1 Timişoara, jud. Timiş

Ing. Loredana HODEA

Edilitare, electrice: S.C. HAL PRO S.R.L. Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, ap. 1 Timişoara, jud. Timiş

Ing. Alin COŞA

Lucrări rutiere: S.C. COSMUN WEST S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15 Timişoara, jud. Timiş

Ing. Doru MUNTEANU

Studiu de trafic: S.C. VELTONA S.R.L. Str. Paris nr. 2A Timişoara, jud. Timiş

Ing. Bojidar TOMICI Mat. Vencel NAGY

Studiu geodinamică: S.C. CARA S.R.L. Str. Filaret Barbu nr. 2 Timişoara, jud. Timiş

Dr. ing. Ion BOGDAN

Studiu geotehnic: S.C. SANCOVLAD S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15 Timişoara, jud. Timiş

2

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Ing. Ioan COTUNA

3

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

BORDEROU PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 4

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 4 1.2. Obiectul lucrării pag. 4 1.3. Surse de documentare pag. 4

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 5 2.2. Încadrarea în zonă pag. 5 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 7 2.4. Circulaţia pag. 8 2.5. Ocuparea terenurilor. Disfuncţionalităţi pag. 8 2.6. Echiparea edilitară pag. 8 2.7. Probleme de mediu pag. 9 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 10

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 10 3.2 Prevederi ale P.U.G. Timişoara pag. 11 3.3 Valorificarea cadrului natural pag. 11 3.4. Modernizarea circulaţiei pag. 11 3.5.. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 12 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 14 3.7. Protecţia mediului pag. 17 3.8. Obiective de utilitate publică pag. 20

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 22

REGULAMENT DE URBANISM pag. 23

PIESE DESENATE

01.1 Incadrare în PUG. Încadrare în Masterplan 01.2 Incadrare în zona 01 Situaţia existentă 02 Reglementări urbanistice – Zonificare 02a Reglementări urbanistice – UTR 02b Reglementări – Relaţii. Trasee 03 Reglementări edilitare 04 Proprietatea asupra terenurilor 04a Analiza proprietatii 05 Posibilitati de mobilare 06 Reglementări circulaţii 07 Volumetrii 08 Sectiuni prin sit (08a, 08b, 08c)

ANEXE: 1. Studiu geodinamică 2. Studiu geotehnic 3. Studiu de altimetrie

4

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI

„OPEN VILLE”

BENEFICIAR : S.C. IULIUS TRUST S.R.L.

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, strada Aristide DEMETRIADE nr. 1

NUMĂR PROIECT : 10.01 / 132 / 2014

FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z.

DATA ELABORĂRII : Martie 2015

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie îşi propune să constituie suportul pentru realizarea unei zone mixte cu funcţuni de comerţ, servicii, birouri, pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe strada A. Demetriade nr. 1. Astfel, se stabilesc condiţiile pentru:

 Reglementarea funcţiunii terenului.  Utilizare funcţională a terenului, în relaţie cu planurile de urbanism aprobate în zonă.  Modului de ocupare al terenului şi condiţiile de realizare a construcţiilor.  Trasarea şi profilarea viitoarelor drumuri în corelare cu cele existente sau prevăzute

prin planurile de urbanism.  Realizarea lucrărilor rutiere şi tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri

adecvate noilor funcţiuni.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara;  Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara  Studiu de trafic – nr. 6/2014, elaborat de S.C. VELTONA s.r.l.  Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism.,

şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

Documentaţia s-a elaborat în baza Certificatului de urbanism nr. 3147/04.09.2014 şi a Avizului de oportunitate nr. 13/24.07.2014.

5

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de centru – nord a Municipiului Timişoara, în intravilan. Amplasamentul studiat este situat intr-o zona propusă pentru reconversie funcţională conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

Pe terenurile studiate şi în zona adiacentă s-au aprobat şi parţial implementat diferite documentaţii de urbanism:

 P.U.D. Reconfigurare ZONA MALL Timisoara, strada Demetriade nr. 1 - HCLMT nr. 436/2007.

 P.U.D. Zona Antenelor - HCLMT nr. 72/2001  P.U.D. Clădire birouri S+D+P+6E+Ep, Demetriade 1 - HCLMT 399/2005, mod. prin

HCLMT 260/2008  P.U.D. Locuinte colective si spatii birouri, Demetriade 1 - HCLMT 359/2005  P.U.D. pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr.cad.

1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscris în CF nr. 139820 Timisoara si nr.cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscris în CF. Nr. 140621 Timisoara - HCLMT nr. 372/2010 (conf. SENTINTEI CIVILE nr. 1/CA/07.01.2008)

2.2. Încadrarea în localitate

Situl studiat se situează în partea de centru – nord a Municipiului Timişoara, în UTR nr. 26, conform Planului Urbanistic General.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel : - la sud: strada Demetriade, incinta S.C. TIMCON S.A.. - la est: strada Popa Şapcă / bd. Antenei - la nord: strada Episcop V. Lăzărescu - la vest: str. Calea Aradului şi Calea Sever Bocu

Distanţele între limita terenului studiat şi vecinătăţi sunt: - la sud: strada Demetriade, incinta S.C. TIMCON S.A.. - la est: incintă Galeria 1 - 48,3 m şi spaţii servicii - cca. 50,4 m. - la nord: strada Episcop V. Lăzărescu şi cimitir – peste 50 m. până la cladirile

existente Iulius Mall - la vest: blocuri de locuinţe – min. 24,20 m. şi Centru bancar BCR – 61,20 m.

fosta incinta tipografie – cca. 91 m.

DATE C.F. Terenul studiat (liber sau cu construcţii) are suprafaţa totală de 186674 mp., fiind constituit din loturile cu numerele topo. următoare :

Carte Funciara

Nr. cad. Nr. topografic Suprafaţă (mp)

Proprietar

417910 417910 54249

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

418241 418241 32299

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

417877 417877 628

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

417126 417126 1723/2/1/1/1/1/b/1/b 5528

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

410368 1723/2/1/1/1/1/b/3 367 SC IULIUS GROUP SRL

438492 438492 8731

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

6

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

435474 1723/2/1/1/1/1/b/4/a 2200

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

435490 1723/2/1/1/1/1/b/4/b 933

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

402573 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 3339 SC SALTIM HERMES SA

438306 1723/2/2 1100

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI – RTV TIMIŞOARA

422053 422053 2655

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

422054 1723/2/1/1/1/1/c/2 853

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

416358 416358 1723/2/1/1/1/1/a 39447

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

404305 404305 1723/2/1/1/1/1/b/2/c 597

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

433093 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 830

ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA

429066 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 1470

ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA

428373 428373 6290

SC METCONS 7 SA – superficie in favoarea IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

428374 428374 3758

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

428375 428375 3805

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

Teren studiat proprietate privată: 169079

415402 1723/2/1/1/1/1/b/5 12531

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Total teren studiat: 181610

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren există construcţii pentru activităţi productive / depozitare, construcţii edilitare şi diverse instalaţii. Terenul neconstruit este în cea mai mare parte ocupat cu platforme betonate.

În zona centrală în incintă şi în zonele cu clădiri administrative sunt zone verzi cu plantaţii înalte şi joase (arbori şi arbuşti).

Caracteristici climatice ale zonei Temperatura aerului:

- media lunară maximă + 20 - 28 C ( iulie- august ) - media lunară minimă - 1 - -2 C ( ianuarie ) - temperatura medie multianuala a aerului : 8,8gr C - data medie a primului îngheţ : 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. > 30 gr. C] : 8 zile/an - durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an

Precipitaţii : - media lunară maximă 70- 80 mm. ( iunie ) - cantitatea medie multianuala a precipitaţiilor : 660 mm/an - număr mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an

7

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

- număr mediu al zilelor cu bruma : 25 zile/an Vântul: direcţii predominante: N-S 16 %

E-V 13 %

Caracteristici geo-tehnice ale terenului Amplasamentul aproximativ plan orizontal este la momentul prezent ocupat parţial de

constructii. Detalii despre caracteristicile geo-tehnice ale terenului sunt prezentate în studiul geotehnic, anexă la prezenta documentaţie.

Conform normativului P 100 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a hărtii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K S, oraşul Timişoara se găseşte amplasată în zona seismică de calcul “D”, perioada de colţ TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

2.4. Circulaţia

În prezent, accesul pe sit (în incintă) se face din Calea Aradului pe Inelul II de circulaţie, din Calea Sever Bocu şi din bd. Antenei.

Terenul este amplasat în zona de protecţie a liniei de cale ferată CF 100 Orşova - Jimbolia, pe partea dreaptă, pe o lungime de 205 m., între km 571+9 şi km 572+2..

2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent zona studiată are funcţiune comercială, de servicii şi industrială/depozitare. Pe teren există construcţii pentru activităţi comerciale (Iulius Mall) – în zona de nord,

construcţii pentru servicii, birouri – în zona de centru -vest, construcţii de depozitare – zona de est şi construcţii speciale şi locuinţe de servici aparţinând SNR – în zona de sud.

Terenul neconstruit este în cea mai mare parte ocupat cu platforme betonate. Situl studiat se află la limita unei zone cu locuinţe colective P+4/ P+10 - la vest, a unei

zone propusă pentru reconversie (PUZ în curs de elaborare) – la vest, cimitir – la nord, zona comericală/servicii – la est şi zone foste industriale (propuse prin PUG pentru reconversie) – la sud şi est.

În partea de sud a amplasamentului este situată calea ferată Timişoara -Bucureşti.

Disfuncţionalităţi 1. Zonă cu foste incinte industriale (brownfield). 2. Trafic auto major, infrastructură de trafic incomplet realizată (Inelul II parţial). 3. Calea ferată – barieră fizică, disconfort generat de trafic. 4. Spaţii publice inexistente. 5. Regimul juridic al proprietăţilor din zonă – cauză a întârzierii reconversiei funcţionale.

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare de

tip unitar. În zonă există reţele de alimentare cu apă şi canalizare pe străzile adiacente amplasamentului, dar acestea sunt dimensionate pentru alimentarea locuinţelor existente.

Conform avizului S.C. Aquatim SA nr. UR2014-012114/24798/2014 în zona obiectivului studiat prin prezentul PUZ există următoarele reţele de apă canal:

- pe Calea Aradului există o conductă de apă potabilă Ad 800; - pe Calea Sever Bocu există o conductă de apă potabilă Ad 100 şi o conductă de

canalizare Cd 1200; - pe strada Episcop V. Lăzărescu există conductă de apă potabilă Ad 100 şi conductă

de canalizare Cd 1400; - pe strada Popa Şapcă / bd. Antenei conductă de canalizare Cd 1500; - pe strada Demetriade există conductă de apă potabilă Ad 1800 şi conductă de

canalizare Cd 1000.

8

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Gaze naturale Conform avizului favorabil nr. 12114/2014 eliberat de S.C. E.ON Gaz România S.A., în

zona studiată nu există reţele de alimentare cu gaze naturale medie presiune, proprietatea acestora. Există reţea de alimentare cu gaze naturale care deseveşte clădirea Iulius Mall.

Energie termică Conform aviz de amplasament favorabil nr. UR2014-0012114/2014 emis de S.C.

COLTERM S.A. nu există reţea de distribuţie a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Conform avizului de amplasament favorabil nr. 674/2014 emise de S.C. Enel Distribuţie

Banat S.A. în zonă există reţele LES de medie tensiune (culoar de protecţie de 0,6m.), de la care se alimentează în prezent obiectivele existente pe teren.

Conform aviz tehnic favorabil (condiţionat) nr. 1116/2014 emis de S.C. Romtelecom S.A în zona studiată există reţele de telecomunicaţii care deservesc actualele obiective de pe amplasament. Acestea se vor reglementa, daca este cazul, în faza de autorizare a construcţiilor.

Conform aviz tehnic favorabil (condiţionat) nr. UR2009-012114/2014 emis de R.A.T.T. în zona studiată există reţele există electrice aparţinând RATT. Acestea sunt situate în în zona perimetrală a terenului studiat şi se vor reglementa, daca este cazul, în faza de autorizare a construcţiilor.

Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic şi se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. La fel se va proceda şi în cazul necesităţii devierii sau extinderii reţelelor de utilităţi existente.

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit Terenul studiat a avut o vreme îndelungată folosinţă industrială şi de depozitare. În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite

pentru o dezvoltare in acord cu funcţiunile urbane şi implicit industriale, este în continuă creştere. Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de distribuţie a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea oraşului.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Există în înteriorul amplasamentului o staţie de transformare aparţinând ENEL şi o reţele LES MT.

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie Nu e cazul.

Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic Nu e cazul.

9

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar proprietarii de teren din zonă fac solicitări de amplasare pentru diverse investiţii, în principal destinate serviciilor sau comerţului, fiind necesară reconversia funcţională.

Primăria Municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeţean.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Municipiul Timişoara este unul din cele mai importante oraşe ale ţării şi un centru principal în regiune din punct de vedere administrativ şi economic, prezintă o diversitate importantă a activităţii economice, relevând un potenţial important de creştere.

Pentru susţinerea investiţiilor viitoare se estimează creşterea puternică a nevoii de clădiri de birou şi facilităţi corespunzătoare, îndeosebi prin alinierea Timişoarei la standardele calitative cerute de investitorii străini, în paralel cu necesitatea amplificării şi diversificării comerţului şi a activităţilor de divertisment.

Recentralizarea oraşului Există două strategii privind amplasarea zonelor de funcţiuni diverse: amplasarea în

zone exterioare oraşului, care conduce la extinderi ale oraşului către ele, sau amplasarea acestora în proximitatea zonei centrale a oraşului pentru recentralizarea acestuia prin crearea unor zone cu concentrare de activităţi şi care se susţin reciproc.

În situaţia municipiului Timişoara, fostele zone industriale situate adiacent căii ferate şi actulului Inel 2 de circulaţia, în partea de nord a Cartierului Cetate, s-au dezvoltat în acest sens prin reconversie şi amplasarea unor investiţii comerciale (hypermarket, mall), centre de afaceri, birouri ale unor mari companii, etc.. Aceste zone de activităţi apar în urme cerinţelor utilizatorilor şi în acest caz vin să susţină activităţile desfaşurate în Cetate.

*(„Rehabilitation through a holistic revitalization strategy of historical city centres – Timisoara, Romania”, Radu Radoslav , Ana-Maria Branea∗, Marius Stelian Găman)

În urma realizării proiectului de reabilitare a spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului, traseele pietonale realizate se vor extinde pentru a se creea legăturile cu zonele de activităţi amplasate în nord şi cu zonele de loisir amplasate în sud.

În concluzie, întreaga zonă din nordul căii ferate şi zonele actual sau foste industriale pot suferi o reconversie care să răspundă actualelor cerinţe de dotare şi confort ale unui oraş european în creştere. Prin urmare este necesară studierea amplasării diverselor dotări, în special servicii, a regândirii circulaţiilor auto şi a transportului public, în perspectiva densificării unor anumite zone şi a apariţiei unor centre de interes polarizatoare.

Prezentarea proiectului OpenVille Cel mai mare dezvoltator şi operator de centre comerciale de tip mall din România

propune realizarea la Timişoara a primului proiect multifuncţional de tip „lifestyle center” din vestul ţării şi, totodată, cel de-al doilea din portofoliul companiei, după Palas Iaşi. Experienţa acumulată şi succesul ansamblului urbanistic Palas oferă încrederea grupului Iulius că noul

10

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

proiect va schimba oraşul Timişoara, va genera un stil de viaţă european şi va impune noi standarde în real estate.

Proiectul a fost conceput şi elaborat având la bază studii economice şi de piaţă care să justifice şi susţină investiţia. S-a ţinut cont de poziţia în regiune a oraşul Timişoara care poate valorifica avantajele legate de localizarea, cerere locală mare, corelarea cu alte afaceri din domenii diverse, resurse umane (forţă de muncă înalt calificată).

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

În prezent este zonă parţial industrială, parţial cu servicii şi reconversii punctuale. amplasată limitrof unei zone cu locuinţe colective şi servicii. Încadrare în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara

Prin propunerile urbanistice, proiectul se poate încadra în următoarele direcţii de dezvoltare preconizate în Masterplan-ul aprobat pentru municipiul Timişoara:

POLITICA 1 - DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE Program 3: Centre de afaceri şi servicii de pentru amplasarea firmelor internationale Program 4: Servicii în industria de ospitalitate

POLITICA 4 - ASIGURAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, A MOBILITĂ II ŞI AȚ INFRASTRUCTURII DE COMUNICARE (IT) Program 3: Transport motorizat public Program 4: Trafic nemotorizat, trasee velo şi pietonale

POLITICA 5 - ÎMBUNĂTĂ IREA CALITĂ II ŞI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLICȚ Ț PROGRAM 1: Creşterea calităţii spaţiului public urban PROGRAM 2: Creşterea calităţii reţelei de spaţii verzi

POLITICA 9 - ASIGURAREA IDENTITĂŢII URBANE ŞI A CADRULUI NATURAL PROGRAM 1: Coridoarele de acces în oraş în relaţie cu zona metropolitană

În cadrul acestei documentaţii sunt propuse utilizările funcţionale ale zonei studiate, precum şi traseele şi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. De asemenea se preiau traseele de circulaţii propuse prin alte documentaţii de urbanism aprobate pentru zonele limitrofe din sudul amplasamentului studiat. Sunt evidenţiate traseele de utilităţi care au zone de restricţie, precum şi zonele cu restricţii de construire.

3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii înalte masive, care să pună problema menţinerii acestora. Există pâlcuri de arbori în contrală a terenului, care vor fi păstraţi dacă este posibil sau înlocuiţi, în raport cu situaţia propusă.

Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Circulaţia auto Accesul pe teren (în incintă) se face din Calea Aradului pe Inelul II de circulaţie, din

Calea Sever Bocu şi din bd. Antenei. În vederea stabilirii intervenţiilor necesare în zonă datorate realizării obiectivului, s-a

elaborat un studiu de trafic de către S.C. VELTONA s.r.l. - studiu nr 06/2014, care

11

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

previzioneaza dezvoltarile preconizate în context cu deja existentul centru comercial “IULIUS MALL”, cât şi cu proiectul “Inelului II” de circulaţie al Municipiului Timisoara.

Astfel, proiectul ”OPEN VILLE” - integrand actualul complex comercial “IULIUS MALL” - vizeaza de fapt realizarea unui nou centru urban cu functiuni complexe, axat pe o magistrala de circulatie (Inelul II) si extins pe tot cvartalul delimitat de starzile Al.I.Cuza, Sever Bocu, Vasile Lazarescu, Antenelor si Demetriade.

În urma evaluărilor de trafic şi a discuţiilor avute în cadrul Comisiei de Circulaţie din Primăria Timişoara (Aviz nr. DT2014-004273/2014), s-a convenit reconfigurarea intersecţiei din Piaţa Consiliul Europei, pentru a asigura relaţiile auto, de transport în comun şi pietonale necesare.

În corelare cu aceasta se propune întregirea traseului Inelului II, cu profilul existent, prin asigurarea legăturii directe cu bd. Antenei. Primăria Timişoara a iniţiat proiectul „Pasaj Popa Şapcă - str. Popa Şapcă şi b-dul Antenei (între Demetriade până la Calea S. Bocu)- Lărgire pasaj, modernizare stradă”, care este în curs de autorizare şi prevede lărgirea Bd. Antenei la 4 benzi, cu amplasarea unui sens giratoriu pentru racordul cu Inelul II de circulaţie.

Parcări Pentru asigurarea acceselor necesare în incintă şi în parcările amenajate se menţin

parţial accesele existente şi se propun o serie de noi accese, în corelare cu reconfigurarea străzilor, conform planului anexă la Avizul Comisiei de circulaţie nr. DT2015-000958/2015.

Parcările se vor asigura la nivelul demisolului, sub clădiri şi sub zona în care se amenajează parcurile publice. Sunt asigurate locuri de parcare şi în parcările supraterane propuse.

Parcaje realizate în incintă = 3.973 locuri din care zona Auchan Nord = 900 locuri

cladire D+P+4E = 900 locuri parcaj A = 353 locuri parcaj B demisol = 540 locuri parcaj B subsol = 740 locuri parcaj cladire 2S+D+P+8E+Et (6 nivele) = 540 locuri

Transportul în comun Datorită deschiderii traseului Inelului II de circulaţie, s-a regândit traseul mijloacelor de

transport în comun din zonă. S-au reamplasat staţiile în corelare cu noua configurare a străzilor – pe Calea Lipovei şi Calea Aradului, şi s-au prevăzut staţii noi – pe Inelul II, bd. Antenei.

Circulaţia pietonală Circulaţia pietonală în zonă este asigurată pe traseul străzilor existente şi propuse şi în

interiorul ansamblului, la nivelul dalei urbane. Prin realizarea dalei urbane se asigură trecerea peste Inelul II şi crearea unui ansamblu de piaţete care să susţină legătura pietonală cu centrul oraşului.

În paralel cu circulaţia pietonală, este asigurat şi accesul bicicletelor la nivelul dalei, printr-un sistem de rampe.

Traseele pietonale şi velo sunt figurate schematic în planşa cu circulaţiile din zonă.

Amplasarea faţă de CF Terenul este amplasat în zona de protecţie a liniei de cale ferată CF 100 Orşova -

Jimbolia, pe partea dreaptă, pe o lungime de 227 m.. Construcţiile propuse vor fi amplasate la o distanţă minimă de 52,5 m. faţă de axul liniei

CF, pe o distanţă de 224 m., între km 571+947 şi km 572+170, în afara zonei de siguranţă a CF, conform planurilor anexate şi a avizului CN CFR nr. 4-ALG-2015.

12

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Pentru teritoriul studiat cu suprafaţa de 181.610 mp. se propun următoarele: Reconversia zonei studiate în zonă mixtă pentru comerţ, servicii, birouri. Rezervarea terenurilor necesare realizării lucrărilor de infrastructură: modernizarea

străzilor, trasee noi propuse şi realizarea legăturilor acestora în zonă. Rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi canalizării, precum şi a

celorlalte utilităţi.

Funcţiunea dominantă a zonei studiate va fi mixtă: comerţ, servicii, birouri. Suprafaţa de teren studiată va fi zonificată astfel:

Zona cu funcţiune mixtă Zona circulaţii auto - drumuri de acces în zonă.

Bilanţ teritorial – utilizare funcţională

Existent Propus

Teren studiat 181.610 mp 100,00 % 181.610 mp 100,00 %

Zona mixta: comerţ, servicii, birouri 112.041 mp. 61,69 % 138.079 mp 76,03 %

Zona construcţii speciale (SNR) 35.447 mp 19,52 % ---- ----

Zonă industrială / depozitare 11.091 mp 6,11% ---- ----

Drumuri majore de acces 12.531 mp 6,90 % 16.289 mp 8,97 %

Zona spatii verzi 10.500 mp. 5,78 % 27.242 mp 15,00 %

Indici urbanistici

Indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi, pentru fiecare subzonă sunt:

UTR Subzona POT max

CUT max

Regimul maxim de înălţime

H maxim (m)

UTR 1 M_v M_1 50% 1,0

2S+D+Pp 2S+D+P+3E+Etehnic/

5 32

UTR 2 M_4 M_2 M_1 M_v

85 % 3,5 3S+D+P+24E+3Er 2S+D+P+10E+Etehnic 2S+D+P+3E+Etehnic/ 2S+D+Pp

155 / Hc=140 60 32 5

UTR 3 M_3 M_2 M_1 M_v

70% 3,0 2S+D+P+15E+2Er+Etehnic 2S+D+P+10E+Etehnic 2S+D+P+3E+Etehnic/ 2S+D+Pp

92 / Hc=80 60 32 5

UTR 4 M_2 70% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50

UTR 5 M_2 50% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50

UTR 6 M_1a 50% 1,0 P 5

Se va asigura procentul minim de spaţii verzi în corelare cu funcţiunea propusă, respectiv 15%.

Reglementări – configurare spaţială

Se propune dezvoltarea pe sit a unui ansamblu de imobile cu funcţiuni diverse, cu regim de înălţime variabil pe zone: de la maxim 3S+D+P+24E+3Er, la

13

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

2S+D+P+15E+2Er+Etehnic, la 2S+D+P+8E/10E+Etehnic, respectiv până la 2S+D+P+3E+Etehnic şi 2S+D+P, ca propunere de reglementare.

Se propune realizarea unei vaste zone publice cu piaţete şi spaţii verzi situate în zona centrală a noului ansamblu, având regim de înălţime maxim S+D+P. Zona publică va realiza legătura pietonală prevăzută prin PUG şi planurile urbanistice aprobate anterior, cu sistemul de pieţe şi străzi pietonale din centrul oraşului.

Proiectul mixt OpenVille va conecta centrul istoric al Timişoarei cu cel mai mare mall regional, Iulius Mall Timişoara, prin realizarea unei străzi comerciale, care va include componente de retail, office şi leisure şi entertainment.

Se rezervă terenurile necesare realizării lucrărilor de infrastructură: modernizarea străzilor, trasee noi propuse şi realizarea legăturilor acestora în zonă: deschiderea traseului Inelului II de circulaţie şi realizarea legăturii rutiere cu bd. Antenelor.

Componentele principale ale proiectului OpenVille sunt următoarele: A. Birouri - 10 clădiri şi centru de conferinţe şi evenimente B. Comercial (retail, entertainment, leisure). C. Parcare subterană si parcări supraterane multietajate. D. Dală urbană – spaţii verzi publice, pieţe, trasee pietonale.

Integrare proiectului în zonă Prin configurarea şi funcţiunile propuse, proiectul creează legături cu vecinătăţile,

stimulând dezvoltări ulterioare:  Realizarea dalei urbane cuprinzând zone semnificative de spaţii verzi şi spaţii

pietonale, acestea fiind deschise accesului publicului;  Realizarea legăturii pietonale între proiectul OpenVille/Iulius Mall şi centru istoric al

municipiului Timişoara creând un macropol (centru).  Crearea unor oportunităţi de divertisment şi recreere ce pot fi accesate de comunitatea

locală cât şi de turişti: un cinematograf modern, patinoar, expoziţii, etc.  Realizarea unui parcaj subteran i suprateran de mari dimensiuni, care poateș

decongestiona şi reduce presiunea asupra zonelor limitrofe.

Beneficiile proiectului OpenVille Dezvoltarea centrelor comerciale a reprezentat cea mai marcantă evoluţie a ultimilor 50

de ani în Europa din perspectiva activităţii comerciale, şi este deopotrivă o coloana vertebrală şi un catalizator al creşterii economice.

Existenţa centrelor comerciale aduce beneficii semnificative şi comunităţilor locale, sub forma impozitelor şi taxelor achitate către municipalităţi, a creării de noi locuri de muncă, precum şi prin revitalizarea zonelor urbane, susţinând ameliorarea infrastructurii urbane.

Beneficiile indirecte ale unui proiect de acest tip şi anvergură, includ creşterea atractivităţii mediului de afaceri local, sprijinirea cre terii potenţialului turistic, creşterea niveluluiș general de trai al populaţiei prin consolidarea ratei scăzute a şomajului şi crearea unor spaţii de recreere şi activităţi culturale, etc.

Propunere de mobilare

Pe teren se propun cca. 20 construcţii multietajate cu funcţiuni mixte: comerţ, servicii, birouri, funcţiuni culturale, etc..

Propunerea de mobilare constă în realizarea unei dale urbane, amplasată deasupra parcajului şi a circulaţiilor auto (Inelul II), pe care se vor amenaja spaţii publice – parcuri, piaţete şi care va avea legătură directă cu clădirile propuse.

Funcţiunile clădirilor sunt diferenţiate, predominând spaţiile pentru birouri (în cladirile înalte), care sunt ca proporţie cca. 70% din suprafaţa construită desfăşurată propusă.

Spaţiile comerciale sunt amplasate în clădirile cu regim de înălţime mai mic sau /şi în zonele de parter ale clădirilor înalte.

14

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

S-a prevăzut în relaţie cu zona de Campus universitar de pe str. Oituz, realizarea unui centru cultural / platformă pentru activităţi culturale, experimentale. Clădirea propusă pentru aceste funcţiuni este amplasată în directă relaţie cu spaţiile publice prevăzute.

Se vor asigura locuri de parcare pentru locatari, vizitatori, şi angajaţi, proporţional cu dimensiunile şi capacitatea construcţiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare clădire în parte, la subsolul construcţiilor. Numărul locurilor de parcare este calculat în corelare cu numărul de spaţii estimate, odată cu realizarea proiectelor pentru construcţii.

Adăposturile de apărare civilă se vor amplasa la subsolul clădirilor (pentru cele prevăzute cu subsol) şi se vor dimensiona în corelare cu numărul de persoane estimat, odată cu realizarea proiectelor pentru construcţii.

Se prevăd zone speciale pentru spatii verzi şi dotari tehnico-edilitare: post trafo, bazine de retentie ape pluviale, staţii de pompare.

Terenul va fi ocupat gradat, construcţiile realizându-se în etape.

Amplasarea construcţiilor pe parcelă

Distanţele între clădirile de pe parcelele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/2013.

Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

A. Alimentare cu apă Prin prezentul PUZ se propun doua extinderi de retele de apa din reteaua existenta de

pe Calea Aradului dupa cum urmeaza: - o extindere pe strada Demetriade cu conducte din PE-ID, De 160mm din aceasta

extindere se vor realiza bransamente de apa din PE-ID dimensionate corespunzator pentru cladirile din partea de sud a zonei studiate

- o extindere pe strada nou creata in partea mediana a zonei studiate - strada ce va trece în domeniul public. Aceasta extindere se va realiza cu conducte din PE-ID, De160mm. Din aceasta extindere se vor realiza bransamente la cladirile din zona de nord si mijloc a PUZ-ului studiat. Cladirile situate lângă actualul MALL se vor alimenta cu apa din retele interioare ale cladiri existente. Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi asigurarea apei pentru

incendiu. Din re elele publice se va asigura alimentarea cu apă a autospecialelor pentru stinsț incendiul. Fiecare clădire propusă va avea instala ii interioare proprii de stins incendii,ț prevăzute cu: rezervă de apă proprie intangibilă pentru incendiu, sta ie de pompare apăț incendiu i re ele interioare de stins incendiul (hidran i interiori, sprinklere etc.). refacereaș ț ț rezervei de apă pentru stins incendii se va realiza din bran amentul de apă al fiecărei clădiri înș timpul normal (24 – 36 h).

Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de staţiile de pompare ale localităţii.

Necesarul de apă. 1. Ramura de mijloc: 1.1. Zona de locuinţe

- locuinţe = 370 buc.

15

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

- nr. de locuitori = 3,5 loc. /locuinţă. - normă de consum = 140 l /om /zi.

1.2. Zona servicii, birouri: - nr. angajati = 120 buc. - nr. persoane = 3,5 loc. /birouri. - normă de consum = 20 l /om /zi.

Qzimed 1 = 1,1 x (370 x 3,5 x 140) + (120x20) /1000 = 202,07 m3 /zi = 2,33 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 232,4 m3 /zi = 2,69 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 27,11 m3 /h.

2. Ramura de sud: 2.1. Zona de locuinţe.

- locuinţe = 280 buc. - nr. de locuitori = 3,5 loc. /locuinţă. - normă de consum = 140 l /om /zi.

2.2. Zona servicii, birouri: - nr. angajati = 70 buc. - nr. persoane = 3,5 loc. /birouri. - normă de consum = 20 l /om /zi.

Qzimed 1 = 1,1 x (280 x 3,5 x 140) + (70x20) /1000 = 152,5 m3 /zi = 1,76 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 175,37 m3 /zi = 2,02 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 20,45 m3 /h.

B.1 Canalizare menajeră Canalizarea apelor uzate menajere de la cladirile din sudul parcelei studiate se va

realiza intr-o retea interioara de canalizare ape uzate menajere care va fi descarcata printr-un singur racord de canalizare intr-un camin existent pe reteaua de canalizare existenta pe strada Demetriade.

Canalizarea apelor uzate menajere de la cladirile din nordul si centrul zonei studiate se va realiza intr-o extindere a retelei de canalizare de pe Calea Aradului. Aceasta extindere va fi pozata pe strada nou creata in partea mediana a zonei studiate-strada ce va fi cedata domeniului public. In aceasta retea propusa cu conducte din PVC 315mm ce vor fi descarcate apele uzate menajere de la cladirile enumerate mai sus prin intermediul unor racorduri de canalizare individuale pentru fiecare cladire in parte.

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor. Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m şi H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire.

Debitele de calcul pentru canalizare menajeră. 1. Ramura de mijloc: Quz zimed = 1 x Qzimed = 202,07 m3 /zi. Quz zimax = 1 x Qzimax = 232,4 m3 /zi. Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 27,11 m3 /h.

2.Ramura de sud: 16

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Quz zimed = 1 x Qzimed = 152,5 m3 /zi. Quz zimax = 1 x Qzimax = 175,37 m3 /zi. Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 20,45 m3 /h.

B.2. Canalizare pluvială Apele pluviale de pe platformele betonate şi clădiri din interiorul parcelelor vor fi

colectate separat şi vor fi reintegrate în sol local pe aceste parcele. Apele pluviale de pe drumuri şi trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor

stradale şi dirijate spre un bazin de retenţie propus conform planşelor anexate. Se propune amplasarea a 5 bazine de reten ie, având capacitatea de ț 348 m3. Din aceste bazine apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute fiecare si vor fi descarcate controlat la 15 min dupa incetarea ploii. Descarcarea bazinelor se va face secvential (unul dupa celalalt) nu simultan din toate cele 5 bazine pentru a nu suprasolicita reteaua de canalizare existenta. Impreuna cu S.C. AQUATIM S.A. se va stabli in exploatare programul de evacuare a apelor pluviale din bazinele de retentie.

Rezultă debitul de apă pluvială colectat la o ploaie: Qcolectat = 1740 m3.

Debitul de apă pluvială colectat anual este: Qanual = 117604,62 m3 /an.

Inainte de realizarea documentatiilor la faza DTAC, beneficiarul va realiza un studiu special privind apa si canalizarea in zona, studiu ce va fi inainte spre aprobare catre S.C. AQUATIM S.A.

C. Gaze naturale În prezent, cladirea Iulius Mall este alimentată cu gaze naturale. Pentru alimentarea

celorlalte clădiri propuse se va extinde reţeaua de gaze naturale existentă în incinta Iulius Mall.

D. Instalaţii termice Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii

si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice pentru fiecare imobil in parte.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Perimetral amplasamentului şi parţial în interior există reţele electrice subterane LES

de medie şi joasă tensiune, şi există un post de transformare care va fi utilizat pentru alimentarea obiectivelor propuse. În corelare cu propunerea de amplasare a dalei urbane, care va fi la cota de + 4,35 m. faţă de cota terenului sistematizat existent, postul de transformare va fi sub dală, la cota terenului existent. Faţă de acesta se respectă distanţa de protecţie de 6,0 m.. Reţelele LES medie tensiune existente vor rămâne pe poziţie şi vor avea respectată distanţa de protecţie de 0,6 m..

Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrică, iar pentru alimentarea obiectivelor se propun extinderi ale reţelelor electrice existente şi amplasarea unor noi posturi de transformare, racordate la sursele de 20kV existentă în zonă ale S.C. ELECTRICA S.A..

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, cu corpuri de iluminat cu vapori de sodiu de 250W montate pe stâlpi.

Studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivelor se realizează de către S.C. Enel Energie S.A.

Toate lucrările prevăzute în studiul de soluţie se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de S.C. Enel Energie S.A.şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

Obiectivele se pot racorda la reţelele de telefonie a S.C. TELEKOM S.A., pe baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta sau la reţelele altor furnizori de servicii

17

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

similare. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare.

3.7. Protecţia mediului

I. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

Odată cu dezvoltarea oraşului se impun modificări funcţionale zonale, care să recreeze ambientul urban. Este şi cazul de faţă, în care se doreşte armonizarea funcţiunilor propuse cu dezvoltarea inerentă citadină. Zonele industriale, care în mare parte nu se mai justifică economic şi sunt anacronice cu peisajul urban central au tendinţa de a se desfiinţa sau disloca şi muta în zone periferice ale localităţilor.

Prezentul plan urbanistic zonal creează cadrul propice dezvoltarii unei zone mixte cu facilităţi comerciale şi de servicii, dezvoltare judicioasă, ce va înlocui aria ce a avut o destinaţie industrială.

Amplasamentul se află la confluenţa unor artere intens circulate Calea Aradului – Calea Sever Bocu – strada Antenei – strada A. Demetriade. Poziţionarea acestuia a constituit premisa elaborării prezentului PUZ.

b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

Prezentul PUZ se integrează în alte planuri şi programe, respectiv: - în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara - în P.U.D. Reconfigurare ZONA MALL Timisoara, strada Demetriade nr. 1 - HCLMT nr. 436/2007. - în P.U.D. Zona Antenelor - HCLMT nr. 72/2001

În concluzie, prezentul plan concordă funcţional şi peisagistic cu celelalte studii, planuri şi programe din zonă.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural. Vorbind despre o zonă, care a avut vreme îndelungată o utilizare industrială, capitalul natural nu este generos. Pe teren există construcţii pentru activităţi productive / depozitare, construcţii edilitare şi diverse instalaţii. Terenul neconstruit este în cea mai mare parte ocupat cu platforme betonate.

În zona centrală în incintă şi în zonele cu clădiri administrative sunt zone verzi cu plantaţii înalte şi joase (arbori şi arbuşti).

Prin implementarea planului s-ar mări procentul de zonă verde la 15,00% (cuprinzând zone verzi compacte şi plantaţii de aliniament) şi s-ar sistematiza zona în sensul dezvoltării durabile, asigurându-se echilibrul dintre edificările propuse, fără impact semnificativ asupra mediului, şi cadrul natural.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activităţi cu impact

nesemnificativ sau redus asupra mediului. Influenta activităţilor asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare:

18

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Problemele principale se referă la manipularea deşeurilor de construcţii rezultate, selectarea materialelor şi a metodelor de construcţii cu impact limitat asupra mediului.

Se va efectua îngrădirea siturilor de construcţie urmând a se impune măsuri generale de protecţie şi siguranţă. Inconvenientele temporare cauzate de lucrările de construcţie ar trebui să fie diminuate prin intermediul planificării şi al coordonării dintre antreprenori, vecini şi autorităţi, la faza DTAC.

Antreprenorii vor aplica standarde şi proceduri de construcţii nedăunătoare mediului. Se vor respecta standardele privind protecţia mediului: pot părăsi amplasamentul numai containerele închise, vehiculele trebuie spălate înainte de părăsirea amplasamentului, documentele de însoţire a transportului trebuie întocmite conform cerinţelor legale.

Măsuri de protecţie a mediului pentru perioada de execuţie Pentru lucrările de dezafectare şi construire se vor folosi firme abilitate in acest sens.

Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu:

apa - Se vor verifica şi, dacă va fi cazul, se vor goli canalele şi conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltraţiilor în sol de substanţe lichide şi contaminarea pânzei freatice. - Deşeurile se vor preda, conform avizului eliberat de Primăria Timişoara, către agenţi economici autorizati, contractaţi în acest scop.

aerul - Se va evita efectuarea de lucrări generatoare de praf în condiţii meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torenţiale. - Se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster” (WLP 410) - Deşeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora. Nu se vor permite arderile cu foc deschis a acestora sau a altor tipuri de deşeuri.

solul - Ca urmare a respectării disciplinei în construcţii, se va evita contaminarea solului cu deşeuri de construcţii şi demolări. - La decopertare se vor respecta prevederile din autorizaţia de demolare. - Containerele metalice pentru stocarea temporară a deseurilor din construcţii şi demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienţilor se va realiza pe o suprafaţă impermeabilizată şi acoperită în vederea evitării levigării conţinutului în caz de precipitaţii.

Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele

normative subsecvente.

Managementul deşeurilor Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deşeurilor din construcţii şi

demolări, conform cerinţelor de protecţie a mediului şi se vor respecta condiţiile din avizul PMT pentru gestionarea deseurilor generate pe parcursul lucrărilor. Materialele reciclabile sau refolosibile se vor valorifica.

Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Conform HG 856-2002 următoarele deşeuri, posibil a se identifica pe amplasament pe

parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase: - 17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase,

19

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

- 17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase, - 17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huila, - 17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase, - 17 04 10* cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase, - 17 05 03* pamant si pietre cu continut de substante periculoase, - 17 05 07* resturi de balast cu continut de substante periculoase, - 17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase.

În cazul identificării acestora prin responsabilul de şantier, se vor lua următoarele măsuri: - Containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienţi în timpul manipulării (stocării) şi al transportului. - Este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deşeurilor din containere în caz de precipitaţii. - Este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise şi securizate.

Protecţia calităţii apelor Pe lângă măsurile descrise mai sus, la capitolul de regelementări edilitare, vor fi luate

toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188/2002 (NTPA002)..

Sistemul de alimentare cu apa este realizat centralizat, prin branşare la reţelele publice de alimentare cu apa.

Canalizarea a fost prevazută în sistem divizor, cu colectarea locală şi evacuarea controlată a surplusului de apă din precipitaţii. Apele pluviale colectate de pe platforme, se vor evacua cu pretratare, fiind prevazute separatoare de hidrocarburi.

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi PVC se elimină posibilitatea infiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Protecţia calităţii aerului Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite in

timpul constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

Protectia solului Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracţiuni

de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate.

Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea/remedierea şi/sau reconstrucţia ecologică a zonei afectate.

II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la :

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Se are în vedere că proiectul se va armoniza cu tendinţa zonei de a moderniza peisajul

actualmente neamenajat cu funcţiuni specifice necesitatilor socio-economice.

b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul.

c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană

20

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

Lucrările proiectate nu influenţează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone de locuinţe, acestea fiind la o distanţă apreciabilă faţă de obiectivul propus. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor- nu este cazul

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : (i) Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural În conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III - Zone protejate” şi

anexele sale, nu există zone ecologice de interes, desemnate în vecinatatea amplasamentului. În apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecţie avifaunistică sau arii

speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, până la Legea 345/2006.

(ii) Depaşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului – nu se vor depăşi valorile limită.

(iii) Folosirea terenului în mod intensiv Terenul studiat în suprafaţă de 181.610 mp are prevăzute plantaţii de aliniament şi

spaţii verzi.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu e cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile ce vor fi in domeniul public sau privat al primăriei. În acest sens sunt prevăzute terenuri în vederea amenajării intersecţiilor, realizarea unei clădiri de utilitate publică şi amenajarea unui teren ca parc.

Obiective de utilitate publică propuse sunt: drumurile şi reţelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare), care vor deveni publice după realizare.

Bilant teritorial – propunere de utilizare a terenului (Inelul II)

Nr. Proprietar Nr CF Nr Topo cadastral Suprafata (mp)

Propunere

1 Consiliul Local al Municipiului Timisoara

415402 1723/2/1/1/1/1/b/5 12531

4598 teren pentru amenajări peisagistice

897 teren pentru clădiri de utilitate si uz public

7036 teren pentru drum

TOTAL 12531 12351

21

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ - COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii principiilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara, în curs de actualizare, şi în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara;

- corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi zonele adiacente;

- asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Laura MĂRCULESCU

22

Atasament: Lucrari_Edilitare_open_ville.pdf

H2 2S+D+P+8E+Etehnic

H=50m

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

1723/2/1/1/2/b 1723/2/1/1/2/c

top.1723/1

Calea Aradului

Piata Consiliul Euro pei

1723/2/1/1/1/1/b/5

nr.top.1723/2/3/1/1

1722

1722

C al

ea L

ip ov

ei

Calea Lipovei

Str. Demetriade nr.top. 1718

nr.top. 1717 lini CF

nr.top.1723/2/1/1/1/2

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS BUS

BUS BUS

A U

TO

AUTO

PI ET

O N

I

AUTO

AU TO

AUTO

AUT O

PIETONI

PIE TO

NI

AUTO

D+P+4ES: 4,537.25 mp898 locuri

M

H=30 m

PARKING ACCES

PARKING ACCES

IULIUS MALL TIMISOARATOTAL GROSS BUILT AREA: 177,600 m2

PASARELA

A U

TO

AUTO

curte de serviciu

UBC1 S+D+P+10E

+Et

H=60m

EXTINDERE D+P+1E

H=15m

T4 S+D+P+7E

H=33m

UBC 2D+P+10E+ErH=60m

G D+P+Er

H=20m

PASARELA

UBC03S+D+P+24E+3Er H=155m

D S+D+P+2E+Et

H=28m

I D+P+1E

H=18m

F1 P

BUS

PIETO N

I

A U

TO

PIETO N

I

PIETONI

A U

TO

AUTO

A U

TO PIETONI

E S+D+P+2E H=26m

B/C S+D+P+10E+Et

H=60m

UBC5 S+D+P+10E

H=60m

J D+P+1E

H=18m

F D+P+E

H=20m

L D+P+EH=30m

UBC4 S+D+P+10E

H=60m UBC3

2S+D+P+15E+2Er

H=92m Hc=80m

H D+P

H=25m

E S+D+P+1E H=26m

E1 S+D+P

H=11m

PIETONI

2 S+P+10E+Etehnic

3 P+1E+Et

ab

ab ab

ab ab

ab ab

ab

ab

ab

ab ab

ab ab

ab ab

ab

ab

2.80

1.68

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

Acces

Acces

Acces

Acces

Acces

Acces

Acces

Acces

Acces

BLO C

D E LO

C U

IN TE

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

STRADA MARTIR SEBASTIAN IORDAN

STRADA CONSTANTIN BRANCUSI

STRADA VASILE LUCACI

3.50 3.50 3.50 3.50

3.50 3.50

3.50 3.50

7.00 5.0

0 7.0

0

3. 50

3. 00

3. 50

3. 00

2.67

3.50

3.50

2.50

2.50

R2.00

4. 00

8. 00

2.83

3. 50 2.50

3. 50 2.50

2. 00

R2 .00

5. 00

R2.00

R2 .00

9. 00

2.78

3. 50 2.50

2. 00

6. 00

R2.00

R2 .00

6. 00

10 .0

0

4. 00 2.63

8. 00

3. 50 2.77

3. 50 2.78

6. 00

6. 00

6. 00

6. 00

1. 00

6. 00

6. 00

6. 00

6. 00

2. 26

3. 50

3. 50

20.00

20.00

BUS

BUS

3.50 3.50 3.50 4.00

BUS

BUS

3.50 3.50 3.50

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

ab

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

ab

4.30

TROTUAR D E SERVICIU

PASAJ

D+P+1E J

D+P+4ES: 4,537.25 898 locuri

M

m2

D+P+1E H

H2 2S+D+P+8E+Etehnic

PARKING ACCES

PARKING

ACCES

D+P+1E H

C M

CM CM

CM CM

CM CM

CM CM

CM CM

CM CM

CM CM

CM CM

CM

CM CM

CM CM

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

A A

A A

A A

A

A A

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

A A

A A

A A

A A

A A

A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A A A A A A A

A A A A A A A A

A A A A A A A A

A A A A A A A A

A A A

C M

C M

CM

C M

A

A

A

A

A

A

C M

A

F D+P+1E

3

UBC1 S+D+P+10E

+Et

UBC3 2S+D+P+15E+2Er+Et

UBC2D+P+10E+Er

G D+P+Er

UBC4 S+D+P+10E+Et

T4 S+D+P+7E

A

A A

A A

A A

A

A A

I D+P+1E

I D+P+1E

D+P

C M

C M

C M

CM CM CM CM

CM CM CM CM CM

CM CM CM CM CM

CM CM CM CM

CM CM

C M

C M

C M

A A

A

E S+D+P+2E+Et

B/C S+D+P+10E+

Et

UBC5 S+D+P+10E

D S+D+P+2E+Et

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

20KV 20KV

CM CM

CM CM

CM CM

CM CM

CM

CM

CM

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 K

V 20

K V

20 K

V 20

K V

20 K

V 20

K V

20 K

V 20

K V

20 K

V 20

K V

20 K

V 20

K V

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20 KV

20KV 20KV

20KV

20KV

20KV

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

C M

C M

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

C M

C M

C M

C M

C M

C M

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

C M

C M

C M

C M

C M

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

BR

BR

BR

BR

A

BR

E S+D+P+1E

E1 S+D+P

CVexistent

SH

Extindere retea de apa potabila propusa TIMISOARA, din PE-ID 160x11,8 mm

SH

A A

A A

Retea de canalizare menajera existenta

Extindere retea de canalizare menajera propusa

Retea de apa potabila existenta TIMISOARA, din PE-ID 160x11,8 mm

SH

SH

A A

SH

Extindere retea de apa potabila propusa TIMISOARA, din PE-ID 160x11,8 mm

Racord cana lizare menaje

ra propus propus

propus

P.U.Z. - ZONA MIXTA-COMERT, SERVICII BIROURI ''OPEN VILLE''

TIMISOARA TIMISOARA, str. A. Demetriade, nr. 1 JUD. TIMIS

S.C. ''IULIUS TRUST'' S.R.L.

CM

CM

C M

CM

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A

C M

CM CM

CM CM

CM CM

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

A

A

Retea de canalizare menajera existenta

Retea de canalizare menajera existenta TIMISOARA, din beton C1200mm

CM

Extindere retea de canalizare menajera propusa

Extindere retea de canalizare menajera propusa

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

propus propus

L D+P+1E

EXTINDERE D+P+1E

1 P

UBC03S+D+P+24E+3Er

2 S+P+10E+Et

2 P+1E+Et

Atasament: Incadrare_zona_PUZ_open_ville.pdf

CLADIRI DE BIROURI - CBC Hmax = S+P+M+6E

CLADIRE DE BIROURI - FRUCTUS Hmax = 2S+P+M+13E+t

Constructii pentru servicii- "Infrastructura Regionala de Afaceri si inovare in sectorul TI&C"-corp A cu regim de inaltime D+P+4E+Er si corp B cu regim de inaltime D+P (AC 2217/2010)

PUZ in lucru "Complex PARK PLAZA" Hmax = 72m/ 2S+P+17E

PUZ "CLADIRE DE BIROURI" - Alcatel Lucent Hmax = S+P+7E/Hc=37m

CLADIRE BIROURI Hmax =P+10E

IULIUS MALL

PUZ "LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT, BIROURI"

Hmax 50 m / 3S+P+15E+Er

PUZ "SPATII COMERCIALE, BIROURI, SERVICII,UNITATI DE CAZARE SI

DOTARI AFERENTE" Hmax 60 M/ 2S+P+16E

PUZ "CLADIRE DE BIROURI" Hmax =3S+P+14E+Er

PUZ "CONSTRUCTIE CENTRU MULTIFUNCTIONAL, CENTRU COMERCIAL, LOCUINTE" Hmax = 2S+P+M+11E

CLADIRE DE BIROURI - DGFP Hmax = S+P+9E

PUZ "CAMPUS UNIVERSITAR"

CLADIRE DE BIROURI-BOSCH Hmax = S+D+P+9E

PUZ in lucru "Zona cu functiuni mixte: servicii, turism, locuinte colective, functiuni complementare" Hmax = 50m/ 2S+P+15E

PUZ in lucru "Zona mixta: locuinte, servicii, birouri, comert

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

01.2 INCADRARE IN ZONA

P.U.Z.

2

03.2015

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Constructii existente - birouri, servicii

P.U.Z.-uri aprobate

LEGENDA

Limita zona studiata

INCADRARE IN ZONA

P.U.Z.-uri in lucru

Atasament: Incadrare_Masterplan_PUZ_open_ville.pdf

INCADRARE IN PUG

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

01.1 INCADRARE IN PUG

INCADRARE IN MASTERPLAN

P.U.Z.

2

03.2015

1:10000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

INCADRARE IN MASTERPLAN - Politica 5INCADRARE IN MASTERPLAN - Politica 1

amplasarea firmelor internationale

Zone de imbunatatire a spatiului public 5 i pe structura existenta Piete publice existente Intarirea aspectului public existent si a celui obtinut prin regenerare Definirea spatiului public prin regenerare/ restructurare /
=) SI <| x s. = | o E Jo.
f _ "= Program. 1'p cardul Îndustriale de productie bazata pe cunoastere si inovare 1 d Program 3: zone urbane mixte obtinute prin reconversie ” — _ Program 3: zona cu functiuni mixte pe terenuri obtinute prin | Program Zi parcuri de corcolare , reconversia suprafetelor de cale ferata Program 3: zone urbane mixte obtinute prin * FIRE rr 1 reconverșie cu accent pe servicii Cale ferata
CR SC LIES sn. rău E Ce AR E =... a ST E) ) * e Ed = ur Eu Tata E al . n pe Anne PRE TU FANI, En E TI Ci tei ui aut : ra ai ii N a, AC Ei TE = pi a ela i a tai E aa nuiele oii tdi lui DR OUL a aaa CE A a etate II e ETER CI Si iul Fotolii E Au a AT E dur EI led ai oC ET TE
- INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA. LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE

Atasament: Volumetrie_open_ville.pdf

VOLUMETRII Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

07 VOLUMETRII

P.U.Z.

2

03.2015

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Volumetrie Bd. Antenei - Str. A. Demetriade

Volumetrie Bd. Antenei - Calea Sever Bocu

Volumetrie Calea Aradului - Calea Sever Bocu

Volumetrie Calea Aradului - Str. A. Demetriade

Atasament: Situatia_existenta_open_ville.pdf

e = a aa 4. A OARASA A, + (CF ATZI aie <[ E AI Ik _ = |... ASCAULIUS MALL TIMISOARA SRL LESNE Ea need |. pi - ap A [; 410368, nr top. 1728/2511 CIRIULUI “== Galda Aradului (anfalt) CF nr. 430281 CF 435490, == nr.top.1716 | prop. 172372 S=14511mp MIE. |, Ex _ ADA 7 == OCAĂT- MUNICIPIULUI __ S=1253împ TIMISOARA '-- 8. = o „CP445402, 11 p/5 Em” “SOCIEPATEA NAȚIONALA BE, " „RADIQCPMUNIGATII SĂ 1 CF 416558, flac: Su E : TZARA Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A. CF 409149, 22948 mp — — Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON SA _ _ CF 404772 — îrtop. 1720/1/1/1/1/2 S=15600 mp Plan Urbanistic Zonal ONU eo) zu psi zise = 15101051 "OPEN VILLE" Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara SITUATIA EXISTENTA LEGENDA Limita zona studiata Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate — Limite parcele existente — Constructii existente LI Constructii locuire existente Constructii servicii, comert, birouri, invatamant existente pl Constructii cu destinatie speciala existente LI Constructii existente in zona studiata LI Constructii in curs de autorizare in zona - _ - Limita restrictie CF Drumuri publice existente /reglementate Zone verzi mM Zone reglementate prin PUD / zone mixte VA Zona reglementata prin PUD / zona mixta CONSULTANT: Arh. RADU MIHĂILESCU DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE PENTRU ZONA STUDIATA P.U.D. Zona Antenelor, HCLMT 72/2001 POT= 38% , CUT= 137 P.U.D. Reconfigurare Zona Mall, HCLMT 436/2007 POT= 60% ,CUT=2 Hmax = D+P+5E-9E P.U.D. Locuinte colective si spatii birouri, Demetriade 1, HCLMT 359/2005 POT= 67%, CUT=2,45 Hmax = S+P+7E P.U.D. Cladire birouri StD+P+6E+Ep, Demetriade 1, HCLMT 399/2005, mod. prin HCLMT 260/2008 POT= 60%, CUT= 8,86 Hmax = S+D+P+6E+Ep P.U.D. pentru Zona Antenelor, conf. sentinta, HCLMT 372/2010 POT= 43,74% ,CUT=6 Hmax = 2S+P+8E - 2S+P+14E VEANI proiectare pentru construciii Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara Beneficiar: Proiect nr. IULIUS TRUST S.R.L. Amplosoment. Str A Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis SPECIFICATIE SEMNATURA |scara: SEF PROIECT|Arh. Glad Tudora 1:1000 Obiect: ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI Rev. "OPEN VILLE” 2 INTOCMIT Arh. Laura Marculescu dato: DESENAT Arh. Laura Marculescu 032015 Titlu plonsa: Plonsa nr. SITUATIA EXISTENTA m

Atasament: Sectiuni_sit_EE_open_ville.pdf

+243.79 (HUBC0 = 155 m)

+182.48 (HUBC3 = 92 m)

+149.12 (HUBC1 = 60 m) +148.87 (HUBC4 = 60 m) +149.01 (HUBC2 = 60 m)

+116.61 (HE = 26 m)

+115.04 (HH = 25 m)

+117.14 (HD = 28 m)

+109.11 (HF = 20 m)

SECTIUNEA F-F

P A R C A J D E M I S O L

corp E corp D

+106.71 (HJ = 18 m)

IULIUS MALL (existent)

+101.61 (HE1 = 11 m)

+90.61 +89.14cote teren natural

+101.10 (H1 = 11 m)

corp 1 +90.10

+243.79 (HUBC0 = 155 m)

+182.48 (HUBC3 = 92 m)

+149.12 (HUBC1 = 60 m) +148.87 (HUBC4 = 60 m) +149.01 (HUBC2 = 60 m)

+115.04 (HH = 25 m)+109.11 (HF = 20 m)

SECTIUNEA E-E

UBC 3 corp F UBC 4 corp J corp I P A R C A J D E M I S O L

+106.71 (HJ = 18 m)

IULIUS MALL (existent)

+88.87+89.11 +88.71

+106.84 (HJ = 18 m)

+88.84+90.48cote teren natural

SECTIUNI

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

08c SECTIUNI E-E, F-F

P.U.Z.

2

03.2015

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Atasament: Sectiuni_sit_CC_open_ville.pdf

+243.79 (HUBC0 = 155 m)

+149.01 (HUBC2 = 60 m)

+182.48 (HUBC3 = 92 m)

+149.12 (HUBC1 = 60 m)+148.87 (HUBC4 = 60 m) +149.20 (HUBC5 = 60 m)

+122.68 (HT4 = 33 m)

+147.60 (HB/C = 60 m)

+117.14 (HD = 28 m)

SECTIUNEA C-C

corp J corp I/inel UBC 0 UBC 2 P A R C A J D E M I S O L

+106.71 (HJ = 18 m)

+88.79+88.71 +88.84

+106.84 (HI = 18 m)

+89.01cote teren natural

+243.79 (HUBC0 = 155 m)

+149.12 (HUBC1 = 60 m)

+115.04 (HH = 25 m)+109.11 (HF = 20 m)

SECTIUNEA D-D

UBC 0 corp Hcorp F P A R C A J D E M I S O L

IULIUS MALL (existent)

+90.04+89.11 +88.79cote teren natural +89.87

+104.87 (HExtindere = 15 m)

+122.49

Extindere

SECTIUNI

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

08b SECTIUNI C-C, D-D

P.U.Z.

2

03.2015

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Atasament: Sectiuni_sit_AA_open_ville.pdf

+243.79 (HUBC0 = 155 m)

+182.48 (HUBC3 = 92 m)

+149.12 (HUBC1 = 60 m) +149.20 (HUBC5 = 60 m)

+118.86 (HM = 30 m) +119.10 (HL = 30 m) +116.61 (H E = 26 m)

+109.11 (HF = 20 m)

SECTIUNEA A-A

corp Lcorp M parcaj suprateran UBC 1 corp E UBC 5 +89.20+88.86 +89.10 +89.12 +90.61cote teren natural

UBC 3 +90.48

+243.79 (HUBC0 = 155 m)

+149.01 (HUBC2 = 60 m) 148.87 (HUBC4 = 60 m) +149.26 (HB/C = 60 m)

+117.14 (HD = 28 m)

+109.12 (HG = 20 m) +109.11 (HF = 20 m)

SECTIUNEA B-B

Mall existent corp G corp F corp E corp B/C P A R C A J D E M I S O L

+106.71 (HJ = 18 m)

IULIUS MALL (existent)

+89.11+89.12

+122.68 (HT4 = 33 m)

+89.26+90.61cote teren natural

+122.49

SECTIUNI

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

08a SECTIUNI A-A, B-B

P.U.Z.

2

03.2015

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Atasament: Relatii_zona_Trasee_open_ville.pdf

PIATA UNIRII

PIATA LIBERTATII

PIATA VICTORIEI

CETATE

OPEN VILLE

IULIUS MALL

P

P

P

P

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

01.3 RELATII CU ZONA

Trasee de circulatie. Profile. Parcaje

P.U.Z.

2

03.2015

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Constructii existente - birouri, servicii

P.U.Z.-uri aprobate

LEGENDA

Limita zona studiata

RELATII CU ZONA

P.U.Z.-uri in lucru

Trasee pietonale existente / propuse

Piete publice

Profil transversal PT 23 (53m) - conform PUG Etapa 3Profil transversal PT 26 - conform PUG Etapa 3 Profil transversal PT10 - conform PUG Etapa 3

Profil transversal PT 3 - conform PUG Etapa 3

Profil transversal PT 12 - conform PUG Etapa 3

P Profile transversale propuse prin PUG - etapa 3

Parcaje colective propuse - cu acces public

Traseu Inel II

IASUL IMITA Pratil Transversal 12 -latime 27m II T.O EX) cil i
FRIPRIETATE AIE e) n E) MMA Zona SI pu) Le) LA) LA) ete SEC ) piese] LU 3.500 IO) EG) POOR PROPRIETATE PTC
Profil Transversal 3 -latime 27m
[otil 3 -leltine 272 E “Tiretuar Zona verde Treneport En POI Auf E ET | publls | = | ECO * 250" 3500 q 3.500 Soo) T 3.500 Pro) Lo ou) DOGG)
Profil Transversal 10 -lătime 23m
Profil Irensorsal IO latime 25 “Tremsparii bc) rost)
Protil Transversal 26 -latime 26m JNA LEA | 9 Nil ti on DI oa i Di on br EXIL EI EI)
Protil Iransversal 26 latine 25m
i e sa ata == a A î E dn == Er BRE VI ENI i la qi , ni = a x o: Auto E)!» ad Zona verda Auto Auto Si Auto Au Zona verdo | | Sieicieta | Zana verde Auto Zsa eri) Lc: pereare 30” 200” 2500 EI IESIT EX500) sum” EI) " 2000 " 2006 " 1500” 2000 " ESTO GORE RE 83.000 TR

Atasament: Regulament_open_ville.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „Open Ville” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiari: SC IULIUS TRUST SRL

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ ZONĂ MIXTA COMERŢ, SERVICII, BIROURI – „Open Ville” Strada A. Demetriade nr. 1, Timişoara, Judeţul Timiş

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. ROLUL R.L.U.

Articolul 1 – ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale şi de detaliu precum şi a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. 2) Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi amenajărilor aferente acestora. 3) Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatori pentru autorizarea executării construcţiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul cu o suprafaţă totală de 181610 mp, situat pe teritoriul municipiului Timişoara, în partea de centru – nord a teritoriului intravilan, pe str. A Demetriade nr. 1.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORARII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal: Legea nr.350/2001 privina amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată. Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 – DOMENIUL DE APLICARE Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa Reglementări urbanistice – zonificare. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcţionale.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

1

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „Open Ville” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiari: SC IULIUS TRUST SRL

Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic. Articolul 4 - Zone construite protejate În zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 5 - Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

Articolul 6 - Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Articolul 7 - Asigurarea echipării edilitare Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, in sistem local, colectiv sau centralizat.

Articolul 8 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei. Condiţia de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei studiate sunt prevăzute în anexa 1 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

Articolul 9 - Procentul de ocupare a terenului In cazul prezentului regulament, se stabilesc:

UTR 1: POT maxim = 50% şi CUT maxim = 1,0 UTR 2: POT maxim = 85% şi CUT maxim = 3,5 UTR 3: POT maxim = 70% şi CUT maxim = 3,0 UTR 4: POT maxim = 70% şi CUT maxim = 3,0 UTR 5: POT maxim = 50% şi CUT maxim = 3,0 UTR 6: POT maxim = 50% şi CUT maxim = 1,0

Articolul 10 - Lucrări de utilitate publică Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 11 - Orientarea faţă de punctele cardinale Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul general de urbanism - RGU . Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord.

Articolul 12 - Amplasarea faţă de drumuri publice Clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

2

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „Open Ville” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiari: SC IULIUS TRUST SRL

Articolul 13 - Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR Constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare (100m de-o parte şi de alta a căii ferate, masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R.) in intravilan se autorizeaza cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA

Articolul 14 - Amplasarea faţă de aliniament In zona arterelor colectoare majore cladirile vor fi amplasate retrase cu minim 4,0 m fata de aliniamentul stradal. Amplasarea faţă de Inelul II a clădirilor se va face în limita zonei construibile, conform planşei 02 -Reglementari urbanistice.

Articolul 15 - Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa 02 -Reglementari urbanistice.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 16 - Accese carosabile Numărul şi configuraţia acceselor se determină în cadrul zonei studiate conform anexei 4 din Regulamentul general de urbanism - RGU . Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie. Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. În cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr- un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor.

Articolul 17 - Accese pietonale Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu. În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Articolul 18 - Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon. Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Articolul 19 - Realizarea de reţele edilitare Proprietarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, de apă, canal, electricitate, plantaţii, gaz, telefon, etc, lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente. Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica, telefonie, TV clablu) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Se admite in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI AL CONSTRUCTIILOR

Articolul 20 - Parcelarea Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot

3

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „Open Ville” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiari: SC IULIUS TRUST SRL

fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

Articolul 21 - Înălţimea construcţiilor Înălţimea maximă admisibilă este 3S+D+P+24E+3Er. Se admite depăşirea cu maxim două niveluri, numai cu condiţia ca acestea să fie retrase în interiorul unui arc de cerc şi a tangentei la acesta, la 45 grade;

Articolul 22 - Aspectul exterior al construcţiilor Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin aspect ahitectural –conformare şi amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică , volumetrie şi aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă. Fatadele laterale si posterioare ale clădirilor se vor tratate in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Articolul 23 - Parcaje Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice. Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluienta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor. Parcajele ce se vor crea în spaţiile verzi de aliniament, între stradă şi trotuar, se vor executa obligatoriu din dale pe pat de balast.

Articolul 24 - Spaţii verzi şi plantate Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii vezi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 15% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spaţiu liber în jurul construcţiei. Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m fata de linia despartitoare a doua proprietati. Este obligatorie amenajarea şi plantarea spaţiilor verzi aferente circulaţiilor carosabile şi a dotărilor edilitare comune. Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 8 locuri de parcare.

Articolul 25 - Împrejmuiri Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,80 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,00 m. Acestea vor fi transparente spre stradă. Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului). Se admite ca în grupările de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie.

4

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „Open Ville” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiari: SC IULIUS TRUST SRL

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de unităţi funcţionale:

MIXT - zonă comerţ, servicii, birouri - comerţ, servicii comerciale, servicii diverse, servicii sociale, colective şi personale, sedii ale unor companii şi firme, sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc., activităţi manufacturiere; hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc, sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizaţii culturale şi ştiinţifice, sucursale sau filiale ale unor unităţi financiar-bancare şi de asigurări), educaţie (institute de învăţământ cu caracter privat), sănătate şi asistenţă socială (dispensare, cabinete medicale, policlinici, farmacii, etc), birouri profesiuni liberale, lăcaşuri de cult; cultură (săli polivalente, edituri, cluburi, biblioteci), locuire colectivă; sport şi recreere în spaţii acoperite; parcaje la sol şi multietajate; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spaţii plantate – scuaruri.

C - Căi de comunicaţie: tramă stradală formată din străzi majore, străzi principale, străzi secundare, cu zonele aferente: trotuare, piste de biciclişti, zone verzi şi plantaţii de aliniament, parcări

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

MIXT - Zonă comerţ, servicii, birouri,

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale – comerţ, birouri, servicii de interes general, hoteluri, restaurante, recreere, lăcaşuri de cult

Articolul 2 Funcţiunea dominantă a unităţii: comerţ, servicii, birouri.

Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: locuinţe colective şi locuinţe de servici, căi de comunicaţie, spaţii plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 4 Utilizări permise: - instituţii, servicii, comerţ, birouri; - sedii ale unor companii şi firme, servicii în diferite domenii; - sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; - lăcaşuri de cult; - comerţ cu amănuntul; - hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; - restaurante, baruri, cofetării, cafenele, alimentaţie publică, etc.; - construcţii pentru sănătate: dispensare, cabinete medicale, policlinici, farmacii. - locuinţe colective, locuinţe de servici - sport şi recreere în spaţii acoperite; - parcaje la sol, garaje supraterane şi subterane; - spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

5

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „Open Ville” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiari: SC IULIUS TRUST SRL

- spaţii plantate - scuaruri, locuri de joacă pentru copii; - construcţii cu caracter provizoriu - construcţii pentru echiparea tehnico-ediliară; - căi de acces carosabile şi pietonale; reţea stradală nouă, modernizare şi lărgire drumuri

existente.

Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii : Clădirile cu funcţiuni comerciale şi servicii vor avea la parterul orientat spre stradă / piaţă şi

spre traseele pietonale.

Articolul 6 Utilizări interzise: Se interzic următoarele utilizări:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; - depozitare en-gros; - staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini; - depozitări de materiale refolosibile; - platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

Articolul 7 Interdicţii definitive (permanente) de construire: - în zona culoarelor de protecţie a reţelelor electrice LEA 20 kV (24 m), în zona de protecţie

a posturilor de transformare, - în zona de protecţie a staţiilor de reglare-măsurare (conform aviz instituţie deţinătoare), - pe culoarele rezervate amplasării reţelei de căi de comunicaţie (străzi majore, principale,

secundare) stabilite în PUZ.

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit: Articolul 8 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. -, depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

Articolul 9 Zone construite protejate Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural

construit, de interes national, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public: Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale – amplasarea construcţiilor este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice – amplasarea construcţiilor este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice – LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a staţiilor de reglare-măsurare etc.).

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare – amplasarea construcţiilor este permisă cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se efectua, parţial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branşament de apă, racord la canalizare, branşament de gaz, racord la reţeaua electrică).

Articolul 13 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor – amplasarea construcţiilor cu funcţiune mixtă este permisă cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte funcţiuni (instituţii şi servicii, unităţi de producţie şi depozitare, căi de comunicaţie, spaţii plantate, agrement, sport, gospodărie

6

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „Open Ville” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiari: SC IULIUS TRUST SRL

comunală, echipare edilitară).

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona mixtă se prevede următorii indici de ocupare a terenului, pe UTR:

UTR Subzona POT max

CUT max

Regimul maxim de înălţime

H maxim (m)

UTR 1 M_v M_1 50% 1,0

2S+D+Pp 2S+D+P+3E+Etehnic/

5 32

UTR 2 M_4 M_2 M_1 M_v

85 % 3,5 3S+D+P+24E+3Er 2S+D+P+10E+Etehnic 2S+D+P+3E+Etehnic/ 2S+D+Pp

155 / Hc=140 60 32 5

UTR 3 M_3 M_2 M_1 M_v

70% 3,0 2S+D+P+15E+2Er+Etehnic 2S+D+P+10E+Etehnic 2S+D+P+3E+Etehnic/ 2S+D+Pp

92 / Hc=80 60 32 5

UTR 4 M_2 70% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50

UTR 5 M_2 50% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50

UTR 6 M_1a 50% 1,0 P 5

Pentru subzona M_v se prevede POT= 10% (clădiri supraterane).

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică – clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii: Articolul 16 Orientarea faţă de punctele cardinale - se va respecta orientarea corectă faţă de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3 din RGU şi OMS 119/2014.

Articolul 17 Amplasarea faţă de drumuri publice – clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 18 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia CFR: cu avizul CFR SA.

Articolul 19 Amplasarea faţă de aeroporturi: nu este cazul.

Articolul 20 Amplasarea faţă de aliniament: In zona arterelor colectoare majore clădirile vor fi amplasate retrase cu minim. 4,0 m fata

de aliniamentul stradal. Amplasarea faţă de Inelul II a clădirilor se va face în limita zonei construibile, conform planşei 02 -Reglementari urbanistice.

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa 02

-Reglementari urbanistice. Se pot amplasa în afara zonelor de implantare prevăzute construcţii subterane, cu

respectarea limitei de proprietate şi construcţii provizorii (panouri, pavillioane ocazionale, etc.). Amplasarea construcţiilor pe acceaşi parcelă se recomandă a se face cu respectarea

normelor de însorire legale şi a OMS 119/2014 (pentru locuinţe).

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: Articolul 22 Accese carosabile

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de

7

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „Open Ville” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiari: SC IULIUS TRUST SRL

circulatie si transport este obligatorie. Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de

acces la drum public, sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Articolul 23 Accese pietonale Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau

numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu. În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor

handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

Reguli cu privire la echiparea edilitară: Articolul 24 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară – se va asigura racordării la reţelele publice de echipare edilitară pentru toate construcţiile, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice, reţele de gaz.

Articolul 25 Realizarea de reţele edilitare – autorizarea construcţiilor este permisă cu condiţia conectării la reţelele edilitare, o dată cu realizarea lor: branşament la reţeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branşament electric, branşament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor: Articolul 26 Parcelarea

Clădirile cu funcţiuni mixte pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

Articolul 27 Înălţimea construcţiilor În corelare cu zonificarea propusă şi cu limitele de implantare a clădirilor, înălţimea maximă

a clădirilor va fi: Zona M_4: Hmax = 155 m pentru regim de inaltime 3S+D+P+24E+3Er/ Hcornisa=140 m Zona M_3: Hmax = 92 m pentru regim de inaltime 2S+D+P+15E+2Er+Et/ Hcornisa=80m Zona M_2: Hmax = 60 m pentru regim de inaltime 2S+D+P+10E+Etehnic Zona M_2: Hmax = 50 m pentru regim de inaltime 2S+D+P+8E+Etehnic Zona M_1: Hmax = 32 m pentru regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic Zona M_1a: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime S+D+P Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+P

Articolul 28 Aspectul exterior al construcţiilor Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri: Articolul 29 Parcaje

Parcaje – se vor asigura locuri de parcare pentru spaţiile cu funcţiuni complementare, proporţional cu suprafaţa şi destinaţia acestora, conform RGU.

Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice.

Articolul 30 Spaţii verzi şi plantate – spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi cu un arbore la fiecare 200 mp;

Articolul 31 Împrejmuiri - sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălţimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetaţie agăţătoare, etc.). Se admite ca în grupările de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu.

8

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „Open Ville” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiari: SC IULIUS TRUST SRL

C – căi de comunicaţie

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale - unitatea funcţională de căi de comunicaţie conţine C - subunitate funcţională a căilor de comunicaţie existente şi propuse.

Articolul 2 Funcţiunea dominantă a unităţii este de căi de comunicaţie rutiere existente şi propuse ( străzi principale, secundare).

Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: spaţii plantate, echipare edilitară, parcaje.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR :

Articolul 4 Utilizări permise – reţea stradală nouă, modernizare şi lărgire drumuri existente de exploatare, parcaje, trotuare, spaţii plantate, echipare edilitară.

Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii – în zona de protecţie a căii ferate (100 m de la limita cadastrală) şi în cazul subtraversărilor sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, cu avizul CFR SA.

Articolul 6 Interdicţii temporare – de construire: nu este cazul.

Articolul 7 Interdicţii definitive – de construire : nu este cazul.

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit: Articolul 8 Terenuri agricole din extravilan – nu este cazul.

Articolul 9 Terenuri agricole din intravilan – nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public: Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale – căile de comunicaţie se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice- caile de comunicatie se pot amplasa in zone neexpuse la riscuri tehnologice.

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare – căile de comunicaţie se vor amplasa cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor reţelelor de echipare edilitară necesare care vor deservi obiectivele din zonă.

Articolul 13 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor – căile de comunicaţie se pot amplasa cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte funcţiuni propuse prin PUZ.

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului : nu este cazul.

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică – la realizarea căilor de comunicaţie se va păstra un culoar de rezervă pentru amplasarea lucrărilor de utilitate publică - reţele edilitare.

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii: Articolul 16 Orientarea faţă de punctele cardinale : nu este cazul.

Articolul 17 Amplasarea faţă de drumuri publice : nu este cazul.

Articolul 18 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR : cu avizul SNCFR.

Articolul 19 Amplasarea faţă de aeroporturi : nu e cazul.

9

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „Open Ville” Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiari: SC IULIUS TRUST SRL

Articolul 20 Amplasarea faţă de aliniament – se vor respecta profilurile transversale din PUZ .

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei – căile de comunicaţie se vor amplasa conform PUZ, astfel încât să se asigure accesul mijloacelor de intervenţie în interiorul parcelei.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: Articolul 22 Accese carosabile – căile de comunicaţie se vor amplasa astfel încât să asigure accese carosabile la drumurile publice, directe sau cu servitute de trecere, pentru toate obiectivele.

Articolul 23 Accese pietonale – căile de comunicaţie se vor amplasa astfel încât să se asigure accese pietonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea edilitară: Articolul 24 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară – căile de comunicaţie se vor amplasa astfel încât să se asigure posibilitatea racordării tuturor obiectivelor deservite la reţelele publice de echipare edilitară: alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice, reţele de gaz, telefonie.

Articolul 25 Realizarea de reţele edilitare – căile de comunicaţie se vor amplasa cu condiţia asigurării posibilităţii conectării la reţelele edilitare, o dată cu realizarea acestora.

Articolul 26 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare – căile de comunicaţie se vor amplasa cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor: Articolul 27 Parcelarea : nu este cazul.

Articolul 28 Înălţimea construcţiilor : nu este cazul.

Articolul 29 Aspectul exterior al construcţiilor : Căile de comunicaţie vor fi proiectate la parametri conformi cu caracterul urban al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri: Articolul 30 Parcaje – căile de comunicaţie vor beneficia de spaţii de parcare aferente, în funcţie de categorie, destinaţia construcţiilor adiacente şi de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

Articolul 31 Spaţii verzi şi plantate – căile de comunicaţie vor beneficia de necesarul de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţie şi capacitate, precum şi de plantaţii de aliniament.

Articolul 32 Împrejmuiri : nu este cazul.

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

În cadrul teritoriului studiat s-au identificat 6 unităţi teritoriale de referinţă, delimitate conform planşei 02a Reglementări urbanistice – UTR.

Pentru acestea se aplică prevederile specifice din cadrul prezentului regulament.

Întocmit, Arh. Laura Mărculescu

10

Atasament: Reglementari_zonificare_open_ville.pdf

ab

BLO C

D E LO

C U

IN TE

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

4.30

TROTUAR D E SERVICIU

PASAJ

conducte a pa Ø=0.80

conducte a pa Ø=0.80

conducte a pa Ø=0.80

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS BUS

BUS BUS

IULIUS MALL TIMISOARATOTAL GROSS BUILT AREA: 177,600 m2

curte de serviciu

BUS

Intrare parcare

CALEA CIRCU

MVALA TIUNII

STR. PICT

OR Z AICU

ST R

. P O

PA S

AP C

A

1

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10P+10 P+10

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+8

P+10

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+4 P+4

P+4

P+4

P+8

P

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P+6

P

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

D+P+4ES: 4,537.25898 locuri

M

m2

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

9.0

9.0

10.0

9.0

CAMPUS UNIVERSITAR P.U.Z. aprobat HCL 321/2007, HCL 417/2008

Extindre Str . A.Demetria

de - PTT 23 / 53 m.

7.0

11.0

5.0

24.2

50 .0

Cimitirul Eroilor

Centru comercial "Galeria 1"

7.5

12.9

P.U.Z. in lucru PARC PLAZA Regim inaltime max = 2S+P+17E Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

TR A

SEU PIETO

N A

L TR

A SEU

PIETO N

A L

40.6

6.0

12.00

14.0

9.0

9.0

M_1

M_1

M_1

2S+D+P+3E+E tehnic

2S+D+P+10E+E tehnic

M_2

M_2

M_1a

2S+D+P+8E+Etehnic

9.0

linii cale f erata

linii cale fera ta

linii cale ferat a

linii cale ferat a

linii cale ferat a

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Europ ei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 409149, nr.top.1723/2/3/2 S= 22948 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722/1

nr.top.1722/1

Str. Demetriade

nr.top. 1717 lini CF

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

CF 438492, nr.cad.438492 S=8731mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417126, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/b

S=5528mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI-RTV

TIMISOARA CF 438306,nr.top.1723/2/2

S=1100mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 404772 nr.top. 1720/1/1/1/1/2

S=15600 mpSC AGN GROUP SRL CF 400784, nr.cad.400784

S=830mp

14.0

14.0

14.0

3S+D+P+24E+3Er M_4

16.0

7.0

4. 0

14.0 13.5

9.0

nr.top.1723/2/1/1/1/2

P

2S+D+P+15E+2Er+E tehnic

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

2S+D+P+3E+Etehnic

M_1

2S+D+P+3E+E tehnic

M_2

2S+D+P+3E+E tehnic

M_2

PTT 10

(23 m)

M_3 100.0

nr.top. 1718

PTT 23 (53 m )

Extindre Str. A .Demetriade -

PTT 23 / 53 m .

TRASEU PIETONAL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 418241, nr.cad.418241

S=32267mp / Smas=32299mp

26.5

34.0

24.0

29.9

PASARELA

PASARELA

PTT 26

(26 m)

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428374, nr.cad.428374

S=3758mp

29.8

6.0

30.0

M_1

M_1

2S+D+P+8E+E tehnic

min.14.0m sau H/2

6.0

4.0

19.8

S=710mp

4.0

6.0

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

nr.top.1722/1

M_2 M_2

2S+D+P+10E+E tehnic

2S+D+P+10E+E tehnic M_2

16.0

72.3

2S+D+Pp

M_v

M_2

6.0

2S+D+Pp M_v

M_2

6.06.0

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

40.0

41.6

15.0

PTT 3 (26,5 m )

m in. 6.0m

sau H /2

2S+D+P+10E+E tehnic

2S+D+P+3E+Etehnic

2S+D+P+3E+E tehnic

M_1

2S+D+P+10E+E tehnic

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

M_2

2S+D+P+8E+Etehnic

2S+D+P+10E+E tehnic

M_2

M_1

PTT 3 (26,5 m )

2S+D+P+10E+E tehnic

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, SC RIPS SRL,

SC BUILD CORP SRL CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2

S=853mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

9.0

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417910, nr.cad.417910

S=54040mp/ Smas=54249mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

M_1

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417877, nr.cad.417877

S=628mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

S=2376mp

2S+D+Pp 26.5

M_v

ab ab

ab ab

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab

ab ab

ab

ab

ab

ab

ab

4.30

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

IULIUS MALL TIMISOARATOTAL GROSS BUILT AREA: 177,600 m2

curte de serviciu

BUS

Intrare parcare

CALEA CIRCU

MVALA TIUNII

CALEA TORONTALULUI

STR. PICT

OR Z AICU

ST R

. P O

PA S

AP C

A

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10P+10 P+10

P+8

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+8

P+8

P+8

P+10

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+4

P+8

P

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P

P

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

Extindre Str . A.Demetria

de - PTT 23 / 53 m.

Centru comercial "Galeria 1"

P.U.Z. in lucru PARC PLAZA Regim inaltime max = 2S+P+17E Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

TR A

SEU PIETO

N A

L

linii cale f erata

linii cale ferat a

linii cale ferat a

linii cale fera ta

linii cale fera ta

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Europ ei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 409149, nr.top.1723/2/3/2 S= 22948 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722/1

nr.top.1722/1

Str. Demetriade

nr.top. 1717 lini CF

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

CF 438492, nr.cad.438492 S=8731mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417126, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/b

S=5528mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI-RTV

TIMISOARA CF 438306,nr.top.1723/2/2

S=1100mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 404772 nr.top. 1720/1/1/1/1/2

S=15600 mpSC AGN GROUP SRL CF 400784, nr.cad.400784

S=830mp

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

100.0

nr.top. 1718

Extindre Str. A .Demetriade -

PTT 23 / 53 m .

TRASEU PIETONAL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 418241, nr.cad.418241

S=32267mp / Smas=32299mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428374, nr.cad.428374

S=3758mp

S=710mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

nr.top.1722/1

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 422053, nr.cad.422053 S=2655mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, SC RIPS SRL,

SC BUILD CORP SRL CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2

S=853mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417910, nr.cad.417910

S=54040mp/ Smas=54249mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417877, nr.cad.417877

S=628mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

S=2376mp

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Zona studiata 181.610 mp 100,00 % 181.610 mp 100,00 % Zona mixta: comerţ, servicii, birouri 112.041 mp 61,69 % 138.079 mp 76,03 % Zona construcţii speciale (SNR) 35.447 mp 19,52 % ------ ----- Zonă industrială / depozitare 11.091 mp 6,11 % ------ ----- Drumuri majore de acces 12.531 mp 6,90 % 16.289 mp 8,97 % Zona spatii verzi 10.500 mp. 5,78 % 27.242 mp 15,00 %

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

02 REGLEMENTARI URBANISTICE

ZONIFICARE

P.U.Z.

2

03.2015

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

CONSULTANT: Arh. RADU MIHĂILESCU

Zone verzi de aliniament existente/propuse

Limite parcele existente

Zona mixta propusa: comert,servicii,birouri

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate Zona drumuri publice propuse

LEGENDA

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita zona studiata

INDICATORI URBANISTICI Zona mixta: comert, servicii, birouri

UTR Subzona POT CUT Regimul maxim H max max de înălţime max

UTR 1 M_v 50% 1,0 2S+D+Pp 5 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m

UTR 2 M_4 85 % 3,5 3S+D+P+24E+3Er 155 m M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32m M_v 2S+D+Pp 5 m

UTR 3 M_3 70% 3,0 2S+D+P+15E+2Er+Eteh. 92 m M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m M_v 2S+D+Pp 5 m

UTR 4 M_2 70% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50 m UTR 5 M_2 50% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50 m UTR 6 M_1a 50% 1,0 P 5 m

Constructii servicii, comert, birouri,

Constructii locuire existente

Constructii cu destinatie speciala existente

Constructii in curs de autorizare in zona

Relatii / trasee pietonale propuse

Zona verde propusa

Gospodarie comunala - cimitir

Limite parcele propuse

Zona mixta propusa, cu interdictie temporara de construire pana la aprobarea doc. de urbanism,

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita / zona de implantare a cladirilor 3S+D+P+24E+3Er

2S+D+P+15E+2Er+Etehnic

2S+D+P+8E/10E+Etehnic

2S+D+P Limita / zona de implantare a cladirilor 2S+D+P+3E+Etehnic

M_v

M_1

M_2

M_3

M_4

Limita zona protectie cale ferata

Linii cale ferata conform P.U.G. Timisoara Interdictie temporara de construire pana la aprobarea PUZ / schimbare de functiune conform P.U.G. Timisoara

invatamant existente

Delimitare UTR

Delimitare UTR

Limita zona reglementata

Atasament: Reglementari_urbanistice_open_ville.pdf

ab

ab

ab ab

ab

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

4.30

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS BUS

BUS

IULIUS MALL TIMISOARATOTAL GROSS BUILT AREA: 177,600 m2

curte de serviciu

BUS

Intrare parcare

CALEA CIRCU

MVALA TIUNII

CALEA TORONTALULUI

STR. PICT

OR Z AICU

ST R

. P O

PA S

AP C

A

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10P+10 P+10

P+8

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+8

P+8

P+8

P+10

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+4

P+8

P

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P

P+6

P

P

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

9.0

9.0

10.0

9.0

Extindre Str . A.Demetria

de - PTT 23 / 53 m.

7.0

11.0

5.0

Centru comercial "Galeria 1"

7.5

12.9

P.U.Z. in lucru PARC PLAZA Regim inaltime max = 2S+P+17E Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

TR A

SEU PIETO

N A

L

40.6

12.00

14.0

9.0

9.0

M_1

M_1

M_1

2S+D+P+3E+Etehnic

2S+D+P+10E+Etehnic

M_2

M_2

2S+D+P+8E+Etehnic

9.0

linii cale f erata

linii cale fera ta

linii cale ferat a

linii cale fera ta

linii cale fera ta

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Euro pei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 409149, nr.top.1723/2/3/2 S= 22948 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722/1

nr.top.1722/1

Str. Demetriade

nr.top. 1717 lini CF

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

CF 438492, nr.cad.438492 S=8731mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417126, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/b

S=5528mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI-RTV

TIMISOARA CF 438306,nr.top.1723/2/2

S=1100mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 404772 nr.top. 1720/1/1/1/1/2

S=15600 mpSC AGN GROUP SRL CF 400784, nr.cad.400784

S=830mp

14.0

14.0

14.0

3S+D+P+24E+3Er M_4

16.0

7.0

4. 0

14.0 13.5

9.0

nr.top.1723/2/1/1/1/2

P

2S+D+P+15E+2Er+Etehnic

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

2S+D+P+3E+Etehnic

M_1

2S+D+P+3E+Etehnic

M_2

2S+D+P+3E+Etehnic

M_2

M_3

100.0

nr.top. 1718

Extindre Str. A.Demetriade

- PTT 23 / 53 m.

TRASEU PIETO NAL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 418241, nr.cad.418241

S=32267mp / Smas=32299mp

34.0

29.9

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428374, nr.cad.428374

S=3758mp

29. 8

6.0

30.0

M_1

M_1

2S+D+P+8E+Etehnic

min.14.0m sau H/2

6.0

4.0

19.8

S=710mp

4.0

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

nr.top.1722/1

M_2 M_2

2S+D+P+10E+Etehnic

2S+D+P+10E+Etehnic

M_2

16.0

72.3

2S+D+Pp

M_v

M_2

6.0

2S+D+Pp M_v

M_2

6.06.0

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

40.0

41.6

15.0

m in. 6.0m

sau H /2

2S+D+P+10E+Etehnic

2S+D+P+3E+Etehnic

2S+D+P+3E+Etehnic

M_1

2S+D+P+10E+Etehnic

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

M_2

2S+D+P+8E+Etehnic

2S+D+P+10E+Etehnic

M_2

M_1

2S+D+P+10E+Etehnic

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, SC RIPS SRL,

SC BUILD CORP SRL CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2

S=853mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

9.0

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417910, nr.cad.417910

S=54040mp/ Smas=54249mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417877, nr.cad.417877

S=628mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

S=2376mp

2S+D+Pp M_v

M_1a

6.0

6.0

REGLEMENTARI URBANISTICE - Delimitare UTR Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

02a REGLEMENTARI URBANISTICE

Delimitare UTR

P.U.Z.

2

03.2015

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Limite parcele existente

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

LEGENDA

Limita zona studiata

Limite parcele propuse

Limita zona protectie cale ferata

Linii cale ferata

UTR Unitati teritoriale de referinta

Limite unitati teritoriale de referinta

INDICATORI URBANISTICI Zona mixta: comert, servicii, birouri

UTR Subzona POT CUT Regimul maxim H max max max

UTR 1 M_v 50% 1,0 2S+D+Pp 5 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m

UTR 2 M_4 85 % 3,5 3S+D+P+24E+3Er 155 m M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32m M_v 2S+D+Pp 5 m

UTR 3 M_3 70% 3,0 2S+D+P+15E+2Er+Eteh. 92 m M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m M_v 2S+D+Pp 5 m

UTR 4 M_2 70% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50 m UTR 5 M_2 50% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50 m UTR 6 M_1a 50% 1,0 P 5 m

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita / zona de implantare a cladirilor 3S+D+P+24E+3Er

2S+D+P+15E+2Er+Etehnic

2S+D+P+8E/10E+Etehnic

2S+D+P Limita / zona de implantare a cladirilor 2S+D+P+3E+Etehnic

M_v

M_1

M_2

M_3

M_4

Limita zona reglementata

Atasament: Reglementari_Trasee_Relatii_open_ville.pdf

PIATA UNIRII

PIATA LIBERTATII

PIATA VICTORIEI

CETATE

OPEN VILLE

IULIUS MALL

P

P

P

P

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

02.b REGLEMENTARI RELATII. TRASEE

P.U.Z.

2

03.2015

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Constructii existente - birouri, servicii

P.U.Z.-uri aprobate

LEGENDA

Limita zona studiata

REGLEMENTARI - RELATII. TRASEE

P.U.Z.-uri in lucru

Trasee pietonale existente / propuse

Piete publice

P Profile transversale propuse prin PUG - etapa 3

Parcaje colective propuse - cu acces public

Traseu Inel II

Atasament: Reglementari_circulatii_open_ville.pdf

BLO C

D E LO

C U

IN TE

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

4.30

Z1 89.280

Z2 89.194

Z3 89.144

Z4 89.489

Z5 89.818

IM1 89.878

AD7 87.931

BA1 90.282

BV1 89.632

BV7 88.328

BV10 91.436

AD6 88.671

BV6 88.445

BV3 89.510

BV4 89.655

BV 2

89. 385

IM2 89.979

M1 89.120

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS BUS

BUS

A U

TO

AUTO

PI ET

O N

I

AUTO

AU TO

AUTO

AUT O

PIETONI

A U

TO

PIE TO

NI

PARKING ACCES

PARKING ACCES

IULIUS MALL TIMISOARATOTAL GROSS BUILT AREA: 177,600 m2

A U

TO

AUTO

curte de serviciu

BUS

PIETO N

I

A U

TO

PIETO N

I

PIETONI

A U

TO

AUTO

A U

TO

PIETONI

PIETONI

Intrare parcare

AUTO

D+P+1E J

D+P+4ES: 4,537.25 898 locuri

M

m2

D+P+1E H

H2 2S+D+P+8E+Etehnic

PARKING ACCES

PARKING

ACCES

D+P+1E HF

D+P+1E

2

3

UBC1 S+D+P+10E

+Et

EXTINDERE D+P+1E

UBC03S+D+P+24E+3Er

UBC3 2S+D+P+15E+2Er+Et

UBC2D+P+10E+Er

G D+P+Er

UBC4 S+D+P+10E+Etehnic

T4 S+D+P+7E

L D+P+1E

I D+P+1E

I D+P+1E

D+P

E S+D+P+2E

E S+D+P+2E

B/C S+D+P+10E+

Et

UBC5 S+D+P+10E

D S+D+P+2E+Et

2 S+P+10E+Etehnic

H=10m

3 P+1E+Et H=16m

3

1 P

H=5m

CALEA CIRCU

MVALA TIUNII

CALEA TORONTALULUI

STR. PICT

OR Z AICU

ST R

. P O

PA S

AP C

A

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10P+10 P+10

P+8

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+8

P+8

P+8

P+10

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+4 P+4

P+4

P+8

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

D+P+4ES: 4,537.25898 locuri

M

m2

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ ++

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+

CAMPUS UNIVERSITAR P.U.Z. aprobat HCL 321/2007, HCL 417/2008

Extindre Str . A.Demetria

de - PTT 23 / 53 m.

24.2

50 .0

Cimitirul Eroilor

Centru comercial "Galeria 1"

P.U.Z. in lucru PARC PLAZA Regim inaltime max = 2S+P+17E Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

TR A

SEU PIETO

N A

L TR

A SEU

PIETO N

A L

linii cale ferata

linii cale ferat a

linii cale fera ta

linii cale fera ta

linii cale fera ta

LES

LES

LES

LES

LES

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Euro pei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 409149, nr.top.1723/2/3/2 S= 22948 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722/1

nr.top.1722/1

Str. Demetriade

nr.top. 1717 lini CF

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

CF 438492, nr.cad.438492 S=8731mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417126, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/b

S=5528mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI-RTV

TIMISOARA CF 438306,nr.top.1723/2/2

S=1100mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 404772 nr.top. 1720/1/1/1/1/2

S=15600 mpSC AGN GROUP SRL CF 400784, nr.cad.400784

S=830mp

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

PTT 10

(23 m)

100.0

nr.top. 1718

PTT 23 (53 m )

Extindre Str. A .Demetriade -

PTT 23 / 53 m .

TRASEU PIETO NAL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 418241, nr.cad.418241

S=32267mp / Smas=32299mp

TAXI

TAXI

26.5

24.0

PTT 26

(26 m)

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428374, nr.cad.428374

S=3758mp

S=710mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

nr.top.1722/1

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

P TT 3 (26,5 m

)

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

P TT 3 (26,5 m

)

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, SC RIPS SRL,

SC BUILD CORP SRL CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2

S=853mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417910, nr.cad.417910

S=54040mp/ Smas=54249mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417877, nr.cad.417877

S=628mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

S=2376mp

26.5

REGLEMENTARI CIRCULATII Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

06 REGLEMENTARI CIRCULATII

P.U.Z.

2

03.2015

1:2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Zone verzi propuse

Zone pietonale, piatete deschise propuse

Drumuri publice existente / propuse

LEGENDA MOBILARE

Constructii pentru comert,servicii,birouri propuse

Alei auto si pietonale propuse

Trasee pietonale Trasee / piste biciclete

Trasee / statii transport in comun

Profil transversal PT 23 (53m) - conform PUG Etapa 3

Profil transversal PT 26 - conform PUG Etapa 3

Profil transversal PT 10 - conform PUG Etapa 3

Profil transversal PT 3 - conform PUG Etapa 3

TAXI Statii taximetre

Zone verzi de aliniament existente/propuse

Limite parcele existente

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Limita zona studiata

Constructii servicii, comert, birouri,

Constructii locuire existente

Constructii cu destinatie speciala existente

Constructii in curs de autorizare in zona

Gospodarie comunala - cimitir

Limite parcele propuse

Limita zona protectie cale ferata

Linii cale ferata

invatamant existente

Limita zona reglementata

E DE di E. TA Fo) Parcare E) bi ii na LL ni aa ine a) E) VĂ aia E) Li) Zonavarda| Tratuar | Bicicleta | Zona verde LT) Li a i [in imita UL." A ta d 2.000 FI) 2.500 3.000 2.000 2000 1500 2.000 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 FI) 2000 1.500 2.000 3.000 EX) 2.000 3.000 [anal
oi auto Zona verila| Tiatuer | a Aufta EA Zona Ata Arte poa sr CI N: +: Sri 5 CSO na) Zana vero verds cnc) 1 2.000 ZIS GG REZISTE SCORE ZOO ESI 7 SOS) 5 30" 500 " 200 " 2000 "1510" 200 * TOGO RE 3.000 55.000 TATE
Protil Transversal 26 -lătime 2 LUAT vit i ALU, [TIT 72 i a Di Di ti sti i i EXT 1.000 1.500" 2.000 EI)
ohil TITI us
> Drm ei = lati O - til Transversal 1 Profi
o il | O lait E II EI SI
Profil Transversal 3 -latime 27m
roti Iremszerseil > latin 22 ) E E TE Ie IN 4 Zona verde Auto Manso) Ao on a) pot puble eu] 2500 200 "|" 77 3.500 2.500 1.001.000 Ego)

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2015-008505/12.06.2015

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-008505/10.06.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 204//08.05.2015 privind pronuntarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara asupra oportunitatii includerii terenului inscris in CF nr. 415402 Timisoara, in PUZ “Zona mixta – comert, servicii, birouri OPEN VILLE”;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 13/24.07.2014, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 15/04.06.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3147 din 04.09.2014, precum si Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 29 din 02.06.2015;

Documentaţia PUZ “Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, beneficiar S.C. IULIUS TRUST S.R.L., proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna noiembrie 2014, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011.

Avand in vedere obiectile formulate cu privire la aceasta investitie, din partea S.C. VESTCO TIMISOARA S.A. ce detine teren in cadrul zonei studiate, inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu numerele : SC2014-034753/29.12.2014, SC2014-034773/30.12.2014, la care s-a raspuns prin adresa SC2014-034773/30.12.2014, si SC2014-034773/29.12.2014, la care s-a raspuns prin adresa SC2015-08/15.01.2015, documentaţia PUZ “ Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, beneficiar S.C. IULIUS TRUST S.R.L., proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L. si-a reluat Etapa 2 - etapa informarii si consultarii publicului în perioada 19.03.2015 – 12.04.2015, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 24.04.2015, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2015-3420/24.04.2015;

Dupa reluarea procedurilor, nu au mai fost alte reclamatii sau sesizari. Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr.

138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „ Zona mixta –

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

Planul Urbanistic Zonal “Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 10.01/132/2014, la cererea beneficiarului S.C. IULIUS TRUST S.R.L.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, in partea de centru - nord a oraşului, în UTR nr. 26, conform Planului Urbanistic General.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, se află în zona protejată si de protecţie a monumentelor istorice, motiv pentru care a fost atasat Avizul Comisiei de Monumente nr. 273/U/01.11.2014, precum si Avizul Consiliului Judeţean Timis nr. 27/02.06.2015.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara,, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat, alcătuit din 20 de parcele, în suprafaţă totală de 181610 mp, este:  Inscris in CF nr. 417910, Nr.cad. 417910, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-

1723/2/1/1/2/a/1/a/1/1, in suprafata de 54249 mp, SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG

 Inscris in CF nr. 418241, Nr.cad. 418241, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/2/1; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/3; 1723/2/1/1/1/1/b/1/c; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a- 1723/2/1/1/2/a/4; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/b/1/; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a- 1723/2/1/1/2/a/1/a/1/2; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/a/1/3, in suprafata de 32299 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare, vânzare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG

 Inscris in CF nr. 417877, Nr.cad. 417877, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a- 1723/2/1/1/2/a/1/b/1/1, in suprafata de 628 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, demolare, vânzare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG

 Inscris in CF nr. 417126, Nr.cad. 417126, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/b, in suprafata de 5528 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG

 Inscris in CF nr. 410368, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/3, in suprafata de 367 mp, proprietar SC IULIUS GROUP SRL, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 438492, Nr.cad. 438492, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/2/2- 1/b/2, in suprafata de 8731 mp, proprietar SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL, Drept de ipotecă BANK AUSTRIA CREDIT ANSTALT AG, UNICREDIT TIRIAC BANK SA

 Inscris in CF nr. 435474, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/4/a, in suprafata de 2200 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 Inscris in CF nr. 435490, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/4/b, in suprafata de 933 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 402573, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1, in suprafata de 3339 mp, proprietar SC SALTIM HERMES SA, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 438306, Nr.top. 1723/2/2, in suprafata de 1100 mp, proprietar RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI – RTV TIMIŞOARA, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 422053, Nr.cad. 422053, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/1, in suprafata de 2655 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA - Drept de preemţiune în fav. SC IULIUS GROUP IASI;

 Inscris in CF nr. 422054, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/2, in suprafata de 853 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA, SC BUILD CORP SRL - Drept de preemţiune în fav. SC IULIUS GROUP IASI;

 Inscris in CF nr. 422054-C1, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/2, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA, SC BUILD CORP SRL, SC RIPS SRL

 Inscris in CF nr. 416358, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/a, in suprafata de 39447 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA - Drept de preemţiune în fav. SC IULIUS GROUP

 Inscris in CF nr. 404305, Nr.cad. 404305, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/c, in suprafata de 597 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 433093, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2, in suprafata de 830 mp, proprietar ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 429066, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2, in suprafata de 1470 mp, proprietar ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 428373, Nr.cad. 428373, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/1, in suprafata de 6290 mp, proprietar SC METCONS 7 SA - Drept de superficie in favoarea SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

 Inscris in CF nr. 428374, Nr.cad. 428374, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/2, in suprafata de 3758 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL - Ipotecă legală în favoarea SC METCONS 7 SA

 Inscris in CF nr. 428375, Nr.cad. 428375, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/3, in suprafata de 3805 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL - Ipotecă legală în favoarea SC METCONS 7 SA

 Inscris in CF nr. 415402, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, in suprafata de 12531 mp, proprietar CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, fără sarcini; La documentatia “Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A.

Demetriade nr. 1, Timişoara, au fost atasate urmatoarele: - Acorduri notariale in vederea realizarii PUZ: - nr. 932/17.04.2015 – S.C. IULIUS MALL TIMISOARA S.R.L. - nr. 930/17.04.2015 – S.C. IULIUS GROUP S.R.L. - nr. 931/17.04.2015 – S.C. IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA S.R.L. - nr. 929/17.04.2015 – S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. - nr. 766/19.03.2015 – S.C. SALTIM HERMES S.A.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

- nr. 1253/28.04.2015 – SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. - nr. 1605/22.05.2015 – ROMEL INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES S.A.

(anterior ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES S.A.) - nr. 1604/22.05.2015 – R.I.P.S. S.R.L. - nr. 1959/17.06.2015 – S.C. METCONS 7 S.A. - nr. 1960/17.06.2015 - S.C. METCONS 7 S.A. - Acordurile bancilor in vederea realizarii PUZ: - HYPOTHEKENBANK FRANKFURT (FOSTA EUROHYPO AG) - UniCredit Tiriac Bank ( pentru UniCredit Bank Austria AG) – Nr. 647501/11.06.2015; Terenul studiat este ocupat in prezent de cladiri comerciale – servicii, si partial cladiri cu

caracter industrial, acestea din urma urmand sa fie demolate in baza unei autorizatii de demolare ulterior aprobarii Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se propune reconversia zonei studiate din zona industriala in zona cu functiune mixta prin dezvoltarea pe sit a unui ansamblu de imobile cu funcţiuni diverse, cu regim de înălţime variabil pe zone: de la 3S+D+P+24E+3Er, la 2S+D+P+15E+2Er+Etehnic, la 2S+D+P+8E/10E+Etehnic, respectiv până la 2S+D+P+3E+Etehnic, ca propunere de reglementare.

Se propune realizarea unei vaste zone publice cu piaţete şi spaţii verzi situate în zona centrală a noului ansamblu, având regim de înălţime maxim S+D+P. Zona publică va realiza legătura pietonală prevăzută prin PUG şi planurile urbanistice aprobate anterior, cu sistemul de pieţe şi străzi pietonale din centrul oraşului.

Constructiile care se vor edifica de catre beneficiarul documentaţia PUZ “ Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, S.C. IULIUS TRUST S.R.L., pe parcela inscrisa in CF nr. 415402, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, in suprafata de 12531 mp, proprietatea CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, vor fi de uz si/sau interes public constituind proprietatea publica a Municipiului Timisoara.

Accesele auto si pietonale la ansamblul propus, se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-000958/16.04.2015, cu respectarea conditiilor impuse prin acesta.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007 respectiv HCL 105/2012.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: UTR 1 : POT max = 50% si CUT max = 1.0 Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp; Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic; UTR 2: POT max = 85% si CUT max = 3.5; Zona M_4: Hmax = 155 m pentru un regim de inaltime 3S+D+P+24E+3Er/ Hcornisa=140 m; Zona M_2: Hmax = 60 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+10E+Etehnic; Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic; Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp; UTR 3: POT max = 70% si CUT max = 3.0; Zona M_3: Hmax = 92 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+15E+2Er+Et/ Hcornisa=80m; Zona M_2: Hmax = 60 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+10E+Etehnic;

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic; Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp; UTR 4: POT max = 70% si CUT max = 3.0; Zona M_2: Hmax = 50 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+8E+Etehnic; UTR 5: POT max = 50% si CUT max = 3.0; Zona M_2: Hmax = 50 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+8E+Etehnic; UTR 6: POT max = 50% si CUT max = 1.0; Zona M_1a: Hmax = 5 m pentru un regim de inaltime P; Spaţii verzi si plantate = min 15 %, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 29/02.06.2015 La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta servitutiile inscrise in extrasele de

Carte Funciara, precum si toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, va avea perioada de valabilitate de 5 ani.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 10.01/132/2014, la cererea beneficiarului S.C. IULIUS TRUST S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: UTR 1 : POT max = 50% si CUT max = 1.0 Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp; Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic; UTR 2: POT max = 85% si CUT max = 3.5; Zona M_4: Hmax = 155 m pentru un regim de inaltime 3S+D+P+24E+3Er/ Hcornisa=140 m; Zona M_2: Hmax = 60 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+10E+Etehnic; Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic; Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp; UTR 3: POT max = 70% si CUT max = 3.0; Zona M_3: Hmax = 92 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+15E+2Er+Et/ Hcornisa=80m; Zona M_2: Hmax = 60 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+10E+Etehnic; Zona M_1: Hmax = 32 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic; Zona M_v: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime 2S+D+Pp;

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UTR 4: POT max = 70% si CUT max = 3.0; Zona M_2: Hmax = 50 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+8E+Etehnic; UTR 5: POT max = 50% si CUT max = 3.0; Zona M_2: Hmax = 50 m pentru un regim de inaltime 2S+D+P+8E+Etehnic; UTR 6: POT max = 50% si CUT max = 1.0; Zona M_1a: Hmax = 5 m pentru un regim de inaltime P; Realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-000958/16.04.2015, cu respectarea conditiilor impuse prin acesta, spaţiu verde - min 15 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 29 din 02.06.2015; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 5 ani. 4. Terenul studiat în suprafaţă totală de 181610 mp, este:

 Inscris in CF nr. 417910, Nr.cad. 417910, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a- 1723/2/1/1/2/a/1/a/1/1, in suprafata de 54249 mp, SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG

 Inscris in CF nr. 418241, Nr.cad. 418241, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/2/1; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/3;1723/2/1/1/1/1/b/1/c;1723/2/1/1/1/1/b/1/a- 1723/2/1/1/2/a/4; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/b/1/; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a- 1723/2/1/1/2/a/1/a/1/2; 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/1/a/1/3, in suprafata de 32299 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare, vânzare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG

 Inscris in CF nr. 417877, Nr.cad. 417877, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a- 1723/2/1/1/2/a/1/b/1/1, in suprafata de 628 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, demolare, vânzare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG

 Inscris in CF nr. 417126, Nr.cad. 417126, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/b, in suprafata de 5528 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare EUROHYPO AG, Drept de ipotecă in fav. EUROHYPO AG

 Inscris in CF nr. 410368, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/3, in suprafata de 367 mp, proprietar SC IULIUS GROUP SRL, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 438492, Nr.cad. 438492, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/1/a-1723/2/1/1/2/a/2/2- 1/b/2, in suprafata de 8731 mp, proprietar SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL, Drept de ipotecă BANK AUSTRIA CREDIT ANSTALT AG, UNICREDIT TIRIAC BANK SA

 Inscris in CF nr. 435474, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/4/a, in suprafata de 2200 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 Inscris in CF nr. 435490, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/4/b, in suprafata de 933 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 402573, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1, in suprafata de 3339 mp, proprietar SC SALTIM HERMES SA, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 438306, Nr.top. 1723/2/2, in suprafata de 1100 mp, proprietar RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI – RTV TIMIŞOARA, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 422053, Nr.cad. 422053, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/1, in suprafata de 2655 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA - Drept de preemţiune în fav.SC IULIUS GROUP IASI;

 Inscris in CF nr. 422054, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/2, in suprafata de 853 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA, SC BUILD CORP SRL - Drept de preemţiune în fav. SC IULIUS GROUP IASI;

 Inscris in CF nr. 422054-C1, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/c/2, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA, SC BUILD CORP SRL, SC RIPS SRL SA

 Inscris in CF nr. 416358, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/a, in suprafata de 39447 mp, proprietar SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA - Drept de preemţiune în fav. SC IULIUS GROUP

 Inscris in CF nr. 404305, Nr.cad. 404305, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/c, in suprafata de 597 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, fără sarcini;

 Inscris in CF nr. 433093, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2, in suprafata de 830 mp, proprietar ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 429066, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2, in suprafata de 1470 mp, proprietar ROMANIAN INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, fără sarcini

 Inscris in CF nr. 428373, Nr.cad. 428373, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/1, in suprafata de 6290 mp, proprietar SC METCONS 7 SA - Drept de superficie in favoarea SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

 Inscris in CF nr. 428374, Nr.cad. 428374, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/2, in suprafata de 3758 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL - Ipotecă legală în favoarea SC METCONS 7 SA

 Inscris in CF nr. 428375, Nr.cad. 428375, Nr.top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/2,1723/2/3/1/2/3, in suprafata de 3805 mp, proprietar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL - Ipotecă legală în favoarea SC METCONS 7 SA

 Inscris in CF nr. 415402, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, in suprafata de 12531 mp, proprietar CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, fără sarcini; La documentatia Plan Urbanistic Zonal „Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN

VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, au fost depuse, in vederea realizarii PUZ, acordurile urmatoarelor banci:

- HYPOTHEKENBANK FRANKFURT (FOSTA EUROHYPO AG) – - UniCredit Tiriac Bank ( pentru UniCredit Bank Austria AG) – Nr. 647501/11.06.2015; 5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona mixta – comert, servicii,

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism;

6. Constructiile care se vor edifica de catre beneficiarul documentaţia PUZ “ Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, S.C. IULIUS TRUST S.R.L., pe parcela inscrisa in CF nr. 415402, Nr.top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, in suprafata de 12531 mp, proprietatea CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, vor fi de uz si/sau proprietatea publica a Municipiului Timisoara, conform prevederilor HCL nr. 204/08.05.2015 privind pronunţarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra oportunităţii includerii terenului înscris în CF nr. 415402 Timişoara, în PUZ „Zonă mixtă: comerţ, servicii, birouri Open Ville”

7. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de

drumuri vor deveni domeniu public. 8. Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”,

str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, va avea perioada de valabilitate de 5 ani.. Pt. SECRETAR

Simona DRĂGOI ARHITECT ŞEF Ciprian Silviu CĂDARIU ŞEF BIROU CONSILIER Gabriela GHILEZAN Steluta URSU

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ,

Daniel VĂCĂRESCU

Atasament: Proprietate_analiza_open_ville.pdf

Z1 89.280

Z2 89.194

Z3 89.144

Z4 89.489

Z5 89.818

IM1 89.878

AD7 87.931

BA1 90.282

BV1 89.632

BV7 88.328

BV10 91.436

AD6 88.671

BV6 88.445

BV3 89.510

BV4 89.655

BV2 89.

385

IM2 89.979

M1 89.120

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS BUS

BUS

IULIUS MALL TIMISOARATOTAL GROSS BUILT AREA: 177,600 m2

curte de serviciu

BUS

Intrare parcare

ab ab

ab

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

4.30

CALEA CIRCU

MVALA TIUNII

CALEA TORONTALULUI

STR. PICT

OR Z AICU

ST R

. P O

PA S

AP C

A

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10P+10 P+10

P+8

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+8

P+8

P+8

P+10

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+4

P+8

P

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P

P

P

BOSC H OF

FICE BUIL

DING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

SC RIPS SRL, SC BUILD CORP SRL CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2

S=853mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

Centru comercial "Galeria 1"

P.U.Z. in lucru PARC PLAZA Regim inaltime max = 2S+P+17E Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

linii cale ferata

linii cale fera ta

linii cale fera ta

linii cale fera ta

linii cale ferat a

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Euro pei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 409149, nr.top.1723/2/3/2 S= 22948 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722/1

nr.top.1722/1

Str. Demetriade

nr.top. 1717 lini CF

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417910, nr.cad.417910

S=54040mp/ Smas=54249mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

CF 438492, nr.cad.438492 S=8731mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417877, nr.cad.417877

S=628mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417126, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/b

S=5528mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI-RTV

TIMISOARA CF 438306,nr.top.1723/2/2

S=1100mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 404772 nr.top. 1720/1/1/1/1/2

S=15600 mpSC AGN GROUP SRL CF 400784, nr.cad.400784

S=830mp

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

nr.top.1722/1

100.0

nr.top. 1718

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 418241, nr.cad.418241

S=32267mp / Smas=32299mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428374, nr.cad.428374

S=3758mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

ANALIZA PROPRIETATII Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

04.a ANALIZA PROPRIETATII ASUPRA TERENURILOR

P.U.Z.

2

03.2015

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

LEGENDA

Teren proprietate privata a firmelor din grupul IULIUS

Teren proprietate privata a SNR - Societatea Nationala de Radiodifuziune

Limite parcele existente

Constructii existente

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Limita zona studiata

Limite parcele drum propuse

Teren proprietata privata a RIPS s.r.l.

Teren proprietate privata a METCONS 7 s.a - cu drept de superficie in favoarea IMC

Analiza a proprietatilor din zona care face obiectul P.U.Z.

Atasament: Proprietatea_asupra_terenurilor_open_ville.pdf

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS BUS

BUS BUS

IULIUS MALL TIMISOARATOTAL GROSS BUILT AREA: 177,600 m2

curte de serviciu

BUS

Intrare parcare

ab

BLO C

D E LO

C U

IN TE

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

4.30

TROTUAR D E SERVICIU

PASAJ

Z1 89.280

Z2 89.194

Z3 89.144

Z4 89.489

Z5 89.818

IM1 89.878

AD7 87.931

BA1 90.282

BV1 89.632

BV7 88.328

BV10 91.436

AD6 88.671

BV6 88.445

BV3 89.510

BV4 89.655

BV 2

89. 385

IM2 89.979

M1 89.120

CALEA CIRCU

MVALA TIUNII

STR. PICT

OR Z AICU

ST R

. P O

PA S

AP C

A

1

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10P+10 P+10

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+8

P+10

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+4 P+4

P+4

P+8

P

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P+6

P

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

CAMPUS UNIVERSITAR P.U.Z. aprobat HCL 321/2007, HCL 417/2008

Extindre Str . A.Demetria

de - PTT 23 / 53 m.

Centru comercial "Galeria 1"

P.U.Z. in lucru PARC PLAZA Regim inaltime max = 2S+P+17E Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

TR A

SEU PIETO

N A

L TR

A SEU

PIETO N

A L

S=3919mp

S=2725mp

S=1428mp

linii cale f erata

linii cale fera ta

linii cale fera ta

linii cale fera ta

linii cale fera ta

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Euro pei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 409149, nr.top.1723/2/3/2 S= 22948 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722/1

nr.top.1722/1

Str. Demetriade

nr.top. 1717 lini CF

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

CF 438492, nr.cad.438492 S=8731mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417126, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/b

S=5528mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI-RTV

TIMISOARA CF 438306,nr.top.1723/2/2

S=1100mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 404772 nr.top. 1720/1/1/1/1/2

S=15600 mpSC AGN GROUP SRL CF 400784, nr.cad.400784

S=830mp

S=49mp

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

PTT 10

(23 m)

100.0

nr.top. 1718

PTT 23 (53 m )

Extindre Str. A .Demetriade -

PTT 23 / 53 m .

TRASEU PIETO NAL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 418241, nr.cad.418241

S=32267mp / Smas=32299mp

26.5

26.5

PTT 26

(26 m)

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428374, nr.cad.428374

S=3758mp

S=2376mp

S=710mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

nr.top.1722/1

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417910, nr.cad.417910

S=54040mp/ Smas=54249mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

P TT 3 (26,5 m

)

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417877, nr.cad.417877

S=628mp

P TT 3 (26,5 m

)

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, SC RIPS SRL,

SC BUILD CORP SRL CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2

S=853mp

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS BUS

BUS

IULIUS MALL TIMISOARATOTAL GROSS BUILT AREA: 177,600 m2

curte de serviciu

BUS

Intrare parcare

ab ab

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

4.30

CALEA CIRCU

MVALA TIUNII

ST R

. P O

PA S

AP C

A

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10P+10

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4P+4

P+4

P+4

P+8

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+4

P+8

P

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P

P

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

Centru comercial "Galeria 1"

P.U.Z. in lucru PARC PLAZA Regim inaltime max = 2S+P+17E Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

linii cale fera ta

linii cale ferata

linii cale fera ta

linii cale fera ta

100.0

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA/ SC SALTIM HERMES SA /

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL/ SC RIPS SA

SC IULIUS RESIDENTIAL

TIMISOARA SRL

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a

-1723/2/1/1/2/a/1/a/2 S=5064mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428374, nr.cad.428374

S=3758mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

S=2376mp

S=710mp

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

LEGENDA

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

04 PROPRIETATEA

ASUPRA TERENURILOR

P.U.Z.

2

03.2015

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Teren proprietate privata a persoanelor juridice

Teren proprietate privata de interes local a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Limite parcele existente

Constructii existente

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Limita zona studiata

Teren proprietate privata a persoanelor juridice care va trece in domeniul public in vederea amenajarii cailor de circulatie

Limite parcele propuse

Teren proprietate privata de interes local a Consiliului Local al Municipiului Timisoara care se propune a trece in domeniul public al Municipiului Timisoara

Teren proprietate Statul Roman prevazut pentru drum, propus pentru a trece in domeniul public, in vederea amenajarii cailor de circulatie

Teren domeniu public de interes local

Teren proprietate Statul Roman (in administrarea soc. comerciale)

LIMITE DE PROPRIETATE PROPUSE

Limita zona reglementata

Atasament: Propunere_mobilare_open_ville.pdf

H2 2S+D+P+8E+Etehnic

H=50m

D+P+4ES: 4,537.25 mp898 locuri

M

H=30 m

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS BUS

BUS BUS

A U

TO

AUTO

PI ET

O N

I

AUTO

AU TO

AUTO

AUT O

PIETONI

A U

TO

PIE TO

NI

PARKING ACCES

PARKING ACCES

CTS +88.00 -5.45

CTS +89.10 -4.35

CTS +87.60 -5.85

CTS +89.45 -4.00

CTS +87.45 -6.00

CTS mediu +89.60 -3.85

IULIUS MALL TIMISOARATOTAL GROSS BUILT AREA: 177,600 m2

CTS +90.45 -3.00

PASARELA

A U

TO

+125.83 H = 36.00

AUTO

curte de serviciu

UBC1 S+D+P+10E

+Et

H=60m

EXTINDERE D+P+1E

H=15m

T4 S+D+P+7E

H=33m

UBC 2D+P+10E+ErH=60m

G D+P+Er

H=20m

PASARELA

UBC03S+D+P+24E+3Er H=155m

D S+D+P+2E+Et

H=28m

F1 P

BUS

PIETO N

I

A U

TO

PIETO N

I

PIETONI

A U

TO

AUTO

A U

TO

PIETONI

E S+D+P+2E H=26m

B/C S+D+P+10E+Et

H=60m

UBC5S+D+P+10E H=60m

J D+P+1E

H=18m

F D+P+E

H=20m

UBC4 S+D+P+10E

H=60m UBC3

2S+D+P+15E+2Er

H=92m Hc=80m

H D+P

H=25m

E S+D+P+1E H=26m

CTS +87.75 -5.70

CTS +87.45 -6.00

CTS +87.60

-5.85

1 P

H=5m

E1 S+D+P

H=11m

PIETONI

I D+P+1E

H=18m

Intrare parcare

AUTO

CTS +88.40 -5.05

I D+P+1E

H=18m

I_1 D+P+1E

H=18m

L D+P+EH=30m

2 S+P+10E+Etehnic

H=10m

3 P+1E+Et H=16m

3

BLO C

D E LO

C U

IN TE

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

4.30

TROTUAR D E SERVICIU

PASAJ

conducte a pa Ø=0.80

conducte a pa Ø=0.80

conducte a pa Ø=0.80

CALEA CIRCU

MVALA TIUNII

CALEA TORONTALULUI

STR. PICT

OR Z AICU

ST R

. P O

PA S

AP C

A

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10P+10 P+10

P+8

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+8

P+8

P+8

P+10

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+4 P+4

P+4

P+8

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P+6

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

D+P+4ES: 4,537.25898 locuri

M

m2

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

CAMPUS UNIVERSITAR P.U.Z. aprobat HCL 321/2007, HCL 417/2008

Extindre Str . A.Demetria

de - PTT 23 / 53 m.

24.2

50 .0

Cimitirul Eroilor

Centru comercial "Galeria 1"

P.U.Z. in lucru PARC PLAZA Regim inaltime max = 2S+P+17E Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

TR A

SEU PIETO

N A

L TR

A SEU

PIETO N

A L

linii cale f erata

linii cale ferat a

linii cale ferat a

linii cale ferat a

linii cale ferat a

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Europ ei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 409149, nr.top.1723/2/3/2 S= 22948 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722/1

nr.top.1722/1

Str. Demetriade

nr.top. 1717 lini CF

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

CF 438492, nr.cad.438492 S=8731mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417126, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/b

S=5528mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI-RTV

TIMISOARA CF 438306,nr.top.1723/2/2

S=1100mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

CF 404772 nr.top. 1720/1/1/1/1/2

S=15600 mpSC AGN GROUP SRL CF 400784, nr.cad.400784

S=830mp

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

PTT 10

(23 m)

100.0

nr.top. 1718

PTT 23 (53 m )

Extindre Str. A .Demetriade -

PTT 23 / 53 m .

TRASEU PIETONAL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 418241, nr.cad.418241

S=32267mp / Smas=32299mp

26.5

26.5

24.0

PTT 26

(26 m)

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428374, nr.cad.428374

S=3758mp

S=2376mp

S=710mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

nr.top.1722/1

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417910, nr.cad.417910

S=54040mp/ Smas=54249mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

PTT 3 (26,5 m )

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL CF 417877, nr.cad.417877

S=628mp

PTT 3 (26,5 m )

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, SC RIPS SRL,

SC BUILD CORP SRL CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2

S=853mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

POSIBILITATI DE MOBILARE Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

10.01/132/2014 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A.Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA COMERT,SERVICII,BIROURI "OPEN VILLE"Arh. Glad Tudora

05 POSIBILITATI DE MOBILARE

P.U.Z.

2

03.2015

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Zone verzi propuse

Constructii pentru cultura, servicii propuse

Constructii pentru birouri propuse

Constructii pentru comert, servicii propuse

Zone pietonale, piatete deschise propuse

Drumuri publice existente / propuse

LEGENDA MOBILARE

Limite parcele existente

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

LEGENDA

Limita zona studiata

Constructii locuire existente

CONSULTANT: Arh. RADU MIHĂILESCU

Constructii cu destinatie speciala existente

Constructii in curs de autorizare in zona

Constructii de uz/interes public propuse

Gospodarie comunala - cimitir

Limite parcele propuse

Zone verzi - terase inierbate propuse

Alei auto si pietonale propuse

Limita zona protectie cale ferata

Linii cale ferata

Constructii servicii, comert, birouri, invatamant existente

Parcari multietajate propuse

AUTO

PIETONI Accese pietonale propuse

Accese / iesiri auto propuse

INDICATORI URBANISTICI Zona mixta: comert, servicii, birouri

UTR Subzona POT CUT Regimul maxim H max max de înălţime max

UTR 1 M_v 50% 1,0 2S+D+Pp 5 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m

UTR 2 M_4 85 % 3,5 3S+D+P+24E+3Er 155 m M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32m M_v 2S+D+Pp 5 m

UTR 3 M_3 70% 3,0 2S+D+P+15E+2Er+Eteh. 92 m M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m M_v 2S+D+Pp 5 m

UTR 4 M_2 70% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50 m UTR 5 M_2 50% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50 m UTR 6 M_1a 50% 1,0 P 5 m

Delimitarea teritoriului studiat in UTR este conform plansi 02 Reglementari urbanistice si 02a Reglementari urbanistice - UTR

Limita zona reglementata