keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

577/21.11.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire Centrala electrica fotovoltaica de 2,5 MWP si racordare la SEN", extravilan, Timisoara, parcela C.F. 422904, nr. CAD: A 175/3/5

21.11.2013

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2013-017649/30.10.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

453/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara"str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara

21.11.2017

.../21.10.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

481/19.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicină fizică si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin demolare partială si extindere orizontală si verticală"

19.10.2018

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăti comerciale...

Consiliul Local Timișoara

682/12.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara

12.12.2018

... la Raportul de specialitate nr. UR2018-018667/03.12.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

34/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Locuinte colective", str. George Stephenson nr. 2, Timisoara,

31.01.2012

..., domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere Raportul de informare şi consultare a publicului nr. UR2011-021387/15.12.2011 intocmit de Instituţia Arhitectului Şef; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

35/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare", Extravilan Timisoara, Nr. CAD: A 715/1/6/2/1, A 715/1/6/2/2

31.01.2012

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

212/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare" - str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara

25.05.2010

... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

214/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spaţii comerciale " - Calea Aradului DN 69 km3, Timişoara

25.05.2010

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

303/18.12.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice", Calea Torontalului, nr. top 419193, nr. top 419200, nr. Cad A580/1/2, nr. Cad A580/1/3, Timisoara

18.12.2012

... NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

281/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

21.05.2019

... în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-006413/23.04.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

121/31.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep", str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara

31.03.2017

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

240/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice", strada Gărana FN, CF 411617, nr. Cad 411617, Timişoara

23.04.2019

... Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005491/17.04.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

242/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE CLĂDIRE PENTRU PARCAJE", intravilan municipiul Timişoara, str. Aurel Pop nr. 28-30, judeţul Timiş, CF nr. 445849; 445850 si 445851 Timişoara

23.04.2019

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

80/28.02.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii", str. Ovidiu Cotrus C.F. 427419, C.F. 427431, extravilan Timisoara

28.02.2012

... vedere Referatul nr. UR2012-002160/16.02.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

460/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incinta industriala în zona mixta", strada Anton Pann nr. 9 si Piata Aurel Vlaicu nr. 1-2"

09.09.2019

... Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-011474/17.07.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...
... beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.  Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi...

Consiliul Local Timișoara

227/25.06.2020 Privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor

25.06.2020

... Primăriei Municipiului Timişoara sau a Consiliului Local a Municipiului Timişoara pentru realizarea acestor servicii, asigurând totodată la bugetul local o sursă financiară, prin plata unei redevenţe anuale pe toată perioada contractului de prestări...
... public şi privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiului local; b) unul sau mai multe servicii publice, specializate şi autorizate conform legii, având personalitate juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliului local...

Consiliul Local Timișoara

8/14.01.2020 privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii cimitirelor umane din Municipiul Timisoara situate in Calea Sagului, str. Rusu Sirianu si Calea Stan Vidrighin fosta Calea Buziasului

14.01.2020

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
..., asigurând totodată la bugetul local o sursă financiară, prin plata unei redevenţe anuale pe toată perioada contractului de prestări servicii. 2 Cod FO 53-01 ver.1 La fundamentarea prezentului studiu au fost luate în considerare toate serviciile şi...

Consiliul Local Timișoara

618/23.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara

23.11.2018

.../17.10.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

639/23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire", strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara

23.12.2019

... Juridic din data de 04.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-019099/04.12.201; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

66/21.02.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara

21.02.2017

.../09.02.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

366/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN 6", Timişoara,

28.09.2010

... nr. UR2009-016953/12.08.2010- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

37/29.01.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta

29.01.2008

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. - U32007-004369/17.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara

29.11.2011

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

547/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timişoara

24.10.2018

... vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-017423/18.10.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...