keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu...
..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

15.02.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 15.02.2011 Hotararea Consiliului Local 31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 2623/08.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

13.12.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 13.12.2011 Hotararea Consiliului Local 387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 27247/07.12.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

25.10.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 25.10.2011 Hotararea Consiliului Local 333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 23552/20.10.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

12.07.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 12.07.2011 Hotararea Consiliului Local 243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011

27.09.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011 27.09.2011 Hotararea Consiliului Local 298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
..., buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

10.05.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 10.05.2011 Hotararea Consiliului Local 162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2011-9260/03.05.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget finanţe...

Consiliul Local Timișoara

77/01.03.2011 privind aprobarea finantarii din bugetul local pentru manifestarile sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei"

01.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 77/01.03.2011 privind aprobarea finantarii din bugetul local pentru manifestarile sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei" 01.03.2011 Hotararea Consiliului Local 77/01.03.2011 privind aprobarea finantarii din bugetul...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

29/25.01.2011 privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare pentru organizarea "ZILEI ENERGIEI 2011"

25.01.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 29/25.01.2011 privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare pentru organizarea "ZILEI ENERGIEI 2011" 25.01.2011 Hotararea Consiliului Local 29/25.01.2011 privind alocarea de la...
... bugetul local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare pentru organizarea "ZILEI ENERGIEI 2011" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011-650/12.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE...

Consiliul Local Timișoara

173/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A

31.05.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 173/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A 31.05.2011 Hotararea Consiliului Local 173/31.05.2011 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011- 10857/ 23.05.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

83/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională

29.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 83/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională 29.03.2011 Hotararea Consiliului...
... Local 83/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

163/10.05.2011 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 la S.C. HORTICULTURA S.A.

10.05.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 163/10.05.2011 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 la S.C. HORTICULTURA S.A. 10.05.2011 Hotararea Consiliului Local 163/10.05.2011...
... privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 la S.C. HORTICULTURA S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara HOTARASTE Art.1: Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul...

Consiliul Local Timișoara

81/29.03.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2010 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 81/29.03.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2010 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 29.03.2011 Hotararea Consiliului Local 81...
.../29.03.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2010 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 5742 / 22.03.2011...

Consiliul Local Timișoara

175/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara

31.05.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 175/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara 31.05.2011 Hotararea Consiliului Local 175/31.05.2011...
... privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. nr. SC2011- 8564/27.04.2011 - al...

Consiliul Local Timișoara

174/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale SC Administrarea Domeniului Public SA

31.05.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 174/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale SC Administrarea Domeniului Public SA 31.05.2011 Hotararea Consiliului...
... Local 174/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale SC Administrarea Domeniului Public SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

137/19.04.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

19.04.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 137/19.04.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 19.04.2011 Hotararea Consiliului...
... Local 137/19.04.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

386/29.11.2011 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei, in vederea organizarii de catre Municipiul Timisoara a "Galei Sportului Timişorean 2011"

29.11.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 386/29.11.2011 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei, in vederea organizarii de catre Municipiul Timisoara a "Galei Sportului Timişorean 2011" 29.11.2011 Hotararea Consiliului Local 386...
.../29.11.2011 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei, in vederea organizarii de catre Municipiul Timisoara a "Galei Sportului Timişorean 2011" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011-25626/16.11.2011...

Consiliul Local Timișoara

223/28.06.2011 privind aprobarea procedurii de solicitare de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, Ministerului Finanţelor Publice, a compensării, respectiv a stingerii obligaţiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea neprevizionată a preţurilor la combustibil cuvenite conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006

28.06.2011

... plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea neprevizionată a preţurilor la combustibil...
... compensării, respectiv a stingerii obligaţiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea...

Consiliul Local Timișoara

72/01.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany

01.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 72/01.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Fundatiei Serviciilor...
... Sociale Bethany 01.03.2011 Hotararea Consiliului Local 72/01.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011...

Consiliul Local Timișoara

120/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara Aleea Sanatatii nr.15, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Casa Faenza"

29.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 120/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara Aleea Sanatatii nr.15, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011...
..., Asociatiei "Casa Faenza" 29.03.2011 Hotararea Consiliului Local 120/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara Aleea Sanatatii nr.15, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru...

Consiliul Local Timișoara

129/29.03.2011 privind alocarea, pentru anul 2011, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara

29.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 129/29.03.2011 privind alocarea, pentru anul 2011, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara 29.03.2011...
... Hotararea Consiliului Local 129/29.03.2011 privind alocarea, pentru anul 2011, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

169/10.05.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei Oncohelp

10.05.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 169/10.05.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul...
... fiscal 2011, Asociatiei Oncohelp 10.05.2011 Hotararea Consiliului Local 169/10.05.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al...

Consiliul Local Timișoara

117/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Asociatiei "Societatea Romana Speranta"

29.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 117/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal...
... 2011, Asociatiei "Societatea Romana Speranta" 29.03.2011 Hotararea Consiliului Local 117/29.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al...

Consiliul Local Timișoara

149/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Bogdanestilor nr. 4 datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timisoara - CARP

19.04.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 149/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Bogdanestilor nr. 4 datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Casei de Ajutor...
... Reciproc a Pensionarilor Timisoara - CARP 19.04.2011 Hotararea Consiliului Local 149/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Bogdanestilor nr. 4 datorat bugetului local pentru anul...

Consiliul Local Timișoara

150/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald

19.04.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 150/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal...
... 2011, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald 19.04.2011 Hotararea Consiliului Local 150/19.04.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al...