keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

141/17.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de partener la realizarea Proiectului "Împreună - Construcţia strategiei culturale - un model de dialog social"

17.05.2001

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-7754/10.05.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... lei a sumei de 600 EURO, de la bugetul local, cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret". Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestui proiect se vor face numai pe bază de...

Consiliul Local Timișoara

247/18.09.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Simpozionului Internaţional "Tinerii şi Cercetarea Multidisciplinară"

18.09.2001

... Referatul nr. SC2001- 14243/05.09.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ...
... "Tinerii şi Cercetarea Multidisciplinară", ce se va desfăşura în perioada 8 - 9 noiembrie 2001 la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea...

Consiliul Local Timișoara

248/18.09.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Campionatului Judeţean de Handbal Masculin Juniori

18.09.2001

...- 14285/06.09.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din...
..., ce va avea loc în perioada 21.09.2001 - 15.12.2001 la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 40.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea...

Consiliul Local Timișoara

249/18.09.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului de Muzică Electronică Urbană TM 01 BASE

18.09.2001

...- 14283/06.09.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport...
... BASE, ce va avea loc în perioada 11 - 13 octombrie 2001 la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea...

Consiliul Local Timișoara

250/18.09.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la sărbătorirea a 30 ani ai Teatrului Naţional Timişoara

18.09.2001

.... SC2001- 10332/20.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport...
... Timişoara, ce va avea loc în luna octombrie 2001 , la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea...

Consiliul Local Timișoara

251/18.09.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor la republicarea lucrării "TIMIŞOARA"

18.09.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în...
... administraţia publică locală, HOTARASTE Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor la republicarea lucrării "TIMIŞOARA". Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 30.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02...

Consiliul Local Timișoara

73/27.03.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PARC ZONA BUCOVINA TIMIŞOARA"

27.03.2001

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...
... hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4...

Consiliul Local Timișoara

74/27.03.2001 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PARC ZONA UZINEI TIMIŞOARA"

27.03.2001

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică...
... prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

105/03.05.2001 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Montare linie troleibuz pe strada Paris pe porţiunea între strada Brediceanu şi b-dul Republicii din Timişoara

03.05.2001

... Referatul nr. SC099- 6209/20.04.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări...
... 1.744.305.000 lei, conform Proiectului nr.3/04.04.2001, întocmit de S.C.Corona Timexim S.R.L.care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

111/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului "TeleVest"

03.05.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara...
... octombrie 2001, la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 60.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea...

Consiliul Local Timișoara

112/03.05.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivităţii de premiere a unor elevi olimpici timişoreni - 2001

03.05.2001

.... SC2001 - 6425/24.04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi...
... Festivităţii de premiere a unor elevi olimpici timişoreni - 2001 , ce va avea loc în data de 8 mai 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 37.820.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi...

Consiliul Local Timișoara

114/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului Berii - Timişoara 2001"

03.05.2001

... Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al...
... avea loc în perioada 4 - 6 mai 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 60.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Alte Acţiuni de cultură", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea...

Consiliul Local Timișoara

115/03.05.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional " Timişoara muzicală "

03.05.2001

... Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului...
... "Timişoara muzicală" ediţia a XXVI-a, ce se va desfăşura în perioada 11-25 mai 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 60.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru...

Consiliul Local Timișoara

117/03.05.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Crosului Primăverii şi Maratonului Primăverii

03.05.2001

... Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al...
... Primăverii ce se vor desfăşura în data de 27 mai 2001, la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunile prevăzute...

Consiliul Local Timișoara

118/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Forumului Local al Organizaţiilor Neguvernamentale

03.05.2001

... - 6184/19.04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din...
... al Organizaţiilor Neguvernamentale, ce se va desfăşura în iunie 2001, la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret...

Consiliul Local Timișoara

119/03.05.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului " Serbările Copiilor"

03.05.2001

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului...
... perioada 1 - 3 iunie 2001, la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi...

Consiliul Local Timișoara

82/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Simpozionului - "83 ani de la Unirea Basarabiei cu România"

27.03.2001

... Referatul nr. SC2001 - 2411/19.03.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ...
... Simpozionului - "83 de ani de la Unirea Basarabiei cu România" ce se va desfăşura în 27.03.2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 6.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de...

Consiliul Local Timișoara

83/27.03.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei Internaţionale - "Instalaţii pentru construcţii şi confortul ambiental"

27.03.2001

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 4033/15.03.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei...
... în calitate de coorganizator al Conferinţei Internaţionale "Instalaţii pentru construcţii si confortul ambiental" care va avea loc în perioada 26 - 27 aprilie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 12.000.000 lei de la bugetul local , cap.72.02...

Consiliul Local Timișoara

84/27.03.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al proiectului "Actualitatea paradigmei Brâncuşi"

27.03.2001

... Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al...
... Brâncuşi", ce se va desfăşura în perioada 1 aprilie - 30 noiembrie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea...

Consiliul Local Timișoara

86/27.03.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Finalei Campionatului Naţional de Baschet Fete

27.03.2001

... Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al...
... Fete, ce se va desfăşura în perioada 18-22 aprilie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 22.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art...

Consiliul Local Timișoara

90/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al evenimentului "Zilele Maghiare Bănăţene"

27.03.2001

... Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului...
... Bănăţene", ce se va desfăşura în perioada 20-29 aprilie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1...

Consiliul Local Timișoara

51/27.02.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al unui concert simfonic

27.02.2001

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport; Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice...
....1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al unui concert simfonic al Filarmonicii "Banatul", ce va avea loc în 9 martie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 15.000.000 lei de la bugetul...

Consiliul Local Timișoara

338/27.11.2001 privind organizarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a manifestărilor din luna decembrie 2001 prilejuite de Ziua Naţională a României, aniversarea a 12 ani de la Revoluţia din Decembrie 1989 şi a sărbătorilor Crăciunului şi a Anului Nou 2001 - 2002

27.11.2001

... Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al...
... Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, HOTARASTE Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 700.000.000 lei pentru organizarea festivităţilor de la 1 Decembrie, aniversarea a 12 ani de la Revoluţia din Decembrie 1989...

Consiliul Local Timișoara

342/27.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al festivităţii de premiere a elevilor care au obţinut premiul I la olimpiadele şcolare, în anul şcolar 2000 - 2001

27.11.2001

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile art. 11 şi art.29 din Legea 189/1998 privind finanţele publice...
..., la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 36.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02."Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru festivitatea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea...

Consiliul Local Timișoara

303/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al ciclului de manifestări " Cultura şi protecţia animalelor - un deziderat european şi internaţional"

01.11.2001

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16481/16.10.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... 5.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru manifestările menţionate la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor...