keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 463/21.11.2017 privind propunerea proiectului organizarii si functionarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019

21.11.2017

Hotararea Consiliului Local 463/21.11.2017
privind propunerea proiectului organizarii si functionarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2017-28946/20.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-28946/20.11.2017 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017-28946/20.11.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Inspectoratului Scolar al Judetului Timis cu nr. 14014/14.11.2017, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr.SC2017 - 028728/16.11.2017
Avand in vedere art.22 alin 1), 2), 3). lit. (a) si (b) ,art. 23, art 24 si art.27 alin (1) lit. a), art 28, si art 32 din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educatiei Nationale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2018-2019;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (6), lit. a), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local propune proiectul organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019, cu structura prevazuta in Anexele 1, 2, 3, care fac parte din prezenta hotarare.

Art.2: Dupa obtinera Avizului Conform al Inspectoratului Scolar Judetean Timis, reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019, va fi aprobata prin hotarare de Consiliul Local.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli - Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Inspectoratul Scolar Judetean Timis.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Edilitare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

Nr.crt. Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod

postal) Statut

Forma de proprietate

Telefon Fax Email Observatii/modificari

1

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Aleea Padurea Verde,nr.5,CP 300310

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256219513 0256220093 [email protected].com

2

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.ALEEA AEROPORT,nr.1,CP 300789 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256386040 0256386040 [email protected]

3 COLEGIUL ECONOMIC "F.S. NITTI" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL ECONOMIC "F.S. NITTI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Str.Corbului,nr.7C,CP 300239

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256490980 0256490980 [email protected]

4 COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Bd. Revolutiei,nr. 15A,CP 300034

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256492345 0356804283 [email protected]

5

COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. bd.C.D.Loga ,nr. 37,CP 300020

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256491873 0256491874 [email protected]

6 COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Bv. 16 Decembrie 1989,nr. 26,CP 300172

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256491714 0256491713 [email protected]

7 COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Cluj,nr.12,CP 305576

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256494067 0256221482 [email protected]

8 COLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Calea Martirilor,nr.64,CP 300727

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256463247 0256467585 [email protected]

9 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.str. Dunarea,nr.9,CP 300612

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256472315 0256472315 [email protected]

10 COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. P-ta Iancu Huniade,nr.3,CP 300029

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0356411540 0356411540 [email protected]

unitatea de invatamant intra in proces de reorganizare ca urmare a divizarii totale a Colegiului Tehnic Ion Mincu Timisoara

11 COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str. Coriolan Brediceanu,nr.37,CP 300012

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256293688 0256226404 [email protected]

12 COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Gheorghe Lazăr nr. 20

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 256200020 256200020 [email protected]

unitatea de invatamant COLEGIUL TEHNIC ION MINCU TIMISOARA intra in proces de reorganizare in urma aplicarii operatiunii specifice de divizare totala transferandu-i-se dreptul de a scolariza si cifra de scolarizare aferenta nivelelor liceal si profesional

13

COLEGIUL TEHNIC "ION.I.C.BRATIANU" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "ION.I.C.BRATIANU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PIATA HUNIADE ,nr.2,CP 300002

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256434906 0256436322 [email protected]

14 COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B-dul Regele Carol I,nr.11,CP 300172

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256493026 0256201621 [email protected]

unitatea de invatamant cu personalitate juridica intra in proces de reorganizare, in urma aplicarii unor operatiuni specifice ca urmare a divizarii totale a unitatii COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" MUN.TIMISOARA transferandu-i-se dreptul de a scolariza si cifra de scolarizare aferenta nivelelor liceal si profesional, si va functiona si in locatia situata la adresa B-dul General Dragalina,nr.8

15 COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str. Matei Millo,nr. 2A,CP 300696

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256222444 0256222808 [email protected]

16 COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.MARTIR RADU CONSTANTIN,nr.23,CP 300702 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256222444 0256222808 [email protected]

17 COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.20 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.MARTIR RADU CONSTANTIN,nr.23,CP 300702 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256222444 0256222808 [email protected]

Anexa 1

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT - MUNICIPIUL TIMIŞOARA REŢEA ŞCOLARĂ 2018 - 2019

Nr.crt. Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod

postal) Statut

Forma de proprietate

Telefon Fax Email Observatii/modificari

18

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str.Renasterii,nr. 24A,CP 300310

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256225905 0256225905 [email protected]

19

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. General E.Grigorescu,nr.3,CP 300079

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256201757 0256201757 [email protected]

20

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT "FRANZ LUKAS" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Ghirlandei,nr.2 ,CP 300231 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256493450 0256493450 [email protected]

21 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Versului,nr.2,CP 300741

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256465307 0256465307 [email protected]

22 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Axente Sever,nr.10,CP 300587 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0356451744 0256465307 [email protected]

23 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Al.Odobescu,nr.56A,C P 300237

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256223136 0256223136 [email protected]

24 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.ODOBESCU,nr.45 B,CP 300237 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256491665 0256491665 [email protected]

25 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Herculane,nr.9,CP 300434

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256290828 0256290828 [email protected]

26 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.14 MUN.TIMISOARA str. Herculane nr. 34 Arondată

Publică de interes naţional şi local 256215828 256215828 [email protected]

unitatea de invatamant GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.14 MUN.TIMISOARA fara personalitate juridica subordonata unitatii de invatamant cu personalitate juridica GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA incepand cu anul scolar 2018-2019 nu isi va mai desfasura activitatea in locatia de pe str.Herculane,nr.34 grupa de prescolari urmand sa functioneze la adresa ,str.Herculane,nr.9

27 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Aluniş,nr.41A,CP 300778 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256463344 0256463344 [email protected]

adresa corecta MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Aluniş,nr. 41A,CP 300778. , a fost modificata adresa din reteaua scolara 2017-2018

28 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Nottara Constantin,nr.1,CP 300522 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256290828 0256290828 [email protected]

29 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Martir Silviu Motohon,nr.53,CP 300252

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256212667 0256212667 [email protected]

30 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Constantin Zabulica,nr.A14,CP 300255 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256281877 0256212667 [email protected]

31 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.ION IONESCU DE LA BRAD,nr.A2,CP 300255 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256214913 0256214913 [email protected]

32 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 "CARLA PELZ" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Crisan,nr.21-23 ,CP 300367 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256226010 0256226010 [email protected]

33 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Semenic,nr.8,CP 300038

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256434046 0256434046 [email protected]

34 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. G.Musicescu,nr.9,CP 300425

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256272945 0256272945 [email protected]

35 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PLATANILOR,nr.2,CP 300185 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256452764 0256452764 [email protected]

36 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Suceava,nr.13A,CP 300391

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256447709 0256447709 [email protected]

Nr.crt. Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod

postal) Statut

Forma de proprietate

Telefon Fax Email Observatii/modificari

37 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.MASLINULUI,nr.7/9, CP 300401 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256471829 0256471829 [email protected]

38 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.C.A.ROSETTI,nr.6 ,CP 300618 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256472443 0256472443 [email protected]

39 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Teiului,nr.3,CP 300658

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256226307 0256222717 [email protected]

40 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. C-tin Brailoiu,nr.2,CP 300722

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256464406 0256464406 [email protected]

41 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Martir Sebastian Iordan,nr.6,CP 300049

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256432363 0256432363 [email protected]

42 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Banciu Leontina, martir,nr.5,CP 300024 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0356008310 0356008310 [email protected]

43 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Teiului,nr.5,CP 300659

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256441674 0256441674 [email protected]

44 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.CALEA ARADULUI,nr.56,CP 300291 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256426078 0256426078 [email protected]

Nr.crt. Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod

postal) Statut

Forma de proprietate

Telefon Fax Email Observatii/modificari

45 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Intrarea Neptun,nr.4,CP 300115

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256223611 0256223611 [email protected]

46 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.19 MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Balmuş Vasile, martir,nr.20-22,CP 300715 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256222507 0256222507 [email protected]

47 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Ismail,nr.17,CP 300329 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256207402 0256207402 [email protected]

48 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Pestalozzi,nr.4,CP 300115

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256202798 0256202798 [email protected]

49 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.16 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Renasterii,nr.4 ,CP 300296 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256202798 0256202798 [email protected]

50 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Cornelia Salceanu,nr.17,CP 300561 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256202798 0256202798 [email protected]

51 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Dragasani,nr.1 ,CP 300126 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256432014 0256432014 [email protected]

52 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Abrud,nr.19,CP 300093 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256433495 0256433495 [email protected]

53 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUN.TIMISOARA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.F.C. Ripensia,nr.29,CP 300584

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256489153 0256464996 [email protected]

54 LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Lorena nr.35

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256493822 0256294094

[email protected] m

unitatea de invatamant cu personalitate juridica intra in proces de reorganizare, in urma aplicarii unor operatiuni specifice ca urmare a divizarii totale a unitatii COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" MUN.TIMISOARA transferandu-ise dreptul de a scolariza si cifra de scolarizare aferenta specializarii/calificarii profesionale transferate. Prin reorganizarea retelei scolare unitatea de invatamant cu personalitate juridica LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA va functiona la adresa str. Lorena nr.35, imobilul de pe B-dul General Dragalina,nr.8 fiind exclsiv al unitatii Colegiul Tehnic de Vest Timisoara

Nr.crt. Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod

postal) Statut

Forma de proprietate

Telefon Fax Email Observatii/modificari

55 LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUN.TIMISOARA

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.C.D.LOGA,nr.45,CP 300020

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256490027 0256490043 [email protected]

56 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Calea Bogdanestilor,nr.32A,CP 300015

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256472047 0256472047 [email protected]

57

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str.Ardealului,nr.1,CP 300536

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256221671 0256221672 [email protected]

58 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.ADY ENDRE,nr. 20,CP 300175

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256208601 0356004823 [email protected]

59 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Str. Transilvania,nr.10A,CP 300456

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256240644 0256240643 [email protected]

60

LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.P-ta Regina Maria,nr.1,CP 300004

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256201986 0256295771 [email protected]

61 LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Bd. General Dragalina,nr.11A,CP 300181

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256493031 0256221273 [email protected]

62 LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Maniu Iuliu,nr.42,CP 300185 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256493031 0256221273 [email protected]

63 LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B-dul General Dragalina,nr.6,CP 300181

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256491624 0256491624 [email protected]

64 LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.GHIRLANDEI,nr.4,CP 300231

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256493451 0256498362 [email protected]

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN.TIMISOARA, are o locatie a acesteia și pe str. Alunis nr.36

65 LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str. Petalozzi,nr.14,CP 300115

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256491540 0256203406 [email protected]

66 LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str. Gheorghe Lazar,nr. 2,CP 300078

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256201885 0256201885 [email protected]

Unitate de invatamant cu personalitate juridica LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA isi extinde activitatea pe aceleasi niveluri de invatamant si in imobilul situat pe str. Gheorghe Lazar,nr.20,CP 300081, ca urmare a reorganizarii retelei scolare si a aplicarii operatiunii specifice de divizare totala a unitatii de invatamant COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" MUN.TIMISOARA si se renunta la imobilele situate la adresele intrarea Doinei nr.2, str. Iosif Nemoianu nr.5

67 LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.SURORILE MARTIR CACEU,nr.47,CP 300568

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256224384 0256224384 [email protected]

68 LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Retezat,nr.1,CP 300588 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256463742 0256224384 [email protected]

69 LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str. I.L.Caragiale,nr.6,CP 300092

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256201247 0256435188 [email protected]

70 LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Vulcan Iosif,nr.9 ,CP 300314 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256201247 0256435188 [email protected]

71 LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Uranus,nr.14,CP 300687

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256482448 0256482448 [email protected]

72 SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str.Rudolf Walther,nr.1,CP 300314

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256292542 0256493937 [email protected]

Nr.crt. Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod

postal) Statut

Forma de proprietate

Telefon Fax Email Observatii/modificari

73 SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. ,nr. ,CP Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256229147

74 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str.Comanesti,nr.3,CP 300116

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256224454 0256246456 [email protected]

75 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Vlaicu Aurel,nr.5,CP 300193 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256224450 0256246456 [email protected]

76 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.CANALUL BEGA,nr.1,CP 300324 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256219631 0256246456 [email protected]

77 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.4 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Verne Jules,nr.64,CP 300321 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256219703 0256246456 [email protected]

78 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B-dul Regele Carol I,nr. 17,CP 300180

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256439037 0256439037 [email protected]

79 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Republicii,nr.25 ,CP 300158 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256201411 0256493037 [email protected]

80 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.13 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str.Gavril Musicescu,nr.14,CP 300510

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256218777 0256218777 [email protected]

81 SCOALA GIMNAZIALA NR.15 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.15 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.str.Chisodei,nr.1,CP 300430

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256216024 0256216024 [email protected]

82 SCOALA GIMNAZIALA NR.16 "TAKE IONESCU" MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.16 "TAKE IONESCU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Bucureşti,nr.11,CP 300064

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256292889 0256294009 [email protected]

unitatea de invatamant cu personalitate juridica are atribuita prin HCL nr.275/28.07.2017 si locatia din imobilul de pe strada Lorena nr.35

83 SCOALA GIMNAZIALA NR.18 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.18 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str. Amforei,nr.6,CP 300660

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256444828 0356437672 [email protected]

84 SCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. B-dul Cetatii,nr.24,CP 300397

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256444733 0256444178 [email protected]

unitatea de invatamant cu personalitate juridica SCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMISOARA functioneaza si in alte 2 locatii Piata Avram Iancu nr.8 si str. Aprodul Movila nr.10

85 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Mures,nr.8,CP 300418

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256217172 0256217172 [email protected]

unitatea de invatamant cu personalitate juridica are atribuita prin HCL nr. 35/29.07.2016 si locatia din imobilul de pe strada Izlaz nr.44-46

86 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Mures,nr.6,CP 300418 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256452009 0256217172 [email protected]

87 SCOALA GIMNAZIALA NR.21 "VICENTIU BABES" MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.21 "VICENTIU BABES" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str.Simion Barnutiu,nr.9,CP 300133

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256208318 0256208318 [email protected]

Nr.crt. Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod

postal) Statut

Forma de proprietate

Telefon Fax Email Observatii/modificari

88 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BRANDUSEI,nr.7,CP 300681

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256226444 0256442726 [email protected]

unitatea de invatamant cu personalitate juridica intra in proces de reorganizare, in urma aplicarii unor operatiuni specifice ca urmare a divizarii totale a unitatii COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" MUN.TIMISOARA transferandu-i-se dreptul de a scolariza si cifra de scolarizare aferenta nivelelor primar si gimnazial. Prin reorganizarea retelei scolare unitatea de invatamant cu personalitate juridica SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA va functiona si in sediul de la adresa str. Ulmului nr.2

89 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BRANDUSEI,nr.15,CP 300681 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256442998 0256442726 [email protected]

90 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Cosminului,nr.42,CP 300720

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256465120 0356437120 [email protected]

91 SCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Aleea Gornistilor,nr.3,CP 300455

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256452948 0256452948 [email protected]

92 SCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Leonard Nicolae,nr.13,CP 300493 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256457374 0256452948 [email protected]

93 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Artistilor,nr.13,CP 300685

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256462302 0256462302 [email protected]

94 SCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.str.Vulturilor,nr.89,CP 300151

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256456622 0256456622 [email protected]

95 SCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Vasile Lupu,nr.29A,CP 300152 Arondată

Publică de interes naţional şi local 0256456771 0256456771 [email protected]

96 SCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA MARIA" MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA MARIA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. str.Ion Ionescu de la Brad,nr.2,CP 300253

Cu personalitate juridică

Publică de interes naţional şi local 0256210542 0256214916 [email protected]

Primar

Simion Moşiu Nicolae Robu

Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR CONSILIUL LOCAL SC2017-28946/20.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind propunerea proiectului organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019 Având în vedere adresa Inspectoratul Şcolar a Judeţului Timiş cu nr. 14014/14.11.2017, înregistrată

la Municipiul Timişoara sub nr. 28728/16.11.2017, cu privire la transmiterea proiectul de organizare

/reorganizare a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului

Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019.

Având în vedre atr.22 alin 1), 2), 3). lit. a) şi b), art. 23, art 24, art.27 alin 1) lit. a) şi art 32 din

Ordinul 5472/07.11.2017 Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform

în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019;

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre - privind propunerea proiectului organizării

şi funcţionarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului

Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019,

PRIMAR , VICEPRIMAR, Nicolae Robu Dan Diaconu

PREŞEDINTE, Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara Simion Moşiu

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMĂNIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE Nr. SC2017-28946/20.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea proiectului organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara,

pentru anul şcolar 2018-2019 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind propunerea organizării şi funcţionării reţelei a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019 Având în vedere adresa Inspectoratul Şcolar a Judeţului Timiş cu nr. 14014/16.11.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. 28728/16.11.2017, prin care se solicită transmiterea proiectului privind organizarea /reorganizarea a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019. Facem următoarele precizări: Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019, prevede: „Art. 22 (1) Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau după caz , a consiliului judeţean , cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar/ Ministerul Educaţiei Naţionale, după caz. (2) Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau după caz, a consiliului judeţean prin care se aprobă reţeaua şcolară. (3) Organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean, de către primar/preşedintele consiliului judeţean, ; b) transmiterea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean de către primar/preşedintele consiliului judeţean, către Inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionaţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform potrivit prevederilor legale;” Conform art. 23 din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale, Autorităţile administraţiei publice locale, pentu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor înainta propunerile de divizare sau de fuziune a unităţilor de învăţământ , însotite de o fundamentare privind motivele care au stat la baza procesului de reorganizare propus. Conform prevederile art. 24 din Ordinul 5472/07.11.2017, Consiliile Locale întocmesc un proiect al reţelei şcolare, care se transmite Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, de către primar în vederea emiterii avizului conform. Solicitarea de emitere a avizului conform este însoţită de proiectul de reţea şcolară şi de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propusă să funcţioneze în anul şcolar următor. Unităţile de învăţământ cu operaţiunile specific detailate vor fi menţionate expres, fie separate, într-un proiect de hotărâre de consiliul local, fie în cadrul aceluiaşi proiect de act administrativ emis pentru organizarea reţelei şcolare din raza de competenţă sau la articole distincte

Cod.FO 53-01,Ver.1

Reorganizarea unitătilor de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin fuziune şi divizare conform prevederilor art. 27 alin 1) lit. a) b) şi c), atfel:

- Fuziune prin absorţie ; - Fuziune prin contopire; - Divizare totală; - Divizare parţială.

Având în vedere cele expuse mai sus şi în scopul eficientizării utilizării resurselor finaciare, materiale şi umane, precum şi a încadrării în sumele alocate, costul mediu pe elev; Având în vedere propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” care va intra în proces de reorganizare şi se va divide la mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică existente, propunerea proiectului organizării şi funcţionarii a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019, are structura prevăzută în Anexele 1, 2, 3 şi îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local. VICEPRIMAR SEF SERVICIU Dan Diaconu Anca Lăudatu CONSILIER Ioana Ciucur

Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: Anexa_3_retea_scolara_propunere_2018-2019.pdf

Nr. Crt. Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str.,

nr, cod postal) Statut Forma de

proprietate Telefon Fax Email Observatii/modificari

1 COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.SIMION BARNUTIU,nr.9,CP 300133

Cu personalitate juridică Privată 0256287922 0256287922 [email protected]

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA; Strada: Aurora; Nr: 6

Cu personalitate juridică Privată 751092192 751092192 [email protected]

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PAUL CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471

Cu personalitate juridică Privată 0720910128 0356402669 [email protected]

4

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.AIDA,nr.16,CP 3007763

Cu personalitate juridică Privată 0356100475 0356100475 [email protected]

5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.TEBEA,nr.29,C P 300401

Cu personalitate juridică Privată 0724309394 0356004748 [email protected]

6

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Basarabia, nr.4,

Cu personalitate juridică Privată

256227074; 0749070739 256227074 [email protected]

7 LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Ofcea,nr.9,CP 300561

Cu personalitate juridică Privată 0256486321 0256486321 [email protected]

8 LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BOGDANESTI LOR,nr.32B,CP 300389

Cu personalitate juridică Privată 0356113322 0356108011 [email protected]

unitate de invatamant cu personalitate juridica isi extinde activitatea pe aceleasi niveluri de invatamant intr-un nou sediu situat pe str. Dr.Ioan Muresan nr.15

9

SCOALA GIMNAZIALA "SF. ANTIM IVIREANUL" MUN. TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA "SF. ANTIM IVIREANUL" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B-dul Liviu Rebreanu,nr.35,CP 300210

Cu personalitate juridică Privată 0256228784 0256228785 [email protected]

10 SCOALA PRIMARA "BABEL" MUN.TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "BABEL" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA; Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

Cu personalitate juridică Privată 723400642 256244404 [email protected]

11 SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.ALEEA GHIRODEI,nr.55A,CP 300327

Cu personalitate juridică Privată 0720176954 0720176954 [email protected]

12

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Mures,nr.60

Cu personalitate juridică Privată 722796844 [email protected]

Primar

Simion Moşiu Nicolae Robu

Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

Anexa 3 ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PRIVAT AUTORIZAT

REŢEA ŞCOLARĂ 2018 - 2019

Atasament: Anexa_2.pdf

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str.,

nr, cod postal) Statut

Forma de proprietate

Telefon Fax Email Observatii/modificari

1

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Martir Carpin Dan,nr.19,CP 300289

Cu personalitate juridică Privată 0256294958 0256294958

[email protected] com

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B- dul Regele Carol I,nr.13,CP 300180

Cu personalitate juridică Privată 0728273389 0728273389

[email protected] .com

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.GLAD,nr.27,CP 300482

Cu personalitate juridică Privată 0256456527 0256456527

[email protected] com

4

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PISA,nr.9,CP 300245 Privată 0736344188 0736344188 [email protected] fara personalitate juridica

5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PASI MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PASI MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Calea Martirilor 1989,nr.96,CP 300774

Cu personalitate juridică Privată 0721129788 0356006297 [email protected]

6

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TROITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TROITA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Liviu Rebreanu,nr.35,CP 300210

Cu personalitate juridică Privată 0758876482 0356715955 [email protected]

unitate de invatamant cu personalitate juridica isi extinde activitatea pe aceleasi niveluri de invatamant intr-un nou sediu situat pe str. Alexandru Borza nr.8

7

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.DR. AUREL PAUNESCU PODEANU,nr.144,CP 300569

Cu personalitate juridică Privată 0256213108 0256213108 [email protected]

8

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BOGDANESTIL OR,nr.32 B,CP

Cu personalitate juridică Privată 0256472701 0256472701 [email protected]

9

LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Circumvalatiunii, nr.6,CP 300013

Cu personalitate juridică Privată 0256292879 0256292879

[email protected] m

10

SCOALA GIMNAZIALA MONTESSORI HAUS MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA MONTESSORI HAUS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.C- TIN BRANCOVEANU,nr.73-77,CP 300480

Cu personalitate juridică Privată 0256494076 0256494076 [email protected]

unitate de invatamant cu personalitate juridica isi extinde activitatea pe aceleasi niveluri de invatamant intr-un nou sediu situatla aceeasi adresa

11

SCOALA POSTLICEALA FEG MUN.TIMISOARA

SCOALA POSTLICEALA FEG MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B- dul Regele Carol I,nr.11,CP 300180

Cu personalitate juridică Privată 0721232682 0721232682

[email protected] m

12

SCOALA PRIMARA "CASA SPERANTEI" MUN.TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "CASA SPERANTEI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.FRATII BUZESTI,nr.14,CP 300398

Cu personalitate juridică Privată 0256471965 0256471965

[email protected] oo.com

Scoala Primara Casa Sperantei si Gradinita PN Casa Sperantei solicita fuziunea prin absorbtie, prin urmare va deveni SCOALA PRIMARA "CASA SPERANTEI" MUN.TIMISOARA cu nivelurile prescolar si primar, ambele niveluri sunt acreditate prin Ordin de Ministru. Ambele unitati au acelasi sediu

13

SCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

SCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Ofcea,nr.9,CP 300561

Cu personalitate juridică Privată 0256486321 0256486321

[email protected] m

Anexa 2

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PRIVAT ACREDITAT REŢEA ŞCOLARĂ 2018 - 2019

1/2

Nr. Crt.

Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str.,

nr, cod postal) Statut

Forma de proprietate

Telefon Fax Email Observatii/modificari

Primar

Simion Moşiu Nicolae Robu

Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

2/2