keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 404/25.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Piata Balcescu"

25.07.2019

Hotararea Consiliului Local 404/25.07.2019
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,, Executie fantana ornamentala -Piata Balcescu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 -18287 /19.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 -18287 /19.07.2019 - al Biroului Canalizare, Alimentare cu Apa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 18287/19.07.2019 ;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2019 -18287/19.07.2019;
Avand in vedere Fisa Tehnica nr. CTE 2019 -19/19.07.2019 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico -Economica;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) , lit. b) si alin. (4) , lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Executie fantana ornamentala Piata Balcescu" intocmit de S.C. FOUNTAIN DESIGN S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ Nr. SC 2019-18287/19.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii

,, Execuţie fântână ornamentală -Piaţa Balcescu”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,, Execuţie fântână ornamentală -Piaţa Bălcescu”

Facem următoarele precizări: Fântânile ornamentale, o inovaţie a civilizaţiei moderne, reprezintă un obiect decorativ cu

vechime. Fântânile arteziene au constituit dintotdeauna locuri care au atras şi atrag public de toate vârstele. Imaginea apei, jocul jeturilor, zgomotul făcut de apa în cădere, aerul ozonificat din jur sunt câteva motive care ne fac să ne oprim în preajma lor.

Se propune realizarea unei fântâni ornamentale în Piaţa Bălcescu, pe amplasamentul central existent, zonă ce are şi utilitatea de sens giratoriu în municipiul Timişoara. Toată suprafaţa ocupată temporar sau definitiv aparţine domeniului public în administrarea Municipiului Timişoara.

Necesitatea investiţiei este justificată de faptul că fântâna ornamentală cu joc de apă este binevenită într-un asemenea spaţiu, aceasta având un rol nu doar decorativ, dar şi unul biologic: stropii de apă ionizează aerul, având efect benefic asupra sănătăţii oamenilor într-o zonă deosebit de poluată din cauza traficului rutier intens.

Oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea îmbunătăţirii aspectului zonei şi punerea în valoare a spaţiului amenajat, rezultând un plus de farmec şi o ambianţă placută.

Pentru ca obiectivul sa asigure o imagine spectaculoasa, s-a propus urmatoarea configuratie:  Fantana reprezinta un bazin cu o forma de patrulater neregulat, dimensiuni 20x23m si inaltime de 0,65m, suprateran, respectiv un camin tehnic amplasat subteran. Caminul tehnic va avea dimensiunile exterioare de 2,5x4,0x2,0m. Accesul se va asigura printr-un capac situat la cota de calcare.

 Constructia se va realiza din beton armat cu rezistenta superioara la inghet-dezghet precum si la agresivitate chimica.

 Bazinul de apa va fi hidroizolat pentru a asigura protectia contra exfiltratiilor. Protectia contra infiltratiilor de apa din teren va fi asigurata prin hidroizolarea cuvei bazinului inferior si a caminului tehnic.

 Peste hidroizolatie, atat in interior cat si exterior se va aplica vopsea speciala epoxidica, cu culoare la alegerea beneficiarului.

Fantana ornamentala va fi dotata cu jeturi tip ‘snowy foam’ si jeturi ‘laminare cristaline’. In centrul bazinului va fi montat 1 jet central cu Hmax= 6,0m , un grup de 14 jeturi cu Hmax=4,0m, dispuse circular si amplasate intr-un distribuitor din otel inoxidabil cu Ø=2,5m, 8 grupuri de cate 3 jeturi cu Hmax=2,5m, dispuse sub ‘forma de triunghi’ si amplasate int-un distribuitor circular din otel inoxidabil cu Ø=7,5m. Imaginea arteziana este completata de 3 grupuri de cate 20 jeturi laminare cristaline cu Hmax=2,0m, dispuse circular si amplasate in distribuitoare circulare din otel inoxidabil cu Ø=6,0m si 3 grupuri de cate 12,18, respectiv 18 jeturi laminare cristaline dispuse perimetral si amplasate in distribuitoare forma ‘arc de cerc’ din otel inoxidabil cu L=7,0m, iluminate cu proiectoare submersibile LED RGB.

Jocurile de apa si lumini, zgomotul facut de apa in cadere va asigura o imagine spectaculoasa a fantanii ornamentale.Echipamentul va fi constituit din subansamble pentru fiecare tip de jeturi (constand din duze, pompe, tevi, si fitinguri aferente), respectiv echipament auxiliar.Umplerea si golirea bazinelor se va face trimestrial, apa fiind recirculata, filtrata si tratata antialgic si anticalcar. 1. SISTEM JETURI TIP ‘SNOWY FOAM’ si ‘LAMINARE CRISTALINE’  1buc Duza tip ‘snowy foam’, conexiune 2", Ø75 mm, Hmax= 6,0m, Q= 755 l/min, inaltime de

pompare H=10,2 m.c.a

 1buc Pompa centrifuga cu prefiltru incorporat pentru alimentare duza ‘snowy foam’, P= 3,0kW, tensiune de alimentare 400V trifazic, Qmax= 62,3mc/h.

 14buc Duza ‘snowy foam’ conexiune 1½", Ø50 mm, Hmax= 4,0m, Q= 230 l/min, inaltime de pompare H= 7,3m.c.a

 1buc Distribuitor din otel inoxidabil AISI304 cu diametru 2,5m, teava Ø60,2mm, prevazut cu conexiuni pentru duze si conexiuni pentru alimentare cu apa.

 2buc Pompa centrifuga cu prefiltru incorporat pentru alimentare duze ‘snowy foam’, putere 3,0kW, tensiune de alimentare 400V trifazic, Qmax= 62,3mc/h

 24buc Duza ‘snowy foam’, conexiune 1", Ø32 mm, Hmax= 2,5m, Q= 107 l/min, inaltime de pompare H= 5,4m.c.a

 1buc Distribuitor din otel inoxidabil AISI304 cu diametru 7,5m, teava Ø60,2mm, prevazut cu conexiuni pentru duze si conexiuni pentru alimentare cu apa.

 3buc Pompa centrifuga cu prefiltru incorporat pentru alimentare duze ‘snowy foam’, putere 3,0kW, tensiune de alimentare 400V trifazic, Qmax= 62,3mc/h

 60buc Duza laminara cristalina, conexiune 3/4", Ø10 mm, Hmax= 2,0m, Q=33l/min, H=3,3m.c.a

 3buc Distribuitor din otel inoxidabil AISI304 cu diametru 6,0m, teava Ø60.2mm, prevazut cu conexiuni pentru duze si conexiuni pentru alimentare cu apa.

 3buc Pompa centrifuga cu prefiltru incorporat pentru alimentare duze laminare cristaline, putere 3,0kW, tensiune de alimentare 400V trifazic, Qmax= 62,3mc/h

 48buc Duza laminara cristalina, conexiune 3/4", Ø10 mm, Hmax= 1,5m, Q=28l/min, H=2,5m.c.a

 3buc Distribuitor din otel inoxidabil AISI304, forma arc de cerc cu L=7,0m, teava Ø60,2mm, prevazut cu conexiuni pentru duze si conexiuni pentru alimentare cu apa.

 3buc Pompa centrifuga cu prefiltru incorporat pentru alimentare jeturi de apa, putere 3,0kW, tensiune de alimentare 400V trifazic, Qmax= 62,3mc/h

 3buc Prefiltru din otel inoxidabil, prevazut cu tabla perforata cu gauri de 5mm  Tevi, robineti reglare flux de apa + elemente reglare perpendicularitate, coturi, reductii si

elemente de trecere pentru instalatii sanitare

2. SISTEM PT.FILTRARE SI TRATARE APA

 2buc Filtru de nisip D600 mm + robinet cu 6 cai montat lateral, cu 2buc Pompa Q=12mc/h; la H=10m coloana de apa; P=0,33kW, tensiune 230V, monofazic

 2buc Dozator mecanic de clor, realizat din material plastic, conexiuni filet int. 1 ½"  Tevi, coturi, robineti, elemente de trecere

3. ECHIPAMENT PT.UMPLEREA (INCARCAREA) SI REUMPLEREA AUTOMATA A BAZINULUI (REGLAREA NIVELULUI DE APA)

 1buc Grup de incarcare automata prevazut cu electroventil de 1 ½" si sistem by-pass  2buc Senzor de nivel cu releu  Tevi PVC, coturi, robineti, elemente de trecere

4. INSTALATIE PENTRU GOLIREA (DESCARCAREA) BAZINULUI SI PREAPLIN (REGLAREA NIVELULUI DE APA)

 1buc Pompa submersibila de siguranta basa, montata in camera pompelor; Racord filet int 1 ¼", P=0,48 kW, 230 V/50 Hz.

 Robineti, coturi, tevi 5. SISTEM DE ILUMINARE

 Pentru iluminarea fantanii arteziene ornamentale cât și pentru obtinerea jocurilor de lumini se

va utiliza tehnologia LED, datorită consumului redus de energie, al unui flux luminos net superior surselor clasice. Proiectoarele submersibile LED RGB vor fi alimentate la 12V CC si vor avea puterea de 6W si 12W (108buc de 6W si 40buc de 12W).

 Pentru iluminarea jeturilor ‘snowy foam’ si laminare cristaline se va folosi cate 1 proiector submersibil LED RGB, cu exceptia jetului central care v-a avea 2buc proiectoare LED RGB. Pentru a crea jocuri de lumini sincronizate cu jocurile de apa se vor imparti pe grupuri.

6. TABLOU ELECTRIC DE COMANDA

 Tabloul electric are rol atat de protectie a echipamentelor cat si de control si automatizare. Acesta va fi prevazut cu 12buc convertizoare de frecventa pentru pompele de alimentare ale jeturilor de apa, PLC de comanda si control, protectie pentru sistemul de iluminat, protectie magnetotermica si la mers in gol a pompelor. Tabloul va avea montat pe exterior chei de pornire/oprire manuala, chei pentru trecere de la automat la manual atat a pompelor, cat si a iluminatului. De asemenea, va comanda deschiderea/inchiderea unei electrovalve montate pe conducta de alimentare de la reteaua de apa la comanda unor senzori de nivel ce vor asigura nivelul apei constant in bazin. Va fi prevazut cu surse de alimentare si controller pentru iluminare LED RGB. In tabloul electric va fi inclus si senzor-ul de vant, pentru reducerea inaltimii jeturilor in cazul rafalelor puternice de vant.

7. SISTEM AUXILIAR PENTRU CAMIN TEHNIC (CT1)

 1buc Scara metalica, realizata din profil dreptunghiular 40x20x2mm, vopsita, H=2,2m, latime 50cm

 1buc Sistem de ventilatie fortata, realizat cu ajutorul unui ventilator cu debit de 80mc/h, conectat la teava de aerisire din PVC, dimensiune 110 mm

 1buc Sistem de iluminare, realizat din bec cu LED de 15W, suport bec(dulie) + intrerupator de aprindere/stingere(grad de protectie IP44)

Studiul de Fezabilitate ,,Execuţie fântână ornamentală Piaţa Bălcescu”a fost înaintat Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Comisia a avizat favorabil documentaţia tehnico-economică cu avizul din data de 19.07.2019.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.05.01. – Alimentări cu apă. -Cap. C Studii şi proiecte.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Execuţie fântână ornamentală Piaţa Bălcescu”, conform proiect nr. 165/2019 întocmit de S.C. FOUNTAIN DESIGN S.R.L., cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Execuţie fântână ornamentală Piaţa Bălcescu”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU C.A.A., CONSILIER B.C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU MARINELA LUCUŢ

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii

,, Execuţie fântână ornamentală -Piaţa Bălcescu”

1.Descrierea situaţiei actuale Fântânile ornamentale, o inovaţie a civilizaţiei moderne, reprezintă un obiect decorativ cu vechime.

Fântânile arteziene au constituit dintotdeauna locuri care au atras şi atrag public de toate vârstele. Imaginea apei, jocul jeturilor, zgomotul făcut de apa în cădere, aerul ozonificat din jur sunt câteva motive care ne fac să ne oprim în preajma lor.

Necesitatea investiţiei este justificată de faptul că fântâna ornamentală cu joc de apă este binevenită într-un asemenea spaţiu, aceasta având un rol nu doar decorativ, dar şi unul biologic: stropii de apă ionizează aerul, având efect benefic asupra sănătăţii oamenilor într-o zonă deosebit de poluată din cauza traficului rutier intens.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Fantana ornamentala va fi dotata cu jeturi tip ‘snowy foam’ si jeturi ‘laminare cristaline’. In

centrul bazinului va fi montat 1 jet central cu Hmax= 6,0m , un grup de 14 jeturi cu Hmax=4,0m, dispuse circular si amplasate intr-un distribuitor din otel inoxidabil cu Ø=2,5m, 8 grupuri de cate 3 jeturi cu Hmax=2,5m, dispuse sub ‘forma de triunghi’ si amplasate int-un distribuitor circular din otel inoxidabil cu Ø=7,5m. Imaginea arteziana este completata de 3 grupuri de cate 20 jeturi laminare cristaline cu Hmax=2,0m, dispuse circular si amplasate in distribuitoare circulare din otel inoxidabil cu Ø=6,0m si 3 grupuri de cate 12,18, respectiv 18 jeturi laminare cristaline dispuse perimetral si amplasate in distribuitoare forma ‘arc de cerc’ din otel inoxidabil cu L=7,0m, iluminate cu proiectoare submersibile LED RGB.

Jocurile de apa si lumini, zgomotul facut de apa in cadere va asigura o imagine spectaculoasa a fantanii ornamentale. Oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea îmbunătăţirii aspectului zonei şi punerea în valoare a spaţiului amenajat, rezultând un plus de farmec şi o ambianţă placută.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,, Execuţie fântână ornamentală -Piaţa Iuliu Maniu”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U., CHIŞ CULITĂ Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr. ........./...........................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,, Execuţie fântână ornamentală -Piaţa Bălcescu”

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântână ornamentală Piaţa Bălcescu” , proiectul nr. 165/2019 întocmit de S.C. FOUNTAIN DESIGN S.R.L., are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Capacitati valorice:

Lei Euro

Valoare totală investiţie (inclusiv TVA) 1.081.231,71 228.464,63

o Din care C+M 434.301,81 91.768,12

Capacitati fizice:

Fântână ornamentală Piaţa Bălcescu 1 buc

Suprafaţa construită bazin fântână arteziană = 360,00 mp Suprafaţa construită a căminului tehnic subteran = 10 mp Cămin tehnic subteran – 1 buc Capacitate bazin fântână ornamentală Bazin suprafaţă totală S bazin = 360 mp Adancimea medie la exploatare normala: HMED = 0,50m Volumul de umplere Vu bazin=S x HMED = 180 mc Bazinul de apa, cu forma de patrulater neregulat si dimensiuni 20x23m, construit din beton armat, vopsit pe interior si exterior cu vopsea epoxidica, un numar de 147 jeturi de apa iluminate de 148 proiectoare LED RGB. Volum umplere: 180,00mc de apa Putere electrica instalata: 69kW

Durata de realizare a obiectivului de investitii – 6 luni, din care 4 luni faza de executie a fantanii ornamentale.

DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.,

CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU C.A.A., CONSILIER B.C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU MARINELA LUCUŢ

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1