keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 23.02.2018 Hotararea Consiliului Local 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018...
... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si...

Consiliul Local Timișoara

421/13.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

13.09.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 421/13.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 13.09.2018 Hotararea Consiliului Local 421/13.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

644/03.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

03.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 644/03.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 03.12.2018 Hotararea Consiliului Local 644/03.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... cu nr. SC2018 - 28728/03.12.2018 al Directiei Economice - Serviciul Buget si prin Expunerea de motive nr.SC2018 - 28728/03.12.2018; Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.12.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018...

Consiliul Local Timișoara

395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

27.07.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 27.07.2018 Hotararea Consiliului Local 395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

19.10.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 19.10.2018 Hotararea Consiliului Local 483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

30.10.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 30.10.2018 Hotararea Consiliului Local 556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
.... SC2018 - 25171/26.10.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

474/25.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

25.09.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 474/25.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 25.09.2018 Hotararea Consiliului Local 474/25.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Comisiei pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si...

Consiliul Local Timișoara

270/22.05.2018 privind aprobarea desfăşurării unei selecţii ulterioare în vederea acordării de subvenţii din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2018, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie

22.05.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 270/22.05.2018 privind aprobarea desfăşurării unei selecţii ulterioare în vederea acordării de subvenţii din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care înfiinţează şi...
... administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2018, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie 22.05.2018 Hotararea Consiliului Local 270/22.05.2018 privind aprobarea desfăşurării unei selecţii ulterioare în vederea...

Consiliul Local Timișoara

620/28.11.2018 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

28.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 620/28.11.2018 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 28.11.2018 Hotararea Consiliului Local 620/28.11.2018 pentru...
... respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018 - 28191/26.11.2018, privind oportunitatea...

Consiliul Local Timișoara

104/23.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA

23.02.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 104/23.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA 23.02.2018 Hotararea Consiliului Local 104/23.02.2018 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 4280 /22.02.2018, privind oportunitatea proiectului de...

Consiliul Local Timișoara

287/22.05.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA

22.05.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 287/22.05.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA 22.05.2018 Hotararea Consiliului Local 287/22.05.2018 privind aprobarea...
... bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-10900/10.05.2018 privind Oportunitatea proiectului de hotarare a...

Consiliul Local Timișoara

701/20.12.2018 privind validarea „Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1635 din 13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018"

20.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 701/20.12.2018 privind validarea „Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1635 din 13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018" 20.12.2018 Hotararea Consiliului...
... Local 701/20.12.2018 privind validarea „Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1635 din 13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere...

Consiliul Local Timișoara

272/22.05.2018 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

22.05.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 272/22.05.2018 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 22.05.2018 Hotararea Consiliului...
... Local 272/22.05.2018 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere...

Consiliul Local Timișoara

394/17.07.2018 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2018

17.07.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 394/17.07.2018 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2018 17.07.2018 Hotararea...
... Consiliului Local 394/17.07.2018 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in...

Consiliul Local Timișoara

344/22.06.2018 privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018

22.06.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 344/22.06.2018 privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018 22.06.2018...
... Hotararea Consiliului Local 344/22.06.2018 privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018 Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

530/24.10.2018 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru Arhiepiscopia Timisoarei privind obiectivul Parohia Sfantul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca, nr.24, Zona Soarelui, Timisoara

24.10.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 530/24.10.2018 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru Arhiepiscopia Timisoarei privind obiectivul Parohia Sfantul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca, nr.24, Zona...
... Soarelui, Timisoara 24.10.2018 Hotararea Consiliului Local 530/24.10.2018 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru Arhiepiscopia Timisoarei privind obiectivul Parohia Sfantul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca...

Consiliul Local Timișoara

251/18.05.2018 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabila incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii fara scop patrimonial, pe anul 2018

18.05.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 251/18.05.2018 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabila incheiate intre Municipiul Timisoara si...
... structuri sportive, asociatii fara scop patrimonial, pe anul 2018 18.05.2018 Hotararea Consiliului Local 251/18.05.2018 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de...

Consiliul Local Timișoara

315/15.06.2018 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populatie

15.06.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 315/15.06.2018 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a...
... energiei termice în sistem centralizat, către populatie 15.06.2018 Hotararea Consiliului Local 315/15.06.2018 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de...

Consiliul Local Timișoara

684/12.12.2018 privind aprobarea listei asociatiilor, fundatiilor si cultelor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al municipiului Timisoara pentru acordarea de servicii de asistenta sociala in anul 2019, in baza Legii nr. 34/1998

12.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 684/12.12.2018 privind aprobarea listei asociatiilor, fundatiilor si cultelor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al municipiului Timisoara pentru acordarea de servicii de asistenta sociala in anul...
... 2019, in baza Legii nr. 34/1998 12.12.2018 Hotararea Consiliului Local 684/12.12.2018 privind aprobarea listei asociatiilor, fundatiilor si cultelor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al municipiului Timisoara pentru acordarea de...

Consiliul Local Timișoara

271/22.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local in vederea dezvoltarii de proiecte/programe de implicare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara

22.05.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 271/22.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local in vederea dezvoltarii de proiecte/programe de...
... implicare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara 22.05.2018 Hotararea Consiliului Local 271/22.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

164/03.04.2018 privind modificarea componentei Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, buget, finante, impozite si taxe si a componentei Comisiei 5 - pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara

03.04.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 164/03.04.2018 privind modificarea componentei Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, buget, finante, impozite si taxe si a componentei Comisiei 5 - pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala...
..., turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara 03.04.2018 Hotararea Consiliului Local 164/03.04.2018 privind modificarea componentei Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, buget, finante, impozite si taxe si a...

Consiliul Local Timișoara

610/16.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2019

16.11.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 610/16.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu...
... personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2019 16.11.2018 Hotararea Consiliului Local 610/16.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

336/22.06.2018 privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, în baza Legii nr. 34/1998, rezultată ca urmare a desfăşurării unei selecţii ulterioare în anul 2018

22.06.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 336/22.06.2018 privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, în...
... bugetul local al Municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, în baza Legii nr. 34/1998, rezultată ca urmare a desfăşurării unei selecţii ulterioare în anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

156/03.04.2018 privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47

03.04.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 156/03.04.2018 privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M...
... la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 03.04.2018 Hotararea Consiliului Local 156/03.04.2018 privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul...

Consiliul Local Timișoara

685/12.12.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate

12.12.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 685/12.12.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente...
... privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare...