keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

303/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al ciclului de manifestări " Cultura şi protecţia animalelor - un deziderat european şi internaţional"

01.11.2001

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16481/16.10.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... 5.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru manifestările menţionate la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor...

Consiliul Local Timișoara

121/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional " Timişoara muzicală ", ed. XXVI-a, dedicată Centenarului Giuseppe Verdi

03.05.2001

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată...
... aprobă alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de...

Consiliul Local Timișoara

253/18.09.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Simpozionului internaţional omagial de chirurgie şi ortopedie pediatrică "Vasile Fufezan"

18.09.2001

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10755/28.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...
... coorganizator al Simpozionului internaţional omagial de chirurgie şi ortopedie pediatrică "Vasile Fufezan", ce se va desfăşura în 12 şi 13 octombrie 2001, la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02...

Consiliul Local Timișoara

254/18.09.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la acţiunea de constituire a fondului de acordare a premiilor literare ale Uniunii Scriitorilor din România

18.09.2001

..., buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată; În...
... Timişoara în calitate de coorganizator la acţiunea de constituire a fondului de acordare a premiilor literare ale Uniunii Scriitorilor din România. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 30.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02. "Cultură, religie şi...

Consiliul Local Timișoara

324/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Gloriei" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

... Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...
... Proiectului Nr. P08/09/2001 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. Timişoara şi a Indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap.63.02.09...

Consiliul Local Timișoara

325/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Gloriei din municipiul Timişoara"

27.11.2001

... Municipiului Timişoara - Domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
.../2001 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări apă -canal cu contribuţia...

Consiliul Local Timișoara

326/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Agronomiei" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

... Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
...", conform Proiectului Nr. P10/09/2001 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. Timişoara şi a Indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap...

Consiliul Local Timișoara

327/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

... Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriuluui şi patrimoniu, Comisiei...
... Proiectului Nr. P07/09/2001 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. Timişoara şi a Indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap.63.02.09...

Consiliul Local Timișoara

328/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Busuioc" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

... Municipiului Timişoara - Domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... ,conform Proiectului nr. P03/09/2001 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări...

Consiliul Local Timișoara

329/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea de canalizare pe strada Uranus din Municipiul Timişoara"

27.11.2001

... Primarului Municipiului Timişoara- Domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...
... Proiectului nr.P 09/09/2001 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. Timişoara şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09."Lucrări...

Consiliul Local Timișoara

330/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei extindere reţea de apă pe strada Uranus din Municipiul Timişoara

27.11.2001

... Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriuluui şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. Timişoara şi a Indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap.63.02.09 "Lucrări apă-canal cu contribuţia...

Consiliul Local Timișoara

331/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de apă pe str. Armoniei", în Municipiul Timişoara

27.11.2001

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...
... întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări apă -canal cu contribuţia...

Consiliul Local Timișoara

332/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

... - Domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... Proiectului nr. P11/09/2001 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări apă -canal cu...

Consiliul Local Timișoara

333/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Extindere reţea de canalizare pe str. Tibrului" din Municipiul Timişoara

27.11.2001

... - Domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... Proiectului nr. P06/09/2001 întocmit de S.C. "PRO-NA-VER" S.R.L. şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă la prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Cap.63.02.09. "Lucrări apă -canal cu...

Consiliul Local Timișoara

161/12.06.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Campionatelor Naţionale pe echipe la gimnastică artistică - băieţi şi a Memorialului "Cornel Baliţa", ediţia a II-a

12.06.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale...
...: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, Cap. 59.02. " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru activităţile menţionate la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate...

Consiliul Local Timișoara

16/29.01.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Viabilizare terenuri - prin echipare cu utilităţi- în vederea construirii de locuinţe cu credit imobiliar ipotecar prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe " în Timişoara, strada Miloia

29.01.2001

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...
... tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia...

Consiliul Local Timișoara

142/17.05.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la "Sărbătoarea Saltimbancilor"

17.05.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în...
... "Sărbătoarea Saltimbancilor", ce va avea loc în perioada 25 iunie - 2 iulie 2001, la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 150.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret...

Consiliul Local Timișoara

155/12.06.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere canal Zona Lidia- Str. Rapsodiei - Calea Urseni " în Municipiul Timişoara

12.06.2001

... vedere Referatul nr. SC2001-9238/04.06.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... Proiectului nr.LN 044/2001 şi a indicatorilor tehnico-economici care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţie prevăzut la art.1 se face din bugetul local Cap. 63.02.09 "Lucrări apă - canal cu...

Consiliul Local Timișoara

243/18.09.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Modernizarea sistemului de pompare şi tratare a apei la Uzinele 2 - 4 Timişoara, etapa a II-a

18.09.2001

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-11753/13.07.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...
... Consiliului Local al municipiului Timişoara; În baza prevederilor art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere Legea nr.216/2001 a bugetului de stat; În conformitate cu prevederile art. 38 lit (d) şi (m) din...

Consiliul Local Timișoara

104/03.05.2001 privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Consolidare Calea Aradului Timişoara " sector cuprins între Piaţa Mărăşti - intersecţie Calea Circumvalaţiunii - Calea Torontalului"

03.05.2001

... - Calea Torontalului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-6300/23.04.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
.... Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta...

Consiliul Local Timișoara

113/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Concursului Naţional de Dans Sportiv "Cupa Victoria"

03.05.2001

... - 5468/05.04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport...
... Naţional de Dans Sportiv " Cupa Victoria", ediţia a III-a, ce se va desfăşura în perioada 19-20 mai 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă...

Consiliul Local Timișoara

116/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Zilelor Academice Timişene, ediţia a VII-a

03.05.2001

... al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul...
..., ediţia a VII-a, ce se va desfăşura în perioada 24-25 mai 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 70.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la...

Consiliul Local Timișoara

80/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al pliantului şi a casetei promoţionale pentru promovarea proiectului de reconversie a Sinagogii din Cetate în Auditorium

27.03.2001

... pentru studii, progn oze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele...
... Mărăşeşti nr.6) în Auditorium. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 40.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi...

Consiliul Local Timișoara

81/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al concursului de dans sportiv " CUPA ROMANIEI "

27.03.2001

... al Biroului Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru cultura, invatamant, turism si sport din cadrul...
... "CUPA ROMANIEI" ce se va desfasura in data de 07-08 aprilie 2001, la Sala Olimpia din Timisoara. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de...

Consiliul Local Timișoara

85/27.03.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Expozitiei de grup "ATITUDINE 1 " de la galeria "Helios" din Timisoara

27.03.2001

... Avand in vedere Referatul nr.SC2001-2410/19.03.2001 al Biroului Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru cultura...
... calitate de coorganizator al Expozitiei de grup "ATITUDINE 1", ce se va desfasura in perioada 06-21 aprilie 2001 la galeria "Helios" din Timisoara. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 20.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02 "Cultura, religie si alte...