keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 212/04.06.2020 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 212/04.06.2020
privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020-12191/04.06.2020 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr SC2020-12191/04.06.2020 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 12191/04.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 12191/04.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, actualizată;
Având în vedere art. 129 alin. 1 şi alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 7 lit. d) şi e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa - Agenda Culturala a Casei de Cultura Timisoara 2020

Nr crt

Denumirea manifestarii Perioada Suma estimata, solicitata CLT

TIMISOARA TRADITIONALA

1. FESTIVALUL INIMILOR- de a-XXXI -a -manifestare din calendarul UNESCO, cu participare internationala

2020 350,000

2. ZIUA TIMISOAREI Marcarea intrarii trupelor romanesti in Timisoara si instaurarea administratiei romanesti la 3 august 1919.

31 iulie-3 august 600,000

3. “Ruga Timisoarei ”- ed a XXI- a 12-13 septembrie 80,000 4. Seminar National de Coregrafie 2020 50,000 5. “Timisoara, intre traditie si

modernitate” Realizare,editare, masterizare CD Ansamblul Timisul, CD muzica usoara - Muzica orasului meu Timisoara,concerte lectii de folclor in zona Metropolitana a Timisoarei, simpozioane

mai- octombrie 120,000

6. Spectacolul anual al Ansamblului Timisul

decembrie 60,000

7. Expozitia de pictura “Spiritualitate crestina in lumina si culoare”

2020 5,000

8. 8 Martie - spectacol dedicat zilei femeii 4 martie 45,000 9. Manifestari dedicate Revolutiei din

Decembrie 1989 decembrie 150,000

10. Cultivarea trecutului militar al poporului roman, manifestari dedicate : Zilei Imnului, Zilei Drapelului, Zilei Armatei Romane, Zilei de 1 decembrie,etc

2020 30,000

11. Festivalul Vinului , ed a XX-a 16 - 18 octombrie 200,000 12 1 decembrie- Ziua Nationala a

Romaniei 1 decembrie 400,000

MANIFESTARI DECEMBRIE decembrie 1000,000 13. Targul de Craciun si Serbarile

Craciunului

14. Revelionul Seniorilor 15. Revelion 2021 TINERI IN TIMISOARA 16. Zilele StudentilorTimisoarei Septembrie-

octombrie 250,000

TIMISOARA TURISTICA 17. Promovarea atractiilor turistice locale si

regionale 2020 80,000

18. Tiparire materiale informative privind Timisoara

2020 80,000

TIMISOARA MUZICALA 19. Festivalul de Opera si Opereta

Timisoara 2020, ed a XVI-a ‐ Ministagiune in aer liber

August septembrie

500,000

20. Festivalul PLAI - eveniment pentru toate varstele,caracterizat prin diversitate

septembrie 300,000

TIMISOARA IN CARTI 21. Proiecte tiparite de publicatii si carti

despre Timisoara si/ sau scrise de scriitori timisoreni

2020 100,000

22. Tparire revista trimestriala “ Anotimpuri literare ”

‐ Aparitii trimestriale

2020 70,000

23. Concurs “ Timisoara peste 100 de ani ”- sesiune Helion- concurs de proza

2020 81,000

TIMISOARA JAZZ BLUES 24. Festival International JAZZ TM

Septembrie- octombrie

150,000

25. Festival Blues pentru Timisoara

August- octombrie 70,000

TIMISOARA CITESTE 26. Concurs de literatura dialectala

banateana MARIUS MUNTEANU

Noiembrie- decembrie

15,000

TIMISOARA EUROPEANA 27.

Marcarea principalelor teme europene Saptamana Mobilitatii, Ziua Transportului Public, Ziua Voluntariatului, Ziua Minoritatilor, Ziua Serviciilor Publice -aActiuni de informare, educatie, voluntariat, preventive, derulate cu implicarea civica a tinerilor

2020 150,000

28.

Festivalul Copiilor - manifestari dedicate Zilei de 1 Iunie- concursuri online etc

27 aprilie - 1 iunie 20,000

MUZICA DE FANFARA 29. Tmisoara Big Band- o fanfara pentru un

oras European - participari la diverse evenimente ale comunitatii

2020 60,000

30. “Muzica de fanfara in parcurile Timisoarei ” - proiect de educatie muzicala in spatii publice

2020 50,000

TIMISOARA INOVATOARE 31. Bega Music Festival 2020 200,000 TIMISOARA IN TARA SI PESTE

HOTARE

TIMISOARA ARTELOR 32.

Realizarea unor expozitii de arta plastica, a taberelor de sculptura, promovarea artelor vizuale,sustinerea artistilor plastici timisoreni si a scolii de arta timisorene

2020 50,000

33.

Salonul anual de arta ,,Romul Ladea “ 2020 20,000

34.

Tabara de creatie a artistilor plastici si expozitia taberei Romul Ladea

2020 40,000

TIMISOARA TEATRALA 35. Spectacole de teatru non- institutionalizat 2020 100,000 FILM PENTRU TIMISOARA 36. Proiectii in aer liber si in spatii

neconventionale

martie- noiembrie 100,000

TIMISOARA MULTICULTURALA 37.

Festivalul Minoritatilor Etnice Ed a VI-a

20 septembrie 150,000

38. Ziua Pensionarilor 1 octombrie 50,000 TIMISOARA EXPERIMENTEAZA 39.

BEGA BULEVARD – ed a XIII-a Concerte, expozitii,spectacole pe malul canalului Bega , un proiect de responsabilizare ecologica

Septembrie- octombrie

400,000

40.

Concurs ‘’Cele mai frumoase 100 de fotografii din Timisoara’’ si “TOP cele mai frumoase 10 clipuri video cu Timisoara”

2020 50,000

41.

”Timisoara canta !” ‐ Proiect de promovare a valorilor

interpretative timisorene in spatii publice

2020 350,000

42.

“Timisoara danseaza!” Proiect de promovare a dansatorilor amatori, adepti ai unor stiluri diverse, in spatii publice

2020 50,000

43 Festivalul Cantaretilor Stradali Octombrie- noiembrie

100,000

44. Art Encounters 2020 83,000 45. Flight Festival- componenta de muzica

si cinematografie (Drive In si Muzica pe Bega)

2020 50.000

46. Divertisment in Timisoara 2020 150.000 47 Seara Chitarelor 2020 20,000 48 Concurs de caricatura 2020 25,000 49 Alternative City

2020 50,000

50 Garana Jazz Festival 2020 100.000 GALA EXCELENTEI 51.

Gala Excelentei Timisorene ( premierea superlativelor pe anul 2019 in cultura, arta, educatie )

decembrie 150,000

Atasament: Raport.pdf

FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA Casa de Cultura a Municipiului Timisoara NR. SC2020-__________/03.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2020-________/03.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara,

prin care se propune aprobarea aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Facem următoarele precizări:

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie publică de cultură, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. Având în vedere noile condiții generate de starea de urgență, starea de alertă și noile condiții de desfășurare a evenimentelor publice avem în vedere aprobarea evenimentelor a căror desfășurare în anul 2020 poate fi posibilă în acest moment. Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2020, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi.

Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara.

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale.

Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii.

FO53-01,Ver.1

Manifestarile din cadrul agendei culturale vor asigura Timișoarei o expunere media in contextul anului 2021 în care Timișoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii.

Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia

culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică

locală, iar oraşul se mobilizează financiar, cultural şi uman pentru beneficia de impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate.

La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin

HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara.

Având în vedere cele enumerate mai-sus, Agenda Casei de Cultură a Municipiului Timişoara trebuie

să susţină şi să ţină cont de aceste strategii, în cadrul evenimentelor pe care le organizează. Tinându-se cont de art. 20 şi art. 21, alin. 1, lit. (a) şi lit. (b) din Ordonanţa nr. 21/31.01.2007 privind

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, potrivit căreia: “ (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel: a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse;”; având în vedere Legea nr. 273/ din 29.06.2006 privind finanţele publice locale; având în vedere art. 36, alin.6, lit. (a), pct. 4 si 5 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală; conform OUG nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; având in vedere OUG 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*), privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale având în vedere OUG nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale**) şi potrivit Ordonanţei nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, propunem aprobarea realizării acestui program, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie".

Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale

Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 și rectificat prin HCL 186/18.05.2020.

Detalii referitoare la Agenda Casei de Cultură a municipiului şi la manifestările care se vor derula pe parcursul anului 2020 se află în materialul anexat. Prin urmare Având în vedere cele menţionate mai sus, PROPUNEM: Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe:

FO53-01,Ver.1

1. Aprobarea acţiunilor care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre;

2. Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale

Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa, care va fi parte integranta din HCL; Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza

numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea acestui proiect de hotărâre.

Director Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean Alina Iliescu

Biroul Organizare Evenimente

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMISOARA Nr. SC 2020-____________/03.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie publică de cultură, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara.

Având în vedere noile realități sociale generate de starea de urgență, starea de alertă și alte condiții de derulare a evenimentelor publice formulăm această agendă culturală pe anul 2020, cuprinzând parțial acțiunile ce se pot desfășura în acest moment pe durata anului 2020. Proiectele agendei manifestărilor culturale pentru anul 2020 sunt evenimente de anvergură şi cu tradiţie, ce promovează imaginea Timişoarei. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2020, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi.

Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara.

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale.

Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii.

Manifestarile din cadrul agendei culturale vor asigura Timișoarei o expunere media in contextul anului 2021 în care Timișoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii.

3.Alte informaţii Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia

culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara. 4. Concluzii Se consideră oportună aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara în forma atașată. PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean