keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

218/22.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998

22.09.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 218/22.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998 22.09.1998 Hotararea Consiliului Local 218/22.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei...
... municipiului Timisoara pe anul 1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09811818/17.09.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere Adresa nr.70860/21.09.1998 a Administratiei...

Consiliul Local Timișoara

246/23.04.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

23.04.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 246/23.04.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 23.04.2013 Hotararea Consiliului Local 246/23.04.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al...
..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

644/03.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

03.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 644/03.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 03.12.2018 Hotararea Consiliului Local 644/03.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... cu nr. SC2018 - 28728/03.12.2018 al Directiei Economice - Serviciul Buget si prin Expunerea de motive nr.SC2018 - 28728/03.12.2018; Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.12.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018...

Consiliul Local Timișoara

395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

27.07.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 27.07.2018 Hotararea Consiliului Local 395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

07.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 07.07.2020 Hotararea Consiliului Local 262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

19.10.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 19.10.2018 Hotararea Consiliului Local 483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

386/25.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.07.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 386/25.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 25.07.2019 Hotararea Consiliului Local 386/25.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
..., sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019; In conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5...

Consiliul Local Timișoara

428/09.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

09.09.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 428/09.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 09.09.2019 Hotararea Consiliului Local 428/09.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si...

Consiliul Local Timișoara

593/26.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

26.11.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 593/26.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 26.11.2019 Hotararea Consiliului Local 593/26.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 27.04.2020 Hotararea Consiliului Local 139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

23.12.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 23.12.2019 Hotararea Consiliului Local 814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... specialitate nr. SC2019 - 033582/23.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

30.10.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 30.10.2018 Hotararea Consiliului Local 556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
.... SC2018 - 25171/26.10.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020

31.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 31.07.2020 Hotararea Consiliului Local 309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al...
... Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 25.10.2019 Hotararea Consiliului Local 539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

474/25.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

25.09.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 474/25.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 25.09.2018 Hotararea Consiliului Local 474/25.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Comisiei pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si...

Consiliul Local Timișoara

92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 27.03.2020 Hotararea Consiliului Local 92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art.1, art. 4, alin.(1), art.(5), art.19, alin.( 1) şi (2) si art. 20, alin.(1), art.22 alin.(1) şi art.23 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele...

Consiliul Local Timișoara

16/18.02.1997 privind rectificarea bugetului local si incheierea executiei bugetare pe anul 1996

18.02.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 16/18.02.1997 privind rectificarea bugetului local si incheierea executiei bugetare pe anul 1996 18.02.1997 Hotararea Consiliului Local 16/18.02.1997 privind rectificarea bugetului local si incheierea executiei...
... bugetare pe anul 1996 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Nr.SCO971481/10.02.19976 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara privind rectificarea de buget pe anul 1996; Avand in vedere Legea nr.29...

Consiliul Local Timișoara

275/18.11.2003 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003

18.11.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 275/18.11.2003 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003 18.11.2003 Hotararea Consiliului Local 275/18.11.2003 privind rectificarea bugetului local al Primăriei...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comert, regii...

Consiliul Local Timișoara

186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

18.05.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 18.05.2020 Hotararea Consiliului Local 186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

02.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 02.10.2019 Hotararea Consiliului Local 504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si...

Consiliul Local Timișoara

271/15.10.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002

15.10.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 271/15.10.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002 15.10.2002 Hotararea Consiliului Local 271/15.10.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei...
..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

206/09.10.2003 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003

09.10.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 206/09.10.2003 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003 09.10.2003 Hotararea Consiliului Local 206/09.10.2003 privind rectificarea bugetului local al Primăriei...
... Judeţean Timiş emisa in baza Ordonanţei Guvernului nr.87/2003- privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2003; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie , buget , finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

441/23.05.2000 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000

23.05.2000

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 441/23.05.2000 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2000 23.05.2000 Hotararea Consiliului Local 441/23.05.2000 privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului...
..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

212/08.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998

08.09.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 212/08.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998 08.09.1998 Hotararea Consiliului Local 212/08.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei...
... municipiului Timisoara pe anul 1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09811102/01.09.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; In conformitate cu Legea nr.72/1996 privind Finantele publice...

Consiliul Local Timișoara

328/10.12.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002

10.12.2002

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 328/10.12.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2002 10.12.2002 Hotararea Consiliului Local 328/10.12.2002 privind rectificarea bugetului local al Primăriei...
..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...