keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

583/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 583/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 583/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2006 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2006-25879/18.12.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

375/26.09.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

26.09.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 375/26.09.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 26.09.2006 Hotararea Consiliului Local 375/26.09.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2006 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2006-18248/15.09.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

1/24.01.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

24.01.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/24.01.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 24.01.2006 Hotararea Consiliului Local 1/24.01.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006...
..., economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale...

Consiliul Local Timișoara

88/28.03.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

28.03.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 88/28.03.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 28.03.2006 Hotararea Consiliului Local 88/28.03.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... repartizate sume Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

564/28.11.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 564/28.11.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 28.11.2006 Hotararea Consiliului Local 564/28.11.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2006 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2006-23.987/07.11.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

473/31.10.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

31.10.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 473/31.10.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 31.10.2006 Hotararea Consiliului Local 473/31.10.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2006 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2006-20.974/20.10.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

287/06.06.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

06.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 287/06.06.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 06.06.2006 Hotararea Consiliului Local 287/06.06.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2006 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2006-10.981/05.06.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

205/30.05.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

30.05.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 205/30.05.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 30.05.2006 Hotararea Consiliului Local 205/30.05.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... prin care au fost repartizate sume Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

317/25.07.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

25.07.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 317/25.07.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 25.07.2006 Hotararea Consiliului Local 317/25.07.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2006 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2006-14359/18.07.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

151/18.04.2006 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2005

18.04.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 151/18.04.2006 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2005 18.04.2006 Hotararea Consiliului Local 151/18.04.2006 privind rectificarea bugetului...
... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si...

Consiliul Local Timișoara

44/28.02.2006 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

28.02.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 44/28.02.2006 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 28.02.2006 Hotararea Consiliului Local 44/28.02.2006 Privind aprobarea bugetului de...
... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

42/28.02.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A.

28.02.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 42/28.02.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. 28.02.2006 Hotararea Consiliului Local 42/28.02.2006 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere adresa SC...

Consiliul Local Timișoara

312/27.06.2006 privind alocarea sumei de 50.000 RON din bugetul local pentru sărbătorirea în luna august a "Zilei Timişoarei"

27.06.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 312/27.06.2006 privind alocarea sumei de 50.000 RON din bugetul local pentru sărbătorirea în luna august a "Zilei Timişoarei" 27.06.2006 Hotararea Consiliului Local 312/27.06.2006 privind alocarea sumei de 50.000...
... RON din bugetul local pentru sărbătorirea în luna august a "Zilei Timişoarei" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2006-1035/19.01.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

619/19.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

19.12.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 619/19.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 19.12.2006 Hotararea Consiliului Local 619...
.../19.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006- 023705...

Consiliul Local Timișoara

210/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. Drumuri Municipale S.A.

30.05.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 210/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. Drumuri Municipale S.A. 30.05.2006 Hotararea Consiliului Local 210/30.05.2006 privind...
... aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. Drumuri Municipale S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 9004/10.05.2006 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

152/18.04.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

18.04.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 152/18.04.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara 18.04.2006 Hotararea Consiliului Local 152...
.../18.04.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006-6575...

Consiliul Local Timișoara

260/30.05.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru continuarea lucrarilor de reabilitare la Parohia Ortodoxa Romana din Mehala, str. Avram Iancu nr.14 Timisoara

30.05.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 260/30.05.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru continuarea lucrarilor de reabilitare la Parohia Ortodoxa Romana din Mehala, str. Avram Iancu nr.14 Timisoara 30.05.2006 Hotararea Consiliului...
... Local 260/30.05.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru continuarea lucrarilor de reabilitare la Parohia Ortodoxa Romana din Mehala, str. Avram Iancu nr.14 Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

472/03.10.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru lucrările de înlocuire a sistemului de susţinere a clopotelor de la Parohia Ortodoxă Română Timişoara - Iosefin

03.10.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 472/03.10.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru lucrările de înlocuire a sistemului de susţinere a clopotelor de la Parohia Ortodoxă Română Timişoara - Iosefin 03.10.2006 Hotararea Consiliului...
... Local 472/03.10.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru lucrările de înlocuire a sistemului de susţinere a clopotelor de la Parohia Ortodoxă Română Timişoara - Iosefin Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

209/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă şi a contractului de performanţă ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

30.05.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 209/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă şi a contractului de performanţă ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. 30.05.2006...
... Hotararea Consiliului Local 209/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă şi a contractului de performanţă ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

259/30.05.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru continuarea lucrărilor de construcţie la Parohia Greco- Catolică Sf Maria Regina Păcii din Timişoara, str. Gh.Doja nr.25A

30.05.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 259/30.05.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru continuarea lucrărilor de construcţie la Parohia Greco- Catolică Sf Maria Regina Păcii din Timişoara, str. Gh.Doja nr.25A 30.05.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 259/30.05.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru continuarea lucrărilor de construcţie la Parohia Greco- Catolică Sf Maria Regina Păcii din Timişoara, str. Gh.Doja nr.25A Consiliul Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

117/28.03.2006 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 6000 lei în vederea aniversării Vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 ani căsătorie

28.03.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 117/28.03.2006 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 6000 lei în vederea aniversării Vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 ani căsătorie 28.03.2006 Hotararea Consiliului Local...
... 117/28.03.2006 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 6000 lei în vederea aniversării Vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 ani căsătorie Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 407...

Consiliul Local Timișoara

211/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, criteriilor şi obiectivelor de performanţă şi a Contractului de performanţă a directorului general al S.C. HORTICULTURA S.A. Timişoara pentru anul 2006

30.05.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 211/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, criteriilor şi obiectivelor de performanţă şi a Contractului de performanţă a directorului general al S.C. HORTICULTURA S.A. Timişoara pentru...
... anul 2006 30.05.2006 Hotararea Consiliului Local 211/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, criteriilor şi obiectivelor de performanţă şi a Contractului de performanţă a directorului general al S.C. HORTICULTURA S.A...

Consiliul Local Timișoara

212/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2006 şi a Contractului de performanţă a Directorului General al S.C. PIEŢE S.A. Timişoara

30.05.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 212/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2006 şi a Contractului de performanţă a Directorului General al S.C. PIEŢE S.A. Timişoara...
... 30.05.2006 Hotararea Consiliului Local 212/30.05.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2006 şi a Contractului de performanţă a Directorului General al S.C. PIEŢE S.A. Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

573/28.11.2006 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 de lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie

28.11.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 573/28.11.2006 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 de lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie 28.11.2006 Hotararea...
... Consiliului Local 573/28.11.2006 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 de lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

258/30.05.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru continuarea lucrarilor de construcţie la Parohia Greco- Catolica Sf. Petru si Pavel din Timişoara (Parohia V- Mehala), str. Pompiliu Stefu nr.5

30.05.2006

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 258/30.05.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru continuarea lucrarilor de construcţie la Parohia Greco- Catolica Sf. Petru si Pavel din Timişoara (Parohia V- Mehala), str. Pompiliu Stefu nr.5...
... 30.05.2006 Hotararea Consiliului Local 258/30.05.2006 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru continuarea lucrarilor de construcţie la Parohia Greco- Catolica Sf. Petru si Pavel din Timişoara (Parohia V- Mehala), str. Pompiliu Stefu nr.5...