keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 99/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 99/23.02.2018
privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-2838/08.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2838/08.02.2018, al Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Primăria Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2838/08.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.60/21.02.2017;
În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Locuinţe;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: LISTA_PRIORITATI.pdf

LISTA PRIORITATI - ANUL 2018 Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total 1|CHIE MARIN DO696-428 24.02.1996 33 21 54 2|FEDOREAC VASILE ADRIAN DO698-417 12.03.1998 32 19 SI 3|CALES DUMITRU DO6X-1915 14.03.2002 36 15 51 4|SAVA MIMI LAURA DO699-1085 06.08.1999 32 18 50 S|STEFAN FANICA D82003-2402 22.04.2003 36 14 50 6|GORBE AUREL DO696-2391 29.10.1996 26 21 47 7|CSIZSEC CRISTINA DO698-391 09.04.1998 28 19 47 8|NEAGA NECULAI D72002-8419 24.09.2002 32 15 47 9|KIBEDI FLORENTINA D82003-4867 17.12.2003 33 14 47 10|DURA MARIAN VIOREL D82004-4943 04.08.2004 34 13 47 11|LUNGU CATALIN DANIEL D72006-7607 14.12.2006 36 11 47 12|TAUTEANU MIHAELA ELENA D72009-2308 19.03.2009 39 8 47 13|BRICA MARIA DO697-1240 22.05.1997 26 20 46 14|CORNEA ILEANA D82005-4821 22.09.2005 34 12 46 15|WRBITSKY KOLOZSI GABRIEL EMERIC DO697-1750 18.09.1997 25 20 45 16|KOSKA GEORGETA PA8X-4397 14.12.2000 28 17 45 17|FOAME ANDRA LAURA CT2014-2213 08.05.2014 42 3 45 18|GLAT VERONICA DO696-2097 04.10.1996 23 21 44 19JAMARIEI CARMEN D72002-10222 03.12.2002 29 15 44 20| TOBA CORINA D72008-2516 11.04.2008 35 9 44 21|ROMANESCU PARASCHIVA DP2010-214 21.01.2010 35 8 43 22|BUDA DORINA DO698-1609 21.12.1998 23 19 42 23|LUKACS ALINA MONICA D82002-1960 20.12.2002 27 15 42 24|BADEA IOANA D72007-392 24.01.2007 31 11 42 25|STIUBE GABRIEL D72008-4441 04.07.2008 33 9 42 26|POP MARIA DP2012-3950 26.06.2012 37 5 42 27|TANASIE VICTORIA DO695-3182 08.08.1995 19 22 41 28|JIANU MARIN DO696-258 01.02.1996 19 22 41 29|DAB STEFAN DO697-576 10.03.1997 21 20 41 30JALBU TEODORA DO6X2-1925 14.03.2002 26 15 41 31|BACOSCA CECILIA D72002-3887 10.05.2002 26 15 41 32|BANDIU LEMUEL SAMUEL D82003-301 28.01.2003 26 15 41 33|MAIER AUREL D82003-3971 11.06.2003 27 14 41

34JCORNEANU DOMITRU EUGEN D82003-9338 02.12.2003 27 14 41 35|ARDELEAN GHEORGHE D72004-5729 28.09.2004 28 13 41 36|MULLER ELENA D82007-2989 03.07.2007 31 10 41 37|AIRINEI VIOREL D72007-4130 06.08.2007 31 10 41 38|/TODOR RAFAEL CT2014-3191 01.07.2014 38 3 41 39|CRET NICOLETA CT2015-4761 15.07.2015 39 2 41 40|NECHIFOR COCUTA ELENA DO6X-3633 14.04.2000 23 17 40 41 |CIURARIU DORINA DO6X1-5476 12.09.2001 24 16 i) 42|BALNOJAN ELISABETA D82002-1721 18.12.2002 25 15 40 43|ROTARIU RODICA D82003-1810 25.03.2003 26 14 40 44|IAKAB IOSIF D82003-4885 11.07.2003 26 14 40 45|IORDACHE MIRCEA D72007-3792 23.07.2007 30 10 40 46|FLOREA IONELA GABRIELA CT2014-173 21.01.2014 36 4 40 47|RADU NICOLETA LOREDANA DO695-3568 25.09.1995 17 22 39 48|CICOARE MARIA PA8X-2757 13.09.2000 22 17 39 49|GRADINARU MARICICA DO6X1-2027 15.03.2001 23 16 39 50|DOBOS MARIA DO6X2-188 23.01.2002 23 16 39 51|NAN ILEANA D72002-4270 21.05.2002 24 15 39 52|MIHAI MONICA D82003-9382 03.12.2003 25 14 39 53|NICOLICI NICOLETA D72004-2565 05.04.2004 26 13 39 54|CIAUSU ROXANA DP2009-10638 03.11.2009 31 8 39 55JONUT VIORICA DP2011-3629 10.06.2011 33 6 39 56|ALEXA VOICHITA CT2015-1793 24.03.2015 37 2 39 57|PALADE RAHELA ANISOARA CT2015-6846 21.10.2015 37 2 39 58| BOGDAN LIDIA CAMELIA CT2016-6012 24.10.2016 38 1 39 59|RUSU FLORENTINA ANDREEA CT2017-6612 30.10.2017 39 0 39 60|BUTARU LIVIA SC098-4468 03.04.1998 19 19 38 61|DOBOS ANGELICA DO698-1387 09.11.1998 19 19 38 62|GAICI GORDANA DELIA D72002-4521 28.05.2002 23 15 38 63|ALBU GHERGHINA D82002-302 07.10.2002 23 15 38 64|LEACH TANASE LACRAMIOARA CODRUTA D82005-2284 24.05.2005 26 12 38 65|STANESCU RAMONA PORTOCALA D82005-5611 03.11.2005 26 12 38 66|MARTOCIAN LAURA GEANINA D72009-12276 11.12.2009 30 8 38 67|DUTCA NARCISA MARINELA CT2017-2433 06.04.2017 38 0 38 68|GALAN FLORIN DO6X1-1729 27.02.2001 21 16 37 69|ZAKAR MIRCEA DO6X-1911 06.03.2001 21 16 37 70JKOVACS PAUL PA8X-1855 13.07.2001 21 16 37 71|BOTIU LENA DO6X2-138 18.01.2002 21 16 37 72|MUCENICU RODICA D72002-6127 08.07.2002 22 15 37

73|TIRZIU IONELA ADELINA D82002-561 29.10.2002 22 15 37 74|GHERASA DORIN D82003-2371 21.04.2003 23 14 37 75|STOICA GHEORGHE D72005-1704 22.03.2005 25 12 37 76|GENDELON GIANINA D72008-8825 17.12.2008 28 9 37 77|REMES IOAN D72009-1415 19.02.2009 29 8 37 78|RADU COSMIN ADRIAN DP2010-5959 28.06.2010 30 7 7 79|IGAS NICOLETA LUMINITA DP2010-8441 07.10.2010 30 7 37 80JIENCI VASILICA LAVINIA DP2012-6085 28.09.2012 32 5 37 81|COSTEA ANA DO6X-2051 25.02.2000 19 17 36 82JOLARU SOFRONIEA PA8X-1221 27.06.2000 19 17 36 83|PANAITE CONSTANTIN D72002-10093 21.11.2002 21 15 36 84|MAGDIN DANIEL COSMIN D72003-25 08.01.2003 21 15 36 85|OBRISTE MIRELA CARMEN D82004-5906 15.09.2004 23 13 36 86|PETREA CRISTIAN DP2009-12213 10.12.2009 28 8 36 87|NOVACOVICIU CRISTINA AURICA DP2010-8096 24.09.2010 29 7 36 88|CUC ANA MARIA LOREDANA DP2011-4280 06.07.2011 30 6 36 89JRAMETEA CARMEN DP2012-6668 22.10.2012 31 5 36 90|FARCAS LIVIA MARINELA CT2014-1443 26.03.2014 33 3 36 91|FIRA CLAUDIA RAMONA CT2014-4750 15.09.2014 33 3 36 92|JAVAHER-RASHIDI LAURA MARIA CT2014-5665 28.10.2014 33 3 36 93 ||FINTINEANU OANA ANA MARIA CT2016-7142 14.12.2016 35 1 36 94|FERNBACHER LUCICA MONICA CT2017-6820 06.11.2017 36 0 36 95|KOVACS LILIANA DO697-1705 11.09.1997 15 20 35 96|NOVACOVICI VERONICA DO799-3618 29.09.1999 17 18 35 97|CALDARAS AUREL DO6X1-2048 16.03.2001 19 16 35 98|RADU FLOAREA D82003-5561 25.07.2003 21 14 35 99|DOBRESCU ELISABETA D82003-5914 05.08.2003 21 14 35 100|SALAK DANUTA D72004-3335 05.05.2004 22 13 35 101|CHIRCA ELENA D82005-3907 05.08.2005 23 12 Ss 102|PIRVU IRINA LILIANA D72009-4676 04.06.2009 27 8 35 103|CSENDES ZOLTAN CT2015-2311 14.04.2015 33 2 35 104|DRAGULESCU-CERCEL SIMONA CT2015-3980 22.06.2015 33 2 35 105|CSEKI IZABELLA CT2015-6237 22.09.2015 33 2 35 106|MACAI ALINA MONICA CT2016-33 11.01.2016 33 2 35 107|SILVESTRU MARIO CT2016-6903 29.11.2016 34 1 35 108|NASTASE VASILE CT2016-6930 05.12.2016 34 1 35 109|ALAS FLORIN DO697-1598 03.05.1997 14 20 34 110|LUCACIU DOINA D72002-6989 05.08.2002 19 15 34 111|RUS ADINA LIDIA D72005-5862 13.12.2005 22 12 34

112|NICA ANAMARIA D72008-7406 12.11.2008 25 9 34 113|BUNDURUS DOREL IOAN DP2010-5234 03.06.2010 27 7 34 114|KEREKES SILVIA CT2013-1232 05.02.2013 29 5 34 115|POPA CRISTIAN CT2014-6212 19.11.2014 31 3 34 116|TILICA DANIELA ILEANA CT2015-6561 07.10.2015 32 2 34 117|MUNTEAN CONSTANTA CLAUDIA CT2016-113 14.01.2016 32 2 34 118|IBIS MADONA VANESSA CT2017-7083 17.11.2017 34 0 34 119|ANDREI VIOREL DO6X1-353 18.01.2001 16 17 33 120|STRIMBEANU MITRUTA DO6X1-2743 08.05.2001 17 16 33 121|CHILIE FANICA CATALIN D82004-1111 19.02.2004 20 13 33 122|CUC VIOREL D72006-1945 24.03.2006 22 11 33 123|DAN CORNEL D72006-7200 29.11.2006 22 11 33 124|LUCACI DANIELA DP2010-6149 06.07.2010 26 7 33 125|TROFIN ANISOARA DP2012-3782 18.06.2012 28 5 33 126|OTVOS MAGDOLNA DP2012-4387 17.07.2012 28 5 33 127|SUCIU SIMONA CT2013-2434 15.05.2013 29 4 33 128|ICHIM LUCRETIA CT2014-4213 19.08.2014 30 3 33 129|VINTAN ELISABETA CT2015-424 27.01.2015 30 3 33 130|FRANCZEN CLAUDIA CATALINA CT2015-2042 30.03.2015 31 2 33 131|NISTOR ANDREEA CT2015-5420 13.08.2015 31 2 33 132|BAITAR ZORANA CT2016-6424 07.11.2016 32 1 33 133|CIRNEALA FLORIN RICA CT2016-6590 15.11.2016 32 1 33 134|VIGH SIMONA CT2017-4960 02.08.2017 33 0 33 135 |JUSCA EMANUEL ROMULUS CT2017-5533 11.09.2017 33 0 33 136 | JUSCA IOAN ALIN CT2017-5534 11.09.2017 33 0 3 137 |KOVACS LADISLAU D82004-7427 10.12.2004 19 13 32 138|PINZARI EUGENIA D82005-125 14.01.2005 19 13 32 139|CIOAIA MARIA D82007-3884 09.10.2007 22 10 32 140|DARMON FELICIAN CRISTIAN CT2013-4215 05.09.2013 28 4 32 141|BENGHIU MADALINA ANDREEA CT2014-4288 21.08.2014 29 3 32 142|FILIMON CRISTIAN CT2015-571 30.01.2015 29 3 32 143|PETROV ANA MARIA CT2015-6452 01.10.2015 30 2 32 144|CRACIUNEL RODICA CT2017-1098 21.02.2017 32 0 32 145|GHINUTA ANCUTA ELENA CT2017-6314 18.10.2017 32 0 32 146 |CEAFALAU SANDEL DO6X-2798 21.03.2000 14 17 31 147|NEDA BISERCA D72002-6112 08.07.2002 16 15 31 148|PETRASCU PAUL D82002-1738 19.12.2002 16 15 31 149|LUDINAS ZAHARIA D72005-1606 17.03.2005 19 12 31 150|NISTOR ANA MARIA D82006-579 21.03.2006 20 11 31 Siu la VI CC 4

151|MUCENICU OVIDIU CIPRIAN D82007-1020 20.03.2007 21 10 31 152|NOVACOVICIU AUREL D72009-1233 12.02.2009 23 8 31 153|DAMIAN ANA MIHAELA DP2010-5887 22.06.2010 24 7 31 154|TACOB IULIAN CT2014-368 28.01.2014 27 4 31 155 |JITIANU IULIANA CT2015-4876 20.07.2015 29 2 31 156|CHITU MIHAELA ALINA CT2015-5599 21.08.2015 29 2 31 157|LARION ANA CT2015-6590 07.10.2015 29 2 31 158|TICANET ADRIANA COSMINA CT2015-6672 25.11.2015 29 2 31 159|DURAC CLAUDIA CT2016-1148 04.03.2016 30 1 31 160|VERES VIORICA DOINA CT2016-1761 31.03.2016 30 1 31 161|BERENEANT LAURA LIDIA CT2016-3316 10.06.2016 30 1 31 162|MEGHES CONSTANTIN CT2016-3515 22.06.2016 30 1 31 163|CANDOI LIVIU CRISTIAN CT2016-5884 18.10.2016 30 1 31 164|BUCSA ALISA ADRIANA CT2017-6447 24.10.2017 31 0 31 165|GABOR LEONARDO DT2006-1556 09.03.2006 19 11 30 166|MARIN IONUT D82009-75 17.02.2009 22 8 30 167|DIACONU AURELIAN DP2010-857 27.01.2010 22 8 30 168|ISFAN VALENTINA MARINELA DP2010-2113 25.02.2010 23 Z 30 169|BOZSODI ESZTER AURORA DP2011-7402 23.11.2011 24 6 30 170|SZUCS LUCIANA DP2012-4411 18.07.2012 25 5 30 171|MORICZ RODICA ELISABETA CT2014-3656 18.07.2014 27 3 30 172|BUTARITA DANIELA MARIA CT2014-4290 21.08.2014 27 3 30 173|LUPSAN IERONIM CT2014-5378 14.10.2014 27 3 30 174|BEJAN CRINA CT2015-2156 03.04.2015 28 2 30 175|CRISTA ANDREEA MIHAELA CT2015-5516 18.08.2015 28 2 30 176|NECHITOI VIOLETA MARIA CT2015-6247 23.09.2015 28 2 30 177|ADAM CRISTINA CT2015-7849 27.11.2015 28 2 30 178|AIOANEI FLORENTINA MIHAELA CT2016-79 13.01.2016 28 2 30 179|AVRAMESCU ALINA ADRIANA CT2016-6061 25.10.2016 29 1 30 180|PARASCHIV IOANA IULIANA CT2016-6667 18.11.2016 29 1 30 181|SACHELARIDI ANA MARIA NARGHITA CT2016-7145 14.12.2016 29 d 30 182|CONSTANTINESCU MIRELA IONELA CT2017-2038 24.03.2017 30 0 30 183|GEORGE CONSTANTIN CT2017-2154 29.03.2017 30 0 30 184|BUGARSKY DANA CT2017-5377 30.08.2017 30 0 30 185| ESCARIU EVDOCHIA CT2017-7197 24.11.2017 30 0 30 186|COSTIN DORIN D82006-126 26.01.2006 17 12 29 187|BOLBOS GRIGORE D72008-8385 09.12.2008 20 9 29 188|ZLOTAR ILIE D72009-1642 26.02.2009 21 8 29 189|LAZAR TRANDAFIR DP2010-6366 15.07.2010 22 7 29

190|GALEA MARIA CT2014-3136 27.06.2014 26 3 29 191|PATER ANTON CT2014-4772 16.09.2014 26 3 29 192|CAMPAN MONICA CT2015-2116 01.04.2015 27 2 29 193|ANGHEL EMILIAN TRAIAN CT2015-8030 10.12.2015 27 2 29 194|MUNTEANU STEFAN BOGDAN CT2015-8046 11.12.2015 27 2 29 195|PRISECARIU LUCICA CT2016-543 08.02.2016 27 2 29 196|IEPURE FLORENTINA LENUTA CT2016-2670 10.05.2016 28 1 29 197|NICOLIN LOREDANA NINA CT2016-5743 12.10.2016 28 1 29 198|SAVA MIRCEA CT2017-1261 28.02.2017 29 0 29 199|BOJKINK EUGENIA ELENA CT2017-2502 10.04.2017 29 0 29 200/VARNICERU MARIA CAMELIA CT2017-3303 16.05.2017 29 0 29 201JCITOTEANU NARCISA MIRELA CT2017-5100 11.08.2017 29 0 29 202|IOSIN ALICE EMANUELA CT2017-6381 18.10.2017 29 0 29 203|CRET FLORIN CT2017-6586 27.10.2017 29 0 29 204|BOTI STELA CT2017-7112 21.11.2017 29 0 29 205|TIMIS ADINA SICA CT2017-7593 21.12.2017 29 0 29 206|DRAGAN ROBERT. D72008-6879 23.10.2008 19 9 28 207|PINTIUTA REMUS ADRIAN D82008-3218 10.12.2008 19 9 28 208|GURGUI ION D72009-714 25.02.2009 20 8 28 209|RUSU ADRIANA DP2012-1712 19.03.2012 23 5 28 210|MARCOV MILOS SC2012-17586 26.07.2012 23 5 28 211|DANO MIHAELA DP2013-149 15.01.2013 23 5 28 212|NEGRU ALEXANDRA Ct2014-6088 14.11.2014 25 3 28 213|BOTI RALUCA DANEILA CT2016-1837 05.04.2016 27 1 28 214|ARDELEAN CRISTINA MIHAELA CT2016-2114 13.04.2016 27 1 28 215|MUT ALEXANDRA CT2016-2248 18.04.2016 27 1 28 216|CIRNEALA VIORICA CT2016-5913 19.10.2016 27 1 28 217|BADU MARIANA VERONICA CT2017-1920 21.03.2017 28 0 28 218|ALBU CRISTIAN FLORIN CT2017-2056 27.03.2017 28 0 28 219|VARGA DEZIDERIU D82004-6705 26.10.2004 14 13 27 220|TONAS LADISLAU LUDOWIC D72006-2577 19.04.2006 16 11 27 221|RADULESCU LILIANA SIMONA D72006-6863 20.11.2006 16 11 27 222|CIUR DANA MARIANA D82006-4344 30.11.2006 16 11 27 223|CIOABA GABRIELA D72007-3418 06.07.2007 17 10 27 224|HAMZO ANDREI DP2010-3682 14.04.2010 20 7 27 225|BOTGROS GHEORGHE D72011-8018 16.12.2011 21 6 27 226|COZMA CLAUDIA DANIELA DP2012-180 17.01.2012 21 6 27 227|KRAMER GABRIELA ELISABETA DP2012-2538 26.04.2012 22 3 27 228|BADEA CRISTINA IOANA CT2014-2774 05.06.2014 24 3 27 > fr See ii

229|LUPU NICOLAE CT2014-4788 16.09.2014 24 3 27 230|VIERIU JENICA CT2014-5847 06.11.2014 24 3 27 231|CRETU MIHAI CT2015-1310 02.03.2015 Z5 2 27 232|MOLNAR CRISTINA CT2015-1892 24.03.2015 25 2 27 233|BIRI SUNITA CT2015-5482 17.08.2015 25 2 27 234|MUSTETI VALENTINA IONELA CT2015-8075 14.12.2015 25 2 27 235|NOVACOVICI MARIA CT2016-6018 24.10.2016 26 1 27 236|COVACIU LOREDANA MARIA CT2017-679 02.02.2017 26 1 27 237|STINGA RALUCA ADRIANA CT2017-930 14.02.2017 27 0 27 238|STATE MARIANA CT2017-3087 08.05.2017 27 0 27 239|SCHIPOR MARINELA CARMEN CT2017-3214 11.05.2017 27 0 27 240|MICHI STEFAN MARIUS CT2017-5668 18.09.2017 27 0 27 241|PETROVICI VERONICA CT2017-6493 25.10.2017 27 0 27 242|CHIRA RALUCA ADRIANA CT2017-6790 03.11.2017 27 0 27 243|MAN LOREDANA NINETA CT2017-7135 21.11.2017 27 0 27 244|ENUS ELENA ZINICA D72007-1409 13.03.2007 16 10 26 245|BORBELI NICOLA DP2010-2108 25.02.2010 19 7 26 246|RABAN GHEORGHE IOAN CT2014-1211 17.03.2014 23 3 26 247|REMENYI CORNEL CT2014-5107 02.10.2014 23 3 26 248|LINGURAR RAMONA CT2014-5454 16.10.2014 23 3 26 249|CZINE JENI CT2014-5546 21.10.2014 23 3 26 250|BLANDU MARIAN DORU CT2014-6325 24.11.2014 23 3 26 251|SCHEIN RODICA CT2015-789 10.02.2015 24 2 26 252 |IMIREANU SORINEL DANIEL CT2015-2158 03.04.2015 24 2 26 253|ZSIGO FLORENTINA CT2015-4976 22.07.2015 24 2 26 254|NAGY-VERDETE GIORGIANA ANGELA CT2016-2432 25.04.2016 25 1 26 255|RUSCA CRISTINA FLORENTINA CT2016-6161 28.10.2016 25 26 256|AVADANEI VIOREL CT2016-6630 16.11.2016 25 1 26 257|MUNTEANU CALIN MARIAN CT2016-6697 21.11.2016 x 1 26 258|HERKUCZ ANAMARIA CT2017-2046 24.03.2017 26 0 26 259|IVAN ILEANA CT2017-6512 25.10.2017 26 0 26 260|CODITA DENISA CRISTINA CT2017-6562 26.10.2017 26 0 26 261|JUDELE VIOREL CT2017-6667 31.10.2017 26 0 26 262|GABOR ZOLTAN CT2017-6722 01.11.2017 26 0 26 263|BIGU CONSTANTIN D82006-4195 16.11.2006 14 11 25 264|HUTANU CONSTANTIN D72008-6202 29.09.2008 16 9 25 265|AVRAM MARIA MARCELA CT2014-5401 15.10.2014 22 3 25 266|MARZA MARIA CT2014-5623 24.10.2014 22 3 25 267|SLATARU ANDREEA CT2015-6600 08.10.2015 23 2 25 > 7 a (oi

268|BALAN FLORICA MARIOARA CT2015-8175 17.12.2015 23 2 25 269|BARBULOVIC BEATRICE LOREDANA CT2016-2960 23.05.2016 24 1 25 270|BOTANCEI OANA IOANA CT2016-3819 16.07.2016 24 1 25 271|GOIAN CECILIA CT2016-5040 08.09.2016 24 1 25 272|MATHEIS ALEXANDRU CT2016-5262 21.09.2016 24 1 25 273| ANDRONIC RADU CT2017-1091 21.02.2017 25 0 25 274|VARSENDAN PETRU MARCEL CT2017-1882 20.03.2017 25 0 25 275|COJOACA OANA ALEXANDRA CT2017-4711 20.07.2017 25 0 25 276|VICOL EVA ROZALIA CT2017-6745 02.11.2017 25 0 25 277|BULETIC ILEANA D72006-239 18.01.2006 12 12 24 278JOCHIANU ANGELICA MONICA DP2012-3457 01.06.2012 19 5 24 279|CRISTEA DUMITRU ADRIAN CT2014-4347 25.08.2014 21 3 24 280|PASCA ADRIAN DUMITRU CT2014-5306 10.10.2014 21 3 24 281|GALEA ALEXANDRU CT2014-6107 14.11.2014 21 3 24 282|MACOVEI VIORICA CT2015-96 15.01.2015 21 3 24 283|BEJAN LUMINITA CT2015-1135 23.02.2015 22 2 24 284|BEJAN RITA CT2015-1137 23.02.2015 22 2 24 285|PETRESCU PETRU CT2015-5706 27.08.2015 22 2 24 286|GEORGE ELENA CT2015-6177 21.09.2015 22 2 24 287|URSU DANA DORINA CT2016-727 16.02.2016 23 1 24 288|SURDU ELENA CT2016-2317 20.04.2016 23 1 24 289|ARDELEAN MADALINA PETRONELA CT2016-3794 05.07.2016 23 1 24 290|GHIEBAURA REBECA CT2016-6771 24.11.2016 23 1 24 291|CIRPACI MANDITA CT2017-80 10.01.2017 23 1 24 292|UTOIU CONSTANTIN EMILIAN CT2017-719 03.02.2017 23 1 24 293|CIOVIRNACHE ADRIAN CT2017-2392 05.04.2017 24 0 24 294|SZABO SUZANA ISABELA CT2017-3277 15.05.2017 24 0 24 295|BACRIS RAMONA FLORINA CT2017-4231 28.06.2017 24 0 24 296|HOLEAC MELANIA NARCISA CT2017-5473 05.09.2017 24 0 24 297|CIMPAN LUMINITA CT2017-5922 29.09.2017 24 0 24 298|MIHAI VASILE CT2017-6003 04.10.2017 24 0 24 299|PARADICZA IONELA RAMONA DP2012-3568 07.06.2012 18 3 23 300|BADEA RAMONA ALINA CT2014-90 15.01.2014 19 4 23 301|HAPAU VASILE CT2014-1695 10.04.2014 20 3 23 302|KOLANYOS NICOLETA MAGDALENA CT2014-4142 12.08.2014 20 3 23 303|STEFAN CONSTANTIN CT2014-6367 26.11.2014 20 3 23 304[NOVACONI ADRIANA CT2015-85 13.01.2015 20 3 23 305|IANOS CLAUDIA MARIA CT2015-3546 04.06.2015 21 2 23 306|CURELEA ION CT2015-3694 10.06.2015 21 2 23

307|RANCOV ELISEI-DRAGOMIR CT2015-5090 28.07.2015 21 2 23 308|DUMA ADRIAN RAUL CT2015-6158 18.09.2015 21 2 23 309|AXINI ELENA CT2015-7648 20.11.2015 21 2 23 310|PITUC VASILE CT2015-7968 07.12.2015 21 2 23 311|NICULA CRISTINA CT2015-8009 09.12.2015 ŞI 2 23 312|KOINOK ANDREI STEFAN CT2016-318 27.01.2016 21 23 313|JURCA SEBASTIAN CT2016-1565 23.03.2016 22 1 23 314|BURCSA MINDRA CT2016-1733 30.03.2016 22 1 23 315|HAJDU ILONA CT2016-4779 25.08.2016 22 1 23 316|FARKAS ROZALIA CT2016-6042 25.10.2016 22 1 23 317|COMAN VALENTIN CT2016-6557 15.11.2016 22 1 23 318|JAMAL EDDIN MOH FARES CT2017-1337 02.03.2017 23 0 23 319|SUCIU NICOLAE CT2014-6439 28.11.2014 19 3 22 320|LIVINT VIOREL CT2014-6623 12.12.2014 19 3 22 321|TATARU RADU CRISTIAN CT2016-2179 15.04.2016 21 1 22 322|ADAM STELIANA CT2016-2959 23.05.2016 21 1 22 323|GRAUR CLAUDIU CT2017-847 09.02.2017 22 0 22 324|STINGA DORINA SILVIA CT2017-931 14.02.2017 22 0 22 325|DESPOTOVICI MIHAELA ANGELICA CT2017-3492 23.05.2017 22 0 22 326|PATER REMUS CT2017-5946 02.10.2017 22 0 22 327|ODOCHIE ANDREEA CT2017-6917 09.11.2017 22 0 22 328|GABOR MARGARETA CT2013-5203 04.11.2013 17 4 21 329|GALEA ANA MARIA CT2014-5445 16.10.2014 18 3 21 330|MIOC MARCEL DAN CT2015-1413 05.03.2015 19 Z 21 331JOCNEANU LUCIA CT2015-1703 17.03.2015 19 2 21 332|LACATUS VASILE CT2015-7812 26.11.2015 19 2 21 333|CHILIE COSMIN CT2015-7973 02.12.2015 19 2 21 334|MISCO FLORIN CT2015-1174 22.03.2016 20 1 21 335|OLARU CONSTANTIN CT2017-2027 23.03.2017 21 0 21 336|BRATTAN (GAROVAT) ELENA CT2017-2261 31.03.2017 21 0 21 337|URSU CONSTANTIN FLORIN CT2017-2622 14.04.2017 21 0 ZI 338|RUSU ALIN IONUT CT2017-4781 25.07.2017 21 0 21 339|BELEU MARCEL NECULAE CT2017-5473 25.08.2017 21 0 21 340|BUDA VASILE RADU CT2017-6626 30.10.2017 21 0 21 341|TOLUS FLORENTINA LACRAMIOARA CT2017-6633 30.10.2017 21 0 21 342|SERDANOV ALINA LIUBITA CT2017-7524 18.12.2017 21 0 21 343|RADUCA FLORENTINA MIRELA DP2009-8159 02.09.2009 12 8 20 344|PADURARIU VASILE DP2009-9740 12.10.2009 12 8 20 345|IENCI FLOARE CT2013-1123 27.02.2013 16 4 20

346|STOICA MARIUS CT2013-5868 17.12.2013 16 4 20 347|RADU NICOLAE CT2014-2668 02.06.2014 17 20 348|GATTA FLORENTINA CT2016-3206 06.06.2016 19 4 20 349|GAICI ANETA ELISABETA CT2016-4759 24.08.2016 19 1 20 350|MOLCUTESCU MARIA CT2017-132 11.01.2017 19 1 20 351|MATHE ANDREI CT2017-526 27.01.2017 19 1 20 352|VERNICU DANIELA ADRIANA CT2017-2237 30.03.2017 20 0 20 353|GHERMAN GHEORGHE CT2017-4138 22.06.2017 20 0 20 354JDODU NICUSOR CT2017-6440 23.10.2017 20 0 20 355|GHERGUT MIHAI DP2010-2031 24.02.2010 12 z 19 356|POPI CRISTINA DP2012-4239 10.07.2012 14 5 19 357|CORNEA AURELIA CT2013-3019 18.06.2013 15 4 19 358|IONESCU ADRIAN VALENTIN CT2013-5294 07.11.2013 15 4 19 359|BALITA FLAVIUS CT2014-2202 08.05.2014 16 3 19 360|CSEH IOAN ADRIAN (CT2014-4690 10.09.2014 16 3 19 361|GHIEBAURA RAZVAN CT2016-6768 24.11.2016 18 1 19 362|ABRAHAM CORNELIU SEBASTIAN CT2017-3179 10.05.2017 19 0 19 363|ENE VIOREL CT2017-3397 18.05.2017 19 0 19 364|CRUDU MARIA CT2017-4875 28.07.2017 19 0 19 365||TOPLICIANU NICU GABRIEL (CT2013-5608 29.11.2013 14 4 18 366JCOBZARU ADRIANA CT2014-5369 14.10.2014 15 3 18 367|LACATUS LUCRETIA CT2015-837 13.02.2015 16 2 18 368|STANCU OVIDIU CT2015-3006 13.05.2015 16 2 18 369|NOVAC DOINA CT2015-3080 15.05.2015 16 2 18 370|RITU VICTORIA CT2015-8070 14.12.2015 16 2 18 371|PUSCASU FLORICEL CT2016-709 16.02.2016 17 1 18 372|VARGA ROMEO TEODOR CT2016-5817 14.10.2016 17 1 18 373|ANDRAS MARIA CT2017-303 16.01.2017 17 1 18 374|BOBAITA CONSTANTIN CT2017-4987 04.08.2017 18 0 18 375|TUDOR RAMONA CT2017-5460 05.09.2017 18 0 18 376|FRINCU VALI CT2017-5795 25.09.2017 18 0 18 377|BODI IRMA CT2017-6368 19.10.2017 18 0 18 378|CALDARARU ALEXANDRA NELI CT2017-6411 20.10.2017 18 0 18 379|CAPAT DENISA ROXANA CT2017-6510 25.10.2017 18 0 18 380|CALDARAS LUMINITA CT2017-6627 30.10.2017 18 0 18 381|SACALA DENISA ALEXANDRA CT2017-6851 07.11.2017 18 0 18 382|GHENCEA ALEXANDRU STEFAN CT2017-7333 05.12.2017 18 0 18 383|HARAGA AURORA CT2017-7435 12.12.2017 18 0 18 384|PARASCAN ANA DP2011-2000 29.03.2011 11 6 17 Built

385|VARGA AGNETA CT2014-6270 21.11.2014 14 3 17 386/LAKATOS ISTVAN ERNO CT2014-6338 25.11.2014 14 3 17 387|DRAGOI OCTAVIAN DAN CT2015-1319 18.03.2015 15 2 17 388|ACIBOTARITA CIPRIAN ILIE CT2015-3824 17.06.2015 15 2 17 389|CRISAN IOSIF CT2016-3034 26.05.2016 16 1 17 390|STANESCU REMUS CT2016-6202 31.10.2016 16 1 17 391[BOT LAURA CARLA CT2017-1385 03.03.2017 17 0 17 392|MISCO LOREDANA CRISTINA CT2017-7203 24.11.2017 17 0 17 393 [NICHITA FERNANDA CT2017-7602 22.12.2017 17 0 17 394|SAVU TON NICOLAE CT2016-4134 20.07.2016 15 1 16 395|GHEORGHE CALIN CT2017-3357 17.05.2017 16 0 16 396[VARNICERU GEORGE CRISTIAN CT2017-4128 22.06.2017 16 0 16 397|SZABO MELINDA CT2017-4571 13.07.2017 16 0 16 398|SANDRU MIRCEA GAVRIL CT2017-5157 18.08.2017 16 0 16 399|CIOVIRNACHE OVIDIU CT2017-5290 25.08.2017 16 0 16 400[MILOS IOANA CT2017-7590 21.12.2017 16 0 16 401[KUZACK HELGA CT2013-5386 15.11.2013 11 4 15 402|MIHAI SILVERA MELANIA CT2016-4371 01.08.2016 14 1 15 403|CONSTANTIN PETRICA CT2017-2130 28.03.2017 15 0 15 404|10VI PETRU CT2014-1385 25.03.2014 11 3 14 405|TOPLICEANU ILIE MARCEL CT2017-4794 25.07.2017 14 0 14 406| 10VI IASMIN DORIN CT2017-1154 23.02.2017 12 0 12 407|CERNOVSCHI SIMINA CT2017-5615 14.09.2017 12 0 12 408|TOFEI DANIEL CT2017-7063 17.11.2017 12 0 12 409[MARIN LAURENTIU CT2017-5425 04.09.2017 11 0 1 410[CZINE BUSZI ROXANA ANAMARIA CT2017-6143 10.10.2017 11 o 11 Pt. DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU, MIHAI BONCEA SIMONA BĂLAN ET Fa! ile 11

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-2838/08.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului

Timișoara

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2018, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2017 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR, VICEPRIMAR.,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROU LOCUINȚE Nr. SC2018-2838/08.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării

unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2018;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2018, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2017 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listeli de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001. Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ”privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

Pt. DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan