keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

93/01.03.2016 privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum si modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate

01.03.2016

... învăţământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si art.35 din Hotărârea Guvernului nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul prescolar...
... înscrierea copilului la grădiniță, dar nu mai târziu de 20 decembrie. Pentru anul școlar 2015‐2016, cererile, însoțite de documentele justificative, se depun până la data de 30 aprilie 2016, conform art. 7 alin. (7), Art. 22 alin. (1), HG 15/2016. Cererile...

Consiliul Local Timișoara

92/01.03.2016 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 92/01.03.2016 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 92/01.03.2016 privind aprobarea Agendei...
... manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 4746/26.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

86/01.03.2016 privind aprobarea modului de folosinţă a bazelor sportive Sala Polivalent㠒’Olimpia’’ Timişoara şi Complexul Sportiv ’’Bega’’ Timişoara, aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara, pentru anul 2016

01.03.2016

... anul 2016 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 86/01.03.2016 privind aprobarea modului de folosinţă a bazelor sportive Sala Polivalent㠒’Olimpia’’ Timişoara şi Complexul Sportiv ’’Bega’’ Timişoara, aflate în domeniul public al Municipiului...
... Timişoara, pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 4305/23.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

83/01.03.2016 privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2016

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 83/01.03.2016 privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2016 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 83/01.03.2016 privind aprobarea achitării...
... taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016- 3578/15.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

82/01.03.2016 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara

01.03.2016

... şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 3791/17 .02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...
... bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2016, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă...

Consiliul Local Timișoara

81/01.03.2016 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş

01.03.2016

... 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 81/01.03.2016 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş...
... referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 -2699/04.02.2016 - al...

Consiliul Local Timișoara

80/01.03.2016 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 80/01.03.2016 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017 01.03.2016 Hotararea...
... Consiliului Local 80/01.03.2016 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

79/01.03.2016 privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi"

01.03.2016

... Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998; În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.(a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi...
..." pentru acordarea, în temeiul Legii nr. 34/1998, a subvenţiilor necesare asigurării serviciilor sociale pe anul 2016, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de...

Consiliul Local Timișoara

77/01.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

01.03.2016

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-2368/01.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... COMUNICARE SC 2016- APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro REFERAT Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a...

Consiliul Local Timișoara

74/01.03.2016 privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2015 şi reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

01.03.2016

... tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 74/01.03.2016 privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare...
... anului 2015 şi reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele...

Consiliul Local Timișoara

72/01.03.2016 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor care datoreaza majorari de intarziere catre bugetul local al Municipiului Timisoara

01.03.2016

..., inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv; b) 30% din majorarile aferente obligațiilor de plată prevăzute la lit. a) datorate până la data stingerii...
... obligațiilor de plată principale se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv; c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile de plată principale administrate de organul fiscal local cu...