keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

231/29.06.2010 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor bunuri din domeniul public ce asigură transportul urban în Municipiul Timişoara

29.06.2010

... Referatul nr. SC2010- 11902/18.05.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

295/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E cu 2 apartamente", str. A.P. Cehov nr. 33, Timişoara

25.06.2015

... NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

282/26.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter P+2E+M/Er", str.Uzinei nr. 13, Timişoara

26.07.2011

.../12.07.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

28/25.01.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parc tehnologic pentru energii alternative si parc fotovoltaic" extravilan Timisoara

25.01.2011

..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

129/30.03.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale industriale", CF 4927-zona Freidorf, Timişoara

30.03.2010

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

254/12.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 articolul VIII", Calea Sagului nr. 171, Timişoara

12.07.2011

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

255/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M", Str. Albastrelelor nr. 97, Timişoara

20.12.2016

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

140/28.09.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Demolare partiala, reamenajare, extindere si schimbare destinatie din anexa in locuinta 2 ap. in regim de inaltime S+P+2E", str. Timocului nr. 23, Timişoara

28.09.2012

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi...

Consiliul Local Timișoara

14/25.01.2011 privind evidentierea cladirilor istorice si punctelor turistice de mare interes pentru Timisoara

25.01.2011

... Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

77/23.02.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe individuale, colective, funcţiuni complementare, comerţ şi servicii", zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850, Timişoara

23.02.2010

... Având în vedere Referatul nr. UR2009-010219/08.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

98/26.02.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare", str. Preot Alexandru Balas, Timisoara

26.02.2013

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

564/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime 2S+P+9E+ER", Calea Torontalului nr. 104, Timisoara

12.11.2019

... nr. UR2019-014494 si UR2019-016976/18.10.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. ▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi...

Consiliul Local Timișoara

21/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timişoara

30.01.2018

...; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2017-020045/11.12.2017; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...
.../0722624862, e-mail: studioErdsign.ro TIT bugetul de stat este interzisă. Autorizarea lucrărilor de construcții poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară...

Consiliul Local Timișoara

122/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT "Reabilitare termica imobil Calea Aradului, nr.27, Bl. 4C2"

11.03.2014

... Referatul nr. SC2014 -6103 din 10.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... documentaţiei tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate şi modificate în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Drept urmare, propunem aprobarea...

Consiliul Local Timișoara

265/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 38"

20.05.2014

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 12233/13.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...
...-2013, Organismul Intermediar – ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentaţiei tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor...

Consiliul Local Timișoara

143/05.04.2016 privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare

05.04.2016

... modifica în funcție de condițiile nou apărute şi fondurile financiare alocate de la bugetul local, cu înştiinţarea prealabilă a operatorului. (6) Măturatul se efectuează pe o lățime de 2,2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât...
... cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxei specială instituită în acest sens; l) să respecte indicatorii de performanță stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii şi...

Consiliul Local Timișoara

240/23.04.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii", C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A - extravilan Timisoara

23.04.2013

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2013-003621/12.03.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...
... depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de...

Consiliul Local Timișoara

243/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.29"

20.05.2014

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014 -12215/ 13.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
..., actualizarea documentaţiei tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate şi modificate în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Drept urmare, propunem...

Consiliul Local Timișoara

244/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.35, sc.A+B"

20.05.2014

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentaţiei tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate şi modificate în etapa de evaluare tehnică şi financiară...

Consiliul Local Timișoara

113/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil str. Ana Ipătescu, nr. 29"

11.03.2014

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 6098/10.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...
... nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentaţiei tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate şi modificate în etapa de evaluare tehnică şi...

Consiliul Local Timișoara

324/06.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara

06.08.2020

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...
... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

372/06.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara

06.07.2018

... Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-010955/04.07.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...
... oportunitate s-a prevazut in buget vreo despagubire pentru propiretarii direct afectati care, atunci cand au cumparat terenuri sau le-au concesionat, au stiut ca se muta in zona rezidentiala, au platit pentru un confort sporit si pentru conditii mai bune decat...

Consiliul Local Timișoara

52/01.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara

01.03.2016

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... salubrizare unde se implementeaza montajul institutional creat conform POS Mediu, unitatile administrativ-teritoriale contribuie la Fondul IID cu sume incasate in bugetele locale sau judetene, dupa caz, cel putin egale cu:  redeventa aferenta bunurilor...

Consiliul Local Timișoara

62/13.02.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe si funcţiuni complementare la parter (Cladire de locuinte colective, cu mai mult de 2 apartamente)", str. Drubeta, nr. 79, Timişoara

13.02.2015

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2015-001011/29.01.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...