keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

1/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenti

09.01.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenti 09.01.2019...
... Hotararea Consiliului Local 1/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare a bugetului local al Municipiului Timisoara in anul 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenti Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

07.05.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 07.05.2019 Hotararea Consiliului Local 248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019; Având in vedere Adresa nr. 4752 /21.03.2019 însoţită de anexa nr. 5734 /08.04.2019...

Consiliul Local Timișoara

386/25.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.07.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 386/25.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 25.07.2019 Hotararea Consiliului Local 386/25.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
..., sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019; In conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5...

Consiliul Local Timișoara

428/09.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

09.09.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 428/09.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 09.09.2019 Hotararea Consiliului Local 428/09.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si...

Consiliul Local Timișoara

593/26.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

26.11.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 593/26.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 26.11.2019 Hotararea Consiliului Local 593/26.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

23.12.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 23.12.2019 Hotararea Consiliului Local 814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... specialitate nr. SC2019 - 033582/23.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 25.10.2019 Hotararea Consiliului Local 539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

02.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 02.10.2019 Hotararea Consiliului Local 504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si...

Consiliul Local Timișoara

182/23.04.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2018

23.04.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 182/23.04.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2018 23.04.2019 Hotararea Consiliului Local 182/23.04.2019 privind aprobarea contului de executie...
... al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2018 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 8907 / 10.04.2019 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu privind...

Consiliul Local Timișoara

322/14.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA

14.06.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 322/14.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA 14.06.2019 Hotararea Consiliului Local 322/14.06.2019 privind aprobarea bugetului...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

183/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA

23.04.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 183/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA 23.04.2019 Hotararea Consiliului Local 183/23.04.2019 privind aprobarea...
... bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 8099/02.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare...

Consiliul Local Timișoara

423/03.08.2019 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati culturale nonprofit de interes local, in anul 2019

03.08.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 423/03.08.2019 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati culturale nonprofit de interes local, in anul 2019 03.08.2019...
... Hotararea Consiliului Local 423/03.08.2019 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati culturale nonprofit de interes local, in anul 2019 Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

481/26.09.2019 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pe anul 2019

26.09.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 481/26.09.2019 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pe anul 2019 26.09.2019...
... Hotararea Consiliului Local 481/26.09.2019 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pe anul 2019 Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

333/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică

14.06.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 333/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul...
... programelor sportive de utilitate publică 14.06.2019 Hotararea Consiliului Local 333/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi...

Consiliul Local Timișoara

449/09.09.2019 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timişoara

09.09.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 449/09.09.2019 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de...
... dezvoltare a municipiului Timişoara 09.09.2019 Hotararea Consiliului Local 449/09.09.2019 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a...

Consiliul Local Timișoara

566/12.11.2019 privind aprobarea Listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2020, în baza Legii 34/1998

12.11.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 566/12.11.2019 privind aprobarea Listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2020, în...
... baza Legii 34/1998 12.11.2019 Hotararea Consiliului Local 566/12.11.2019 privind aprobarea Listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă...

Consiliul Local Timișoara

42/05.02.2019 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente anului 2017, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populatie

05.02.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 42/05.02.2019 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente anului 2017, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei...
... termice în sistem centralizat, către populatie 05.02.2019 Hotararea Consiliului Local 42/05.02.2019 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente anului 2017, din prestarea serviciului public de producţie...

Consiliul Local Timișoara

332/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive de drept public, unităţi şi instituţii de învăţământ, alte organizaţii sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică

14.06.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 332/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive de drept public, unităţi şi instituţii de învăţământ, alte organizaţii...
... sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică 14.06.2019 Hotararea Consiliului Local 332/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive de drept public...

Consiliul Local Timișoara

492/02.10.2019 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

02.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 492/02.10.2019 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare...
... a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie 02.10.2019 Hotararea Consiliului Local 492/02.10.2019 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea...

Consiliul Local Timișoara

536/25.10.2019 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii şi organizaţii fară scop patrimonial, pe anul 2019

25.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 536/25.10.2019 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri...
... sportive, asociatii şi organizaţii fară scop patrimonial, pe anul 2019 25.10.2019 Hotararea Consiliului Local 536/25.10.2019 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de...

Consiliul Local Timișoara

376/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local in vederea dezvoltarii de proiecte/programe de implicare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara

15.07.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 376/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local in vederea dezvoltarii de proiecte/programe de...
... implicare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara 15.07.2019 Hotararea Consiliului Local 376/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

498/02.10.2019 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2020

02.10.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 498/02.10.2019 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu...
... personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2020 02.10.2019 Hotararea Consiliului Local 498/02.10.2019 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

329/14.06.2019 privind aprobarea sumelor alocate în anul 2019 asociaţiilor şi fundaţiilor cuprinse în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 684/12.12.2018, care beneficiază de subvenţii în baza Legii nr. 34/1998, ca urmare a aprobării bugetului local al municipiului Timişoara

14.06.2019

... subvenţii în baza Legii nr. 34/1998, ca urmare a aprobării bugetului local al municipiului Timişoara 14.06.2019 Hotararea Consiliului Local 329/14.06.2019 privind aprobarea sumelor alocate în anul 2019 asociaţiilor şi fundaţiilor cuprinse în Anexa nr...
.... 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 684/12.12.2018, care beneficiază de subvenţii în baza Legii nr. 34/1998, ca urmare a aprobării bugetului local al municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

328/14.06.2019 privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" - Timisoara, str. Gh. Dima nr.5

14.06.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 328/14.06.2019 privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu...
... conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori...

Consiliul Local Timișoara

178/11.04.2019 privind aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME - in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3), finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, şi alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect

11.04.2019

... (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3), finanţat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, şi alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect 11.04.2019 Hotararea Consiliului Local 178/11.04.2019 privind aprobarea participării...
... alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-8446/04.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului...