keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

241/18.09.2001 privind privind alocarea sumei de 3 miliarde lei pentru lucrările de consolidare a Şcolii Normale "E. Murgu"

18.09.2001

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...
... promovare a lucrărilor de reparaţii şi investiţii finanţate de la bugetul local către instituţii de învăţământ public; Având în vedere Protocolul nr.SC2000 - 14072/2000 încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş...

Consiliul Local Timișoara

294/01.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi execuţia lucrărilor de contorizare la unităţile de învăţământ aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului Timişoara

01.11.2001

... Referatul nr. SC2001- 14348/07.09.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări...
... decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public; În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (n) din Legea nr.215/2001 privind...

Consiliul Local Timișoara

296/01.11.2001 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi realizarea obiectivelor de investiţie la unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara

01.11.2001

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
..., recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public; În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (f) şi (n) din Legea...

Consiliul Local Timișoara

267/30.10.2001 privind nivelul impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea nr.27/1994, republicată şi modificată, şi a taxelor reglementate de Legea nr.117/1999, pentru anul fiscal 2002

30.10.2001

... Timisoara Având în vedere Referatul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
.../2000 - privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.104/2000 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 2001, în Municipiul...

Consiliul Local Timișoara

315/27.11.2001 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2002, în Municipiul Timişoara

27.11.2001

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică,amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...
... datorează bugetului local o taxă de reclamă şi publicitate care este de 3% din valoarea contractului exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. Persoane fizice şi juridice care efectuează reclama şi publicitatea în nume propriu, prin diferite...

Consiliul Local Timișoara

10/29.01.2001 privind aprobarea Normativului propriu privind consumul lunar de carburanţi

29.01.2001

... carburanţi Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2000-16518/28.01.2001 al Direcţiei Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... consumul lunar de carburanţi conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile determinate de aplicarea Normativului aprobat se suportă din bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara. Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

337/27.11.2001 privind alocarea sumei de 3500 euro pentru achitarea taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul EUROCITIES pe anul 2001

27.11.2001

... - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din...
... bugetul local, Cap. 72.02 "Alte acţiuni", pentru achitarea taxei prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea acestei cheltuieli se vor realiza pe bază de acte doveditoare conform legii. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se...

Consiliul Local Timișoara

353/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Amenajare intersecţie Piaţa Mărăşti"

18.12.2001

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... obiectivului de investiţie prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică...

Consiliul Local Timișoara

354/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Consolidare strada Dorobanţilor"

18.12.2001

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
... prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii judeţului Timiş...

Consiliul Local Timișoara

355/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Modernizare strada Mihalache"

18.12.2001

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...
... prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii judeţului Timiş...

Consiliul Local Timișoara

356/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Pistă ciclişti axa NS + EV"

18.12.2001

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...
... fezabilitate " Pistă ciclişti axa NS + EV " conform Proiectului nr. 1151/2001 întocmit de S.C. Path s Rout S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului menţionat la art. 1 se face din bugetul local. Art.3...

Consiliul Local Timișoara

28/27.02.2001 privind privind alocarea sumei de 3500 Euro pentru achitarea taxei de membru al Municipiului Timişoara în cadrul EUROCITIES pe anul 2000

27.02.2001

... Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte...
... suma de 3500 EURO, din bugetul local, cap.72.02 "Alte acţiuni", pentru achitarea taxei prevăzută la art.1 Justificarea şi decontarea acestei cheltuieli se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

52/27.02.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la realizarea proiectului cultural RE(ÎN)SEMNARE - 2001

27.02.2001

... - 2850/20.02.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport...
... - 15 aprilie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea...

Consiliul Local Timișoara

50/27.02.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al turneului internaţional de fotbal "Trofeul Banat"

27.02.2001

... Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport; Având în vedere...
... februarie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 30.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea...

Consiliul Local Timișoara

339/27.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Concursului Internaţional de Culturism şi Fitness "CUPA LIBERTĂŢII"

27.11.2001

... Referatul nr. SC2001- 18368/15.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism...
... Culturism şi Fitness "CUPA LIBERTĂŢII", ce are loc în data de 15 decembrie 2001, la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 15.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02."Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de...

Consiliul Local Timișoara

340/27.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la "GALA SPORTULUI TIMIŞEAN - 2001"

27.11.2001

... - domnul Gheorghe Ciuhandu ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara...
... are loc în data de 19 decembrie 2001 la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02."Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1...

Consiliul Local Timișoara

300/01.11.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivitaţii de premiere a studenţilor eminenţi din facultăţile Municipiului Timişoara

01.11.2001

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 15390726.09.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... de coorganizator al festivităţii de premiere a studenţilor eminenţi din facultăţile municipiului Timişoara ce va avea loc în luna decembrie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi...

Consiliul Local Timișoara

301/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Expoziţiei aniversare "Vasile Pintea - 70 ani"

01.11.2001

... Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local...
... avea loc în data de 9 noiembrie 2001 la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 40.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru manifestarea prevăzută la art.1...

Consiliul Local Timișoara

302/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării " MEDIA ŞI ORAŞUL"

01.11.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara...
....2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru manifestarea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de...

Consiliul Local Timișoara

304/01.11.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Târgului Voluntariatului

01.11.2001

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara...
... alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei...

Consiliul Local Timișoara

305/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional de Jazz "GALA BLUES JAZZ"

01.11.2001

.../04.10.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul...
... va desfăşura în 17 şi 18 noiembrie 2001 la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret"., pentru acţiunea prevăzută la art.1...

Consiliul Local Timișoara

306/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului de Folclor al Minorităţilor Naţionale

01.11.2001

... Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului...
... desfăşura în perioada 10 - 15 decembrie 2001, la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 15.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru festivalul menţionat la art...

Consiliul Local Timișoara

307/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului Naţional Studenţesc

01.11.2001

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara...
...: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret". Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor...

Consiliul Local Timișoara

308/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al broşurii "Aleşii noştri - Consiliul Local Timişoara"

01.11.2001

... Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local...
... sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02."Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru editarea broşurii prevăzute la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de editarea...

Consiliul Local Timișoara

309/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al Catalogului Organizaţiilor Neguvernamentale

01.11.2001

... Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului...
... de la bugetul local, cap. 59.02. " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, pentru catalogul prevăzut la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de editarea Catalogului Organizaţiilor...