keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 154/21.12.2004 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara , a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Timişoara, ce asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 154/21.12.2004
privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara , a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Timişoara, ce asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere preevderile Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Timiş, precum şi al municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş ;
Având în vedere prevederile art.12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f), şi (g) şi art.125, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea în administrarea RA APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara , a unor bunuri care fac parte din domeniul public al Municipiului Timişoara şi care asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Transmiterea bunurilor prevăzute în art.1, se efectuează pe perioada cât R.A. APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara, îşi menţine forma avută la data emiterii prezentei hotărâri.
Transmiterea va avea loc pe baza unui protocol de predare-primire, ce se va încheia între cele două părţi.
La data schimbării formei de organizare a Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, bunurile prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre se scot din administrarea Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitară;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- R.A. APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: aquatim_1.pdf

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:56 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 1 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loc de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Categoria 1 ----------- 40805 A. CLADIRE STATIE CONEXIUNI A. CLADIRE STATIE CONEXIUNI 1.1.3 742,377,136 01/01/1994 ________|_______|_ 40869 A.AMENAJARE DEPOZIT DE NISIP A.AMENAJARE DEPOZIT DE NISI 1.5.3 128,377,365 01/01/1994 ________|_______ 44066 A.AMENAJARE STATIE POMPARE U A.AMENAJARE STATIE POMPARE 1.8.8 59,531,947 01/01/1998 ________|____ 40909 A.AMESTECATOR CU ELICE A.AMESTECATOR CU ELICE 1.7.2.1 26,428,899 01/01/1994 ________|_______|___ 40910 A.AMESTECATOR CU ELICE UZ.1 A.AMESTECATOR CU ELICE UZ.1 1.7.2.1 26,428,840 01/01/1994 ________|______ 40893 A.ARHITECTURA CENTRALA TERMI A.ARHITECTURA CENTRALA TERM 1.6.5 141,293,320 01/01/1998 ________|___ 40931 A.AUTOMATIZARI A.AUTOMATIZARI 1.7.2.2 60,880,812 01/01/1998 ________|_______|_____________ 40872 A.BAZIN ASPIRATIE-DEZV.INST. A.BAZIN ASPIRATIE-DEZV.INST 1.5.7 227,097,656 01/01/1998 ________|_______|__ 44067 A.BAZIN DE AMESTEC-DEZV.INST A.BAZIN DE AMESTEC-DEZV.INS 1.8.8 50,060,493 01/01/1998 ________|_______ 41049 A.CABINA FORAJ UZ.V VEST A.CABINA FORAJ UZ.V VEST 1.8.13 24,012,450 01/01/1994 ________|_______|____ 44068 A.CAMERA DE REACTIE-DEZV.INS A.CAMERA DE REACTIE-DEZV.IN 1.8.8 455,779,722 01/01/1998 ________|______ 42875 A.CANAL C. DE LEGATURA UZ.V A.CANAL C. DE LEGATURA UZ.V 1.8.7 88,053,735 01/01/1994 ________|_______|_ 42876 A.CANAL DR SIST VERT. UZINA A.CANAL DR SIST VERT. UZINA 1.8.7 40,020,750 01/01/1994 ________|_______|___ 42877 A.CANALIZ. MENAJERA UZINA 4 A.CANALIZ. MENAJERA UZINA 4 1.8.7 25,909,191 01/01/1994 ________|_______|__ 42878 A.CANALIZARE STR.NEGULICI;12 A.CANALIZARE STR.NEGULICI;1 1.8.7 56,614,398 01/01/1997 ________|_______|_ 42879 A.CANALIZARE STR.ZORILOR 120 A.CANALIZARE STR.ZORILOR 12 1.8.7 56,162,605 01/01/1997 ________|_______ 40911 A.CELULE COMBINATE-STATIE CO A.CELULE COMBINATE-STATIE C 1.7.2.1 2,512,141,253 01/01/1998 ________|____ 40870 A.CLADIRE DEPOZIT.CARBUNE /B A.CLADIRE DEPOZIT.CARBUNE / 1.5.3 4,130,011 01/01/1994 ________|_______ 41023 A.CLADIRE ST.POMPARE NAMOL A.CLADIRE ST.POMPARE NAMOL 1.8.12 825,707,610 01/01/1994 ________|_____ 41024 A.CLADIRE STATIE POMPARE SP A.CLADIRE STATIE POMPARE SP 1.8.12 543,947,435 01/01/1994 ________|______ 40806 A.CLADIREA CENTRALEI TERMICE A.CLADIREA CENTRALEI TERMIC 1.1.3 219,517,389 01/01/1994 ________|_____ 41025 A.CLADIREA STATIEI CLORINARE A.CLADIREA STATIEI CLORINAR 1.8.12 531,816,989 01/01/1994 ________|_______ 41190 A.cond apa BUZIASULUI-HUMULE A.cond apa BUZIASULUI-HUMUL 1.8.6 897,503,659 01/01/1991 ________|_______|_ 41191 A.COND. ADUCTIUNE UZINAV VE A.COND. ADUCTIUNE UZINAV V 1.8.6 78,464,925 01/01/1994 ________|_______| 41192 A.COND. DE LEGATURA UZINA 4 A.COND. DE LEGATURA UZINA 1.8.6 969,642,135 01/01/1994 ________|_______|

41193 A.COND.STATIE FILTRII UZ. V A.COND.STATIE FILTRII UZ. V 1.8.6 88,935,000 01/01/1994 ________|_______|______ 41194 A.CONDUCAT LEG.D800 UZ.APA1 A.CONDUCAT LEG.D800 UZ.APA1 1.8.6 2,362,168,278 01/01/1994 ________|_____ 41195 A.CONDUCTA ADUCTIUNE-DEZV.IN A.CONDUCTA ADUCTIUNE-DEZV.I 1.8.6 18,014,519 01/01/1998 ________|_____ 41196 A.CONDUCTA DE LEGATURA UZ.3 A.CONDUCTA DE LEGATURA UZ.3 1.8.6 377,440,543 01/01/1998 ________|_____ 41197 A.CONDUCTA LEG.D.1000 UZ.APA A.CONDUCTA LEG.D.1000 UZ.AP 1.8.6 3,013,592,714 01/01/1994 ________|______ 41198 A.CONDUCTA LEG.D.600 F30 F40 A.CONDUCTA LEG.D.600 F30 F4 1.8.6 3,610,191,404 01/01/1994 ________|_______ 41199 A.CONDUCTE LEGAT.APA INCINTA A.CONDUCTE LEGAT.APA INCINT 1.8.6 870,026,575 01/01/1994 ________|_____ 42880 A.CONDUCTE PTR.CANAL.INCINTA A.CONDUCTE PTR.CANAL.INCINT 1.8.7 549,926,860 01/01/1994 ________|_____ 40938 A.CONS.CASA FORAJ 5BUC.UZINA A.CONS.CASA FORAJ 5BUC.UZIN 1.8.1 57,128,610 01/01/1994 ________|______ 44120 A.CONST.INSTALATII R.TERMIC A.CONST.INSTALATII R.TERMIC 1.9.2.2 19,958,000 01/01/1994 ________|_______|_ 41050 A.CONSTR.ACCES.PT.AL.APA UZ. A.CONSTR.ACCES.PT.AL.APA UZ 1.8.13 270,805,038 01/01/1994 ________|______ 41051 A.CONSTR.METAL.pt.GRATARE RA A.CONSTR.METAL.pt.GRATARE R 1.8.13 239,065,881 01/01/1998 ________|_____ 40800 A.COSURI DE FUM DEZV.UZ.APA A.COSURI DE FUM DEZV.UZ.APA 1.1.12 7,644,000 01/01/1994 ________|_______ 40801 A.COSURI DE FUM DEZV.UZ.APA A.COSURI DE FUM DEZV.UZ.APA 1.1.12 7,644,000 01/01/1994 ________|_______ 40802 A.COSURI DE FUM DEZV.UZ.APA A.COSURI DE FUM DEZV.UZ.APA 1.1.12 7,644,000 01/01/1994 ________|_______ 40803 A.COSURI DE FUM DEZV.UZ.APA A.COSURI DE FUM DEZV.UZ.APA 1.1.12 56,389,788 01/01/1994 ________|_______ 42881 A.DIMINETII C.OV500\750 475M A.DIMINETII C.OV500\750 475 1.8.7 190,846,720 01/01/1994 ________|_______|_____ 42882 A.DIMINETII C.OV600\900 420M A.DIMINETII C.OV600\900 420 1.8.7 386,108,933 01/01/1994 ________|_______|_____ 42883 A.DIMINETII C.PREMOD1000 337 A.DIMINETII C.PREMOD1000 33 1.8.7 700,340,492 01/01/1994 ________|_______|__ 42884 A.DIMINETII CAN.D500 495ML A.DIMINETII CAN.D500 495ML 1.8.7 249,966,137 01/01/1994 ________|_______|_____ 40824 A.DRUM ACCES FORAJ 11 DEZV.U A.DRUM ACCES FORAJ 11 DEZV. 1.3.7.3 14,332,213 01/01/1994 ________|______ 40825 A.DRUM ACCES FORAJ 12 A.DRUM ACCES FORAJ 12 1.3.7.3 14,332,213 01/01/1994 ________|_______|_____ 40826 A.DRUM ACCES FORAJ 13 A.DRUM ACCES FORAJ 13 1.3.7.3 14,332,213 01/01/1994 ________|_______|_____ 40827 A.DRUM ACCES FORAJ 14 A.DRUM ACCES FORAJ 14 1.3.7.3 14,332,213 01/01/1994 ________|_______|_____ 40828 A.DRUM ACCES FORAJ 15 A.DRUM ACCES FORAJ 15 1.3.7.3 14,332,213 01/01/1994 ________|_______|_____ 40829 A.DRUM ACCES FORAJ 16 A.DRUM ACCES FORAJ 16 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40830 A.DRUM ACCES FORAJ 17 A.DRUM ACCES FORAJ 17 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40831 A.DRUM ACCES FORAJ 18 A.DRUM ACCES FORAJ 18 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40832 A.DRUM ACCES FORAJ 19 A.DRUM ACCES FORAJ 19 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40833 A.DRUM ACCES FORAJ 20 A.DRUM ACCES FORAJ 20 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:56 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 2 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40834 A.DRUM ACCES FORAJ 21 A.DRUM ACCES FORAJ 21 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40835 A.DRUM ACCES FORAJ 22 A.DRUM ACCES FORAJ 22 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40836 A.DRUM ACCES FORAJ 23 A.DRUM ACCES FORAJ 23 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40837 A.DRUM ACCES FORAJ 24 A.DRUM ACCES FORAJ 24 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40838 A.DRUM ACCES FORAJ 25 A.DRUM ACCES FORAJ 25 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40839 A.DRUM ACCES FORAJ 26 A.DRUM ACCES FORAJ 26 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40840 A.DRUM ACCES FORAJ 27 A.DRUM ACCES FORAJ 27 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40841 A.DRUM ACCES FORAJ 28 A.DRUM ACCES FORAJ 28 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40842 A.DRUM ACCES FORAJ 29 A.DRUM ACCES FORAJ 29 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40843 A.DRUM ACCES FORAJ 30 A.DRUM ACCES FORAJ 30 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40844 A.DRUM ACCES FORAJ 31 A.DRUM ACCES FORAJ 31 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40845 A.DRUM ACCES FORAJ 32 A.DRUM ACCES FORAJ 32 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40846 A.DRUM ACCES FORAJ 33 A.DRUM ACCES FORAJ 33 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40847 A.DRUM ACCES FORAJ 34 A.DRUM ACCES FORAJ 34 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40848 A.DRUM ACCES FORAJ 35 A.DRUM ACCES FORAJ 35 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40849 A.DRUM ACCES FORAJ 36 A.DRUM ACCES FORAJ 36 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40850 A.DRUM ACCES FORAJ 37 A.DRUM ACCES FORAJ 37 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40851 A.DRUM ACCES FORAJ 38 A.DRUM ACCES FORAJ 38 1.3.7.3 56,134,514 01/01/1994 ________|_______|_____ 40852 A.DRUM ACCES FORAJ 39 A.DRUM ACCES FORAJ 39 1.3.7.3 56,134,382 01/01/1994 ________|_______|_____ 40853 A.DRUM ACCES FORAJ 40 A.DRUM ACCES FORAJ 40 1.3.7.3 47,774,050 01/01/1994 ________|_______|_____ 40854 A.DRUM ACCES FORAJ10 DEZV.UZ A.DRUM ACCES FORAJ10 DEZV.U 1.3.7.3 14,332,213 01/01/1994 ________|____ 40821 A.DRUM. SIST.VERT.UZINA V VE A.DRUM. SIST.VERT.UZINA V V 1.3.7.2 186,116,700 01/01/1994 ________|_______|_ 40855 A.DRUM.si SISTEMAT.VERTICALA A.DRUM.si SISTEMAT.VERTICAL 1.3.7.3 473,720,706 01/01/1998 ________|_______ 40856 A.DRUMURI PLAT.TROT.BETON IN A.DRUMURI PLAT.TROT.BETON I 1.3.7.3 11,590,535,199 01/01/1994 ________|_____ 40857 A.DRUMURI SI PLATFORME-DEZV. A.DRUMURI SI PLATFORME-DEZV 1.3.7.3 73,297,777 01/01/1998 ________|_____ 42885 A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-AL A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-A 1.8.7 20,026,150 01/01/1998 ________|_______| 42886 A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-GL A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-G 1.8.7 146,263,298 01/01/1998 ________|_______ 42887 A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-M. A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-M 1.8.7 563,361,623 01/01/1998 ________|_______ 42888 A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-RO A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-R 1.8.7 721,113,366 01/01/1998 ________|_______ 42889 A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-ST A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-S 1.8.7 168,944,331 01/01/1998 ________|_______ 42890 A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-TI A.EXT.si MODERN.RET.CANAL-T 1.8.7 169,957,296 01/01/1998 ________|_______| 41200 A.EXT.si MODERNIZ.RET.APA st A.EXT.si MODERNIZ.RET.APA s 1.8.6 134,282,370 01/01/1998 ________|_______|___ 41201 A.EXT.si MODERNIZ.RET.APA st A.EXT.si MODERNIZ.RET.APA s 1.8.6 143,384,330 01/01/1998 ________|_______|___ 41202 A.EXTIND.si MODERN.RET.APA S A.EXTIND.si MODERN.RET.APA 1.8.6 32,306,092 01/01/1998 ________|_______|_ 41203 A.EXTIND.si MODERN.RET.APA U A.EXTIND.si MODERN.RET.APA 1.8.6 34,952,759 01/01/1998 ________|_______|_

41204 A.EXTIND.si MODERN.RET.APA-L A.EXTIND.si MODERN.RET.APA- 1.8.6 33,940,324 01/01/1998 ________|_______|_ 41205 A.EXTIND.SI MODERNIZ.RETEA S A.EXTIND.SI MODERNIZ.RETEA 1.8.6 124,991,941 01/01/1998 ________|_______ 42891 A.EXTIND.siMODERN.RET.CAN.st A.EXTIND.siMODERN.RET.CAN.s 1.8.7 860,642,856 01/01/1997 ________|_______| 42892 A.EXTIND.siMODERNIZ.RET.CAN. A.EXTIND.siMODERNIZ.RET.CAN 1.8.7 100,450,598 01/01/1997 ________|_______ 40939 A.FORAJ UZINA V VEST 1 BUC A.FORAJ UZINA V VEST 1 BUC 1.8.1 20,940,150 01/01/1994 ________|_______|___ 40940 A.FORAJ BUCOVINA UZ.V VEST A.FORAJ BUCOVINA UZ.V VEST 1.8.1 53,595,465 01/01/1994 ________|_______|_ 40941 A.FORAJ UZINA V VEST A.FORAJ UZINA V VEST 1.8.1 20,940,150 01/01/1994 ________|_______|_________ 40942 A.FORAJ UZINA V VEST A.FORAJ UZINA V VEST 1.8.1 20,940,150 01/01/1994 ________|_______|_________ 40943 A.FORAJ UZINA V VEST A.FORAJ UZINA V VEST 1.8.1 20,940,150 01/01/1994 ________|_______|_________ 40944 A.FORAJ UZINA V VEST A.FORAJ UZINA V VEST 1.8.1 20,940,150 01/01/1994 ________|_______|_________ 40945 A.FORAJE DE OBSERVATIE A.FORAJE DE OBSERVATIE 1.8.1 24,175,672 01/01/1994 ________|_______|____ 40946 A.FORAJE DE OBSERVATIE A.FORAJE DE OBSERVATIE 1.8.1 24,175,672 01/01/1994 ________|_______|____ 40947 A.FORAJE DE OBSERVATIE A.FORAJE DE OBSERVATIE 1.8.1 24,175,672 01/01/1994 ________|_______|____ 40948 A.FORAJE DE OBSERVATIE A.FORAJE DE OBSERVATIE 1.8.1 24,175,672 01/01/1994 ________|_______|____ 40949 A.FORAJE DE OBSERVATIE A.FORAJE DE OBSERVATIE 1.8.1 24,175,677 01/01/1994 ________|_______|____ 40950 A.FORAJE DE OSERVATIE A.FORAJE DE OSERVATIE 1.8.1 24,175,672 01/01/1994 ________|_______|_____ 40873 A.GOSPODARIA DE COMBUSTIBIL A.GOSPODARIA DE COMBUSTIBIL 1.5.7 33,658,388 01/01/1998 ________|_____ 44069 A.GOSPODARIE DE REACTIVI-DEZ A.GOSPODARIE DE REACTIVI-DE 1.8.8 42,732,747 01/01/1998 ________|______ 40883 A.IMPREJMUIRE PA 20/6/0,4KV A.IMPREJMUIRE PA 20/6/0,4KV 1.6.3.2 53,198,498 01/01/1994 ________|_______|___ 40884 A.IMPREJMUIRE UZINA A.IMPREJMUIRE UZINA 1.6.3.2 1,474,393,239 01/01/1994 ________|_______|_______ 40885 A.IMPREJMUIRE UZINA V VEST A.IMPREJMUIRE UZINA V VEST 1.6.3.2 265,931,820 01/01/1994 ________|_______|_ 40886 A.IMPREJMUIRE-DEZV.INST.ALIM A.IMPREJMUIRE-DEZV.INST.ALI 1.6.3.2 14,923,672 01/01/1998 ________|_______| 40887 A.IMPREJMUIRI ST.EPURARE+LUC A.IMPREJMUIRI ST.EPURARE+LU 1.6.3.2 111,678,703 01/01/1998 ________|_____ 40894 A.IN.AMC ST.FILTRII UZINA V A.IN.AMC ST.FILTRII UZINA V 1.7.1.1 19,161,450 01/01/1994 ________|_______|______ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:57 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 3 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40895 A.IN.ELECTR.AMC PAV.EXPL.UZ. A.IN.ELECTR.AMC PAV.EXPL.UZ 1.7.1.1 7,923,300 01/01/1994 ________|_______|_ 40912 A.IN.ELECTR.FORAJ BUCOVINA U A.IN.ELECTR.FORAJ BUCOVINA 1.7.2.1 15,765,750 01/01/1994 ________|_______ 40932 A.IN.ELECTR.FORTA PAV.EXPL.U A.IN.ELECTR.FORTA PAV.EXPL. 1.7.2.2 9,613,065 01/01/1994 ________|_______|_ 40896 A.IN.ELECTRICE UZINA V VEST A.IN.ELECTRICE UZINA V VEST 1.7.1.1 51,137,625 01/01/1994 ________|_______|__ 40913 A.IN.ELECTRICE UZINA 4 A.IN.ELECTRICE UZINA 4 1.7.2.1 3,626,608 01/01/1994 ________|_______|_________

44124 A.IN.HIDRAULICA 5BUC.UZINA V A.IN.HIDRAULICA 5BUC.UZINA 1.9.3 58,616,250 01/01/1994 ________|_______|___ 44125 A.IN.HIDRAULICA FORAJ BUC.UZ A.IN.HIDRAULICA FORAJ BUC.U 1.9.3 31,127,250 01/01/1994 ________|_______|_ 44126 A.IN.HIDROFILTRII ST.FILT.UZ A.IN.HIDROFILTRII ST.FILT.U 1.9.3 89,282,655 01/01/1994 ________|_______|_______ 41052 A.IN.HIDROTEHNICE PAV.EXPL.U A.IN.HIDROTEHNICE PAV.EXPL. 1.8.13 66,701,250 01/01/1994 ________|_______| 40897 A.INST.ELECTR.FORTA ST.CONEX A.INST.ELECTR.FORTA ST.CONE 1.7.1.1 37,036,878 01/01/1994 ________|______ 40914 A.INST.ELECTR.FORTA CONEX.6K A.INST.ELECTR.FORTA CONEX.6 1.7.2.1 119,170,706 01/01/1994 ________|______ 40915 A.INST.ELECTR.FORTA DEFERIZA A.INST.ELECTR.FORTA DEFERIZ 1.7.2.1 303,327,486 01/01/1994 ________|______ 40916 A.INST.ELECTR.FORTA ST.CLOR A.INST.ELECTR.FORTA ST.CLOR 1.7.2.1 51,432,444 01/01/1994 ________|_______ 40917 A.INST.ELECTR.FORTA ST.CONEX A.INST.ELECTR.FORTA ST.CONE 1.7.2.1 295,331,659 01/01/1994 ________|_____ 40918 A.INST.ELECTRICE FORTA SP II A.INST.ELECTRICE FORTA SP I 1.7.2.1 42,089,710 01/01/1994 ________|_______|__ 40919 A.INST.ELECTROMECANICE UZ.AP A.INST.ELECTROMECANICE UZ.A 1.7.2.1 33,519,391 01/01/1994 ________|_____ 41053 A.INST.HIDR.ST.DEFERIZARE A.INST.HIDR.ST.DEFERIZARE 1.8.13 3,156,452,524 01/01/1994 ________|_______|__ 41054 A.INST.HIDRAULICE SP II A.INST.HIDRAULICE SP II 1.8.13 1,135,243,114 01/01/1994 ________|_______|________ 44121 A.INST.INCALZIRE UZINA 4 A.INST.INCALZIRE UZINA 4 1.9.2.2 61,810,569 01/01/1994 ________|_______|_______ 40819 A.INST.TELECOMUNICATIE UZ.1 A.INST.TELECOMUNICATIE UZ.1 1.3.21 42,319,855 01/01/1994 ________|_______| 44122 A.INST.TERMICE INT.CENTR.TER A.INST.TERMICE INT.CENTR.TE 1.9.2.2 686,540,570 01/01/1994 ________|_______ 40908 A.INST.VENT.INTER.CENTR.TERM A.INST.VENT.INTER.CENTR.TER 1.7.2.1 8,358,000 01/01/1994 ________|_______ 40933 A.INSTAL.EL.MEDIE TENS.+FORT A.INSTAL.EL.MEDIE TENS.+FOR 1.7.2.2 301,121,780 01/01/1998 ________|_______ 40920 A.INSTAL.ELECTR.FORTA UZ.1 P A.INSTAL.ELECTR.FORTA UZ.1 1.7.2.1 211,475,707 01/01/1994 ________|_______|_ 44127 A.INSTALATIE GAZE EXTERIOARA A.INSTALATIE GAZE EXTERIOAR 1.9.3 157,091,064 01/01/1998 ________|______ 44128 A.INSTALATIE GAZE INTERIOARA A.INSTALATIE GAZE INTERIOAR 1.9.3 25,372,529 01/01/1998 ________|_______| 40818 A.INSTALATII DE TELECOMUNICA A.INSTALATII DE TELECOMUNIC 1.3.20 21,944,600 01/01/1998 ________|_______ 40921 A.INSTALATII EL.DE FORTA DIS A.INSTALATII EL.DE FORTA DI 1.7.2.1 138,988,995 01/01/1994 ________|_______|___ 40922 A.INSTALATII ELECTRICE-DEZV. A.INSTALATII ELECTRICE-DEZV 1.7.2.1 17,680,712 01/01/1998 ________|_______|_ 40934 A.INSTALATII ELECTRICE A.INSTALATII ELECTRICE 1.7.2.2 62,968,058 01/01/1998 ________|_______|_______ 41055 A.INSTALATII HIDR.SI CLORINA A.INSTALATII HIDR.SI CLORIN 1.8.13 14,435,476 01/01/1994 ________|_______|____ 41056 A.INSTALATII HIDRO.EXT.UZ IV A.INSTALATII HIDRO.EXT.UZ I 1.8.13 277,224,948 01/01/1994 ________|_______|____ 44115 A.INSTALATII TERMICE.RETELE A.INSTALATII TERMICE.RETELE 1.9.2.1 18,033,333 01/01/1998 ________|_______|_ 40807 A.INSTALATII TERMOMECANICE A.INSTALATII TERMOMECANICE 1.1.3 232,808,496 01/01/1998 ________|_______ 40898 A.LEA 110 KV A.LEA 110 KV 1.7.1.2 221,284,840 01/01/1998 ________|_______|__________________ 40899 A.LEA 20 KV + LES 20 KV A.LEA 20 KV + LES 20 KV 1.7.1.2 31,325,000 01/01/1998 ________|_______|_________ 40923 A.PANOU STATIE CONEXIUNI A.PANOU STATIE CONEXIUNI 1.7.2.1 22,690,682 01/01/1998 ________|_______|__ 40814 A.PLATFORMA BETON T.LAUREAN A.PLATFORMA BETON T.LAUREAN 1.1.5 186,079,415 01/01/1996 ________|____ 40871 A.PLATFORME DEPOZIT.CENUSA / A.PLATFORME DEPOZIT.CENUSA 1.5.3 29,161,205 01/01/1994 ________|_____ 40858 A.REFACERI PAVAJE UZINA 4 A.REFACERI PAVAJE UZINA 4 1.3.7.3 189,344,232 01/01/1994 ________|_______|__ 41206 A.RETEA A.STR.IALOMITA A.RETEA A.STR.IALOMITA 1.8.6 385,725,240 01/01/1994 ________|_______|______

41207 A.RETEA A.Z.DROBETA MURESLID A.RETEA A.Z.DROBETA MURESLI 1.8.6 279,636,695 01/01/1994 ________|_____ 41208 A.RETEA A.Z.SIMION BARNUTIU A.RETEA A.Z.SIMION BARNUTI 1.8.6 3,805,631,256 01/01/1994 ________|_______|_ 41209 A.RETEA A.ZONA CALEA GIROCUL A.RETEA A.ZONA CALEA GIROCU 1.8.6 920,229,598 01/01/1994 ________|_____ 41210 A.RETEA A.ZONA CALEA LIPOVEI A.RETEA A.ZONA CALEA LIPOVE 1.8.6 1,548,902,616 01/01/1994 ________|______ 41211 A.RETEA A.ZONA FREIDORF A.RETEA A.ZONA FREIDORF 1.8.6 2,940,922,452 01/01/1994 ________|_______|__ 41212 A.RETEA A.ZONA KOGALNICEANU A.RETEA A.ZONA KOGALNICEANU 1.8.6 2,984,921,232 01/01/1994 ________|____ 41213 A.RETEA A.ZONA ODOBESCU A.RETEA A.ZONA ODOBESCU 1.8.6 71,667,841 01/01/1994 ________|_______|_ 41214 A.RETEA A.ZONA PIRVAN A.RETEA A.ZONA PIRVAN 1.8.6 242,842,538 01/01/1994 ________|_______|______ 41215 A.RETEA A.ZONA ST.O.IOSIF A.RETEA A.ZONA ST.O.IOSIF 1.8.6 261,195,536 01/01/1994 ________|_______|____ 41216 A.RETEA A.ZONA ST.PLAVAT A.RETEA A.ZONA ST.PLAVAT 1.8.6 1,484,119,579 01/01/1994 ________|_______|__ 41217 A.RETEA A.ZONA TIMOC A.RETEA A.ZONA TIMOC 1.8.6 7,060,539,881 01/01/1994 ________|_______|______ 41218 A.RETEA APA CALEA ARADULUI A.RETEA APA CALEA ARADULUI 1.8.6 7,041,804,480 01/01/1994 ________|______ 41219 A.RETEA APA CIRCUMVALATIUNII A.RETEA APA CIRCUMVALATIUNI 1.8.6 47,710,685 01/01/1994 ________|______ 41220 A.RETEA APA DN125-PVC-450ML A.RETEA APA DN125-PVC-450ML 1.8.6 487,610,553 01/01/1994 ________|_______ 41221 A.RETEA APA MATEI BASARAB A.RETEA APA MATEI BASARAB 1.8.6 580,034,904 01/01/1994 ________|_______| 41222 A.RETEA APA S.GALATI A.RETEA APA S.GALATI 1.8.6 43,522,687 01/01/1994 ________|_______|_________ 41223 A.RETEA APA Z. DOROBANTI A.RETEA APA Z. DOROBANTI 1.8.6 1,134,474,792 01/01/1994 ________|_______|__ 41224 A.RETEA APA ZONA BELINSKI A.RETEA APA ZONA BELINSKI 1.8.6 1,811,292,280 01/01/1994 ________|_______|__ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:57 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 4 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41225 A.RETEA APA ZONA DARVIN A.RETEA APA ZONA DARVIN 1.8.6 480,158,205 01/01/1994 ________|_______|___ 41226 A.RETEA APA ZONA MATASARI A.RETEA APA ZONA MATASARI 1.8.6 126,291,993 01/01/1994 ________|_______ 42893 A.RETEA C.PLATF.MAIA C.BUZIA A.RETEA C.PLATF.MAIA C.BUZI 1.8.7 63,871,202 01/01/1994 ________|_______|__ 42894 A.RETEA C.Z.STEAUA BUJORILOR A.RETEA C.Z.STEAUA BUJORILO 1.8.7 41,137,611,798 01/01/1994 ________|_____ 42895 A.RETEA C.ZONA BABA DOCHIA A.RETEA C.ZONA BABA DOCHIA 1.8.7 871,067,850 01/01/1994 ________|_______ 42896 A.RETEA CAN.ZONA I.I.DELA BR A.RETEA CAN.ZONA I.I.DELA B 1.8.7 4,011,988,196 01/01/1994 ________|_______|__ 42897 A.RETEA CANAL STR.CERNA A.RETEA CANAL STR.CERNA 1.8.7 728,834,372 01/01/1994 ________|_______|__ 42898 A.RETEA CANAL STR.CRISAN A.RETEA CANAL STR.CRISAN 1.8.7 646,716,336 01/01/1998 ________|_______|__ 42899 A.RETEA CANAL ZONA LUNEI A.RETEA CANAL ZONA LUNEI 1.8.7 4,625,371,258 01/01/1994 ________|_______|__ 42900 A.RETEA CANAL.GRADINITAGHIRO A.RETEA CANAL.GRADINITAGHIR 1.8.7 820,696,740 01/01/1994 ________|_____ 40900 A.RETEA EXTERIOARA INCINTA A.RETEA EXTERIOARA INCINTA 1.7.1.2 38,268,756 01/01/1998 ________|_______

44116 A.RETEA TERMICA - C-TII A.RETEA TERMICA - C-TII 1.9.2.1 9,176,638 01/01/1998 ________|_______|_________ 44117 A.RETEA TERMICA INSTAL. A.RETEA TERMICA INSTAL. 1.9.2.1 554,253,402 01/01/1998 ________|_______|____ 44118 A.RETEA TERMICA-DEZV.INST.AL A.RETEA TERMICA-DEZV.INST.A 1.9.2.1 75,662,622 01/01/1998 ________|_______ 40935 A.RETELE ELEC.ALIM.EN.EL.UZ. A.RETELE ELEC.ALIM.EN.EL.UZ 1.7.2.2 160,446,825 01/01/1994 ________|_______|_ 40901 A.RETELE ELECTR.EXT.DISTR.J. A.RETELE ELECTR.EXT.DISTR.J 1.7.1.2 290,673,120 01/01/1994 ________|_______| 40902 A.RETELE ELECTR.ILUMINAT EXT A.RETELE ELECTR.ILUMINAT EX 1.7.1.2 241,163,632 01/01/1994 ________|______ 40906 A.RETELE ELECTRICE UZINA 4 A.RETELE ELECTRICE UZINA 4 1.7.1.3 521,783,262 01/01/1994 ________|_______|_ 40903 A.RETELE ILUMINAT EXTERIOR A.RETELE ILUMINAT EXTERIOR 1.7.1.2 14,562,514 01/01/1998 ________|_______| 40904 A.RETELE ILUMINAT INCINTA-DE A.RETELE ILUMINAT INCINTA-D 1.7.1.2 44,769,174 01/01/1998 ________|_______|_ 40820 A.RETELE TELEF.EXT.UZINA I A.RETELE TELEF.EXT.UZINA I 1.3.21 627,157,057 01/01/1994 ________|_______|___ 44119 A.RETELE TERMICE EXT.INCINTA A.RETELE TERMICE EXT.INCINT 1.9.2.1 189,231,676 01/01/1994 ________|_______ 44123 A.RETELE TERMICE UZINA 4 A.RETELE TERMICE UZINA 4 1.9.2.2 216,102,348 01/01/1994 ________|_______|___ 40958 A.REZERV.5000 MC UZINA V VES A.REZERV.5000 MC UZINA V VE 1.8.11 615,494,880 01/01/1994 ________|_______| 40815 A.REZISTENTA C.T. ( COS FUM A.REZISTENTA C.T. ( COS FUM 1.1.7 236,544,854 01/01/1998 ________|_______|___ 44070 A.ST.CLORINARE UZ.V VEST A.ST.CLORINARE UZ.V VEST 1.8.8 31,426,395 01/01/1994 ________|_______|____ 40808 A.ST.CONEXIUNI UZ.V 20/0,4 A.ST.CONEXIUNI UZ.V 20/0,4 1.1.3 6,872,250 01/01/1994 ________|_______|_______ 44071 A.ST.FILTRE UZINA 1 A.ST.FILTRE UZINA 1 1.8.8 13,341,239,695 01/01/1994 ________|_______|___________ 44072 A.ST.FILTRII UZ. V A.ST.FILTRII UZ. V 1.8.8 970,313,190 01/01/1994 ________|_______|________________ 41026 A.ST.POMPARE IN.EL.TR.IUZ.IV A.ST.POMPARE IN.EL.TR.IUZ.I 1.8.12 473,292,666 01/01/1994 ________|_______|___ 41027 A.ST.POMPARE UZ.V A.ST.POMPARE UZ.V 1.8.12 200,184,600 01/01/1994 ________|_______|_________ 41028 A.ST.POMPARE UZINA 1 A.ST.POMPARE UZINA 1 1.8.12 113,146,478 01/01/1994 ________|_______|_______ 40809 A.STATIE CONEXIUNI 10/6 KV A.STATIE CONEXIUNI 10/6 KV 1.1.3 349,792,735 01/01/1998 ________|_______|____ 41029 A.STATIE DE POMPARE PLUVIALA A.STATIE DE POMPARE PLUVIAL 1.8.12 326,028,320 01/01/1998 ________|______ 41030 A.STATIE FILTRE CLAD.UZ.4 A.STATIE FILTRE CLAD.UZ.4 1.8.12 2,146,384,464 01/01/1994 ________|_______|____ 40810 A.STATIE POMPARE MENAJERA A.STATIE POMPARE MENAJERA 1.1.3 403,786,580 01/01/1998 ________|______ 41031 A.STATIE POMPARE-DEZV.INST.A A.STATIE POMPARE-DEZV.INST. 1.8.12 412,980,669 01/01/1998 ________|______ 40811 A.STATIE TRANSFORMARE 20/6 K A.STATIE TRANSFORMARE 20/6 1.1.3 866,455,675 01/01/1998 ________|_______ 40924 A.TABL.TFA3 DEZV.UZ.1 SNE_va A.TABL.TFA3 DEZV.UZ.1 SNE_v 1.7.2.1 32,532,570 01/01/1994 ________|_______|__ 40925 A.TABLOU TAMC DEZV.UZ.APA 1 A.TABLOU TAMC DEZV.UZ.APA 1 1.7.2.1 28,535,711 01/01/1994 ________|_______ 40926 A.TABLOU TCS AERATOARE A.TABLOU TCS AERATOARE 1.7.2.1 17,183,394 01/01/1994 ________|_______|__ 40927 A.TABLOU TFA 2 UZ.APA 1 A.TABLOU TFA 2 UZ.APA 1 1.7.2.1 32,532,570 01/01/1994 ________|_______|______ 40928 A.TABLOU TFLA DEZV.UZ.APA 1 A.TABLOU TFLA DEZV.UZ.APA 1 1.7.2.1 31,341,258 01/01/1994 ________|_______|_ 40929 A.TABLOU TFLA DEZV.UZ.APA 1 A.TABLOU TFLA DEZV.UZ.APA 1 1.7.2.1 34,218,067 01/01/1994 ________|_______|_ 40930 A.TABLOU TSC CAMERA COMANDA A.TABLOU TSC CAMERA COMANDA 1.7.2.1 21,730,208 01/01/1994 ________|__ 41227 alim apa BALTA VERDE alim apa BALTA VERDE 1.8.6 199,796,183 01/01/1984 ________|_______|__________ 41228 alim apa ABATOR alim apa ABATOR 1.8.6 5,191,789,896 01/01/1984 ________|_______|______________

41229 alim apa ANDREESCU alim apa ANDREESCU 1.8.6 23,025,603 01/01/1975 ________|_______|__________ 41230 alim apa ARADULUI alim apa ARADULUI 1.8.6 548,718,572 01/01/1984 ________|_______|_____________ 41231 alim apa ARADULUI EST alim apa ARADULUI EST 1.8.6 1,024,738,892 01/01/1983 ________|_______|_________ 41232 alim apa ARADULUI-TORONTAL alim apa ARADULUI-TORONTAL 1.8.6 1,262,101,570 01/01/1981 ________|_______|_ 41233 alim apa baia PLOPI alim apa baia PLOPI 1.8.6 5,806,696 01/01/1991 ________|_______|________________ 41234 alim apa BD.INDUSTRIEI alim apa BD.INDUSTRIEI 1.8.6 932,001,982 01/01/1981 ________|_______|__________ 41235 alim apa BJATM-I.I.DE LA BRA alim apa BJATM-I.I.DE LA BR 1.8.6 160,213,901 01/01/1974 ________|_______|_______ 41236 alim apa BJATM-MINCU alim apa BJATM-MINCU 1.8.6 233,126,163 01/01/1974 ________|_______|__________ 41237 alim apa BJATM-PASTEUR alim apa BJATM-PASTEUR 1.8.6 112,408,936 01/01/1974 ________|_______|______ 41238 alim apa BORZESTI alim apa BORZESTI 1.8.6 208,257,350 01/01/1981 ________|_______|_____________ 41239 alim apa BORZESTI-BJATM alim apa BORZESTI-BJATM 1.8.6 40,595,315 01/01/1974 ________|_______|_______ 41240 alim apa BUCOVINA II alim apa BUCOVINA II 1.8.6 766,420,158 01/01/1989 ________|_______|_____________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:57 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 5 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41241 alim apa C.LIPOVEI alim apa C.LIPOVEI 1.8.6 217,443,211 01/01/1983 ________|_______|_______________ 41242 alim apa C.LIPOVEI I alim apa C.LIPOVEI I 1.8.6 713,667,817 01/01/1983 ________|_______|_______________ 41243 alim apa C.LIPOVEI II alim apa C.LIPOVEI II 1.8.6 98,468,172 01/01/1983 ________|_______|_______________ 41244 alim apa cinema PANORAMIC alim apa cinema PANORAMIC 1.8.6 505,139,887 01/01/1980 ________|_______|_____ 41245 alim apa CIRCUM.III alim apa CIRCUM.III 1.8.6 270,307,480 01/01/1974 ________|_______|_______________ 41246 alim apa CIRCUMV. alim apa CIRCUMV. 1.8.6 111,951,696 01/01/1983 ________|_______|______________ 41247 alim apa CIRCUMV.III alim apa CIRCUMV.III 1.8.6 87,623,975 01/01/1974 ________|_______|______________ 41248 alim apa CIRCUMV.III alim apa CIRCUMV.III 1.8.6 48,685,368 01/01/1974 ________|_______|______________ 41249 alim apa com. FIRDEA alim apa com. FIRDEA 1.8.6 50,982,657 01/01/1980 ________|_______|_____________ 41250 alim apa com.DUMBRAVITA alim apa com.DUMBRAVITA 1.8.6 678,755,161 01/01/1980 ________|_______|______ 41251 alim apa COMB. PETROCHIMIC alim apa COMB. PETROCHIMIC 1.8.6 247,324,432 01/01/1976 ________|_______|__ 41252 alim apa COMB. PETROCHIMIC alim apa COMB. PETROCHIMIC 1.8.6 3,591,958,082 01/01/1976 ________|_______|__ 41253 alim apa CONSTRUCTIEI alim apa CONSTRUCTIEI 1.8.6 287,390,132 01/01/1981 ________|_______|________ 41254 alim apa CONSTRUCTORILOR alim apa CONSTRUCTORILOR 1.8.6 2,084,520,943 01/01/1980 ________|_______|__ 41255 alim apa CONSTRUCTORILOR alim apa CONSTRUCTORILOR 1.8.6 517,456,996 01/01/1983 ________|_______|__ 41256 alim apa CT.LENINGRAD EFORIE alim apa CT.LENINGRAD EFORI 1.8.6 50,314,516 01/01/1974 ________|_______|__ 41257 alim apa CT.LENINGRAD p.CRUC alim apa CT.LENINGRAD p.CRU 1.8.6 44,197,223 01/01/1974 ________|_______|___

41258 alim apa CT.LENINGRAD PALTIN alim apa CT.LENINGRAD PALTI 1.8.6 50,314,516 01/01/1974 ________|_______|___ 41259 alim apa DEMETRIADE alim apa DEMETRIADE 1.8.6 675,932,900 01/01/1981 ________|_______|__________ 41260 alim apa DUMBRAVITA alim apa DUMBRAVITA 1.8.6 933,999,960 01/01/1985 ________|_______|__________ 41261 alim apa DUNAREA-BOGDANESTI alim apa DUNAREA-BOGDANESTI 1.8.6 1,194,438,352 01/01/1975 ________|______ 41262 alim apa ENEAS-C.SAGULUI alim apa ENEAS-C.SAGULUI 1.8.6 5,393,794,997 01/01/1980 ________|_______|_____ 41263 alim apa et.IV alim apa et.IV 1.8.6 549,886,186 01/01/1983 ________|_______|_____________________ 41264 alim apa et.IV A.DEMETRIADE alim apa et.IV A.DEMETRIADE 1.8.6 1,730,459,240 01/01/1974 ________|_______|______ 41265 alim apa et.IV C. ARADULUI alim apa et.IV C. ARADULUI 1.8.6 185,453,743 01/01/1974 ________|_______|_________ 41266 alim apa et.IV KOGAL-DRAGASA alim apa et.IV KOGAL-DRAGAS 1.8.6 1,801,714,304 01/01/1974 ________|_______|___ 41267 alim apa et.IV KOGALNICEANU alim apa et.IV KOGALNICEANU 1.8.6 90,223,272 01/01/1974 ________|_______|_____ 41268 alim apa et.IV LORENA alim apa et.IV LORENA 1.8.6 2,480,932,101 01/01/1974 ________|_______|____________ 41269 alim apa et.IV LORENA alim apa et.IV LORENA 1.8.6 52,186,162 01/01/1974 ________|_______|_____________ 41270 alim apa et.IV MATASARILOR alim apa et.IV MATASARILOR 1.8.6 105,484,544 01/01/1974 ________|_______|______ 41271 alim apa et.IV MIRESEI alim apa et.IV MIRESEI 1.8.6 490,229,231 01/01/1974 ________|_______|_____________ 41272 alim apa ET.V CETATII alim apa ET.V CETATII 1.8.6 3,244,710,006 01/01/1976 ________|_______|____________ 41273 alim apa I. ROATA alim apa I. ROATA 1.8.6 689,027,078 01/01/1981 ________|_______|________________ 41274 alim apa I.I. DE LA BRAD alim apa I.I. DE LA BRAD 1.8.6 45,198,738 01/01/1989 ________|_______|_____________ 41275 alim apa I.I.DE LA BRAD alim apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 288,464,091 01/01/1984 ________|_______|____________ 41276 alim apa IALOMITA alim apa IALOMITA 1.8.6 1,112,928,906 01/01/1981 ________|_______|______________ 41277 alim apa IMT alim apa IMT 1.8.6 652,382,387 01/01/1977 ________|_______|____________________ 41278 alim apa ISIM alim apa ISIM 1.8.6 427,147,824 01/01/1980 ________|_______|____________________ 41279 alim apa KOGALNICEANU alim apa KOGALNICEANU 1.8.6 331,199,225 01/01/1989 ________|_______|_______ 41280 alim apa locuin.TIMISOARA SU alim apa locuin.TIMISOARA S 1.8.6 26,303,070 01/01/1984 ________|_______|________ 41281 alim apa LUNEI alim apa LUNEI 1.8.6 1,666,172,748 01/01/1989 ________|_______|_________________ 41282 alim apa MADRID-MENDELEEV alim apa MADRID-MENDELEEV 1.8.6 158,998,770 01/01/1981 ________|_______|__ 41283 alim apa MIRCEA CEL BATRIN alim apa MIRCEA CEL BATRIN 1.8.6 1,278,993,054 01/01/1988 ________|_______|____ 41284 alim apa MOSNITEI alim apa MOSNITEI 1.8.6 966,924,949 01/01/1981 ________|_______|______________ 41285 alim apa N.FILIMON alim apa N.FILIMON 1.8.6 496,225,677 01/01/1984 ________|_______|______________ 41286 alim apa NEGOI alim apa NEGOI 1.8.6 63,992,681 01/01/1984 ________|_______|_________________ 41287 alim apa PLAVAT III alim apa PLAVAT III 1.8.6 662,903,158 01/01/1987 ________|_______|________________ 41288 alim apa PLAVAT IIIA alim apa PLAVAT IIIA 1.8.6 549,093,471 01/01/1983 ________|_______|______________ 41289 alim apa PLEVNEI alim apa PLEVNEI 1.8.6 88,024,276 01/01/1981 ________|_______|________________ 41290 alim apa potab. MUN.TIMISOAR alim apa potab. MUN.TIMISOA 1.8.6 3,721,194,889 01/01/1981 ________|_______|_____ 41291 alim apa potabila TIMISOARA alim apa potabila TIMISOARA 1.8.6 49,638,811 01/01/1983 ________|_______|_________ 41292 alim apa potabila TIMISOARA alim apa potabila TIMISOARA 1.8.6 238,863,280 01/01/1984 ________|_______|________ 41293 alim apa SP. N. TITULESCU alim apa SP. N. TITULESCU 1.8.6 734,380,845 01/01/1984 ________|_______|________

41294 alim apa SPITAL CLINIC alim apa SPITAL CLINIC 1.8.6 323,366,223 01/01/1974 ________|_______|___________ 41295 alim apa ST. PLAVAT alim apa ST. PLAVAT 1.8.6 591,881,062 01/01/1989 ________|_______|_____________ 41296 alim apa ST.PLAVAT ET.II alim apa ST.PLAVAT ET.II 1.8.6 411,661,080 01/01/1985 ________|_______|__________ 41297 alim apa ST.PLAVAT I alim apa ST.PLAVAT I 1.8.6 118,521,095 01/01/1983 ________|_______|_____________ 41298 alim apa ST.PLAVAT II alim apa ST.PLAVAT II 1.8.6 50,862,115 01/01/1987 ________|_______|______________ 41299 alim apa ST.PLAVAT III alim apa ST.PLAVAT III 1.8.6 81,620,407 01/01/1983 ________|_______|______________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:57 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 6 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41300 alim apa T.VLADIMIRESCU alim apa T.VLADIMIRESCU 1.8.6 1,664,087,664 01/01/1986 ________|_______|_______ 41301 alim apa T.VLADIMIRESCU-CIMP alim apa T.VLADIMIRESCU-CIM 1.8.6 3,399,707,827 01/01/1983 ________|_______|__ 41302 alim apa TIMISOARA alim apa TIMISOARA 1.8.6 3,718,584,096 01/01/1983 ________|_______|____________ 41303 alim apa TIMISOARA alim apa TIMISOARA 1.8.6 2,427,307,150 01/01/1983 ________|_______|____________ 41304 alim apa TIMISOARA SUD alim apa TIMISOARA SUD 1.8.6 243,484,222 01/01/1984 ________|_______|________ 41305 alim apa TIMISOARA SUD ET.IV alim apa TIMISOARA SUD ET.I 1.8.6 41,330,979 01/01/1984 ________|_______|_____ 41306 alim apa TIMISOARA SUD IV alim apa TIMISOARA SUD IV 1.8.6 1,186,215,470 01/01/1988 ________|_______|______ 41307 alim apa TORAC alim apa TORAC 1.8.6 1,159,873,390 01/01/1981 ________|_______|_______________ 41308 alim apa TORONTAL-BOGDANESTI alim apa TORONTAL-BOGDANEST 1.8.6 375,406,563 01/01/1976 ________|______ 41309 alim apa ULP.TRAIANA-ODOBESC alim apa ULP.TRAIANA-ODOBES 1.8.6 483,463,308 01/01/1981 ________|_______| 41310 alim apa ULPIA TRAIANA alim apa ULPIA TRAIANA 1.8.6 558,669,479 01/01/1981 ________|_______|_________ 41311 alim apa ULPIA TRAIANA-ZOLA alim apa ULPIA TRAIANA-ZOLA 1.8.6 1,248,400,094 01/01/1982 ________|_______|___ 41312 alim apa Z. MIRCEA CEL BATRI alim apa Z. MIRCEA CEL BATR 1.8.6 766,128,172 01/01/1988 ________|_______|_____ 41313 alim apa Z. SPITAL II alim apa Z. SPITAL II 1.8.6 180,101,450 01/01/1981 ________|_______|________________ 41314 alim apa Z.SPITAL alim apa Z.SPITAL 1.8.6 38,539,188 01/01/1981 ________|_______|________________ 41315 alim apa Z.SPITAL I alim apa Z.SPITAL I 1.8.6 2,704,094,690 01/01/1983 ________|_______|_______________ 41316 alim apa Z.SPITAL I alim apa Z.SPITAL I 1.8.6 277,063,165 01/01/1983 ________|_______|________________ 41317 alim apa Z.SPITAL IA alim apa Z.SPITAL IA 1.8.6 382,157,345 01/01/1983 ________|_______|______________ 41318 alim cu apa C.LIPOVEI I alim cu apa C.LIPOVEI I 1.8.6 79,034,083 01/01/1983 ________|_______|______________ 41319 alim cu apa TIMISOARA alim cu apa TIMISOARA 1.8.6 849,687,967 01/01/1983 ________|_______|___________ 41320 alim. apa PALMIERILOR alim. apa PALMIERILOR 1.8.6 18,260,287 01/01/1975 ________|_______|___________ 40936 alim. energ. el. uz. 2 et.4 alim. energ. el. uz. 2 et.4 1.7.2.2 67,077,143 01/01/1975 ________|_______|_________________ 41321 ALIM.CU APA D.400 BOGDANESTI ALIM.CU APA D.400 BOGDANEST 1.8.6 687,094,032 01/01/1992 ________|_______

41032 ALIM.CU APA ST.POMPARE TR.2- ALIM.CU APA ST.POMPARE TR.2 1.8.12 4,258,418,125 01/01/1981 ________|______ 40905 alim.cu energ.electr.Freidor alim.cu energ.electr.Freido 1.7.1.2 6,219,868 01/01/1981 ________|_______|______________ 41322 alima apa HOLDELOR-BJATM alima apa HOLDELOR-BJATM 1.8.6 162,185,875 01/01/1974 ________|_______|____ 41323 alima apa I.I.DE LA BRAD alima apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 68,462,261 01/01/1986 ________|_______|____________ 41324 alima apa Z.IMT IV alima apa Z.IMT IV 1.8.6 18,104,286 01/01/1984 ________|_______|_________________ 41325 alimentare apa CIMPULUI alimentare apa CIMPULUI 1.8.6 23,886,186 01/01/1974 ________|_______|___________ 41326 alimentare apa CIRCUMV.ET IV alimentare apa CIRCUMV.ET I 1.8.6 437,518,286 01/01/1974 ________|_______|______ 41327 alimentare apa DOROBANTILOR alimentare apa DOROBANTILOR 1.8.6 502,151,887 01/01/1974 ________|_______|__ 41328 alimentare apa ET IV CIMPULU alimentare apa ET IV CIMPUL 1.8.6 2,611,676,124 01/01/1974 ________|_______|______ 41329 alimentare apa ET IV LORENA alimentare apa ET IV LORENA 1.8.6 629,502,057 01/01/1974 ________|_______|______ 41330 alimentare apa PALMIERILOR alimentare apa PALMIERILOR 1.8.6 2,583,848,295 01/01/1974 ________|_______|______ 41331 alimentare apa RENASTERII alimentare apa RENASTERII 1.8.6 132,214,275 01/01/1974 ________|_______|________ 41332 alimentare apa S. MICU alimentare apa S. MICU 1.8.6 275,976,669 01/01/1974 ________|_______|_____________ 41333 alimentare apa SPITALUL NOU alimentare apa SPITALUL NOU 1.8.6 283,110,645 01/01/1974 ________|_______|_____ 41057 baia st. pompare baia st. pompare 1.8.13 54,842,875 01/01/1991 ________|_______|__________________ 40959 bazine aerare linia colect.p bazine aerare linia colect. 1.8.11 2,139,053,281 01/01/1989 ________|_______|______________ 41334 BR.APA 128.8 ML L.IAN. 14 BU BR.APA 128.8 ML L.IAN. 14 B 1.8.6 20,247,376 01/01/1994 ________|_______|_______ 41335 BR.APA 271 ML, 27BUC, MAI 94 BR.APA 271 ML, 27BUC, MAI 9 1.8.6 43,863,243 01/01/1994 ________|_______|_____ 41336 BR.APA 352ML,34 BUC, APR.94 BR.APA 352ML,34 BUC, APR.94 1.8.6 58,332,665 01/01/1994 ________|_______|___ 41337 BR.APA SCARISOARA26 12ML ZN3 BR.APA SCARISOARA26 12ML ZN 1.8.6 27,728,004 01/01/1994 ________|______ 41338 BR.APA14MLD20ZN11/4DRAGOS V. BR.APA14MLD20ZN11/4DRAGOS V 1.8.6 22,564,904 01/01/1994 ________|____ 41339 brans apa februarie 1977 brans apa februarie 1977 1.8.6 113,789,511 01/01/1977 ________|_______|_____________ 41340 brans apa brans apa 1.8.6 23,742,794 01/01/1991 ________|_______|_______________________ 41341 brans apa brans apa 1.8.6 124,575,727 01/01/1991 ________|_______|______________________ 41342 brans apa brans apa 1.8.6 55,408,569 01/01/1991 ________|_______|_______________________ 41343 brans apa brans apa 1.8.6 80,407,344 01/01/1991 ________|_______|_______________________ 41344 brans apa brans apa 1.8.6 138,688,948 01/01/1991 ________|_______|______________________ 41345 brans apa brans apa 1.8.6 66,028,921 01/01/1991 ________|_______|_______________________ 41346 brans apa ABRUD brans apa ABRUD 1.8.6 7,229,946 01/01/1984 ________|_______|_______________ 41347 brans apa apr. 1982 brans apa apr. 1982 1.8.6 100,937,432 01/01/1982 ________|_______|________________ 41348 brans apa apr. 1983 brans apa apr. 1983 1.8.6 111,880,883 01/01/1983 ________|_______|________________ 41349 brans apa apr. 1984 brans apa apr. 1984 1.8.6 115,591,389 01/01/1984 ________|_______|________________ 41350 brans apa apr. 1987 brans apa apr. 1987 1.8.6 46,443,208 01/01/1987 ________|_______|________________ 41351 brans apa apr. 1988 brans apa apr. 1988 1.8.6 52,259,785 01/01/1988 ________|_______|________________ 41352 brans apa apr. 1989 brans apa apr. 1989 1.8.6 15,357,962 01/01/1989 ________|_______|________________ 41353 brans apa apr. 1990 brans apa apr. 1990 1.8.6 40,205,284 01/01/1990 ________|_______|________________

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:57 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 7 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41354 brans apa apr. 1991 brans apa apr. 1991 1.8.6 53,391,478 01/01/1991 ________|_______|________________ 41355 brans apa apr.1985 brans apa apr.1985 1.8.6 75,600,642 01/01/1985 ________|_______|________________ 41356 brans apa aprilie 1970 brans apa aprilie 1970 1.8.6 61,709,767 01/01/1970 ________|_______|________________ 41357 brans apa aprilie 1971 brans apa aprilie 1971 1.8.6 81,352,152 01/01/1971 ________|_______|________________ 41358 brans apa aprilie 1972 brans apa aprilie 1972 1.8.6 73,608,149 01/01/1972 ________|_______|________________ 41359 brans apa aprilie 1973 brans apa aprilie 1973 1.8.6 85,805,825 01/01/1973 ________|_______|________________ 41360 brans apa aprilie 1974 brans apa aprilie 1974 1.8.6 87,455,943 01/01/1974 ________|_______|________________ 41361 brans apa aprilie 1975 brans apa aprilie 1975 1.8.6 89,621,830 01/01/1975 ________|_______|________________ 41362 brans apa aprilie 1976 brans apa aprilie 1976 1.8.6 168,676,728 01/01/1976 ________|_______|_______________ 41363 brans apa aprilie 1977 brans apa aprilie 1977 1.8.6 152,309,613 01/01/1977 ________|_______|_______________ 41364 brans apa aprilie 1978 brans apa aprilie 1978 1.8.6 146,227,690 01/01/1978 ________|_______|_______________ 41365 brans apa aprilie 1979 brans apa aprilie 1979 1.8.6 75,780,404 01/01/1979 ________|_______|________________ 41366 brans apa aprilie 1980 brans apa aprilie 1980 1.8.6 47,856,542 01/01/1980 ________|_______|________________ 41367 brans apa aprilie 1981 brans apa aprilie 1981 1.8.6 81,377,092 01/01/1981 ________|_______|________________ 41368 brans apa aprilie 1986 brans apa aprilie 1986 1.8.6 50,964,948 01/01/1986 ________|_______|________________ 41369 brans apa ARADULUI EST brans apa ARADULUI EST 1.8.6 510,203,244 01/01/1983 ________|_______|________ 41370 brans apa ARADULUI EST brans apa ARADULUI EST 1.8.6 33,053,060 01/01/1984 ________|_______|________ 41371 brans apa ARADULUI EST bl19, brans apa ARADULUI EST bl19 1.8.6 15,377,129 01/01/1984 ________|_______|______ 41372 brans apa ARADULUI VEST I brans apa ARADULUI VEST I 1.8.6 40,166,005 01/01/1989 ________|_______|_______ 41373 brans apa ARADULUI VEST I brans apa ARADULUI VEST I 1.8.6 90,007,834 01/01/1989 ________|_______|_______ 41374 brans apa aug. 1982 brans apa aug. 1982 1.8.6 71,657,981 01/01/1982 ________|_______|________________ 41375 brans apa aug. 1983 brans apa aug. 1983 1.8.6 123,747,641 01/01/1983 ________|_______|_______________ 41376 brans apa aug. 1984 brans apa aug. 1984 1.8.6 70,440,883 01/01/1984 ________|_______|________________ 41377 brans apa aug. 1985 brans apa aug. 1985 1.8.6 16,605,801 01/01/1985 ________|_______|________________ 41378 brans apa aug. 1986 brans apa aug. 1986 1.8.6 25,917,318 01/01/1986 ________|_______|________________ 41379 brans apa aug. 1987 brans apa aug. 1987 1.8.6 17,173,161 01/01/1987 ________|_______|________________ 41380 brans apa aug. 1988 brans apa aug. 1988 1.8.6 28,328,915 01/01/1988 ________|_______|________________ 41381 brans apa aug. 1989 brans apa aug. 1989 1.8.6 39,783,478 01/01/1989 ________|_______|________________ 41382 brans apa aug. 1990 brans apa aug. 1990 1.8.6 57,212,734 01/01/1990 ________|_______|________________

41383 brans apa aug.1990 brans apa aug.1990 1.8.6 49,955,263 01/01/1990 ________|_______|________________ 41384 brans apa august 1970 brans apa august 1970 1.8.6 42,464,600 01/01/1970 ________|_______|______________ 41385 brans apa august 1971 brans apa august 1971 1.8.6 64,794,485 01/01/1971 ________|_______|______________ 41386 brans apa august 1972 brans apa august 1972 1.8.6 13,591,149 01/01/1972 ________|_______|______________ 41387 brans apa august 1973 brans apa august 1973 1.8.6 56,793,918 01/01/1973 ________|_______|______________ 41388 brans apa august 1974 brans apa august 1974 1.8.6 134,540,432 01/01/1974 ________|_______|_____________ 41389 brans apa august 1975 brans apa august 1975 1.8.6 208,857,117 01/01/1975 ________|_______|_____________ 41390 brans apa august 1976 brans apa august 1976 1.8.6 187,769,280 01/01/1976 ________|_______|_____________ 41391 brans apa august 1977 brans apa august 1977 1.8.6 191,919,859 01/01/1977 ________|_______|_____________ 41392 brans apa august 1978 brans apa august 1978 1.8.6 170,527,018 01/01/1978 ________|_______|_____________ 41393 brans apa august 1979 brans apa august 1979 1.8.6 137,009,881 01/01/1979 ________|_______|_____________ 41394 brans apa august 1980 brans apa august 1980 1.8.6 162,646,181 01/01/1980 ________|_______|_____________ 41395 brans apa august 1981 brans apa august 1981 1.8.6 79,815,008 01/01/1981 ________|_______|______________ 41396 brans apa B. DOCHIA II brans apa B. DOCHIA II 1.8.6 26,491,298 01/01/1983 ________|_______|_____________ 41397 brans apa BABA DOCHIA I brans apa BABA DOCHIA I 1.8.6 19,140,812 01/01/1983 ________|_______|_________ 41398 brans apa BL 15/2 SAGULUI brans apa BL 15/2 SAGULUI 1.8.6 61,881,549 01/01/1979 ________|_______|________ 41399 brans apa bl 22 TIMISOARA SU brans apa bl 22 TIMISOARA S 1.8.6 12,118,819 01/01/1982 ________|_______|_______ 41400 brans apa bl 63 Z. DUNAREA brans apa bl 63 Z. DUNAREA 1.8.6 4,666,031 01/01/1984 ________|_______|________ 41401 brans apa bl 7-8 MARASESTI brans apa bl 7-8 MARASESTI 1.8.6 6,849,589 01/01/1979 ________|_______|________ 41402 brans apa bl 88-89 TMS SUD brans apa bl 88-89 TMS SUD 1.8.6 61,926,989 01/01/1984 ________|_______|________ 41403 brans apa bl 8A-8B MANGALIA brans apa bl 8A-8B MANGALIA 1.8.6 15,857,472 01/01/1979 ________|_______|______ 41404 brans apa bl B1 GIROCULUI brans apa bl B1 GIROCULUI 1.8.6 11,563,115 01/01/1984 ________|_______|________ 41405 brans apa bl C17 GIROCULUI brans apa bl C17 GIROCULUI 1.8.6 8,807,810 01/01/1979 ________|_______|________ 41406 brans apa bl F1 CL.GIROCULUI brans apa bl F1 CL.GIROCULU 1.8.6 14,214,514 01/01/1979 ________|_______|______ 41407 brans apa BL F11-F16 GIROCUL brans apa BL F11-F16 GIROCU 1.8.6 141,657,394 01/01/1979 ________|_______|____ 41408 brans apa bl G3 Z. DUNAREA brans apa bl G3 Z. DUNAREA 1.8.6 5,255,206 01/01/1979 ________|_______|________ 41409 brans apa bl I1 DUNAREA brans apa bl I1 DUNAREA 1.8.6 7,479,233 01/01/1984 ________|_______|___________ 41410 brans apa BUCURESTI 1-3 brans apa BUCURESTI 1-3 1.8.6 5,948,403 01/01/1979 ________|_______|_________ 41411 brans apa BUZIASULUI brans apa BUZIASULUI 1.8.6 40,123,798 01/01/1989 ________|_______|___________ 41412 brans apa C BUZIASULUI brans apa C BUZIASULUI 1.8.6 52,199,429 01/01/1979 ________|_______|__________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:57 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 8 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41413 brans apa C. ARADULUI bl 40 brans apa C. ARADULUI bl 40 1.8.6 12,083,341 01/01/1979 ________|_______|________ 41414 brans apa C. LIPOVEI bl 308A brans apa C. LIPOVEI bl 308 1.8.6 27,956,899 01/01/1985 ________|_______|_________ 41415 brans apa C. LIPOVEI I brans apa C. LIPOVEI I 1.8.6 377,798,660 01/01/1983 ________|_______|_____________ 41416 brans apa C. LIPOVEI II brans apa C. LIPOVEI II 1.8.6 307,644,209 01/01/1979 ________|_______|_____________ 41417 brans apa C.GIROCULUI BL F8 brans apa C.GIROCULUI BL F8 1.8.6 21,990,419 01/01/1983 ________|_______|_____ 41418 brans apa C.LIPOVEI ET V brans apa C.LIPOVEI ET V 1.8.6 123,516,234 01/01/1984 ________|_______|_________ 41419 brans apa CIRCUMV. bl 85 brans apa CIRCUMV. bl 85 1.8.6 17,321,866 01/01/1984 ________|_______|__________ 41420 brans apa CIRCUMV. IV brans apa CIRCUMV. IV 1.8.6 83,319,713 01/01/1979 ________|_______|___________ 41421 brans apa CL. GIROCULUI brans apa CL. GIROCULUI 1.8.6 55,608,443 01/01/1979 ________|_______|_________ 41422 brans apa D. RADIO-TV ARADUL brans apa D. RADIO-TV ARADU 1.8.6 8,180,968 01/01/1983 ________|_______|____ 41423 brans apa dec. 1982 brans apa dec. 1982 1.8.6 23,586,190 01/01/1982 ________|_______|________________ 41424 brans apa dec. 1983 brans apa dec. 1983 1.8.6 41,017,284 01/01/1983 ________|_______|________________ 41425 brans apa dec. 1984 brans apa dec. 1984 1.8.6 103,456,393 01/01/1984 ________|_______|_______________ 41426 brans apa dec. 1985 brans apa dec. 1985 1.8.6 47,149,988 01/01/1985 ________|_______|________________ 41427 brans apa dec. 1986 brans apa dec. 1986 1.8.6 64,203,860 01/01/1986 ________|_______|________________ 41428 brans apa dec. 1987 brans apa dec. 1987 1.8.6 49,887,972 01/01/1987 ________|_______|________________ 41429 brans apa dec. 1988 brans apa dec. 1988 1.8.6 21,764,686 01/01/1988 ________|_______|________________ 41430 brans apa dec. 1989 brans apa dec. 1989 1.8.6 11,997,162 01/01/1989 ________|_______|________________ 41431 brans apa dec. 1990 brans apa dec. 1990 1.8.6 28,676,342 01/01/1990 ________|_______|________________ 41432 brans apa decembrie 1970 brans apa decembrie 1970 1.8.6 52,592,531 01/01/1970 ________|_______|___________ 41433 brans apa decembrie 1971 brans apa decembrie 1971 1.8.6 89,433,881 01/01/1971 ________|_______|___________ 41434 brans apa decembrie 1972 brans apa decembrie 1972 1.8.6 46,921,525 01/01/1972 ________|_______|___________ 41435 brans apa decembrie 1973 brans apa decembrie 1973 1.8.6 96,299,349 01/01/1973 ________|_______|___________ 41436 brans apa decembrie 1974 brans apa decembrie 1974 1.8.6 171,898,712 01/01/1974 ________|_______|__________ 41437 brans apa decembrie 1975 brans apa decembrie 1975 1.8.6 186,405,638 01/01/1975 ________|_______|__________ 41438 brans apa decembrie 1976 brans apa decembrie 1976 1.8.6 166,376,196 01/01/1976 ________|_______|__________ 41439 brans apa decembrie 1977 brans apa decembrie 1977 1.8.6 52,757,980 01/01/1977 ________|_______|___________ 41440 brans apa decembrie 1978 brans apa decembrie 1978 1.8.6 137,625,978 01/01/1978 ________|_______|__________ 41441 brans apa decembrie 1979 brans apa decembrie 1979 1.8.6 76,634,510 01/01/1979 ________|_______|___________ 41442 brans apa decembrie 1980 brans apa decembrie 1980 1.8.6 89,154,952 01/01/1980 ________|_______|___________ 41443 brans apa decembrie 1981 brans apa decembrie 1981 1.8.6 164,825,605 01/01/1981 ________|_______|__________ 41444 brans apa DIMBOVITA brans apa DIMBOVITA 1.8.6 15,857,193 01/01/1987 ________|_______|____________ 41445 brans apa DIMBOVITA I brans apa DIMBOVITA I 1.8.6 10,454,776 01/01/1983 ________|_______|____________ 41446 brans apa DIMBOVITA II B brans apa DIMBOVITA II B 1.8.6 289,215,536 01/01/1982 ________|_______|__________ 41447 brans apa EROILOR 7/a brans apa EROILOR 7/a 1.8.6 5,359,120 01/01/1982 ________|_______|____________

41448 brans apa feb. 1990 brans apa feb. 1990 1.8.6 11,617,508 01/01/1990 ________|_______|_________________ 41449 brans apa febr. 1982 brans apa febr. 1982 1.8.6 33,082,567 01/01/1982 ________|_______|________________ 41450 brans apa febr. 1983 brans apa febr. 1983 1.8.6 21,502,303 01/01/1983 ________|_______|________________ 41451 brans apa febr. 1983 brans apa febr. 1983 1.8.6 81,122,329 01/01/1983 ________|_______|________________ 41452 brans apa febr. 1985 brans apa febr. 1985 1.8.6 35,380,298 01/01/1985 ________|_______|________________ 41453 brans apa febr. 1987 brans apa febr. 1987 1.8.6 35,267,512 01/01/1987 ________|_______|________________ 41454 brans apa febr. 1988 brans apa febr. 1988 1.8.6 55,192,572 01/01/1988 ________|_______|________________ 41455 brans apa febr. 1989 brans apa febr. 1989 1.8.6 5,964,417 01/01/1989 ________|_______|_________________ 41456 brans apa febr. 1991 brans apa febr. 1991 1.8.6 19,193,043 01/01/1991 ________|_______|________________ 41457 brans apa februarie 1970 brans apa februarie 1970 1.8.6 45,687,062 01/01/1970 ________|_______|_____________ 41458 brans apa februarie 1971 brans apa februarie 1971 1.8.6 50,929,478 01/01/1971 ________|_______|_____________ 41459 brans apa februarie 1973 brans apa februarie 1973 1.8.6 26,209,821 01/01/1973 ________|_______|_____________ 41460 brans apa februarie 1974 brans apa februarie 1974 1.8.6 46,478,165 01/01/1974 ________|_______|_____________ 41461 brans apa februarie 1975 brans apa februarie 1975 1.8.6 82,456,509 01/01/1975 ________|_______|_____________ 41462 brans apa februarie 1976 brans apa februarie 1976 1.8.6 68,839,609 01/01/1976 ________|_______|_____________ 41463 brans apa februarie 1978 brans apa februarie 1978 1.8.6 128,899,726 01/01/1978 ________|_______|_____________ 41464 brans apa februarie 1979 brans apa februarie 1979 1.8.6 85,458,263 01/01/1979 ________|_______|_____________ 41465 brans apa februarie 1980 brans apa februarie 1980 1.8.6 70,858,591 01/01/1980 ________|_______|_____________ 41466 brans apa februarie 1981 brans apa februarie 1981 1.8.6 51,247,884 01/01/1981 ________|_______|_____________ 41467 brans apa februarie 1986 brans apa februarie 1986 1.8.6 9,191,094 01/01/1986 ________|_______|______________ 41468 brans apa GIROCULUI bl F 1 brans apa GIROCULUI bl F 1 1.8.6 8,182,031 01/01/1984 ________|_______|_________ 41469 brans apa GIURGIU 21 brans apa GIURGIU 21 1.8.6 9,346,924 01/01/1982 ________|_______|_____________ 41470 brans apa I.I. DE LA BRAD A brans apa I.I. DE LA BRAD A 1.8.6 9,469,906 01/01/1984 ________|_______|__________ 41471 brans apa I.I.DE BRAD brans apa I.I.DE BRAD 1.8.6 84,829,835 01/01/1989 ________|_______|______________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:58 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 9 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41472 brans apa I.I.DE LA BRAD brans apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 250,486,111 01/01/1988 ________|_______|___________ 41473 brans apa I.I.DE LA BRAD brans apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 240,051,024 01/01/1988 ________|_______|___________ 41474 brans apa I.I.DE LA BRAD brans apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 146,723,327 01/01/1988 ________|_______|___________ 41475 brans apa I.I.DE LA BRAD brans apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 16,951,904 01/01/1989 ________|_______|___________ 41476 brans apa I.I.DE LA BRAD brans apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 700,625,230 01/01/1989 ________|_______|___________

41477 brans apa I.I.DE LA BRAD 40- brans apa I.I.DE LA BRAD 40 1.8.6 58,742,672 01/01/1989 ________|_______|_________ 41478 brans apa ian. 1987 brans apa ian. 1987 1.8.6 14,526,102 01/01/1987 ________|_______|_________________ 41479 brans apa ian. 1988 brans apa ian. 1988 1.8.6 44,626,190 01/01/1988 ________|_______|_________________ 41480 brans apa ian. 1989 brans apa ian. 1989 1.8.6 2,710,702 01/01/1989 ________|_______|_________________ 41481 brans apa ian. 1990 brans apa ian. 1990 1.8.6 14,294,325 01/01/1990 ________|_______|_________________ 41482 brans apa ianuarie 1970 brans apa ianuarie 1970 1.8.6 17,000,397 01/01/1970 ________|_______|______________ 41483 brans apa ianuarie 1971 brans apa ianuarie 1971 1.8.6 21,141,591 01/01/1971 ________|_______|______________ 41484 brans apa ianuarie 1981 brans apa ianuarie 1981 1.8.6 23,192,710 01/01/1981 ________|_______|______________ 41485 brans apa ianuarie 1982 brans apa ianuarie 1982 1.8.6 83,876,976 01/01/1982 ________|_______|______________ 41486 brans apa ianuarie 1983 brans apa ianuarie 1983 1.8.6 19,411,517 01/01/1983 ________|_______|______________ 41487 brans apa ianuarie 1984 brans apa ianuarie 1984 1.8.6 99,047,763 01/01/1984 ________|_______|______________ 41488 brans apa ianuarie 1985 brans apa ianuarie 1985 1.8.6 22,515,843 01/01/1985 ________|_______|______________ 41489 brans apa ianuarie 1986 brans apa ianuarie 1986 1.8.6 3,840,279 01/01/1986 ________|_______|______________ 41490 brans apa IMT III brans apa IMT III 1.8.6 19,246,923 01/01/1984 ________|_______|___________________ 41491 brans apa iulie 1970 brans apa iulie 1970 1.8.6 31,222,459 01/01/1970 ________|_______|_________________ 41492 brans apa iulie 1971 brans apa iulie 1971 1.8.6 74,429,254 01/01/1971 ________|_______|_________________ 41493 brans apa iulie 1972 brans apa iulie 1972 1.8.6 47,180,954 01/01/1972 ________|_______|_________________ 41494 brans apa iulie 1973 brans apa iulie 1973 1.8.6 118,156,807 01/01/1973 ________|_______|_________________ 41495 brans apa iulie 1974 brans apa iulie 1974 1.8.6 121,223,853 01/01/1974 ________|_______|_________________ 41496 brans apa iulie 1975 brans apa iulie 1975 1.8.6 124,222,454 01/01/1975 ________|_______|_________________ 41497 brans apa iulie 1976 brans apa iulie 1976 1.8.6 143,501,280 01/01/1976 ________|_______|_________________ 41498 brans apa iulie 1977 brans apa iulie 1977 1.8.6 223,957,218 01/01/1977 ________|_______|_________________ 41499 brans apa iulie 1978 brans apa iulie 1978 1.8.6 98,981,129 01/01/1978 ________|_______|_________________ 41500 brans apa iulie 1979 brans apa iulie 1979 1.8.6 117,745,773 01/01/1979 ________|_______|_________________ 41501 brans apa iulie 1980 brans apa iulie 1980 1.8.6 118,547,270 01/01/1980 ________|_______|_________________ 41502 brans apa iulie 1981 brans apa iulie 1981 1.8.6 114,202,050 01/01/1981 ________|_______|_________________ 41503 brans apa iulie 1982 brans apa iulie 1982 1.8.6 54,116,632 01/01/1982 ________|_______|_________________ 41504 brans apa iulie 1983 brans apa iulie 1983 1.8.6 92,106,194 01/01/1983 ________|_______|_________________ 41505 brans apa iulie 1984 brans apa iulie 1984 1.8.6 114,430,864 01/01/1984 ________|_______|_________________ 41506 brans apa iulie 1985 brans apa iulie 1985 1.8.6 40,693,887 01/01/1985 ________|_______|_________________ 41507 brans apa iulie 1986 brans apa iulie 1986 1.8.6 66,297,131 01/01/1986 ________|_______|_________________ 41508 brans apa iulie 1987 brans apa iulie 1987 1.8.6 34,877,851 01/01/1987 ________|_______|_________________ 41509 brans apa iulie 1988 brans apa iulie 1988 1.8.6 60,918,890 01/01/1988 ________|_______|_________________ 41510 brans apa iulie 1989 brans apa iulie 1989 1.8.6 12,914,651 01/01/1989 ________|_______|_________________ 41511 brans apa iulie 1990 brans apa iulie 1990 1.8.6 44,184,883 01/01/1990 ________|_______|_________________ 41512 brans apa iunie 1970 brans apa iunie 1970 1.8.6 40,518,962 01/01/1970 ________|_______|________________

41513 brans apa iunie 1971 brans apa iunie 1971 1.8.6 52,916,557 01/01/1971 ________|_______|________________ 41514 brans apa iunie 1972 brans apa iunie 1972 1.8.6 55,031,320 01/01/1972 ________|_______|________________ 41515 brans apa iunie 1973 brans apa iunie 1973 1.8.6 52,091,624 01/01/1973 ________|_______|________________ 41516 brans apa iunie 1974 brans apa iunie 1974 1.8.6 98,377,111 01/01/1974 ________|_______|________________ 41517 brans apa iunie 1975 brans apa iunie 1975 1.8.6 117,625,818 01/01/1975 ________|_______|_______________ 41518 brans apa iunie 1976 brans apa iunie 1976 1.8.6 125,873,446 01/01/1976 ________|_______|_______________ 41519 brans apa iunie 1977 brans apa iunie 1977 1.8.6 218,136,975 01/01/1977 ________|_______|_______________ 41520 brans apa iunie 1978 brans apa iunie 1978 1.8.6 170,901,349 01/01/1978 ________|_______|_______________ 41521 brans apa iunie 1979 brans apa iunie 1979 1.8.6 352,620,312 01/01/1979 ________|_______|_______________ 41522 brans apa iunie 1980 brans apa iunie 1980 1.8.6 203,193,570 01/01/1980 ________|_______|_______________ 41523 brans apa iunie 1981 brans apa iunie 1981 1.8.6 88,592,456 01/01/1981 ________|_______|________________ 41524 brans apa iunie 1982 brans apa iunie 1982 1.8.6 222,670,324 01/01/1982 ________|_______|_______________ 41525 brans apa iunie 1983 brans apa iunie 1983 1.8.6 36,078,583 01/01/1983 ________|_______|________________ 41526 brans apa iunie 1984 brans apa iunie 1984 1.8.6 100,044,820 01/01/1984 ________|_______|_______________ 41527 brans apa iunie 1985 brans apa iunie 1985 1.8.6 34,828,601 01/01/1985 ________|_______|________________ 41528 brans apa iunie 1986 brans apa iunie 1986 1.8.6 58,706,338 01/01/1986 ________|_______|________________ 41529 brans apa iunie 1987 brans apa iunie 1987 1.8.6 72,895,092 01/01/1987 ________|_______|________________ 41530 brans apa iunie 1988 brans apa iunie 1988 1.8.6 55,194,986 01/01/1988 ________|_______|________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:58 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 10 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41531 brans apa iunie 1989 brans apa iunie 1989 1.8.6 48,493,769 01/01/1989 ________|_______|________________ 41532 brans apa iunie 1990 brans apa iunie 1990 1.8.6 22,311,249 01/01/1990 ________|_______|________________ 41533 brans apa LIDIA brans apa LIDIA 1.8.6 29,564,766 01/01/1987 ________|_______|___________________ 41534 brans apa LIDIA brans apa LIDIA 1.8.6 58,160,343 01/01/1987 ________|_______|___________________ 41535 brans apa loc. ARADULUI VEST brans apa loc. ARADULUI VES 1.8.6 365,520,714 01/01/1984 ________|_______|_____ 41536 brans apa loc. TIMISOARA SUD brans apa loc. TIMISOARA SU 1.8.6 46,353,904 01/01/1984 ________|_______|______ 41537 brans apa loc. TIMISOARA SUD brans apa loc. TIMISOARA SU 1.8.6 109,037,958 01/01/1984 ________|_______|______ 41538 brans apa M.BASARAB bl86,87, brans apa M.BASARAB bl86,87 1.8.6 26,011,964 01/01/1984 ________|_______|______ 41539 brans apa M.BASARAB z.loc. brans apa M.BASARAB z.loc. 1.8.6 99,371,817 01/01/1982 ________|_______|________ 41540 brans apa mai 1970 brans apa mai 1970 1.8.6 44,210,373 01/01/1970 ________|_______|________________ 41541 brans apa mai 1971 brans apa mai 1971 1.8.6 61,718,297 01/01/1971 ________|_______|________________

41542 brans apa mai 1972 brans apa mai 1972 1.8.6 54,252,674 01/01/1972 ________|_______|________________ 41543 brans apa mai 1973 brans apa mai 1973 1.8.6 58,113,605 01/01/1973 ________|_______|________________ 41544 brans apa mai 1974 brans apa mai 1974 1.8.6 104,827,753 01/01/1974 ________|_______|_______________ 41545 brans apa mai 1975 brans apa mai 1975 1.8.6 80,041,120 01/01/1975 ________|_______|________________ 41546 brans apa mai 1976 brans apa mai 1976 1.8.6 157,628,814 01/01/1976 ________|_______|_______________ 41547 brans apa mai 1977 brans apa mai 1977 1.8.6 218,855,356 01/01/1977 ________|_______|_______________ 41548 brans apa mai 1978 brans apa mai 1978 1.8.6 230,417,659 01/01/1978 ________|_______|_______________ 41549 brans apa mai 1979 brans apa mai 1979 1.8.6 108,586,320 01/01/1979 ________|_______|_______________ 41550 brans apa mai 1980 brans apa mai 1980 1.8.6 180,889,572 01/01/1980 ________|_______|_______________ 41551 brans apa mai 1981 brans apa mai 1981 1.8.6 128,932,584 01/01/1981 ________|_______|_______________ 41552 brans apa mai 1982 brans apa mai 1982 1.8.6 61,940,689 01/01/1982 ________|_______|________________ 41553 brans apa mai 1983 brans apa mai 1983 1.8.6 40,195,440 01/01/1983 ________|_______|________________ 41554 brans apa mai 1984 brans apa mai 1984 1.8.6 118,105,494 01/01/1984 ________|_______|_______________ 41555 brans apa mai 1985 brans apa mai 1985 1.8.6 35,992,774 01/01/1985 ________|_______|________________ 41556 brans apa mai 1986 brans apa mai 1986 1.8.6 80,930,093 01/01/1986 ________|_______|________________ 41557 brans apa mai 1987 brans apa mai 1987 1.8.6 57,748,065 01/01/1987 ________|_______|________________ 41558 brans apa mai 1988 brans apa mai 1988 1.8.6 51,803,634 01/01/1988 ________|_______|________________ 41559 brans apa mai 1989 brans apa mai 1989 1.8.6 9,216,584 01/01/1989 ________|_______|________________ 41560 brans apa mai 1990 brans apa mai 1990 1.8.6 63,887,696 01/01/1990 ________|_______|________________ 41561 brans apa mai 1991 brans apa mai 1991 1.8.6 51,819,415 01/01/1991 ________|_______|________________ 41562 brans apa MANGALIA brans apa MANGALIA 1.8.6 76,644,481 01/01/1979 ________|_______|____________ 41563 brans apa martie 1970 brans apa martie 1970 1.8.6 102,606,069 01/01/1970 ________|_______|______________ 41564 brans apa martie 1971 brans apa martie 1971 1.8.6 47,786,062 01/01/1971 ________|_______|_______________ 41565 brans apa martie 1972 brans apa martie 1972 1.8.6 56,564,131 01/01/1972 ________|_______|_______________ 41566 brans apa martie 1973 brans apa martie 1973 1.8.6 24,793,200 01/01/1973 ________|_______|_______________ 41567 brans apa martie 1974 brans apa martie 1974 1.8.6 71,388,644 01/01/1974 ________|_______|_______________ 41568 brans apa martie 1975 brans apa martie 1975 1.8.6 104,605,767 01/01/1975 ________|_______|______________ 41569 brans apa martie 1976 brans apa martie 1976 1.8.6 56,519,456 01/01/1976 ________|_______|_______________ 41570 brans apa martie 1977 brans apa martie 1977 1.8.6 119,201,061 01/01/1977 ________|_______|______________ 41571 brans apa martie 1978 brans apa martie 1978 1.8.6 198,756,451 01/01/1978 ________|_______|______________ 41572 brans apa martie 1979 brans apa martie 1979 1.8.6 213,023,440 01/01/1979 ________|_______|______________ 41573 brans apa martie 1980 brans apa martie 1980 1.8.6 11,466,343 01/01/1980 ________|_______|_______________ 41574 brans apa martie 1981 brans apa martie 1981 1.8.6 131,301,731 01/01/1981 ________|_______|______________ 41575 brans apa martie 1982 brans apa martie 1982 1.8.6 155,297,028 01/01/1982 ________|_______|______________ 41576 brans apa martie 1983 brans apa martie 1983 1.8.6 20,836,127 01/01/1983 ________|_______|_______________ 41577 brans apa martie 1984 brans apa martie 1984 1.8.6 91,252,169 01/01/1984 ________|_______|_______________

41578 brans apa martie 1985 brans apa martie 1985 1.8.6 36,863,165 01/01/1985 ________|_______|_______________ 41579 brans apa martie 1986 brans apa martie 1986 1.8.6 7,219,201 01/01/1986 ________|_______|_______________ 41580 brans apa martie 1987 brans apa martie 1987 1.8.6 18,966,148 01/01/1987 ________|_______|_______________ 41581 brans apa martie 1988 brans apa martie 1988 1.8.6 83,125,405 01/01/1988 ________|_______|_______________ 41582 brans apa martie 1989 brans apa martie 1989 1.8.6 6,660,217 01/01/1989 ________|_______|_______________ 41583 brans apa martie 1990 brans apa martie 1990 1.8.6 14,515,231 01/01/1990 ________|_______|_______________ 41584 brans apa martie 1991 brans apa martie 1991 1.8.6 25,326,972 01/01/1991 ________|_______|_______________ 41585 brans apa MIRCEA CEL BATRIN brans apa MIRCEA CEL BATRIN 1.8.6 309,645,078 01/01/1987 ________|_______|___ 41586 brans apa noiemb. 1982 brans apa noiemb. 1982 1.8.6 94,960,261 01/01/1982 ________|_______|_____________ 41587 brans apa noiemb. 1983 brans apa noiemb. 1983 1.8.6 90,400,467 01/01/1983 ________|_______|_____________ 41588 brans apa noiemb. 1984 brans apa noiemb. 1984 1.8.6 78,392,370 01/01/1984 ________|_______|_____________ 41589 brans apa noiemb. 1985 brans apa noiemb. 1985 1.8.6 221,327,660 01/01/1985 ________|_______|____________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:58 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 11 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41590 brans apa noiemb. 1986 brans apa noiemb. 1986 1.8.6 76,897,812 01/01/1986 ________|_______|_____________ 41591 brans apa noiemb. 1987 brans apa noiemb. 1987 1.8.6 55,049,064 01/01/1987 ________|_______|_____________ 41592 brans apa noiemb. 1988 brans apa noiemb. 1988 1.8.6 52,576,426 01/01/1988 ________|_______|_____________ 41593 brans apa noiemb. 1989 brans apa noiemb. 1989 1.8.6 38,647,272 01/01/1989 ________|_______|_____________ 41594 brans apa noiemb. 1990 brans apa noiemb. 1990 1.8.6 19,457,885 01/01/1990 ________|_______|_____________ 41595 brans apa noiembrie 1978 brans apa noiembrie 1978 1.8.6 59,990,268 01/01/1978 ________|_______|____________ 41596 brans apa noiembrie 1970 brans apa noiembrie 1970 1.8.6 77,189,152 01/01/1970 ________|_______|____________ 41597 brans apa noiembrie 1971 brans apa noiembrie 1971 1.8.6 66,996,615 01/01/1971 ________|_______|____________ 41598 brans apa noiembrie 1972 brans apa noiembrie 1972 1.8.6 84,106,988 01/01/1972 ________|_______|____________ 41599 brans apa noiembrie 1973 brans apa noiembrie 1973 1.8.6 31,515,448 01/01/1973 ________|_______|____________ 41600 brans apa noiembrie 1974 brans apa noiembrie 1974 1.8.6 75,658,097 01/01/1974 ________|_______|____________ 41601 brans apa noiembrie 1975 brans apa noiembrie 1975 1.8.6 200,868,250 01/01/1975 ________|_______|___________ 41602 brans apa noiembrie 1976 brans apa noiembrie 1976 1.8.6 129,852,757 01/01/1976 ________|_______|___________ 41603 brans apa noiembrie 1977 brans apa noiembrie 1977 1.8.6 186,049,961 01/01/1977 ________|_______|___________ 41604 brans apa noiembrie 1979 brans apa noiembrie 1979 1.8.6 79,105,130 01/01/1979 ________|_______|____________ 41605 brans apa noiembrie 1980 brans apa noiembrie 1980 1.8.6 105,233,528 01/01/1980 ________|_______|___________ 41606 brans apa noiembrie 1981 brans apa noiembrie 1981 1.8.6 61,450,609 01/01/1981 ________|_______|____________

41607 brans apa oct. 1982 brans apa oct. 1982 1.8.6 42,308,977 01/01/1982 ________|_______|_________________ 41608 brans apa oct. 1983 brans apa oct. 1983 1.8.6 69,584,867 01/01/1983 ________|_______|_________________ 41609 brans apa oct. 1984 brans apa oct. 1984 1.8.6 90,989,570 01/01/1984 ________|_______|_________________ 41610 brans apa oct. 1985 brans apa oct. 1985 1.8.6 399,052,163 01/01/1985 ________|_______|________________ 41611 brans apa oct. 1986 brans apa oct. 1986 1.8.6 75,057,150 01/01/1986 ________|_______|_________________ 41612 brans apa oct. 1987 brans apa oct. 1987 1.8.6 27,562,771 01/01/1987 ________|_______|_________________ 41613 brans apa oct. 1988 brans apa oct. 1988 1.8.6 42,135,881 01/01/1988 ________|_______|_________________ 41614 brans apa oct. 1989 brans apa oct. 1989 1.8.6 57,314,775 01/01/1989 ________|_______|_________________ 41615 brans apa oct. 1990 brans apa oct. 1990 1.8.6 46,079,830 01/01/1990 ________|_______|_________________ 41616 brans apa octombrie 1970 brans apa octombrie 1970 1.8.6 78,032,253 01/01/1970 ________|_______|____________ 41617 brans apa octombrie 1971 brans apa octombrie 1971 1.8.6 55,980,487 01/01/1971 ________|_______|____________ 41618 brans apa octombrie 1972 brans apa octombrie 1972 1.8.6 54,964,695 01/01/1971 ________|_______|____________ 41619 brans apa octombrie 1973 brans apa octombrie 1973 1.8.6 90,502,985 01/01/1973 ________|_______|____________ 41620 brans apa octombrie 1974 brans apa octombrie 1974 1.8.6 102,004,320 01/01/1974 ________|_______|___________ 41621 brans apa octombrie 1975 brans apa octombrie 1975 1.8.6 67,032,346 01/01/1975 ________|_______|____________ 41622 brans apa octombrie 1976 brans apa octombrie 1976 1.8.6 153,136,167 01/01/1976 ________|_______|___________ 41623 brans apa octombrie 1977 brans apa octombrie 1977 1.8.6 44,658,282 01/01/1977 ________|_______|____________ 41624 brans apa octombrie 1978 brans apa octombrie 1978 1.8.6 123,210,887 01/01/1978 ________|_______|___________ 41625 brans apa octombrie 1979 brans apa octombrie 1979 1.8.6 88,214,513 01/01/1979 ________|_______|____________ 41626 brans apa octombrie 1980 brans apa octombrie 1980 1.8.6 90,309,955 01/01/1980 ________|_______|____________ 41627 brans apa octombrie 1981 brans apa octombrie 1981 1.8.6 83,771,126 01/01/1981 ________|_______|____________ 41628 brans apa OITUZ brans apa OITUZ 1.8.6 16,645,053 01/01/1989 ________|_______|_________________ 41629 brans apa OLIMPIADEI 4 brans apa OLIMPIADEI 4 1.8.6 8,329,448 01/01/1979 ________|_______|___________ 41630 brans apa PENETRATIE brans apa PENETRATIE 1.8.6 378,112,896 01/01/1979 ________|_______|_________ 41631 brans apa PIRVAN bl. 300 per brans apa PIRVAN bl. 300 pe 1.8.6 29,383,716 01/01/1984 ________|_______|_________ 41632 brans apa PIRVAN I-II brans apa PIRVAN I-II 1.8.6 1,110,275,146 01/01/1979 ________|_______|______________ 41633 brans apa PLAVAT II ET 1A brans apa PLAVAT II ET 1A 1.8.6 1,020,505,665 01/01/1985 ________|_______|_________ 41634 brans apa PLAVAT III A brans apa PLAVAT III A 1.8.6 503,191,844 01/01/1983 ________|_______|_____________ 41635 brans apa PLAVAT III z.loc. brans apa PLAVAT III z.loc. 1.8.6 132,437,397 01/01/1982 ________|_______|____________ 41636 brans apa POPA SAPCA brans apa POPA SAPCA 1.8.6 12,099,499 01/01/1984 ________|_______|_________ 41637 brans apa RESITA III brans apa RESITA III 1.8.6 40,010,985 01/01/1987 ________|_______|________________ 41638 brans apa RODNEI 3 brans apa RODNEI 3 1.8.6 26,010,379 01/01/1989 ________|_______|______________ 41639 brans apa SALIGNY bl 12 brans apa SALIGNY bl 12 1.8.6 48,802,844 01/01/1984 ________|_______|___________ 41640 brans apa sept. 1982 brans apa sept. 1982 1.8.6 78,659,230 01/01/1982 ________|_______|________________ 41641 brans apa sept. 1983 brans apa sept. 1983 1.8.6 125,698,224 01/01/1983 ________|_______|_______________ 41642 brans apa sept. 1984 brans apa sept. 1984 1.8.6 131,799,485 01/01/1984 ________|_______|_______________

41643 brans apa sept. 1985 brans apa sept. 1985 1.8.6 72,805,400 01/01/1985 ________|_______|________________ 41644 brans apa sept. 1986 brans apa sept. 1986 1.8.6 75,202,640 01/01/1986 ________|_______|________________ 41645 brans apa sept. 1987 brans apa sept. 1987 1.8.6 13,744,223 01/01/1987 ________|_______|________________ 41646 brans apa sept. 1988 brans apa sept. 1988 1.8.6 30,175,675 01/01/1988 ________|_______|________________ 41647 brans apa sept. 1989 brans apa sept. 1989 1.8.6 54,531,648 01/01/1989 ________|_______|________________ 41648 brans apa sept. 1990 brans apa sept. 1990 1.8.6 46,295,079 01/01/1990 ________|_______|________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:58 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 12 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41649 brans apa septembrie 1970 brans apa septembrie 1970 1.8.6 88,147,942 01/01/1970 ________|_______|___________ 41650 brans apa septembrie 1971 brans apa septembrie 1971 1.8.6 47,014,594 01/01/1971 ________|_______|___________ 41651 brans apa septembrie 1972 brans apa septembrie 1972 1.8.6 79,885,983 01/01/1972 ________|_______|___________ 41652 brans apa septembrie 1973 brans apa septembrie 1973 1.8.6 95,652,259 01/01/1973 ________|_______|___________ 41653 brans apa septembrie 1974 brans apa septembrie 1974 1.8.6 119,565,007 01/01/1974 ________|_______|__________ 41654 brans apa septembrie 1975 brans apa septembrie 1975 1.8.6 107,369,340 01/01/1975 ________|_______|__________ 41655 brans apa septembrie 1976 brans apa septembrie 1976 1.8.6 268,214,076 01/01/1976 ________|_______|__________ 41656 brans apa septembrie 1977 brans apa septembrie 1977 1.8.6 175,084,371 01/01/1977 ________|_______|__________ 41657 brans apa septembrie 1978 brans apa septembrie 1978 1.8.6 290,001,549 01/01/1978 ________|_______|__________ 41658 brans apa septembrie 1979 brans apa septembrie 1979 1.8.6 209,032,727 01/01/1979 ________|_______|__________ 41659 brans apa septembrie 1980 brans apa septembrie 1980 1.8.6 167,911,259 01/01/1980 ________|_______|__________ 41660 brans apa septembrie 1981 brans apa septembrie 1981 1.8.6 101,468,584 01/01/1981 ________|_______|__________ 41661 brans apa ST. PLAVAT brans apa ST. PLAVAT 1.8.6 33,762,514 01/01/1987 ________|_______|____________ 41662 brans apa TIMISOARA SUD brans apa TIMISOARA SUD 1.8.6 13,882,237 01/01/1982 ________|_______|_______ 41663 brans apa TIMISOARA SUD ET I brans apa TIMISOARA SUD ET 1.8.6 21,434,742 01/01/1984 ________|_______|_____ 41664 brans apa TIMISOARA SUD ET I brans apa TIMISOARA SUD ET 1.8.6 291,322,741 01/01/1984 ________|_______|____ 41665 brans apa TIMISOARA SUD III brans apa TIMISOARA SUD III 1.8.6 200,837,410 01/01/1987 ________|_______|_______ 41666 brans apa TIMISOARA SUD III brans apa TIMISOARA SUD III 1.8.6 334,337,813 01/01/1987 ________|_______|_______ 41667 brans apa TMS SUD ET IV brans apa TMS SUD ET IV 1.8.6 614,978,298 01/01/1983 ________|_______|_________ 41668 brans apa TMS SUD III B brans apa TMS SUD III B 1.8.6 44,000,870 01/01/1983 ________|_______|____________ 41669 brans apa TMS SUD IV brans apa TMS SUD IV 1.8.6 496,550,812 01/01/1988 ________|_______|___________ 41670 brans apa TORONTAL-LIPOVEI brans apa TORONTAL-LIPOVEI 1.8.6 43,065,872 01/01/1984 ________|_______|____ 41671 brans apa Z. BUCOVINA brans apa Z. BUCOVINA 1.8.6 533,572,068 01/01/1988 ________|_______|__________

41672 brans apa Z. DUNAREA brans apa Z. DUNAREA 1.8.6 8,437,577 01/01/1979 ________|_______|___________ 41673 brans apa Z. NEGOI brans apa Z. NEGOI 1.8.6 448,001,110 01/01/1979 ________|_______|______________ 41674 brans apa Z. SPITAL brans apa Z. SPITAL 1.8.6 43,309,889 01/01/1981 ________|_______|_______________ 41675 brans apa Z. SPITAL BL 58 B brans apa Z. SPITAL BL 58 B 1.8.6 15,647,050 01/01/1984 ________|_______|_________ 41676 brans apa Z. SPITAL ET.III A brans apa Z. SPITAL ET.III 1.8.6 282,519,525 01/01/1982 ________|_______|___________ 41677 brans apa Z. SPITAL I TMS SU brans apa Z. SPITAL I TMS S 1.8.6 27,951,810 01/01/1983 ________|_______|________ 41678 brans apa Z. SPITAL II brans apa Z. SPITAL II 1.8.6 283,803,391 01/01/1981 ________|_______|______________ 41679 brans apa Z.BUCOVINA brans apa Z.BUCOVINA 1.8.6 560,450,424 01/01/1988 ________|_______|__________ 41680 brans apa Z.DUNAREA brans apa Z.DUNAREA 1.8.6 92,691,244 01/01/1979 ________|_______|___________ 41681 brans apa Z.MIRCEA CEL BATRI brans apa Z.MIRCEA CEL BATR 1.8.6 315,738,782 01/01/1988 ________|_______|___ 41682 brans apa Z.MIRCEA CEL BATRI brans apa Z.MIRCEA CEL BATR 1.8.6 46,741,196 01/01/1988 ________|_______|____ 41683 brans apa Z.PLAVAT I brans apa Z.PLAVAT I 1.8.6 308,846,148 01/01/1983 ________|_______|_____________ 41684 brans apa z.SPITAL I TMS SUD brans apa z.SPITAL I TMS SU 1.8.6 425,389,081 01/01/1983 ________|_______|______ 41685 brans apa Z.STEAUA ET II brans apa Z.STEAUA ET II 1.8.6 45,931,908 01/01/1989 ________|_______|__________ 41686 BRANS. APA 27 BUC, 261,5ML BRANS. APA 27 BUC, 261,5ML 1.8.6 50,868,694 01/01/1994 ________|_______|____ 41687 brans. apa C. SAGULUI brans. apa C. SAGULUI 1.8.6 59,495,648 01/01/1979 ________|_______|____________ 41688 brans. C.GIROCULUI-Z. SPITAL brans. C.GIROCULUI-Z. SPITA 1.8.6 23,303,973 01/01/1979 ________|_______|______ 41690 BRANS.APA POL.D32;19 BUC;19 BRANS.APA POL.D32;19 BUC;1 1.8.6 33,999,997 01/01/1996 ________|_______|__ 41692 BRANS.APA + LEG.COND.POL.D32 BRANS.APA + LEG.COND.POL.D3 1.8.6 37,854,738 01/01/1996 ________|______ 41691 BRANS.APA ,ZN 2",1 BUC,12 ML BRANS.APA ,ZN 2",1 BUC,12 M 1.8.6 2,861,622 01/01/1995 ________|_______|____ 41689 BRANS.APA - LEGATURA CAMIN BRANS.APA - LEGATURA CAMIN 1.8.6 723,062 01/01/1996 ________|_______|_ 41697 BRANS.APA -LEGATURA COND. 3 BRANS.APA -LEGATURA COND. 3 1.8.6 3,434,662 01/01/1996 ________|_______ 41693 BRANS.APA 1 BUC.18ML OTEL 2" BRANS.APA 1 BUC.18ML OTEL 2 1.8.6 4,171,232 01/01/1995 ________|_______|_ 41694 BRANS.APA 19BUC.144,5ML DEC. BRANS.APA 19BUC.144,5ML DEC 1.8.6 35,430,101 01/01/1994 ________|_______ 41695 BRANS.APA 23 BUC.275,7 ML BRANS.APA 23 BUC.275,7 ML 1.8.6 45,718,176 01/01/1994 ________|_______|____ 41696 BRANS.APA 37ML 5 BUC.D.20 PO BRANS.APA 37ML 5 BUC.D.20 P 1.8.6 7,395,082 01/01/1995 ________|_______|__ 41698 BRANS.APA POL.D 32;388 ML;32 BRANS.APA POL.D 32;388 ML;3 1.8.6 60,371,400 01/01/1996 ________|_______|___ 41699 BRANS.APA POL.D32(D 40);15 B BRANS.APA POL.D32(D 40);15 1.8.6 23,457,685 01/01/1998 ________|_______|___ 41700 BRANS.APA POLIET.D25;D32;D40 BRANS.APA POLIET.D25;D32;D4 1.8.6 20,036,135 01/01/1996 ________|_______|_ 41701 BRANS.APA POLIET.D32;24 BUC. BRANS.APA POLIET.D32;24 BUC 1.8.6 43,696,795 01/01/1996 ________|_______|_ 41702 BRANS.APA POLIET.D32;25 BUC= BRANS.APA POLIET.D32;25 BUC 1.8.6 41,746,375 01/01/1996 ________|_______| 41703 BRANS.APA POLIET.D32;D25;2BU BRANS.APA POLIET.D32;D25;2B 1.8.6 3,287,700 01/01/1996 ________|_______|_ 41704 BRANS.APA POLIT.D.32 334 ML BRANS.APA POLIT.D.32 334 M 1.8.6 54,402,712 01/01/1995 ________|_______|___ 41705 BRANS.APA POLIT.D32,29BUC,25 BRANS.APA POLIT.D32,29BUC,2 1.8.6 49,128,296 01/01/1995 ________|_______|_ 41706 BRANS.APA,POLIETIL.35 BUC. BRANS.APA,POLIETIL.35 BUC. 1.8.6 65,242,367 01/01/1995 ________|_______|____ 41707 BRANS.APA-EXTIND.PVC125;36ML BRANS.APA-EXTIND.PVC125;36M 1.8.6 2,051,363 01/01/1997 ________|_______

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:58 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 13 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41708 BRANSAM.APA - LEGATURA COOND BRANSAM.APA - LEGATURA COON 1.8.6 1,868,668 01/01/1997 ________|___ 41709 BRANSAM.APA - POL.D32;D40;49 BRANSAM.APA - POL.D32;D40;4 1.8.6 84,390,463 01/01/1997 ________|_______|_ 41712 BRANSAM.APA -EXT.COND.PVC -2 BRANSAM.APA -EXT.COND.PVC - 1.8.6 2,455,587 01/01/1996 ________|_______ 41710 BRANSAM.APA 23 BUC,231,7 ML BRANSAM.APA 23 BUC,231,7 ML 1.8.6 37,965,428 01/01/1994 ________|_______|_ 41711 BRANSAM.APA 26 BUC,201.2 ML; BRANSAM.APA 26 BUC,201.2 ML 1.8.6 45,741,850 01/01/1995 ________|_______|_ 41713 BRANSAM.APA OTEL D 50;10 ML; BRANSAM.APA OTEL D 50;10 ML 1.8.6 5,964,045 01/01/1996 ________|_______|_ 41714 BRANSAM.APA POL.D 15;17 buc BRANSAM.APA POL.D 15;17 buc 1.8.6 28,110,611 01/01/1998 ________|_______|__ 41715 BRANSAM.APA POL.D 32(40;63); BRANSAM.APA POL.D 32(40;63) 1.8.6 41,887,080 01/01/1998 ________|_______|__ 41716 BRANSAM.APA POL.D 32; 122 ML BRANSAM.APA POL.D 32; 122 M 1.8.6 20,882,049 01/01/1998 ________|_______|_ 41717 BRANSAM.APA POL.D 32;28 BUC; BRANSAM.APA POL.D 32;28 BUC 1.8.6 47,036,340 01/01/1997 ________|_______ 41718 bransam.apa pol.d.32;30 buc; bransam.apa pol.d.32;30 buc 1.8.6 46,074,562 01/01/1997 ________|_______|__________ 41719 BRANSAM.APA POL.D.32;32 BUC= BRANSAM.APA POL.D.32;32 BUC 1.8.6 19,716,870 01/01/1998 ________|_______ 41720 BRANSAM.APA POL.D32 ,35 BUC. BRANSAM.APA POL.D32 ,35 BUC 1.8.6 61,637,782 01/01/1995 ________|_______ 41721 BRANSAM.APA POL.D32 241 BUC. BRANSAM.APA POL.D32 241 BUC 1.8.6 43,890,787 01/01/1996 ________|_______ 41722 BRANSAM.APA POL.D32;10 BUC=1 BRANSAM.APA POL.D32;10 BUC= 1.8.6 15,677,332 01/01/1998 ________|______ 41723 BRANSAM.APA POL.D32;15 BUC;1 BRANSAM.APA POL.D32;15 BUC; 1.8.6 25,111,729 01/01/1996 ________|_______ 41724 BRANSAM.APA POL.D32;21 BUC;2 BRANSAM.APA POL.D32;21 BUC; 1.8.6 36,245,181 01/01/1997 ________|_______ 41725 BRANSAM.APA POL.D32;26 buc.; BRANSAM.APA POL.D32;26 buc. 1.8.6 45,087,363 01/01/1997 ________|_______|__ 41726 BRANSAM.APA POL.D32;48 BUC.; BRANSAM.APA POL.D32;48 BUC. 1.8.6 78,721,133 01/01/1997 ________|_______ 41727 BRANSAM.APA POL.D32;D40;D63; BRANSAM.APA POL.D32;D40;D63 1.8.6 21,506,169 01/01/1997 ________|_______ 41728 BRANSAM.APA POLIETILENA,180 BRANSAM.APA POLIETILENA,180 1.8.6 35,828,782 01/01/1996 ________|_______ 41729 BRANSAM.APA;7 BUC.=56 ML;FEB BRANSAM.APA;7 BUC.=56 ML;FE 1.8.6 9,975,300 01/01/1997 ________|_______ 41730 bransament 1 DECEMBRIE bl 45 bransament 1 DECEMBRIE bl 4 1.8.6 12,439,018 01/01/1977 ________|_______|_____ 41731 bransament 6 MARTIE bransament 6 MARTIE 1.8.6 9,234,580 01/01/1976 ________|_______|____________ 41732 bransament 6 MARTIE bransament 6 MARTIE 1.8.6 30,089,892 01/01/1976 ________|_______|____________ 41733 bransament A IPATESCU bransament A IPATESCU 1.8.6 84,434,599 01/01/1975 ________|_______|_________ 41734 bransament A IPATESCU D1-D2 bransament A IPATESCU D1-D2 1.8.6 135,757,719 01/01/1975 ________|_______|___ 41735 bransament A. IPATESCU bransament A. IPATESCU 1.8.6 19,096,326 01/01/1975 ________|_______|_________ 41736 bransament A. POPOVICI bransament A. POPOVICI 1.8.6 7,401,304 01/01/1974 ________|_______|__________

41737 bransament A. POPOVICI bl 17 bransament A. POPOVICI bl 1 1.8.6 10,252,236 01/01/1978 ________|_______|_______ 41738 Bransament apa Bransament apa 1.8.6 52,156,222 01/01/1991 ________|_______|_________________ 41739 BRANSAMENT APA BRANSAMENT APA 1.8.6 3,897,869 01/01/1992 ________|_______|___________ 41740 BRANSAMENT APA BRANSAMENT APA 1.8.6 14,521,130 01/01/1992 ________|_______|__________ 41741 BRANSAMENT APA BRANSAMENT APA 1.8.6 34,217,926 01/01/1992 ________|_______|__________ 41742 BRANSAMENT APA BRANSAMENT APA 1.8.6 22,073,563 01/01/1992 ________|_______|__________ 41743 BRANSAMENT APA BRANSAMENT APA 1.8.6 30,451,541 01/01/1992 ________|_______|__________ 41744 BRANSAMENT APA BRANSAMENT APA 1.8.6 89,543,766 01/01/1993 ________|_______|__________ 41745 BRANSAMENT APA 129 ML BRANSAMENT APA 129 ML 1.8.6 17,354,814 01/01/1992 ________|_______|____ 41746 BRANSAMENT APA 387,5 ML BRANSAMENT APA 387,5 ML 1.8.6 38,213,846 01/01/1992 ________|_______|___ 41747 BRANSAMENT APA 109ML 14 BUC. BRANSAMENT APA 109ML 14 BUC 1.8.6 33,442,469 01/01/1994 ________|_____ 41748 BRANSAMENT APA 13 BUC, 102 M BRANSAMENT APA 13 BUC, 102 1.8.6 20,875,496 01/01/1995 ________|_______ 41749 BRANSAMENT APA 14 BUC, 106ML BRANSAMENT APA 14 BUC, 106M 1.8.6 31,179,765 01/01/1995 ________|______ 41750 BRANSAMENT APA 156ML APRILIE BRANSAMENT APA 156ML APRILI 1.8.6 18,782,630 01/01/1993 ________|______ 41751 BRANSAMENT APA 181 ML BRANSAMENT APA 181 ML 1.8.6 25,695,584 01/01/1992 ________|_______|____ 41752 BRANSAMENT APA 19 BUC.POLIET BRANSAMENT APA 19 BUC.POLIE 1.8.6 40,872,790 01/01/1995 ________|_____ 41753 BRANSAMENT APA 193 ML BRANSAMENT APA 193 ML 1.8.6 30,106,726 01/01/1992 ________|_______|____ 41754 BRANSAMENT APA 220 ML BRANSAMENT APA 220 ML 1.8.6 17,007,720 01/01/1993 ________|_______|____ 41755 BRANSAMENT APA 250,4ML 27 BU BRANSAMENT APA 250,4ML 27 B 1.8.6 54,986,600 01/01/1994 ________|_______ 41756 BRANSAMENT APA 306 ML BRANSAMENT APA 306 ML 1.8.6 33,981,700 01/01/1993 ________|_______|____ 41757 BRANSAMENT APA 31 BUC, 230 M BRANSAMENT APA 31 BUC, 230 1.8.6 67,088,344 01/01/1994 ________|_______ 41758 BRANSAMENT APA 348 ML BRANSAMENT APA 348 ML 1.8.6 46,289,873 01/01/1992 ________|_______|____ 41759 BRANSAMENT APA 35 BUC.551 ML BRANSAMENT APA 35 BUC.551 M 1.8.6 54,193,354 01/01/1993 ________|______ 41760 BRANSAMENT APA 371 ML BRANSAMENT APA 371 ML 1.8.6 48,549,351 01/01/1991 ________|_______|____ 41761 BRANSAMENT APA 38 BUC.381 ML BRANSAMENT APA 38 BUC.381 M 1.8.6 64,014,431 01/01/1995 ________|______ 41762 BRANSAMENT APA 383 ML BRANSAMENT APA 383 ML 1.8.6 44,792,378 01/01/1992 ________|_______|____ 41763 BRANSAMENT APA 42 BUC.OCT.19 BRANSAMENT APA 42 BUC.OCT.1 1.8.6 72,238,617 01/01/1993 ________|_____ 41764 BRANSAMENT APA 458 ML BRANSAMENT APA 458 ML 1.8.6 54,057,645 01/01/1993 ________|_______|____ 41765 BRANSAMENT APA 459ML L.SEPT. BRANSAMENT APA 459ML L.SEPT 1.8.6 94,045,645 01/01/1993 ________|_____ 41766 BRANSAMENT APA 575 ML BRANSAMENT APA 575 ML 1.8.6 54,789,815 01/01/1993 ________|_______|____ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:58 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 14 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41767 BRANSAMENT APA BL16D ODOBESC BRANSAMENT APA BL16D ODOBES 1.8.6 11,524,664 01/01/1991 ________|__ 41768 bransament apa d 50 CIRCUMV bransament apa d 50 CIRCUMV 1.8.6 5,794,383 01/01/1971 ________|_______|_____ 41769 BRANSAMENT APA L.10.92 215ML BRANSAMENT APA L.10.92 215M 1.8.6 26,605,273 01/01/1992 ________|_______ 41770 BRANSAMENT APA L.XI.93 27 BU BRANSAMENT APA L.XI.93 27 B 1.8.6 34,533,874 01/01/1993 ________|_______|__ 41771 BRANSAMENT APA MARTIE 1993 BRANSAMENT APA MARTIE 1993 1.8.6 75,721 01/01/1993 ________|_______| 41772 BRANSAMENT APA OTEL 2"6ML 1 BRANSAMENT APA OTEL 2"6ML 1 1.8.6 1,447,962 01/01/1995 ________|_______ 41773 bransament apa pe februarie bransament apa pe februarie 1.8.6 34,478,598 01/01/1972 ________|_______|__________ 41774 BRANSAMENT APA POL.D 32(40;6 BRANSAMENT APA POL.D 32(40; 1.8.6 38,100,988 01/01/1998 ________|_______ 41775 BRANSAMENT APA POLIET.D.32 5 BRANSAMENT APA POLIET.D.32 1.8.6 96,433,408 01/01/1995 ________|_______ 41776 BRANSAMENT APA, 14ML, 2 BUC. BRANSAMENT APA, 14ML, 2 BUC 1.8.6 4,205,266 01/01/1995 ________|_______| 41777 BRANSAMENT APA, 25ML ,2 BUC. BRANSAMENT APA, 25ML ,2 BUC 1.8.6 14,445,996 01/01/1995 ________|_______ 41778 bransament bl 80 C. SAGULUI bransament bl 80 C. SAGULUI 1.8.6 6,055,073 01/01/1971 ________|_______|________ 41779 bransament bl E3-E6-E1-2 bransament bl E3-E6-E1-2 1.8.6 40,779,445 01/01/1974 ________|_______|___________ 41780 bransament bloc DARWIN bransament bloc DARWIN 1.8.6 13,059,267 01/01/1976 ________|_______|_________ 41781 bransament C SAGULUI VEST bransament C SAGULUI VEST 1.8.6 133,952,410 01/01/1974 ________|_______|____ 41782 bransament C. ARADULUI bransament C. ARADULUI 1.8.6 63,796,734 01/01/1974 ________|_______|_________ 41783 bransament C. GIROCULUI 3A bransament C. GIROCULUI 3A 1.8.6 190,137,158 01/01/1979 ________|_______|_____ 41784 bransament C. GIROCULUI bl F bransament C. GIROCULUI bl 1.8.6 7,870,136 01/01/1978 ________|_______|_______ 41785 bransament C. GIROCULUI bl F bransament C. GIROCULUI bl 1.8.6 9,989,222 01/01/1978 ________|_______|_______ 41786 bransament C. GIROCULUI II bransament C. GIROCULUI II 1.8.6 19,118,240 01/01/1974 ________|_______|________ 41787 bransament C. GIROCULUI IIIB bransament C. GIROCULUI III 1.8.6 162,659,043 01/01/1979 ________|_______|_______ 41788 bransament C. SAGULUI bransament C. SAGULUI 1.8.6 90,029,595 01/01/1970 ________|_______|__________ 41789 bransament C. SAGULUI bransament C. SAGULUI 1.8.6 7,721,530 01/01/1976 ________|_______|___________ 41790 bransament C. SAGULUI 35 bransament C. SAGULUI 35 1.8.6 7,533,509 01/01/1972 ________|_______|_________ 41791 bransament C. SAGULUI 37 bransament C. SAGULUI 37 1.8.6 6,238,437 01/01/1972 ________|_______|_________ 41792 bransament C. SAGULUI d 50 bransament C. SAGULUI d 50 1.8.6 49,435,217 01/01/1971 ________|_______|_______ 41793 bransament C. SAGULUI VEST bransament C. SAGULUI VEST 1.8.6 18,189,060 01/01/1974 ________|_______|_____ 41794 bransament C.GIROCULUI 1 bransament C.GIROCULUI 1 1.8.6 403,964,148 01/01/1977 ________|_______|______ 41795 bransament C.LIPOVEI bransament C.LIPOVEI 1.8.6 23,542,974 01/01/1976 ________|_______|____________ 41796 bransament C.SAGULUI bransament C.SAGULUI 1.8.6 12,667,625 01/01/1976 ________|_______|__________ 41797 bransament CARVUNARILOR 8 bransament CARVUNARILOR 8 1.8.6 4,015,068 01/01/1975 ________|_______|___ 41798 bransament CENTRUL DE CALCUL bransament CENTRUL DE CALCU 1.8.6 17,531,414 01/01/1972 ________|_______ 41799 bransament CIRC III bransament CIRC III 1.8.6 93,286,274 01/01/1974 ________|_______|________________ 41800 bransament CIRC IV bransament CIRC IV 1.8.6 27,949,901 01/01/1974 ________|_______|______________ 41801 bransament CIRC IV bransament CIRC IV 1.8.6 168,264,370 01/01/1974 ________|_______|______________

41802 bransament CIRCUMV II bransament CIRCUMV II 1.8.6 85,888,563 01/01/1974 ________|_______|___________ 41803 bransament CIRCUMV. II bransament CIRCUMV. II 1.8.6 2,290,111 01/01/1971 ________|_______|___________ 41804 bransament CIRCUMV. IV bransament CIRCUMV. IV 1.8.6 517,866,724 01/01/1977 ________|_______|_________ 41805 bransament d 50 C. SAGULUI bransament d 50 C. SAGULUI 1.8.6 7,350,415 01/01/1971 ________|_______|________ 41806 bransament d 50 CIRCUMV II bransament d 50 CIRCUMV II 1.8.6 67,372,855 01/01/1971 ________|_______|________ 41807 bransament d 65 C. SAGULUI bransament d 65 C. SAGULUI 1.8.6 10,669,674 01/01/1971 ________|_______|_______ 41808 bransament d 65 CIRCUMV II bransament d 65 CIRCUMV II 1.8.6 37,713,858 01/01/1971 ________|_______|________ 41809 bransament d 80 CIRCUMV II bransament d 80 CIRCUMV II 1.8.6 4,145,886 01/01/1971 ________|_______|________ 41810 bransament DISPENSAR C.SAGUL bransament DISPENSAR C.SAGU 1.8.6 15,235,890 01/01/1975 ________|_______| 41811 bransament fb. faini proteic bransament fb. faini protei 1.8.6 18,529,957 01/01/1972 ________|_______|_______________ 41812 bransament GIROCULUI II bransament GIROCULUI II 1.8.6 672,739,369 01/01/1979 ________|_______|_________ 41813 bransament HORTICULTURA bransament HORTICULTURA 1.8.6 50,337,268 01/01/1974 ________|_______|____ 41814 bransament ianuarie 1975 43b bransament ianuarie 1975 43 1.8.6 86,891,997 01/01/1975 ________|_______|_________ 41815 bransament ianuarie 1977 bransament ianuarie 1977 1.8.6 29,842,524 01/01/1977 ________|_______|____________ 41816 bransament ianuarie 1978 bransament ianuarie 1978 1.8.6 80,895,974 01/01/1978 ________|_______|____________ 41817 bransament ianuarie 1979 bransament ianuarie 1979 1.8.6 66,901,492 01/01/1979 ________|_______|____________ 41818 bransament ianuarie 76 bransament ianuarie 76 1.8.6 105,586,350 01/01/1976 ________|_______|_____________ 41819 bransament IRIS 1 bransament IRIS 1 1.8.6 3,534,869 01/01/1972 ________|_______|_________________ 41820 bransament L. SALAJAN bransament L. SALAJAN 1.8.6 7,053,499 01/01/1974 ________|_______|___________ 41821 bransament L. SALAJAN 19 bransament L. SALAJAN 19 1.8.6 5,734,910 01/01/1975 ________|_______|_________ 41822 bransament legat.cond A.CFR bransament legat.cond A.CF 1.8.6 2,420,838 01/01/1973 ________|_______|_________ 41823 bransament loc. spital bransament loc. spital 1.8.6 115,568,709 01/01/1974 ________|_______|________________ 41824 bransament luna ianuarie 197 bransament luna ianuarie 19 1.8.6 28,672,722 01/01/1974 ________|_______|__________ 41825 bransament NATURII-GIROCULUI bransament NATURII-GIROCULU 1.8.6 474,153,970 01/01/1979 ________|_______|_ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:59 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 15 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41826 bransament NEGOI bransament NEGOI 1.8.6 10,942,983 01/01/1976 ________|_______|______________ 41827 bransament NEGOI-CORESI 1 bransament NEGOI-CORESI 1 1.8.6 14,016,414 01/01/1976 ________|_______|_____ 41828 bransament NEGOI-CORESI II bransament NEGOI-CORESI II 1.8.6 118,966,573 01/01/1976 ________|_______|_____ 41830 bransament P-TA BALCESCU bransament P-TA BALCESCU 1.8.6 17,141,924 01/01/1976 ________|_______|_____ 41831 bransament P-TA BALCESCU bransament P-TA BALCESCU 1.8.6 19,209,598 01/01/1977 ________|_______|_____

41829 bransament POP DE BASESTI bransament POP DE BASESTI 1.8.6 11,006,113 01/01/1978 ________|_______|_____ 41832 bransament RESITA bransament RESITA 1.8.6 20,380,886 01/01/1978 ________|_______|______________ 41833 bransament VACARESCU bl24-26 bransament VACARESCU bl24-2 1.8.6 39,806,581 01/01/1976 ________|_______|___ 41834 bransament Z .DIMBOVITA bransament Z .DIMBOVITA 1.8.6 17,394,544 01/01/1974 ________|_______|_________ 41835 bransament Z. BADER bransament Z. BADER 1.8.6 97,642,743 01/01/1972 ________|_______|____________ 41836 bransament Z. DUNAREA bransament Z. DUNAREA 1.8.6 9,863,404 01/01/1977 ________|_______|_________ 41837 bransament Z. DUNAREA bransament Z. DUNAREA 1.8.6 40,686,123 01/01/1978 ________|_______|_________ 41838 bransament Z. DUNAREA II bransament Z. DUNAREA II 1.8.6 21,017,537 01/01/1979 ________|_______|_________ 41839 bransament Z. SPORTURILOR bransament Z. SPORTURILOR 1.8.6 25,047,017 01/01/1974 ________|_______|____ 41840 bransamente 100 bransamente 100 1.8.6 77,483 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41841 bransamente 100/20 bransamente 100/20 1.8.6 4,618,898 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41842 bransamente 50/20 bransamente 50/20 1.8.6 2,849,563 01/01/1969 ________|_______|________________ 41843 bransamente 100 bransamente 100 1.8.6 1,878,995 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41844 bransamente 100 bransamente 100 1.8.6 2,003,211 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41845 bransamente 100 bransamente 100 1.8.6 136,898 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41846 bransamente 100/20 bransamente 100/20 1.8.6 21,307,761 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41847 bransamente 100/20 bransamente 100/20 1.8.6 31,910,225 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41848 bransamente 100/20 bransamente 100/20 1.8.6 6,773,075 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41849 bransamente 100/20 bransamente 100/20 1.8.6 3,374,770 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41850 bransamente 100/20 bransamente 100/20 1.8.6 6,875,403 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41851 bransamente 100/20 bransamente 100/20 1.8.6 15,143,478 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41852 bransamente 100/20 bransamente 100/20 1.8.6 9,753,635 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41853 bransamente 150 bransamente 150 1.8.6 16,399,333 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41854 bransamente 150 bransamente 150 1.8.6 191,527 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41855 bransamente 150 bransamente 150 1.8.6 183,706 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41856 bransamente 1967-1968 bransamente 1967-1968 1.8.6 900,064,052 01/01/1969 ________|_______|___________ 41857 bransamente 1969 bransamente 1969 1.8.6 771,070,040 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41858 bransamente 20 bransamente 20 1.8.6 85,542,965 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41859 bransamente 20 bransamente 20 1.8.6 170,602,785 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41860 bransamente 20 bransamente 20 1.8.6 320,593,726 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41861 bransamente 20 bransamente 20 1.8.6 94,787,497 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41862 bransamente 20 bransamente 20 1.8.6 164,311,972 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41863 bransamente 20 bransamente 20 1.8.6 229,651,155 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41864 bransamente 200 bransamente 200 1.8.6 2,096,298 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41865 bransamente 200 bransamente 200 1.8.6 182,487 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41866 bransamente 200 bransamente 200 1.8.6 181,753 01/01/1969 ________|_______|__________________

41867 bransamente 25 bransamente 25 1.8.6 72,504,810 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41868 bransamente 25 bransamente 25 1.8.6 92,124,911 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41869 bransamente 25 bransamente 25 1.8.6 116,074,281 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41870 bransamente 25 bransamente 25 1.8.6 46,801,273 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41871 bransamente 25 bransamente 25 1.8.6 8,459,203 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41872 bransamente 25 bransamente 25 1.8.6 31,187,251 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41873 bransamente 30 bransamente 30 1.8.6 8,129,592 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41874 bransamente 30 bransamente 30 1.8.6 2,542,163 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41875 bransamente 30 bransamente 30 1.8.6 2,588,765 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41876 bransamente 30 bransamente 30 1.8.6 10,882,789 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41877 bransamente 30 bransamente 30 1.8.6 8,116,955 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41878 bransamente 30 bransamente 30 1.8.6 14,166,201 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41879 bransamente 40 bransamente 40 1.8.6 40,361 01/01/1969 ________|_______|___________________ 41880 bransamente 40 bransamente 40 1.8.6 6,431,728 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41881 bransamente 40/13 bransamente 40/13 1.8.6 141,238 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41882 bransamente 40/13 bransamente 40/13 1.8.6 18,760,455 01/01/1969 ________|_______|________________ 41883 bransamente 40/13 bransamente 40/13 1.8.6 9,284,767 01/01/1969 ________|_______|________________ 41884 bransamente 40/13 bransamente 40/13 1.8.6 27,147 01/01/1969 ________|_______|_________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:59 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 16 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41885 bransamente 40/13 bransamente 40/13 1.8.6 7,356,900 01/01/1969 ________|_______|________________ 41886 bransamente 50 bransamente 50 1.8.6 2,072,376 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41887 bransamente 50 bransamente 50 1.8.6 3,856,266 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41888 bransamente 50/20 bransamente 50/20 1.8.6 145,708 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41889 bransamente 50/20 bransamente 50/20 1.8.6 27,266,243 01/01/1969 ________|_______|________________ 41890 bransamente 50/20 bransamente 50/20 1.8.6 21,141,591 01/01/1969 ________|_______|________________ 41891 bransamente 50/20 bransamente 50/20 1.8.6 41,460,347 01/01/1969 ________|_______|________________ 41892 bransamente 50/20 bransamente 50/20 1.8.6 5,886,399 01/01/1969 ________|_______|________________ 41893 bransamente 50/20 bransamente 50/20 1.8.6 12,417,131 01/01/1969 ________|_______|________________ 41894 bransamente 50/20 bransamente 50/20 1.8.6 31,440,564 01/01/1969 ________|_______|________________ 41895 bransamente 50/20 bransamente 50/20 1.8.6 18,769,219 01/01/1969 ________|_______|________________

41896 bransamente 60/20 bransamente 60/20 1.8.6 2,225,540 01/01/1969 ________|_______|________________ 41897 bransamente 60/20 bransamente 60/20 1.8.6 2,310,277 01/01/1969 ________|_______|________________ 41898 bransamente 80/20 bransamente 80/20 1.8.6 29,361,901 01/01/1969 ________|_______|________________ 41899 bransamente 80/20 bransamente 80/20 1.8.6 5,022,411 01/01/1969 ________|_______|________________ 41900 bransamente 80/20 bransamente 80/20 1.8.6 5,808,344 01/01/1969 ________|_______|________________ 41901 bransamente 80/20 bransamente 80/20 1.8.6 2,663,874 01/01/1969 ________|_______|________________ 41902 BRANSAMENTE APA - LEGAT.COND BRANSAMENTE APA - LEGAT.CON 1.8.6 701,439 01/01/1996 ________|_____ 41905 BRANSAMENTE APA -LEGATURA CO BRANSAMENTE APA -LEGATURA C 1.8.6 956,447 01/01/1996 ________|___ 41906 BRANSAMENTE APA -LEGATURA CO BRANSAMENTE APA -LEGATURA C 1.8.6 898,623 01/01/1996 ________|___ 41903 bransamente apa ianuarie 197 bransamente apa ianuarie 19 1.8.6 9,533,846 01/01/1973 ________|_______|__________ 41904 BRANSAMENTE APA LEGATURA CON BRANSAMENTE APA LEGATURA CO 1.8.6 2,608,578 01/01/1996 ________|_ 41907 BRANSAMENTE APA POL D 32;19 BRANSAMENTE APA POL D 32;19 1.8.6 38,215,872 01/01/1997 ________|_______ 41908 BRANSAMENTE APA POL D32;19 B BRANSAMENTE APA POL D32;19 1.8.6 38,752,183 01/01/1997 ________|______ 41909 BRANSAMENTE APA POL.D 32 = 3 BRANSAMENTE APA POL.D 32 = 1.8.6 50,843,070 01/01/1998 ________|_______ 41910 BRANSAMENTE APA POL.D 32;19 BRANSAMENTE APA POL.D 32;19 1.8.6 19,284,515 01/01/1998 ________|_______ 41911 BRANSAMENTE APA POL.D 32;232 BRANSAMENTE APA POL.D 32;23 1.8.6 40,385,086 01/01/1997 ________|______ 41912 BRANSAMENTE APA POL.D 32;8 B BRANSAMENTE APA POL.D 32;8 1.8.6 9,669,619 01/01/1997 ________|_______ 41913 BRANSAMENTE APA POL.D32;11 B BRANSAMENTE APA POL.D32;11 1.8.6 15,414,442 01/01/1998 ________|______ 41914 BRANSAMENTE APA POL.D32;153. BRANSAMENTE APA POL.D32;153 1.8.6 22,109,647 01/01/1998 ________|______ 41915 BRANSAMENTE APA POL.D32;D40; BRANSAMENTE APA POL.D32;D40 1.8.6 47,016,445 01/01/1998 ________|_____ 41916 BRANSAMENTE APA POLIETIL.D32 BRANSAMENTE APA POLIETIL.D3 1.8.6 70,285,632 01/01/1996 ________|______ 41917 bransamente d 50 bransamente d 50 1.8.6 2,219,595 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41918 bransamente Z.VERDE-CIRCUMV bransamente Z.VERDE-CIRCUMV 1.8.6 5,735,649 01/01/1973 ________|_______|_ 41919 BRANSANENT APA 41 ML BRANSANENT APA 41 ML 1.8.6 4,138,852 01/01/1993 ________|_______|______ 41920 brasament L. SALAJAN brasament L. SALAJAN 1.8.6 81,629,270 01/01/1976 ________|_______|____________ 41108 C-TII SPECIALE C-TII SPECIALE 1.8.13 1,391,468,039 01/01/1982 ________|_______|_______________ 41039 c-tii speciale pompare c-tii speciale pompare 1.8.12 22,998,998,991 01/01/1968 ________|_______|_______________ 41109 C-TII SPECIALE SI ANEXE PROD C-TII SPECIALE SI ANEXE PRO 1.8.13 53,814,323,087 01/01/1981 ________|_______|_ 41058 CABINA, CASA POMPE T.VLADIMI CABINA, CASA POMPE T.VLADIM 1.8.13 2,800 01/01/1969 ________|_______|_ 41059 CABINA, CASA POMPE TITULESCU CABINA, CASA POMPE TITULESC 1.8.13 6,300 01/01/1969 ________|_______ 40960 camera de imbinare camera de imbinare 1.8.11 343,346 01/01/1912 ________|_______|________________ 40961 camera de imbinare camera de imbinare 1.8.11 15,364 01/01/1934 ________|_______|_________________ 40962 camera de imbinare camera de imbinare 1.8.11 5,127 01/01/1933 ________|_______|_________________ 40963 camera de imbinare camera de imbinare 1.8.11 5,127 01/01/1923 ________|_______|_________________ 40964 camera de imbinare camera de imbinare 1.8.11 10,254 01/01/1915 ________|_______|_________________ 40965 camera de imbinare camera de imbinare 1.8.11 35,890 01/01/1914 ________|_______|_________________

40966 camera de imbinare camera de imbinare 1.8.11 35,890 01/01/1913 ________|_______|_________________ 41921 camera de imbinare camera de imbinare 1.8.6 5,127 01/01/1920 ________|_______|__________________ 41060 camera de vana camera de vana 1.8.13 191,275 01/01/1959 ________|_______|__________________ 41061 camera reactie uzina 2 et.4 camera reactie uzina 2 et.4 1.8.13 86,224,191 01/01/1975 ________|_______|_____________ 44073 camere reactie camere reactie 1.8.8 457,124,651 01/01/1961 ________|_______|___________________ 40967 camin de vbizitare camin de vbizitare 1.8.11 108,732 01/01/1969 ________|_______|___________________ 40968 camin de vizitare camin de vizitare 1.8.11 18,210 01/01/1943 ________|_______|_____________________ 40969 camin de vizitare camin de vizitare 1.8.11 46,852 01/01/1918 ________|_______|_____________________ 40970 camin de vizitare camin de vizitare 1.8.11 130,478 01/01/1915 ________|_______|____________________ 40971 camin de vizitare camin de vizitare 1.8.11 25,370 01/01/1926 ________|_______|_____________________ 41062 camin de vizitare camin de vizitare 1.8.13 6,060,315 01/01/1969 ________|_______|____________________ 41063 camin de vizitare camin de vizitare 1.8.13 1,257,755 01/01/1913 ________|_______|____________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:59 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 17 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40972 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 68,864 01/01/1925 ________|_______|_______________ 40973 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 105,196 01/01/1969 ________|_______|______________ 40974 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 79,736 01/01/1938 ________|_______|_______________ 40975 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 43,493 01/01/1956 ________|_______|_______________ 40976 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 119,694 01/01/1954 ________|_______|______________ 40977 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 369,512 01/01/1952 ________|_______|______________ 40978 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 61,703 01/01/1948 ________|_______|_______________ 40979 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 10,962 01/01/1947 ________|_______|_______________ 40980 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 36,244 01/01/1942 ________|_______|_______________ 40981 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 32,708 01/01/1939 ________|_______|_______________ 40982 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 76,024 01/01/1938 ________|_______|_______________ 40983 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 54,808 01/01/1937 ________|_______|_______________ 40984 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 21,746 01/01/1936 ________|_______|_______________ 40985 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 254,592 01/01/1935 ________|_______|______________ 40986 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 72,488 01/01/1934 ________|_______|_______________ 40987 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 176,800 01/01/1933 ________|_______|______________ 40988 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 7,249 01/01/1917 ________|_______|_______________

40989 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 184,756 01/01/1923 ________|_______|______________ 40990 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 21,746 01/01/1920 ________|_______|_______________ 40991 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 101,483 01/01/1919 ________|_______|______________ 40992 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 68,864 01/01/1927 ________|_______|_______________ 40993 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 152,225 01/01/1928 ________|_______|______________ 40994 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 94,234 01/01/1929 ________|_______|_______________ 40995 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 123,230 01/01/1930 ________|_______|______________ 40996 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 43,493 01/01/1931 ________|_______|_______________ 40997 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.11 50,742 01/01/1932 ________|_______|_______________ 41064 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.13 11,471,189 01/01/1969 ________|_______|_____________ 41065 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.13 4,069,052 01/01/1914 ________|_______|______________ 41066 camin de vizitare 1000/80 camin de vizitare 1000/80 1.8.13 1,862,942 01/01/1912 ________|_______|______________ 41922 camin vane TIMISOARA SUD III camin vane TIMISOARA SUD II 1.8.6 305,329,068 01/01/1987 ________|_______|_____ 41923 camine apometru TMS SUD III camine apometru TMS SUD III 1.8.6 180,305,026 01/01/1987 ________|_______|_______ 41067 camine vane RESITA camine vane RESITA 1.8.13 2,829,270 01/01/1978 ________|_______|_____________ 42901 can colect MIRCEA CEL BATRIN can colect MIRCEA CEL BATRI 1.8.7 5,517,549,762 01/01/1988 ________|_______|____ 42902 can colector FREIDORF-ARDEAL can colector FREIDORF-ARDEA 1.8.7 2,303,278,921 01/01/1988 ________|_______|___ 42903 can colector I.I.DE LA BRAD can colector I.I.DE LA BRAD 1.8.7 1,488,251,397 01/01/1984 ________|_______|__________ 42904 can colector pr. TIMISOARA can colector pr. TIMISOARA 1.8.7 21,451,192,164 01/01/1987 ________|_______|_________ 42905 can colector pr.TIMISOARA can colector pr.TIMISOARA 1.8.7 4,357,645,677 01/01/1988 ________|_______|_________ 42906 can colector principal nord can colector principal nord 1.8.7 17,463,205,440 01/01/1988 ________|_______|_____________ 42907 canal ape uzate OPTICA canal ape uzate OPTICA 1.8.7 893,577,108 01/01/1985 ________|_______|___________ 42908 canal A.CFR-I.I.DE LA BRAD canal A.CFR-I.I.DE LA BRAD 1.8.7 417,540,039 01/01/1989 ________|_______|________ 42909 canal AXENTE SEVER canal AXENTE SEVER 1.8.7 8,576,916 01/01/1975 ________|_______|___________ 42910 canal BOGDANESTI canal BOGDANESTI 1.8.7 72,621,820 01/01/1976 ________|_______|____________ 42911 canal BUCOVINA II canal BUCOVINA II 1.8.7 429,701,407 01/01/1989 ________|_______|_______________ 42912 canal C. LIPOVEI canal C. LIPOVEI 1.8.7 196,115,635 01/01/1976 ________|_______|_________________ 42913 canal clopot TIMISOARA SUD canal clopot TIMISOARA SUD 1.8.7 4,477,169,990 01/01/1984 ________|_______|______ 42914 canal colec nord DEMETRIADE canal colec nord DEMETRIADE 1.8.7 4,997,772,095 01/01/1989 ________|_______|_____ 42915 canal colect I.I.DE LA BRAD canal colect I.I.DE LA BRAD 1.8.7 3,224,629,711 01/01/1983 ________|_______|__________ 42916 canal colector canal colector 1.8.7 8,007,689,148 01/01/1987 ________|_______|____________________ 42917 canal colector C.TORONTALULU canal colector C.TORONTALUL 1.8.7 303,240,669 01/01/1974 ________|_______|____ 42918 canal colector CIRCUMV-ARADU canal colector CIRCUMV-ARAD 1.8.7 1,311,514,368 01/01/1985 ________|_______|____ 42919 CANAL COLECTOR N.BOGDANESTIE CANAL COLECTOR N.BOGDANESTI 1.8.7 719,687,087 01/01/1993 ________|__ 42920 canal colector nord canal colector nord 1.8.7 8,377,703,094 01/01/1987 ________|_______|_________________ 42921 CANAL COLECTOR PR.NORD TR.CV CANAL COLECTOR PR.NORD TR.C 1.8.7 2,740,789,821 01/01/1991 ________|__

42922 canal colector pr.TIMISOARA canal colector pr.TIMISOARA 1.8.7 6,559,646,701 01/01/1987 ________|_______|________ 42923 canal colector sec. BUCOVINA canal colector sec. BUCOVIN 1.8.7 6,977,699,049 01/01/1988 ________|_______|________ 42924 canal colector sud canal colector sud 1.8.7 49,882,837,399 01/01/1983 ________|_______|_________________ 42925 canal colector UZINA I canal colector UZINA I 1.8.7 130,369,948 01/01/1984 ________|_______|_______________ 42926 canal descarc. Z. INDUSTRIAL canal descarc. Z. INDUSTRIA 1.8.7 440,142,875 01/01/1974 ________|_______|________ 42927 canal DN 300 C.ARADULUI VEST canal DN 300 C.ARADULUI VES 1.8.7 54,513,706 01/01/1989 ________|_______|___ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:59 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 18 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42928 canal evac BUZIAS-CIMPULUI canal evac BUZIAS-CIMPULUI 1.8.7 4,434,657,318 01/01/1983 ________|_______|_____ 42929 canal evacuare uz.1 canal evacuare uz.1 1.8.7 299,613,789 01/01/1976 ________|_______|________________ 42930 canal GENEVA canal GENEVA 1.8.7 153,919,461 01/01/1975 ________|_______|________________ 42931 canal insot.D 900 BOGDANESTI canal insot.D 900 BOGDANEST 1.8.7 290,502,555 01/01/1991 ________|_______|_____ 42932 canal MARGARITARILOR canal MARGARITARILOR 1.8.7 135,885,700 01/01/1975 ________|_______|_______ 42933 canal menajer CET canal menajer CET 1.8.7 887,975,708 01/01/1983 ________|_______|_______________ 42934 canal modif. TORONTALULUI canal modif. TORONTALULUI 1.8.7 84,974,101 01/01/1989 ________|_______|______ 42935 canal NEGOI canal NEGOI 1.8.7 38,138,980 01/01/1976 ________|_______|___________________ 42936 canal ovoid BOGDANESTI canal ovoid BOGDANESTI 1.8.7 93,524,842 01/01/1974 ________|_______|_________ 42937 canal RANETTI canal RANETTI 1.8.7 48,440,700 01/01/1975 ________|_______|__________________ 42938 canal S.BARNUTIU-DOROBANTILO canal S.BARNUTIU-DOROBANTIL 1.8.7 141,630,310 01/01/1989 ________|_______ 42939 canal S.BARNUTIU-DOROBANTILO canal S.BARNUTIU-DOROBANTIL 1.8.7 326,824,696 01/01/1989 ________|_______ 42940 canal SATUNOU,TAPIA,ENEAS II canal SATUNOU,TAPIA,ENEAS I 1.8.7 121,691,785 01/01/1976 ________|_______|__ 42941 canal V.HUGO canal V.HUGO 1.8.7 38,601,120 01/01/1976 ________|_______|__________________ 42942 canal Z. DUNAREA-locuinte canal Z. DUNAREA-locuinte 1.8.7 925,899,604 01/01/1976 ________|_______|_________ 42943 canal Z. NEGOI canal Z. NEGOI 1.8.7 74,338,329 01/01/1989 ________|_______|__________________ 42944 canaliz ape BUZIAS-INDUSTRIE canaliz ape BUZIAS-INDUSTRI 1.8.7 2,024,259,165 01/01/1983 ________|_______|____ 42945 canaliz ape meteorice BUZIAS canaliz ape meteorice BUZIA 1.8.7 1,546,136,459 01/01/1983 ________|_______|________ 42946 canaliz ape uzate BUZIASULUI canaliz ape uzate BUZIASULU 1.8.7 2,485,337,746 01/01/1980 ________|_______|______ 42947 canaliz BUZIAS-MOSNITEI canaliz BUZIAS-MOSNITEI 1.8.7 331,413,637 01/01/1983 ________|_______|________ 42948 canaliz FRATELIA canaliz FRATELIA 1.8.7 86,793,722 01/01/1977 ________|_______|________________ 42949 canaliz Z.SPITAL-TUSNAD canaliz Z.SPITAL-TUSNAD 1.8.7 960,772,817 01/01/1983 ________|_______|________ 42950 canaliz. baia PLOPI canaliz. baia PLOPI 1.8.7 26,694,538 01/01/1991 ________|_______|_________________

42951 canaliz. DERMATINA-camin canaliz. DERMATINA-camin 1.8.7 257,314,749 01/01/1976 ________|_______|________ 42952 canaliz. of. farmaceutic canaliz. of. farmaceutic 1.8.7 119,812,771 01/01/1975 ________|_______|________________ 42953 canalizare C. SAGULUI canalizare C. SAGULUI 1.8.7 162,765,893 01/01/1974 ________|_______|____________ 42954 canalizare P. BERCEANU canalizare P. BERCEANU 1.8.7 14,243,418 01/01/1969 ________|_______|__________ 42955 canalizare SULINA canalizare SULINA 1.8.7 371,089,481 01/01/1974 ________|_______|________________ 41924 canducta canal d 200 canducta canal d 200 1.8.6 31,100 01/01/1931 ________|_______|_________________ 41187 captare aduct. uzina 2 et.4 captare aduct. uzina 2 et.4 1.8.3 321,845,600 01/01/1975 ________|_______|______________ 41068 casa oxidatoare casa oxidatoare 1.8.13 246,309,980 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41069 cismea apa BORZESTI cismea apa BORZESTI 1.8.13 109,636 01/01/1972 ________|_______|____________ 41070 cismea apa I.I.DE LA BRAD cismea apa I.I.DE LA BRAD 1.8.13 205,336 01/01/1972 ________|_______|__________ 41071 cismea apa TITEICA cismea apa TITEICA 1.8.13 108,965 01/01/1972 ________|_______|_______________ 41072 cismea apa VALISOARA cismea apa VALISOARA 1.8.13 226,442 01/01/1972 ________|_______|__________ 41073 cismea ARADULUI cismea ARADULUI 1.8.13 293,261 01/01/1969 ________|_______|______________ 41074 cismea ARDEAL cismea ARDEAL 1.8.13 269,859 01/01/1969 ________|_______|________________ 41075 cismea ARMONIEI cismea ARMONIEI 1.8.13 960,891 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41076 cismea BEGA cismea BEGA 1.8.13 727,341 01/01/1969 ________|_______|___________________ 41077 cismea BORZESTI cismea BORZESTI 1.8.13 11,216,678 01/01/1969 ________|_______|______________ 41078 cismea BUJORILOR cismea BUJORILOR 1.8.13 366,688 01/01/1972 ________|_______|_____________ 41079 cismea CALIMANESTI cismea CALIMANESTI 1.8.13 418,183 01/01/1973 ________|_______|____________ 41080 cismea CALIMANESTI cismea CALIMANESTI 1.8.13 418,183 01/01/1973 ________|_______|____________ 41081 cismea CRONICAR URECHE cismea CRONICAR URECHE 1.8.13 294,037 01/01/1969 ________|_______|____ 41082 cismea DORNEI cismea DORNEI 1.8.13 903,287 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41083 cismea E.MURGU cismea E.MURGU 1.8.13 367,540 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41084 cismea GALILEI cismea GALILEI 1.8.13 269,289 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41085 cismea GENEVA cismea GENEVA 1.8.13 279,287 01/01/1969 ________|_______|________________ 41086 cismea LORENA cismea LORENA 1.8.13 367,964 01/01/1969 ________|_______|________________ 41087 cismea MACEDONSKI cismea MACEDONSKI 1.8.13 294,037 01/01/1969 ________|_______|__________ 41088 cismea MEDIAS cismea MEDIAS 1.8.13 757,341 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41089 cismea MIRCEA CEL BATRIN cismea MIRCEA CEL BATRIN 1.8.1 260,609 01/01/1969 ________|_______|______ 41090 cismea MIZICESCU cismea MIZICESCU 1.8.13 239,554 01/01/1969 ________|_______|______________ 41091 cismea NEGULICI cismea NEGULICI 1.8.13 418,183 01/01/1973 ________|_______|________________ 41092 cismea publica cismea publica 1.8.13 309,814 01/01/1969 ________|_______|____________________ 41093 cismea SAGULUI cismea SAGULUI 1.8.13 384,626 01/01/1969 ________|_______|________________ 41094 cismea SATU MARE cismea SATU MARE 1.8.13 375,045 01/01/1969 ________|_______|_____________ 41095 cismea SATU MARE cismea SATU MARE 1.8.13 418,183 01/01/1973 ________|_______|_____________ 41096 cismea SHOPIN cismea SHOPIN 1.8.13 138,559 01/01/1973 ________|_______|_________________

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:52:59 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 19 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41097 cismea ST.STINCA cismea ST.STINCA 1.8.13 288,657 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41098 cismea TINARA GARDA cismea TINARA GARDA 1.8.13 231,035 01/01/1969 ________|_______|__________ 41099 cismea TORAC cismea TORAC 1.8.13 367,964 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41100 cismea TORONTALULUI cismea TORONTALULUI 1.8.13 382,069 01/01/1969 ________|_______|_________ 41101 cismea VULTURILOR cismea VULTURILOR 1.8.13 538,497 01/01/1973 ________|_______|____________ 40892 cladire portar cladire portar 1.6.4 352,520 01/01/1969 ________|_______|________________________ 42956 clapeta inchid DN 500 clapeta inchid DN 500 1.8.7 2,546,674 01/01/1978 ________|_______|________________ 42957 clapeta inchid DN 800 clapeta inchid DN 800 1.8.7 2,646,335 01/01/1978 ________|_______|________________ 42958 clapeta inchid. DN 50 clapeta inchid. DN 50 1.8.7 2,546,674 01/01/1978 ________|_______|_________________ 42959 clapeta inchid. DN 800 clapeta inchid. DN 800 1.8.7 2,646,335 01/01/1978 ________|_______|________________ 42960 clapeta inchid. DN 800 clapeta inchid. DN 800 1.8.7 2,646,335 01/01/1978 ________|_______|________________ 42961 clapeta inchid. DN 800 clapeta inchid. DN 800 1.8.7 2,646,335 01/01/1978 ________|_______|________________ 41048 clapeta retinere clapeta retinere 1.8.13 85,160 01/01/1969 ________|_______|______________________ 42962 colector can. C. TORONTALULU colector can. C. TORONTALUL 1.8.7 2,377,111,146 01/01/1973 ________|_______|_____ 42963 colector can. C.TORONTALULUI colector can. C.TORONTALULU 1.8.7 514,815,918 01/01/1973 ________|_______|____ 42964 colector canal CIRCUMVALATIU colector canal CIRCUMVALATI 1.8.7 3,061,931,523 01/01/1971 ________|_______|_____ 42965 colector canal CIRCUMVALATIU colector canal CIRCUMVALATI 1.8.7 6,451,891,592 01/01/1971 ________|_______|_____ 41033 colector grasimi colector grasimi 1.8.12 29,899,160 01/01/1978 ________|_______|____________________ 41034 colector grasimi colector grasimi 1.8.12 29,899,925 01/01/1978 ________|_______|____________________ 41035 colector grasimi colector grasimi 1.8.12 29,899,925 01/01/1978 ________|_______|____________________ 41036 colector grasimi colector grasimi 1.8.12 29,899,925 01/01/1978 ________|_______|____________________ 42966 colector princ. DEMETRIADE colector princ. DEMETRIADE 1.8.8 3,286,144,441 01/01/1986 ________|_______|________ 42967 colector principal sud colector principal sud 1.8.7 23,567,045,359 01/01/1978 ________|_______|________________ 42968 colector principal sud colector principal sud 1.8.7 2,109,744,512 01/01/1982 ________|_______|_________________ 42969 colector principal sud colector principal sud 1.8.7 4,882,506,021 01/01/1983 ________|_______|_________________ 42970 colector principal sud colector principal sud 1.8.7 3,456,260,096 01/01/1984 ________|_______|_________________ 42971 colector principal sud colector principal sud 1.8.7 2,498,669,825 01/01/1984 ________|_______|_________________ 42972 colector principal sud colector principal sud 1.8.7 7,021,611,741 01/01/1984 ________|_______|_________________ 40951 coloana filtranta coloana filtranta 1.8.1 12,248,385 01/01/1969 ________|_______|_____________________

40952 coloana filtranta f-5a coloana filtranta f-5a 1.8.1 353,600 01/01/1938 ________|_______|____________________ 40953 coloana filtranta f-5c coloana filtranta f-5c 1.8.1 210,038 01/01/1957 ________|_______|____________________ 40954 coloana filtranta f-6 coloana filtranta f-6 1.8.1 668,304 01/01/1949 ________|_______|_____________________ 40955 coloana filtranta f-8 coloana filtranta f-8 1.8.1 327,080 01/01/1957 ________|_______|_____________________ 42973 con can HERCULANE con can HERCULANE 1.8.7 202,006,393 01/01/1979 ________|_______|__________ 41925 cond apa cond apa 1.8.6 248,490,250 01/01/1975 ________|_______|______________________ 41926 cond apa cond apa 1.8.6 294,129,377 01/01/1976 ________|_______|______________________ 41927 cond apa cond apa 1.8.6 76,453,866 01/01/1977 ________|_______|_______________________ 41928 cond apa cond apa 1.8.6 232,554,615 01/01/1977 ________|_______|______________________ 41929 cond apa cond apa 1.8.6 245,576,323 01/01/1981 ________|_______|______________________ 41930 cond apa cond apa 1.8.6 587,456,914 01/01/1984 ________|_______|______________________ 41931 cond apa CARPATI cond apa CARPATI 1.8.6 7,383,695 01/01/1971 ________|_______|_______________ 41932 cond apa MIRISTEI cond apa MIRISTEI 1.8.6 199,401,794 01/01/1983 ________|_______|_______________ 41933 cond apa 13 DECEMBRIE cond apa 13 DECEMBRIE 1.8.6 408,163,653 01/01/1984 ________|_______|________ 41934 cond apa 13 DECEMBRIE cond apa 13 DECEMBRIE 1.8.6 366,008,650 01/01/1984 ________|_______|________ 41935 cond apa 6 MARTIE-RESITA cond apa 6 MARTIE-RESITA 1.8.6 43,001,526 01/01/1978 ________|_______|_______ 41936 cond apa A. CFR cond apa A. CFR 1.8.6 15,636,413 01/01/1972 ________|_______|_________________ 41937 cond apa AGRICULTORILOR cond apa AGRICULTORILOR 1.8.6 17,911,689 01/01/1982 ________|_______|_____ 41938 cond apa AL. DONICI cond apa AL. DONICI 1.8.6 26,245,398 01/01/1979 ________|_______|______________ 41939 cond apa ALBINELOR cond apa ALBINELOR 1.8.6 33,903,915 01/01/1976 ________|_______|____________ 41940 cond apa ALEXANDRESCU cond apa ALEXANDRESCU 1.8.6 6,400,987 01/01/1971 ________|_______|______ 41941 cond apa ALSACIA cond apa ALSACIA 1.8.6 18,232,798 01/01/1971 ________|_______|_______________ 41942 cond apa ANDREESCU cond apa ANDREESCU 1.8.6 78,979,258 01/01/1972 ________|_______|_________ 41943 cond apa ANDREESCU cond apa ANDREESCU 1.8.6 31,013,164 01/01/1972 ________|_______|_________ 41944 cond apa ANUL 1848 cond apa ANUL 1848 1.8.6 61,137,120 01/01/1979 ________|_______|_____________ 41945 cond apa ANVERS cond apa ANVERS 1.8.6 8,120,981 01/01/1982 ________|_______|______________ 41946 cond apa ARADULUI EST cond apa ARADULUI EST 1.8.6 613,219,447 01/01/1983 ________|_______|________ 41947 cond apa ARADULUI VEST cond apa ARADULUI VEST 1.8.6 422,237,793 01/01/1982 ________|_______|_______ 41948 cond apa ARADULUI VEST cond apa ARADULUI VEST 1.8.6 496,536,338 01/01/1989 ________|_______|_______ 41949 cond apa ARADULUI VEST I cond apa ARADULUI VEST I 1.8.6 218,006,473 01/01/1989 ________|_______|_______ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:00 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 20 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41950 cond apa ARADULUI VEST I cond apa ARADULUI VEST I 1.8.6 355,487,393 01/01/1989 ________|_______|_______ 41951 cond apa ARDEALULUI cond apa ARDEALULUI 1.8.6 571,130,835 01/01/1972 ________|_______|__________ 41952 cond apa ARIADNA-MURES cond apa ARIADNA-MURES 1.8.6 61,707,290 01/01/1974 ________|_______|______ 41953 cond apa ASANESTI cond apa ASANESTI 1.8.6 331,466,211 01/01/1974 ________|_______|____________ 41954 cond apa BALTA VERDE cond apa BALTA VERDE 1.8.6 69,734,437 01/01/1972 ________|_______|_________ 41955 cond apa BANATUL cond apa BANATUL 1.8.6 46,715,859 01/01/1979 ________|_______|_____________ 41956 cond apa BANATUL cond apa BANATUL 1.8.6 46,170,368 01/01/1979 ________|_______|_____________ 41957 cond apa BANU MARACINE cond apa BANU MARACINE 1.8.6 6,273,934 01/01/1971 ________|_______|______ 41958 cond apa BARAGAN cond apa BARAGAN 1.8.6 39,442,473 01/01/1979 ________|_______|____________ 41959 cond apa BARNUTIU-DOROBANTI cond apa BARNUTIU-DOROBANTI 1.8.6 38,236,498 01/01/1987 ________|_______ 41960 cond apa BARNUTIU-DOROBANTI cond apa BARNUTIU-DOROBANTI 1.8.6 122,832,062 01/01/1987 ________|_______ 41961 cond apa BELINSKI-DOROBANTI cond apa BELINSKI-DOROBANTI 1.8.6 174,611,026 01/01/1981 ________|_______|_ 41962 cond apa BIHOR cond apa BIHOR 1.8.6 11,755,288 01/01/1972 ________|_______|________________ 41963 cond apa BIRZAVA cond apa BIRZAVA 1.8.6 50,063,770 01/01/1979 ________|_______|______________ 41964 cond apa BISTRITA cond apa BISTRITA 1.8.6 51,364,768 01/01/1979 ________|_______|_______________ 41965 cond apa BOGDANESTI cond apa BOGDANESTI 1.8.6 74,402,125 01/01/1973 ________|_______|_________ 41966 cond apa BOGDANESTI cond apa BOGDANESTI 1.8.6 20,502,562 01/01/1976 ________|_______|_________ 41967 cond apa BOGDANESTILOR cond apa BOGDANESTILOR 1.8.6 73,880,854 01/01/1972 ________|_______|_____ 41968 cond apa BOGDANESTILOR cond apa BOGDANESTILOR 1.8.6 63,151,599 01/01/1972 ________|_______|_____ 41969 cond apa BOGDANESTILOR cond apa BOGDANESTILOR 1.8.6 26,535,252 01/01/1972 ________|_______|_____ 41970 cond apa BORZESTI cond apa BORZESTI 1.8.6 131,037,411 01/01/1974 ________|_______|____________ 41971 cond apa BREDICEANU cond apa BREDICEANU 1.8.6 25,651,594 01/01/1978 ________|_______|_________ 41972 cond apa BUCEGI cond apa BUCEGI 1.8.6 26,041,065 01/01/1974 ________|_______|_______________ 41973 cond apa BUFTEA cond apa BUFTEA 1.8.6 5,777,783 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41974 cond apa BUJORILOR cond apa BUJORILOR 1.8.6 88,486,362 01/01/1972 ________|_______|___________ 41975 cond apa BUZIASULUI cond apa BUZIASULUI 1.8.6 649,139,939 01/01/1982 ________|_______|___________ 41976 cond apa C BUZIASULUI cond apa C BUZIASULUI 1.8.6 182,221,752 01/01/1974 ________|_______|_________ 41977 cond apa C. BUZIASULUI cond apa C. BUZIASULUI 1.8.6 1,211,073,658 01/01/1972 ________|_______|_________ 41978 cond apa C. GIROCULUI cond apa C. GIROCULUI 1.8.6 38,551,185 01/01/1975 ________|_______|__________ 41979 cond apa C. GIROCULUI bl 13- cond apa C. GIROCULUI bl 13 1.8.6 89,084,400 01/01/1976 ________|_______|_______ 41980 cond apa C.BEHELEI cond apa C.BEHELEI 1.8.6 4,806,504 01/01/1971 ________|_______|_____________ 41981 cond apa C.BUZIASULUI cond apa C.BUZIASULUI 1.8.6 260,163,032 01/01/1972 ________|_______|_________ 41982 cond apa C.GIROCULUI 2 cond apa C.GIROCULUI 2 1.8.6 193,180,461 01/01/1977 ________|_______|_________ 41983 cond apa C.GIROCULUI gr.scol cond apa C.GIROCULUI gr.sco 1.8.6 130,303,248 01/01/1972 ________|_______|______ 41984 cond apa C.SAGULUI cond apa C.SAGULUI 1.8.6 75,621,835 01/01/1970 ________|_______|____________

41985 cond apa C.SAGULUI cond apa C.SAGULUI 1.8.6 2,451,615 01/01/1974 ________|_______|_____________ 41986 cond apa C.SAGULUI cond apa C.SAGULUI 1.8.6 318,996,848 01/01/1974 ________|_______|____________ 41987 cond apa CACIULATA cond apa CACIULATA 1.8.6 19,105,856 01/01/1974 ________|_______|____________ 41988 cond apa CALIMANESTI cond apa CALIMANESTI 1.8.6 38,604,308 01/01/1970 ________|_______|__________ 41989 cond apa CALIMANESTI cond apa CALIMANESTI 1.8.6 57,838,198 01/01/1972 ________|_______|__________ 41990 cond apa CALIMANESTI cond apa CALIMANESTI 1.8.6 7,747,029 01/01/1972 ________|_______|__________ 41991 cond apa CALIMANESTI cond apa CALIMANESTI 1.8.6 4,802,100 01/01/1982 ________|_______|__________ 41992 cond apa canal BEGA cond apa canal BEGA 1.8.6 24,781,157 01/01/1972 ________|_______|_____________ 41993 cond apa CAPITAN DAN cond apa CAPITAN DAN 1.8.6 9,674,176 01/01/1971 ________|_______|__________ 41994 cond apa CASA TINERETULUI cond apa CASA TINERETULUI 1.8.6 12,350,885 01/01/1972 ________|_______|____ 41995 cond apa CENTRUL DE CALCUL cond apa CENTRUL DE CALCUL 1.8.6 118,401,203 01/01/1972 ________|_______|_ 41996 cond apa CERNA cond apa CERNA 1.8.6 17,786,168 01/01/1974 ________|_______|_______________ 41997 cond apa CETATII cond apa CETATII 1.8.6 22,897,046 01/01/1972 ________|_______|________________ 41998 cond apa CHIRIAC cond apa CHIRIAC 1.8.6 22,078,760 01/01/1971 ________|_______|_______________ 41999 cond apa CHIRIAC cond apa CHIRIAC 1.8.6 2,227,170 01/01/1971 ________|_______|_______________ 42000 cond apa CIOCIRLIEI cond apa CIOCIRLIEI 1.8.6 52,877,638 01/01/1974 ________|_______|______________ 42001 cond apa CIRCUMV. III cond apa CIRCUMV. III 1.8.6 55,086,145 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42002 cond apa CIRCUMV. III cond apa CIRCUMV. III 1.8.6 87,056,150 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42003 cond apa CIRCUMV.GH.LAZAR cond apa CIRCUMV.GH.LAZAR 1.8.6 79,901,187 01/01/1974 ________|_______|___ 42004 cond apa CIRCUMV.II cond apa CIRCUMV.II 1.8.6 32,244,303 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42005 cond apa CIRCUMV.III cond apa CIRCUMV.III 1.8.6 75,225,167 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42006 cond apa CIRCUMV.IV cond apa CIRCUMV.IV 1.8.6 672,570,983 01/01/1973 ________|_______|___________ 42007 cond apa CIRESULUI cond apa CIRESULUI 1.8.6 9,291,792 01/01/1969 ________|_______|_____________ 42008 cond apa CL.GIROCULUI cond apa CL.GIROCULUI 1.8.6 5,352,302 01/01/1971 ________|_______|__________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:00 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 21 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42009 cond apa cl.URSENI cond apa cl.URSENI 1.8.6 6,745,982 01/01/1971 ________|_______|_______________ 42010 cond apa CLINICILE NOI cond apa CLINICILE NOI 1.8.6 37,076,748 01/01/1976 ________|_______|___________ 42011 cond apa CLUJ cond apa CLUJ 1.8.6 16,397,370 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42012 cond apa COMETA cond apa COMETA 1.8.6 17,460,502 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42013 cond apa COMETA cond apa COMETA 1.8.6 14,215,784 01/01/1972 ________|_______|_____________

42014 cond apa COMUNA DIN PARIS cond apa COMUNA DIN PARIS 1.8.6 26,595,653 01/01/1971 ________|_______|____ 42015 cond apa CRISAN cond apa CRISAN 1.8.6 36,341,173 01/01/1979 ________|_______|_______________ 42016 cond apa CRONICAR URECHE cond apa CRONICAR URECHE 1.8.6 7,230,712 01/01/1969 ________|_______|___ 42017 cond apa CUGIR-ARADULUI VEST cond apa CUGIR-ARADULUI VES 1.8.6 185,854,428 01/01/1989 ________|_______| 42018 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 167,431,251 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42019 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 10,109,205 01/01/1974 ________|_______|___________________ 42020 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 10,721,843 01/01/1974 ________|_______|___________________ 42021 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 422,940,060 01/01/1975 ________|_______|__________________ 42022 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 264,886,926 01/01/1975 ________|_______|__________________ 42023 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 192,424,584 01/01/1975 ________|_______|__________________ 42024 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 460,047,864 01/01/1979 ________|_______|__________________ 42025 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 460,047,864 01/01/1980 ________|_______|__________________ 42026 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 130,475,492 01/01/1980 ________|_______|__________________ 42027 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 413,991,596 01/01/1980 ________|_______|__________________ 42028 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 305,504,641 01/01/1981 ________|_______|__________________ 42029 cond apa d 100 cond apa d 100 1.8.6 217,853,435 01/01/1982 ________|_______|__________________ 42030 cond apa d 100 bl 35-37 C.SA cond apa d 100 bl 35-37 C.S 1.8.6 11,817,625 01/01/1971 ________|_______|__________ 42031 cond apa d 125 cond apa d 125 1.8.6 72,914,214 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42032 cond apa d 150 cond apa d 150 1.8.6 286,278,281 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42033 cond apa d 150 cond apa d 150 1.8.6 715,957,626 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42034 cond apa d 175 cond apa d 175 1.8.6 219,846,468 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42035 cond apa d 200 cond apa d 200 1.8.6 308,834,081 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42036 cond apa d 200 cond apa d 200 1.8.6 285,081,935 01/01/1976 ________|_______|__________________ 42037 cond apa d 300 cond apa d 300 1.8.6 76,883,212 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42038 cond apa d 350 cond apa d 350 1.8.6 800,991,553 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42039 cond apa d 400 cond apa d 400 1.8.6 26,357,797 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42040 cond apa d 500 cond apa d 500 1.8.6 175,226,834 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42041 cond apa d 80 cond apa d 80 1.8.6 159,856,380 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42042 cond apa D. DIMITRIE cond apa D. DIMITRIE 1.8.6 17,904,943 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42043 cond apa D.GHEREA cond apa D.GHEREA 1.8.6 124,896,160 01/01/1974 ________|_______|___________ 42044 cond apa d100 cond apa d100 1.8.6 11,178,930 01/01/1974 ________|_______|___________________ 42045 cond apa d200 cond apa d200 1.8.6 9,760,318 01/01/1973 ________|_______|___________________ 42046 cond apa DAVILA cond apa DAVILA 1.8.6 63,213,486 01/01/1977 ________|_______|________________ 42047 cond apa DEMETRIADE cond apa DEMETRIADE 1.8.6 1,564,512,606 01/01/1989 ________|_______|________ 42048 cond apa DETUNATA II cond apa DETUNATA II 1.8.6 11,867,398 01/01/1969 ________|_______|___________ 42049 cond apa DIMBOVITA-MARGARITA cond apa DIMBOVITA-MARGARIT 1.8.6 54,844,569 01/01/1974 ________|_______

42050 cond apa DUNAREA cond apa DUNAREA 1.8.6 458,240,573 01/01/1976 ________|_______|____________ 42051 cond apa ENEAS cond apa ENEAS 1.8.6 20,284,308 01/01/1969 ________|_______|________________ 42052 cond apa et.III cond apa et.III 1.8.6 330,678,307 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 42053 cond apa et.III cond apa et.III 1.8.6 644,439,779 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 42054 cond apa GENEVA cond apa GENEVA 1.8.6 57,165,357 01/01/1969 ________|_______|______________ 42055 cond apa GHIRODA cond apa GHIRODA 1.8.6 44,038,132 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42056 cond apa GHIRODA cond apa GHIRODA 1.8.6 22,937,947 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42057 cond apa HAGA cond apa HAGA 1.8.6 6,175,830 01/01/1982 ________|_______|_________________ 42058 cond apa HECTOR-23 AUGUST cond apa HECTOR-23 AUGUST 1.8.6 33,233,713 01/01/1970 ________|_______|__ 42059 cond apa HERCULANE cond apa HERCULANE 1.8.6 47,620,865 01/01/1971 ________|_______|__________ 42060 cond apa HERCULANE cond apa HERCULANE 1.8.6 19,935,481 01/01/1974 ________|_______|__________ 42061 cond apa HERODOT cond apa HERODOT 1.8.6 8,376,834 01/01/1972 ________|_______|____________ 42062 cond apa HUNIADE cond apa HUNIADE 1.8.6 164,542,791 01/01/1973 ________|_______|_____________ 42063 cond apa HUNIADE cond apa HUNIADE 1.8.6 375,741,183 01/01/1973 ________|_______|_____________ 42064 cond apa I. SLAVICI cond apa I. SLAVICI 1.8.6 586,725,293 01/01/1972 ________|_______|_______________ 42065 cond apa I.I. DE LA BRAD cond apa I.I. DE LA BRAD 1.8.6 137,651,351 01/01/1988 ________|_______|___________ 42066 cond apa I.I. DE LA BRAD cond apa I.I. DE LA BRAD 1.8.6 255,854,148 01/01/1988 ________|_______|___________ 42067 cond apa I.I. DE LA BRAD cond apa I.I. DE LA BRAD 1.8.6 463,371,582 01/01/1989 ________|_______|___________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:00 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 22 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42068 cond apa I.I.DE LA BRAD cond apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 32,163,114 01/01/1969 ________|_______|___________ 42069 cond apa I.I.DE LA BRAD cond apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 828,490,133 01/01/1985 ________|_______|___________ 42070 cond apa I.I.DE LA BRAD cond apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 360,255,456 01/01/1986 ________|_______|___________ 42071 cond apa I.ROATA cond apa I.ROATA 1.8.6 39,931,724 01/01/1979 ________|_______|_______________ 42072 cond apa I.SIMU cond apa I.SIMU 1.8.6 15,052,237 01/01/1982 ________|_______|__________________ 42073 cond apa ind. RESITA cond apa ind. RESITA 1.8.6 64,417,866 01/01/1978 ________|_______|______________ 42074 cond apa indesire CIRCUMV. cond apa indesire CIRCUMV. 1.8.6 16,319,378 01/01/1969 ________|_______|________ 42075 cond apa IRIS cond apa IRIS 1.8.6 92,383,691 01/01/1971 ________|_______|____________________ 42076 cond apa IZLAZ cond apa IZLAZ 1.8.6 35,441,086 01/01/1971 ________|_______|__________________ 42077 cond apa JUPITER CIRCUMV.II cond apa JUPITER CIRCUMV.II 1.8.6 51,045,173 01/01/1971 ________|_______|_____ 42078 cond apa LALESCU cond apa LALESCU 1.8.6 490,934,470 01/01/1976 ________|_______|_____________

42079 cond apa LENINGRAD-PALTINIS cond apa LENINGRAD-PALTINIS 1.8.6 44,836,008 01/01/1983 ________|_______|___ 42080 cond apa LIDIA cond apa LIDIA 1.8.6 97,067,899 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42081 cond apa LIDIA cond apa LIDIA 1.8.6 37,336,762 01/01/1982 ________|_______|___________________ 42082 cond apa LIDIA II cond apa LIDIA II 1.8.6 25,117,461 01/01/1982 ________|_______|___________________ 42083 cond apa LIVEZILOR cond apa LIVEZILOR 1.8.6 139,177,695 01/01/1979 ________|_______|_____________ 42084 cond apa LUNCANI cond apa LUNCANI 1.8.6 88,308,888 01/01/1975 ________|_______|______________ 42085 cond apa MACEDONSKI cond apa MACEDONSKI 1.8.6 9,489,793 01/01/1969 ________|_______|_________ 42086 cond apa MACILOR cond apa MACILOR 1.8.6 41,598,460 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42087 cond apa MAGHERU cond apa MAGHERU 1.8.6 56,187,179 01/01/1972 ________|_______|___________ 42088 cond apa MEDIAS cond apa MEDIAS 1.8.6 54,432,895 01/01/1979 ________|_______|_______________ 42089 cond apa MELODIEI-ISTRIA cond apa MELODIEI-ISTRIA 1.8.6 39,469,268 01/01/1975 ________|_______|________ 42090 cond apa MICHELANGELO cond apa MICHELANGELO 1.8.6 58,922,731 01/01/1970 ________|_______|______ 42091 cond apa MICSUNELELOR cond apa MICSUNELELOR 1.8.6 20,744,616 01/01/1982 ________|_______|______ 42092 cond apa MIRCEA CEL BATRIN cond apa MIRCEA CEL BATRIN 1.8.6 57,207,159 01/01/1969 ________|_______|____ 42093 cond apa MIRCEA CEL BATRIN cond apa MIRCEA CEL BATRIN 1.8.6 57,944,211 01/01/1979 ________|_______|____ 42094 cond apa MIRCEA CEL BATRIN cond apa MIRCEA CEL BATRIN 1.8.6 1,257,819,654 01/01/1987 ________|_______|___ 42095 cond apa MIRISTEI cond apa MIRISTEI 1.8.6 169,700,031 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42096 cond apa MOLDOVEI cond apa MOLDOVEI 1.8.6 10,445,796 01/01/1982 ________|_______|____________ 42097 cond apa MOSNITEI cond apa MOSNITEI 1.8.6 7,484,916 01/01/1974 ________|_______|______________ 42098 cond apa MURES cond apa MURES 1.8.6 10,275,420 01/01/1971 ________|_______|_______________ 42099 cond apa MURES cond apa MURES 1.8.6 117,125,794 01/01/1972 ________|_______|______________ 42100 cond apa MURES-MUZICESCU cond apa MURES-MUZICESCU 1.8.6 308,426,377 01/01/1978 ________|_______|__ 42101 cond apa MURES-MUZICESCU cond apa MURES-MUZICESCU 1.8.6 234,456,308 01/01/1979 ________|_______|__ 42102 cond apa MUZICESCU cond apa MUZICESCU 1.8.6 22,786,449 01/01/1977 ________|_______|__________ 42103 cond apa MUZICESCU cond apa MUZICESCU 1.8.6 7,586,803 01/01/1982 ________|_______|___________ 42104 cond apa N.D. COCEA cond apa N.D. COCEA 1.8.6 1,924,292 01/01/1972 ________|_______|____________ 42105 cond apa N.D.COCEA cond apa N.D.COCEA 1.8.6 37,644,063 01/01/1974 ________|_______|____________ 42106 cond apa N.D.COCEA cond apa N.D.COCEA 1.8.6 5,522,219 01/01/1982 ________|_______|____________ 42107 cond apa NASAUD cond apa NASAUD 1.8.6 73,966,214 01/01/1971 ________|_______|______________ 42108 cond apa NASAUD cond apa NASAUD 1.8.6 406,077,560 01/01/1976 ________|_______|_____________ 42109 cond apa NEGOI cond apa NEGOI 1.8.6 45,258,417 01/01/1969 ________|_______|________________ 42110 cond apa NEGOI cond apa NEGOI 1.8.6 16,476,865 01/01/1976 ________|_______|________________ 42111 cond apa NEPOS cond apa NEPOS 1.8.6 23,186,666 01/01/1976 ________|_______|_______________ 42112 cond apa ORASTIE cond apa ORASTIE 1.8.6 13,850,748 01/01/1982 ________|_______|______________ 42113 cond apa OSTROVSKY cond apa OSTROVSKY 1.8.6 14,373,380 01/01/1982 ________|_______|_________ 42114 cond apa P. RETEGAN cond apa P. RETEGAN 1.8.6 17,430,626 01/01/1976 ________|_______|___________

42115 cond apa P.GROZA cond apa P.GROZA 1.8.6 58,014,618 01/01/1974 ________|_______|______________ 42116 cond apa parc ALPINET cond apa parc ALPINET 1.8.6 186,513,335 01/01/1974 ________|_______|___________ 42117 cond apa parc JUSTITIEI cond apa parc JUSTITIEI 1.8.6 279,770,147 01/01/1974 ________|_______|____________ 42118 cond apa PAROSENI cond apa PAROSENI 1.8.6 17,735,269 01/01/1982 ________|_______|____________ 42119 cond apa PASTORILOR cond apa PASTORILOR 1.8.6 294,556,624 01/01/1972 ________|_______|_________ 42120 cond apa PETRILA cond apa PETRILA 1.8.6 19,605,258 01/01/1972 ________|_______|_______________ 42121 cond apa PETROCHIMIE cond apa PETROCHIMIE 1.8.6 136,682,315 01/01/1976 ________|_______|________ 42122 cond apa PIRVAN cond apa PIRVAN 1.8.6 211,897,974 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42123 cond apa platforma ind MAIA cond apa platforma ind MAIA 1.8.6 53,946,526 01/01/1980 ________|_______|__________ 42124 cond apa pod MICHELANGELO cond apa pod MICHELANGELO 1.8.6 20,641,369 01/01/1970 ________|_______|___ 42125 cond apa PODGORIEI cond apa PODGORIEI 1.8.6 31,965,366 01/01/1979 ________|_______|___________ 42126 cond apa PODGORIEI cond apa PODGORIEI 1.8.6 5,551,500 01/01/1982 ________|_______|____________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:00 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 23 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42127 cond apa POLONA cond apa POLONA 1.8.6 245,924,966 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42128 cond apa PONEASCA cond apa PONEASCA 1.8.6 27,841,682 01/01/1979 ________|_______|___________ 42129 cond apa POP DE BASESTI cond apa POP DE BASESTI 1.8.6 108,843,957 01/01/1978 ________|_______|______ 42130 cond apa POPOVICI BERCEANU cond apa POPOVICI BERCEANU 1.8.6 75,367,730 01/01/1971 ________|_______|_ 42131 cond apa PROGRESULUI cond apa PROGRESULUI 1.8.6 15,549,487 01/01/1982 ________|_______|________ 42132 cond apa PT.23 cond apa PT.23 1.8.6 31,980,416 01/01/1971 ________|_______|__________________ 42133 cond apa PVC D125 cond apa PVC D125 1.8.6 504,005,924 01/01/1982 ________|_______|_____________ 42134 cond apa PVC TIMISOARA SUD I cond apa PVC TIMISOARA SUD 1.8.6 398,421,934 01/01/1987 ________|_______|__ 42135 cond apa RADACEANU cond apa RADACEANU 1.8.6 43,341,477 01/01/1974 ________|_______|_________ 42136 cond apa RANETTI cond apa RANETTI 1.8.6 75,347,536 01/01/1972 ________|_______|______________ 42137 cond apa RANETTI cond apa RANETTI 1.8.6 4,496,718 01/01/1982 ________|_______|_______________ 42138 cond apa RANGHET cond apa RANGHET 1.8.6 179,933,560 01/01/1975 ________|_______|____________ 42139 cond apa RASCOALEI cond apa RASCOALEI 1.8.6 156,068,811 01/01/1972 ________|_______|___________ 42140 cond apa RECOLTEI cond apa RECOLTEI 1.8.6 34,024,384 01/01/1979 ________|_______|_____________ 42141 cond apa RESITA cond apa RESITA 1.8.6 176,694,940 01/01/1978 ________|_______|_______________ 42142 cond apa RESITA cond apa RESITA 1.8.6 192,546,935 01/01/1978 ________|_______|_______________ 42143 cond apa RESITA cond apa RESITA 1.8.6 36,645,682 01/01/1979 ________|_______|________________

42144 cond apa RETEZAT cond apa RETEZAT 1.8.6 9,829,603 01/01/1969 ________|_______|______________ 42145 cond apa REV.DIN OCTOMBR.191 cond apa REV.DIN OCTOMBR.19 1.8.6 38,645,650 01/01/1982 ________|_______|_ 42146 cond apa RUSU SIRIANU cond apa RUSU SIRIANU 1.8.6 2,915,530 01/01/1969 ________|_______|_________ 42147 cond apa S. BARNUTIU cond apa S. BARNUTIU 1.8.6 32,273,567 01/01/1977 ________|_______|___________ 42148 cond apa SACULUI cond apa SACULUI 1.8.6 6,073,861 01/01/1982 ________|_______|_______________ 42149 cond apa SAGULUI -R.SIRIANU cond apa SAGULUI -R.SIRIANU 1.8.6 10,355,402 01/01/1974 ________|_______|_____ 42150 cond apa SAGULUI-DIMBOVITA cond apa SAGULUI-DIMBOVITA 1.8.6 48,212,237 01/01/1974 ________|_______|___ 42151 cond apa SAGULUI-DIMBOVITA cond apa SAGULUI-DIMBOVITA 1.8.6 18,288,804 01/01/1974 ________|_______|___ 42152 cond apa SAGULUI-DIMBOVITA cond apa SAGULUI-DIMBOVITA 1.8.6 11,057,381 01/01/1974 ________|_______|___ 42153 cond apa SALCIMILOR cond apa SALCIMILOR 1.8.6 67,541,575 01/01/1974 ________|_______|___________ 42154 cond apa SATU MARE cond apa SATU MARE 1.8.6 21,851,459 01/01/1974 ________|_______|___________ 42155 cond apa SCHWICHER cond apa SCHWICHER 1.8.6 9,579,890 01/01/1982 ________|_______|__________ 42156 cond apa SIBIU cond apa SIBIU 1.8.6 12,137,644 01/01/1971 ________|_______|__________________ 42157 cond apa SINAIA cond apa SINAIA 1.8.6 4,302,572 01/01/1971 ________|_______|_________________ 42158 cond apa sistematiz.tramvai cond apa sistematiz.tramvai 1.8.6 78,443,332 01/01/1980 ________|_______|____________ 42159 cond apa SP. N.TITULESCU cond apa SP. N.TITULESCU 1.8.6 171,235,210 01/01/1971 ________|_______|_______ 42160 cond apa SPITALUL CLINIC cond apa SPITALUL CLINIC 1.8.6 102,270,095 01/01/1972 ________|_______|_______ 42161 cond apa SPUTNIK CIRCUMV.II cond apa SPUTNIK CIRCUMV.II 1.8.6 73,628,838 01/01/1971 ________|_______|____ 42162 cond apa ST.FURTUNA cond apa ST.FURTUNA 1.8.6 63,291,973 01/01/1969 ________|_______|__________ 42163 cond apa ST.STINCA cond apa ST.STINCA 1.8.6 37,040,369 01/01/1969 ________|_______|_____________ 42164 cond apa str. GARII cond apa str. GARII 1.8.6 328,517,211 01/01/1976 ________|_______|________________ 42165 cond apa STR. NOUA cond apa STR. NOUA 1.8.6 14,469,241 01/01/1972 ________|_______|____________ 42166 cond apa STRUGURILOR cond apa STRUGURILOR 1.8.6 14,446,814 01/01/1982 ________|_______|________ 42167 cond apa STUPARILOR cond apa STUPARILOR 1.8.6 40,065,054 01/01/1972 ________|_______|__________ 42168 cond apa T. LAUREAN cond apa T. LAUREAN 1.8.6 256,466,705 01/01/1974 ________|_______|___________ 42169 cond apa T. VLADIMIRESCU cond apa T. VLADIMIRESCU 1.8.6 170,940,556 01/01/1979 ________|_______|______ 42170 cond apa TEPES VODA cond apa TEPES VODA 1.8.6 10,658,334 01/01/1982 ________|_______|__________ 42171 cond apa TIGRULUI cond apa TIGRULUI 1.8.6 29,755,147 01/01/1969 ________|_______|______________ 42172 cond apa TIMIRIAZEV cond apa TIMIRIAZEV 1.8.6 25,748,572 01/01/1982 ________|_______|_____________ 42173 cond apa TIMISOARA SUD III cond apa TIMISOARA SUD III 1.8.6 20,080,539 01/01/1987 ________|_______|_______ 42174 cond apa TINARA GARDA cond apa TINARA GARDA 1.8.6 38,496,332 01/01/1969 ________|_______|________ 42175 cond apa TIPOGRAFILOR cond apa TIPOGRAFILOR 1.8.6 292,596,971 01/01/1969 ________|_______|_______ 42176 cond apa TITAN cond apa TITAN 1.8.6 2,362,122 01/01/1971 ________|_______|__________________ 42177 cond apa TITULESCU cond apa TITULESCU 1.8.6 285,918,694 01/01/1983 ________|_______|___________ 42178 cond apa TITULESCU 10 cond apa TITULESCU 10 1.8.6 30,185,781 01/01/1969 ________|_______|__________ 42179 cond apa TORAC cond apa TORAC 1.8.6 20,152,406 01/01/1971 ________|_______|_______________

42180 cond apa TORAC cond apa TORAC 1.8.6 6,664,649 01/01/1974 ________|_______|________________ 42181 cond apa TRAIAN VUIA cond apa TRAIAN VUIA 1.8.6 48,646,627 01/01/1973 ________|_______|___________ 42182 cond apa TRANSILVANIA cond apa TRANSILVANIA 1.8.6 2,994,837 01/01/1970 ________|_______|_________ 42183 cond apa TRANSILVANIA cond apa TRANSILVANIA 1.8.6 9,658,945 01/01/1974 ________|_______|_________ 42184 cond apa TRANSILVANIA cond apa TRANSILVANIA 1.8.6 90,270,604 01/01/1979 ________|_______|_________ 42185 cond apa travers. pasaj CFR cond apa travers. pasaj CFR 1.8.6 63,621,305 01/01/1977 ________|_______|___________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:00 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 24 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42186 cond apa traversare BEHELA cond apa traversare BEHELA 1.8.6 12,463,589 01/01/1972 ________|_______|________ 42187 cond apa traversare pod BEGA cond apa traversare pod BEG 1.8.6 10,053,730 01/01/1972 ________|_______|________ 42188 cond apa TRIFOIULUI cond apa TRIFOIULUI 1.8.6 19,604,600 01/01/1971 ________|_______|_____________ 42189 cond apa TULCEA cond apa TULCEA 1.8.6 23,576,219 01/01/1979 ________|_______|_______________ 42190 cond apa TUSNAD cond apa TUSNAD 1.8.6 20,224,930 01/01/1969 ________|_______|______________ 42191 cond apa ULPIA TRAIANA cond apa ULPIA TRAIANA 1.8.6 18,715,150 01/01/1973 ________|_______|_________ 42192 cond apa ULPIA TRAIANA cond apa ULPIA TRAIANA 1.8.6 28,528,051 01/01/1979 ________|_______|_________ 42193 cond apa ULPIA TRAIANA cond apa ULPIA TRAIANA 1.8.6 8,334,654 01/01/1982 ________|_______|_________ 42194 cond apa V. VASILESCU cond apa V. VASILESCU 1.8.6 108,025,256 01/01/1979 ________|_______|__________ 42195 cond apa V.CRIS cond apa V.CRIS 1.8.6 21,200,563 01/01/1969 ________|_______|_________________ 42196 cond apa VACARESCU cond apa VACARESCU 1.8.6 63,220,097 01/01/1976 ________|_______|_________ 42197 cond apa VACARESCU cond apa VACARESCU 1.8.6 242,460,928 01/01/1976 ________|_______|_________ 42198 cond apa VADUL CRISULUI cond apa VADUL CRISULUI 1.8.6 18,289,866 01/01/1982 ________|_______|_______ 42199 cond apa VALISOARA cond apa VALISOARA 1.8.6 32,369,654 01/01/1972 ________|_______|___________ 42200 cond apa VALISOARA cond apa VALISOARA 1.8.6 27,444,716 01/01/1982 ________|_______|___________ 42201 cond apa VASLUI cond apa VASLUI 1.8.6 19,395,647 01/01/1982 ________|_______|________________ 42202 cond apa VASTOK cond apa VASTOK 1.8.6 51,787,971 01/01/1972 ________|_______|______________ 42203 cond apa VASTOK cond apa VASTOK 1.8.6 92,459,422 01/01/1972 ________|_______|______________ 42204 cond apa VENUS cond apa VENUS 1.8.6 617,490,026 01/01/1972 ________|_______|_______________ 42205 cond apa VICTORIEI cond apa VICTORIEI 1.8.6 139,892,221 01/01/1974 ________|_______|_____________ 42206 cond apa VICTORIEI cond apa VICTORIEI 1.8.6 26,106,213 01/01/1977 ________|_______|______________ 42207 cond apa VIDIN cond apa VIDIN 1.8.6 6,263,198 01/01/1971 ________|_______|___________________ 42208 cond apa VULTURILOR cond apa VULTURILOR 1.8.6 19,760,502 01/01/1971 ________|_______|__________

42209 cond apa VULTURILOR-RESITA cond apa VULTURILOR-RESITA 1.8.6 174,484,090 01/01/1987 ________|_______|__ 42210 cond apa VULTURILOR-RESITA cond apa VULTURILOR-RESITA 1.8.6 358,071,754 01/01/1987 ________|_______|__ 42211 cond apa Z. BADER cond apa Z. BADER 1.8.6 22,009,757 01/01/1972 ________|_______|______________ 42212 cond apa Z. BUCOVINA cond apa Z. BUCOVINA 1.8.6 1,617,685,613 01/01/1988 ________|_______|__________ 42213 cond apa Z. BUCOVINA cond apa Z. BUCOVINA 1.8.6 551,953,013 01/01/1988 ________|_______|__________ 42214 cond apa Z. BUCOVINA cond apa Z. BUCOVINA 1.8.6 223,865,905 01/01/1988 ________|_______|__________ 42215 cond apa Z. BUCOVINA cond apa Z. BUCOVINA 1.8.6 714,901,722 01/01/1988 ________|_______|__________ 42216 cond apa Z. IND. MAIA cond apa Z. IND. MAIA 1.8.6 51,579,702 01/01/1977 ________|_______|______________ 42217 cond apa Z.SPITAL cond apa Z.SPITAL 1.8.6 35,521,266 01/01/1982 ________|_______|_______________ 42218 cond apa Z.SPITAL cond apa Z.SPITAL 1.8.6 76,690,948 01/01/1982 ________|_______|_______________ 42219 cond apa ZAHARINA cond apa ZAHARINA 1.8.6 33,006,782 01/01/1973 ________|_______|_____________ 42220 cond apa ZANOAGA cond apa ZANOAGA 1.8.6 7,551,027 01/01/1971 ________|_______|_____________ 42221 cond apa ZIMBRULUI cond apa ZIMBRULUI 1.8.6 12,629,931 01/01/1971 ________|_______|____________ 42222 cond apa ZIMNICEA cond apa ZIMNICEA 1.8.6 19,055,894 01/01/1972 ________|_______|______________ 42223 cond apa ZLATINA cond apa ZLATINA 1.8.6 12,061,184 01/01/1972 ________|_______|_______________ 42224 cond apa ZORILOR cond apa ZORILOR 1.8.6 65,329,086 01/01/1979 ________|_______|______________ 42225 cond C.SAGULUI cond C.SAGULUI 1.8.6 91,070,063 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42974 cond can ARCULUI cond can ARCULUI 1.8.7 15,310,918 01/01/1979 ________|_______|______________ 42975 cond can I.I. DE LA BRAD cond can I.I. DE LA BRAD 1.8.7 1,123,998,319 01/01/1985 ________|_______|___________ 42976 cond can I.I. DE LA BRAD cond can I.I. DE LA BRAD 1.8.7 275,445,211 01/01/1986 ________|_______|___________ 42977 cond can MURES-MUZICESCU cond can MURES-MUZICESCU 1.8.7 32,586,452 01/01/1979 ________|_______|__ 42978 cond can NEGOI-SPORTIVILOR cond can NEGOI-SPORTIVILOR 1.8.7 818,293,750 01/01/1980 ________|_______|__ 42979 cond can NICORESTI cond can NICORESTI 1.8.7 162,698,971 01/01/1983 ________|_______|____________ 42980 cond can PLAVAT III A cond can PLAVAT III A 1.8.7 472,164,233 01/01/1983 ________|_______|_____________ 42981 cond can RINDUNELELOR cond can RINDUNELELOR 1.8.7 38,662,647 01/01/1979 ________|_______|_______ 42982 cond can.30/45 P. LAURENTIU cond can.30/45 P. LAURENTIU 1.8.7 60,140,144 01/01/1971 ________|_______|______ 42983 cond can.PROLETARUL cond can.PROLETARUL 1.8.7 20,807,494 01/01/1979 ________|_______|_________ 42984 cond canal cond canal 1.8.7 7,289,392 01/01/1969 ________|_______|_______________________ 42985 cond canal cond canal 1.8.7 152,536,688 01/01/1975 ________|_______|______________________ 42986 cond canal cond canal 1.8.7 136,957,362 01/01/1977 ________|_______|______________________ 42987 cond canal BOGDANESTI cond canal BOGDANESTI 1.8.7 602,157,320 01/01/1973 ________|_______|________ 42988 cond canal BOGDANESTI cond canal BOGDANESTI 1.8.7 19,106,837 01/01/1974 ________|_______|_________ 42989 cond canal plat. ind. SUD cond canal plat. ind. SUD 1.8.7 2,526,967,937 01/01/1972 ________|_______|_____________ 43096 cond canal -receptori c.civi cond canal -receptori c.civ 1.8.7 22,369,623 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42990 cond canal 1000/1500 cond canal 1000/1500 1.8.7 783,592,400 01/01/1974 ________|_______|______________ 42991 cond canal 13 DECEMBRIE cond canal 13 DECEMBRIE 1.8.7 5,770,136 01/01/1972 ________|_______|________

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:00 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 25 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42992 cond canal 300/450 HEBE cond canal 300/450 HEBE 1.8.7 28,809,547 01/01/1971 ________|_______|__________ 42993 cond canal 400/600 ZARAND cond canal 400/600 ZARAND 1.8.7 75,872,869 01/01/1971 ________|_______|_______ 42994 cond canal 50/75CIRCUMV.II cond canal 50/75CIRCUMV.II 1.8.7 105,853,380 01/01/1971 ________|_______|________ 42995 cond canal 500/750 IRIS cond canal 500/750 IRIS 1.8.7 378,830,835 01/01/1971 ________|_______|_____________ 42996 cond canal 60/90 CIRCUMV.II cond canal 60/90 CIRCUMV.II 1.8.7 500,812,051 01/01/1971 ________|_______|________ 42997 cond canal 600/900 IRIS cond canal 600/900 IRIS 1.8.7 94,276,134 01/01/1971 ________|_______|_____________ 42998 cond canal 70/105CIRCUMVAL. cond canal 70/105CIRCUMVAL. 1.8.7 309,596,341 01/01/1971 ________|_______|____ 42999 cond canal A. NOVAC cond canal A. NOVAC 1.8.7 87,406,954 01/01/1971 ________|_______|_____________ 43000 cond canal A. SPORTIVILOR cond canal A. SPORTIVILOR 1.8.7 398,001,334 01/01/1969 ________|_______|_______ 43001 cond canal ALSACIA cond canal ALSACIA 1.8.7 42,411,153 01/01/1972 ________|_______|______________ 43002 cond canal ANDREESCU cond canal ANDREESCU 1.8.7 196,682,409 01/01/1971 ________|_______|________ 43003 cond canal ANDREESCU cond canal ANDREESCU 1.8.7 42,880,679 01/01/1971 ________|_______|_________ 43004 cond canal ANDREESCU cond canal ANDREESCU 1.8.7 158,370,511 01/01/1975 ________|_______|________ 43005 cond canal ARADULUI VEST cond canal ARADULUI VEST 1.8.7 44,348,604 01/01/1989 ________|_______|_______ 43006 cond canal ARCIDAVA cond canal ARCIDAVA 1.8.7 38,924,516 01/01/1972 ________|_______|____________ 43007 cond canal ARCIDAVA 16 cond canal ARCIDAVA 16 1.8.7 1,939,342 01/01/1975 ________|_______|__________ 43008 cond canal ARIES cond canal ARIES 1.8.7 62,960,290 01/01/1975 ________|_______|________________ 43009 cond canal ATLAS cond canal ATLAS 1.8.7 993,497,770 01/01/1972 ________|_______|_______________ 43014 cond canal B-DUL VICTORIEI cond canal B-DUL VICTORIEI 1.8.7 40,440,331 01/01/1977 ________|_______|_______ 43010 cond canal B. SALAJAN cond canal B. SALAJAN 1.8.7 40,932,591 01/01/1969 ________|_______|____________ 43011 cond canal BABA DOCHIA cond canal BABA DOCHIA 1.8.7 105,781,946 01/01/1971 ________|_______|________ 43012 cond canal BALTA VERDE cond canal BALTA VERDE 1.8.7 86,718,126 01/01/1973 ________|_______|________ 43013 cond canal BANU MARACINE cond canal BANU MARACINE 1.8.7 853,785,581 01/01/1973 ________|_______|_____ 43015 cond canal BORZESTI cond canal BORZESTI 1.8.7 64,893,814 01/01/1972 ________|_______|____________ 43016 cond canal BUCURESTI cond canal BUCURESTI 1.8.7 43,899,019 01/01/1971 ________|_______|__________ 43017 cond canal BUFTEA cond canal BUFTEA 1.8.7 32,523,349 01/01/1969 ________|_______|______________ 43018 cond canal C SAGULUI cond canal C SAGULUI 1.8.7 161,462,968 01/01/1973 ________|_______|___________ 43019 cond canal C SAGULUI cond canal C SAGULUI 1.8.7 791,998,615 01/01/1973 ________|_______|___________ 43020 cond canal C SAGULUI cond canal C SAGULUI 1.8.7 355,005,420 01/01/1973 ________|_______|___________

43021 cond canal C. BUZIASULUI cond canal C. BUZIASULUI 1.8.7 37,805,243 01/01/1973 ________|_______|_________ 43022 cond canal C. GIROCULUI cond canal C. GIROCULUI 1.8.7 287,563,589 01/01/1972 ________|_______|_________ 43023 cond canal C. GIROCULUI cond canal C. GIROCULUI 1.8.7 131,782,417 01/01/1972 ________|_______|_________ 43024 cond canal C. GIROCULUI cond canal C. GIROCULUI 1.8.7 45,444,386 01/01/1972 ________|_______|__________ 43025 cond canal C. SAGULUI cond canal C. SAGULUI 1.8.7 663,124,958 01/01/1970 ________|_______|___________ 43026 cond canal C. SAGULUI cond canal C. SAGULUI 1.8.7 195,096,223 01/01/1970 ________|_______|___________ 43027 cond canal C. SAGULUI cond canal C. SAGULUI 1.8.7 25,432,877 01/01/1971 ________|_______|____________ 43028 cond canal C. SAGULUI cond canal C. SAGULUI 1.8.7 13,199,641 01/01/1972 ________|_______|____________ 43029 cond canal C. TORONTALULUI cond canal C. TORONTALULUI 1.8.7 73,809,474 01/01/1973 ________|_______|_____ 43030 cond canal C. TORONTALULUI cond canal C. TORONTALULUI 1.8.7 2,144,098,111 01/01/1973 ________|_______|____ 43031 cond canal C. TORONTALULUI cond canal C. TORONTALULUI 1.8.7 270,591,708 01/01/1973 ________|_______|____ 43032 cond canal C. URSENI cond canal C. URSENI 1.8.7 226,676,395 01/01/1973 ________|_______|____________ 43033 cond canal C.AGROZOOTEHNIC cond canal C.AGROZOOTEHNIC 1.8.7 688,342,925 01/01/1973 ________|_______|_ 43034 cond canal CARPATI cond canal CARPATI 1.8.7 84,660,864 01/01/1976 ________|_______|______________ 43035 cond canal CERNA cond canal CERNA 1.8.7 78,512,290 01/01/1972 ________|_______|_______________ 43036 cond canal CIRCUMV.III cond canal CIRCUMV.III 1.8.7 412,402,293 01/01/1974 ________|_______|____________ 43037 cond canal CIRCUMV.III cond canal CIRCUMV.III 1.8.7 376,738,671 01/01/1974 ________|_______|____________ 43038 cond canal CIRCUMV.III cond canal CIRCUMV.III 1.8.7 15,132,264 01/01/1974 ________|_______|____________ 43039 cond canal CIRCUMV.III cond canal CIRCUMV.III 1.8.7 368,122,773 01/01/1974 ________|_______|____________ 43040 cond canal CIRCUMV.IV cond canal CIRCUMV.IV 1.8.7 55,730,668 01/01/1974 ________|_______|___________ 43041 cond canal CIRCUMVALATIUNII cond canal CIRCUMVALATIUNII 1.8.7 95,393,299 01/01/1971 ________|_______|____ 43042 cond canal CIRCUMVALATIUNII cond canal CIRCUMVALATIUNII 1.8.7 23,584,406 01/01/1972 ________|_______|____ 43043 cond canal CIRCUMVALATIUNII cond canal CIRCUMVALATIUNII 1.8.7 33,496,132 01/01/1972 ________|_______|____ 43044 cond canal CIRCUMVALATIUNII cond canal CIRCUMVALATIUNII 1.8.7 55,790,619 01/01/1973 ________|_______|____ 43045 cond canal CIRCUMVALATIUNII cond canal CIRCUMVALATIUNII 1.8.7 39,317,374 01/01/1973 ________|_______|____ 43046 cond canal CIRCUMVALATIUNII cond canal CIRCUMVALATIUNII 1.8.7 88,243,732 01/01/1973 ________|_______|____ 43047 cond canal CIRCUMVALATIUNII cond canal CIRCUMVALATIUNII 1.8.7 72,142,521 01/01/1973 ________|_______|____ 43048 cond canal CLUJ cond canal CLUJ 1.8.7 40,107,865 01/01/1969 ________|_______|_________________ 43049 cond canal COSTINESTI cond canal COSTINESTI 1.8.7 68,032,780 01/01/1974 ________|_______|___________ 43050 cond canal d 300 cond canal d 300 1.8.7 22,301,701 01/01/1974 ________|_______|__________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:01 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 26 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43051 cond canal d 500 cond canal d 500 1.8.7 63,106,933 01/01/1974 ________|_______|__________________ 43052 cond canal d 60/90 cond canal d 60/90 1.8.7 51,631,285 01/01/1974 ________|_______|_________________ 43053 cond canal DERMATINA cond canal DERMATINA 1.8.7 875,899,045 01/01/1973 ________|_______|_________ 43054 cond canal DETUNATA cond canal DETUNATA 1.8.7 148,203,457 01/01/1969 ________|_______|__________ 43055 cond canal ENEAS cond canal ENEAS 1.8.7 60,598,718 01/01/1977 ________|_______|_______________ 43056 cond canal ENEAS - SAGULUI cond canal ENEAS - SAGULUI 1.8.7 36,206,726 01/01/1974 ________|_______|______ 43057 cond canal ENEAS 1 cond canal ENEAS 1 1.8.7 105,518,942 01/01/1976 ________|_______|_____________ 43058 cond canal ENESCU-PROLETARUL cond canal ENESCU-PROLETARU 1.8.7 54,754,238 01/01/1972 ________|_______ 43059 cond canal FREIDORF cond canal FREIDORF 1.8.7 414,485,117 01/01/1972 ________|_______|___________ 43060 cond canal FREIDORF,DREPTATE cond canal FREIDORF,DREPTAT 1.8.7 164,790,523 01/01/1978 ________|_______|_ 43061 cond canal GALATI cond canal GALATI 1.8.7 12,894,691 01/01/1972 ________|_______|_______________ 43062 cond canal GEMENII cond canal GEMENII 1.8.7 311,354,940 01/01/1973 ________|_______|_____________ 43063 cond canal GLADIOLELOR cond canal GLADIOLELOR 1.8.7 17,475,138 01/01/1972 ________|_______|________ 43064 cond canal HEBE cond canal HEBE 1.8.7 89,280,277 01/01/1972 ________|_______|________________ 43065 cond canal HEBE cond canal HEBE 1.8.7 12,906,355 01/01/1972 ________|_______|________________ 43066 cond canal HEBE cond canal HEBE 1.8.7 52,266,954 01/01/1972 ________|_______|________________ 43067 cond canal HEBE cond canal HEBE 1.8.7 28,036,251 01/01/1972 ________|_______|________________ 43068 cond canal HECTOR cond canal HECTOR 1.8.7 102,697,391 01/01/1970 ________|_______|____________ 43069 cond canal HUNIADE cond canal HUNIADE 1.8.7 339,312,820 01/01/1970 ________|_______|____________ 43070 cond canal INFRATIRII cond canal INFRATIRII 1.8.7 37,868,094 01/01/1971 ________|_______|______________ 43071 cond canal IRIS cond canal IRIS 1.8.7 81,157,510 01/01/1972 ________|_______|___________________ 43072 cond canal L. AGRICOL cond canal L. AGRICOL 1.8.7 103,561,045 01/01/1973 ________|_______|___________ 43073 cond canal LEONARD 1 cond canal LEONARD 1 1.8.7 94,234,116 01/01/1972 ________|_______|___________ 43074 cond canal LEONARD 2 cond canal LEONARD 2 1.8.7 33,742,303 01/01/1972 ________|_______|___________ 43075 cond canal LIDIA-SALCIMILOR cond canal LIDIA-SALCIMILOR 1.8.7 1,366,211,987 01/01/1977 ________|_______|_____ 43076 cond canal LIEGE cond canal LIEGE 1.8.7 272,775,338 01/01/1973 ________|_______|________________ 43077 cond canal LISABONA cond canal LISABONA 1.8.7 628,525,159 01/01/1973 ________|_______|____________ 43078 cond canal MACEDONSKI cond canal MACEDONSKI 1.8.7 103,637,316 01/01/1978 ________|_______|_______ 43079 cond canal MURES cond canal MURES 1.8.7 62,066,958 01/01/1972 ________|_______|______________ 43080 cond canal MURES-MUZICESCU cond canal MURES-MUZICESCU 1.8.7 151,984,739 01/01/1978 ________|_______|_ 43092 cond canal P-TA 700 cond canal P-TA 700 1.8.7 24,915,587 01/01/1974 ________|_______|_______________ 43093 cond canal p-ta ocazionala cond canal p-ta ocazionala 1.8.7 30,133,990 01/01/1970 ________|_______|_____________ 43094 cond canal p-ta ST. FURTUNA cond canal p-ta ST. FURTUNA 1.8.7 73,038,691 01/01/1969 ________|_______|_______ 43081 cond canal PALMIERILOR cond canal PALMIERILOR 1.8.7 197,243,437 01/01/1969 ________|_______|________ 43082 cond canal parc catedrala cond canal parc catedrala 1.8.7 69,549,793 01/01/1972 ________|_______|_____________

43083 cond canal PICTOR ZAICU cond canal PICTOR ZAICU 1.8.7 23,024,540 01/01/1974 ________|_______|_________ 43084 cond canal PICTOR ZAICU cond canal PICTOR ZAICU 1.8.7 101,000,132 01/01/1974 ________|_______|________ 43085 cond canal PIRVAN cond canal PIRVAN 1.8.7 186,197,847 01/01/1969 ________|_______|______________ 43086 cond canal PIRVAN cond canal PIRVAN 1.8.7 178,968,757 01/01/1969 ________|_______|______________ 43087 cond canal plat. ind. SUD cond canal plat. ind. SUD 1.8.7 9,441,254,483 01/01/1972 ________|_______|_____________ 43088 cond canal pod M. VITEAZU cond canal pod M. VITEAZU 1.8.7 78,662,193 01/01/1970 ________|_______|_________ 43089 cond canal POMICULTURII cond canal POMICULTURII 1.8.7 40,672,243 01/01/1972 ________|_______|________ 43090 cond canal POMICULTURII cond canal POMICULTURII 1.8.7 82,822,274 01/01/1978 ________|_______|________ 43091 cond canal POP BASESTI-RESIT cond canal POP BASESTI-RESI 1.8.7 37,237,865 01/01/1978 ________|_______|____ 43095 cond canal RANETTI cond canal RANETTI 1.8.7 14,592,331 01/01/1971 ________|_______|______________ 43097 cond canal RESITA cond canal RESITA 1.8.7 24,450,087 01/01/1978 ________|_______|_______________ 43098 cond canal SIRET cond canal SIRET 1.8.7 64,149,133 01/01/1969 ________|_______|_________________ 43099 cond canal Snagov cond canal Snagov 1.8.7 14,950,431 01/01/1969 ________|_______|________________ 43100 cond canal SP. TITULESCU cond canal SP. TITULESCU 1.8.7 70,222,337 01/01/1972 ________|_______|________ 43101 cond canal STEAUA cond canal STEAUA 1.8.7 23,673,332 01/01/1969 ________|_______|______________ 43102 cond canal subtraversare cond canal subtraversare 1.8.7 33,520,163 01/01/1973 ________|_______|_____________ 43103 cond canal TABORULUI cond canal TABORULUI 1.8.7 2,658,651,007 01/01/1973 ________|_______|__________ 43104 cond canal TAPIA cond canal TAPIA 1.8.7 76,367,074 01/01/1972 ________|_______|_________________ 43105 cond canal TEBEA cond canal TEBEA 1.8.7 1,521,618,288 01/01/1973 ________|_______|______________ 43106 cond canal TEBEA - COSTINEST cond canal TEBEA - COSTINES 1.8.7 24,079,539 01/01/1974 ________|_______|____ 43107 cond canal TRAIAN VUIA cond canal TRAIAN VUIA 1.8.7 61,508,830 01/01/1973 ________|_______|___________ 43108 cond canal TULNIC cond canal TULNIC 1.8.7 13,943,421 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43109 cond canal ULPIA TRAIANA cond canal ULPIA TRAIANA 1.8.7 78,943,761 01/01/1972 ________|_______|________ 43110 cond canal unit. militara cI cond canal unit. militara c 1.8.7 41,144,670 01/01/1972 ________|_______|________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:01 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 27 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43111 cond canal VACARESCU cond canal VACARESCU 1.8.7 52,062,045 01/01/1976 ________|_______|_________ 43112 cond canal VALENII DE MUNTE cond canal VALENII DE MUNTE 1.8.7 82,679,711 01/01/1972 ________|_______|_____ 43113 cond canal VALENII DE MUNTE cond canal VALENII DE MUNTE 1.8.7 88,032,991 01/01/1972 ________|_______|_____ 43114 cond canal VASTOK cond canal VASTOK 1.8.7 52,424,811 01/01/1972 ________|_______|______________ 43115 cond canal VASTOK cond canal VASTOK 1.8.7 56,055,173 01/01/1972 ________|_______|______________

43116 cond canal VASTOK cond canal VASTOK 1.8.7 397,527,079 01/01/1972 ________|_______|_____________ 43117 cond canal VASTOK cond canal VASTOK 1.8.7 334,684,043 01/01/1972 ________|_______|_____________ 43118 cond canal VASTOK cond canal VASTOK 1.8.7 47,747,008 01/01/1972 ________|_______|______________ 43119 cond canal VASTOK cond canal VASTOK 1.8.7 41,898,961 01/01/1972 ________|_______|______________ 43120 cond canal VIRTUTII cond canal VIRTUTII 1.8.7 50,302,582 01/01/1972 ________|_______|_______________ 43121 cond canal VULTURILOR cond canal VULTURILOR 1.8.7 44,419,047 01/01/1972 ________|_______|_________ 43122 cond canal Z.SPITAL ET IIIA cond canal Z.SPITAL ET IIIA 1.8.7 333,132,281 01/01/1982 ________|_______|__________ 43123 cond canal ZLATNA cond canal ZLATNA 1.8.7 10,223,548 01/01/1972 ________|_______|______________ 43124 cond canal ZURICH cond canal ZURICH 1.8.7 53,647,034 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43125 cond canal ZUROBARA cond canal ZUROBARA 1.8.7 45,476,865 01/01/1972 ________|_______|__________ 42226 cond canaliz. d 400-600 cond canaliz. d 400-600 1.8.6 44,554 01/01/1969 ________|_______|________________ 42227 cond canaliz. d 400-600 cond canaliz. d 400-600 1.8.6 41,725 01/01/1969 ________|_______|________________ 43126 cond canaliz. d 400-600 cond canaliz. d 400-600 1.8.7 2,105,720 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43127 cond canl plat. ind. SUD cond canl plat. ind. SUD 1.8.7 171,413,088 01/01/1972 ________|_______|______________ 42228 cond d 250 cond d 250 1.8.6 112,471,906 01/01/1969 ________|_______|_____________________ 42229 cond ext. N.COCEA cond ext. N.COCEA 1.8.6 3,762,386 01/01/1971 ________|_______|_______________ 41102 cond fintina C.DAN-EFORIE cond fintina C.DAN-EFORIE 1.8.1 3,187,586 01/01/1974 ________|_______|__________ 42230 cond fonta 23 AUGUST cond fonta 23 AUGUST 1.8.6 295,817,510 01/01/1972 ________|_______|___________ 42231 cond fonta 23 AUGUST cond fonta 23 AUGUST 1.8.6 907,350,108 01/01/1972 ________|_______|___________ 42232 cond fonta 23 AUGUST-HUNIADE cond fonta 23 AUGUST-HUNIAD 1.8.6 189,859,904 01/01/1971 ________|_______|___ 42233 cond fonta APOLLO cond fonta APOLLO 1.8.6 52,454,273 01/01/1971 ________|_______|______________ 42234 cond fonta C. SAGULUI D 150 cond fonta C. SAGULUI D 150 1.8.6 35,898,074 01/01/1971 ________|_______|________ 42235 cond fonta CIRCUMV.II cond fonta CIRCUMV.II 1.8.6 235,014,670 01/01/1971 ________|_______|____________ 42236 cond fonta d 100 C SAGULUI cond fonta d 100 C SAGULUI 1.8.6 60,170,075 01/01/1971 ________|_______|________ 42237 cond fonta HEBE cond fonta HEBE 1.8.6 21,117,902 01/01/1971 ________|_______|_________________ 42238 cond fonta HEBE cond fonta HEBE 1.8.6 72,397,491 01/01/1971 ________|_______|_________________ 42239 cond fonta JUPITER cond fonta JUPITER 1.8.6 51,264,944 01/01/1971 ________|_______|_______________ 42240 cond fonta RANETTI cond fonta RANETTI 1.8.6 45,687,359 01/01/1971 ________|_______|______________ 42241 cond magistrala apa ET. VI cond magistrala apa ET. VI 1.8.6 8,224,761,418 01/01/1977 ________|_______|___________ 42242 cond otel 23 AUGUST cond otel 23 AUGUST 1.8.6 99,572,538 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42243 cond otel CIRCUMV.II cond otel CIRCUMV.II 1.8.6 26,559,328 01/01/1971 ________|_______|______________ 42244 cond otel GH.LAZAR CIRCUMV.I cond otel GH.LAZAR CIRCUMV. 1.8.6 370,824,815 01/01/1971 ________|_______|____ 42245 cond publica cl. URSENI cond publica cl. URSENI 1.8.6 85,581,016 01/01/1971 ________|_______|_____________ 42246 cond publica MATEI MILLO cond publica MATEI MILLO 1.8.6 43,104,151 01/01/1972 ________|_______|__________ 42247 cond publica VALENII DE MUNT cond publica VALENII DE MUN 1.8.6 60,369,706 01/01/1972 ________|_______|______ 42248 cond zone verzi C.SAGULUI cond zone verzi C.SAGULUI 1.8.6 56,055,623 01/01/1971 ________|_______|_________

42249 cond. apa SOCRATES cond. apa SOCRATES 1.8.6 23,926,699 01/01/1969 ________|_______|___________ 43128 cond. canal d 600/400 cond. canal d 600/400 1.8.7 68,256,280 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42250 cond. canal d 600/900 cond. canal d 600/900 1.8.6 100,069 01/01/1969 ________|_______|________________ 43129 cond. canal d 600/900 cond. canal d 600/900 1.8.7 2,783,190 01/01/1969 ________|_______|________________ 43130 cond. canal d 600/900 cond. canal d 600/900 1.8.7 89,019 01/01/1969 ________|_______|_________________ 43131 cond. canal DIMA cond. canal DIMA 1.8.7 30,882,490 01/01/1969 ________|_______|_________________ 43132 cond. canal FAGARAS cond. canal FAGARAS 1.8.7 29,396,731 01/01/1969 ________|_______|____________ 43133 cond. canal GLAD cond. canal GLAD 1.8.7 100,864,115 01/01/1969 ________|_______|________________ 43134 cond. canal IZLAZ cond. canal IZLAZ 1.8.7 55,556,005 01/01/1969 ________|_______|_________________ 43135 cond. canal LONGINESCU cond. canal LONGINESCU 1.8.7 21,226,130 01/01/1969 ________|_______|________ 43136 cond. canal MICHELANGELO cond. canal MICHELANGELO 1.8.7 34,655,856 01/01/1970 ________|_______|______ 43137 cond. canal ST STINCA cond. canal ST STINCA 1.8.7 68,251,236 01/01/1969 ________|_______|____________ 43138 cond. canal SUCEAVA cond. canal SUCEAVA 1.8.7 16,639,505 01/01/1969 ________|_______|____________ 42251 cond. canaliz. cond. canaliz. 1.8.6 215,900 01/01/1969 ________|_______|_______________________ 43139 cond. canaliz. cond. canaliz. 1.8.7 20,231,415 01/01/1969 ________|_______|______________________ 43140 cond. canaliz. cond. canaliz. 1.8.7 380,496,581 01/01/1969 ________|_______|_____________________ 43141 cond. canaliz. cond. canaliz. 1.8.7 2,289,048 01/01/1969 ________|_______|______________________ 43142 cond. canaliz. 300-450 cond. canaliz. 300-450 1.8.7 4,345,941 01/01/1969 ________|_______|________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:01 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 28 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43143 cond. canaliz. 40/60 cond. canaliz. 40/60 1.8.7 215,008,358 01/01/1969 ________|_______|_________________ 43144 cond. canaliz. 40/60 cond. canaliz. 40/60 1.8.7 99,437,496 01/01/1969 ________|_______|__________________ 43145 cond. canaliz. 40/60 cond. canaliz. 40/60 1.8.7 39,914,313 01/01/1968 ________|_______|__________________ 43146 cond. canaliz. 40/60 cond. canaliz. 40/60 1.8.7 524,751,639 01/01/1969 ________|_______|_________________ 42252 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.6 191,500 01/01/1969 ________|_______|_________________ 43147 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 544,653,605 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43148 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 118,651,598 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43149 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 3,506,524 01/01/1969 ________|_______|________________ 43150 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 175,350 01/01/1969 ________|_______|_________________ 43151 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 5,562,570 01/01/1969 ________|_______|________________ 43152 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 144,606,421 01/01/1969 ________|_______|_______________

43153 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 69,802,079 01/01/1969 ________|_______|________________ 43154 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 237,302,421 01/01/1968 ________|_______|_______________ 43155 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 164,473,855 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43156 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 65,487,537 01/01/1969 ________|_______|________________ 43157 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 112,963,948 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43158 cond. canaliz. 500/750 cond. canaliz. 500/750 1.8.7 10,415,010 01/01/1969 ________|_______|________________ 43159 cond. canaliz. 90/135 cond. canaliz. 90/135 1.8.7 332,010,134 01/01/1969 ________|_______|________________ 42253 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.6 84,864 01/01/1969 ________|_______|________________ 42254 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.6 79,560 01/01/1969 ________|_______|________________ 43160 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.7 2,116,474 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43161 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.7 75,772,405 01/01/1969 ________|_______|______________ 43162 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.7 25,846,793 01/01/1968 ________|_______|______________ 43163 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.7 114,823 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43164 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.7 3,248,537 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43165 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.7 2,480,735 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43166 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.7 4,050,799 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43167 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.7 25,990,987 01/01/1969 ________|_______|______________ 43168 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.7 35,302,909 01/01/1969 ________|_______|______________ 43169 cond. canaliz. d 300-450 cond. canaliz. d 300-450 1.8.7 88,416,612 01/01/1969 ________|_______|______________ 43170 cond. canaliz. d 400-600 cond. canaliz. d 400-600 1.8.7 6,182,738 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43171 cond. canaliz. d 400-600 cond. canaliz. d 400-600 1.8.7 6,111,583 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43172 cond. canaliz. d 400-600 cond. canaliz. d 400-600 1.8.7 11,047,482 01/01/1969 ________|_______|______________ 43173 cond. canaliz. d 400-600 cond. canaliz. d 400-600 1.8.7 236,029,120 01/01/1969 ________|_______|______________ 43174 cond. canaliz. d 400-600 cond. canaliz. d 400-600 1.8.7 84,373,343 01/01/1969 ________|_______|______________ 43175 cond. canaliz. d 400-600 cond. canaliz. d 400-600 1.8.7 272,690,987 01/01/1969 ________|_______|______________ 43176 cond. canaliz. d 400-600 cond. canaliz. d 400-600 1.8.7 31,206,337 01/01/1969 ________|_______|______________ 43177 cond. canaliz. d 600/900 cond. canaliz. d 600/900 1.8.7 18,250,542 01/01/1969 ________|_______|_______________ 43178 cond. canaliz. d 700/1050 cond. canaliz. d 700/1050 1.8.7 125,820,233 01/01/1969 ________|_______|_____________ 43179 cond. canaliz. d 700/950 cond. canaliz. d 700/950 1.8.7 9,325,289 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42255 COND.APA PREMO SP.TR.ST.PLAV COND.APA PREMO SP.TR.ST.PLA 1.8.6 229,803,576 01/01/1991 ________|_____ 42256 COND.APA RECE POL.D 250=250M COND.APA RECE POL.D 250=250 1.8.6 93,245,340 01/01/1998 ________|______ 43180 COND.CANAL 40\60 CIRCUMV.II COND.CANAL 40\60 CIRCUMV.II 1.8.7 110,693,049 01/01/1971 ________|_______|__ 42257 conducta conducta 1.8.6 36,320 01/01/1936 ________|_______|________________________ 42258 conducta conducta 1.8.6 42,763 01/01/1949 ________|_______|________________________ 42259 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 228,249 01/01/1933 ________|_______|_____________ 42260 conducta alimentare cu apa conducta alimentare cu apa 1.8.6 66,300 01/01/1912 ________|_______|_____________

42261 conducta alimentare cu apa conducta alimentare cu apa 1.8.6 9,280 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42262 conducta ALSACIA conducta ALSACIA 1.8.6 15,779,156 01/01/1970 ________|_______|_______________ 43181 conducta ALUNIS conducta ALUNIS 1.8.7 78,891,214 01/01/1970 ________|_______|________________ 42263 conducta apa conducta apa 1.8.6 12,184 01/01/1969 ________|_______|_____________________ 42264 conducta apa d 250 conducta apa d 250 1.8.6 319,821,783 01/01/1914 ________|_______|_______________ 42265 conducta apa d 250 conducta apa d 250 1.8.6 137,800 01/01/1969 ________|_______|_________________ 42266 conducta apa d 50 conducta apa d 50 1.8.6 638,126 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42267 conducta apa d 80 conducta apa d 80 1.8.6 1,358,378 01/01/1969 ________|_______|_________________ 42268 conducta apa d250 conducta apa d250 1.8.6 1,731,039 01/01/1959 ________|_______|________________ 42269 conducta apa d300 conducta apa d300 1.8.6 44,577,570 01/01/1969 ________|_______|________________ 42270 conducta apa d50 conducta apa d50 1.8.6 247,317 01/01/1947 ________|_______|__________________ 42271 conducta apa d80 conducta apa d80 1.8.6 505,970 01/01/1959 ________|_______|__________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:01 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 29 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42272 conducta apa d80 conducta apa d80 1.8.6 1,293,223 01/01/1961 ________|_______|_________________ 42273 conducta apa ind. conducta apa ind. 1.8.6 50,456 01/01/1969 ________|_______|____________________ 42274 CONDUCTA APA PELICAN CONDUCTA APA PELICAN 1.8.6 24,778,131 01/01/1982 ________|_______|_____ 42275 conducta apa punct termic 21 conducta apa punct termic 2 1.8.6 66,776,879 01/01/1970 ________|_______|___________ 42276 conducta apa pvc conducta apa pvc 1.8.6 3,403,542 01/01/1986 ________|_______|__________________ 42277 conducta BANATUL conducta BANATUL 1.8.6 210,938,860 01/01/1970 ________|_______|_____________ 42278 conducta canal conducta canal 1.8.6 8,490 01/01/1930 ________|_______|_____________________ 42279 conducta canal conducta canal 1.8.6 6,840 01/01/1931 ________|_______|_____________________ 42280 conducta canal conducta canal 1.8.6 18,750 01/01/1928 ________|_______|_____________________ 42281 conducta canal conducta canal 1.8.6 55,100 01/01/1929 ________|_______|_____________________ 42282 conducta canal conducta canal 1.8.6 8,920 01/01/1929 ________|_______|_____________________ 42283 conducta canal conducta canal 1.8.6 60,400 01/01/1930 ________|_______|_____________________ 42284 conducta canal conducta canal 1.8.6 17,800 01/01/1930 ________|_______|_____________________ 42285 conducta canal conducta canal 1.8.6 62,100 01/01/1931 ________|_______|_____________________ 42286 conducta canal conducta canal 1.8.6 6,900 01/01/1931 ________|_______|_____________________ 42287 conducta canal conducta canal 1.8.6 60,400 01/01/1932 ________|_______|_____________________ 42288 conducta canal conducta canal 1.8.6 61,300 01/01/1928 ________|_______|_____________________

42289 conducta canal conducta canal 1.8.6 86,278 01/01/1919 ________|_______|_____________________ 42290 conducta canal conducta canal 1.8.6 68,422 01/01/1927 ________|_______|_____________________ 43182 conducta canal conducta canal 1.8.7 9,485,623 01/01/1969 ________|_______|____________________ 43183 conducta canal conducta canal 1.8.7 4,729,837 01/01/1948 ________|_______|____________________ 43184 conducta canal conducta canal 1.8.7 8,101,733 01/01/1949 ________|_______|____________________ 43185 conducta canal conducta canal 1.8.7 6,956,160 01/01/1950 ________|_______|____________________ 43186 conducta canal conducta canal 1.8.7 13,414,548 01/01/1951 ________|_______|___________________ 43187 conducta canal conducta canal 1.8.7 9,983,071 01/01/1952 ________|_______|____________________ 43188 conducta canal conducta canal 1.8.7 7,440,421 01/01/1953 ________|_______|____________________ 43189 conducta canal conducta canal 1.8.7 8,797,200 01/01/1954 ________|_______|____________________ 43190 conducta canal conducta canal 1.8.7 5,793,104 01/01/1955 ________|_______|____________________ 43191 conducta canal conducta canal 1.8.7 12,729,638 01/01/1956 ________|_______|___________________ 43192 conducta canal conducta canal 1.8.7 2,606,473 01/01/1936 ________|_______|____________________ 43193 conducta canal conducta canal 1.8.7 2,819,056 01/01/1939 ________|_______|____________________ 43194 conducta canal conducta canal 1.8.7 4,296,420 01/01/1951 ________|_______|____________________ 43195 conducta canal 40/60 Circum conducta canal 40/60 Circu 1.8.7 113,037,064 01/01/1971 ________|_______|__________ 43196 conducta canal 30/45 Circumv conducta canal 30/45 Circum 1.8.7 542,358,790 01/01/1971 ________|_______|_________ 43197 conducta canal 40/50 conducta canal 40/50 1.8.7 43,706,621 01/01/1974 ________|_______|_______________ 43198 conducta canal 50/70 Circumv conducta canal 50/70 Circum 1.8.7 20,488,628 01/01/1971 ________|_______|__________ 43199 conducta canal bl.C.Sagului conducta canal bl.C.Sagului 1.8.7 75,998,751 01/01/1971 ________|_______|____________ 43200 conducta canal bl.Titulescu conducta canal bl.Titulescu 1.8.7 12,896,853 01/01/1969 ________|_______|_____________ 43201 conducta canal bl.Tusnad conducta canal bl.Tusnad 1.8.7 32,232,973 01/01/1969 ________|_______|_____________ 43202 conducta canal C.Sagului conducta canal C.Sagului 1.8.7 8,851,935 01/01/1972 ________|_______|_____________ 43203 conducta canal C.Sagului conducta canal C.Sagului 1.8.7 2,530,102 01/01/1972 ________|_______|_____________ 43204 conducta canal C.Sagului conducta canal C.Sagului 1.8.7 6,434,772 01/01/1972 ________|_______|_____________ 43205 conducta canal C.Sagului d 2 conducta canal C.Sagului d 1.8.7 88,005,992 01/01/1971 ________|_______|___________ 43206 conducta canal Circumval. conducta canal Circumval. 1.8.7 46,202,523 01/01/1969 ________|_______|____________ 42291 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 145,152 01/01/1928 ________|_______|_____________ 42292 conducta canal d 100 conducta canal d 100 1.8.6 7,880 01/01/1914 ________|_______|_________________ 42293 conducta canal d 1000/1500 conducta canal d 1000/1500 1.8.6 568,058 01/01/1912 ________|_______|___________ 42294 conducta canal d 100-300 conducta canal d 100-300 1.8.6 20,900 01/01/1930 ________|_______|______________ 42295 conducta canal d 101-300 conducta canal d 101-300 1.8.6 8,740 01/01/1933 ________|_______|______________ 42296 conducta canal d 121-300 conducta canal d 121-300 1.8.6 69,400 01/01/1914 ________|_______|______________ 42297 conducta canal d 150 conducta canal d 150 1.8.6 31,400 01/01/1914 ________|_______|_________________ 42298 conducta canal d 20 conducta canal d 20 1.8.6 15,900 01/01/1933 ________|_______|__________________ 42299 conducta canal d 20 conducta canal d 20 1.8.6 11,200 01/01/1913 ________|_______|__________________

42300 conducta canal d 20 conducta canal d 20 1.8.6 18,200 01/01/1930 ________|_______|__________________ 42301 conducta canal d 20 conducta canal d 20 1.8.6 4,940 01/01/1930 ________|_______|__________________ 42302 conducta canal d 20 conducta canal d 20 1.8.6 5,880 01/01/1930 ________|_______|__________________ 42303 conducta canal d 20 conducta canal d 20 1.8.6 3,280 01/01/1920 ________|_______|__________________ 43207 conducta canal d 20 conducta canal d 20 1.8.7 16,631,741 01/01/1966 ________|_______|________________ 42304 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 31,100 01/01/1932 ________|_______|_________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:01 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 30 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42305 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 1,900 01/01/1932 ________|_______|_________________ 42306 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 8,490 01/01/1933 ________|_______|_________________ 42307 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 28,300 01/01/1933 ________|_______|_________________ 42308 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 33,800 01/01/1934 ________|_______|_________________ 42309 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 5,260 01/01/1934 ________|_______|_________________ 42310 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 36,400 01/01/1912 ________|_______|_________________ 42311 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 151,000 01/01/1912 ________|_______|________________ 42312 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 93,900 01/01/1913 ________|_______|_________________ 42313 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 53,100 01/01/1913 ________|_______|_________________ 42314 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 43,200 01/01/1914 ________|_______|_________________ 42315 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 21,450 01/01/1914 ________|_______|_________________ 42316 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 31,100 01/01/1915 ________|_______|_________________ 42317 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 8,530 01/01/1915 ________|_______|_________________ 42318 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 27,450 01/01/1916 ________|_______|_________________ 42319 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 14,600 01/01/1917 ________|_______|_________________ 42320 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 11,900 01/01/1918 ________|_______|_________________ 42321 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 12,800 01/01/1919 ________|_______|_________________ 42322 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 4,740 01/01/1919 ________|_______|_________________ 42323 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 11,900 01/01/1920 ________|_______|_________________ 42324 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 9,480 01/01/1928 ________|_______|_________________ 42325 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 26,900 01/01/1914 ________|_______|_________________ 42326 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 7,240 01/01/1921 ________|_______|_________________ 42327 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 14,600 01/01/1922 ________|_______|_________________

42328 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 14,600 01/01/1923 ________|_______|_________________ 42329 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 11,400 01/01/1923 ________|_______|_________________ 42330 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 22,000 01/01/1924 ________|_______|_________________ 42331 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 25,600 01/01/1925 ________|_______|_________________ 42332 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 53,300 01/01/1925 ________|_______|_________________ 42333 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 24,700 01/01/1926 ________|_______|_________________ 42334 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 2,840 01/01/1926 ________|_______|_________________ 42335 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 17,400 01/01/1927 ________|_______|_________________ 42336 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 5,690 01/01/1927 ________|_______|_________________ 42337 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 31,100 01/01/1928 ________|_______|_________________ 42338 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 3,760 01/01/1929 ________|_______|_________________ 42339 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 27,500 01/01/1929 ________|_______|_________________ 42340 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 30,100 01/01/1930 ________|_______|_________________ 42341 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 3,580 01/01/1932 ________|_______|_________________ 42342 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 56,800 01/01/1933 ________|_______|_________________ 42343 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 16,100 01/01/1933 ________|_______|_________________ 42344 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 66,600 01/01/1934 ________|_______|_________________ 42345 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 9,430 01/01/1934 ________|_______|_________________ 42346 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 59,405 01/01/1935 ________|_______|_________________ 42347 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 118,810 01/01/1935 ________|_______|________________ 42348 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 510 01/01/1936 ________|_______|__________________ 42349 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 72,800 01/01/1912 ________|_______|_________________ 42350 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 329,200 01/01/1912 ________|_______|________________ 42351 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 128,800 01/01/1913 ________|_______|________________ 42352 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 177,500 01/01/1913 ________|_______|________________ 42353 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 404,900 01/01/1914 ________|_______|________________ 42354 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 81,000 01/01/1914 ________|_______|_________________ 42355 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 17,000 01/01/1915 ________|_______|_________________ 42356 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 59,500 01/01/1915 ________|_______|_________________ 42357 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 54,170 01/01/1916 ________|_______|_________________ 42358 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 30,200 01/01/1917 ________|_______|_________________ 42359 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 890 01/01/1917 ________|_______|__________________ 42360 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 23,850 01/01/1918 ________|_______|_________________ 42361 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 6,100 01/01/1912 ________|_______|_________________ 42362 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 9,450 01/01/1919 ________|_______|_________________ 42363 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 24,100 01/01/1919 ________|_______|_________________

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:01 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 31 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42364 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 3,580 01/01/1920 ________|_______|_________________ 42365 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 23,100 01/01/1920 ________|_______|_________________ 42366 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 16,000 01/01/1921 ________|_______|_________________ 42367 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 28,400 01/01/1922 ________|_______|_________________ 42368 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 21,100 01/01/1923 ________|_______|_________________ 42369 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 31,800 01/01/1923 ________|_______|_________________ 42370 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 42,500 01/01/1924 ________|_______|_________________ 42371 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 4,470 01/01/1925 ________|_______|_________________ 42372 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 47,800 01/01/1926 ________|_______|_________________ 42373 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 4,470 01/01/1926 ________|_______|_________________ 42374 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 34,700 01/01/1927 ________|_______|_________________ 42375 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.6 11,620 01/01/1927 ________|_______|_________________ 43208 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 2,715,971 01/01/1952 ________|_______|________________ 43209 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 3,402,151 01/01/1953 ________|_______|________________ 43210 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 4,778,232 01/01/1954 ________|_______|________________ 43211 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 177,759 01/01/1954 ________|_______|________________ 43212 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 3,058,723 01/01/1955 ________|_______|________________ 43213 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 194,193 01/01/1956 ________|_______|________________ 43214 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 6,568,778 01/01/1956 ________|_______|________________ 43215 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 6,174,596 01/01/1957 ________|_______|________________ 43216 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 5,726,119 01/01/1958 ________|_______|________________ 43217 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 161,346 01/01/1958 ________|_______|________________ 43218 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 4,461,518 01/01/1959 ________|_______|________________ 43219 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 140,992 01/01/1936 ________|_______|________________ 43220 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 21,919 01/01/1937 ________|_______|_________________ 43221 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 2,192,133 01/01/1937 ________|_______|________________ 43222 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 3,133,454 01/01/1938 ________|_______|________________ 43223 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 4,639,785 01/01/1956 ________|_______|________________ 43224 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 17,706,125 01/01/1957 ________|_______|_______________

43225 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 2,631,629 01/01/1958 ________|_______|________________ 43226 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 11,321,439 01/01/1958 ________|_______|_______________ 43227 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 9,701,332 01/01/1959 ________|_______|________________ 43228 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 19,534,382 01/01/1960 ________|_______|_______________ 43229 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 11,642,097 01/01/1960 ________|_______|_______________ 43230 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 11,762,475 01/01/1961 ________|_______|_______________ 43231 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 10,084,075 01/01/1961 ________|_______|_______________ 43232 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 20,313,037 01/01/1961 ________|_______|_______________ 43233 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 27,509,909 01/01/1962 ________|_______|_______________ 43234 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 41,304,418 01/01/1962 ________|_______|_______________ 43235 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 5,658,738 01/01/1939 ________|_______|________________ 43236 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 4,133,501 01/01/1940 ________|_______|________________ 43237 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 5,985,665 01/01/1941 ________|_______|________________ 43238 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 4,910,013 01/01/1942 ________|_______|________________ 43239 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 127,694 01/01/1942 ________|_______|________________ 43240 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 49,332 01/01/1943 ________|_______|_________________ 43241 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 4,659,267 01/01/1943 ________|_______|________________ 43242 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 2,626,045 01/01/1944 ________|_______|________________ 43243 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 4,363,693 01/01/1945 ________|_______|________________ 43244 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 25,797,417 01/01/1959 ________|_______|_______________ 43245 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 6,698,767 01/01/1946 ________|_______|________________ 43246 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 138,925 01/01/1947 ________|_______|________________ 43247 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 4,457,195 01/01/1947 ________|_______|________________ 43248 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 4,551,498 01/01/1937 ________|_______|________________ 43249 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 68,253 01/01/1937 ________|_______|_________________ 43250 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 6,255,731 01/01/1938 ________|_______|________________ 43251 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 80,345 01/01/1938 ________|_______|_________________ 43252 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 9,698,008 01/01/1960 ________|_______|________________ 43253 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 4,587,977 01/01/1960 ________|_______|________________ 43254 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 5,805,021 01/01/1961 ________|_______|________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:02 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 32 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43255 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 20,923,351 01/01/1962 ________|_______|_______________ 43256 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 14,156,896 01/01/1962 ________|_______|_______________ 43257 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 43,827 01/01/1938 ________|_______|_________________ 43258 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 2,125,922 01/01/1940 ________|_______|________________ 43259 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 3,097,624 01/01/1941 ________|_______|________________ 43260 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 2,070,349 01/01/1942 ________|_______|________________ 43261 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 67,151 01/01/1942 ________|_______|_________________ 43262 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 2,417,046 01/01/1943 ________|_______|________________ 43263 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 2,103,558 01/01/1945 ________|_______|________________ 43264 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 125,829 01/01/1948 ________|_______|________________ 43265 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 136,551 01/01/1949 ________|_______|________________ 43266 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 3,591,190 01/01/1950 ________|_______|________________ 43267 conducta canal d 200 conducta canal d 200 1.8.7 3,663,804 01/01/1952 ________|_______|________________ 43268 conducta canal d 200 bl.35-3 conducta canal d 200 bl.35- 1.8.7 7,607,168 01/01/1972 ________|_______|____________ 43269 conducta canal d 200 C.Sagul conducta canal d 200 C.Sagu 1.8.7 19,549,603 01/01/1971 ________|_______|_________ 43270 conducta canal d 200 Contine conducta canal d 200 Contin 1.8.7 59,107,294 01/01/1971 ________|_______|__________ 42376 conducta canal d 25 conducta canal d 25 1.8.6 3,700 01/01/1930 ________|_______|__________________ 42377 conducta canal d 250 conducta canal d 250 1.8.6 2,460 01/01/1914 ________|_______|_________________ 43271 conducta canal d 250 Contine conducta canal d 250 Contin 1.8.7 49,945,742 01/01/1971 ________|_______|__________ 42378 conducta canal d 30 conducta canal d 30 1.8.6 13,300 01/01/1929 ________|_______|__________________ 42379 conducta canal d 30 conducta canal d 30 1.8.6 6,510 01/01/1930 ________|_______|__________________ 42380 conducta canal d 30 conducta canal d 30 1.8.6 5,880 01/01/1914 ________|_______|__________________ 43272 conducta canal d 30/45 C.Sag conducta canal d 30/45 C.Sa 1.8.7 46,724,542 01/01/1971 ________|_______|__________ 42381 conducta canal d 300 conducta canal d 300 1.8.6 13,650 01/01/1914 ________|_______|_________________ 42382 conducta canal d 300/450 conducta canal d 300/450 1.8.6 181,750 01/01/1928 ________|_______|_____________ 42383 conducta canal d 300/450 conducta canal d 300/450 1.8.6 828,838 01/01/1914 ________|_______|_____________ 42384 conducta canal d 300/450 conducta canal d 300/450 1.8.6 34,794 01/01/1918 ________|_______|______________ 42385 conducta canal d 300/450 conducta canal d 300/450 1.8.6 448,718 01/01/1923 ________|_______|_____________ 42386 conducta canal d 300/450 conducta canal d 300/450 1.8.6 50,458 01/01/1924 ________|_______|______________ 42387 conducta canal d 300/450 conducta canal d 300/450 1.8.6 37,835 01/01/1925 ________|_______|______________ 42388 conducta canal d 300/450 conducta canal d 300/450 1.8.6 175,739 01/01/1927 ________|_______|_____________ 42389 conducta canal d 300/450 conducta canal d 300/450 1.8.6 142,677 01/01/1929 ________|_______|_____________ 42390 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 339,986 01/01/1926 ________|_______|_____________ 42391 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 313,466 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42392 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 124,980 01/01/1914 ________|_______|_____________

42393 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 100,246 01/01/1923 ________|_______|_____________ 42394 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 17,255 01/01/1924 ________|_______|______________ 42395 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 110,323 01/01/1932 ________|_______|_____________ 42396 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 176,270 01/01/1933 ________|_______|_____________ 42397 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 39,957 01/01/1934 ________|_______|______________ 42398 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 1,056,026 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42399 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 176,800 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42400 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 889,526 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42401 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 115,857 01/01/1914 ________|_______|_____________ 42402 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 1,981,928 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42403 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 188,999 01/01/1915 ________|_______|_____________ 42404 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 128,401 01/01/1919 ________|_______|_____________ 42405 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 103,074 01/01/1928 ________|_______|_____________ 42406 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 37,305 01/01/1930 ________|_______|______________ 42407 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 109,970 01/01/1930 ________|_______|_____________ 42408 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 81,682 01/01/1931 ________|_______|______________ 42409 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 185,762 01/01/1933 ________|_______|_____________ 42410 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 80,090 01/01/1933 ________|_______|______________ 42411 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 45,261 01/01/1934 ________|_______|______________ 42412 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 117,430 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42413 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 44,554 01/01/1914 ________|_______|______________ 42414 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 158,766 01/01/1925 ________|_______|_____________ 42415 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 78,853 01/01/1929 ________|_______|______________ 42416 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 137,727 01/01/1930 ________|_______|_____________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:02 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 33 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42417 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 76,378 01/01/1932 ________|_______|______________ 42418 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 822,297 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42419 conducta canal d 300-450 conducta canal d 300-450 1.8.6 147,822 01/01/1912 ________|_______|_____________ 43273 conducta canal d 300 bl.35-3 conducta canal d 300 bl.35- 1.8.7 12,820,438 01/01/1972 ________|_______|____________ 43274 conducta canal d 300 C.Sagul conducta canal d 300 C.Sagu 1.8.7 37,758,452 01/01/1971 ________|_______|_________

43275 conducta canal d 300 Contine conducta canal d 300 Contin 1.8.7 36,245,033 01/01/1971 ________|_______|__________ 43276 conducta canal d 350 Contine conducta canal d 350 Contin 1.8.7 5,613,892 01/01/1971 ________|_______|___________ 42420 conducta canal d 40/60 conducta canal d 40/60 1.8.6 341,224 01/01/1923 ________|_______|_______________ 42421 conducta canal d 400/600 conducta canal d 400/600 1.8.6 44,376 01/01/1925 ________|_______|______________ 42422 conducta canal d 400/600 conducta canal d 400/600 1.8.6 43,316 01/01/1925 ________|_______|______________ 42423 conducta canal d 400/600 conducta canal d 400/600 1.8.6 1,090,326 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42424 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 332,384 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42425 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 153,993 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42426 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 56,753 01/01/1929 ________|_______|______________ 42427 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 96,886 01/01/1929 ________|_______|______________ 42428 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 68,952 01/01/1930 ________|_______|______________ 42429 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 135,782 01/01/1931 ________|_______|_____________ 42430 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 67,714 01/01/1932 ________|_______|______________ 42431 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 22,276 01/01/1934 ________|_______|______________ 42432 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 47,736 01/01/1934 ________|_______|______________ 42433 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 135,782 01/01/1962 ________|_______|_____________ 42434 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 791,887 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42435 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 1,054,435 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42436 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 540,654 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42437 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 901,680 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42438 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 147,981 01/01/1914 ________|_______|_____________ 42439 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 57,460 01/01/1915 ________|_______|______________ 42440 conducta canal d 400-600 conducta canal d 400-600 1.8.6 59,582 01/01/1918 ________|_______|______________ 42441 conducta canal d 45 conducta canal d 45 1.8.6 31,400 01/01/1933 ________|_______|__________________ 42442 conducta canal d 50/75 Circu conducta canal d 50/75 Circ 1.8.6 405,740,383 01/01/1971 ________|_______|___________ 42443 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 232,138 01/01/1923 ________|_______|_____________ 42444 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 231,254 01/01/1926 ________|_______|_____________ 42445 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 563,108 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42446 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 254,238 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42447 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 69,305 01/01/1913 ________|_______|______________ 42448 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 984,776 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42449 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 161,595 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42450 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 817,877 01/01/1914 ________|_______|_____________ 42451 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 575,307 01/01/1914 ________|_______|_____________ 42452 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 417,602 01/01/1915 ________|_______|_____________ 42453 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 115,980 01/01/1918 ________|_______|_____________

42454 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 221,530 01/01/1919 ________|_______|_____________ 42455 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 61,703 01/01/1927 ________|_______|______________ 42456 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 697,476 01/01/1930 ________|_______|_____________ 42457 conducta canal d 500/750 conducta canal d 500/750 1.8.6 262,725 01/01/1934 ________|_______|_____________ 42458 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 475,238 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42459 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 407,347 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42460 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 363,501 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42461 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 763,246 01/01/1914 ________|_______|_____________ 42462 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 293,842 01/01/1914 ________|_______|_____________ 42463 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 242,923 01/01/1915 ________|_______|_____________ 42464 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 65,239 01/01/1918 ________|_______|______________ 42465 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 110,323 01/01/1919 ________|_______|_____________ 42466 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 222,768 01/01/1920 ________|_______|_____________ 42467 conducta canal d 600/900 conducta canal d 600/900 1.8.6 74,963 01/01/1928 ________|_______|______________ 42468 conducta canal d 700/1050 conducta canal d 700/1050 1.8.6 716,570 01/01/1912 ________|_______|____________ 42469 conducta canal d 700/1050 conducta canal d 700/1050 1.8.6 343,169 01/01/1912 ________|_______|____________ 42470 conducta canal d 700/1050 conducta canal d 700/1050 1.8.6 392,319 01/01/1912 ________|_______|____________ 42471 conducta canal d 700/1050 conducta canal d 700/1050 1.8.6 134,545 01/01/1913 ________|_______|____________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:02 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 34 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42472 conducta canal d 700/1050 conducta canal d 700/1050 1.8.6 309,400 01/01/1913 ________|_______|____________ 42473 conducta canal d 700/1050 conducta canal d 700/1050 1.8.6 424,320 01/01/1914 ________|_______|____________ 42474 conducta canal d 700/1050 conducta canal d 700/1050 1.8.6 177,330 01/01/1915 ________|_______|____________ 42475 conducta canal d 700/1050 conducta canal d 700/1050 1.8.6 93,527 01/01/1928 ________|_______|_____________ 42476 conducta canal d 700/1050 conducta canal d 700/1050 1.8.6 247,874 01/01/1934 ________|_______|____________ 42477 conducta canal d 800/1200 conducta canal d 800/1200 1.8.6 562,754 01/01/1912 ________|_______|____________ 42478 conducta canal d 800/1200 conducta canal d 800/1200 1.8.6 2,206,464 01/01/1912 ________|_______|____________ 42479 conducta canal d 800/1200 conducta canal d 800/1200 1.8.6 1,451,528 01/01/1913 ________|_______|____________ 42480 conducta canal d 800/1200 conducta canal d 800/1200 1.8.6 1,360,653 01/01/1913 ________|_______|____________ 42481 conducta canal d 800/1200 conducta canal d 800/1200 1.8.6 553,030 01/01/1913 ________|_______|____________ 42482 conducta canal d 850/1220 conducta canal d 850/1220 1.8.6 1,186,858 01/01/1913 ________|_______|____________

42483 conducta canal d 850/1220 conducta canal d 850/1220 1.8.6 2,505,256 01/01/1913 ________|_______|____________ 42484 conducta canal d 900/1350 conducta canal d 900/1350 1.8.6 362,794 01/01/1913 ________|_______|____________ 42485 conducta canal d 900/1350 conducta canal d 900/1350 1.8.6 1,019,782 01/01/1912 ________|_______|____________ 43277 conducta canal DETUNATA II conducta canal DETUNATA II 1.8.7 43,918,988 01/01/1969 ________|_______|________ 43278 conducta canal ext. d 200 bl conducta canal ext. d 200 b 1.8.7 15,748,803 01/01/1971 ________|_______|_____________ 43279 conducta canal grad.+cre.Cir conducta canal grad.+cre.Ci 1.8.7 13,611,036 01/01/1970 ________|_______|____________ 43280 conducta canal LENAU 10 conducta canal LENAU 10 1.8.7 7,083,240 01/01/1969 ________|_______|___________ 42486 conducta canaliz. d 100/150 conducta canaliz. d 100/150 1.8.6 2,986,152 01/01/1912 ________|_______|____________ 42487 conducta canaliz. d 1260/150 conducta canaliz. d 1260/15 1.8.6 388,252 01/01/1913 ________|_______|____________ 42488 conducta canaliz. d 1340/159 conducta canaliz. d 1340/15 1.8.6 1,985,464 01/01/1912 ________|_______|____________ 42489 conducta canaliz. d 1440/177 conducta canaliz. d 1440/17 1.8.6 1,095,806 01/01/1912 ________|_______|____________ 42490 conducta canaliz. d 1440/177 conducta canaliz. d 1440/17 1.8.6 7,455,656 01/01/1912 ________|_______|____________ 42491 conducta canaliz. d 200 conducta canaliz. d 200 1.8.6 61,703 01/01/1935 ________|_______|________________ 42492 conducta canaliz. d 200 conducta canaliz. d 200 1.8.6 31,117 01/01/1935 ________|_______|________________ 42493 conducta canaliz. d 2001/500 conducta canaliz. d 2001/50 1.8.6 7,156,864 01/01/1912 ________|_______|____________ 42494 conducta canaliz. d 2001/500 conducta canaliz. d 2001/50 1.8.6 3,700,424 01/01/1912 ________|_______|____________ 42495 conducta canaliz. d 2001/500 conducta canaliz. d 2001/50 1.8.6 3,845,400 01/01/1912 ________|_______|____________ 42496 conducta canaliz. d 2001/500 conducta canaliz. d 2001/50 1.8.6 5,054,712 01/01/1912 ________|_______|____________ 42497 conducta canaliz. d 2001/500 conducta canaliz. d 2001/50 1.8.6 1,302,839 01/01/1912 ________|_______|____________ 42498 conducta canaliz. d 2001/500 conducta canaliz. d 2001/50 1.8.6 2,998,528 01/01/1912 ________|_______|____________ 42499 conducta canaliz. d 2001/500 conducta canaliz. d 2001/50 1.8.6 2,486,416 01/01/1912 ________|_______|____________ 42500 conducta canaliz. d 2001/500 conducta canaliz. d 2001/50 1.8.6 11,529,128 01/01/1912 ________|_______|___________ 42501 conducta canaliz. d 2001/500 conducta canaliz. d 2001/50 1.8.6 2,685,592 01/01/1912 ________|_______|____________ 42502 conducta canaliz. d 30 conducta canaliz. d 30 1.8.6 10,131 01/01/1913 ________|_______|_________________ 42503 conducta canaliz. d 600/900 conducta canaliz. d 600/900 1.8.6 450,800 01/01/1912 ________|_______|_____________ 42504 conducta canaliz. d 600/900 conducta canaliz. d 600/900 1.8.6 272,802 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42505 conducta canaliz. d 600/900 conducta canaliz. d 600/900 1.8.6 99,892 01/01/1913 ________|_______|_____________ 42506 conducta canaliz. d1200/1420 conducta canaliz. d1200/142 1.8.6 1,939,496 01/01/1913 ________|_______|___________ 42507 conducta CIMPULUI conducta CIMPULUI 1.8.6 19,228,909 01/01/1970 ________|_______|______________ 42508 conducta d 100 conducta d 100 1.8.6 108,965 01/01/1914 ________|_______|____________________ 42509 conducta d 100 conducta d 100 1.8.6 8,030 01/01/1969 ________|_______|_____________________ 42510 conducta d 125 conducta d 125 1.8.6 10,277 01/01/1969 ________|_______|____________________ 42511 conducta d 150 conducta d 150 1.8.6 4,542 01/01/1969 ________|_______|_____________________ 42512 conducta d 150 conducta d 150 1.8.6 10,498,441 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42513 conducta d 150 conducta d 150 1.8.6 65,220 01/01/1969 ________|_______|____________________ 42514 conducta d 175 conducta d 175 1.8.6 77,272 01/01/1969 ________|_______|____________________

42515 conducta d 175 conducta d 175 1.8.6 4,306 01/01/1969 ________|_______|_____________________ 42516 conducta d 175 conducta d 175 1.8.6 102,980 01/01/1969 ________|_______|____________________ 42517 conducta d 200 conducta d 200 1.8.6 4,254,563 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42518 conducta d 200 conducta d 200 1.8.6 30,335 01/01/1969 ________|_______|____________________ 42519 conducta d 200 conducta d 200 1.8.6 4,252 01/01/1969 ________|_______|_____________________ 42520 conducta d 250 conducta d 250 1.8.6 59,666,935 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42521 conducta d 300 conducta d 300 1.8.6 72,770 01/01/1914 ________|_______|____________________ 42522 conducta d 300 conducta d 300 1.8.6 120,762 01/01/1914 ________|_______|____________________ 42523 conducta d 300 conducta d 300 1.8.6 198,582,361 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42524 conducta d 300 conducta d 300 1.8.6 49,777 01/01/1969 ________|_______|____________________ 42525 conducta d 300 conducta d 300 1.8.6 15,809,167 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42526 conducta d 400 conducta d 400 1.8.6 13,216 01/01/1914 ________|_______|____________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:02 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 35 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42527 conducta d 50 conducta d 50 1.8.6 12,551 01/01/1914 ________|_______|_____________________ 42528 conducta d 50 conducta d 50 1.8.6 20,593 01/01/1914 ________|_______|_____________________ 42529 conducta d 80 conducta d 80 1.8.6 90,807 01/01/1969 ________|_______|_____________________ 42530 conducta d100 conducta d100 1.8.6 176,380 01/01/1959 ________|_______|____________________ 42531 conducta d100 conducta d100 1.8.6 749,710,899 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42532 conducta d100 conducta d100 1.8.6 29,153 01/01/1957 ________|_______|____________________ 42533 conducta d125 conducta d125 1.8.6 12,164,746 01/01/1957 ________|_______|___________________ 42534 conducta d125 conducta d125 1.8.6 36,632 01/01/1957 ________|_______|____________________ 42535 conducta d125 conducta d125 1.8.6 166,379 01/01/1936 ________|_______|____________________ 42536 conducta d125 conducta d125 1.8.6 488,941,825 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42537 conducta d150 conducta d150 1.8.6 2,901,120 01/01/1959 ________|_______|___________________ 42538 conducta d150 conducta d150 1.8.6 4,983,024 01/01/1936 ________|_______|___________________ 42539 conducta d150 conducta d150 1.8.6 2,514,244 01/01/1961 ________|_______|___________________ 42540 conducta d150 conducta d150 1.8.6 70,834,254 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42541 conducta d150 conducta d150 1.8.6 1,501,137,663 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42542 conducta d175 conducta d175 1.8.6 215,339,635 01/01/1949 ________|_______|__________________ 42543 conducta d175 conducta d175 1.8.6 356,662,194 01/01/1969 ________|_______|__________________

42544 conducta d200 conducta d200 1.8.6 2,341,814 01/01/1959 ________|_______|___________________ 42545 conducta d200 conducta d200 1.8.6 15,901 01/01/1957 ________|_______|____________________ 42546 conducta d200 conducta d200 1.8.6 11,960,080 01/01/1938 ________|_______|___________________ 42547 conducta d200 conducta d200 1.8.6 45,478 01/01/1957 ________|_______|____________________ 42548 conducta d200 conducta d200 1.8.6 175,703 01/01/1936 ________|_______|____________________ 42549 conducta d200 conducta d200 1.8.6 78,629,786 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42550 conducta d200 conducta d200 1.8.6 43,133,046 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42551 conducta d200 conducta d200 1.8.6 245,765,662 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42552 conducta d250 conducta d250 1.8.6 14,965,932 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42553 conducta d250 conducta d250 1.8.6 298,736,089 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42554 conducta d275 conducta d275 1.8.6 502,260,363 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42555 conducta d300 conducta d300 1.8.6 507,128 01/01/1959 ________|_______|____________________ 42556 conducta d300 conducta d300 1.8.6 16,308,831 01/01/1936 ________|_______|___________________ 42557 conducta d350 conducta d350 1.8.6 4,050,458 01/01/1959 ________|_______|___________________ 42558 conducta d350 conducta d350 1.8.6 3,423,247 01/01/1959 ________|_______|___________________ 42559 conducta d350 conducta d350 1.8.6 144,957,249 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42560 conducta d350 conducta d350 1.8.6 247,982,807 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42561 conducta d400 conducta d400 1.8.6 8,698,597 01/01/1959 ________|_______|___________________ 42562 conducta d400 conducta d400 1.8.6 196,821,811 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42563 conducta d400 conducta d400 1.8.6 323,509,686 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42564 conducta d400 conducta d400 1.8.6 842,508,720 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42565 conducta d500 conducta d500 1.8.6 15,745,821 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42566 conducta d500 conducta d500 1.8.6 21,564,442 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42567 conducta d600 conducta d600 1.8.6 10,571,133 01/01/1959 ________|_______|___________________ 42568 conducta d600 conducta d600 1.8.6 10,561,287 01/01/1959 ________|_______|___________________ 42569 conducta d600 conducta d600 1.8.6 389,112,947 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42570 conducta d600 conducta d600 1.8.6 148,357,726 01/01/1969 ________|_______|__________________ 42571 conducta d80 conducta d80 1.8.6 73,173 01/01/1957 ________|_______|_____________________ 42572 conducta d80 conducta d80 1.8.6 43,953 01/01/1949 ________|_______|_____________________ 42573 conducta d80 conducta d80 1.8.6 368,802,966 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42574 conducta d80 conducta d80 1.8.6 1,553,932,042 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42575 conducta de beton conducta de beton 1.8.6 79,200 01/01/1914 ________|_______|__________________ 42576 conducta de fonta d 400 conducta de fonta d 400 1.8.6 2,536,011 01/01/1969 ________|_______|______________ 42577 conducta de fonta d 400 conducta de fonta d 400 1.8.6 111,545 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42578 conducta de fonta d 450 conducta de fonta d 450 1.8.6 74,437 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42579 conducta de fonta d 500 conducta de fonta d 500 1.8.6 27,321,095 01/01/1969 ________|_______|______________

42580 conducta de fonta d600 conducta de fonta d600 1.8.6 7,344,436 01/01/1959 ________|_______|______________ 41189 conducta de refulare conducta de refulare 1.8.4 3,910,272 01/01/1947 ________|_______|_________________ 43281 conducta DRUBETA conducta DRUBETA 1.8.7 131,089,851 01/01/1970 ________|_______|____________ 42581 conducta fonta d350 conducta fonta d350 1.8.6 1,759,128,050 01/01/1938 ________|_______|_______________ 42582 conducta fonta d400 conducta fonta d400 1.8.6 112,744,123 01/01/1938 ________|_______|_______________ 42583 conducta fonta d500 conducta fonta d500 1.8.6 2,504,218 01/01/1959 ________|_______|________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:02 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 36 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42584 conducta fonta d500 conducta fonta d500 1.8.6 33,953,670 01/01/1936 ________|_______|________________ 42585 conducta fonta d600 conducta fonta d600 1.8.6 102,040,903 01/01/1959 ________|_______|_______________ 42586 conducta GENEVA conducta GENEVA 1.8.6 29,161,261 01/01/1970 ________|_______|______________ 42587 conducta legatura conducta legatura 1.8.6 17,610,614,308 01/01/1987 ________|_______|________________ 42588 conducta legatura conducta legatura 1.8.6 27,324,503,097 01/01/1987 ________|_______|________________ 42589 conducta otel conducta otel 1.8.6 2,930,335,921 01/01/1987 ________|_______|____________________ 42590 conducta otel d 800 conducta otel d 800 1.8.6 73,156,394 01/01/1986 ________|_______|_________________ 43282 conducta PAVLOV conducta PAVLOV 1.8.7 68,787,297 01/01/1970 ________|_______|_______________ 42591 conducta pentru canalizare 4 conducta pentru canalizare 1.8.6 10,496,947 01/01/1959 ________|_______|____________ 42592 conducta pvc conducta pvc 1.8.6 2,126,618 01/01/1986 ________|_______|_____________________ 40998 conducte de evacuare conducte de evacuare 1.8.11 100,000 01/01/1912 ________|_______|_______________ 43283 connd. canaliz. d 300-450 connd. canaliz. d 300-450 1.8.7 38,837 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42593 cons apa TITEICA cons apa TITEICA 1.8.6 27,871,792 01/01/1972 ________|_______|________________ 41037 constr.ind.pt.statia de pomp constr.ind.pt.statia de pom 1.8.12 87,971,504 01/01/1981 ________|_______|_____________ 41103 constructie din beton constructie din beton 1.8.13 24,299,517 01/01/1959 ________|_______|_________________ 41104 constructie pt. canal z.Buzi constructie pt. canal z.Buz 1.8.13 2,112,610,801 01/01/1986 ________|_______|_____________ 44074 constructie sp.pt.amest.reac constructie sp.pt.amest.rea 1.8.8 889,807,655 01/01/1969 ________|_______|____________ 44075 CONSTRUCTIE STAVILAR CONSTRUCTIE STAVILAR 1.8.8 6,670 01/01/1912 ________|_______|_______ 41105 constructii beton constructii beton 1.8.13 115,452,493 01/01/1959 ________|_______|___________________ 41106 constructii din zidarie constructii din zidarie 1.8.13 758,564,790 01/01/1959 ________|_______|__________________ 41107 constructii pt. alim. apa constructii pt. alim. apa 1.8.13 107,978 01/01/1959 ________|_______|__________________ 41038 constructii pt.imbunat. apa constructii pt.imbunat. apa 1.8.12 374,658,793 01/01/1959 ________|_______|______________ 44076 constructii spec.casa filtre constructii spec.casa filtr 1.8.8 3,378,197,522 01/01/1969 ________|_______|________________

43284 coonducta canal ext. d 200 b coonducta canal ext. d 200 1.8.7 19,220,389 01/01/1971 ________|_______|____________ 40804 cos de fum cos de fum 1.1.12 420,000 01/01/1914 ________|_______|______________________ 41110 curatitor hidromecanic curatitor hidromecanic 1.8.13 11,777,545 01/01/1978 ________|_______|________________ 41111 curatitor hidromecanic curatitor hidromecanic 1.8.13 11,777,445 01/01/1978 ________|_______|________________ 42594 demont.cond apa C.SAGULUI demont.cond apa C.SAGULUI 1.8.6 11,267,658 01/01/1974 ________|_______|______ 40999 descarcator ape mari descarcator ape mari 1.8.11 84,864 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41000 deversor din beton deversor din beton 1.8.11 385,800 01/01/1912 ________|_______|__________________ 42595 dezv. uzina 1,ST. PLAVAT dezv. uzina 1,ST. PLAVAT 1.8.6 2,224,301,321 01/01/1989 ________|_______|__________ 40859 drum industrial drum industrial 1.3.7.3 136,687,188 01/01/1959 ________|_______|____________________ 40822 drumuri exterioare drumuri exterioare 1.3.7.2 8,972,458 01/01/1969 ________|_______|__________________ 40823 DRUMURI INTERIOARE DRUMURI INTERIOARE 1.3.7.2 239,061,648 01/01/1981 ________|_______|_______ 43285 exind cond can AVINTUL 45 exind cond can AVINTUL 45 1.8.7 33,064,643 01/01/1980 ________|_______|_________ 43286 exind cond can HERASTRAU exind cond can HERASTRAU 1.8.7 13,386,609 01/01/1981 ________|_______|______ 43287 exind cond can TORAC exind cond can TORAC 1.8.7 39,347,125 01/01/1979 ________|_______|____________ 43288 exind cond can TRAIAN VUIA exind cond can TRAIAN VUIA 1.8.7 28,770,529 01/01/1979 ________|_______|________ 42596 EXT.COND.APA BEHELA-HEBE EXT.COND.APA BEHELA-HEBE 1.8.6 10,030,492 01/01/1978 ________|_______|_ 42597 EXT.R.APA AL.VIILOR D125 98 EXT.R.APA AL.VIILOR D125 98 1.8.6 29,984,760 01/01/1995 ________|_______|_____ 42598 EXT.R.APA BACALBASA 44 D.125 EXT.R.APA BACALBASA 44 D.12 1.8.6 3,935,500 01/01/1995 ________|_______|__ 42599 EXT.R.APA RENASTERII 47 D.12 EXT.R.APA RENASTERII 47 D.1 1.8.6 4,630,000 01/01/1995 ________|_______|____ 42600 EXT.R.APA STR.COOPERAT.PVC 1 EXT.R.APA STR.COOPERAT.PVC 1.8.6 35,971,650 01/01/1995 ________|______ 43289 EXT.R.CANAL INTR.LUGOJ D 400 EXT.R.CANAL INTR.LUGOJ D 40 1.8.7 3,924,180 01/01/1995 ________|_______|__ 43290 EXT.R.CANAL STR.COOPERATIEI EXT.R.CANAL STR.COOPERATIEI 1.8.7 25,155,000 01/01/1995 ________|_______ 42601 EXT.RET.APA ARIADNA 59-75;PO EXT.RET.APA ARIADNA 59-75;P 1.8.6 34,309,500 01/01/1997 ________|_______|__ 42602 EXT.RET.APA DAMBOVITA 2(leg. EXT.RET.APA DAMBOVITA 2(leg 1.8.6 19,857,539 01/01/1997 ________|_______|__ 42603 EXT.RET.APA GIURGIU-PORUMBES EXT.RET.APA GIURGIU-PORUMBE 1.8.6 5,383,980 01/01/1995 ________|_____ 42604 EXT.RET.APA MUZICESCU MURES EXT.RET.APA MUZICESCU MURES 1.8.6 285,962,040 01/01/1995 ________|____ 42605 EXT.RET.APA PVC125;43ML;STR. EXT.RET.APA PVC125;43ML;STR 1.8.6 3,462,570 01/01/1997 ________|_______|_ 42606 EXT.RET.APA VEAC N.34 DN125M EXT.RET.APA VEAC N.34 DN125 1.8.6 4,352,200 01/01/1995 ________|_______|_ 42607 EXT.RET.APA VEGETATIEI 4;PVC EXT.RET.APA VEGETATIEI 4;PV 1.8.6 3,871,500 01/01/1997 ________|_______|__ 42608 EXT.RET.APA-BAGDAZAR:11,13,2 EXT.RET.APA-BAGDAZAR:11,13, 1.8.6 20,826,000 01/01/1997 ________|_______|_ 42609 EXT.RET.APA-CERBULUI-PVC 125 EXT.RET.APA-CERBULUI-PVC 12 1.8.6 9,345,000 01/01/1997 ________|_______ 42610 EXT.RET.APA-NEAJLOV NR 1;PVC EXT.RET.APA-NEAJLOV NR 1;PV 1.8.6 1,919,700 01/01/1997 ________|_______| 42611 EXT.RET.APA-SULINA 13-PE-HD EXT.RET.APA-SULINA 13-PE-HD 1.8.6 27,367,500 01/01/1997 ________|_______|__ 42612 EXT.RETEA APA TIMIRIAZEV_GA EXT.RETEA APA TIMIRIAZEV_G 1.8.6 5,127,600 01/01/1995 ________|_______|_ 42613 EXT.RETEA APA ARIADNA 59-61, EXT.RETEA APA ARIADNA 59-61 1.8.6 1,794,660 01/01/1995 ________|_______|__ 42614 EXT.RETEA APA C.GHIRODA.12 2 EXT.RETEA APA C.GHIRODA.12 1.8.6 2,435,380 01/01/1995 ________|_______|_

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:02 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 37 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42615 EXT.RETEA APA JOKOI MOOR 55 EXT.RETEA APA JOKOI MOOR 55 1.8.6 1,852,000 01/01/1995 ________|_______ 42616 EXT.RETEA APA LAPUSNEANU 25, EXT.RETEA APA LAPUSNEANU 25 1.8.6 5,768,550 01/01/1995 ________|______ 42617 EXT.RETEA APA PARANG 20-30,P EXT.RETEA APA PARANG 20-30, 1.8.6 146,521,170 01/01/1995 ________|_______ 42618 EXT.RETEA APA SOFOCLE PINA 7 EXT.RETEA APA SOFOCLE PINA 1.8.6 4,352,200 01/01/1995 ________|_______ 42619 EXT.RETEA APA STR.OLTUL 29-3 EXT.RETEA APA STR.OLTUL 29- 1.8.6 3,194,700 01/01/1995 ________|_______|_ 43291 EXT.RETEA CANAL BALCESCU 26/ EXT.RETEA CANAL BALCESCU 26 1.8.7 8,049,600 01/01/1995 ________|______ 43292 EXT.RETEA CANAL LETEA 41,CAN EXT.RETEA CANAL LETEA 41,CA 1.8.7 34,210,800 01/01/1995 ________|_______ 43293 EXT.RETEA CANAL S.RACHITEI-S EXT.RETEA CANAL S.RACHITEI- 1.8.7 13,890,000 01/01/1995 ________|_______| 42620 extin apa C.DAN extin apa C.DAN 1.8.6 11,023,956 01/01/1976 ________|_______|__________________ 42621 extin cond apa BARAGAN 34 extin cond apa BARAGAN 34 1.8.6 10,808,661 01/01/1977 ________|_______|________ 42622 extin cond apa COM DIN PARIS extin cond apa COM DIN PARI 1.8.6 20,070,965 01/01/1976 ________|_______|______ 42623 extin cond apa PANSELELOR 19 extin cond apa PANSELELOR 1 1.8.6 18,290,182 01/01/1976 ________|_______|_____ 43294 extin cond can PAVLOV extin cond can PAVLOV 1.8.7 7,110,882 01/01/1982 ________|_______|____________ 42624 EXTIN.RET.APA-PVC D.125;38 M EXTIN.RET.APA-PVC D.125;38 1.8.6 3,233,230 01/01/1997 ________|_______|____ 43295 EXTIND can DEBRETIN-RAHOVEI EXTIND can DEBRETIN-RAHOVE 1.8.7 4,257,996 01/01/1983 ________|_______| 42625 extind apa ARCIDAVA 15 b extind apa ARCIDAVA 15 b 1.8.6 6,184,684 01/01/1976 ________|_______|__________ 42626 extind apa BARAGAN-ALMAJULUI extind apa BARAGAN-ALMAJULU 1.8.6 10,846,653 01/01/1976 ________|_______|_ 42627 extind apa CONSTRUCTORILOR extind apa CONSTRUCTORILOR 1.8.6 621,878,263 01/01/1983 ________|_______|_ 42628 extind apa ETERNITATII 8 extind apa ETERNITATII 8 1.8.6 14,192,276 01/01/1983 ________|_______|___________ 42629 extind apa PANSELELOR 19 extind apa PANSELELOR 19 1.8.6 66,660,735 01/01/1976 ________|_______|_______ 42630 extind apa TACIT 10 extind apa TACIT 10 1.8.6 2,782,109 01/01/1977 ________|_______|________________ 42631 extind apa XENOPOL 7 extind apa XENOPOL 7 1.8.6 11,539,543 01/01/1979 ________|_______|____________ 42632 extind apa ZAHARINA 5 extind apa ZAHARINA 5 1.8.6 103,446 01/01/1977 ________|_______|_____________ 43296 extind can MILOIA 26 extind can MILOIA 26 1.8.7 7,009,274 01/01/1983 ________|_______|_______________ 43297 extind can UZINA III extind can UZINA III 1.8.7 4,308,012 01/01/1982 ________|_______|__________________ 43298 extind canal extind canal 1.8.7 6,490,129 01/01/1975 ________|_______|_______________________ 43299 extind canal APATEU extind canal APATEU 1.8.7 4,411,295 01/01/1975 ________|_______|______________ 43300 extind canal ARCIDAVA 15B extind canal ARCIDAVA 15B 1.8.7 6,510,007 01/01/1976 ________|_______|_________ 43301 extind canal GALILEI 4 extind canal GALILEI 4 1.8.7 6,078,392 01/01/1977 ________|_______|_______________

43302 extind canal GLAD 72 extind canal GLAD 72 1.8.7 30,989,043 01/01/1976 ________|_______|_______________ 43303 extind canal LUPENI 4 extind canal LUPENI 4 1.8.7 15,736,049 01/01/1976 ________|_______|______________ 43304 extind canal TRAIAN VUIA extind canal TRAIAN VUIA 1.8.7 3,548,236 01/01/1975 ________|_______|___________ 43305 extind canal VUIA-MUNCITORIL extind canal VUIA-MUNCITORI 1.8.7 16,974,943 01/01/1975 ________|_______|______ 43306 extind canal ZABARINA 5 extind canal ZABARINA 5 1.8.7 2,004,130 01/01/1977 ________|_______|____________ 42633 extind canal. HERASTRAU 19 extind canal. HERASTRAU 19 1.8.6 17,682,254 01/01/1981 ________|_______|_______ 42634 extind con apa MINOTAURULUI extind con apa MINOTAURULUI 1.8.6 7,932,897 01/01/1980 ________|_______|_____ 42635 extind cond apa extind cond apa 1.8.6 27,174,119 01/01/1975 ________|_______|___________________ 42636 extind cond apa extind cond apa 1.8.6 17,737,485 01/01/1975 ________|_______|___________________ 42637 extind cond apa extind cond apa 1.8.6 2,187,278 01/01/1975 ________|_______|____________________ 42638 extind cond apa extind cond apa 1.8.6 16,215,915 01/01/1977 ________|_______|___________________ 42639 extind cond apa extind cond apa 1.8.6 48,784,083 01/01/1978 ________|_______|___________________ 42640 extind cond apa extind cond apa 1.8.6 21,776,620 01/01/1978 ________|_______|___________________ 42641 extind cond apa extind cond apa 1.8.6 24,469,227 01/01/1979 ________|_______|___________________ 42642 extind cond apa extind cond apa 1.8.6 20,624,544 01/01/1979 ________|_______|___________________ 42643 extind cond apa ALBASTRELELO extind cond apa ALBASTRELEL 1.8.6 24,403,467 01/01/1980 ________|_______|____ 42644 extind cond apa BEHELA-HEBE extind cond apa BEHELA-HEBE 1.8.6 7,040,286 01/01/1978 ________|_______|_____ 42645 extind cond apa BOBILNA 28 extind cond apa BOBILNA 28 1.8.6 135,490 01/01/1979 ________|_______|__________ 42646 extind cond apa BOBILNA 31 extind cond apa BOBILNA 31 1.8.6 8,371,241 01/01/1979 ________|_______|_________ 42647 extind cond apa CIMPULUI 16 extind cond apa CIMPULUI 16 1.8.6 17,641,227 01/01/1976 ________|_______|________ 42648 extind cond apa CRISAN 92 extind cond apa CRISAN 92 1.8.6 72,847 01/01/1977 ________|_______|___________ 42649 extind cond apa d 100 extind cond apa d 100 1.8.6 31,987,343 01/01/1983 ________|_______|_______________ 42650 extind cond apa E.MURGU 3 extind cond apa E.MURGU 3 1.8.6 2,475,745 01/01/1982 ________|_______|_________ 42651 extind cond apa I.SIMU 26 extind cond apa I.SIMU 26 1.8.6 15,169,247 01/01/1979 ________|_______|____________ 42652 extind cond apa MICHIEWICZ 3 extind cond apa MICHIEWICZ 1.8.6 3,668,254 01/01/1979 ________|_______|_______ 42653 extind cond apa MIGDALULUI extind cond apa MIGDALULUI 1.8.6 19,072,890 01/01/1981 ________|_______|_______ 42654 extind cond apa MILOIA extind cond apa MILOIA 1.8.6 5,596,725 01/01/1978 ________|_______|_____________ 42655 extind cond apa MOLDOVEI 10 extind cond apa MOLDOVEI 10 1.8.6 15,572,905 01/01/1979 ________|_______|______ 42656 extind cond apa N.D.COCEA extind cond apa N.D.COCEA 1.8.6 7,663,471 01/01/1982 ________|_______|_________ 42657 extind cond apa O.BANCILA extind cond apa O.BANCILA 1.8.6 12,810,503 01/01/1981 ________|_______|_________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:03 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 38 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42658 extind cond apa SOFOCLE 59 A extind cond apa SOFOCLE 59 1.8.6 63,662,413 01/01/1976 ________|_______|______ 42659 extind cond apa T.VUIA 64-66 extind cond apa T.VUIA 64-6 1.8.6 3,281,331 01/01/1975 ________|_______|__________ 42660 extind cond apa TACIT 15 extind cond apa TACIT 15 1.8.6 11,176,048 01/01/1983 ________|_______|____________ 42661 extind cond apa TR.VUIA IV extind cond apa TR.VUIA IV 1.8.6 4,859,394 01/01/1982 ________|_______|___________ 42662 extind cond apa V.CRISULUI 3 extind cond apa V.CRISULUI 1.8.6 4,265,778 01/01/1979 ________|_______|_________ 42663 extind cond apa VENUS 11-13 extind cond apa VENUS 11-13 1.8.6 5,550,321 01/01/1983 ________|_______|________ 43307 extind cond canal HEBE extind cond canal HEBE 1.8.7 8,372,934 01/01/1975 ________|_______|_____________ 43308 extind cond canal LETEA 26 extind cond canal LETEA 26 1.8.7 10,944,847 01/01/1978 ________|_______|__________ 43309 extind cond canal ZANOAGA 21 extind cond canal ZANOAGA 2 1.8.7 14,581,369 01/01/1979 ________|_______|______ 42664 extind ret apa SAGULUI EST extind ret apa SAGULUI EST 1.8.6 577,456,063 01/01/1983 ________|_______|________ 42665 extind ret. apa extind ret. apa 1.8.6 17,778,323 01/01/1975 ________|_______|______________________ 42666 extind ret.apa PROLETARUL 2 extind ret.apa PROLETARUL 2 1.8.6 33,929,747 01/01/1975 ________|_______|_______ 42667 extind retea apa extind retea apa 1.8.6 28,959,081 01/01/1975 ________|_______|____________________ 43310 extind retea can NEGOI 63 extind retea can NEGOI 63 1.8.7 35,365,553 01/01/1983 ________|_______|___________ 43311 extind retea can TURDA extind retea can TURDA 1.8.7 5,872,132 01/01/1982 ________|_______|_____________ 42668 extind retele apa VALISOARA extind retele apa VALISOARA 1.8.6 30,667,925 01/01/1981 ________|_______|_________ 43312 extind retele canal extind retele canal 1.8.7 7,223,974 01/01/1975 ________|_______|____________________ 43313 extind. canal Macedonsky extind. canal Macedonsky 1.8.7 17,790,338 01/01/1974 ________|_______|____________ 44077 extind. statia de epurare extind. statia de epurare 1.8.8 4,077,203,500 01/01/1981 ________|_______|_______________ 41112 extind. uzina apa 2 et. 4 extind. uzina apa 2 et. 4 1.8.13 1,796,189,964 01/01/1979 ________|_______|_______________ 41113 extind. uzinei apa nr.2 et.4 extind. uzinei apa nr.2 et. 1.8.13 2,560,530,325 01/01/1975 ________|_______|______________ 42669 EXTIND.COND.APA PVC D 125, 3 EXTIND.COND.APA PVC D 125, 1.8.6 7,249,710 01/01/1995 ________|_______|___ 42670 EXTIND.CONDUCTA-C.BUZIASULUI EXTIND.CONDUCTA-C.BUZIASULU 1.8.6 8,550,229 01/01/1997 ________|_____ 42671 EXTIND.RET.APA PEHD-D-40;36 EXTIND.RET.APA PEHD-D-40;36 1.8.6 2,784,600 01/01/1997 ________|_______|__ 42672 EXTIND.RET.APA PVC 125,str.P EXTIND.RET.APA PVC 125,str. 1.8.6 3,412,800 01/01/1997 ________|_______|_____ 42673 EXTIND.RET.APA PVC125 A.BACA EXTIND.RET.APA PVC125 A.BAC 1.8.6 3,103,000 01/01/1998 ________|_______|_ 42674 EXTIND.RET.APA-PVC D.125=58 EXTIND.RET.APA-PVC D.125=58 1.8.6 13,923,000 01/01/1997 ________|_______|__ 43314 EXTIND.RETEA APA PVC 125;46 EXTIND.RETEA APA PVC 125;4 1.8.7 6,663,100 01/01/1996 ________|_______|___ 42675 extind.retea apa FLACARA extind.retea apa FLACARA 1.8.6 28,410,564 01/01/1975 ________|_______|__________ 42676 EXTIND.RETEA APA PVC D125 TI EXTIND.RETEA APA PVC D125 T 1.8.6 20,279,000 01/01/1996 ________|_______|_ 42677 EXTIND.RETEA APA PVC D125;C. EXTIND.RETEA APA PVC D125;C 1.8.6 1,434,015 01/01/1996 ________|_______|_ 42678 EXTIND.RETEA APA PVC D125;MU EXTIND.RETEA APA PVC D125;M 1.8.6 8,401,300 01/01/1996 ________|_______ 42679 EXTIND.RETEA APA-RACHITEI 1; EXTIND.RETEA APA-RACHITEI 1 1.8.6 2,781,000 01/01/1996 ________|_______|__ 42680 EXTINDERE APA,C.MARTIRI. PVC EXTINDERE APA,C.MARTIRI. PV 1.8.6 9,469,726 01/01/1995 ________|_______|_ 42681 extindere cond apa extindere cond apa 1.8.6 9,670,366 01/01/1973 ________|_______|_________________

42682 extindere cond apa extindere cond apa 1.8.6 20,335,095 01/01/1973 ________|_______|_________________ 42683 EXTINDERE COND.PVC 125 MM ,6 EXTINDERE COND.PVC 125 MM , 1.8.6 9,789,469 01/01/1995 ________|_______ 42684 EXTINDERE RETEA APA STR.PACI EXTINDERE RETEA APA STR.PAC 1.8.6 12,562,620 01/01/1995 ________|______ 43315 extinderi conducte canal extinderi conducte canal 1.8.7 6,416,064 01/01/1974 ________|_______|_______________ 42685 extinderi retele apa extinderi retele apa 1.8.6 9,386,447 01/01/1974 ________|_______|___________________ 44078 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44079 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44080 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44081 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44082 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44083 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44084 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44085 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44086 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44087 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44088 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44089 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44090 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44091 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44092 filtru bollman filtru bollman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|________________________ 44093 filtru Bolman filtru Bolman 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|________________________ 44094 filtru bolman filtru bolman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|_______________________ 44095 filtru bolman filtru bolman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|_______________________ 44096 filtru bolman filtru bolman 1.8.8 1,971,975 01/01/1969 ________|_______|_______________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:03 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 39 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44097 filtru Bolman nr.10 filtru Bolman nr.10 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|____________________ 44098 filtru Bolman nr.11 filtru Bolman nr.11 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|____________________ 44099 filtru Bolman nr.12 filtru Bolman nr.12 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|____________________ 44100 filtru Bolman nr.13 filtru Bolman nr.13 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|____________________ 44101 filtru Bolman nr.14 filtru Bolman nr.14 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|____________________

44102 filtru Bolman nr.2 filtru Bolman nr.2 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|_____________________ 44103 filtru Bolman nr.3 filtru Bolman nr.3 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|_____________________ 44104 filtru Bolman nr.4 filtru Bolman nr.4 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|_____________________ 44105 filtru Bolman nr.5 filtru Bolman nr.5 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|_____________________ 44106 filtru Bolman nr.6 filtru Bolman nr.6 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|_____________________ 44107 filtru Bolman nr.7 filtru Bolman nr.7 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|_____________________ 44108 filtru Bolman nr.8 filtru Bolman nr.8 1.8.8 4,146,234 01/01/1959 ________|_______|_____________________ 44109 filtru Bolman nr.9 filtru Bolman nr.9 1.8.8 980,151 01/01/1959 ________|_______|_____________________ 41114 fintina 13 DECEMBRIE fintina 13 DECEMBRIE 1.8.13 161,005 01/01/1977 ________|_______|_____________ 41115 fintina ALBASTRELELOR fintina ALBASTRELELOR 1.8.13 530,572 01/01/1969 ________|_______|__________ 41116 fintina ALBINELOR fintina ALBINELOR 1.8.13 112,490 01/01/1969 ________|_______|________________ 41117 fintina BACALBASA fintina BACALBASA 1.8.13 670,929 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41118 fintina CRISULUI fintina CRISULUI 1.8.13 124,854 01/01/1969 ________|_______|___________________ 41119 fintina cu pompa fintina cu pompa 1.8.13 241,118 01/01/1969 ________|_______|____________________ 41120 fintina forata APUSULUI fintina forata APUSULUI 1.8.13 744,749 01/01/1969 ________|_______|______________ 41121 fintina forata BEGA fintina forata BEGA 1.8.13 9,085,343 01/01/1969 ________|_______|__________________ 41122 fintina forata BOBILNA fintina forata BOBILNA 1.8.13 9,997,365 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41123 fintina forata BUZIASULUI fintina forata BUZIASULUI 1.8.13 645,449 01/01/1969 ________|_______|_____________ 41124 fintina forata C.NOTTARA fintina forata C.NOTTARA 1.8.13 712,694 01/01/1969 ________|_______|____________ 41125 fintina forata CHEVERES fintina forata CHEVERES 1.8.13 9,919,508 01/01/1969 ________|_______|____________ 41126 fintina forata COMOAREI fintina forata COMOAREI 1.8.13 14,767,139 01/01/1970 ________|_______|____________ 41127 fintina forata I.I.DE LA BRA fintina forata I.I.DE LA BR 1.8.13 12,164,503 01/01/1969 ________|_______|______________ 41128 fintina forata JULES V. fintina forata JULES V. 1.8.13 967,059 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41129 fintina forata LILIACULUI fintina forata LILIACULUI 1.8.13 925,416 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41130 fintina forata M.MILO fintina forata M.MILO 1.8.13 9,064,086 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41131 fintina forata MUNCII fintina forata MUNCII 1.8.13 9,276,093 01/01/1969 ________|_______|_________________ 41132 fintina forata MURES fintina forata MURES 1.8.13 876,455 01/01/1969 ________|_______|________________ 41133 fintina forata PODGORIEI fintina forata PODGORIEI 1.8.13 9,965,525 01/01/1969 ________|_______|____________ 41134 fintina forata SABULEASA fintina forata SABULEASA 1.8.13 379,947 01/01/1972 ________|_______|____________ 41135 fintina forata TEPES VODA fintina forata TEPES VODA 1.8.13 9,482,380 01/01/1969 ________|_______|___________ 41136 fintina forata ZEFIRULUI fintina forata ZEFIRULUI 1.8.13 874,642 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41137 fintina GEN. ENESCU fintina GEN. ENESCU 1.8.13 739,183 01/01/1969 ________|_______|______________ 41138 fintina I.I.DE LA BRAD fintina I.I.DE LA BRAD 1.8.13 147,020 01/01/1969 ________|_______|________________ 41139 fintina inj.ANDREESCU fintina inj.ANDREESCU 1.8.13 868,939 01/01/1974 ________|_______|_____________ 41140 fintina injector A.GHIRODA fintina injector A.GHIRODA 1.8.13 192,296 01/01/1972 ________|_______|_____________ 41141 fintina LEONARD fintina LEONARD 1.8.13 124,744 01/01/1969 ________|_______|_________________

41142 fintina LIDIA fintina LIDIA 1.8.13 49,899 01/01/1991 ________|_______|________________________ 41143 fintina MINOTAURULUI fintina MINOTAURULUI 1.8.13 741,341 01/01/1969 ________|_______|____________ 41144 fintina N.D.COCEA fintina N.D.COCEA 1.8.13 331,047 01/01/1974 ________|_______|________________ 41145 fintina publica APATEU fintina publica APATEU 1.8.13 494,208 01/01/1970 ________|_______|_______________ 41146 fintina publica RANETTI fintina publica RANETTI 1.8.13 326,263 01/01/1974 ________|_______|_______________ 41147 fintina publica SATU MARE fintina publica SATU MARE 1.8.13 181,095 01/01/1974 ________|_______|___________ 41148 fintina publica TITEICA fintina publica TITEICA 1.8.13 198,977 01/01/1975 ________|_______|________________ 41149 fintina publica TRANSILVANIA fintina publica TRANSILVANI 1.8.13 417,439 01/01/1974 ________|_______|__________ 41150 fintina TICHINDEAL fintina TICHINDEAL 1.8.13 282,486 01/01/1969 ________|_______|________________ 41151 fintini injector fintini injector 1.8.13 16,158,045 01/01/1974 ________|_______|________________________ 41152 fintini injector fintini injector 1.8.13 46,101,294 01/01/1975 ________|_______|________________________ 41153 fintini injector fintini injector 1.8.13 892,794 01/01/1976 ________|_______|_________________________ 41154 fintini injector fintini injector 1.8.13 31,963,726 01/01/1977 ________|_______|________________________ 41155 fintini injector fintini injector 1.8.13 117,124,083 01/01/1979 ________|_______|________________________ 41156 fintini injector ETERNITATII fintini injector ETERNITATI 1.8.13 15,453,310 01/01/1974 ________|_______|_____________ 41157 fintini publice fintini publice 1.8.13 59,707,691 01/01/1969 ________|_______|_______________________ 41158 fintini publice fintini publice 1.8.13 32,083,312 01/01/1969 ________|_______|_______________________ 41159 fintini publice fintini publice 1.8.13 4,409,944 01/01/1969 ________|_______|________________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:03 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 40 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41160 fintini publice fintini publice 1.8.13 42,454,116 01/01/1981 ________|_______|_______________________ 41161 fintini publice fintini publice 1.8.13 11,051,283 01/01/1981 ________|_______|_______________________ 41162 fintini publice fintini publice 1.8.13 49,309,227 01/01/1982 ________|_______|_______________________ 41163 fintini publice DAVILA fintini publice DAVILA 1.8.13 44,227,811 01/01/1978 ________|_______|________________ 40816 fundatie grup electrogen fundatie grup electrogen 1.1.9 11,902,796 01/01/1973 ________|_______|_______________ 41164 GRUP FANTINI F1 GRUP FANTINI F1 1.8.13 3,129,256 01/01/1914 ________|_______|______________ 40882 Grup sanitar Grup sanitar 1.6.1.1 316,012 01/01/1969 ________|_______|______________________ 41165 hidranti CENTRUL CIVIC hidranti CENTRUL CIVIC 1.8.13 38,226,591 01/01/1972 ________|_______|___________ 41166 hidranti gradina C.SAGULUI hidranti gradina C.SAGULUI 1.8.13 47,222,908 01/01/1972 ________|_______|__________ 41167 hidranti pt. udare flori hidranti pt. udare flori 1.8.13 80,141,629 01/01/1969 ________|_______|___________________ 41168 hidranti pt. udare flori hidranti pt. udare flori 1.8.13 51,116,076 01/01/1969 ________|_______|___________________

41169 hidranti suprafata hidranti suprafata 1.8.13 10,462,810 01/01/1969 ________|_______|___________________ 42686 IMBUN.TR.STR.SPITAL N.R.APA5 IMBUN.TR.STR.SPITAL N.R.APA 1.8.6 863,051,623 01/01/1992 ________|_______|_ 40888 IMPREJM.CAPT.si DRUM FANTANA IMPREJM.CAPT.si DRUM FANTAN 1.6.3.2 499,808,419 01/01/1987 ________|_____ 40889 IMPREJMUIRE IMPREJMUIRE 1.6.3.2 20,040,663 01/01/1981 ________|_______|_______________ 40890 imprejmuire beton imprejmuire beton 1.6.3.2 58,919,227 01/01/1969 ________|_______|_________________ 40891 imprejmuire zidarie imprejmuire zidarie 1.6.3.2 1,916,135 01/01/1959 ________|_______|__________________ 41170 indtalatie pt. aerare indtalatie pt. aerare 1.8.13 111,944,373 01/01/1969 ________|_______|___________________ 41171 inst. prot. anticoroziva inst. prot. anticoroziva 1.8.13 2,383,549 01/01/1969 ________|_______|___________________ 40937 instalatie electrica instalatie electrica 1.7.2.3 7,656,363 01/01/1959 ________|_______|_____________________ 41172 instalatie pt. filtrare instalatie pt. filtrare 1.8.13 291,632,933 01/01/1936 ________|_______|_____________________ 41173 instalatie pt. vid instalatie pt. vid 1.8.13 12,408,458 01/01/1969 ________|_______|______________________ 42687 instalatie spalat bazine instalatie spalat bazine 1.8.6 17,680 01/01/1969 ________|_______|___________________ 41174 instalatii el. uz. 2 et.4 instalatii el. uz. 2 et.4 1.8.13 388,887,025 01/01/1975 ________|_______|____________________ 41175 instalatii electrice instalatii electrice 1.8.13 301,977,545 01/01/1977 ________|_______|_____________________ 41176 instalatii hidro uzina 2 et. instalatii hidro uzina 2 et 1.8.13 792,650,001 01/01/1975 ________|_______|_________________ 41177 instalatii hidro. instalatii hidro. 1.8.13 83,204,621 01/01/1977 ________|_______|_______________________ 41178 instalatii hidro. instalatii hidro. 1.8.13 931,049,177 01/01/1977 ________|_______|_______________________ 41179 instalatii sanitare instalatii sanitare 1.8.13 15,368,284 01/01/1977 ________|_______|_____________________ 41180 instalatii termice instalatii termice 1.8.13 8,649,536 01/01/1977 ________|_______|______________________ 42688 leg la cond exist.TIMISOARA leg la cond exist.TIMISOARA 1.8.6 28,121,241 01/01/1987 ________|_______|__________ 42689 legare la cond TIMISOARA SUD legare la cond TIMISOARA SU 1.8.6 52,579,029 01/01/1987 ________|_______|______ 42690 LEGAT.COND.OTEL 2 BUC LEGAT.COND.OTEL 2 BUC 1.8.6 2,113,248 01/01/1995 ________|_______|______ 42691 LEGATURA COND. OTEL D 121 ,1 LEGATURA COND. OTEL D 121 , 1.8.6 1,234,265 01/01/1995 ________|_______|__ 42692 LEGATURA CONDUCTA 3 BUC.POLI LEGATURA CONDUCTA 3 BUC.POL 1.8.6 2,822,013 01/01/1995 ________|____ 42693 LEGATURA EXTINDERE APA 1 BUC LEGATURA EXTINDERE APA 1 BU 1.8.6 3,061,268 01/01/1995 ________|______ 43316 legaturi conducte canal I.I. legaturi conducte canal I.I 1.8.7 130,455,551 01/01/1988 ________|_______|_______________ 40817 linie de cauvill linie de cauvill 1.3.2.3 150,289 01/01/1959 ________|_______|________________________ 42694 lucr. ext. DOROBANTI a lucr. ext. DOROBANTI a 1.8.6 206,530,807 01/01/1989 ________|_______|____________ 42695 lucr. ext. DOROBANTI II lucr. ext. DOROBANTI II 1.8.6 138,526,930 01/01/1989 ________|_______|_____________ 42696 lucr. ext. DOROBANTI IV lucr. ext. DOROBANTI IV 1.8.6 64,450,453 01/01/1989 ________|_______|____________ 40860 panou desnisipator panou desnisipator 1.4.1 51,377 01/01/1974 ________|_______|___________________ 41181 piesa imbinare d500 piesa imbinare d500 1.8.13 408,777 01/01/1959 ________|_______|_________________ 44110 prefiltrii prefiltrii 1.8.8 21,855,206 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 44111 prefiltrii prefiltrii 1.8.8 22,744,188 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 41188 priza de captare priza de captare 1.8.3 13,255,395 01/01/1959 ________|_______|____________________ 40956 put de aspiratie put de aspiratie 1.8.1 1,174,863 01/01/1959 ________|_______|_____________________

40957 put de aspiratie put de aspiratie 1.8.1 14,245 01/01/1912 ________|_______|______________________ 43317 R.CANAL BORZESTI42A 14MLD200 R.CANAL BORZESTI42A 14MLD20 1.8.7 22,210,740 01/01/1994 ________|______ 43318 rac scurgere PESTALOZZI rac scurgere PESTALOZZI 1.8.7 59,968,210 01/01/1971 ________|_______|__________ 43319 rac scurgere REPUBLICII rac scurgere REPUBLICII 1.8.7 154,655,995 01/01/1971 ________|_______|___________ 43320 RAC.C.D.200TB,153 ML,APR.15B RAC.C.D.200TB,153 ML,APR.15 1.8.7 10,501,622 01/01/1994 ________|_______|___ 43321 RAC.CAN.TB 11ML D200ETERNIT. RAC.CAN.TB 11ML D200ETERNIT 1.8.7 17,795,821 01/01/1994 ________|_______ 43322 RAC.CANAL 385ML 19BUC DECEMB RAC.CANAL 385ML 19BUC DECEM 1.8.7 36,317,856 01/01/1994 ________|____ 43323 RAC.CANAL PVC D.160-27 ML;D RAC.CANAL PVC D.160-27 ML;D 1.8.7 5,567,274 01/01/1997 ________|_______|___ 43324 RACOORD CANAL TB 200;21 BUC; RACOORD CANAL TB 200;21 BUC 1.8.7 15,188,455 01/01/1997 ________|______ 43325 racord can racord can 1.8.7 36,166,573 01/01/1991 ________|_______|_______________________ 43326 racord can apr. 1991 racord can apr. 1991 1.8.7 9,146,545 01/01/1991 ________|_______|_________________ 43327 racord can mai 1991 racord can mai 1991 1.8.7 56,292,192 01/01/1991 ________|_______|________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:03 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 41 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43328 racord can martie 1991 racord can martie 1991 1.8.7 53,102,624 01/01/1991 ________|_______|_______________ 43329 racord canal racord canal 1.8.7 13,660,106 01/01/1974 ________|_______|______________________ 43330 racord canal racord canal 1.8.7 17,079,172 01/01/1975 ________|_______|______________________ 43331 racord canal racord canal 1.8.7 14,320,743 01/01/1978 ________|_______|______________________ 43332 racord canal racord canal 1.8.7 9,710,357 01/01/1979 ________|_______|______________________ 43333 racord canal racord canal 1.8.7 150,956,491 01/01/1979 ________|_______|_____________________ 43334 racord canal racord canal 1.8.7 6,323,103 01/01/1981 ________|_______|______________________ 43335 racord canal racord canal 1.8.7 11,676,666 01/01/1982 ________|_______|______________________ 43336 racord canal racord canal 1.8.7 5,792,375 01/01/1983 ________|_______|______________________ 43337 racord canal racord canal 1.8.7 37,619,879 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43338 racord canal racord canal 1.8.7 8,892,098 01/01/1985 ________|_______|______________________ 43339 racord canal racord canal 1.8.7 8,633,705 01/01/1986 ________|_______|______________________ 43340 racord canal racord canal 1.8.7 9,117,075 01/01/1986 ________|_______|______________________ 43341 racord canal racord canal 1.8.7 11,577,526 01/01/1986 ________|_______|______________________ 43342 racord canal racord canal 1.8.7 7,150,747 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43343 racord canal racord canal 1.8.7 25,463,780 01/01/1986 ________|_______|______________________ 43344 racord canal racord canal 1.8.7 17,814,225 01/01/1986 ________|_______|______________________

43345 racord canal racord canal 1.8.7 10,747,288 01/01/1970 ________|_______|______________________ 43346 racord canal racord canal 1.8.7 11,359,142 01/01/1970 ________|_______|______________________ 43347 racord canal racord canal 1.8.7 15,540,489 01/01/1970 ________|_______|______________________ 43348 racord canal racord canal 1.8.7 11,880,305 01/01/1971 ________|_______|______________________ 43349 racord canal racord canal 1.8.7 17,294,359 01/01/1971 ________|_______|______________________ 43350 racord canal racord canal 1.8.7 16,273,145 01/01/1971 ________|_______|______________________ 43351 racord canal racord canal 1.8.7 18,016,900 01/01/1971 ________|_______|______________________ 43352 racord canal racord canal 1.8.7 37,717,398 01/01/1971 ________|_______|______________________ 43353 racord canal racord canal 1.8.7 21,637,579 01/01/1971 ________|_______|______________________ 43354 racord canal racord canal 1.8.7 18,882,581 01/01/1971 ________|_______|______________________ 43355 racord canal racord canal 1.8.7 18,146,124 01/01/1972 ________|_______|______________________ 43356 racord canal racord canal 1.8.7 17,958,012 01/01/1972 ________|_______|______________________ 43357 racord canal racord canal 1.8.7 27,226,891 01/01/1972 ________|_______|______________________ 43358 racord canal racord canal 1.8.7 18,216,576 01/01/1972 ________|_______|______________________ 43359 racord canal racord canal 1.8.7 21,230,391 01/01/1972 ________|_______|______________________ 43360 racord canal racord canal 1.8.7 140,601,937 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43361 racord canal racord canal 1.8.7 42,591,995 01/01/1974 ________|_______|______________________ 43362 racord canal racord canal 1.8.7 44,610,131 01/01/1974 ________|_______|______________________ 43363 racord canal racord canal 1.8.7 33,826,797 01/01/1975 ________|_______|______________________ 43364 racord canal racord canal 1.8.7 35,403,175 01/01/1975 ________|_______|______________________ 43365 racord canal racord canal 1.8.7 27,523,320 01/01/1975 ________|_______|______________________ 43366 racord canal racord canal 1.8.7 37,388,841 01/01/1975 ________|_______|______________________ 43367 racord canal racord canal 1.8.7 34,449,974 01/01/1975 ________|_______|______________________ 43368 racord canal racord canal 1.8.7 27,807,527 01/01/1975 ________|_______|______________________ 43369 racord canal racord canal 1.8.7 38,540,908 01/01/1975 ________|_______|______________________ 43370 racord canal racord canal 1.8.7 41,095,392 01/01/1975 ________|_______|______________________ 43371 racord canal racord canal 1.8.7 28,023,848 01/01/1975 ________|_______|______________________ 43372 racord canal racord canal 1.8.7 11,264,695 01/01/1976 ________|_______|______________________ 43373 racord canal racord canal 1.8.7 60,977,048 01/01/1976 ________|_______|______________________ 43374 racord canal racord canal 1.8.7 57,716,568 01/01/1976 ________|_______|______________________ 43375 racord canal racord canal 1.8.7 26,601,553 01/01/1976 ________|_______|______________________ 43376 racord canal racord canal 1.8.7 27,254,993 01/01/1977 ________|_______|______________________ 43377 racord canal racord canal 1.8.7 48,864,353 01/01/1977 ________|_______|______________________ 43378 racord canal racord canal 1.8.7 66,263,769 01/01/1977 ________|_______|______________________ 43379 racord canal racord canal 1.8.7 27,136,064 01/01/1977 ________|_______|______________________ 43380 racord canal racord canal 1.8.7 22,263,620 01/01/1977 ________|_______|______________________

43381 racord canal racord canal 1.8.7 32,873,244 01/01/1978 ________|_______|______________________ 43382 racord canal racord canal 1.8.7 19,062,523 01/01/1978 ________|_______|______________________ 43383 racord canal racord canal 1.8.7 25,592,490 01/01/1978 ________|_______|______________________ 43384 racord canal racord canal 1.8.7 34,808,308 01/01/1978 ________|_______|______________________ 43385 racord canal racord canal 1.8.7 33,455,024 01/01/1978 ________|_______|______________________ 43386 racord canal racord canal 1.8.7 17,941,980 01/01/1978 ________|_______|______________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:03 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 42 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43387 racord canal racord canal 1.8.7 13,162,686 01/01/1978 ________|_______|______________________ 43388 racord canal racord canal 1.8.7 13,707,051 01/01/1979 ________|_______|______________________ 43389 racord canal racord canal 1.8.7 13,570,198 01/01/1979 ________|_______|______________________ 43390 racord canal racord canal 1.8.7 27,854,238 01/01/1979 ________|_______|______________________ 43391 racord canal racord canal 1.8.7 37,697,943 01/01/1979 ________|_______|______________________ 43392 racord canal racord canal 1.8.7 24,462,994 01/01/1979 ________|_______|______________________ 43393 racord canal racord canal 1.8.7 19,680,430 01/01/1979 ________|_______|______________________ 43394 racord canal racord canal 1.8.7 29,070,516 01/01/1979 ________|_______|______________________ 43395 racord canal racord canal 1.8.7 5,004,487 01/01/1980 ________|_______|______________________ 43396 racord canal racord canal 1.8.7 52,335,624 01/01/1981 ________|_______|______________________ 43397 racord canal racord canal 1.8.7 49,475,217 01/01/1981 ________|_______|______________________ 43398 racord canal racord canal 1.8.7 71,488,289 01/01/1981 ________|_______|______________________ 43399 racord canal racord canal 1.8.7 25,501,078 01/01/1981 ________|_______|______________________ 43400 racord canal racord canal 1.8.7 73,648,609 01/01/1981 ________|_______|______________________ 43401 racord canal racord canal 1.8.7 39,369,903 01/01/1981 ________|_______|______________________ 43402 racord canal racord canal 1.8.7 30,478,292 01/01/1981 ________|_______|______________________ 43403 racord canal racord canal 1.8.7 19,800,133 01/01/1982 ________|_______|______________________ 43404 racord canal racord canal 1.8.7 79,685,388 01/01/1982 ________|_______|______________________ 43405 racord canal racord canal 1.8.7 12,787,130 01/01/1982 ________|_______|______________________ 43406 racord canal racord canal 1.8.7 25,851,594 01/01/1983 ________|_______|______________________ 43407 racord canal racord canal 1.8.7 30,472,554 01/01/1983 ________|_______|______________________ 43408 racord canal racord canal 1.8.7 20,055,220 01/01/1983 ________|_______|______________________ 43409 racord canal racord canal 1.8.7 15,456,913 01/01/1983 ________|_______|______________________

43410 racord canal racord canal 1.8.7 17,786,366 01/01/1983 ________|_______|______________________ 43411 racord canal racord canal 1.8.7 25,986,555 01/01/1983 ________|_______|______________________ 43412 racord canal racord canal 1.8.7 30,173,261 01/01/1983 ________|_______|______________________ 43413 racord canal racord canal 1.8.7 18,348,529 01/01/1983 ________|_______|______________________ 43414 racord canal racord canal 1.8.7 19,983,047 01/01/1983 ________|_______|______________________ 43415 racord canal racord canal 1.8.7 247,960,373 01/01/1983 ________|_______|_____________________ 43416 racord canal racord canal 1.8.7 10,532,218 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43417 racord canal racord canal 1.8.7 35,430,097 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43418 racord canal racord canal 1.8.7 29,875,426 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43419 racord canal racord canal 1.8.7 21,460,754 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43420 racord canal racord canal 1.8.7 67,174,278 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43421 racord canal racord canal 1.8.7 45,977,114 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43422 racord canal racord canal 1.8.7 8,099,347 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43423 racord canal racord canal 1.8.7 23,591,612 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43424 racord canal racord canal 1.8.7 15,723,970 01/01/1984 ________|_______|______________________ 43425 racord canal racord canal 1.8.7 13,326,775 01/01/1985 ________|_______|______________________ 43426 racord canal racord canal 1.8.7 24,351,019 01/01/1985 ________|_______|______________________ 43427 racord canal racord canal 1.8.7 16,959,082 01/01/1985 ________|_______|______________________ 43428 racord canal racord canal 1.8.7 25,558,732 01/01/1985 ________|_______|______________________ 43429 racord canal racord canal 1.8.7 25,132,448 01/01/1985 ________|_______|______________________ 43430 racord canal racord canal 1.8.7 4,613,493 01/01/1985 ________|_______|______________________ 43431 racord canal racord canal 1.8.7 136,807,277 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 43432 racord canal racord canal 1.8.7 269,205,000 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 43433 racord canal racord canal 1.8.7 235,140,927 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 43434 racord canal racord canal 1.8.7 18,428,583 01/01/1985 ________|_______|______________________ 43435 racord canal racord canal 1.8.7 24,773,519 01/01/1986 ________|_______|______________________ 43436 racord canal racord canal 1.8.7 26,050,171 01/01/1986 ________|_______|______________________ 43437 racord canal racord canal 1.8.7 26,687,246 01/01/1986 ________|_______|______________________ 43438 racord canal racord canal 1.8.7 2,849,391 01/01/1987 ________|_______|______________________ 43439 racord canal racord canal 1.8.7 18,301,188 01/01/1987 ________|_______|______________________ 43440 racord canal racord canal 1.8.7 118,619,826 01/01/1987 ________|_______|_____________________ 43441 racord canal racord canal 1.8.7 25,701,114 01/01/1987 ________|_______|______________________ 43442 racord canal racord canal 1.8.7 16,049,789 01/01/1987 ________|_______|______________________ 43443 racord canal racord canal 1.8.7 27,029,683 01/01/1987 ________|_______|______________________ 43444 racord canal racord canal 1.8.7 16,429,371 01/01/1987 ________|_______|______________________ 43445 racord canal racord canal 1.8.7 8,561,568 01/01/1987 ________|_______|______________________

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:03 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 43 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43446 racord canal racord canal 1.8.7 83,815,755 01/01/1988 ________|_______|______________________ 43447 racord canal racord canal 1.8.7 2,396,961 01/01/1988 ________|_______|______________________ 43448 racord canal racord canal 1.8.7 12,639,325 01/01/1988 ________|_______|______________________ 43449 racord canal racord canal 1.8.7 26,355,761 01/01/1988 ________|_______|______________________ 43450 racord canal racord canal 1.8.7 19,646,492 01/01/1988 ________|_______|______________________ 43451 racord canal racord canal 1.8.7 10,458,505 01/01/1988 ________|_______|______________________ 43452 racord canal racord canal 1.8.7 8,034,055 01/01/1988 ________|_______|______________________ 43453 racord canal racord canal 1.8.7 11,164,285 01/01/1988 ________|_______|______________________ 43454 racord canal racord canal 1.8.7 6,917,124 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43455 racord canal racord canal 1.8.7 2,881,555 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43456 racord canal racord canal 1.8.7 4,753,859 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43457 racord canal racord canal 1.8.7 7,579,634 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43458 racord canal racord canal 1.8.7 6,310,827 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43459 racord canal racord canal 1.8.7 9,372,936 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43460 racord canal racord canal 1.8.7 13,571,594 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43461 racord canal racord canal 1.8.7 3,930,150 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43462 racord canal racord canal 1.8.7 5,176,044 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43463 racord canal racord canal 1.8.7 4,815,791 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43464 racord canal racord canal 1.8.7 7,629,037 01/01/1989 ________|_______|______________________ 43465 racord canal racord canal 1.8.7 2,943,911 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43466 racord canal racord canal 1.8.7 1,947,701 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43467 racord canal racord canal 1.8.7 7,359,440 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43468 racord canal racord canal 1.8.7 23,351,161 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43469 racord canal racord canal 1.8.7 13,881,273 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43470 racord canal racord canal 1.8.7 12,768,602 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43471 racord canal racord canal 1.8.7 14,358,635 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43472 racord canal racord canal 1.8.7 12,674,551 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43473 racord canal racord canal 1.8.7 8,476,713 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43474 racord canal racord canal 1.8.7 51,243,318 01/01/1990 ________|_______|______________________

43475 racord canal racord canal 1.8.7 27,926,969 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43476 racord canal racord canal 1.8.7 12,693,772 01/01/1990 ________|_______|______________________ 43477 racord canal racord canal 1.8.7 6,292,362 01/01/1991 ________|_______|______________________ 43478 racord canal racord canal 1.8.7 42,646,920 01/01/1991 ________|_______|______________________ 43479 racord canal racord canal 1.8.7 24,765,008 01/01/1991 ________|_______|______________________ 43480 racord canal racord canal 1.8.7 17,524,758 01/01/1991 ________|_______|______________________ 43481 racord canal racord canal 1.8.7 16,908,733 01/01/1991 ________|_______|______________________ 43482 Racord canal Racord canal 1.8.7 15,367,860 01/01/1991 ________|_______|____________________ 43483 RACORD CANAL RACORD CANAL 1.8.7 4,562,847 01/01/1992 ________|_______|_____________ 43484 RACORD CANAL RACORD CANAL 1.8.7 3,189,676 01/01/1992 ________|_______|_____________ 43485 RACORD CANAL RACORD CANAL 1.8.7 2,636,232 01/01/1992 ________|_______|_____________ 43486 RACORD CANAL RACORD CANAL 1.8.7 10,084,192 01/01/1992 ________|_______|_____________ 43487 RACORD CANAL RACORD CANAL 1.8.7 11,235,791 01/01/1992 ________|_______|_____________ 43488 RACORD CANAL RACORD CANAL 1.8.7 11,905,254 01/01/1992 ________|_______|_____________ 43489 RACORD CANAL RACORD CANAL 1.8.7 4,160,685 01/01/1992 ________|_______|_____________ 43490 RACORD CANAL RACORD CANAL 1.8.7 7,945,174 01/01/1992 ________|_______|_____________ 43491 RACORD CANAL RACORD CANAL 1.8.7 7,781,057 01/01/1993 ________|_______|_____________ 43492 RACORD CANAL RACORD CANAL 1.8.7 9,613,748 01/01/1993 ________|_______|_____________ 43493 racord canal A.Ipatescu bl. racord canal A.Ipatescu bl 1.8.7 27,359,258 01/01/1976 ________|_______|______________ 43494 racord canal d 200 particul racord canal d 200 particu 1.8.7 10,075,726 01/01/1972 ________|_______|______________ 43495 RACORD CANAL 11 BUC, 103,2 M RACORD CANAL 11 BUC, 103,2 1.8.7 15,637,603 01/01/1994 ________|_______|_ 43496 RACORD CANAL 14 BUC.130 ML RACORD CANAL 14 BUC.130 ML 1.8.7 16,190,531 01/01/1994 ________|_______| 43497 RACORD CANAL 146 ML RACORD CANAL 146 ML 1.8.7 6,612,084 01/01/1992 ________|_______|_______ 43498 RACORD CANAL 154ML APRILIE 9 RACORD CANAL 154ML APRILIE 1.8.7 6,192,313 01/01/1993 ________|_______ 43499 RACORD CANAL 17 BUC.;TB D 20 RACORD CANAL 17 BUC.;TB D 2 1.8.7 7,957,691 01/01/1997 ________|_______|_ 43500 RACORD CANAL 18 BUC.L.XI.93 RACORD CANAL 18 BUC.L.XI.93 1.8.7 12,741,410 01/01/1993 ________|_______|__ 43501 RACORD CANAL 197 ML L.SEPT.9 RACORD CANAL 197 ML L.SEPT. 1.8.7 10,556,339 01/01/1993 ________|_______ 43502 RACORD CANAL 202ML RACORD CANAL 202ML 1.8.7 8,226,003 01/01/1993 ________|_______|_______ 43503 RACORD CANAL 209 ML RACORD CANAL 209 ML 1.8.7 8,709,949 01/01/1992 ________|_______|_______ 43504 RACORD CANAL 219ML,18BUC,MAI RACORD CANAL 219ML,18BUC,MA 1.8.7 21,985,150 01/01/1994 ________|____ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:04 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 44 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43505 RACORD CANAL 24 BUC. RACORD CANAL 24 BUC. 1.8.7 14,525,472 01/01/1993 ________|_______|______ 43506 RACORD CANAL 24 ML RACORD CANAL 24 ML 1.8.7 172,951 01/01/1993 ________|_______|_________ 43507 RACORD CANAL 26 BUC, 256 ML RACORD CANAL 26 BUC, 256 ML 1.8.7 29,820,609 01/01/1994 ________|_______| 43508 RACORD CANAL 26 BUC.TB D.200 RACORD CANAL 26 BUC.TB D.20 1.8.7 24,012,918 01/01/1995 ________|_______ 43509 RACORD CANAL 27 BUC, 247 ML RACORD CANAL 27 BUC, 247 ML 1.8.7 30,572,693 01/01/1994 ________|_______| 43510 RACORD CANAL 282 ML RACORD CANAL 282 ML 1.8.7 13,854,937 01/01/1992 ________|_______|_______ 43511 RACORD CANAL 29 BUC.TB D200 RACORD CANAL 29 BUC.TB D200 1.8.7 25,883,942 01/01/1995 ________|_______ 43512 RACORD CANAL 357 ML RACORD CANAL 357 ML 1.8.7 20,065,669 01/01/1993 ________|_______|_______ 43513 RACORD CANAL 366 ML RACORD CANAL 366 ML 1.8.7 17,113,939 01/01/1991 ________|_______|_______ 43514 RACORD CANAL 36BUC.445 ML RACORD CANAL 36BUC.445 ML 1.8.7 35,716,907 01/01/1993 ________|_______| 43515 RACORD CANAL 4 BUC, 25ML RACORD CANAL 4 BUC, 25ML 1.8.7 2,395,456 01/01/1995 ________|_______|___ 43516 RACORD CANAL 409 ML RACORD CANAL 409 ML 1.8.7 22,221,800 01/01/1992 ________|_______|_______ 43517 RACORD CANAL 46 ML, TB 200 RACORD CANAL 46 ML, TB 200 1.8.7 3,810,594 01/01/1995 ________|_______|___ 43518 racord canal 4D Torontal-Lip racord canal 4D Torontal-Li 1.8.7 130,160,715 01/01/1978 ________|_______|____________ 43519 RACORD CANAL 54ML MARTIE 199 RACORD CANAL 54ML MARTIE 19 1.8.7 3,724,331 01/01/1993 ________|______ 43520 racord canal 6 Martie racord canal 6 Martie 1.8.7 13,931,469 01/01/1976 ________|_______|_________________ 43521 racord canal 6 Martie racord canal 6 Martie 1.8.7 27,698,813 01/01/1976 ________|_______|_________________ 43522 RACORD CANAL 6 ML RACORD CANAL 6 ML 1.8.7 31,565 01/01/1993 ________|_______|__________ 43523 RACORD CANAL 62 ML 9 BUC. RACORD CANAL 62 ML 9 BUC. 1.8.7 5,925,543 01/01/1994 ________|_______|___ 43524 RACORD CANAL 65 ML, 8 BUC. RACORD CANAL 65 ML, 8 BUC. 1.8.7 6,806,545 01/01/1995 ________|_______|___ 43525 RACORD CANAL 73 ML, TUB BET. RACORD CANAL 73 ML, TUB BET 1.8.7 6,047,951 01/01/1995 ________|_______| 43526 RACORD CANAL 8 ML L.IAN. 2 B RACORD CANAL 8 ML L.IAN. 2 1.8.7 76,009 01/01/1994 ________|_______|_____ 43527 racord canal A.Ipatescu racord canal A.Ipatescu 1.8.7 116,298,898 01/01/1975 ________|_______|______________ 43528 racord canal A.Ipatescu racord canal A.Ipatescu 1.8.7 147,134,379 01/01/1975 ________|_______|______________ 43529 racord canal A.Ipatescu D1,D racord canal A.Ipatescu D1, 1.8.7 165,250,247 01/01/1975 ________|_______|___________ 43530 racord canal A.Popovici racord canal A.Popovici 1.8.7 11,029,270 01/01/1974 ________|_______|_______________ 43531 racord canal A.Popovici racord canal A.Popovici 1.8.7 12,384,850 01/01/1974 ________|_______|_______________ 43532 racord canal A.Popovici 17 racord canal A.Popovici 17 1.8.7 14,743,270 01/01/1978 ________|_______|_____________ 43533 racord canal A1A2A3 Aradului racord canal A1A2A3 Aradulu 1.8.7 338,118,336 01/01/1976 ________|_______|_________ 43534 racord canal Abrud racord canal Abrud 1.8.7 6,580,028 01/01/1984 ________|_______|__________________ 43535 racord canal B.Dochia I racord canal B.Dochia I 1.8.7 48,706,352 01/01/1983 ________|_______|_______________ 43536 racord canal B.Dochia II racord canal B.Dochia II 1.8.7 33,235,019 01/01/1983 ________|_______|_______________ 43537 racord canal Bd.Eroilor 7/A racord canal Bd.Eroilor 7/A 1.8.7 2,839,673 01/01/1982 ________|_______|______________ 43538 racord canal bl. Oituz racord canal bl. Oituz 1.8.7 19,117,159 01/01/1989 ________|_______|__________________ 43539 RACORD CANAL BL.16D Z.ODOBES RACORD CANAL BL.16D Z.ODOBE 1.8.7 10,357,456 01/01/1991 ________|_____

43540 racord canal bl.21 Giurgiu racord canal bl.21 Giurgiu 1.8.7 5,962,346 01/01/1982 ________|_______|_______________ 43541 racord canal bl.22 Timis.Sud racord canal bl.22 Timis.Su 1.8.7 37,522,378 01/01/1982 ________|_______|____________ 43542 racord canal bl.8A8B Mangali racord canal bl.8A8B Mangal 1.8.7 31,900,894 01/01/1979 ________|_______|__________ 43543 racord canal bl.A2,A6 Negoi racord canal bl.A2,A6 Negoi 1.8.7 24,198,233 01/01/1984 ________|_______|____________ 43544 racord canal bl.B1 C.Girocul racord canal bl.B1 C.Girocu 1.8.7 10,914,638 01/01/1984 ________|_______|____________ 43545 racord canal bl.B54 turn racord canal bl.B54 turn 1.8.7 8,526,215 01/01/1972 ________|_______|________________ 43546 racord canal bl.C17C6b Giroc racord canal bl.C17C6b Giro 1.8.7 12,852,863 01/01/1979 ________|_______|___________ 43547 racord canal bl.Darwin racord canal bl.Darwin 1.8.7 22,936,740 01/01/1976 ________|_______|________________ 43548 racord canal bl.F1 C.Girocul racord canal bl.F1 C.Girocu 1.8.7 12,945,914 01/01/1979 ________|_______|_____________ 43549 racord canal bl.F8c Giroculu racord canal bl.F8c Girocul 1.8.7 19,833,162 01/01/1978 ________|_______|_____________ 43550 racord canal bl.G3 z Dunarea racord canal bl.G3 z Dunare 1.8.7 4,023,616 01/01/1979 ________|_______|____________ 43551 racord canal Bucovina II racord canal Bucovina II 1.8.7 41,950,021 01/01/1989 ________|_______|_______________ 43552 racord canal Bucuresti 1-3 racord canal Bucuresti 1-3 1.8.7 3,382,291 01/01/1979 ________|_______|______________ 43553 racord canal C. ARADULUI racord canal C. ARADULUI 1.8.7 17,746,231 01/01/1973 ________|_______|__________ 43554 racord canal C. ARADULUI racord canal C. ARADULUI 1.8.7 6,706,306 01/01/1973 ________|_______|__________ 43555 racord canal C.Aradului racord canal C.Aradului 1.8.7 21,518,236 01/01/1979 ________|_______|_______________ 43556 racord canal C.Aradului bl.7 racord canal C.Aradului bl. 1.8.7 18,659,964 01/01/1975 ________|_______|______________ 43557 racord canal C.Aradului Est racord canal C.Aradului Est 1.8.7 275,294,208 01/01/1983 ________|_______|____________ 43558 racord canal C.Aradului Est racord canal C.Aradului Est 1.8.7 87,068,444 01/01/1983 ________|_______|_____________ 43559 racord canal C.Aradului Est racord canal C.Aradului Est 1.8.7 27,126,661 01/01/1984 ________|_______|_____________ 43560 racord canal C.Aradului Est racord canal C.Aradului Est 1.8.7 36,956,757 01/01/1984 ________|_______|_____________ 43561 racord canal C.Buziasului racord canal C.Buziasului 1.8.7 110,964,336 01/01/1979 ________|_______|_____________ 43562 racord canal C.Buziasului racord canal C.Buziasului 1.8.7 28,645,133 01/01/1989 ________|_______|______________ 43563 racord canal C.Buziasului racord canal C.Buziasului 1.8.7 90,475,774 01/01/1989 ________|_______|______________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:04 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 45 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43564 racord canal C.Giroc.5B6BC4C racord canal C.Giroc.5B6BC4 1.8.7 60,097,082 01/01/1979 ________|_______|________ 43565 racord canal C.Giroc.Z.Spita racord canal C.Giroc.Z.Spit 1.8.7 9,573,919 01/01/1979 ________|_______|_____________ 43566 racord canal C.Girocului racord canal C.Girocului 1.8.7 326,646,544 01/01/1979 ________|_______|______________ 43567 racord canal C.Girocului F8 racord canal C.Girocului F8 1.8.7 31,497,128 01/01/1983 ________|_______|_____________ 43568 racord canal C.Girocului I racord canal C.Girocului I 1.8.7 318,678,571 01/01/1977 ________|_______|______________

43569 racord canal C.Girocului II racord canal C.Girocului II 1.8.7 325,722,720 01/01/1979 ________|_______|______________ 43570 racord canal C.Girocului II racord canal C.Girocului II 1.8.7 160,734,098 01/01/1979 ________|_______|______________ 43571 racord canal C.Girocului III racord canal C.Girocului II 1.8.7 78,067,032 01/01/1979 ________|_______|_______________ 43572 racord canal C.Girocului III racord canal C.Girocului II 1.8.7 338,577,741 01/01/1979 ________|_______|______________ 43573 racord canal C.Lipovei racord canal C.Lipovei 1.8.7 146,077,426 01/01/1985 ________|_______|_______________ 43574 racord canal C.Lipovei et. V racord canal C.Lipovei et. 1.8.7 60,714,719 01/01/1984 ________|_______|______________ 43575 racord canal C.Lipovei I racord canal C.Lipovei I 1.8.7 242,468,350 01/01/1983 ________|_______|_______________ 43576 racord canal C.Lipovei II racord canal C.Lipovei II 1.8.7 104,846,317 01/01/1979 ________|_______|_______________ 43577 racord canal C.Sagului racord canal C.Sagului 1.8.7 7,620,480 01/01/1976 ________|_______|________________ 43578 racord canal C.Sagului racord canal C.Sagului 1.8.7 5,210,550 01/01/1976 ________|_______|________________ 43579 racord canal C.Sagului racord canal C.Sagului 1.8.7 70,024,579 01/01/1979 ________|_______|_______________ 43580 racord canal C.Sagului racord canal C.Sagului 1.8.7 66,687,666 01/01/1979 ________|_______|_______________ 43581 racord canal C.Sagului bl.6- racord canal C.Sagului bl.6 1.8.7 155,917,476 01/01/1975 ________|_______|_____________ 43582 racord canal C.Sagului Vest racord canal C.Sagului Vest 1.8.7 45,447,794 01/01/1974 ________|_______|____________ 43583 racord canal C.Sagului Vest racord canal C.Sagului Vest 1.8.7 142,495,933 01/01/1974 ________|_______|___________ 43584 racord canal C.Sagului Vest racord canal C.Sagului Vest 1.8.7 33,307,780 01/01/1974 ________|_______|____________ 43585 racord canal C.Sagului Vest racord canal C.Sagului Vest 1.8.7 38,411,721 01/01/1974 ________|_______|____________ 43586 racord canal Carusso racord canal Carusso 1.8.7 33,354,443 01/01/1979 ________|_______|_______________ 43587 racord canal Carvunarilor nr racord canal Carvunarilor n 1.8.7 2,630,269 01/01/1975 ________|_______|______________ 43588 racord canal Casa Tineretulu racord canal Casa Tineretul 1.8.7 17,079,938 01/01/1972 ________|_______|____________ 43589 racord canal Circumv.215,225 racord canal Circumv.215,22 1.8.7 57,766,845 01/01/1975 ________|_______|__________ 43590 racord canal Circumval. bl.8 racord canal Circumval. bl. 1.8.7 8,714,498 01/01/1984 ________|_______|______________ 43591 racord canal Circumval. IV racord canal Circumval. IV 1.8.7 412,920,938 01/01/1974 ________|_______|_____________ 43592 racord canal Circumval. IV racord canal Circumval. IV 1.8.7 84,293,514 01/01/1979 ________|_______|_____________ 43593 racord canal d 200 bl.33 racord canal d 200 bl.33 1.8.7 7,926,754 01/01/1971 ________|_______|_______________ 43594 racord canal d 200 Circumval racord canal d 200 Circumva 1.8.7 56,915,809 01/01/1971 ________|_______|___________ 43595 racord canal d 300 bl.35 racord canal d 300 bl.35 1.8.7 8,384,972 01/01/1971 ________|_______|_______________ 43596 racord canal d 300 bl.35 racord canal d 300 bl.35 1.8.7 2,851,238 01/01/1971 ________|_______|_______________ 43597 racord canal d 300 bl.45+46 racord canal d 300 bl.45+46 1.8.7 18,141,962 01/01/1971 ________|_______|____________ 43598 racord canal d 300 bl.48+49 racord canal d 300 bl.48+49 1.8.7 3,591,622 01/01/1971 ________|_______|____________ 43599 racord canal d 300 bl.50 racord canal d 300 bl.50 1.8.7 2,935,219 01/01/1971 ________|_______|_______________ 43600 racord canal d 300 bl.56 racord canal d 300 bl.56 1.8.7 2,711,251 01/01/1971 ________|_______|_______________ 43601 racord canal d 300 C.Sagului racord canal d 300 C.Sagulu 1.8.7 24,319,071 01/01/1971 ________|_______|___________ 43602 RACORD CANAL D.200 TUB BETON RACORD CANAL D.200 TUB BETO 1.8.7 6,521,813 01/01/1995 ________|______ 43603 racord canal Dimbovita racord canal Dimbovita 1.8.7 44,104,586 01/01/1987 ________|_______|_______________ 43604 racord canal Dimbovita I racord canal Dimbovita I 1.8.7 14,506,476 01/01/1983 ________|_______|_______________

43605 racord canal Dimbovita II racord canal Dimbovita II 1.8.7 80,431,672 01/01/1977 ________|_______|_______________ 43606 racord canal Dir.RadioTV racord canal Dir.RadioTV 1.8.7 25,561,776 01/01/1983 ________|_______|_____________ 43607 racord canal dispensar C.Sag racord canal dispensar C.Sa 1.8.7 7,414,364 01/01/1975 ________|_______|___________ 43608 racord canal Drubeta Mures racord canal Drubeta Mures 1.8.7 21,010,998 01/01/1987 ________|_______|___________ 43609 racord canal Dunarea G6G7G8G racord canal Dunarea G6G7G8 1.8.7 10,316,987 01/01/1978 ________|_______|______ 43610 racord canal ext. d 200 bl.3 racord canal ext. d 200 bl. 1.8.7 7,493,572 01/01/1971 ________|_______|_______________ 43611 racord canal ext. d 300 racord canal ext. d 300 1.8.7 7,403,367 01/01/1972 ________|_______|________________ 43612 racord canal F11-F16 C.Giroc racord canal F11-F16 C.Giro 1.8.7 61,923,458 01/01/1979 ________|_______|__________ 43613 racord canal F15 Girocului racord canal F15 Girocului 1.8.7 12,393,902 01/01/1978 ________|_______|_____________ 43614 racord canal febr. 1991 racord canal febr. 1991 1.8.7 13,042,785 01/01/1991 ________|_______|________________ 43615 racord canal I.I.Brad racord canal I.I.Brad 1.8.7 91,326,900 01/01/1988 ________|_______|__________________ 43616 racord canal I.I.Brad racord canal I.I.Brad 1.8.7 21,543,150 01/01/1989 ________|_______|__________________ 43617 racord canal I.I.Brad racord canal I.I.Brad 1.8.7 85,780,731 01/01/1989 ________|_______|__________________ 43618 racord canal I.I.Brad zona A racord canal I.I.Brad zona 1.8.7 19,799,593 01/01/1984 ________|_______|______________ 43619 racord canal I.I.Brad zona B racord canal I.I.Brad zona 1.8.7 51,779,766 01/01/1984 ________|_______|______________ 43620 racord canal J1 Dunarea racord canal J1 Dunarea 1.8.7 8,753,660 01/01/1979 ________|_______|______________ 43621 racord canal L.Salajan racord canal L.Salajan 1.8.7 117,319,769 01/01/1976 ________|_______|_______________ 43622 racord canal L.Salajan nr.19 racord canal L.Salajan nr.1 1.8.7 7,087,419 01/01/1975 ________|_______|______________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:04 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 46 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43623 racord canal Lidia racord canal Lidia 1.8.7 27,405,923 01/01/1987 ________|_______|___________________ 43624 racord canal M.Basarab racord canal M.Basarab 1.8.7 233,317,778 01/01/1983 ________|_______|_____________ 43625 racord canal Negoi bl. 9A racord canal Negoi bl. 9A 1.8.7 6,614,453 01/01/1976 ________|_______|_______________ 43626 racord canal Negoi-Coresi I racord canal Negoi-Coresi I 1.8.7 47,414,217 01/01/1976 ________|_______|_____________ 43627 racord canal Negoi-Coresi II racord canal Negoi-Coresi I 1.8.7 190,508,372 01/01/1976 ________|_______|____________ 43628 racord canal OCLPP racord canal OCLPP 1.8.7 7,135,453 01/01/1973 ________|_______|_______________ 43629 racord canal Olimpiadei 4 racord canal Olimpiadei 4 1.8.7 9,546,771 01/01/1979 ________|_______|______________ 43631 racord canal P-ta Balcescu racord canal P-ta Balcescu 1.8.7 16,632,083 01/01/1977 ________|_______|_____________ 43630 racord canal Penetratiei racord canal Penetratiei 1.8.7 212,791,555 01/01/1984 ________|_______|_______________ 43632 RACORD CANAL PVC 110,200/30 RACORD CANAL PVC 110,200/30 1.8.7 2,267,345 01/01/1998 ________|_______|_ 43633 RACORD CANAL PVC 125;160;200 RACORD CANAL PVC 125;160;20 1.8.7 1,968,131 01/01/1997 ________|_______|_

43634 RACORD CANAL PVC 160 ; 14 ml RACORD CANAL PVC 160 ; 14 m 1.8.7 4,002,992 01/01/1997 ________|_______|__ 43635 RACORD CANAL PVC 160 = 8 ML RACORD CANAL PVC 160 = 8 ML 1.8.7 1,000,001 01/01/1998 ________|_______|_ 43636 RACORD CANAL PVC 160(200) 17 RACORD CANAL PVC 160(200) 1 1.8.7 21,666,649 01/01/1998 ________|_______|_ 43637 RACORD CANAL PVC 160;200;2 B RACORD CANAL PVC 160;200;2 1.8.7 1,378,593 01/01/1998 ________|_______|_ 43638 RACORD CANAL PVC 200 ( 160 ) RACORD CANAL PVC 200 ( 160 1.8.7 4,794,416 01/01/1998 ________|_______|___ 43639 RACORD CANAL PVC 200(160) ; RACORD CANAL PVC 200(160) ; 1.8.7 20,659,736 01/01/1998 ________|_______|__ 43640 RACORD CANAL PVC 200(160) = RACORD CANAL PVC 200(160) = 1.8.7 21,217,892 01/01/1998 ________|_______|_ 43641 RACORD CANAL PVC 200;12 ML RACORD CANAL PVC 200;12 ML 1.8.7 1,748,099 01/01/1998 ________|_______|_ 43642 RACORD CANAL PVC 200;160;280 RACORD CANAL PVC 200;160;28 1.8.7 15,280,325 01/01/1998 ________|_______ 43643 RACORD CANAL PVC D 110,125,1 RACORD CANAL PVC D 110,125, 1.8.7 6,269,388 01/01/1997 ________|_______|_ 43644 RACORD CANAL PVC D 125;4 BUC RACORD CANAL PVC D 125;4 BU 1.8.7 3,064,756 01/01/1997 ________|_______ 43645 RACORD CANAL PVC D 160 ;8 ML RACORD CANAL PVC D 160 ;8 M 1.8.7 2,587,155 01/01/1996 ________|_______|_ 43646 RACORD CANAL PVC D 160,1 BUC RACORD CANAL PVC D 160,1 BU 1.8.7 192,028 01/01/1995 ________|_______ 43647 RACORD CANAL PVC D 160;9 ML RACORD CANAL PVC D 160;9 ML 1.8.7 1,935,419 01/01/1997 ________|_______| 43648 RACORD CANAL PVC D 160;D 200 RACORD CANAL PVC D 160;D 20 1.8.7 4,601,848 01/01/1998 ________|_______| 43649 RACORD CANAL PVC D 50 ;12 ML RACORD CANAL PVC D 50 ;12 M 1.8.7 117,625 01/01/1996 ________|_______|_ 43650 RACORD CANAL PVC D200; 142 M RACORD CANAL PVC D200; 142 1.8.7 27,536,817 01/01/1998 ________|_______ 43651 racord canal Rodnei 3 racord canal Rodnei 3 1.8.7 34,731,532 01/01/1989 ________|_______|_______________ 43652 racord canal S.Barnutiu Doro racord canal S.Barnutiu Dor 1.8.7 93,475,637 01/01/1987 ________|_______|____________ 43653 racord canal S.Barnutiu Doro racord canal S.Barnutiu Dor 1.8.7 52,252,498 01/01/1989 ________|_______|____________ 43654 racord canal S.Barnutiu Doro racord canal S.Barnutiu Dor 1.8.7 146,312,707 01/01/1989 ________|_______|___________ 43655 racord canal S.Sporturilor racord canal S.Sporturilor 1.8.7 70,226,147 01/01/1974 ________|_______|_______________ 43656 racord canal Saligny bl.12 racord canal Saligny bl.12 1.8.7 22,874,510 01/01/1984 ________|_______|______________ 43657 racord canal Spit.Clinic racord canal Spit.Clinic 1.8.7 96,520,055 01/01/1974 ________|_______|_________________ 43658 racord canal St.Plavat racord canal St.Plavat 1.8.7 131,284,059 01/01/1987 ________|_______|________________ 43659 racord canal St.Plavat II racord canal St.Plavat II 1.8.7 306,857,664 01/01/1985 ________|_______|________________ 43660 racord canal St.Plavat II racord canal St.Plavat II 1.8.7 97,856,779 01/01/1987 ________|_______|________________ 43661 racord canal St.Plavat II et racord canal St.Plavat II e 1.8.7 471,928,403 01/01/1985 ________|_______|_______________ 43662 racord canal St.Plavat II et racord canal St.Plavat II e 1.8.7 296,227,944 01/01/1985 ________|_______|_______________ 43663 racord canal St.Plavat III racord canal St.Plavat III 1.8.7 811,432,010 01/01/1983 ________|_______|________________ 43664 RACORD CANAL TB 200 = 219 ML RACORD CANAL TB 200 = 219 M 1.8.7 25,196,451 01/01/1998 ________|_______|_ 43665 RACORD CANAL TB 200 = 49 ML RACORD CANAL TB 200 = 49 ML 1.8.7 7,608,588 01/01/1998 ________|_______|__ 43666 RACORD CANAL TB 200 =58 ML;S RACORD CANAL TB 200 =58 ML; 1.8.7 5,556,031 01/01/1998 ________|_______|_ 43667 RACORD CANAL TB 200 133 ML,1 RACORD CANAL TB 200 133 ML, 1.8.7 9,130,055 01/01/1995 ________|_______|_ 43668 RACORD CANAL TB 200 14 BUC. RACORD CANAL TB 200 14 BUC. 1.8.7 11,168,523 01/01/1995 ________|_______|_ 43669 RACORD CANAL TB 200 20 BUC;2 RACORD CANAL TB 200 20 BUC; 1.8.7 24,825,497 01/01/1996 ________|_______|

43670 RACORD CANAL TB 200(300);53 RACORD CANAL TB 200(300);53 1.8.7 8,086,321 01/01/1998 ________|_______|__ 43671 RACORD CANAL TB 200(500);95 RACORD CANAL TB 200(500);95 1.8.7 9,923,241 01/01/1998 ________|_______|__ 43672 RACORD CANAL TB 200(800)21BU RACORD CANAL TB 200(800)21B 1.8.7 19,003,005 01/01/1998 ________|_______ 43673 RACORD CANAL TB 200,22buc.;2 RACORD CANAL TB 200,22buc.; 1.8.7 24,062,291 01/01/1997 ________|_______|__ 43674 RACORD CANAL TB 200;105 ML/M RACORD CANAL TB 200;105 ML/ 1.8.7 9,879,584 01/01/1998 ________|_______|_ 43675 RACORD CANAL TB 200;11 BUC=1 RACORD CANAL TB 200;11 BUC= 1.8.7 17,005,529 01/01/1996 ________|_______ 43676 RACORD CANAL TB 200;14 BUC;1 RACORD CANAL TB 200;14 BUC; 1.8.7 16,450,886 01/01/1997 ________|_______| 43677 RACORD CANAL TB 200;16 BUC;1 RACORD CANAL TB 200;16 BUC; 1.8.7 12,682,103 01/01/1997 ________|_______| 43678 RACORD CANAL TB 200;160 ML;1 RACORD CANAL TB 200;160 ML; 1.8.7 23,823,063 01/01/1996 ________|_______|_ 43679 RACORD CANAL TB 200;18 BUC;1 RACORD CANAL TB 200;18 BUC; 1.8.7 14,046,344 01/01/1997 ________|_______| 43680 RACORD CANAL TB 200;2 BUC.14 RACORD CANAL TB 200;2 BUC.1 1.8.7 1,077,779 01/01/1997 ________|_______|_ 43681 RACORD CANAL TB 200;20 BUC;1 RACORD CANAL TB 200;20 BUC; 1.8.7 13,271,292 01/01/1997 ________|_______| PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:04 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 47 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43682 RACORD CANAL TB 200;24 BUC.= RACORD CANAL TB 200;24 BUC. 1.8.7 19,280,027 01/01/1998 ________|_______| 43683 RACORD CANAL TB 200;258ML;26 RACORD CANAL TB 200;258ML;2 1.8.7 23,805,625 01/01/1998 ________|_______ 43684 RACORD CANAL TB 200;27 BUC;2 RACORD CANAL TB 200;27 BUC; 1.8.7 23,131,224 01/01/1996 ________|_______| 43685 RACORD CANAL TB 200;293 ML O RACORD CANAL TB 200;293 ML 1.8.7 34,640,752 01/01/1997 ________|_______| 43686 RACORD CANAL TB 200;29ML;3BU RACORD CANAL TB 200;29ML;3B 1.8.7 2,139,799 01/01/1996 ________|_______ 43687 RACORD CANAL TB 200;36 ML; 2 RACORD CANAL TB 200;36 ML; 1.8.7 2,224,143 01/01/1996 ________|_______|__ 43688 RACORD CANAL TB 200;37 BUC.; RACORD CANAL TB 200;37 BUC. 1.8.7 37,628,452 01/01/1997 ________|_______|_ 43689 RACORD CANAL TB D 200,201ML RACORD CANAL TB D 200,201ML 1.8.7 16,623,265 01/01/1995 ________|_______ 43690 RACORD CANAL TB D 200;262 ML RACORD CANAL TB D 200;262 M 1.8.7 28,340,853 01/01/1996 ________|_______| 43691 RACORD CANAL TB D200 ;89 ML; RACORD CANAL TB D200 ;89 ML 1.8.7 9,145,293 01/01/1996 ________|_______|_ 43692 RACORD CANAL TB D200,29BUC,3 RACORD CANAL TB D200,29BUC, 1.8.7 24,732,252 01/01/1995 ________|______ 43693 RACORD CANAL TB D200;93 ML;1 RACORD CANAL TB D200;93 ML; 1.8.7 7,170,598 01/01/1995 ________|_______|_ 43694 RACORD CANAL TB.200 = 213 ML RACORD CANAL TB.200 = 213 M 1.8.7 24,093,807 01/01/1998 ________|_______|_ 43695 RACORD CANAL TB.200(250);68 RACORD CANAL TB.200(250);68 1.8.7 7,870,992 01/01/1998 ________|_______|__ 43696 RACORD CANAL TB.200; 286 ml RACORD CANAL TB.200; 286 ml 1.8.7 32,844,649 01/01/1997 ________|_______|___ 43697 RACORD CANAL TB.200;157 ML;1 RACORD CANAL TB.200;157 ML; 1.8.7 18,833,658 01/01/1996 ________|_______|_ 43698 RACORD CANAL TB.200;16 BUC;1 RACORD CANAL TB.200;16 BUC; 1.8.7 17,867,161 01/01/1996 ________|_______|

43699 RACORD CANAL TB.200;34 BUC;3 RACORD CANAL TB.200;34 BUC; 1.8.7 29,781,054 01/01/1998 ________|_______| 43700 RACORD CANAL TB.D 200;160 ML RACORD CANAL TB.D 200;160 M 1.8.7 15,971,489 01/01/1997 ________|_______| 43701 racord canal Timis.Sud etap. racord canal Timis.Sud etap 1.8.7 757,633,338 01/01/1983 ________|_______|___________ 43702 racord canal Timis.Sud IIIB racord canal Timis.Sud IIIB 1.8.7 45,907,733 01/01/1983 ________|_______|_____________ 43703 racord canal Timisoara Sud racord canal Timisoara Sud 1.8.7 16,137,959 01/01/1982 ________|_______|____________ 43704 racord canal Timisoara Sud racord canal Timisoara Sud 1.8.7 42,457,341 01/01/1984 ________|_______|____________ 43705 racord canal Timisoara Sud racord canal Timisoara Sud 1.8.7 77,868,505 01/01/1984 ________|_______|____________ 43706 racord canal Timisoara Sud racord canal Timisoara Sud 1.8.7 69,620,066 01/01/1984 ________|_______|____________ 43707 racord canal Timisoara Sud racord canal Timisoara Sud 1.8.7 42,498,089 01/01/1984 ________|_______|____________ 43708 racord canal Timisoara Sud I racord canal Timisoara Sud 1.8.7 75,324,602 01/01/1984 ________|_______|____________ 43709 racord canal Timisoara Sud I racord canal Timisoara Sud 1.8.7 336,538,943 01/01/1984 ________|_______|___________ 43710 racord canal Timisoara Sud I racord canal Timisoara Sud 1.8.7 449,860,856 01/01/1988 ________|_______|___________ 43711 racord canal V.Pirvan I-II racord canal V.Pirvan I-II 1.8.7 527,391,960 01/01/1979 ________|_______|_______________ 43712 racord canal Vacarescu 24-26 racord canal Vacarescu 24-2 1.8.7 147,590,954 01/01/1976 ________|_______|__________ 43713 racord canal z. Dunarea racord canal z. Dunarea 1.8.7 7,783,111 01/01/1984 ________|_______|_______________ 43714 racord canal z. Dunarea bl.6 racord canal z. Dunarea bl. 1.8.7 3,576,211 01/01/1984 ________|_______|_____________ 43715 racord canal z. M.Basarab racord canal z. M.Basarab 1.8.7 547,838,679 01/01/1982 ________|_______|____________ 43716 racord canal z. Negoi racord canal z. Negoi 1.8.7 292,110,881 01/01/1979 ________|_______|________________ 43717 racord canal z. Negoi racord canal z. Negoi 1.8.7 262,247,572 01/01/1985 ________|_______|________________ 43718 racord canal z. Pirvan bl.30 racord canal z. Pirvan bl.3 1.8.7 20,238,819 01/01/1984 ________|_______|______________ 43719 racord canal z. St.Plavat I racord canal z. St.Plavat I 1.8.7 96,065,212 01/01/1983 ________|_______|________________ 43720 racord canal z.C.Aradului Es racord canal z.C.Aradului E 1.8.7 89,068,070 01/01/1982 ________|_______|____________ 43721 racord canal z.C.Aradului V. racord canal z.C.Aradului V 1.8.7 48,864,222 01/01/1984 ________|_______|_____________ 43722 racord canal z.Circum.bl.A1b racord canal z.Circum.bl.A1 1.8.7 23,509,756 01/01/1984 ________|_______|____________ 43723 racord canal z.Dimbovita I racord canal z.Dimbovita I 1.8.7 310,548,853 01/01/1980 ________|_______|_____________ 43724 racord canal z.Dimbovita IIA racord canal z.Dimbovita II 1.8.7 125,823,628 01/01/1982 ________|_______|_____________ 43725 racord canal z.Dimbovita IIB racord canal z.Dimbovita II 1.8.7 165,464,513 01/01/1982 ________|_______|_____________ 43726 racord canal z.Dimbovita IIC racord canal z.Dimbovita II 1.8.7 150,729,133 01/01/1982 ________|_______|_____________ 43727 racord canal z.Dimbovita III racord canal z.Dimbovita II 1.8.7 457,892,764 01/01/1982 ________|_______|_____________ 43728 racord canal z.Mircea c Batr racord canal z.Mircea c Bat 1.8.7 25,943,826 01/01/1988 ________|_______|_____________ 43729 racord canal z.Spital racord canal z.Spital 1.8.7 34,278,705 01/01/1981 ________|_______|__________________ 43730 racord canal z.Spital bl.III racord canal z.Spital bl.II 1.8.7 181,236,981 01/01/1982 ________|_______|_________________ 43731 racord canal z.Spital I racord canal z.Spital I 1.8.7 585,395,230 01/01/1983 ________|_______|_________________ 43732 racord canal z.Spital Ia racord canal z.Spital Ia 1.8.7 47,638,005 01/01/1983 ________|_______|_________________ 43733 racord canal z.Spital II racord canal z.Spital II 1.8.7 74,009,582 01/01/1981 ________|_______|__________________ 43734 racord canal z.St.Plavat I racord canal z.St.Plavat I 1.8.7 350,088,354 01/01/1984 ________|_______|_______________

43735 racord canal z.Torontal Lipo racord canal z.Torontal Lip 1.8.7 80,953,466 01/01/1984 ________|_______|_____________ 43736 racord canal zona Dimbovita racord canal zona Dimbovita 1.8.7 25,562,487 01/01/1974 ________|_______|___________ 43737 racord canal zona Dunarea racord canal zona Dunarea 1.8.7 8,216,654 01/01/1977 ________|_______|____________ 43738 racord canal zona Dunarea II racord canal zona Dunarea I 1.8.7 21,752,842 01/01/1979 ________|_______|___________ 43739 racord canal zona Spital racord canal zona Spital 1.8.7 10,229,043 01/01/1984 ________|_______|_______________ 43740 racord canaliz. oraseneasca racord canaliz. oraseneasca 1.8.7 2,048,021,469 01/01/1987 ________|_______|___________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:04 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 48 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43741 racord cannal Lidia racord cannal Lidia 1.8.7 119,133,950 01/01/1987 ________|_______|__________________ 43742 racord ext. d 30/45 bl.45+46 racord ext. d 30/45 bl.45+4 1.8.7 21,944,332 01/01/1971 ________|_______|_____________ 43743 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 152,286,051 01/01/1968 ________|_______|____________________ 43744 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 148,179,435 01/01/1969 ________|_______|____________________ 43745 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 16,100,535 01/01/1976 ________|_______|_____________________ 43746 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 15,615,490 01/01/1977 ________|_______|_____________________ 43747 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 17,030,544 01/01/1980 ________|_______|_____________________ 43748 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 10,418,388 01/01/1986 ________|_______|_____________________ 43749 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 11,449,987 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 43750 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 4,340,545 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 43751 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 7,827,722 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 43752 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 8,131,321 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 43753 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 10,739,082 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 43754 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 10,425,684 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 43755 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 13,564,461 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 43756 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 9,392,707 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 43757 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 11,882,133 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 43758 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 10,575,740 01/01/1971 ________|_______|_____________________ 43759 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 11,948,137 01/01/1971 ________|_______|_____________________ 43760 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 16,489,808 01/01/1971 ________|_______|_____________________ 43761 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 14,896,641 01/01/1971 ________|_______|_____________________ 43762 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 25,642,362 01/01/1971 ________|_______|_____________________ 43763 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 27,087,066 01/01/1972 ________|_______|_____________________

43764 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 11,890,744 01/01/1972 ________|_______|_____________________ 43765 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 15,862,066 01/01/1972 ________|_______|_____________________ 43766 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 25,986,213 01/01/1972 ________|_______|_____________________ 43767 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 15,128,283 01/01/1972 ________|_______|_____________________ 43768 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 19,272,053 01/01/1972 ________|_______|_____________________ 43769 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 16,100,292 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43770 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 17,059,087 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43771 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 22,646,318 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43772 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 23,965,321 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43773 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 25,790,716 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43774 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 31,480,492 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43775 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 45,304,237 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43776 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 35,442,455 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43777 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 60,799,304 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43778 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 27,679,790 01/01/1973 ________|_______|_____________________ 43779 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 25,645,901 01/01/1974 ________|_______|_____________________ 43780 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 33,162,405 01/01/1974 ________|_______|_____________________ 43781 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 48,278,673 01/01/1974 ________|_______|_____________________ 43782 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 30,488,299 01/01/1974 ________|_______|_____________________ 43783 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 29,392,831 01/01/1974 ________|_______|_____________________ 43784 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 45,843,811 01/01/1974 ________|_______|_____________________ 43785 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 41,932,575 01/01/1974 ________|_______|_____________________ 43786 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 34,965,967 01/01/1974 ________|_______|_____________________ 43787 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 20,011,293 01/01/1974 ________|_______|_____________________ 43788 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 35,280,356 01/01/1975 ________|_______|_____________________ 43789 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 40,631,478 01/01/1975 ________|_______|_____________________ 43790 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 32,523,340 01/01/1976 ________|_______|_____________________ 43791 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 32,899,274 01/01/1976 ________|_______|_____________________ 43792 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 62,602,442 01/01/1976 ________|_______|_____________________ 43793 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 53,744,877 01/01/1976 ________|_______|_____________________ 43794 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 30,245,857 01/01/1976 ________|_______|_____________________ 43795 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 32,866,705 01/01/1976 ________|_______|_____________________ 43796 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 26,267,114 01/01/1976 ________|_______|_____________________ 43797 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 15,907,929 01/01/1977 ________|_______|_____________________ 43798 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 43,715,465 01/01/1977 ________|_______|_____________________ 43799 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 58,266,823 01/01/1977 ________|_______|_____________________

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:04 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 49 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43800 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 40,322,502 01/01/1977 ________|_______|_____________________ 43801 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 66,642,982 01/01/1977 ________|_______|_____________________ 43802 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 27,987,676 01/01/1977 ________|_______|_____________________ 43803 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 7,261,687 01/01/1978 ________|_______|_____________________ 43804 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 36,381,228 01/01/1978 ________|_______|_____________________ 43805 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 31,487,796 01/01/1978 ________|_______|_____________________ 43806 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 16,685,576 01/01/1978 ________|_______|_____________________ 43807 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 14,652,705 01/01/1979 ________|_______|_____________________ 43808 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 47,252,523 01/01/1979 ________|_______|_____________________ 43809 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 22,354,464 01/01/1979 ________|_______|_____________________ 43810 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 34,678,094 01/01/1979 ________|_______|_____________________ 43811 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 20,873,840 01/01/1980 ________|_______|_____________________ 43812 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 54,622,015 01/01/1980 ________|_______|_____________________ 43813 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 14,174,685 01/01/1980 ________|_______|_____________________ 43814 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 20,527,052 01/01/1980 ________|_______|_____________________ 43815 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 104,923,856 01/01/1980 ________|_______|____________________ 43816 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 32,452,122 01/01/1980 ________|_______|_____________________ 43817 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 18,917,943 01/01/1980 ________|_______|_____________________ 43818 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 13,085,027 01/01/1980 ________|_______|_____________________ 43819 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 23,770,464 01/01/1980 ________|_______|_____________________ 43820 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 34,226,006 01/01/1980 ________|_______|_____________________ 43821 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 34,901,567 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 43822 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 49,330,961 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 43823 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 37,867,301 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 43824 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 9,095,827 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 43825 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 36,610,627 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 43826 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 99,483,457 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 43827 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 29,657,475 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 43828 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 26,847,183 01/01/1982 ________|_______|_____________________

43829 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 12,773,917 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 43830 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 24,229,776 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 43831 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 3,701,463 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 43832 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 69,899,409 01/01/1984 ________|_______|_____________________ 43833 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 13,269,419 01/01/1986 ________|_______|_____________________ 43834 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 27,885,906 01/01/1986 ________|_______|_____________________ 43835 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 23,637,313 01/01/1986 ________|_______|_____________________ 43836 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 21,162,442 01/01/1987 ________|_______|_____________________ 43837 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 140,842 01/01/1987 ________|_______|______________________ 43838 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 23,431,656 01/01/1987 ________|_______|_____________________ 43839 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 20,786,706 01/01/1987 ________|_______|_____________________ 43840 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 5,259,710 01/01/1988 ________|_______|_____________________ 43841 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 4,406,071 01/01/1988 ________|_______|_____________________ 43842 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 8,976,214 01/01/1988 ________|_______|_____________________ 43843 racorduri canal racorduri canal 1.8.7 5,059,871 01/01/1988 ________|_______|_____________________ 43844 racorduri canal bl.C.Sagului racorduri canal bl.C.Sagulu 1.8.7 195,292,314 01/01/1970 ________|_______|_____________ 43845 racorduri canal C.Sagului racorduri canal C.Sagului 1.8.7 109,761,329 01/01/1970 ________|_______|______________ 43846 racorduri canal C.Sagului racorduri canal C.Sagului 1.8.7 136,959,028 01/01/1971 ________|_______|______________ 43847 racorduri canal d 200 C.Sagu racorduri canal d 200 C.Sag 1.8.7 9,836,157 01/01/1971 ________|_______|____________ 43848 racorduri canal ian.1972 racorduri canal ian.1972 1.8.7 11,988,020 01/01/1972 ________|_______|_______________ 43849 racorduri canal ian.1973 racorduri canal ian.1973 1.8.7 42,533,261 01/01/1973 ________|_______|_______________ 43850 racorduri canal zona Baader racorduri canal zona Baader 1.8.7 18,572,785 01/01/1972 ________|_______|___________ 43851 racorduri L.Salajan racorduri L.Salajan 1.8.7 85,527,383 01/01/1974 ________|_______|__________________ 43852 record scurgere 23 AUGUST record scurgere 23 AUGUST 1.8.7 288,453,210 01/01/1972 ________|_______|________ 42697 refacere brans. C. SAGULUI refacere brans. C. SAGULUI 1.8.6 14,633,322 01/01/1974 ________|_______|__________ 42698 refacere brans. C. SAGULUI refacere brans. C. SAGULUI 1.8.6 4,627,779 01/01/1974 ________|_______|__________ 43853 ret can PLAVAT II ret can PLAVAT II 1.8.7 565,567,616 01/01/1985 ________|_______|_________________ 42699 ret.apa casa oaspeti VICTORI ret.apa casa oaspeti VICTOR 1.8.6 4,490,807 01/01/1969 ________|_______|__________ 43854 reta can Z. NEGOI reta can Z. NEGOI 1.8.7 1,684,874,679 01/01/1979 ________|_______|________________ 43855 reta canal reta canal 1.8.7 438,789,227 01/01/1981 ________|_______|_______________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:05 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 50 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43856 reta canal CIRCUMVALATIUNII reta canal CIRCUMVALATIUNII 1.8.7 33,434,137 01/01/1973 ________|_______|______ 43857 rete can Z. BUCOVINA rete can Z. BUCOVINA 1.8.7 1,138,267,857 01/01/1988 ________|_______|____________ 42700 retea ap SPITAL CLINIC retea ap SPITAL CLINIC 1.8.6 15,131,454 01/01/1974 ________|_______|____________ 42701 retea apa retea apa 1.8.6 1,433,911,924 01/01/1969 ________|_______|______________________ 42702 retea apa BUCURESTI 1-3 retea apa BUCURESTI 1-3 1.8.6 25,910,806 01/01/1979 ________|_______|_________ 42703 retea apa C.SAGULUI bl 22 retea apa C.SAGULUI bl 22 1.8.6 21,763,101 01/01/1977 ________|_______|__________ 42704 retea apa d80 retea apa d80 1.8.6 583,752,246 01/01/1969 ________|_______|____________________ 42705 retea apa DIMBOVITA retea apa DIMBOVITA 1.8.6 300,025,431 01/01/1979 ________|_______|____________ 42706 retea apa 1 DECEMBRIE retea apa 1 DECEMBRIE 1.8.6 34,011,639 01/01/1969 ________|_______|__________ 42707 retea apa 1 DECEMBRIE bl 45 retea apa 1 DECEMBRIE bl 4 1.8.6 31,106,314 01/01/1977 ________|_______|________ 42708 RETEA APA 125 ALEEA GHIRODEI RETEA APA 125 ALEEA GHIRODE 1.8.6 73,959,296 01/01/1992 ________|______ 42709 retea apa 1MAI-30 DECEMBRIE retea apa 1MAI-30 DECEMBRIE 1.8.6 177,245,664 01/01/1979 ________|_______|____ 42710 retea apa 30 DECEMBRIE retea apa 30 DECEMBRIE 1.8.6 273,064,543 01/01/1979 ________|_______|________ 42711 retea apa 30 DECEMBRIE-OPERE retea apa 30 DECEMBRIE-OPER 1.8.6 204,924,137 01/01/1973 ________|_______|_ 42712 retea apa A. IPATESCU retea apa A. IPATESCU 1.8.6 123,497,265 01/01/1976 ________|_______|___________ 42713 retea apa ABATOR PASARI retea apa ABATOR PASARI 1.8.6 1,691,194,717 01/01/1975 ________|_______|______ 42714 retea apa ABRUD retea apa ABRUD 1.8.6 26,206,821 01/01/1984 ________|_______|________________ 42715 retea apa alim apa TMS retea apa alim apa TMS 1.8.6 2,632,484,747 01/01/1983 ________|_______|____________ 42716 retea apa alim cu apa TMS retea apa alim cu apa TMS 1.8.6 4,355,092,724 01/01/1983 ________|_______|__________ 42717 retea apa ANA IPATESCU retea apa ANA IPATESCU 1.8.6 675,047,944 01/01/1979 ________|_______|________ 42718 retea apa ARADULUI EST retea apa ARADULUI EST 1.8.6 271,279,347 01/01/1981 ________|_______|_________ 42719 retea apa ARADULUI EST retea apa ARADULUI EST 1.8.6 31,533,354 01/01/1984 ________|_______|_________ 42720 retea apa ARADULUI VEST I retea apa ARADULUI VEST I 1.8.6 737,127,539 01/01/1989 ________|_______|_______ 42721 retea apa ARADULUI VEST I retea apa ARADULUI VEST I 1.8.6 835,979,904 01/01/1989 ________|_______|_______ 42722 retea apa ARADULUI VEST II retea apa ARADULUI VEST II 1.8.6 286,155,759 01/01/1989 ________|_______|_______ 42723 retea apa ARCIDAVA retea apa ARCIDAVA 1.8.6 55,793,330 01/01/1973 ________|_______|_____________ 42724 retea apa ARDEALULUI retea apa ARDEALULUI 1.8.6 35,527,220 01/01/1969 ________|_______|___________ 42725 retea apa AZUR retea apa AZUR 1.8.6 1,887,814,702 01/01/1969 ________|_______|_________________ 42726 retea apa BASTILIA retea apa BASTILIA 1.8.6 32,360,890 01/01/1969 ________|_______|________________ 42727 retea apa bl 15/3 retea apa bl 15/3 1.8.6 13,446,424 01/01/1970 ________|_______|____________________ 42728 retea apa bl 39 retea apa bl 39 1.8.6 10,081,472 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 42729 retea apa bl 40 retea apa bl 40 1.8.6 8,067,921 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 42730 retea apa bl B6 retea apa bl B6 1.8.6 4,899,736 01/01/1970 ________|_______|_____________________ 42731 retea apa bl F11 retea apa bl F11 1.8.6 5,955,221 01/01/1970 ________|_______|____________________ 42732 retea apa BLOC NOVAC retea apa BLOC NOVAC 1.8.6 12,149,164 01/01/1970 ________|_______|__________

42733 retea apa BOGDANESTILOR retea apa BOGDANESTILOR 1.8.6 616,000,764 01/01/1974 ________|_______|_____ 42734 retea apa BOGDANESTILOR retea apa BOGDANESTILOR 1.8.6 238,785,596 01/01/1974 ________|_______|_____ 42735 retea apa BRASOV retea apa BRASOV 1.8.6 74,699,771 01/01/1974 ________|_______|______________ 42736 retea apa BRINCOVEANU retea apa BRINCOVEANU 1.8.6 318,387,913 01/01/1973 ________|_______|_______ 42737 retea apa BUJORILOR retea apa BUJORILOR 1.8.6 330,929,970 01/01/1973 ________|_______|___________ 42738 retea apa BUZIASULUI retea apa BUZIASULUI 1.8.6 1,431,814,290 01/01/1979 ________|_______|___________ 42739 retea apa C. ARADULUI retea apa C. ARADULUI 1.8.6 189,717,650 01/01/1973 ________|_______|___________ 42740 retea apa C. SAGULUI VEST retea apa C. SAGULUI VEST 1.8.6 491,886,196 01/01/1974 ________|_______|_______ 42741 retea apa C.ARADULUI retea apa C.ARADULUI 1.8.6 596,573,621 01/01/1973 ________|_______|___________ 42742 retea apa C.ARADULUI retea apa C.ARADULUI 1.8.6 82,004,358 01/01/1973 ________|_______|____________ 42743 retea apa C.ARADULUI retea apa C.ARADULUI 1.8.6 37,578,555 01/01/1974 ________|_______|____________ 42744 retea apa C.GIROCULUI retea apa C.GIROCULUI 1.8.6 16,097,238 01/01/1974 ________|_______|___________ 42745 retea apa C.GIROCULUI retea apa C.GIROCULUI 1.8.6 174,810,954 01/01/1979 ________|_______|__________ 42746 retea apa C.LIPOVEI retea apa C.LIPOVEI 1.8.6 54,697,602 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42747 retea apa C.SAGULUI retea apa C.SAGULUI 1.8.6 576,794,542 01/01/1970 ________|_______|____________ 42748 retea apa CAMIN DERMATINA retea apa CAMIN DERMATINA 1.8.6 143,516,944 01/01/1976 ________|_______|____ 42749 retea apa camine studentesti retea apa camine studentest 1.8.6 678,186,001 01/01/1975 ________|_______|___________ 42750 retea apa cana Z. LUNEI retea apa cana Z. LUNEI 1.8.6 349,492,613 01/01/1990 ________|_______|____________ 42751 retea apa canal Z. LUNEI retea apa canal Z. LUNEI 1.8.6 490,374,847 01/01/1989 ________|_______|____________ 42752 retea apa CIRCUMV. retea apa CIRCUMV. 1.8.6 226,481,973 01/01/1979 ________|_______|_____________ 42753 retea apa CIRCUMV. retea apa CIRCUMV. 1.8.6 264,325,087 01/01/1983 ________|_______|_____________ 42754 retea apa CIRCUMV. retea apa CIRCUMV. 1.8.6 61,242,016 01/01/1984 ________|_______|______________ 42755 retea apa CIRCUMV. III retea apa CIRCUMV. III 1.8.6 78,733,952 01/01/1973 ________|_______|______________ 42756 retea apa CIRCUMV.II retea apa CIRCUMV.II 1.8.6 3,795,000 01/01/1971 ________|_______|______________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:05 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 51 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42757 retea apa CIRCUMV.III retea apa CIRCUMV.III 1.8.6 88,428,699 01/01/1973 ________|_______|______________ 42758 retea apa CIRCUMV.IV retea apa CIRCUMV.IV 1.8.6 95,726,342 01/01/1974 ________|_______|____________ 42759 retea apa CIRCUMV.IV retea apa CIRCUMV.IV 1.8.6 116,163,405 01/01/1974 ________|_______|____________ 42760 retea apa CIRCUMV.IV retea apa CIRCUMV.IV 1.8.6 83,608,126 01/01/1974 ________|_______|____________ 42761 retea apa CIRCUMV.IV retea apa CIRCUMV.IV 1.8.6 85,012,137 01/01/1979 ________|_______|____________

42762 retea apa CIRCUMV.IV retea apa CIRCUMV.IV 1.8.6 167,349,997 01/01/1979 ________|_______|____________ 42763 retea apa CIRCUMV.MENDELEEV retea apa CIRCUMV.MENDELEEV 1.8.6 114,917,538 01/01/1969 ________|_______ 42764 retea apa CL. ARADULUI retea apa CL. ARADULUI 1.8.6 198,683,413 01/01/1973 ________|_______|__________ 42765 retea apa cl.BUZIASULUI retea apa cl.BUZIASULUI 1.8.6 151,135,460 01/01/1973 ________|_______|___________ 42766 retea apa d 100 CIRCUMV II retea apa d 100 CIRCUMV II 1.8.6 14,062,098 01/01/1971 ________|_______|__________ 42767 retea apa d 500 SAGULUI retea apa d 500 SAGULUI 1.8.6 426,622,510 01/01/1991 ________|_______|__________ 42768 retea apa D 600 LALESCU retea apa D 600 LALESCU 1.8.6 297,805,899 01/01/1991 ________|_______|_________ 42769 RETEA APA D.400 VERSULUI NAT RETEA APA D.400 VERSULUI NA 1.8.6 226,518,520 01/01/1992 ________|_______ 42770 retea apa d80 retea apa d80 1.8.6 188,801,482 01/01/1969 ________|_______|____________________ 42771 retea apa DETUNATA retea apa DETUNATA 1.8.6 65,274,747 01/01/1969 ________|_______|____________ 42772 retea apa DIANA retea apa DIANA 1.8.6 209,789,171 01/01/1974 ________|_______|_________________ 42773 retea apa DIMBOVITA retea apa DIMBOVITA 1.8.6 56,410,102 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42774 retea apa DIMBOVITA retea apa DIMBOVITA 1.8.6 39,533,497 01/01/1973 ________|_______|_____________ 42775 retea apa distrib. uzina 1 retea apa distrib. uzina 1 1.8.6 1,551,735,643 01/01/1989 ________|_______|_______________ 42776 retea apa DRUBETA retea apa DRUBETA 1.8.6 70,256,113 01/01/1969 ________|_______|_____________ 42777 retea apa E. ZOLA retea apa E. ZOLA 1.8.6 517,587,003 01/01/1973 ________|_______|________________ 42778 retea apa E.ZOLA retea apa E.ZOLA 1.8.6 199,056,764 01/01/1974 ________|_______|________________ 42779 retea apa ELECTROMETAL retea apa ELECTROMETAL 1.8.6 206,451,311 01/01/1976 ________|_______|______ 42780 retea apa ELECTROTIMIS retea apa ELECTROTIMIS 1.8.6 443,536,194 01/01/1974 ________|_______|________ 42781 retea apa ET III TIMISOARA retea apa ET III TIMISOARA 1.8.6 219,080,855 01/01/1976 ________|_______|_________ 42782 retea apa et.III C. ARADULUI retea apa et.III C. ARADULU 1.8.6 488,765,849 01/01/1972 ________|_______|__________ 42783 retea apa ETERNITATII retea apa ETERNITATII 1.8.6 795,914,298 01/01/1974 ________|_______|____________ 42784 retea apa FABRICA DE MATRITE retea apa FABRICA DE MATRIT 1.8.6 143,174,669 01/01/1972 ________|_______|___ 42785 retea apa GALILEI retea apa GALILEI 1.8.6 20,399,135 01/01/1969 ________|_______|_________________ 42786 retea apa GIROCULUI retea apa GIROCULUI 1.8.6 7,601,665 01/01/1974 ________|_______|_____________ 42787 retea apa GIROCULUI retea apa GIROCULUI 1.8.6 312,624,026 01/01/1975 ________|_______|____________ 42788 retea apa GIROCULUI I retea apa GIROCULUI I 1.8.6 29,644,253 01/01/1974 ________|_______|____________ 42789 retea apa GIROCULUI II retea apa GIROCULUI II 1.8.6 32,357,990 01/01/1974 ________|_______|____________ 42790 retea apa GIROCULUI II retea apa GIROCULUI II 1.8.6 1,159,787,360 01/01/1979 ________|_______|___________ 42791 retea apa GIROCULUI IIIA retea apa GIROCULUI IIIA 1.8.6 173,092,176 01/01/1979 ________|_______|__________ 42792 retea apa GIROCULUI IIIB retea apa GIROCULUI IIIB 1.8.6 380,950,498 01/01/1979 ________|_______|__________ 42793 retea apa GIROCULUI-NATURII retea apa GIROCULUI-NATURII 1.8.6 715,164,032 01/01/1979 ________|_______|____ 42794 retea apa GIROCULUI-Z.SPITAL retea apa GIROCULUI-Z.SPITA 1.8.6 37,676,650 01/01/1979 ________|_______|_____ 42795 retea apa GLINKA retea apa GLINKA 1.8.6 40,520,016 01/01/1969 ________|_______|________________ 42796 retea apa GOLESCU retea apa GOLESCU 1.8.6 60,617,317 01/01/1972 ________|_______|_____________ 42797 retea apa gr.social studente retea apa gr.social student 1.8.6 22,207,881 01/01/1969 ________|_______|______________

42798 retea apa HOTEL CONTINENTAL retea apa HOTEL CONTINENTAL 1.8.6 147,375,461 01/01/1971 ________|_______|_ 42799 retea apa I.I. DE LA BRAD retea apa I.I. DE LA BRAD 1.8.6 127,860,084 01/01/1988 ________|_______|___________ 42800 retea apa I.I. DE LA BRAD retea apa I.I. DE LA BRAD 1.8.6 121,447,263 01/01/1989 ________|_______|___________ 42801 retea apa I.I.DE LA BRAD retea apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 240,204,071 01/01/1984 ________|_______|___________ 42802 retea apa I.I.DE LA BRAD retea apa I.I.DE LA BRAD 1.8.6 2,819,557,499 01/01/1985 ________|_______|___________ 42803 retea apa IND LINII retea apa IND LINII 1.8.6 65,581,462 01/01/1989 ________|_______|__________________ 42804 retea apa IZLAZ retea apa IZLAZ 1.8.6 100,714,205 01/01/1974 ________|_______|__________________ 42805 retea apa LIEGE retea apa LIEGE 1.8.6 147,298,686 01/01/1975 ________|_______|_________________ 42806 retea apa LIPOVEI retea apa LIPOVEI 1.8.6 399,307,637 01/01/1979 ________|_______|________________ 42807 retea apa locuinte spital retea apa locuinte spital 1.8.6 25,079,703 01/01/1973 ________|_______|_________________ 42808 retea apa lucr. ext. retea apa lucr. ext. 1.8.6 31,673,593 01/01/1991 ________|_______|____________________ 42809 retea apa MACILOR retea apa MACILOR 1.8.6 59,140,241 01/01/1973 ________|_______|______________ 42810 retea apa MANGALIA retea apa MANGALIA 1.8.6 287,425,214 01/01/1979 ________|_______|____________ 42811 RETEA APA MARASESTI GRIGORES RETEA APA MARASESTI GRIGORE 1.8.6 96,185,591 01/01/1992 ________|___ 42812 retea apa MARASTI retea apa MARASTI 1.8.6 40,790,974 01/01/1979 ________|_______|______________ 42813 retea apa MATEI BASARAB retea apa MATEI BASARAB 1.8.6 72,973,660 01/01/1984 ________|_______|_______ 42814 retea apa MIRCEA CEL BATRIN retea apa MIRCEA CEL BATRIN 1.8.6 714,018,120 01/01/1988 ________|_______|____ 42815 retea apa MURES retea apa MURES 1.8.6 52,548,937 01/01/1973 ________|_______|_______________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:05 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 52 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42816 retea apa ODOBESCU retea apa ODOBESCU 1.8.6 10,918,826 01/01/1969 ________|_______|___________ 42817 retea apa ODOBESCU-PORUMBESC retea apa ODOBESCU-PORUMBES 1.8.6 165,434,586 01/01/1991 ________|____ 42827 retea apa p-ta 1 DECEMBRIE retea apa p-ta 1 DECEMBRIE 1.8.6 15,356,908 01/01/1974 ________|_______|________ 42828 retea apa P-TA 1 DECEMBRIE retea apa P-TA 1 DECEMBRIE 1.8.6 195,244,437 01/01/1974 ________|_______|_____ 42829 retea apa P-TA 700 retea apa P-TA 700 1.8.6 9,302,385 01/01/1974 ________|_______|_________________ 42830 retea apa P-TA BALCESCU retea apa P-TA BALCESCU 1.8.6 9,918,716 01/01/1977 ________|_______|________ 42818 retea apa PENETRATIEI retea apa PENETRATIEI 1.8.6 1,107,308,947 01/01/1979 ________|_______|__________ 42819 retea apa PIRVAN retea apa PIRVAN 1.8.6 5,045,064 01/01/1973 ________|_______|________________ 42820 retea apa PIRVAN retea apa PIRVAN 1.8.6 31,279,167 01/01/1984 ________|_______|________________ 42821 retea apa PIRVAN retea apa PIRVAN 1.8.6 20,118,468 01/01/1984 ________|_______|________________ 42822 retea apa PIRVAN I-II retea apa PIRVAN I-II 1.8.6 450,690,915 01/01/1979 ________|_______|_______________

42823 retea apa PIRVAN I-II retea apa PIRVAN I-II 1.8.6 498,943,008 01/01/1979 ________|_______|_______________ 42824 retea apa PLAVAT II retea apa PLAVAT II 1.8.6 532,790,459 01/01/1982 ________|_______|_______________ 42825 retea apa PLAVAT II retea apa PLAVAT II 1.8.6 1,315,914,215 01/01/1985 ________|_______|_______________ 42826 retea apa pod PIRVAN retea apa pod PIRVAN 1.8.6 6,587,107 01/01/1973 ________|_______|_____________ 42831 retea apa RESITA-BUDAI DELEA retea apa RESITA-BUDAI DELE 1.8.6 293,423,678 01/01/1988 ________|_______|____ 42832 retea apa RESITA-BUDAI DELEA retea apa RESITA-BUDAI DELE 1.8.6 595,944,030 01/01/1988 ________|_______|____ 42833 retea apa sp. clinic ARIES retea apa sp. clinic ARIES 1.8.6 58,352,633 01/01/1974 ________|_______|______________ 42834 retea apa SPITAL CLINIC retea apa SPITAL CLINIC 1.8.6 156,457,639 01/01/1973 ________|_______|___________ 42835 retea apa STEAUA retea apa STEAUA 1.8.6 20,199,233 01/01/1969 ________|_______|_______________ 42836 retea apa STEAUA retea apa STEAUA 1.8.6 484,991,174 01/01/1989 ________|_______|______________ 42837 retea apa TEHNOMETAL retea apa TEHNOMETAL 1.8.6 631,914,601 01/01/1972 ________|_______|________ 42838 retea apa TIMISOARA SUD IV retea apa TIMISOARA SUD IV 1.8.6 535,228,180 01/01/1988 ________|_______|______ 42839 retea apa TORAC retea apa TORAC 1.8.6 58,717,090 01/01/1969 ________|_______|________________ 42840 retea apa TORONTAL-LIPOVEI retea apa TORONTAL-LIPOVEI 1.8.6 304,760,303 01/01/1984 ________|_______|____ 42841 retea apa TORONTALULUI retea apa TORONTALULUI 1.8.6 1,460,877,594 01/01/1975 ________|_______|_______ 42842 retea apa uzina 2 etapa 4 retea apa uzina 2 etapa 4 1.8.6 1,515,127,730 01/01/1975 ________|_______|_____________ 42843 retea apa VACARESCU retea apa VACARESCU 1.8.6 225,693,488 01/01/1975 ________|_______|_________ 42844 retea apa VACARESCU retea apa VACARESCU 1.8.6 218,240,529 01/01/1975 ________|_______|_________ 42845 retea apa VULTURILOR retea apa VULTURILOR 1.8.6 22,176,081 01/01/1969 ________|_______|___________ 42846 retea apa Z. DUNAREA retea apa Z. DUNAREA 1.8.6 84,298,522 01/01/1979 ________|_______|____________ 42847 retea apa Z. KOGALNICEANU retea apa Z. KOGALNICEANU 1.8.6 207,993,310 01/01/1988 ________|_______|_____ 42848 retea apa Z. NEGOI retea apa Z. NEGOI 1.8.6 837,092,890 01/01/1979 ________|_______|_______________ 42849 retea apa Z. ODOBESCU retea apa Z. ODOBESCU 1.8.6 615,329,679 01/01/1991 ________|_______|_________ 42850 retea apa Z. SPORTURILOR retea apa Z. SPORTURILOR 1.8.6 10,150,295 01/01/1972 ________|_______|_______ 42851 retea apa Z. SPORTURILOR retea apa Z. SPORTURILOR 1.8.6 16,841,135 01/01/1972 ________|_______|_______ 42852 retea apa Z. SPORTURILOR retea apa Z. SPORTURILOR 1.8.6 405,475,696 01/01/1972 ________|_______|_______ 42853 retea apa Z.DIMBOVITA IIB retea apa Z.DIMBOVITA IIB 1.8.6 286,123,892 01/01/1982 ________|_______|_________ 42854 retea apa Z.DUNAREA II retea apa Z.DUNAREA II 1.8.6 198,251,303 01/01/1979 ________|_______|___________ 42855 retea apa Z.SPITAL retea apa Z.SPITAL 1.8.6 21,731,531 01/01/1984 ________|_______|________________ 42856 retea apa Z.STADION 1MAI retea apa Z.STADION 1MAI 1.8.6 265,798,246 01/01/1976 ________|_______|________ 42857 retea apa zona locuinte spit retea apa zona locuinte spi 1.8.6 87,828,059 01/01/1973 ________|_______|______________ 43858 retea ca. TMS SUD IIIB retea ca. TMS SUD IIIB 1.8.7 2,300,033,933 01/01/1983 ________|_______|_____________ 43859 retea can ABRUD retea can ABRUD 1.8.7 24,545,822 01/01/1984 ________|_______|________________ 43860 retea can ARADULUI EST retea can ARADULUI EST 1.8.7 250,606,895 01/01/1981 ________|_______|_________ 43861 retea can ARADULUI EST retea can ARADULUI EST 1.8.7 1,339,892,732 01/01/1983 ________|_______|________ 43862 retea can ARADULUI EST retea can ARADULUI EST 1.8.7 34,071,112 01/01/1984 ________|_______|_________

43863 retea can ARADULUI VEST retea can ARADULUI VEST 1.8.7 663,813,513 01/01/1984 ________|_______|_______ 43864 retea can ARADULUI VEST I retea can ARADULUI VEST I 1.8.7 920,509,095 01/01/1984 ________|_______|_______ 43865 retea can ARDEALULUI retea can ARDEALULUI 1.8.7 2,706,116,654 01/01/1982 ________|_______|__________ 43866 retea can BANATUL retea can BANATUL 1.8.7 122,826,117 01/01/1983 ________|_______|_____________ 43867 retea can BARNUTIU-DOROBANTI retea can BARNUTIU-DOROBANT 1.8.7 507,890,688 01/01/1987 ________|_______ 43868 retea can BUCURESTI 1-3 retea can BUCURESTI 1-3 1.8.7 42,112,778 01/01/1979 ________|_______|__________ 43869 retea can BUZIASULUI retea can BUZIASULUI 1.8.7 231,709,993 01/01/1982 ________|_______|____________ 43870 retea can C. ARADULUI VEST retea can C. ARADULUI VEST 1.8.7 667,973,792 01/01/1982 ________|_______|______ 43871 retea can C. ARADULUI VEST retea can C. ARADULUI VEST 1.8.7 320,219,125 01/01/1982 ________|_______|______ 43872 retea can C. BUZIASULUI retea can C. BUZIASULUI 1.8.7 372,178,580 01/01/1979 ________|_______|__________ 43873 retea can C. BUZIASULUI retea can C. BUZIASULUI 1.8.7 257,222,041 01/01/1979 ________|_______|__________ 43874 retea can C. GIROCULUI retea can C. GIROCULUI 1.8.7 75,377,250 01/01/1979 ________|_______|___________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:05 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 53 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43875 retea can C. GIROCULUI II retea can C. GIROCULUI II 1.8.7 709,201,903 01/01/1979 ________|_______|__________ 43876 retea can C. LIPOVEI II retea can C. LIPOVEI II 1.8.7 1,370,495,257 01/01/1979 ________|_______|______________ 43877 retea can C. LIPOVEI V retea can C. LIPOVEI V 1.8.7 73,637,287 01/01/1984 ________|_______|______________ 43878 retea can C.ARADULUI EST retea can C.ARADULUI EST 1.8.7 510,350,833 01/01/1982 ________|_______|_______ 43879 retea can C.GIROCULUI-Z.SPIT retea can C.GIROCULUI-Z.SPI 1.8.7 51,596,897 01/01/1979 ________|_______|______ 43880 retea can C.SAGULUI retea can C.SAGULUI 1.8.7 61,347,686 01/01/1985 ________|_______|_____________ 43881 retea can CIRCUMV IV retea can CIRCUMV IV 1.8.7 46,719,714 01/01/1979 ________|_______|____________ 43882 retea can CIRCUMV. retea can CIRCUMV. 1.8.7 77,670,090 01/01/1979 ________|_______|______________ 43883 retea can CIRCUMV. 85 retea can CIRCUMV. 85 1.8.7 163,529,759 01/01/1984 ________|_______|___________ 43884 retea can CIRCUMV. IV retea can CIRCUMV. IV 1.8.7 315,069,201 01/01/1985 ________|_______|____________ 43885 retea can CIRCUMV.IV retea can CIRCUMV.IV 1.8.7 451,748,679 01/01/1979 ________|_______|____________ 43886 retea can CIRCUMV.IV retea can CIRCUMV.IV 1.8.7 90,752,001 01/01/1979 ________|_______|____________ 43887 retea can CIRCUMVALATIUNII A retea can CIRCUMVALATIUNII 1.8.7 85,410,724 01/01/1984 ________|_______|_____ 43888 retea can DIMBOVITA I retea can DIMBOVITA I 1.8.7 945,955,122 01/01/1977 ________|_______|____________ 43889 retea can DIMBOVITA II C retea can DIMBOVITA II C 1.8.7 1,610,581,626 01/01/1982 ________|_______|__________ 43890 retea can DIMBOVITA IIA retea can DIMBOVITA IIA 1.8.7 495,800,565 01/01/1982 ________|_______|___________ 43891 retea can DIMBOVITA IIB retea can DIMBOVITA IIB 1.8.7 619,517,177 01/01/1982 ________|_______|___________

43892 retea can DIMBOVITA III retea can DIMBOVITA III 1.8.7 2,485,892,238 01/01/1982 ________|_______|____________ 43893 retea can DOROBANTILOR retea can DOROBANTILOR 1.8.7 288,015,821 01/01/1982 ________|_______|______ 43894 retea can DROBETA-MURES retea can DROBETA-MURES 1.8.7 121,674,644 01/01/1987 ________|_______|____ 43895 retea can DUNAREA-MASLINULUI retea can DUNAREA-MASLINULU 1.8.7 70,732,989 01/01/1976 ________|_______|_ 43896 retea can E. MURGU retea can E. MURGU 1.8.7 44,624,866 01/01/1982 ________|_______|______________ 43897 retea can GAROFITA-TURDA retea can GAROFITA-TURDA 1.8.7 144,738,473 01/01/1982 ________|_______|_____ 43898 retea can GHE. LAZAR retea can GHE. LAZAR 1.8.7 259,938,210 01/01/1980 ________|_______|____________ 43899 retea can GIROCULUI retea can GIROCULUI 1.8.7 26,228,150 01/01/1984 ________|_______|_____________ 43900 retea can I.I. DE LA BRAD retea can I.I. DE LA BRAD 1.8.7 667,008,125 01/01/1984 ________|_______|____________ 43901 retea can I.I. DE LA BRAD retea can I.I. DE LA BRAD 1.8.7 81,171,940 01/01/1984 ________|_______|____________ 43902 retea can I.I. DE LA BRAD retea can I.I. DE LA BRAD 1.8.7 439,691,585 01/01/1984 ________|_______|____________ 43903 retea can I.I. DE LA BRAD retea can I.I. DE LA BRAD 1.8.7 114,691,580 01/01/1985 ________|_______|____________ 43904 retea can I.I.DE LA BRAD retea can I.I.DE LA BRAD 1.8.7 418,527,152 01/01/1985 ________|_______|____________ 43905 retea can I.I.DE LA BRAD retea can I.I.DE LA BRAD 1.8.7 338,285,284 01/01/1986 ________|_______|____________ 43906 retea can I.I.DE LA BRAD retea can I.I.DE LA BRAD 1.8.7 745,539,816 01/01/1986 ________|_______|____________ 43907 retea can I.I.DE LA BRAD retea can I.I.DE LA BRAD 1.8.7 481,658,242 01/01/1988 ________|_______|____________ 43908 retea can I.I.DE LA BRAD retea can I.I.DE LA BRAD 1.8.7 458,475,611 01/01/1988 ________|_______|____________ 43909 retea can I.I.DE LA BRAD retea can I.I.DE LA BRAD 1.8.7 745,296,501 01/01/1988 ________|_______|____________ 43910 retea can INTR. FORTARETEI retea can INTR. FORTARETEI 1.8.7 8,543,779 01/01/1982 ________|_______|_______ 43911 retea can LIPOVEI I retea can LIPOVEI I 1.8.7 918,984,246 01/01/1983 ________|_______|________________ 43912 retea can lucr.ext.ODOBESCU retea can lucr.ext.ODOBESCU 1.8.7 31,478,249 01/01/1991 ________|_______|_______ 43913 retea can MACEDONSKI retea can MACEDONSKI 1.8.7 2,249,753,034 01/01/1983 ________|_______|________ 43914 retea can MARASTI retea can MARASTI 1.8.7 203,228,021 01/01/1979 ________|_______|______________ 43915 retea can MATEI BASARAB retea can MATEI BASARAB 1.8.7 2,387,408,891 01/01/1982 ________|_______|_______ 43916 retea can MATEI BASARAB retea can MATEI BASARAB 1.8.7 877,046,096 01/01/1983 ________|_______|_______ 43917 retea can MATEI BASARAB retea can MATEI BASARAB 1.8.7 49,091,645 01/01/1984 ________|_______|________ 43918 retea can MATEI BASARAB retea can MATEI BASARAB 1.8.7 68,028,070 01/01/1984 ________|_______|________ 43919 retea can MATEI BASARAB retea can MATEI BASARAB 1.8.7 896,264,575 01/01/1985 ________|_______|_______ 43920 retea can MINOTAURULUI retea can MINOTAURULUI 1.8.7 68,536,533 01/01/1982 ________|_______|________ 43921 retea can MIRCEA CEL BATRIN retea can MIRCEA CEL BATRIN 1.8.7 1,876,017,438 01/01/1988 ________|_______|___ 43922 retea can MIRCEA CEL BATRIN retea can MIRCEA CEL BATRIN 1.8.7 74,317,189 01/01/1988 ________|_______|____ 43923 retea can NEGOI retea can NEGOI 1.8.7 9,966,777 01/01/1984 ________|_______|_________________ 43941 retea can p-ta BALCESCU retea can p-ta BALCESCU 1.8.7 135,946,362 01/01/1976 ________|_______|_________ 43924 retea can PENETRATIE retea can PENETRATIE 1.8.7 2,079,851,005 01/01/1979 ________|_______|__________ 43925 retea can PENETRATIEI retea can PENETRATIEI 1.8.7 27,328,265 01/01/1984 ________|_______|___________ 43926 retea can PIRVAN retea can PIRVAN 1.8.7 26,913,925 01/01/1984 ________|_______|________________

43927 retea can PIRVAN I-II retea can PIRVAN I-II 1.8.7 3,361,459,452 01/01/1979 ________|_______|_______________ 43928 retea can PIRVAN I-II retea can PIRVAN I-II 1.8.7 1,132,268,321 01/01/1979 ________|_______|_______________ 43929 retea can PLAVAT I retea can PLAVAT I 1.8.7 183,430,500 01/01/1983 ________|_______|_______________ 43930 retea can PLAVAT I retea can PLAVAT I 1.8.7 583,290,798 01/01/1984 ________|_______|_______________ 43931 retea can PLAVAT II retea can PLAVAT II 1.8.7 946,847,626 01/01/1985 ________|_______|_______________ 43932 retea can PLAVAT II retea can PLAVAT II 1.8.7 672,281,877 01/01/1985 ________|_______|_______________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:05 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 54 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43933 retea can PLAVAT II retea can PLAVAT II 1.8.7 367,536,273 01/01/1987 ________|_______|_______________ 43934 retea can PLAVAT II retea can PLAVAT II 1.8.7 1,012,796,682 01/01/1987 ________|_______|_______________ 43935 retea can PLAVAT II retea can PLAVAT II 1.8.7 211,422,851 01/01/1987 ________|_______|_______________ 43936 retea can PLAVAT II retea can PLAVAT II 1.8.7 427,099,339 01/01/1987 ________|_______|_______________ 43937 retea can PLAVAT III retea can PLAVAT III 1.8.7 736,455,004 01/01/1983 ________|_______|_______________ 43938 retea can PLEVNEI retea can PLEVNEI 1.8.7 42,348,950 01/01/1981 ________|_______|_______________ 43939 retea can POMPILIU STEFU retea can POMPILIU STEFU 1.8.7 9,405,920 01/01/1982 ________|_______|________ 43940 retea can POPA SAPCA retea can POPA SAPCA 1.8.7 22,462,152 01/01/1984 ________|_______|__________ 43942 retea can RANETTI retea can RANETTI 1.8.7 16,034,306 01/01/1982 ________|_______|_______________ 43943 retea can RESITA II retea can RESITA II 1.8.7 62,582,518 01/01/1985 ________|_______|_________________ 43944 retea can STADION-1 MAI retea can STADION-1 MAI 1.8.7 189,362,213 01/01/1976 ________|_______|_________ 43945 retea can TIMISOARA SUD retea can TIMISOARA SUD 1.8.7 767,380,206 01/01/1984 ________|_______|________ 43946 retea can TIMISOARA SUD retea can TIMISOARA SUD 1.8.7 105,869,539 01/01/1984 ________|_______|________ 43947 retea can TIMISOARA SUD IIIB retea can TIMISOARA SUD III 1.8.7 650,973,494 01/01/1984 ________|_______|_______ 43948 retea can TIMISOARA SUD IIIC retea can TIMISOARA SUD III 1.8.7 95,538,465 01/01/1984 ________|_______|_______ 43949 retea can TMS SUD ETAPA V retea can TMS SUD ETAPA V 1.8.7 4,087,682,550 01/01/1983 ________|_______|_____ 43950 retea can TORONTAL-LIPOVEI retea can TORONTAL-LIPOVEI 1.8.7 843,482,789 01/01/1983 ________|_______|____ 43951 retea can VENUS retea can VENUS 1.8.7 30,999,608 01/01/1983 ________|_______|________________ 43952 retea can Z DUNARII retea can Z DUNARII 1.8.7 409,818,347 01/01/1979 ________|_______|______________ 43953 retea can Z. BUCOVINA retea can Z. BUCOVINA 1.8.7 864,099,992 01/01/1988 ________|_______|___________ 43954 retea can Z. SPITAL retea can Z. SPITAL 1.8.7 41,439,261 01/01/1981 ________|_______|________________ 43955 retea can Z.DIMBOVITA I retea can Z.DIMBOVITA I 1.8.7 2,046,483,516 01/01/1980 ________|_______|___________ 43956 retea can Z.SPITAL II retea can Z.SPITAL II 1.8.7 181,982,706 01/01/1981 ________|_______|_______________

43957 retea can. retea can. 1.8.7 94,713,703 01/01/1980 ________|_______|________________________ 43958 retea can. com. TOMESTI retea can. com. TOMESTI 1.8.7 87,576,382 01/01/1980 ________|_______|___________ 43959 retea can. I.I.DE LA BRAD retea can. I.I.DE LA BRAD 1.8.7 35,842,050 01/01/1986 ________|_______|____________ 42858 retea can.C.BOGDANESTILOR retea can.C.BOGDANESTILOR 1.8.6 516,764,330 01/01/1973 ________|_______|___ 43960 retea canal retea canal 1.8.7 216,893,018 01/01/1969 ________|_______|______________________ 43961 retea canal retea canal 1.8.7 105,830,007 01/01/1981 ________|_______|______________________ 43962 retea canal retea canal 1.8.7 340,388,338 01/01/1982 ________|_______|______________________ 43963 retea canal retea canal 1.8.7 637,103,237 01/01/1985 ________|_______|______________________ 43964 retea canal "AZUR" retea canal "AZUR" 1.8.7 911,118,178 01/01/1969 ________|_______|________________ 43965 retea canal 1 DECEMBRIE retea canal 1 DECEMBRIE 1.8.7 24,872,191 01/01/1977 ________|_______|_________ 43966 retea canal 40/60 MURES retea canal 40/60 MURES 1.8.7 78,748,940 01/01/1971 ________|_______|___________ 43967 retea canal 6 MARTIE retea canal 6 MARTIE 1.8.7 266,184,420 01/01/1976 ________|_______|______________ 43968 retea canal A SPORTIVILOR retea canal A SPORTIVILOR 1.8.7 204,096,287 01/01/1974 ________|_______|________ 43969 retea canal A. IPATESCU retea canal A. IPATESCU 1.8.7 146,371,775 01/01/1977 ________|_______|___________ 43970 retea canal A. POPOVICI retea canal A. POPOVICI 1.8.7 64,497,659 01/01/1989 ________|_______|____________ 43971 retea canal ABATOR PASARI retea canal ABATOR PASARI 1.8.7 7,875,799,069 01/01/1976 ________|_______|______ 42859 retea canal bl. F11 retea canal bl. F11 1.8.6 18,111,267 01/01/1970 ________|_______|___________________ 43972 retea canal bloc I. BARAC retea canal bloc I. BARAC 1.8.7 75,591,527 01/01/1976 ________|_______|_____________ 43973 retea canal BOCSEI retea canal BOCSEI 1.8.7 650,391,941 01/01/1974 ________|_______|_______________ 43974 retea canal BUCOVINA II retea canal BUCOVINA II 1.8.7 527,198,787 01/01/1989 ________|_______|___________ 42860 retea canal BUJORILOR retea canal BUJORILOR 1.8.6 1,936,301,937 01/01/1973 ________|_______|__________ 43975 retea canal C BUZIASULUI retea canal C BUZIASULUI 1.8.7 193,328,040 01/01/1974 ________|_______|_________ 43976 retea canal C SAGULUI retea canal C SAGULUI 1.8.7 25,516,750 01/01/1974 ________|_______|____________ 43977 retea canal C. ARADULUI retea canal C. ARADULUI 1.8.7 13,656,792 01/01/1973 ________|_______|___________ 43978 retea canal C. ARADULUI retea canal C. ARADULUI 1.8.7 17,725,362 01/01/1973 ________|_______|___________ 43979 retea canal C. ARADULUI retea canal C. ARADULUI 1.8.7 114,770,473 01/01/1973 ________|_______|__________ 43980 retea canal C. ARADULUI retea canal C. ARADULUI 1.8.7 193,267,973 01/01/1974 ________|_______|__________ 42861 retea canal C. GIROCULUI retea canal C. GIROCULUI 1.8.6 39,915,673 01/01/1974 ________|_______|__________ 43981 retea canal C. GIROCULUI retea canal C. GIROCULUI 1.8.7 36,071,603 01/01/1973 ________|_______|__________ 43982 retea canal C. GIROCULUI retea canal C. GIROCULUI 1.8.7 31,799,295 01/01/1979 ________|_______|__________ 43983 retea canal C. GIROCULUI II retea canal C. GIROCULUI II 1.8.7 1,666,228,015 01/01/1979 ________|_______|_________ 43984 retea canal C. GIROCULUI III retea canal C. GIROCULUI II 1.8.7 193,110,656 01/01/1979 ________|_______|__________ 43985 retea canal C. GIROCULUI III retea canal C. GIROCULUI II 1.8.7 598,488,165 01/01/1979 ________|_______|__________ 43986 retea canal C. SAGULUI retea canal C. SAGULUI 1.8.7 432,369,326 01/01/1974 ________|_______|____________ 43987 retea canal C. SAGULUI retea canal C. SAGULUI 1.8.7 210,798,333 01/01/1974 ________|_______|____________ 43988 retea canal C. SAGULUI retea canal C. SAGULUI 1.8.7 52,827,883 01/01/1974 ________|_______|____________

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:05 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 55 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43989 retea canal C. SAGULUI retea canal C. SAGULUI 1.8.7 8,760,073 01/01/1976 ________|_______|_____________ 43990 retea canal C. SAGULUI retea canal C. SAGULUI 1.8.7 17,900,953 01/01/1976 ________|_______|____________ 43991 retea canal C. SAGULUI BL 22 retea canal C. SAGULUI BL 2 1.8.7 32,480,863 01/01/1977 ________|_______|________ 43992 retea canal C.SAGULUI-VULTUR retea canal C.SAGULUI-VULTU 1.8.7 46,344,411 01/01/1974 ________|_______|_____ 43993 retea canal camin C.BUZIASUL retea canal camin C.BUZIASU 1.8.7 318,557,369 01/01/1976 ________|_______|_______ 43994 retea canal can colector UTT retea canal can colector UT 1.8.7 3,900,855,582 01/01/1976 ________|_______|___________ 43995 retea canal CIRC.II retea canal CIRC.II 1.8.7 193,031,944 01/01/1974 ________|_______|_________________ 43996 retea canal CIRC.II retea canal CIRC.II 1.8.7 300,078,437 01/01/1974 ________|_______|_________________ 43997 retea canal CIRCUMV. retea canal CIRCUMV. 1.8.7 124,309,894 01/01/1975 ________|_______|____________ 43998 retea canal CIRCUMV. III retea canal CIRCUMV. III 1.8.7 53,748,138 01/01/1973 ________|_______|_____________ 43999 retea canal CIRCUMV. III retea canal CIRCUMV. III 1.8.7 86,808,646 01/01/1973 ________|_______|_____________ 44000 retea canal CIRCUMV.IV retea canal CIRCUMV.IV 1.8.7 167,912,835 01/01/1974 ________|_______|___________ 44001 retea canal CIRCUMV.IV retea canal CIRCUMV.IV 1.8.7 61,430,298 01/01/1974 ________|_______|____________ 44002 retea canal CIRCUMV.IV retea canal CIRCUMV.IV 1.8.7 363,851,555 01/01/1974 ________|_______|___________ 44003 retea canal CIRCUMV.IV retea canal CIRCUMV.IV 1.8.7 337,013,856 01/01/1974 ________|_______|___________ 44004 retea canal CIRCUMV.IV retea canal CIRCUMV.IV 1.8.7 551,616,359 01/01/1975 ________|_______|___________ 44005 retea canal CIRCUMVALATIUNII retea canal CIRCUMVALATIUNI 1.8.7 77,431,666 01/01/1973 ________|_______|_____ 44006 retea canal CIRCUMVALATIUNII retea canal CIRCUMVALATIUNI 1.8.7 30,547,024 01/01/1973 ________|_______|_____ 44007 retea canal CIRCUMVALATIUNII retea canal CIRCUMVALATIUNI 1.8.7 23,090,435 01/01/1973 ________|_______|_____ 44008 retea canal CIRCUMVALATIUNII retea canal CIRCUMVALATIUNI 1.8.7 33,506,202 01/01/1973 ________|_______|_____ 44009 retea canal CIRCUMVALATIUNII retea canal CIRCUMVALATIUNI 1.8.7 14,280,752 01/01/1973 ________|_______|_____ 44010 retea canal CIRCUMVALATIUNII retea canal CIRCUMVALATIUNI 1.8.7 11,424,902 01/01/1973 ________|_______|_____ 44011 retea canal CIRCUMVALATIUNII retea canal CIRCUMVALATIUNI 1.8.7 28,613,339 01/01/1973 ________|_______|_____ 44012 retea canal CIRCUMVALATIUNII retea canal CIRCUMVALATIUNI 1.8.7 56,150,944 01/01/1973 ________|_______|_____ 44013 retea canal CIRCUMVALATIUNII retea canal CIRCUMVALATIUNI 1.8.7 194,758,145 01/01/1973 ________|_______|____ 44014 retea canal d 200 retea canal d 200 1.8.7 24,701,652 01/01/1974 ________|_______|___________________ 44015 retea canal d 200 bl.48+49 retea canal d 200 bl.48+49 1.8.7 15,083,654 01/01/1971 ________|_______|_____________ 44016 retea canal d 300 retea canal d 300 1.8.7 49,845,936 01/01/1974 ________|_______|___________________ 44017 retea canal d 40/60 retea canal d 40/60 1.8.7 18,656,767 01/01/1974 ________|_______|__________________

44018 retea canal d 40/60 retea canal d 40/60 1.8.7 39,439,374 01/01/1974 ________|_______|__________________ 44019 retea canal d 500 retea canal d 500 1.8.7 257,435,705 01/01/1974 ________|_______|__________________ 44020 retea canal DIMBOVITA retea canal DIMBOVITA 1.8.7 277,880,586 01/01/1972 ________|_______|___________ 44021 retea canal DIMBOVITA BLD4-D retea canal DIMBOVITA BLD4- 1.8.7 228,179,330 01/01/1979 ________|_______|_____ 44022 retea canal DIMBOVITA II retea canal DIMBOVITA II 1.8.7 290,205,270 01/01/1977 ________|_______|___________ 44023 retea canal DOROBANTI retea canal DOROBANTI 1.8.7 410,495,331 01/01/1989 ________|_______|__________ 44024 retea canal ELECTROTIMIS retea canal ELECTROTIMIS 1.8.7 333,069,473 01/01/1973 ________|_______|________ 44025 retea canal ELECTROTIMIS retea canal ELECTROTIMIS 1.8.7 213,035,226 01/01/1973 ________|_______|________ 44026 retea canal ext. d 200 bl.50 retea canal ext. d 200 bl.5 1.8.7 12,030,983 01/01/1971 ________|_______|_______________ 44027 retea canal GRUNBERG retea canal GRUNBERG 1.8.7 79,801,867 01/01/1978 ________|_______|__________ 44028 retea canal I.I. DE LA BRAD retea canal I.I. DE LA BRAD 1.8.7 129,741,241 01/01/1989 ________|_______|___________ 44029 retea canal I.I. DE LA BRAD retea canal I.I. DE LA BRAD 1.8.7 318,074,999 01/01/1989 ________|_______|___________ 44030 retea canal I.I. DELA BRAD retea canal I.I. DELA BRAD 1.8.7 98,252,427 01/01/1984 ________|_______|___________ 44031 retea canal I.I.DE LA BRAD retea canal I.I.DE LA BRAD 1.8.7 192,296,775 01/01/1989 ________|_______|___________ 44032 retea canal locuinte spital retea canal locuinte spital 1.8.7 59,059,593 01/01/1974 ________|_______|________________ 44033 retea canal MURES-MUZICESCU retea canal MURES-MUZICESCU 1.8.7 99,239,847 01/01/1974 ________|_______|__ 44034 retea canal NATURII-GIROCULU retea canal NATURII-GIROCUL 1.8.7 967,697,869 01/01/1979 ________|_______|____ 44035 retea canal NEDEIA retea canal NEDEIA 1.8.7 37,538,258 01/01/1973 ________|_______|_______________ 44036 retea canal NEGOI retea canal NEGOI 1.8.7 207,498,961 01/01/1973 ________|_______|________________ 44037 retea canal p-ta BALCESCU retea canal p-ta BALCESCU 1.8.7 112,916,382 01/01/1977 ________|_______|_________ 44038 retea canal SAGULUI - ENEAS retea canal SAGULUI - ENEAS 1.8.7 15,550,126 01/01/1974 ________|_______|_______ 44039 retea canal SAGULUI-IPATESCU retea canal SAGULUI-IPATESC 1.8.7 55,481,373 01/01/1974 ________|_______|_____ 44040 retea canal SAGULUI-STEAUA retea canal SAGULUI-STEAUA 1.8.7 44,543,956 01/01/1974 ________|_______|_____ 44041 retea canal SIBIU retea canal SIBIU 1.8.7 46,573,864 01/01/1973 ________|_______|__________________ 44042 retea canal SIBIU retea canal SIBIU 1.8.7 27,026,503 01/01/1973 ________|_______|__________________ 44043 retea canal SP. CLINIC retea canal SP. CLINIC 1.8.7 106,727,717 01/01/1973 ________|_______|______________ 44044 retea canal SP. CLINIC retea canal SP. CLINIC 1.8.7 40,426,568 01/01/1973 ________|_______|______________ 44045 retea canal SP. CLINIC retea canal SP. CLINIC 1.8.7 33,656,520 01/01/1973 ________|_______|______________ 44046 retea canal SPITAL CLINIC retea canal SPITAL CLINIC 1.8.7 453,486,156 01/01/1974 ________|_______|__________ 44047 retea canal ST. STINCA retea canal ST. STINCA 1.8.7 106,600,403 01/01/1973 ________|_______|____________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:06 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 56 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44048 retea canal TEHNOMETAL retea canal TEHNOMETAL 1.8.7 293,022,056 01/01/1974 ________|_______|________ 44049 retea canal TEHNOMETAL retea canal TEHNOMETAL 1.8.7 741,528,908 01/01/1974 ________|_______|________ 44050 retea canal TORONTALULUI-LIP retea canal TORONTALULUI-LI 1.8.7 461,095,117 01/01/1978 ________|_______|_____ 44051 retea canal VACARESCU retea canal VACARESCU 1.8.7 26,388,150 01/01/1975 ________|_______|_________ 44052 retea canal Z. DUNAREA II retea canal Z. DUNAREA II 1.8.7 175,542,017 01/01/1979 ________|_______|__________ 44053 retea canal Z. MANGALIA retea canal Z. MANGALIA 1.8.7 592,157,442 01/01/1975 ________|_______|__________ 44054 retea canal Z. S. SPOTURILOR retea canal Z. S. SPOTURILO 1.8.7 335,985,464 01/01/1974 ________|_______|_______ 44055 retea canal Z. SPITAL retea canal Z. SPITAL 1.8.7 5,037,597 01/01/1974 ________|_______|________________ 44056 retea canal Z. SPITAL retea canal Z. SPITAL 1.8.7 23,056,191 01/01/1984 ________|_______|_______________ 44057 retea canal Z. VACARESCU retea canal Z. VACARESCU 1.8.7 257,595,498 01/01/1975 ________|_______|________ 44058 retea canal Z.DUNAREA retea canal Z.DUNAREA 1.8.7 266,698,216 01/01/1975 ________|_______|__________ 44059 retea canal Z.S. SPOTURILOR retea canal Z.S. SPOTURILOR 1.8.7 36,343,254 01/01/1974 ________|_______|_______ 44060 retea canal ZONA SPITAL retea canal ZONA SPITAL 1.8.7 121,339,791 01/01/1973 ________|_______|__________ 44061 retea canaliz IND. LINII retea canaliz IND. LINII 1.8.7 146,975,902 01/01/1989 ________|_______|________________ 42862 retea grup scolar chimie retea grup scolar chimie 1.8.6 12,025,732 01/01/1973 ________|_______|_______________ 42863 retea V. HUGO 13 retea V. HUGO 13 1.8.6 12,356,046 01/01/1982 ________|_______|________________ 42864 retele apa C.LIPOVEI ET.V retele apa C.LIPOVEI ET.V 1.8.6 39,550,376 01/01/1984 ________|_______|___________ 42865 retele apa C.SAGULUI VEST retele apa C.SAGULUI VEST 1.8.6 456,470,193 01/01/1983 ________|_______|_______ 42866 retele apa CET TMS retele apa CET TMS 1.8.6 898,858,213 01/01/1983 ________|_______|______________ 42867 retele apa PIRVAN retele apa PIRVAN 1.8.6 633,576,107 01/01/1969 ________|_______|________________ 42868 retele apa TIMISOARA SUD retele apa TIMISOARA SUD 1.8.6 43,945,378 01/01/1984 ________|_______|________ 44062 retele can TMS SUD ETAPA IV retele can TMS SUD ETAPA IV 1.8.7 779,892,586 01/01/1983 ________|_______|______ 44063 retele can Z.SPITAL I retele can Z.SPITAL I 1.8.7 1,479,795,103 01/01/1983 ________|_______|_______________ 40907 RETELE ELECTRICE J.TENSIUNE RETELE ELECTRICE J.TENSIUNE 1.7.1.3 832,365,857 01/01/1981 ________|______ 42869 retele exterioare retele exterioare 1.8.6 1,465,478,764 01/01/1969 ________|_______|____________________ 42870 RETELE PUBL.APA S.BARNUTIU 5 RETELE PUBL.APA S.BARNUTIU 1.8.6 19,272,894 01/01/1994 ________|_______ 44064 RETELE PUBL.CANAL.S.BARNUTIU RETELE PUBL.CANAL.S.BARNUTI 1.8.7 44,359,844 01/01/1994 ________|______ 44065 retewa can TORONTAL-LIPOVEI retewa can TORONTAL-LIPOVEI 1.8.7 1,318,718,824 01/01/1984 ________|_______|__ 40874 rezervor 1x5000 mc rezervor 1x5000 mc 1.5.7 5,865,226,060 01/01/1987 ________|_______|_______________ 40875 rezervor 1x5000 mc rezervor 1x5000 mc 1.5.7 5,865,227,042 01/01/1987 ________|_______|_______________ 40876 rezervor acumulare rezervor acumulare 1.5.7 1,031,016,530 01/01/1959 ________|_______|________________ 41182 rezervor acumulare rezervor acumulare 1.8.13 281,755,902 01/01/1969 ________|_______|________________ 41001 REZERVOR ACUMULARE ET.IV REZERVOR ACUMULARE ET.IV 1.8.11 2,674,404,889 01/01/1975 ________|______ 40877 rezervor deferuginator rezervor deferuginator 1.5.7 47,510,223 01/01/1969 ________|_______|________________ 40878 rezervor deferuginator rezervor deferuginator 1.5.7 24,080,746 01/01/1914 ________|_______|________________

40879 rezervor drept unghiular rezervor drept unghiular 1.5.7 154,170 01/01/1912 ________|_______|________________ 40880 rezervor dreptunghiular rezervor dreptunghiular 1.5.7 77,085 01/01/1912 ________|_______|_________________ 40881 rezervor dreptunghiular rezervor dreptunghiular 1.5.7 43,600 01/01/1912 ________|_______|_________________ 42871 ridicari coboriri capace hid ridicari coboriri capace hi 1.8.6 106,485 01/01/1974 ________|_______|_________________ 42872 ridicari coboriri hidr. vane ridicari coboriri hidr. van 1.8.6 6,195,744 01/01/1974 ________|_______|__________________ 41183 SIFON CANAL, ARMATA ROSIE SIFON CANAL, ARMATA ROSIE 1.8.13 28,000 01/01/1912 ________|_______|__ 44112 statia pompe ape pluviale statia pompe ape pluviale 1.8.8 612,024,956 01/01/1971 ________|_______|_____________ 40812 STATIE CONEXIUNI ET.IV STATIE CONEXIUNI ET.IV 1.1.3 142,028,969 01/01/1975 ________|_______|_______ 41184 statie de prep. lapte var statie de prep. lapte var 1.8.13 158,253,584 01/01/1970 ________|_______|________________ 44113 STATIE FILTRI ETAPA III STATIE FILTRI ETAPA III 1.8.8 3,790,635,876 01/01/1965 ________|_______|__________ 44114 STATIE FILTRI ETAPA IV STATIE FILTRI ETAPA IV 1.8.8 2,175,978,513 01/01/1977 ________|_______|_________ 41040 STATIE POMPARE STATIE POMPARE 1.8.12 857,000 01/01/1912 ________|_______|____________ 41041 STATIE POMPARE , DEPENDINTA STATIE POMPARE , DEPENDINTA 1.8.12 232,690 01/01/1947 ________|_______ 41042 statie pompare apa statie pompare apa 1.8.12 1,115,182,133 01/01/1969 ________|_______|_______________ 41043 STATIE POMPARE SP 2 ET.2 STATIE POMPARE SP 2 ET.2 1.8.12 1,045,140 01/01/1961 ________|_______|_____ 41044 STATIE POMPARE UZ.3 STATIE POMPARE UZ.3 1.8.12 176,369,751 01/01/1969 ________|_______|_______ 41045 STATIE POMPARE VECHE STATIE POMPARE VECHE 1.8.12 2,510,702 01/01/1914 ________|_______|_____ 41046 STATIE POMPE TR.2 ET.IV STATIE POMPE TR.2 ET.IV 1.8.12 1,058,806,068 01/01/1975 ________|_______|______ 40813 STATIE TRAFO. P1146 / 10 KW STATIE TRAFO. P1146 / 10 KW 1.1.3 137,192,511 01/01/1959 ________|_______|____ 41047 statii de pomp.industr.subte statii de pomp.industr.subt 1.8.12 5,488,612,631 01/01/1981 ________|_______|_____________ 40861 stavilar ST 11 stavilar ST 11 1.4.5.1 31,000 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 40862 stavilar ST 11 stavilar ST 11 1.4.5.1 31,000 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 40863 stavilar ST 11 stavilar ST 11 1.4.5.1 31,000 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 40864 stavilar ST.11 stavilar ST.11 1.4.5.1 31,000 01/01/1978 ________|_______|_______________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:06 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 57 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40865 stavilar ST.11 stavilar ST.11 1.4.5.1 31,000 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 40866 stavilar ST.11 stavilar ST.11 1.4.5.1 31,000 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 40867 stavilar ST.11 stavilar ST.11 1.4.5.1 31,000 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 40868 stavilar ST.11 stavilar ST.11 1.4.5.1 31,000 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 42873 tub fonta pt.apa NEGOI-CORES tub fonta pt.apa NEGOI-CORE 1.8.6 97,028,619 01/01/1974 ________|_______|_______

41185 utilaj hidro. uz. 2 et. 4 utilaj hidro. uz. 2 et. 4 1.8.13 848,411,213 01/01/1975 ________|_______|___________________ 42874 UZINA V (ZONA LOCUINTE MIRCE UZINA V (ZONA LOCUINTE MIRC 1.8.6 8,821,289,693 01/01/1993 ________|_______ 41002 vana de stavilar 50/75 vana de stavilar 50/75 1.8.11 46,145 01/01/1913 ________|_______|_________________ 41186 vana pt. inchidere vana pt. inchidere 1.8.13 64,769 01/01/1969 ________|_______|____________________ 41003 vana stavilar vana stavilar 1.8.11 152,755 01/01/1913 ________|_______|_______________________ 41004 vana stavilar 30/45 vana stavilar 30/45 1.8.11 23,797 01/01/1914 ________|_______|___________________ 41005 vana stavilar 30/45 vana stavilar 30/45 1.8.11 5,286 01/01/1919 ________|_______|____________________ 41006 vana stavilar 30/45 vana stavilar 30/45 1.8.11 7,938 01/01/1923 ________|_______|____________________ 41007 vana stavilar 30/45 vana stavilar 30/45 1.8.11 113,414 01/01/1969 ________|_______|___________________ 41008 vana stavilar 30/45 vana stavilar 30/45 1.8.11 310,638 01/01/1913 ________|_______|___________________ 41009 vana stavilar 30/45 vana stavilar 30/45 1.8.11 71,427 01/01/1913 ________|_______|___________________ 41010 vana stavilar 300 vana stavilar 300 1.8.11 3,518 01/01/1933 ________|_______|_____________________ 41011 vana stavilar 40/60 vana stavilar 40/60 1.8.11 132,070 01/01/1912 ________|_______|___________________ 41012 vana stavilar 40/60 vana stavilar 40/60 1.8.11 115,627 01/01/1914 ________|_______|___________________ 41013 vana stavilar 40/60 vana stavilar 40/60 1.8.11 4,119 01/01/1919 ________|_______|____________________ 41014 vana stavilar 40/60 vana stavilar 40/60 1.8.11 12,376 01/01/1923 ________|_______|___________________ 41015 vana stavilar 40/60 vana stavilar 40/60 1.8.11 4,119 01/01/1929 ________|_______|____________________ 41016 vana stavilar 50/70 vana stavilar 50/70 1.8.11 13,189 01/01/1919 ________|_______|___________________ 41017 vana stavilar 50/75 vana stavilar 50/75 1.8.11 13,189 01/01/1939 ________|_______|___________________ 41018 vana stavilar 50/75 vana stavilar 50/75 1.8.11 85,748 01/01/1912 ________|_______|___________________ 41019 vana stavilar 50/75 vana stavilar 50/75 1.8.11 19,802 01/01/1914 ________|_______|___________________ 41020 vana stavilar 50/75 vana stavilar 50/75 1.8.11 19,802 01/01/1915 ________|_______|___________________ 41021 vana stavilar 70/105 vana stavilar 70/105 1.8.11 25,990 01/01/1912 ________|_______|__________________ 41022 vana stavilar 90/135 vana stavilar 90/135 1.8.11 30,410 01/01/1912 ________|_______|__________________ Total categoria 1 Nr. articole 3329 1,027,755,822,030 ----------------- Categoria 2 ----------- 44646 A.AERAT.AXIAL CU FLOTOR UZ.V A.AERAT.AXIAL CU FLOTOR UZ. 2.17.3 1,965,750 01/01/1994 ________|_______|_ 44647 A.AERAT.AXIAL CU FLOTOR UZ.V A.AERAT.AXIAL CU FLOTOR UZ. 2.17.3 1,965,750 01/01/1994 ________|_______|_ 44742 A.AERATOR 5,5 KW A.AERATOR 5,5 KW 2.17.5.B 17,690,609 01/01/1994 ________|_______|___________ 44743 A.AERATOR 5,5 KW UZ.1 A.AERATOR 5,5 KW UZ.1 2.17.5.B 17,690,609 01/01/1994 ________|_______|_______ 44744 A.AERATOR 5,5 KW UZ.1 A.AERATOR 5,5 KW UZ.1 2.17.5.B 17,690,609 01/01/1994 ________|_______|_______ 44745 A.AERATOR 5,5 KW UZ.1 A.AERATOR 5,5 KW UZ.1 2.17.5.B 17,690,609 01/01/1994 ________|_______|_______ 44746 A.AERATOR 5,5 KW UZ.1 A.AERATOR 5,5 KW UZ.1 2.17.5.B 17,690,609 01/01/1994 ________|_______|_______

44747 A.AERATOR 5,5 KW UZ.I A.AERATOR 5,5 KW UZ.I 2.17.5.B 17,690,609 01/01/1994 ________|_______|________ 44748 A.AERATOR 5,5 KW UZINA I A.AERATOR 5,5 KW UZINA I 2.17.5.B 17,690,609 01/01/1994 ________|_______|_____ 44749 A.AERATOR 5,5 KW UZINA I A.AERATOR 5,5 KW UZINA I 2.17.5.B 17,690,613 01/01/1994 ________|_______|_____ 44750 A.AERATOR 7,5 KW UZINA 1 A.AERATOR 7,5 KW UZINA 1 2.17.5.B 23,485,685 01/01/1994 ________|_______|____ 44751 A.AERATOR 7,5 KW UZINA I A.AERATOR 7,5 KW UZINA I 2.17.5.B 23,485,685 01/01/1994 ________|_______|_____ 44752 A.AERATOR 7,5 KW UZINA I A.AERATOR 7,5 KW UZINA I 2.17.5.B 23,485,685 01/01/1994 ________|_______|_____ 44753 A.AERATOR 7,5 KW UZINA I A.AERATOR 7,5 KW UZINA I 2.17.5.B 23,485,685 01/01/1994 ________|_______|_____ 44754 A.AERATOR 7,5 KW UZINA I A.AERATOR 7,5 KW UZINA I 2.17.5.B 23,485,685 01/01/1994 ________|_______|_____ 44755 A.AERATOR 7,5 KW UZINA I A.AERATOR 7,5 KW UZINA I 2.17.5.B 23,485,685 01/01/1994 ________|_______|_____ 44756 A.AERATOR 7,5 KW UZINA I A.AERATOR 7,5 KW UZINA I 2.17.5.B 23,485,685 01/01/1994 ________|_______|_____ 44757 A.AERATOR 7,5 KW UZINAI A.AERATOR 7,5 KW UZINAI 2.17.5.B 23,485,685 01/01/1994 ________|_______|_____ 44648 A.AEROTER.DE PERETE 10BUC.UZ A.AEROTER.DE PERETE 10BUC.U 2.17.3 319,600 01/01/1994 ________|______ 44665 A.AEROTERME APM 340-430 UZ.1 A.AEROTERME APM 340-430 UZ. 2.17.3 6,869,100 01/01/1994 ________|_______ 44999 A.AMENAJARE DECANTOARE UZ.3- A.AMENAJARE DECANTOARE UZ.3 2.6.1.1.A 259,058,863 01/01/1998 ________|__ 44734 A.AMESTECATOR CU ELICE =SET A.AMESTECATOR CU ELICE =SET 2.17.5.A 1,856,306 01/01/1998 ________|_____ 44205 A.ANSAMBLU T.G.D. A.ANSAMBLU T.G.D. 2.16.5 48,511,840 01/01/1998 ________|_______|___________ 44164 A.ANSAMBLU TREAPTA COMPENSAR A.ANSAMBLU TREAPTA COMPENSA 2.16.3.3 4,136,479 01/01/1994 ________| 44950 A.APARAT CLORINARE UZ.APA 1 A.APARAT CLORINARE UZ.APA 1 2.24.4.1 1,706,200 01/01/1994 ________|_______ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:06 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 58 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44951 A.APARAT CLORINARE UZ.APA1 A.APARAT CLORINARE UZ.APA1 2.24.4.1 1,706,200 01/01/1994 ________|_______ 44649 A.APARATE SI DISP.ELECTRICE A.APARATE SI DISP.ELECTRICE 2.17.3 119,176,176 01/01/1994 ________|_______| 44763 A.ATENUAT.COMPENSATOARE UZ.V A.ATENUAT.COMPENSATOARE UZ. 2.19 910,000 01/01/1994 ________|___ 44764 A.ATENUATOR ZGOMOT UZ.1 A.ATENUATOR ZGOMOT UZ.1 2.19 2,209,175 01/01/1994 ________|_______|__ 44133 A.AUTOTRAFO ATP 1600KWA/6KV A.AUTOTRAFO ATP 1600KWA/6KV 2.16.3.1 4,096,579 01/01/1994 ________|_____ 44134 A.AUTOTRAFO ATP 1600KWA/6KW A.AUTOTRAFO ATP 1600KWA/6KW 2.16.3.1 4,096,579 01/01/1994 ________|____ 44135 A.AUTOTRANSFORM.TTU-ONAN 630 A.AUTOTRANSFORM.TTU-ONAN 63 2.16.3.1 254,069,150 01/01/1998 ________|_ 44136 A.AUTOTRANSFORMAT.TTU-ONAN 6 A.AUTOTRANSFORMAT.TTU-ONAN 2.16.3.1 254,069,150 01/01/1998 ________|_ 44137 A.AUTOTRANSFORMATOR CU CELUL A.AUTOTRANSFORMATOR CU CELU 2.16.3.1 252,445,242 01/01/1998 ________ 44138 A.AUTOTRANSFORMATOR CU CELUL A.AUTOTRANSFORMATOR CU CELU 2.16.3.1 252,445,242 01/01/1998 ________ 44139 A.AUTOTRANSFORMATOR CU CELUL A.AUTOTRANSFORMATOR CU CELU 2.16.3.1 252,445,242 01/01/1998 ________

44140 A.AUTOTRANSFORMATOR CU CELUL A.AUTOTRANSFORMATOR CU CELU 2.16.3.1 252,445,244 01/01/1998 ________ 44141 A.AUTOTRANSFORMATOR cu CELUL A.AUTOTRANSFORMATOR cu CELU 2.16.3.1 753,328,051 01/01/1998 ________| 44142 A.AUTROTRANSFORMATOR cu CELU A.AUTROTRANSFORMATOR cu CEL 2.16.3.1 753,328,050 01/01/1998 ________ 44156 A.BATERIE BACM 380/240 UZ.V A.BATERIE BACM 380/240 UZ. 2.16.3.2 958,200 01/01/1994 ________|_______|____ 44165 A.BATERIE DE COMPENSARE A.BATERIE DE COMPENSARE 2.16.3.3 7,036,571 01/01/1994 ________|_______|_ 44166 A.BATERIE DE COMPENSARE A.BATERIE DE COMPENSARE 2.16.3.3 7,036,571 01/01/1994 ________|_______|_ 45000 A.CAZAN CU ARZATOR+SCHIMB.CU A.CAZAN CU ARZATOR+SCHIMB.C 2.6.1.1.A 80,325,032 01/01/1998 ________|__ 45001 A.CAZAN CU ARZATOR+SCHIMB.CU A.CAZAN CU ARZATOR+SCHIMB.C 2.6.1.1.A 80,325,032 01/01/1998 ________|__ 45002 A.CAZAN CU ARZATOR+SCHIMB.CU A.CAZAN CU ARZATOR+SCHIMB.C 2.6.1.1.A 80,325,032 01/01/1998 ________|__ 44167 A.CELULA COMPENSARE ST.CONEX A.CELULA COMPENSARE ST.CONE 2.16.3.3 252,228,283 01/01/1998 ________|_ 44168 A.CELULA COMPENSARE ST.CONEX A.CELULA COMPENSARE ST.CONE 2.16.3.3 252,228,283 01/01/1998 ________|_ 44206 A.CELULE CIPSI UZINA V VEST A.CELULE CIPSI UZINA V VEST 2.16.5 890,600 01/01/1994 ________|_______|____ 44207 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44208 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44209 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44210 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44211 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44212 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44213 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44214 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44215 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44216 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44217 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA1 A.CELULE ELECTR.20KV UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44218 A.CELULE ELECTR.20KW UZ.APA A.CELULE ELECTR.20KW UZ.APA 2.16.5 8,742,670 01/01/1994 ________|_______ 44219 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44220 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44221 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44222 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44223 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44224 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44225 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44226 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44227 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44228 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44229 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_ 44230 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA1 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA1 2.16.5 8,821,806 01/01/1994 ________|_______|_

44231 A.CELULE TETRAPOLARE 6KV A.CELULE TETRAPOLARE 6KV 2.16.5 7,853,580 01/01/1994 ________|_______|_ 44232 A.CELULE TETRAPOLARE 6KW A.CELULE TETRAPOLARE 6KW 2.16.5 7,853,580 01/01/1994 ________|_______ 44782 A.CENTRALA TELEFONICA A.CENTRALA TELEFONICA 2.22.5 14,316,115 01/01/1998 ________|_______|____ 44786 A.CENTRALA TELEFONICA A.CENTRALA TELEFONICA 2.22.5 11,858,179 01/01/1994 ________|_______|____ 44783 A.CENTRALA TELEFONNICA 50 LI A.CENTRALA TELEFONNICA 50 L 2.22.5 1,201,628 01/01/1998 ________|_______ 44495 A.COMPENSAT.8 BUC.UT.UZINA V A.COMPENSAT.8 BUC.UT.UZINA 2.17.1.2 1,542,755 01/01/1994 ________|______ 44496 A.COMPENSATOR MONTAJ - BAZIN A.COMPENSATOR MONTAJ - BAZI 2.17.1.2 2,231,547 01/01/1998 ________|____ 44497 A.COMPENSATOR MONTAJ - BAZIN A.COMPENSATOR MONTAJ - BAZI 2.17.1.2 2,231,547 01/01/1998 ________|____ 44498 A.COMPENSATOR MONTAJ - BAZIN A.COMPENSATOR MONTAJ - BAZI 2.17.1.2 2,231,547 01/01/1998 ________|____ 44499 A.COMPENSATOR MONTAJ - BAZIN A.COMPENSATOR MONTAJ - BAZI 2.17.1.2 2,231,547 01/01/1998 ________|____ 44500 A.COMPENSATOR MONTAJ - STATI A.COMPENSATOR MONTAJ - STAT 2.17.1.2 2,231,547 01/01/1998 ________|____ 44501 A.COMPENSATOR MONTAJ - STATI A.COMPENSATOR MONTAJ - STAT 2.17.1.2 2,231,547 01/01/1998 ________|____ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:06 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 59 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44502 A.COMPENSATOR MONTAJ BAZIN A A.COMPENSATOR MONTAJ BAZIN 2.17.1.2 2,231,547 01/01/1998 ________|___ 44503 A.COMPENSATOR MONTAJ-BAZIN A A.COMPENSATOR MONTAJ-BAZIN 2.17.1.2 1,241,254 01/01/1998 ________|___ 44504 A.COMPENSATOR MONTAJ-STATIE A.COMPENSATOR MONTAJ-STATIE 2.17.1.2 1,705,426 01/01/1998 ________|__ 44505 A.COMPENSATOR MONTAJ-STATIE A.COMPENSATOR MONTAJ-STATIE 2.17.1.2 1,705,426 01/01/1998 ________|__ 45003 A.DECANTOARE-DEZV.INST.ALIM. A.DECANTOARE-DEZV.INST.ALIM 2.6.1.1.A 179,264,420 01/01/1998 ________|_____ 44506 A.ECHIPARE CAPTARE-DEZV.INST A.ECHIPARE CAPTARE-DEZV.INS 2.17.1.2 24,095,978 01/01/1998 ________|_____ 44387 A.ELECT.POMPA HDS UTILAJE UZ A.ELECT.POMPA HDS UTILAJE U 2.17.1.1. 1,296,335 01/01/1994 ________|______ 44388 A.ELECT.POMPA HDS UTILAJE UZ A.ELECT.POMPA HDS UTILAJE U 2.17.1.1. 1,296,385 01/01/1994 ________|______ 44389 A.ELECT.POMPA HDS UTILAJE UZ A.ELECT.POMPA HDS UTILAJE U 2.17.1.1. 1,298,130 01/01/1994 ________|______ 44486 A.ELECTR.POMPA BRATES UT.UZ. A.ELECTR.POMPA BRATES UT.UZ 2.17.1.1. 893,350 01/01/1994 ________|_____ 44489 A.ELECTR.POMPA BRATES UT.UZ. A.ELECTR.POMPA BRATES UT.UZ 2.17.1.1. 893,350 01/01/1994 ________|_____ 44172 A.ELECTROCOMPRESOR ECR 350 U A.ELECTROCOMPRESOR ECR 350 2.16.4.1 2,116,800 01/01/1994 ________|__ 44173 A.ELECTROCOMPRESOR ECR 350UZ A.ELECTROCOMPRESOR ECR 350U 2.16.4.2 2,116,800 01/01/1994 ________|_ 44310 A.ELECTROP.DV5-110 cu COMPEN A.ELECTROP.DV5-110 cu COMPE 2.17.1.1. 1,117,408,015 01/01/1998 ________|____ 44311 A.ELECTROPOMPA BRATES+MIL+PC A.ELECTROPOMPA BRATES+MIL+P 2.17.1.1. 6,611,032 01/01/1998 ________|_ 44312 A.ELECTROPOMPA BRATES+MIL+PC A.ELECTROPOMPA BRATES+MIL+P 2.17.1.1. 6,611,033 01/01/1998 ________|_ 44390 A.ELECTROPOMPA BRATES 400 UZ A.ELECTROPOMPA BRATES 400 U 2.17.1.1. 9,549,851 01/01/1994 ________|____

44391 A.ELECTROPOMPA BRATES 400 UZ A.ELECTROPOMPA BRATES 400 U 2.17.1.1. 9,549,851 01/01/1994 ________|____ 44392 A.ELECTROPOMPA BRATES 400 UZ A.ELECTROPOMPA BRATES 400 U 2.17.1.1. 9,549,851 01/01/1994 ________|____ 44393 A.ELECTROPOMPA BRATES UZINA A.ELECTROPOMPA BRATES UZINA 2.17.1.1. 6,364,000 01/01/1994 ________|___ 44394 A.ELECTROPOMPA BRATES UZINA A.ELECTROPOMPA BRATES UZINA 2.17.1.1. 6,364,000 01/01/1994 ________|___ 44313 A.ELECTROPOMPA NDS 350-300-4 A.ELECTROPOMPA NDS 350-300- 2.17.1.1. 11,541,370 01/01/1998 ________|_____ 44314 A.ELECTROPOMPA NDS 400-350-5 A.ELECTROPOMPA NDS 400-350- 2.17.1.1. 11,631,186 01/01/1998 ________|_____ 44315 A.ELECTROPOMPA NDS 400-350-5 A.ELECTROPOMPA NDS 400-350- 2.17.1.1. 11,631,186 01/01/1998 ________|_____ 44316 A.ELECTROPOMPE A.C.V. A.ELECTROPOMPE A.C.V. 2.17.1.1. 1,472,300 01/01/1998 ________|_______|_____ 44317 A.ELECTROPOMPE A.C.V. A.ELECTROPOMPE A.C.V. 2.17.1.1. 1,472,300 01/01/1998 ________|_______|_____ 44318 A.ELECTROPOMPE A.C.V. A.ELECTROPOMPE A.C.V. 2.17.1.1. 1,472,300 01/01/1998 ________|_______|_____ 44507 A.ELECTROVANA REGMA UZ.V A.ELECTROVANA REGMA UZ.V 2.17.1.2 1,107,168 01/01/1994 ________|_______ 44508 A.ELECTROVANA REGMA UZINA V A.ELECTROVANA REGMA UZINA 2.17.1.2 1,107,168 01/01/1994 ________|_____ 44509 A.ELECTROVANA UTILAJ UZINA V A.ELECTROVANA UTILAJ UZINA 2.17.1.2 780,676 01/01/1994 ________|_______ 44510 A.ELECTROVANA UTILAJE UZINA A.ELECTROVANA UTILAJE UZINA 2.17.1.2 780,677 01/01/1994 ________|_______ 44765 A.FILTRU AER UZINA 1 A.FILTRU AER UZINA 1 2.19 2,209,175 01/01/1994 ________|_______|___________ 44788 A.GRATARE RARE si DESE A.GRATARE RARE si DESE 2.24.4 1,003,760,059 01/01/1998 ________|_______|____ 44789 A.GRATARE RARE si DESE A.GRATARE RARE si DESE 2.24.4 1,003,760,059 01/01/1998 ________|_______|____ 44178 A.HIDROF.COMPRESOR UZINA V A.HIDROF.COMPRESOR UZINA V 2.16.4.3 238,480 01/01/1994 ________|______ 44650 A.INST.VENTILATIE CLORINARE A.INST.VENTILATIE CLORINARE 2.17.3 2,194,500 01/01/1994 ________|_______|_ 44790 A.INSTALATIE DE CLORINARE AD A.INSTALATIE DE CLORINARE A 2.24.4 21,105,176 01/01/1998 ________|_______ 44233 A.LINIE EL. LES INTERCONECT. A.LINIE EL. LES INTERCONECT 2.16.5 20,811,000 01/01/1994 ________|_______|__ 44169 A.PANOU SERV.INTERNE PSI 1SE A.PANOU SERV.INTERNE PSI 1S 2.16.3.3 12,040,459 01/01/1994 ________|______ 44234 A.POD DE BARE 6 KV SI 20 KV A.POD DE BARE 6 KV SI 20 KV 2.16.5 4,299,649 01/01/1994 ________|_______|_____ 44395 A.POMPA 12 NDS-1260 UZ.APA 1 A.POMPA 12 NDS-1260 UZ.APA 2.17.1.1. 56,240,310 01/01/1994 ________|_______|_ 44396 A.POMPA 12NDS-1260 UZ.APA 1 A.POMPA 12NDS-1260 UZ.APA 1 2.17.1.1. 56,240,310 01/01/1994 ________|_______| 44397 A.POMPA 18NDS -2700 UZ.APA 1 A.POMPA 18NDS -2700 UZ.APA 2.17.1.1. 59,910,270 01/01/1994 ________|_______|_ 44398 A.POMPA 18NDS-2700 UZ.APA 1 A.POMPA 18NDS-2700 UZ.APA 1 2.17.1.1. 59,910,270 01/01/1994 ________|_______| 44399 A.POMPA AN 200 UZINA I A.POMPA AN 200 UZINA I 2.17.1.1. 3,939,970 01/01/1994 ________|_______|________ 44400 A.POMPA AN 200 UZINAI A.POMPA AN 200 UZINAI 2.17.1.1. 3,939,970 01/01/1994 ________|_______|________ 44401 A.POMPA CRIS 80 DEZV.UZ.APA A.POMPA CRIS 80 DEZV.UZ.APA 2.17.1.1. 2,115,380 01/01/1994 ________|_______| 44402 A.POMPA CRIS 80 DEZV.UZ.APA A.POMPA CRIS 80 DEZV.UZ.APA 2.17.1.1. 2,115,380 01/01/1994 ________|_______| 44403 A.POMPA HB 80X3 DEZV.UZ.APA A.POMPA HB 80X3 DEZV.UZ.APA 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______ 44404 A.POMPA HB 80X3 DEZV.UZ.APA A.POMPA HB 80X3 DEZV.UZ.APA 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______ 44405 A.POMPA HB 80X3 DEZV.UZ.APA A.POMPA HB 80X3 DEZV.UZ.APA 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______ 44406 A.POMPA HB 80X3 DEZV.UZ.APA1 A.POMPA HB 80X3 DEZV.UZ.APA 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______ 44407 A.POMPA HB 80X3 DEZV.UZ.I A.POMPA HB 80X3 DEZV.UZ.I 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______|____

44408 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 15 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 15 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______|___ 44409 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 16 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 16 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______|___ 44410 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 18 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 18 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______|___ 44411 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 19 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 19 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______|___ 44412 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 36 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 36 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44441 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 17 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 17 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______|___ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:06 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 60 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44442 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 20 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 20 2.17.1.1. 2,162,412 01/01/1994 ________|_______|___ 44443 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 21 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 21 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44444 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 22 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 22 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44445 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 23 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 23 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44446 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 24 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 24 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44447 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 25 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 25 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44448 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 26 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 26 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44449 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 27 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 27 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44450 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 28 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 28 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44451 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 29 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 29 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44452 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 30 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 30 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44453 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 32 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 32 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44454 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 33 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 33 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44455 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 34 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 34 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44456 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 35 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 35 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44457 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 37 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 37 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44458 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 38 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 38 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44459 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 39 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 39 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|___ 44460 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 40 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 40 2.17.1.1. 3,279,024 01/01/1994 ________|_______|___ 44413 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 3,279,024 01/01/1994 ________|_______|____________ 44414 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 3,279,024 01/01/1994 ________|_______|____________ 44415 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 3,279,024 01/01/1994 ________|_______|____________ 44416 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 3,279,024 01/01/1994 ________|_______|____________

44461 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 2,837,604 01/01/1994 ________|_______|____________ 44462 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 2,837,604 01/01/1994 ________|_______|____________ 44463 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 2,837,604 01/01/1994 ________|_______|____________ 44464 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 2,837,604 01/01/1994 ________|_______|____________ 44465 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 2,837,604 01/01/1994 ________|_______|____________ 44466 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 2,837,604 01/01/1994 ________|_______|____________ 44467 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 3,279,024 01/01/1994 ________|_______|____________ 44468 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 3,279,024 01/01/1994 ________|_______|____________ 44469 A.POMPA HB 80X4 A.POMPA HB 80X4 2.17.1.1. 3,279,024 01/01/1994 ________|_______|____________ 44470 A.POMPA HBX3 FORAJ 31 A.POMPA HBX3 FORAJ 31 2.17.1.1. 3,517,189 01/01/1994 ________|_______|_____ 44417 A.POMPA MIL 501 UZINA I A.POMPA MIL 501 UZINA I 2.17.1.1. 3,134,771 01/01/1994 ________|_______|________ 44418 A.POMPA NT 1000-80 UZ.1 A.POMPA NT 1000-80 UZ.1 2.17.1.1. 4,527,550 01/01/1994 ________|_______|_______ 44419 A.POMPA NT 1000-80 UZ.I A.POMPA NT 1000-80 UZ.I 2.17.1.1. 4,527,550 01/01/1994 ________|_______|________ 44678 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|_ 44679 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|_ 44680 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|_ 44681 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|_ 44682 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|_ 44683 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|_ 44684 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|_ 44685 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|_ 44157 A.REDRESOR DEZV.UZ.APA 1 A.REDRESOR DEZV.UZ.APA 1 2.16.3.2 4,962,250 01/01/1994 ________|_______|__ 44158 A.REDRESOR DEZV.UZ.APA 1 A.REDRESOR DEZV.UZ.APA 1 2.16.3.2 4,962,250 01/01/1994 ________|_______|__ 44129 A.RETELE HIDRAULICE INCINTA- A.RETELE HIDRAULICE INCINTA 1.9.3 387,709,469 01/01/1998 ________|_______| 44667 A.REZERVOARE DIFERITE METALI A.REZERVOARE DIFERITE METAL 2.17.4.A 4,809,420 01/01/1994 ________|_____ 44733 A.REZERVOR TIP PECO 10 MC A.REZERVOR TIP PECO 10 MC 2.17.4.B 31,016,059 01/01/1994 ________|_______|_ 44511 A.ROBIN.CLAPA FLUT.+VANA FLU A.ROBIN.CLAPA FLUT.+VANA FL 2.17.1.2 4,201,444 01/01/1998 ________|_______ 44512 A.ROBINET CLAPA FLUTURE -BAZ A.ROBINET CLAPA FLUTURE -BA 2.17.1.2 1,074,000 01/01/1998 ________|______ 44513 A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL.D A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL. 2.17.1.2 6,175,800 01/01/1998 ________|_______ 44514 A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL.D A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL. 2.17.1.2 6,175,800 01/01/1998 ________|_______ 44515 A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL.D A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL. 2.17.1.2 6,687,900 01/01/1998 ________|_______ 44516 A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL.D A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL. 2.17.1.2 6,687,900 01/01/1998 ________|_______ 44517 A.ROBINET CLAPA FLUTURE+VANA A.ROBINET CLAPA FLUTURE+VAN 2.17.1.2 1,224,000 01/01/1998 ________|____ 44518 A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZI A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZ 2.17.1.2 1,074,000 01/01/1998 ________|______ 44519 A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZI A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZ 2.17.1.2 1,074,000 01/01/1998 ________|______ 44520 A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZI A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZ 2.17.1.2 1,074,000 01/01/1998 ________|______

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:06 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 61 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44521 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn500 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn50 2.17.1.2 1,520,400 01/01/1998 ________|_______|_ 44522 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn500 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn50 2.17.1.2 1,520,400 01/01/1998 ________|_______|_ 44523 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn600 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn60 2.17.1.2 1,867,800 01/01/1998 ________|_______|_ 44524 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn600 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn60 2.17.1.2 1,867,800 01/01/1998 ________|_______|_ 44319 A.SET POMPE:SADU;CRIS;LOTRU; A.SET POMPE:SADU;CRIS;LOTRU 2.17.1.1. 1,441,000 01/01/1998 ________|_____ 44791 A.STATIE DEDURIZARE A.STATIE DEDURIZARE 2.24.4 17,669,915 01/01/1998 ________|_______|________ 44179 A.SUFLANTA SRD 400 UZ.1 A.SUFLANTA SRD 400 UZ.1 2.16.4.3 6,331,819 01/01/1994 ________|_______|_____ 44180 A.SUFLANTE GMSH UTILAJ UZINA A.SUFLANTE GMSH UTILAJ UZIN 2.16.4.3 893,350 01/01/1994 ________|_______ 44181 A.SUFLANTE GMSH UTILAJ UZINA A.SUFLANTE GMSH UTILAJ UZIN 2.16.4.3 893,350 01/01/1994 ________|_______ 44182 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 2.16.4.3 6,331,819 01/01/1994 ________|_______|_____ 44183 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 2.16.4.3 6,331,819 01/01/1994 ________|_______|_____ 44184 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 2.16.4.3 6,331,819 01/01/1994 ________|_______|_____ 44235 A.TABL.DISPECER UT.UZINA V A.TABL.DISPECER UT.UZINA V 2.16.5 1,021,000 01/01/1994 ________|_______|___ 44995 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 1 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 1 2.5.2 6,535,015 01/01/1994 ________|_______|____ 44996 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 2 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 2 2.5.2 6,535,015 01/01/1994 ________|_______|____ 44997 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 3 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 3 2.5.2 6,535,015 01/01/1994 ________|_______|____ 44998 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 5 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 5 2.5.2 6,535,015 01/01/1994 ________|_______|____ 45004 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 4 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 4 2.6.1.1.A 6,535,015 01/01/1994 ________|_______|___ 44236 A.TABLOU DISPECER A.TABLOU DISPECER 2.16.5 3,683,743 01/01/1998 ________|_______|_________ 44237 A.TABLOU TFL+TABLOU GA61 A.TABLOU TFL+TABLOU GA61 2.16.5 10,593,177 01/01/1998 ________|_______|_ 44143 A.TRAFO TTU 630KVA UZ. V VES A.TRAFO TTU 630KVA UZ. V VE 2.16.3.1 690,700 01/01/1994 ________|_______|__ 44144 A.TRANSFORMATOR 20/0,4 KV A.TRANSFORMATOR 20/0,4 KV 2.16.3.1 5,520,698 01/01/1994 ________|_______|_ 44145 A.TRANSFORMATOR 20/0,4KV A.TRANSFORMATOR 20/0,4KV 2.16.3.1 5,520,698 01/01/1994 ________|_______|_ 44146 A.TRANSFORMATOR 20/6KV UZ.AP A.TRANSFORMATOR 20/6KV UZ.A 2.16.3.1 10,711,680 01/01/1994 ________|____ 44147 A.TRANSFORMATOR 20/6KV UZ.AP A.TRANSFORMATOR 20/6KV UZ.A 2.16.3.1 10,711,680 01/01/1994 ________|____ 44651 A.VENTILATOARE DEZV UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV UZ.APA 2.17.3 2,369,674 01/01/1994 ________|_______ 44652 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 2.17.3 2,369,674 01/01/1994 ________|_______ 44653 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 2.17.3 2,369,674 01/01/1994 ________|_______ 44654 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 2.17.3 2,369,674 01/01/1994 ________|_______

44655 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 2.17.3 2,369,674 01/01/1994 ________|_______ 44656 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 2.17.3 2,369,674 01/01/1994 ________|_______ 44657 A.VENTILATOR D.800 UZINA V A.VENTILATOR D.800 UZINA V 2.17.3 408,000 01/01/1994 ________|_______|____ 44758 aerator aerator 2.17.5.B 4,235,232 01/01/1989 ________|_______|________________________ 44759 aerator aerator 2.17.5.B 4,235,232 01/01/1989 ________|_______|________________________ 44760 aerator aerator 2.17.5.B 4,235,232 01/01/1989 ________|_______|________________________ 44761 aerator aerator 2.17.5.B 4,235,232 01/01/1989 ________|_______|________________________ 44762 aerator aerator 2.17.5.B 4,235,232 01/01/1989 ________|_______|________________________ 44739 amestecator amestecator 2.17.5.A 2,177,690 01/01/1981 ________|_______|____________________ 44952 APARAT CLORIN.REGAL250+EJECT APARAT CLORIN.REGAL250+EJEC 2.24.4.1 31,041,114 01/01/1998 ________|___ 44953 aparat clorinare aparat clorinare 2.24.4.1 3,855,520 01/01/1981 ________|_______|____________________ 44954 aparat clorinare aparat clorinare 2.24.4.1 2,127,482 01/01/1981 ________|_______|____________________ 44955 APARAT CLORINARE ADVANCE 275 APARAT CLORINARE ADVANCE 27 2.24.4.1 9,273,708 01/01/1996 ________|___ 44956 APARAT CLORINARE ADVANCE 275 APARAT CLORINARE ADVANCE 27 2.24.4.1 9,376,766 01/01/1996 ________|___ 44957 APARAT CLORINARE REGAL 250 APARAT CLORINARE REGAL 250 2.24.4.1 37,277,212 01/01/1998 ________|_____ 44958 APARAT CLORINARE REGAL 250 APARAT CLORINARE REGAL 250 2.24.4.1 37,277,212 01/01/1998 ________|_____ 44959 APARAT CLORINARE REGAL 250 APARAT CLORINARE REGAL 250 2.24.4.1 37,277,212 01/01/1998 ________|_____ 44960 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 01/01/1985 ________|_______|___________________ 44961 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 01/01/1985 ________|_______|___________________ 44962 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 01/01/1985 ________|_______|___________________ 44963 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 01/01/1985 ________|_______|___________________ 44964 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 01/01/1985 ________|_______|___________________ 44965 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 01/01/1985 ________|_______|___________________ 44966 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 01/01/1985 ________|_______|___________________ 44130 aparat contracurent aparat contracurent 1.9.3 8,502,174 01/01/1982 ________|_______|__________________ 44792 APARAT DE DOZARE ADVANCE 275 APARAT DE DOZARE ADVANCE 27 2.24.4 4,502,902 01/01/1993 ________|____ 45021 APARAT DE RESPIR.AUTON.AER C APARAT DE RESPIR.AUTON.AER 2.6.1.2.A 2,120,000 01/01/1996 ________|_____ 45022 APARAT DE RESPIR.AUTONOM AER APARAT DE RESPIR.AUTONOM AE 2.6.1.2.A 2,120,000 01/01/1996 ________|___ 45023 APARAT DE RESPIR.AUTONOM AER APARAT DE RESPIR.AUTONOM AE 2.6.1.2.A 2,120,000 01/01/1996 ________|___ 44988 aparat reanimare aparat reanimare 2.25.2 242,036 01/01/1982 ________|_______|___________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 62 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44989 aparat reanimare aparat reanimare 2.25.2 231,466 01/01/1982 ________|_______|___________________ 44990 aparat reanimare cu masca aparat reanimare cu masca 2.25.2 231,423 01/01/1982 ________|_______|___________ 44991 aparat reanimare cu masca aparat reanimare cu masca 2.25.2 231,466 01/01/1982 ________|_______|___________ 44992 aparat reanimare izolant aparat reanimare izolant 2.25.2 242,032 01/01/1982 ________|_______|_______________ 44993 aparat reanimare izolant aparat reanimare izolant 2.25.2 242,032 01/01/1982 ________|_______|_______________ 44994 aparat reanimare izolant aparat reanimare izolant 2.25.2 242,036 01/01/1982 ________|_______|_______________ 44148 autotransformator autotransformator 2.16.3.1 581,838 01/01/1984 ________|_______|__________________ 44149 autotransformator pornire autotransformator pornire 2.16.3.1 1,088,476 01/01/1983 ________|_______|_____________ 44793 bazine aerare bazine aerare 2.24.4 174,632,420 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44238 boiler 4000l boiler 4000l 2.16.5 551,005 01/01/1975 ________|_______|_______________________ 44686 BUTOI CLOR BUTOI CLOR 2.17.4.B 1,390,880 01/01/1991 ________|_______|_________________ 44687 BUTOI CLOR BUTOI CLOR 2.17.4.B 1,390,880 01/01/1991 ________|_______|_________________ 44688 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 2,173,806 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44689 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 2,173,806 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44690 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 2,173,806 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44691 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 2,173,806 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44692 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 930,046 01/01/1990 ________|_______|______________________ 44693 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 930,046 01/01/1990 ________|_______|______________________ 44694 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 930,046 01/01/1990 ________|_______|______________________ 44794 cadru suport cadru suport 2.24.4 328,765 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44795 cadru suport cadru suport 2.24.4 321,824 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44796 cadru suport cadru suport 2.24.4 321,824 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44797 cadru suport cadru suport 2.24.4 321,824 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44798 cadru suport cadru suport 2.24.4 321,824 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44799 cadru suport cadru suport 2.24.4 369,081 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44800 cadru suport cadru suport 2.24.4 369,304 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44801 cadru suport cadru suport 2.24.4 369,304 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44802 cadru suport cadru suport 2.24.4 369,304 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44803 cadru suport cadru suport 2.24.4 369,304 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44804 cadru suport cadru suport 2.24.4 293,887 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44805 cadru suport cadru suport 2.24.4 293,811 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44806 cadru suport cadru suport 2.24.4 293,811 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44807 cadru suport cadru suport 2.24.4 293,811 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44808 cadru suport cadru suport 2.24.4 293,811 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44525 CAZAN B-AR;800/870 cu ARZATO CAZAN B-AR;800/870 cu ARZAT 2.17.1.2 89,622,136 01/01/1997 ________|_______|_

45018 cazan PAC 20 cazan PAC 20 2.6.1.1.A 1,914,640 01/01/1991 ________|_______|__________________ 45019 cazan PAC 20 cazan PAC 20 2.6.1.1.A 1,914,640 01/01/1991 ________|_______|__________________ 45020 cazan PAC 20 cazan PAC 20 2.6.1.1.A 1,914,640 01/01/1991 ________|_______|__________________ 45005 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 2.6.1.1.A 81,209,954 01/01/1998 ________|____ 45006 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 2.6.1.1.A 79,756,418 01/01/1998 ________|____ 45007 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 2.6.1.1.A 79,756,418 01/01/1998 ________|____ 44526 CAZAN PT.GAZ FONTA TEMATIK 6 CAZAN PT.GAZ FONTA TEMATIK 2.17.1.2 20,147,542 01/01/1998 ________|______ 44239 celula CILCS celula CILCS 2.16.5 5,116,254 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44240 celula CIP celula CIP 2.16.5 23,293,199 01/01/1981 ________|_______|_______________________ 44241 celule CPLST celule CPLST 2.16.5 284,608 01/01/1978 ________|_______|____________________ 44242 celule CPLST celule CPLST 2.16.5 284,608 01/01/1978 ________|_______|____________________ 44243 celule CPLST celule CPLST 2.16.5 284,608 01/01/1978 ________|_______|____________________ 44244 celule CPLST celule CPLST 2.16.5 284,608 01/01/1978 ________|_______|____________________ 44245 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,708,345 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44246 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44247 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44248 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44249 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44250 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44251 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44252 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44253 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44254 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44255 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 63 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44256 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44257 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44258 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44259 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44260 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________

44261 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44262 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44263 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44264 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44265 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44266 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44267 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44268 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44269 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44270 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44271 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44272 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44273 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44274 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44275 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44276 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44277 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44278 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44279 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44280 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44281 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44784 CENTRALA TELEF.ALCATEL 4220 CENTRALA TELEF.ALCATEL 4220 2.22.5 43,428,667 01/01/1997 ________|______ 44787 centrala telefonica automata centrala telefonica automat 2.22.5.1 13,545,338 01/01/1982 ________|_______|____________ 44809 cisterna orizontala cisterna orizontala 2.24.4 14,682,854 01/01/1981 ________|_______|___________________ 44810 clapeta clapeta 2.24.4 679,394 01/01/1989 ________|_______|_________________________ 44811 clapeta clapeta 2.24.4 679,394 01/01/1989 ________|_______|_________________________ 44812 clapeta clapeta 2.24.4 679,394 01/01/1989 ________|_______|_________________________ 44527 CLAPETA ADMISIE APA IN FILTR CLAPETA ADMISIE APA IN FILT 2.17.1.2 2,840,574 01/01/1998 ________|_______|__ 44528 CLAPETA ADMISIE APA IN FILTR CLAPETA ADMISIE APA IN FILT 2.17.1.2 2,840,574 01/01/1998 ________|_______|__ 44529 compensator compensator 2.17.1.2 249,224 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44530 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44531 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44532 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44533 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44534 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44535 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________

44536 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44537 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44538 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44539 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44540 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44541 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44542 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44543 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 01/01/1983 ________|_______|____________________ 44544 compensator d400 compensator d400 2.17.1.2 572,664 01/01/1982 ________|_______|________________ 44545 compensator d400 compensator d400 2.17.1.2 855,036 01/01/1982 ________|_______|________________ 44546 compensator d400 compensator d400 2.17.1.2 579,935 01/01/1982 ________|_______|________________ 44547 compensator d600 compensator d600 2.17.1.2 850,858 01/01/1982 ________|_______|________________ 44548 compensator DN 1000 compensator DN 1000 2.17.1.2 981,217 01/01/1978 ________|_______|_____________ 44549 compensator DN 1000 compensator DN 1000 2.17.1.2 981,427 01/01/1978 ________|_______|_____________ 44550 compensator DN 1000 compensator DN 1000 2.17.1.2 981,427 01/01/1978 ________|_______|_____________ 44551 compensator DN 1000 compensator DN 1000 2.17.1.2 981,427 01/01/1978 ________|_______|_____________ 44552 compensator dn 1000 compensator dn 1000 2.17.1.2 2,091,084 01/01/1981 ________|_______|_____________ 44553 compensator DN 1200 compensator DN 1200 2.17.1.2 1,007,933 01/01/1978 ________|_______|____________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 64 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44554 compensator DN 1200 compensator DN 1200 2.17.1.2 1,007,934 01/01/1978 ________|_______|____________ 44555 compensator DN 1200 compensator DN 1200 2.17.1.2 9,078,462 01/01/1978 ________|_______|____________ 44556 compensator DN 1200 compensator DN 1200 2.17.1.2 9,078,462 01/01/1978 ________|_______|____________ 44557 compensator DN 400 compensator DN 400 2.17.1.2 393,762 01/01/1978 ________|_______|______________ 44558 compensator DN 400 compensator DN 400 2.17.1.2 393,762 01/01/1978 ________|_______|______________ 44559 compensator DN 500 compensator DN 500 2.17.1.2 476,004 01/01/1978 ________|_______|______________ 44560 compensator DN 500 compensator DN 500 2.17.1.2 476,004 01/01/1978 ________|_______|______________ 44561 compensator DN 600 compensator DN 600 2.17.1.2 5,686,329 01/01/1987 ________|_______|_____________ 44562 compensator dn 600 compensator dn 600 2.17.1.2 1,100,229 01/01/1981 ________|_______|______________ 44563 compensator dn 700 compensator dn 700 2.17.1.2 903,283 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44564 compensator DN 800 compensator DN 800 2.17.1.2 3,801,167 01/01/1987 ________|_______|_____________

44984 CONTAINER 4 MC CONTAINER 4 MC 2.24.6 3,533,910 01/01/1997 ________|_______|_____________ 44695 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44696 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44697 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44698 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44699 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44700 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44701 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44702 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44703 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44704 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 01/01/1985 ________|_______|_____________________ 44718 container clor container clor 2.17.4.B 327,347 01/01/1976 ________|_______|______________________ 44705 CONTAINER CLOR 800 L CONTAINER CLOR 800 L 2.17.4.B 9,942,294 01/01/1998 ________|_______|_______ 44706 CONTAINER CLOR 800 L CONTAINER CLOR 800 L 2.17.4.B 9,942,294 01/01/1998 ________|_______|_______ 44707 CONTAINER CLOR 800 L CONTAINER CLOR 800 L 2.17.4.B 9,942,294 01/01/1998 ________|_______|_______ 44708 CONTAINER CLOR 800 L CONTAINER CLOR 800 L 2.17.4.B 9,942,296 01/01/1998 ________|_______|_______ 44719 container clor 800l container clor 800l 2.17.4.B 327,347 01/01/1976 ________|_______|___________________ 44720 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 01/01/1976 ________|_______|_________________ 44721 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 01/01/1976 ________|_______|_________________ 44722 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 323,178 01/01/1976 ________|_______|_________________ 44723 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 383,369 01/01/1976 ________|_______|_________________ 44724 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 01/01/1976 ________|_______|_________________ 44725 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 383,369 01/01/1976 ________|_______|_________________ 44726 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 383,369 01/01/1977 ________|_______|_________________ 44727 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 383,369 01/01/1977 ________|_______|_________________ 44728 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 01/01/1977 ________|_______|_________________ 44729 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 01/01/1977 ________|_______|_________________ 44730 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 01/01/1977 ________|_______|_________________ 44731 container clor lichid800l container clor lichid800l 2.17.4.B 327,398 01/01/1976 ________|_______|_________________ 44985 CONTAINER GUNOI 4 MC CONTAINER GUNOI 4 MC 2.24.6 747,958 01/01/1995 ________|_______|______ 44986 CONTAINER GUNOI 4 MC CONTAINER GUNOI 4 MC 2.24.6 747,958 01/01/1995 ________|_______|______ 44987 CONTAINER GUNOI 4 MC CONTAINER GUNOI 4 MC 2.24.6 1,072,400 01/01/1995 ________|_______|______ 44813 cuva dozare cuva dozare 2.24.4 2,874,754 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 45008 decantoare decantoare 2.6.1.1.A 1,299,510,127 01/01/1969 ________|_______|___________________ 45009 decantoare decantoare 2.6.1.1.A 609,656,843 01/01/1983 ________|_______|____________________ 45010 decantor III pompare decantor III pompare 2.6.1.1.A 831,303,983 01/01/1971 ________|_______|_______________

45011 decantor lent decantor lent 2.6.1.1.A 145,419,564 01/01/1969 ________|_______|____________________ 45012 decantor lent decantor lent 2.6.1.1.A 145,421,149 01/01/1969 ________|_______|____________________ 45013 decantor orizontal decantor orizontal 2.6.1.1.A 452,624,466 01/01/1959 ________|_______|_________________ 45014 decantor orizontal decantor orizontal 2.6.1.1.A 1,668,000 01/01/1912 ________|_______|__________________ 45015 decantor radial decantor radial 2.6.1.1.A 78,331,627 01/01/1968 ________|_______|____________________ 45016 decantor radial II decantor radial II 2.6.1.1.A 90,119,719 01/01/1968 ________|_______|____________________ 45017 decantor radiar"colect.princ decantor radiar"colect.prin 2.6.1.1.A 1,266,314,468 01/01/1974 ________|_______|____________ 44282 dispozitiv dr.I 220 dispozitiv dr.I 220 2.16.5 202,043 01/01/1969 ________|_______|_____________________ 44735 dozator sol. carbune activ dozator sol. carbune activ 2.17.5.A 1,541,358 01/01/1981 ________|_______|______________ 44740 dozator sol. var dozator sol. var 2.17.5.A 1,541,358 01/01/1981 ________|_______|____________________ 44736 dozator solutie sulfat dozator solutie sulfat 2.17.5.A 5,954,402 01/01/1981 ________|_______|__________________ 44171 el. compresor 1ECR 350 el. compresor 1ECR 350 2.16.4.1 215,455 01/01/1981 ________|_______|____________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 65 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44420 el. pompa el. pompa 2.17.1.1. 7,035,543 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44421 el. pompa 12 NDS el. pompa 12 NDS 2.17.1.1. 2,679,277 01/01/1981 ________|_______|________________ 44422 el. pompa BRATES el. pompa BRATES 2.17.1.1. 11,416,300 01/01/1981 ________|_______|_____________ 44423 el. pompa CERNA el. pompa CERNA 2.17.1.1. 2,835,461 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44348 el. pompa CRIS el. pompa CRIS 2.17.1.1. 430,121 01/01/1981 ________|_______|__________________ 44349 el. pompa CRIS el. pompa CRIS 2.17.1.1. 506,005 01/01/1981 ________|_______|__________________ 44565 el. pompa DN 100.80.125/140 el. pompa DN 100.80.125/140 2.17.1.2 6,282,289 01/01/1981 ________|_______|________ 44350 el. pompa epeg el. pompa epeg 2.17.1.1. 1,638,187 01/01/1981 ________|_______|__________________ 44351 el. pompa mil 50 el. pompa mil 50 2.17.1.1. 558,499 01/01/1981 ________|_______|___________________ 44352 el. pompa MIL 501 el. pompa MIL 501 2.17.1.1. 572,230 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44424 el. pompa NDS el. pompa NDS 2.17.1.1. 11,697,766 01/01/1986 ________|_______|_________________ 44159 el. suflanta SRD el. suflanta SRD 2.16.3.2 445,267 01/01/1981 ________|_______|____________________ 44160 el. suflanta SRD 20 el. suflanta SRD 20 2.16.3.2 651,991 01/01/1981 ________|_______|__________________ 44320 ELECTR.SUBMERS.PUT FORA.GRUN ELECTR.SUBMERS.PUT FORA.GRU 2.17.1.1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_ 44321 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1.1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_ 44322 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1.1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_ 44323 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1.1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_

44324 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1.1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_ 44325 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1.1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_ 44326 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1.1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_ 44327 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1.1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_ 44328 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1.1. 25,815,934 01/01/1998 ________|_ 44329 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1.1. 25,815,934 01/01/1998 ________|_ 44330 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1.1. 22,705,915 01/01/1998 ________|_ 44170 ELECTROCOMPRESOR 2 EC 1 ELECTROCOMPRESOR 2 EC 1 2.16.4.1 14,582,000 01/01/1998 ________|______ 44174 ELECTROCOMPRESOR 2 EC 1 ELECTROCOMPRESOR 2 EC 1 2.16.4.2 2,831,202 01/01/1993 ________|_______ 44175 electrocompresor 2 ECR electrocompresor 2 ECR 2.16.4.2 637,097 01/01/1989 ________|_______|____________ 44176 ELECTROCOMPRESOR EC 5 ELECTROCOMPRESOR EC 5 2.16.4.2 431,779 01/01/1991 ________|_______|_ 44177 electrocompresor ECR-350 electrocompresor ECR-350 2.16.4.2 839,648 01/01/1988 ________|_______|__________ 44331 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP 31 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP 3 2.17.1.1. 27,560,803 01/01/1996 ________|___ 44332 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP 31 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP 3 2.17.1.1. 27,560,802 01/01/1996 ________|___ 44333 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP312 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP31 2.17.1.1. 27,560,802 01/01/1996 ________|__ 44353 ELECTROPOMPA ELECTROPOMPA 2.17.1.1. 551,568 01/01/1992 ________|_______|____________ 44425 electropompa electropompa 2.17.1.1. 53,266,832 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44566 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 441,757 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44567 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 441,697 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44568 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 441,697 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44569 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 1,581,775 01/01/1982 ________|_______|_______________ 44570 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 1,581,775 01/01/1982 ________|_______|_______________ 44571 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 1,581,775 01/01/1982 ________|_______|_______________ 44354 electropompa at.200 electropompa at.200 2.17.1.1. 2,197,989 01/01/1990 ________|_______|_______________ 44426 electropompa BRATES 350 electropompa BRATES 350 2.17.1.1. 590,458 01/01/1977 ________|_______|________ 44487 electropompa BRATES 350 electropompa BRATES 350 2.17.1.1. 654,284 01/01/1977 ________|_______|________ 44490 electropompa BRATES 350 electropompa BRATES 350 2.17.1.1. 654,284 01/01/1977 ________|_______|________ 44492 electropompa BRATES 350 electropompa BRATES 350 2.17.1.1. 654,284 01/01/1977 ________|_______|________ 44355 Electropompa cris 80/126 Electropompa cris 80/126 2.17.1.1. 250,595 01/01/1991 ________|_______|_____________ 44427 electropompa epeg electropompa epeg 2.17.1.1. 1,983,325 01/01/1982 ________|_______|_______________ 44334 ELECTROPOMPA FORAJ GOULD 200 ELECTROPOMPA FORAJ GOULD 20 2.17.1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_ 44335 ELECTROPOMPA FORAJ GOULD 200 ELECTROPOMPA FORAJ GOULD 20 2.17.1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_ 44336 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 20 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 2 2.17.1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_ 44337 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 20 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 2 2.17.1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_ 44338 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 20 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 2 2.17.1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_ 44339 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 20 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 2 2.17.1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_

44340 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 30 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 3 2.17.1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_ 44341 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 30 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 3 2.17.1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_ 44342 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 30 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 3 2.17.1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_ 44343 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 30 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 3 2.17.1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_ 44356 ELECTROPOMPA HEBE 65X3 ELECTROPOMPA HEBE 65X3 2.17.1.1. 858,056 01/01/1993 ________|_______|_ 44357 ELECTROPOMPA HEBE 65X3 ELECTROPOMPA HEBE 65X3 2.17.1.1. 858,056 01/01/1993 ________|_______|_ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 66 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44358 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 2.17.1.1. 871,174 01/01/1993 ________|_______|_ 44359 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 2.17.1.1. 871,174 01/01/1993 ________|_______|_ 44360 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 2.17.1.1. 871,174 01/01/1993 ________|_______|_ 44361 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 2.17.1.1. 871,174 01/01/1993 ________|_______|_ 44362 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 2.17.1.1. 945,982 01/01/1993 ________|_______|_ 44363 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 2.17.1.1. 945,982 01/01/1993 ________|_______|_ 44364 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 2.17.1.1. 945,982 01/01/1993 ________|_______|_ 44365 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 2.17.1.1. 945,982 01/01/1993 ________|_______|_ 44366 ELECTROPOMPA LOTRU 125.100.2 ELECTROPOMPA LOTRU 125.100. 2.17.1.1. 393,514 01/01/1993 ________|_____ 44367 ELECTROPOMPA LOTRU 125.100.2 ELECTROPOMPA LOTRU 125.100. 2.17.1.1. 393,516 01/01/1993 ________|_____ 44572 electropompa mvu 602 electropompa mvu 602 2.17.1.2 7,191,018 01/01/1978 ________|_______|____________ 44573 electropompa mvu 602 electropompa mvu 602 2.17.1.2 7,191,018 01/01/1978 ________|_______|____________ 44574 electropompa mvu 602 electropompa mvu 602 2.17.1.2 7,191,018 01/01/1978 ________|_______|____________ 44575 electropompa mvu 602 electropompa mvu 602 2.17.1.2 7,191,104 01/01/1978 ________|_______|____________ 44428 electropompa PCH 50-200 electropompa PCH 50-200 2.17.1.1. 2,336,613 01/01/1981 ________|_______|_________ 44368 ELECTROPOMPA PCN 65-200 ELECTROPOMPA PCN 65-200 2.17.1.1. 864,839 01/01/1992 ________|_______|__ 44369 ELECTROPOMPA PCN 80-200 ELECTROPOMPA PCN 80-200 2.17.1.1. 1,140,534 01/01/1992 ________|_______|_ 44370 ELECTROPOMPA PCN 80-250 ELECTROPOMPA PCN 80-250 2.17.1.1. 818,010 01/01/1992 ________|_______|__ 44371 ELECTROPOMPA SADU 100-80 ELECTROPOMPA SADU 100-80 2.17.1.1. 860,657 01/01/1993 ________|_______| 44372 ELECTROPOMPA SADU 100-80 ELECTROPOMPA SADU 100-80 2.17.1.1. 860,657 01/01/1993 ________|_______| 44344 ELECTROPOMPA SUBMERS.FLYGT;C ELECTROPOMPA SUBMERS.FLYGT; 2.17.1.1. 33,245,977 01/01/1998 ________ 44345 ELECTROPOMPA SUBMERS.FLYGT;C ELECTROPOMPA SUBMERS.FLYGT; 2.17.1.1. 33,245,977 01/01/1998 ________ 44346 ELECTROPOMPA SUBMERS.pt.PUT ELECTROPOMPA SUBMERS.pt.PUT 2.17.1.1. 22,705,913 01/01/1998 ________|__

44185 electrosuflanta electrosuflanta 2.16.4.3 4,270,280 01/01/1991 ________|_______|_____________________ 44186 electrosuflanta electrosuflanta 2.16.4.3 4,270,280 01/01/1991 ________|_______|_____________________ 44187 electrosuflanta electrosuflanta 2.16.4.3 4,270,266 01/01/1991 ________|_______|_____________________ 44373 elpompa CERNA elpompa CERNA 2.17.1.1. 763,443 01/01/1982 ________|_______|_______________ 44374 elpompa. CRIS 50 elpompa. CRIS 50 2.17.1.1. 328,519 01/01/1982 ________|_______|________________ 44666 gazometru gazometru 2.17.1.3 2,132,822 01/01/1968 ________|_______|_____________________ 44814 gratare gratare 2.24.4 65,468,625 01/01/1984 ________|_______|_________________________ 44815 grebla mecanica grebla mecanica 2.24.4 7,647,849 01/01/1978 ________|_______|__________________ 44816 grebla mecanica grebla mecanica 2.24.4 7,647,849 01/01/1978 ________|_______|__________________ 44131 grup energetic grup energetic 2.16.1.2. 42,800,899 01/01/1984 ________|_______|____________________ 44188 GRUP MOTOR SUFLANTA GRUP MOTOR SUFLANTA 2.16.4.3 894,010 01/01/1991 ________|_______|____ 44189 GRUP MOTOR SUFLANTA GRUP MOTOR SUFLANTA 2.16.4.3 894,003 01/01/1991 ________|_______|____ 44190 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 2.16.4.3 2,266,873 01/01/1993 ________|____ 44191 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 2.16.4.3 2,266,873 01/01/1993 ________|____ 44192 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 2.16.4.3 2,266,873 01/01/1993 ________|____ 44193 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 2.16.4.3 2,266,876 01/01/1993 ________|____ 44194 grup motor suflanta SRD 40 grup motor suflanta SRD 40 2.16.4.3 871,611 01/01/1983 ________|_______|___________ 44195 grup motor suflanta SRD 40 grup motor suflanta SRD 40 2.16.4.3 871,611 01/01/1983 ________|_______|___________ 44196 grup motor suflanta SRD 40 grup motor suflanta SRD 40 2.16.4.3 871,611 01/01/1983 ________|_______|___________ 44197 grup motor suflanta SRD 72 grup motor suflanta SRD 72 2.16.4.3 24,345,280 01/01/1985 ________|_______|__________ 44198 grup motor suflanta SRD 72 grup motor suflanta SRD 72 2.16.4.3 24,345,280 01/01/1985 ________|_______|__________ 44668 hidrofor 1600l hidrofor 1600l 2.17.4.A 684,595 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44673 hidrofor 1600l hidrofor 1600l 2.17.4.A 508,975 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44674 hidrofor 1600l hidrofor 1600l 2.17.4.A 508,975 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44675 hidrofor 1600l hidrofor 1600l 2.17.4.A 877,806 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44669 hidrofor 3150l hidrofor 3150l 2.17.4.A 933,063 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44670 hidrofor 4000l hidrofor 4000l 2.17.4.A 1,114,828 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44676 hidrofor 5000 l hidrofor 5000 l 2.17.4.A 547,631 01/01/1986 ________|_______|_____________________ 44817 INSTAL.CLORINARE 275 INSTAL.CLORINARE 275 2.24.4 5,735,369 01/01/1995 ________|_______|________ 44818 INSTAL.CLORINARE ADVANCE 275 INSTAL.CLORINARE ADVANCE 27 2.24.4 5,735,369 01/01/1995 ________|______ 44819 INSTALATIE CLORINARE ADVANCE INSTALATIE CLORINARE ADVANC 2.24.4 4,684,377 01/01/1995 ________|_____ 44820 macara capra macara capra 2.24.4 930,328 01/01/1981 ________|_______|____________________ 44821 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,600 01/01/1981 ________|_______|________________ 44822 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,598 01/01/1981 ________|_______|________________ 44823 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,598 01/01/1981 ________|_______|________________ 44824 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,598 01/01/1981 ________|_______|________________

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 67 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44825 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,598 01/01/1981 ________|_______|________________ 44826 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,598 01/01/1981 ________|_______|________________ 44827 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,676 01/01/1981 ________|_______|________________ 44828 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 01/01/1981 ________|_______|________________ 44829 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 01/01/1981 ________|_______|________________ 44830 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 01/01/1981 ________|_______|________________ 44831 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 01/01/1981 ________|_______|________________ 44832 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 01/01/1981 ________|_______|________________ 44833 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 01/01/1981 ________|_______|________________ 44834 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,444 01/01/1982 ________|_______|________________ 44835 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 01/01/1982 ________|_______|________________ 44836 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 01/01/1982 ________|_______|________________ 44837 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 01/01/1982 ________|_______|________________ 44838 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 01/01/1982 ________|_______|________________ 44839 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 01/01/1982 ________|_______|________________ 44840 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 01/01/1982 ________|_______|________________ 44967 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 246,007 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44968 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44969 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44970 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44971 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44972 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44973 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44132 motoare electrice motoare electrice 2.16.2.1 395,711 01/01/1982 ________|_______|___________________ 44778 MOTOREDUCTOR 2LB 16 4X1500 V MOTOREDUCTOR 2LB 16 4X1500 2.2.2 369,066 01/01/1993 ________|______ 44779 MOTOREDUCTOR 2NB16 7,5X1500V MOTOREDUCTOR 2NB16 7,5X1500 2.2.2 521,796 01/01/1993 ________|_____ 44283 panou aer panou aer 2.16.5 3,772,890 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44284 panou de distributie panou de distributie 2.16.5 3,266,925 01/01/1969 ________|_______|__________________ 44285 pod de bare pod de bare 2.16.5 654,871 01/01/1978 ________|_______|______________________

44286 pod de bare pod de bare 2.16.5 654,808 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44841 pod raclor pod raclor 2.24.4 11,895,062 01/01/1981 ________|_______|_______________________ 44842 pod raclor pod raclor 2.24.4 11,894,987 01/01/1981 ________|_______|_______________________ 44843 pod raclor pod raclor 2.24.4 9,983,858 01/01/1982 ________|_______|________________________ 44844 pod raclor pod raclor 2.24.4 9,983,859 01/01/1982 ________|_______|________________________ 44974 pod raclor pod raclor 2.24.4.2 11,735,762 01/01/1981 ________|_______|_______________________ 44975 pod raclor pod raclor 2.24.4.2 11,735,911 01/01/1981 ________|_______|_______________________ 44471 pompa 12 NDS pompa 12 NDS 2.17.1.1. 1,318,912 01/01/1971 ________|_______|________________ 44494 pompa 12 NDS pompa 12 NDS 2.17.1.1. 3,419,140 01/01/1978 ________|_______|________________ 44472 pompa 12NDS pompa 12NDS 2.17.1.1. 2,194,948 01/01/1969 ________|_______|________________ 44473 pompa 12NDS pompa 12NDS 2.17.1.1. 3,581,056 01/01/1970 ________|_______|________________ 44429 pompa BRATES pompa BRATES 2.17.1.1. 4,302,830 01/01/1988 ________|_______|_______________ 44474 pompa BRATES pompa BRATES 2.17.1.1. 813,981 01/01/1969 ________|_______|_______________ 44475 pompa BRATES pompa BRATES 2.17.1.1. 889,561 01/01/1969 ________|_______|_______________ 44476 pompa BRATES pompa BRATES 2.17.1.1. 853,118 01/01/1969 ________|_______|_______________ 44477 pompa BRATES pompa BRATES 2.17.1.1. 281,845 01/01/1973 ________|_______|_______________ 44478 pompa BRATES 250 pompa BRATES 250 2.17.1.1. 516,877 01/01/1975 ________|_______|____________ 44430 pompa BRATES 500-510 pompa BRATES 500-510 2.17.1.1. 5,935,712 01/01/1987 ________|_______|________ 44479 pompa centrifuga pompa centrifuga 2.17.1.1. 4,003,932 01/01/1969 ________|_______|_________________ 44480 pompa centrifuga pompa centrifuga 2.17.1.1. 278,169 01/01/1969 ________|_______|__________________ 44481 pompa centrifuga pompa centrifuga 2.17.1.1. 284,146 01/01/1973 ________|_______|__________________ 44375 pompa dozare pompa dozare 2.17.1.1. 5,112,611 01/01/1981 ________|_______|__________________ 44347 POMPA DOZATOARE RBCE 62;PCB POMPA DOZATOARE RBCE 62;PCB 2.17.1.1. 8,985,021 01/01/1998 ________|___ 44576 pompa DV 5-30 pompa DV 5-30 2.17.1.2 1,506,685 01/01/1987 ________|_______|_________________ 44577 pompa DV 5-30 pompa DV 5-30 2.17.1.2 1,506,685 01/01/1987 ________|_______|_________________ 44578 pompa DV 5-30 pompa DV 5-30 2.17.1.2 1,779,880 01/01/1987 ________|_______|_________________ 44579 pompa DV 5-35 pompa DV 5-35 2.17.1.2 2,888,233 01/01/1986 ________|_______|_________________ 44580 pompa DV 5-35 pompa DV 5-35 2.17.1.2 2,888,419 01/01/1986 ________|_______|_________________ 44581 pompa dv.2-87 pompa dv.2-87 2.17.1.2 9,510,625 01/01/1986 ________|_______|__________________ 44582 pompa DV.2-87 pompa DV.2-87 2.17.1.2 9,510,625 01/01/1986 ________|_______|_________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 68 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44376 pompa EPEG 100-26 pompa EPEG 100-26 2.17.1.1. 1,783,913 01/01/1984 ________|_______|____________ 44377 pompa HT 100-80-315 pompa HT 100-80-315 2.17.1.1. 1,587,090 01/01/1988 ________|_______|____________ 44378 pompa HT 100-80-315 pompa HT 100-80-315 2.17.1.1. 1,587,090 01/01/1988 ________|_______|____________ 44488 pompa HT 100-80-315 pompa HT 100-80-315 2.17.1.1. 1,558,511 01/01/1988 ________|_______|____________ 44491 pompa HT 100-80-315 pompa HT 100-80-315 2.17.1.1. 1,558,511 01/01/1988 ________|_______|____________ 44493 pompa HT 100-80-315 pompa HT 100-80-315 2.17.1.1. 1,558,511 01/01/1988 ________|_______|____________ 44379 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,122 01/01/1991 ________|_______|__________ 44380 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,122 01/01/1991 ________|_______|__________ 44381 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,122 01/01/1991 ________|_______|__________ 44382 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,122 01/01/1991 ________|_______|__________ 44383 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,122 01/01/1991 ________|_______|__________ 44384 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,074 01/01/1991 ________|_______|__________ 44482 pompa LOTRU 125 A pompa LOTRU 125 A 2.17.1.1. 296,237 01/01/1972 ________|_______|____________ 44431 pompa NDS pompa NDS 2.17.1.1. 13,278,446 01/01/1988 ________|_______|__________________ 44483 pompa NDS pompa NDS 2.17.1.1. 1,673,777 01/01/1969 ________|_______|__________________ 44484 pompa NDS pompa NDS 2.17.1.1. 1,743,406 01/01/1969 ________|_______|__________________ 44432 pompa NDS 350 pompa NDS 350 2.17.1.1. 12,482,815 01/01/1987 ________|_______|_______________ 44385 pompa PCN 80-250 pompa PCN 80-250 2.17.1.1. 1,497,837 01/01/1984 ________|_______|_____________ 44386 POMPA SUBMERSIBILA TIP SCH20 POMPA SUBMERSIBILA TIP SCH2 2.17.1.1. 2,433,289 01/01/1991 ________|_____ 44433 pompa uz. 2 et. 4 pompa uz. 2 et. 4 2.17.1.1. 2,089,647 01/01/1975 ________|_______|__________________ 44434 pompa uz. 2 et.4 pompa uz. 2 et.4 2.17.1.1. 2,089,645 01/01/1975 ________|_______|__________________ 44435 pompa uz. 2et. 4 pompa uz. 2et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 01/01/1975 ________|_______|__________________ 44436 pompa uz. 2et. 4 pompa uz. 2et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 01/01/1975 ________|_______|__________________ 44437 pompa uz. 2et. 4 pompa uz. 2et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 01/01/1975 ________|_______|__________________ 44438 pompa uz. 2et. 4 pompa uz. 2et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 01/01/1975 ________|_______|__________________ 44439 pompa uz. 2et. 4 pompa uz. 2et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 01/01/1975 ________|_______|__________________ 44440 pompa uz.2 et. 4 pompa uz.2 et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 01/01/1975 ________|_______|__________________ 44583 pompe ACV pompe ACV 2.17.1.2 2,679,604 01/01/1984 ________|_______|___________________ 44584 pompe DV 2 pompe DV 2 2.17.1.2 65,985,654 01/01/1984 ________|_______|___________________ 44485 popmpa BRATES popmpa BRATES 2.17.1.1. 889,561 01/01/1969 ________|_______|______________ 44287 pupitru de comanda pupitru de comanda 2.16.5 1,929,286 01/01/1978 ________|_______|________________ 44288 pupitru de comanda pupitru de comanda 2.16.5 1,929,238 01/01/1978 ________|_______|________________ 44289 pupitru de comanda pupitru de comanda 2.16.5 341,460 01/01/1978 ________|_______|________________ 44290 pupitru de comanda pupitru de comanda 2.16.5 9,837,958 01/01/1982 ________|_______|________________ 44709 recipient clor recipient clor 2.17.4.B 1,650,446 01/01/1988 ________|_______|______________________

44710 recipient clor recipient clor 2.17.4.B 1,650,446 01/01/1988 ________|_______|______________________ 44711 recipient clor recipient clor 2.17.4.B 1,650,446 01/01/1988 ________|_______|______________________ 44712 RECIPIENT CLOR 800 L RECIPIENT CLOR 800 L 2.17.4.B 2,647,187 01/01/1996 ________|_______|_________ 44713 RECIPIENT CLOR 800 L RECIPIENT CLOR 800 L 2.17.4.B 2,647,187 01/01/1996 ________|_______|_________ 44714 RECIPIENT CLOR 800 L RECIPIENT CLOR 800 L 2.17.4.B 2,647,187 01/01/1996 ________|_______|_________ 44715 RECIPIENT CLOR 800 L RECIPIENT CLOR 800 L 2.17.4.B 2,647,187 01/01/1996 ________|_______|_________ 44716 RECIPIENT CLOR 800 L RECIPIENT CLOR 800 L 2.17.4.B 2,647,187 01/01/1996 ________|_______|_________ 44717 recipient clor 800l recipient clor 800l 2.17.4.B 10,334,109 01/01/1981 ________|_______|___________________ 44732 recipient clor 800l recipient clor 800l 2.17.4.B 878,920 01/01/1981 ________|_______|____________________ 44741 recipient cu picior recipient cu picior 2.17.4.A 2,164,788 01/01/1981 ________|_______|____________________ 44671 recipient hidrofor 500l recipient hidrofor 500l 2.17.4.A 1,095,433 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44585 recipient pt. hidrofor recipient pt. hidrofor 2.17.1.2 229,657 01/01/1978 ________|_______|____________________ 44586 recipient pt. hidrofor recipient pt. hidrofor 2.17.1.2 229,487 01/01/1978 ________|_______|____________________ 44672 recipient transport silicat recipient transport silicat 2.17.4.A 2,304,525 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44737 rezervor 300l rezervor 300l 2.17.5.A 361,046 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44677 rezervor de masurare rezervor de masurare 2.17.4.A 479,034 01/01/1981 ________|_______|_______________ 44587 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 1,764,801 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44588 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 3,473,738 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44589 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 1,666,037 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44590 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 828,038 01/01/1982 ________|_______|_______________________ 44591 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 224,835 01/01/1982 ________|_______|_______________________ 44592 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 1,463,736 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44593 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 268,487 01/01/1982 ________|_______|_______________________ 44594 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 1,119,746 01/01/1982 ________|_______|______________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 69 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44595 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 3,298,543 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44596 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 960,138 01/01/1982 ________|_______|_______________________ 44597 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 2,393,670 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44598 robinet fluture d400 robinet fluture d400 2.17.1.2 3,979,008 01/01/1982 ________|_______|__________________ 44599 robinet fluture d600 robinet fluture d600 2.17.1.2 1,809,005 01/01/1982 ________|_______|__________________

44600 robinet fluture dn 1000 robinet fluture dn 1000 2.17.1.2 10,597,727 01/01/1981 ________|_______|________________ 44601 robinet fluture dn 1000 robinet fluture dn 1000 2.17.1.2 5,142,643 01/01/1981 ________|_______|________________ 44602 robinet fluture dn 200 robinet fluture dn 200 2.17.1.2 6,114,978 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44603 robinet fluture dn 200 robinet fluture dn 200 2.17.1.2 7,390,895 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44604 robinet fluture dn 250 robinet fluture dn 250 2.17.1.2 3,325,406 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44605 robinet fluture dn 300 robinet fluture dn 300 2.17.1.2 4,893,038 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44606 robinet fluture dn 400 robinet fluture dn 400 2.17.1.2 1,691,414 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44607 robinet fluture dn 600 robinet fluture dn 600 2.17.1.2 1,683,410 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44608 robinet fluture dn 600 robinet fluture dn 600 2.17.1.2 824,801 01/01/1981 ________|_______|__________________ 44609 robinet fluture dn 600 robinet fluture dn 600 2.17.1.2 2,524,840 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44610 robinet fluture dn 800 robinet fluture dn 800 2.17.1.2 2,469,698 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44611 robinet fluture dn300 robinet fluture dn300 2.17.1.2 2,535,050 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44612 robinet fluture dn500 robinet fluture dn500 2.17.1.2 3,612,308 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44613 robinet fluture manual robinet fluture manual 2.17.1.2 3,476,902 01/01/1981 ________|_______|________________ 44614 robinet pana robinet pana 2.17.1.2 12,071,667 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44615 robinet pana dn 500 robinet pana dn 500 2.17.1.2 17,803,023 01/01/1981 ________|_______|________________ 44616 robinet vana d 1200 REGMO robinet vana d 1200 REGMO 2.17.1.2 8,828,076 01/01/1986 ________|_______|________ 44617 robinet vana d 400 REGMO robinet vana d 400 REGMO 2.17.1.2 1,911,530 01/01/1986 ________|_______|_________ 44618 robinet vana d 400 REGMO robinet vana d 400 REGMO 2.17.1.2 1,911,530 01/01/1986 ________|_______|_________ 44619 robinet vana d 800 REGMO robinet vana d 800 REGMO 2.17.1.2 4,340,992 01/01/1986 ________|_______|_________ 44845 sina de rulare sina de rulare 2.24.4 525,379 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44846 sina de rulare sina de rulare 2.24.4 525,379 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44847 sina de rulare sina de rulare 2.24.4 525,379 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44848 sina de rulare sina de rulare 2.24.4 525,379 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44976 sina de rulare sina de rulare 2.24.4.2 495,343 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44977 sina de rulare sina de rulare 2.24.4.2 495,343 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44978 sina de rulare sina de rulare 2.24.4.2 495,343 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44979 sina de rulare sina de rulare 2.24.4.2 495,265 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44849 sina rulare sina rulare 2.24.4 465,197 01/01/1981 ________|_______|________________________ 44850 sina rulare sina rulare 2.24.4 465,158 01/01/1981 ________|_______|________________________ 44851 sina rulare sina rulare 2.24.4 563,723 01/01/1981 ________|_______|________________________ 44852 sina rulare sina rulare 2.24.4 563,723 01/01/1981 ________|_______|________________________ 44853 sina rulare sina rulare 2.24.4 410,617 01/01/1982 ________|_______|________________________ 44854 sina rulare sina rulare 2.24.4 410,578 01/01/1982 ________|_______|________________________ 44855 sina rulare sina rulare 2.24.4 410,578 01/01/1982 ________|_______|________________________ 44856 sina rulare sina rulare 2.24.4 410,578 01/01/1982 ________|_______|________________________

44857 sina rulare sina rulare 2.24.4 1,509,260 01/01/1989 ________|_______|________________________ 44858 sina rulare sina rulare 2.24.4 1,465,506 01/01/1989 ________|_______|________________________ 44620 STATIE TRATARE APA NOBEL AS STATIE TRATARE APA NOBEL AS 2.17.1.2 6,303,050 01/01/1998 ________|______ 44859 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,303 01/01/1982 ________|_______|____________________ 44860 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01/1989 ________|_______|_________________________ 44861 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01/1989 ________|_______|_________________________ 44862 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01/1989 ________|_______|_________________________ 44863 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01/1989 ________|_______|_________________________ 44864 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01/1989 ________|_______|_________________________ 44865 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01/1989 ________|_______|_________________________ 44866 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 480,184 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44867 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 480,257 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44868 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 480,257 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44869 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 480,257 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44870 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 480,257 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44871 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 467,055 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44872 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 466,906 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44873 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 466,906 01/01/1981 ________|_______|_____________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 70 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44874 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 466,906 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44875 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 466,906 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44876 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 673,348 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44877 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 673,273 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44878 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 569,668 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44879 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 569,669 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44880 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 410,331 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44881 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 410,257 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44882 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 486,358 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44883 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 486,283 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44884 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 486,283 01/01/1981 ________|_______|_____________________

44885 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 486,283 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44886 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 486,283 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44887 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 489,685 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44888 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 489,833 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44889 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 489,833 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44890 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 489,833 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44891 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 489,833 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44892 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 589,699 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44893 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 589,625 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44894 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 576,620 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44895 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 576,769 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44896 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 415,246 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44897 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 415,246 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 44898 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,232 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44899 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44900 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44901 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44902 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44903 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,232 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44904 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44905 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44906 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44907 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 44908 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,154 01/01/1982 ________|_______|____________________ 44909 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,303 01/01/1982 ________|_______|____________________ 44910 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,154 01/01/1982 ________|_______|____________________ 44911 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,154 01/01/1982 ________|_______|____________________ 44912 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,303 01/01/1982 ________|_______|____________________ 44913 stavilar SH3 stavilar SH3 2.24.4 1,071,683 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44914 stavilar SH3 stavilar SH3 2.24.4 1,071,757 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44915 stavilar SH3 stavilar SH3 2.24.4 1,071,757 01/01/1978 ________|_______|______________________ 44916 stavilar SHI stavilar SHI 2.24.4 559,136 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44917 stavilar SHI stavilar SHI 2.24.4 559,136 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44918 stavilar SM3 stavilar SM3 2.24.4 1,223,332 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44919 stavilar SM3 stavilar SM3 2.24.4 1,223,333 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44920 stavilar SM3 stavilar SM3 2.24.4 1,223,333 01/01/1981 ________|_______|______________________

44980 stavilar SMI stavilar SMI 2.24.4.2 500,119 01/01/1981 ________|_______|_______________________ 44981 stavilar SMI stavilar SMI 2.24.4.2 500,119 01/01/1981 ________|_______|_______________________ 44921 stavilar st.1 stavilar st.1 2.24.4 2,860,968 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44922 stavilar st.10 stavilar st.10 2.24.4 2,639,181 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 44923 stavilar st.11 stavilar st.11 2.24.4 2,370,838 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 44924 stavilar st.11 stavilar st.11 2.24.4 2,371,060 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 44925 stavilar st.11 stavilar st.11 2.24.4 2,371,060 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 44926 stavilar st.11 stavilar st.11 2.24.4 2,371,060 01/01/1978 ________|_______|_______________________ 44927 stavilar st.2 stavilar st.2 2.24.4 2,860,968 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44928 stavilar st.3 stavilar st.3 2.24.4 2,860,968 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44929 stavilar st.3 stavilar st.3 2.24.4 2,761,339 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44930 stavilar st.4 stavilar st.4 2.24.4 2,761,339 01/01/1978 ________|_______|________________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 71 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44931 stavilar st.4 stavilar st.4 2.24.4 3,128,334 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44932 stavilar st.4 stavilar st.4 2.24.4 2,830,310 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44933 stavilar st.5 stavilar st.5 2.24.4 2,830,310 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44934 stavilar st.6 stavilar st.6 2.24.4 2,677,493 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44935 stavilar st.7 stavilar st.7 2.24.4 3,797,459 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44936 stavilar st.8 stavilar st.8 2.24.4 3,567,651 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44937 stavilar st.9 stavilar st.9 2.24.4 2,906,170 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44938 stavilar st.9 stavilar st.9 2.24.4 2,906,244 01/01/1978 ________|_______|________________________ 44780 STINGATOR DE VAR TERMOMECANI STINGATOR DE VAR TERMOMECAN 2.20.4 1,279,546 01/01/1993 ________|__ 44781 STINGATOR DE VAR TERMOMECANI STINGATOR DE VAR TERMOMECAN 2.20.4 1,279,546 01/01/1993 ________|__ 44939 stingator var stingator var 2.24.4 1,279,001 01/01/1981 ________|_______|_______________________ 44199 suflanta SRD 20 suflanta SRD 20 2.16.4.3 592,108 01/01/1978 ________|_______|__________________ 44200 suflanta SRD 20 suflanta SRD 20 2.16.4.3 592,108 01/01/1978 ________|_______|__________________ 44201 suflanta SRD 40 suflanta SRD 40 2.16.4.3 2,957,013 01/01/1989 ________|_______|__________________ 44202 suflanta SRD 40 suflanta SRD 40 2.16.4.3 2,957,013 01/01/1989 ________|_______|__________________ 44203 suflanta SRD 40 suflanta SRD 40 2.16.4.3 1,004,274 01/01/1978 ________|_______|__________________ 44204 suflanta SRD 40 suflanta SRD 40 2.16.4.3 1,004,274 01/01/1978 ________|_______|__________________

44940 suport cablu suport cablu 2.24.4 848,632 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44941 suport cablu suport cablu 2.24.4 848,632 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44942 suport cablu suport cablu 2.24.4 660,768 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44943 suport cablu suport cablu 2.24.4 660,768 01/01/1982 ________|_______|______________________ 44982 suport cablu suport cablu 2.24.4.2 709,693 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44983 suport cablu suport cablu 2.24.4.2 709,618 01/01/1981 ________|_______|______________________ 44944 suport rola suport rola 2.24.4 3,645,819 01/01/1989 ________|_______|________________________ 44161 sursa stabilizata sursa stabilizata 2.16.3.2 508,989 01/01/1979 ________|_______|_____________________ 44291 tablou comanda PC 10 tablou comanda PC 10 2.16.5 2,009,050 01/01/1978 ________|_______|_____________ 44292 tablou comanda PC 6 tablou comanda PC 6 2.16.5 1,769,280 01/01/1978 ________|_______|______________ 44766 TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDROC TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDRO 2.19 14,395,604 01/01/1998 ________|_____ 44767 TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDROC TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDRO 2.19 14,395,604 01/01/1998 ________|_____ 44768 TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDROC TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDRO 2.19 14,395,604 01/01/1998 ________|_____ 44769 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 14,725,275 01/01/1998 ________|______ 44770 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 14,725,275 01/01/1998 ________|______ 44771 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 14,725,275 01/01/1998 ________|______ 44772 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 14,395,604 01/01/1998 ________|______ 44773 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 14,395,604 01/01/1998 ________|______ 44774 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 14,395,604 01/01/1998 ________|______ 44775 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 14,395,604 01/01/1998 ________|______ 44776 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 14,395,604 01/01/1998 ________|______ 44777 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 14,395,604 01/01/1998 ________|______ 44293 tablou curent PCA tablou curent PCA 2.16.5 1,223,186 01/01/1978 ________|_______|_________________ 44294 tablou curent PCC tablou curent PCC 2.16.5 4,847,246 01/01/1978 ________|_______|_________________ 44295 tablou dispecer tablou dispecer 2.16.5 330,149 01/01/1968 ________|_______|_____________________ 44296 tablou electric tablou electric 2.16.5 21,881,413 01/01/1969 ________|_______|______________________ 44297 tablou electric tablou electric 2.16.5 6,000,874 01/01/1984 ________|_______|______________________ 44298 tablou electric, REZERVOARE tablou electric, REZERVOARE 2.16.5 2,285,287 01/01/1987 ________|_______|________ 44299 tablou forta IAEC tablou forta IAEC 2.16.5 1,339,130 01/01/1981 ________|_______|___________________ 44300 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 4,418,318 01/01/1968 ________|_______|_____________________ 44301 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 248,954 01/01/1968 ________|_______|______________________ 44302 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 279,092 01/01/1968 ________|_______|______________________ 44303 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 248,954 01/01/1968 ________|_______|______________________ 44304 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 255,203 01/01/1968 ________|_______|______________________ 44305 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 226,237 01/01/1968 ________|_______|______________________ 44306 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 248,954 01/01/1968 ________|_______|______________________

44307 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 372,138 01/01/1968 ________|_______|______________________ 44308 tablou TCM tablou TCM 2.16.5 1,656,879 01/01/1978 ________|_______|_____________________ 44309 tablou TCM tablou TCM 2.16.5 1,656,929 01/01/1978 ________|_______|_____________________ 44785 telefoane telefoane 2.22.5 359,891 01/01/1982 ________|_______|________________________ 44621 teleindicator teleindicator 2.17.1.2 504,555 01/01/1982 ________|_______|_______________________ 44622 teleindicator teleindicator 2.17.1.2 874,984 01/01/1982 ________|_______|_______________________ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 72 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44623 tirbo tirbo 2.17.1.2 249,784 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 44150 transf. 4000 kw transf. 4000 kw 2.16.3.1 9,752,773 01/01/1978 ________|_______|____________________ 44151 transf. 4000 kw transf. 4000 kw 2.16.3.1 9,752,773 01/01/1978 ________|_______|____________________ 44152 transformator 1600 kw transformator 1600 kw 2.16.3.1 5,566,044 01/01/1978 ________|_______|______________ 44153 transformator 1600 kw transformator 1600 kw 2.16.3.1 5,566,044 01/01/1978 ________|_______|______________ 44154 transformator 6/04 KW transformator 6/04 KW 2.16.3.1 720,793 01/01/1968 ________|_______|______________ 44162 transformator pornire transformator pornire 2.16.3.2 454,182 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44163 transformator pornire transformator pornire 2.16.3.2 655,281 01/01/1981 ________|_______|_________________ 44155 transformator TTU 1600 kw transformator TTU 1600 kw 2.16.3.1 17,286,226 01/01/1981 ________|_______|__________ 44945 tub aspiratie aerator tub aspiratie aerator 2.24.4 295,005 01/01/1982 ________|_______|___________________ 44946 tub aspiratie aerator tub aspiratie aerator 2.24.4 295,093 01/01/1982 ________|_______|___________________ 44947 tub aspiratie aerator tub aspiratie aerator 2.24.4 295,093 01/01/1982 ________|_______|___________________ 44948 tub aspiratie aerator tub aspiratie aerator 2.24.4 295,093 01/01/1982 ________|_______|___________________ 44949 tub aspiratie aerator tub aspiratie aerator 2.24.4 295,093 01/01/1982 ________|_______|___________________ 44624 vana flutura d800 vana flutura d800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44625 vana fluture vana fluture 2.17.1.2 708,007 01/01/1983 ________|_______|_______________________ 44626 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 707,876 01/01/1983 ________|_______|__________________ 44627 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 708,007 01/01/1983 ________|_______|__________________ 44628 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 708,007 01/01/1983 ________|_______|__________________ 44629 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 708,007 01/01/1983 ________|_______|__________________ 44630 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 708,007 01/01/1983 ________|_______|__________________ 44631 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 708,007 01/01/1983 ________|_______|__________________ 44632 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,569 01/01/1983 ________|_______|___________________

44633 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44634 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44635 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44636 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 608,347 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44637 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44638 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44639 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44640 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44641 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44642 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44643 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44644 vana fluture d800 vana fluture d800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44645 vana fluture d800 vana fluture d800 2.17.1.2 604,744 01/01/1983 ________|_______|___________________ 44738 vas comun agitator vas comun agitator 2.17.5.A 13,938,855 01/01/1981 ________|_______|________________ 44658 ventilator vat 500/12 ventilator vat 500/12 2.17.3 398,785 01/01/1981 ________|_______|___________________ 44659 VENTILATOR VAT 500/12 VENTILATOR VAT 500/12 2.17.3 7,916,000 01/01/1998 ________|_______|________ 44660 VENTILATOR VAT 500/12 VENTILATOR VAT 500/12 2.17.3 7,916,000 01/01/1998 ________|_______|________ 44661 VENTILATOR VAT 500/12 VENTILATOR VAT 500/12 2.17.3 7,916,000 01/01/1998 ________|_______|________ 44662 VENTILATOR VAT 500/12 0,75X5 VENTILATOR VAT 500/12 0,75X 2.17.3 294,200 01/01/1995 ________|_______|____ 44663 VENTILATOR VAT 500/12 0,75X5 VENTILATOR VAT 500/12 0,75X 2.17.3 294,200 01/01/1995 ________|_______|____ 44664 VENTILATOR VAT 500/12 INOX VENTILATOR VAT 500/12 INOX 2.17.3 7,916,000 01/01/1998 ________|_______|___ Total categoria 2 Nr. articole 895 17,308,778,048 ----------------- Categoria 3 ----------- 45025 A.DEBITMET.UTILAJE UZINA V V A.DEBITMET.UTILAJE UZINA V 3.1.1 405,955 01/01/1994 ________|_______|____ 45026 A.DEBITMETRE UTILAJ UZINA V A.DEBITMETRE UTILAJ UZINA V 3.1.1 405,950 01/01/1994 ________|_______|___ 45029 A.INSTALATII AMC INCINTA UZ. A.INSTALATII AMC INCINTA UZ 3.8 111,811,289 01/01/1994 ________|_______|____ 45027 contor trifazic contor trifazic 3.3 681,482 01/01/1981 ________|_______|_________________________ 45030 INST.PT.INDIC.NIV.IN REZERV. INST.PT.INDIC.NIV.IN REZERV 3.8 840,000 01/01/1995 ________|_______|______ 45024 INSTAL.PREP.POLIELECTR.SOL.K INSTAL.PREP.POLIELECTR.SOL. 2.6.1.2.B 72,393,595 01/01/1998 ________|______ 45028 separator interior separator interior 3.3 2,252,679 01/01/1981 ________|_______|_____________________ Total categoria 3 Nr. articole 7 188,790,950 -----------------

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 73 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Categoria 4 ----------- 45047 A.BASCULA SEMIAUTOMATA UZ.AP A.BASCULA SEMIAUTOMATA UZ.A 4.6.2 1,579,809 01/01/1994 ________|_____ 45032 A.MACARA PORTAL 210 A.MACARA PORTAL 210 4.6.1 1,226,590 01/01/1998 ________|_______|________ 45048 A.POD RULANT A.POD RULANT 4.6.2 15,000,000 01/01/1998 ________|_______|_______________ 45049 A.POD RULANT 3,2 TO + PALAN A.POD RULANT 3,2 TO + PALAN 4.6.2 3,478,305 01/01/1994 ________|_______|___ 45050 A.POD RULANT 3,2 TO +PALAN A.POD RULANT 3,2 TO +PALAN 4.6.2 3,478,305 01/01/1994 ________|_______|___ 45051 A.POD RULANT 5000KG.UZ.APA 1 A.POD RULANT 5000KG.UZ.APA 4.6.2 2,421,726 01/01/1994 ________|_______|_ 45052 A.POD RULANT DEZV.UZ.APA 1 A.POD RULANT DEZV.UZ.APA 1 4.6.2 6,411,458 01/01/1994 ________|_______|__ 45053 A.POD RULANT MANUAL UZ. 4 A.POD RULANT MANUAL UZ. 4 4.6.2 1,167,600 01/01/1994 ________|_______|___ 45054 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45055 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45056 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45057 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45058 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45059 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45060 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45061 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45062 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45063 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45064 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45065 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45066 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45067 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45068 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45069 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45070 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 594,650 01/01/1994 ________|_______|__ 45071 A.PUPOTRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPOTRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 3,312,372 01/01/1994 ________|_______ 45072 A.TELEINDICATOR TNTR -3 17 B A.TELEINDICATOR TNTR -3 17 4.6.2 23,473,380 01/01/1994 ________|_______|___

45033 ELECTROPALAN 3.2TO CARUC.TE3 ELECTROPALAN 3.2TO CARUC.TE 4.6.1 2,896,471 01/01/1993 ________|_____ 45034 electropalan cu carucior electropalan cu carucior 4.6.1 2,745,324 01/01/1981 ________|_______|________________ 45035 electropalan cu carucior electropalan cu carucior 4.6.1 1,101,477 01/01/1978 ________|_______|________________ 45082 hidroelevator inc. carbune hidroelevator inc. carbune 4.6.4.4 3,015,988 01/01/1981 ________|_______|______________ 45031 INSTAL.PT.INDIC.NIV.APEI IN INSTAL.PT.INDIC.NIV.APEI IN 3.8 840,000 01/01/1995 ________|_______|________ 45036 macara capra macara capra 4.6.1 898,633 01/01/1981 ________|_______|_____________________ 45037 macara capra macara capra 4.6.1 767,069 01/01/1982 ________|_______|_____________________ 45038 MACARA U 150 KGF MACARA U 150 KGF 4.6.1 630,855 01/01/1992 ________|_______|____________ 45039 palan palan 4.6.1 478,059 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 45040 PALAN MANUAL 1T, 6M PALAN MANUAL 1T, 6M 4.6.1 712,000 01/01/1995 ________|_______|__________ 45041 PALAN MANUAL 1T,6M PALAN MANUAL 1T,6M 4.6.1 712,000 01/01/1995 ________|_______|__________ 45042 PALAN MANUAL 1T,6M PALAN MANUAL 1T,6M 4.6.1 712,000 01/01/1995 ________|_______|__________ 45043 PALAN MANUAL 1T,6M PALAN MANUAL 1T,6M 4.6.1 712,000 01/01/1995 ________|_______|__________ 45080 platforma transp. recip.600 platforma transp. recip.600 4.6.4.1 313,930 01/01/1981 ________|_______|______________ 45073 pod rulant pod rulant 4.6.2 712,736 01/01/1963 ________|_______|_________________________ 45074 pod rulant pod rulant 4.6.2 445,414 01/01/1969 ________|_______|_________________________ 45075 pod rulant pod rulant 4.6.2 399,049 01/01/1969 ________|_______|_________________________ 45076 pod rulant pod rulant 4.6.2 228,033 01/01/1969 ________|_______|_________________________ 45077 pod rulant cu 2 grinzi pod rulant cu 2 grinzi 4.6.2 710,266 01/01/1963 ________|_______|___________________ 45078 pod rulant cu 2 grinzi pod rulant cu 2 grinzi 4.6.2 712,736 01/01/1963 ________|_______|___________________ 45079 pod rulant cu 2 grinzi pod rulant cu 2 grinzi 4.6.2 248,017 01/01/1969 ________|_______|___________________ 45044 sina rulare sina rulare 4.6.1 572,900 01/01/1982 ________|_______|_________________________ 45045 sina rulare sina rulare 4.6.1 572,862 01/01/1982 ________|_______|_________________________ 45081 transportor cu banda transportor cu banda 4.6.4.1 223,637 01/01/1970 ________|_______|_________________ 45046 TROLIU ELECTRIC 250 KG.F TROLIU ELECTRIC 250 KG.F 4.6.1 686,178 01/01/1992 ________|_______|______ Total categoria 4 Nr. articole 52 93,706,229 ----------------- Total loc de munca 7F AQUATIM Nr. articole 4283 1,045,347,097,257 ========================================================================================================================== PRIMARIA TIMISOARA LOCAL MF2000 28/10/2004 15:53:09 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 74 la locul de munca 7F AQUATIM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare DPF Stoc Observatii mijloc fix clasificare inventar amortizata Scriptic Faptic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Categoria 4 ----------- TOATE CANTITATILE EXISTENTE AU FOST CUPRINSE IN ACEASTA LISTA SI AU FOST VERIFICATE PE TEREN DE O COMISIE IN FATA SUBSEM GESTIONAR AL FONDURILOR FIXE COMISIA DE INVENTARIERE CONTABILITA

Membrii: Mihaela Olinic

Mircea Harabor

Gheorghe Golban TOTAL Nr. articole 4283 1,045,347,097,257 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________ _|___________________________ ____|___________________________ __________________________ __|___________________________ _____|___________________________ _______________ __________________________ _|___________________________ ________________________ __|___________________________ ___________________________

__________________________ ___________________________ ___________________________ _|___________________________ ____|___________________________ _|___________________________ ____|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ _|___________________________ ___________________________ |___________________________ |___________________________

______________________ ___|___________________________ ____|___________________________ ____|___________________________ __|___________________________ _|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ __|___________________________

___________________________ __|___________________________ ___|___________________________

_|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _______________________ _______________________ __________________________

________________________ __|___________________________

________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ____|___________________________ ___________________________ _|___________________________

____|___________________________ ___|___________________________ |___________________________ _|___________________________ _|___________________________ __|___________________________ _|___________________________ |___________________________

__________________________ __________________________ ___________________________ ___________________________

___________________________ _|___________________________ |___________________________

_|___________________________ _________________________ ___________________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ _______________________ ___|___________________________ __|___________________________ _________________________ _____________________ ___________________________ |___________________________ ___|___________________________

______________________

___________________________ _|___________________________ ___________________________ __________________________ ____________________

__________________________ ___________________________ _____________________ |___________________________ __|___________________________

___|___________________________ __|___________________________ _|___________________________ ___|___________________________ __________________________ ___|___________________________ __________________________ ____________________ _____________________ |___________________________

_|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ ___________________________

__|___________________________ |___________________________ _|___________________________ _________________________ ___________________________ _____________________ ________________________ ________________________ ___________________________ _|___________________________

___________ ___________________ __________________________ _____|___________________________ ___|___________________________ __________________________ ______________________

___|___________________________ ___________________________ ___|___________________________ __|___________________________ __________________________ _____|___________________________ ___________________________ ______________________

________________________ __________________________ ______________________ __|___________________________ __|___________________________ _|___________________________ |___________________________ ___________________

__________________________ __________________________

_________________________ _|___________________________ __________________________ ___|___________________________ _|___________________________ __________________________ __________________________ __________________________

___________________________ ____|___________________________ _|___________________________

___________________ ________________________ _|___________________________ ___________________________ |___________________________ __|___________________________ ___________________________ |___________________________ ___________________________ _________________________ _|___________________________ _________________________ |___________________________

__________________________ ________________________ _____________________ _________________ ____________ _________________________ ___________________ _____________________ ________________________ ___|___________________________ ________________________ __|___________________________ __|___________________________ __|___________________________ __________________________ _|___________________________ __________________________

______________________ ___________________________ ___________________________ ______|___________________________

___________________ ______________

__________________ _______________ ___________________ ___________________________ ____________ __________________ _____________________ ___________________ ______________________ _______________ _____________________

________________

_____________ _____________

_____________ _______________________ _____________

_______________ ______________ ______________ _______________ ______________________ __________________________ __________________________ ____________________ ___________________________ __________________________ __________________________ __________________________

_________________________ __________________ __________________ __|___________________________ _______________________ _______

_______________________ ___________________ _________________________ _______________________ ________________ _______________

______________________ _______________ ________________ ____________

________________ ________________ ______________ ________ ________ _____________________

_____________________ ___________ __________________________ ________________________ ______________ ______________ ___________ _____________ ______________ ____________ _______________________ ____________________ ____________________ ____________________

_________________ _______________ __________________ _______________

_______________ _______________

_____________________ __________________________ ________________ ________________ ____________________ _______________________ ______________________ _____________ ___|___________________________ |___________________________

___________________ _________________________ ________________________ ____________

____________ _____________ ____________

______________ _______________ _________________ _________________

____________ __|___________________________

__|___________________________ ______________

_________________________ _________________ ___________ __________________ ______________________ __________________________ ______________________ ______________________ _______________________ _____________________ ________________ _______________________ __________ ______________ _____________________ _______________________ _________________________ __|___________________________ ____|___________________________ _______________

______ ______

______ ______ ______

______ _____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ _____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________________

____________________ _______________________ _____________________ _____________________

_____________ _____________

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

_____________ ______________ ______________ ______________ ______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ______________ _______________ ___________________ ____________________ _____________________

____________________ ____________________ ____________________ ______________________ ____________________ _____________________ ______________________ ________________________

_____________________ __________________ ___________________ _________________ __________________

____________________ ___________________ _______________ _______________ _______________________ ___________________ __________________ _________________ ___________________ ________________________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________________ _________________ _________________ _________________ __________________ __________________ __________________ _________________ __________________ _________________ _________________ __________________ ________________ ________________ __________________ ________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ ______________ ___________________

________________ __________________ _______________

__________________ __________________ __________________ _________________ __________________

___________________ ___________ ___________

___________ ___________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

______________ _________ ___________ ___________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ____________ _____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________

__________ __________ _______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ____________________ ____________ ____________

____________ ____________ _____________ ____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ________________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________

______________ ______________

______________ _____________ ______________ ______________ _____________ ______________ ______________ _________________________ _______________ _______________ _______________ ________________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _________________ _________________ _________________ ________________ _________________ ________________

___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ________________ ________________ ________________ ________________ _________________ ________________ _________________ ________________ _________________ ________________ ________________ ________________ ___________

_________________ ___________________ ___________________ ______________ ___________________ _______________ ________________

___________________ _____________ _______________ _________________ ____________ _____________ _____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

_________________ _________________ _________________ _________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ________________ _____________________ ________________________ ________________________

______________________ ______________________ ___________________ ________________ _________________ ________________________ __________________

_________________ ______________ _____________ ___________________ _________________ ____________________ ______________ __________________ _________________

_________________________ ________________________ _______________ ______________________ __________________ ________________________ ________________

_______________________ __________________________ __|___________________________ ________________________ ___________________________ _|___________________________

___________________________ _|___________________________ ________________________ __________________________

__________________________ _________________________ ___________________________ ___________________________ |___________________________ ___________________________ _________________________ ___________________________

_________________________ __|___________________________

_____|___________________________ ___________________________ __|___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________________ __________________________ ___________________________ _|___________________________ __________________ _|___________________________

_|___________________________ __|___________________________ __|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ __________________________

_|___________________________ _|___________________________ _|___________________________

_|___________________________ _______________________

________________ ________________ ___________________ _________________________ ___________________ __________________

_____________________ ___________ _________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ________________________ _________________________ ___|___________________________ _|___________________________ __|___________________________ __|___________________________

________________________ ___|___________________________ ________________________ ________________________ __|___________________________ ________________________ _|___________________________ ________________________ __|___________________________

________________________ __|___________________________

________________________ ___|___________________________ ________________________ ___|___________________________ ________________________

_______|___________________________ _______________________ _|___________________________ __________________________ |___________________________

__|___________________________ __________________ _|___________________________ _|___________________________ |___________________________ _|___________________________ ____________________ _________________ ___________________ ________________________ ___________________ _______________________ _____________________ _____________________ ____________________ _____________________ __________________

__________________ ____________________ ____________________ _____________________ _______________________

______________________ ________________ __________________ _________________________ _|___________________________ ____________

______________ ______________

_________________ _________________ ___________________

_____________________ ____________________ _____________________ ____________________

____________________ |___________________________

______________ ___________________ ________________________ ___________________ ________________ ________________ ________________

_______________ ___________ _________________ ___________________ ___________________ ____________ __________________ ___________________________

______________ _______________________

_______________________ _______________________ _______________________

_______________________ _______________ __________________________ ____________________ ________________ ___________________ ___________________ ___________________

________________________ __________ _____________ ____________ ___________ ___________

___________ ______________ ______________ _____________ _____________ _____________ ______________ _____________

____________ ___________ ___________ _________________ _____________

___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________

___________ ___________ ___________

___________ __________ ___________ __________ __________ __________ ___________ __________ ___________ _________ __________ ____________ _____________ ____________ ___________

____________ __________ __________ ____________ _____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ _____________

____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________

____|___________________________ _____|___________________________ _____|___________________________ __________________

_______|___________________________ __|___________________________ __|___________________________ _|___________________________

__|___________________________ __|___________________________ _|___________________________ __|___________________________

___|___________________________ ___|___________________________

___|___________________________ ___________ ___________________________ ______________________ _________________ _____________ ______________ ___________________________

___________________________ _|___________________________ ____________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ __________ __________ ________________ _________ _________

________ ________ ________

________ _________ _________

______________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ _____________

______________ ______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________ _______________

_______________ _______________ _______________________ _____________________ _______________ ________________________

__________________________ __________________

____________________ ___________________ _______________ _________________ ____________________ _________________

________________ ______________ ___________ ______________________ _______________________ __________________ ________ ________________________ _________________________ _______|___________________________ ___________ ______|___________________________

____________________ _____________________ ___________ _____________ ____________________ _________________________

_______________________ ____________

____________ ________________________ _____________________ _____________ ______________________ _________ ___________________

___________ __|___________________________ __|___________________________ __________________________ __________ ___________________ __________ ________________________ ____________________ ______________________ ____________________ ____________ ____________________ ___________

____________________ ____________ ________________ __________________

_____________ ___________

_______________ __________

_________________ __________________ _____________ __________________ ______________ ____________ _____________

__________ _______________ _______________

_________________ _________________ ________________________ ____________ ______________ __________

_____________ ____________

__________________ ___________ ______________________ ______________

_____________ ________ ____________

________________ ________________ ___________

_____________ ___________________ ___________ ___________________ ________________

_____ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ______

________________________ ________________________ _______________________ _______________________ ________ ________ ________ ________

_____________________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _______

________ ________ _______ _______ __________________ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______________ ______________ ____________________ ____________________ _____________________ ___________ _______________________ ______________

_________________ ______________________

______________ ___________________ ___________________ _______________ ______________ ____________________

______________________ ______________________ ______________________

______________________ ___________________ _______________________ ________________ ___________________ _______________ _______________ ______________________ ________________ _|___________________________ _|___________________________

___________________________ ____________ ______________ ______________ ___________________ ___________________ _______________________ _______________________ _______________________ ________________ ___________________ _____________ _____________ _________________ _________________ ___________________ ___________________ __________________ _____________________ _______________ ___________________ ____________________ ______________________ ________________

_______________ ________________

_________________ __________________ __________________

__________________ __________________ _______________ __________________ ________________________ ___________________________ _____________ ____________ _____________

_____________ ______________ _______________ _______________ _________________________ _______________ _______________ _________________ _______________

___________________

_____________ _________________ __________

_______________ _______________

________________________ _____________ _________________________ |___________________________ __________ _________ _________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________________ _________ __________ __________ __________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ _______________ _________________ _________

_________ ____________ ____________________ _________________ _|___________________________

_________________ _____________ _______ _______ ______________ _______________ _______________ ___________ __________________________ ___________________ ___________________ ________________ _______________ _______________ _____________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

_____________ __________ ______________ ____________________ ________ __________ _______________________ _______________

__________________________ _________ _________ _________ _______________ ______________ ___________________ _______________ _________________ _____________ ____________________ ______________________ ______________________ _________________________ _________________________ __________________________ ______________ ________________ ______________ _____________ ______________ ___________________________ ___________________________ __________________ _________________ ________________ ________________

________________ ______________ _______________ ____________ ____________ _____________ ______________ ___________________ _________________

_______________ _________________ _________________ ________________ ___________________ _____________

____________________ _____________ __________________ _________________________ _________________ ________________

_______________ _________________

______________________ ___________________________ _____________________ __________ _______________ __________________________ ___________________ ______________ _____________

_________________ __________________ _______________ _____________ _____________ ____________

______________ ___________________________ ___________________ _________________

______________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________ _________________ __________________ __________ ___________ ________________ _____________________

_____________________ ________________________ __________________ _______________ ____________ ________________ _____________________ __________________ _________________ ______________________ __________________ ______________

________________ _____________________ ____________________

_____________________ __________ _________________ __________________ _____________

_____________ _________________ ___________________ ___________________ ___________________ _________________

____________________ ____________________ _______________

______________ ______________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________

___________________ ___________________ _____________________ _________________ _________________ ____________ ______________ ______________ _____________ _______________ ______________

__________ __________________

__________________________ __________________________ ______________ __________________

__________________ __________________ __________________ _______________ _____________ _____________ ________________ ________________ ________________ _______________ _____________ ______________

_____________ ______________ __________________ _________________ __________________________ __________________________ ________________ _______________ _____________________ ______________________ ___________________

______ _______ _______ ____________________

____________________ _______________ _____________

_______________ ____________________

__________________ _____________________ ____________________

________________ ____________________ _______________ ________________________ _______________ _____________________ ______________ ____________________

____________________ ____________________

______________________ ________________ __________________ ____________ _____________ _____________________ ________________ ____________________ ____________________ ________________________ ________________ __________________ ______________ _________________ _________________ _________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ _________________ _________________ ________________ ________________ _______________________ ________________________

________________________ ________________ ___________________________ _______________ ______________ ________________ ________________

________________ ________________ _________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ___________ __________________ __________

__________ ___________ ___________________ __________________ _____________ ______________________ _______________ _|___________________________ _________________ ___________________________

_____________ _______________ ____________________

____________ ____________ ____________ ____________ ________________ ________________ _______________ _________ _________________ _________________ _________________ _______________________ ____________

_________________ _____________________ ______________ ___________________________ _____________ _______________ _____________________ ____________________ _______________

___________________ ____________________ ______________ ______________ _______________ ___________________ ____________________ ____________________ ________________________ ______________ _____________ ____________ ____________ ____________________ ______________ _______________ ___________________ ___________

______________ ________________________ __________________ _____________ ____________________ ____________

___________________ ________________________ ________________________ _______________ _______________

_______________ _______________

_______________ _______________ _____________ ___________________ __________________ ______________ ______________ __________________ ____________ ____________ _____________

______________ _______ _____________ __________________ _________________ _________________ __________________________ ______________ ____________________

________________ ____________________ ___________ ___________ _____________

______________ _________________ _______________ ______________

_________________________ _______________ ___________________ ______________________ ___________________

_________________ _____________ ____________ _____________ ____________ ___________ ________________ ____________

___________ ____________________ _______________________ ________________ ________________

______ _______ _______ ______ ____________

___________ ___________ ___________ ___________ ____________ _____________ _____________ ____________

____________ ____________ _____________

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________

_____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ______________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________ ______________ ______________ _____________ _____________ ______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________ _______________ _____________ ___|___________________________ __|___________________________ ___________________________ ____ ____ _______________ _______________

_______________ _____________ ____________ _______ _____________ ___________ __________ ___________ ____________ ____________ __________ __________

___________ _________ ________________________ _________________ __________ _______________ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______

_______ _______ ________ ________ ________ ________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ ________ ________ ________

__________________ ___________________ _____________ ___________________ ________________ _______________ ________________ _______________ _______________ _______________ _________________ ________________ _______________ ___________ _________________ _______________ ______________ _______________ ___________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ ____________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________

___________ ___________

___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________

___________ ___________

___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ____________ __________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ __________ ___________

___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________

___________ ___________ ___________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________

____________ ___________ ____________ ____________ ____________ _____________

____________ _____________ ____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ___________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________

____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________

_____________ _____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ________________ ___________________ __________________ __________ ___________ __________________ __________

__________ __________ __________________ ___________ _______________ _______________ ______________ _______________ ______________ ______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ ________________ _______________ _______________ _______________ ________________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________

_______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________

_______________ _______________

_______________ _______________ _______________ ________________

___________________

__________________ _________________ _____________ ______________ ______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ________________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ __________ _________________ _______________ _______________ _______________ _______________ ______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ ______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ______________ _______________ _______________ ______________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ _______________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________

________________ ________________ ________________ ____________________

________________ _________________ _________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

____________ ____________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _________________ ________________

___________ _______________ _______________

_______________ _________________ ______________ ________ _______ ________ _______ _________

________ ________

_______ ________ _________ ________ _______ _________

________ ________ __________ ________ _________

________

_______ _______ _______ ________ __________ ________ _________

________ ________ __________ _________ _________ _________ _________ __________

__________ __________

_________ ________ _________

________ ________ _________ _________ __________ _________ __________ __________ ________ _________

_________ _________ __________ __________ _________ __________ __________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ __________ _______ _______ _________ _________ __________ ______________ _____________

_____________ ______________

______________ ___________ ________________ _____________

_____________ ____________

____________ _____________ ______________ ____________ ____________ ________ ___________ ______________ ________________ _______

______________ _____________ ____________ _______________ ___________ _______________ ________________ _____________________ _________ __________ __________ _______________ ____________

________________ ______ _____________ _____________ ______________________ ___________ __________ __________________ ________ __________ ______________________ ___________________ ______________________ ________________ ____________________ ___________________________ _______________________ __________________________

_________________________ __|___________________________ __________________________

__|___________________________ ___________________________ __________________________

____|___________________________ ____|___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________________ ___________________________

_|___________________________ |___________________________

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

_|___________________________ __|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ ___________________________ __|___________________________ _|___________________________ |___________________________ __________

_____________________ ______________________ ________________________ ________________ ________________________ |___________________________ __________________ ___________________________ ___________________________ _________________ _____________________ ____________ _________________ _______________

_____________ __________ _____

______________ ___________________ _____________

______________ ______________ _________________ ______________________ ________________ _____________________ _______________________ _________ _________

_________ _________ _________ _________ _________ _________ ________________________ _______________________ ___________________ ___________________ ____________________ _________________ _____________

____________________ ________________ _____________________ _____________________ _______________ ______________________

____________________ ___________________

______________________ __________________ ________________ _________________ ___________________ ____________________ _______________ __________________ ______________________ ____________________ ______ _____________________ ________

_________________ _______________ ____________________ ________ ________________ _____________ _____________

______________ __________________________ ___|___________________________

__________________________ _______________________ ___________________________

___________________________ _________________________ __________________ ___________________________ ___________________________ _|___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________

___________ _|___________________________ ___|___________________________ _____________ _________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

________ ________ ________ ________ ________

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______________ __________________ ____________ _____________

__________ _________ ______________ __________ _____________ _______________ ________________ ________________

_________________ ______________ ____________ _____________ ___________ ___________ ____________ ________________ ________________ _________________

______________ _______________ ____________ _______________ ________________ ___________

____ ________________ ____________ ______________ ______________ _________________ ____________ __________________ ____________ ____ ____ ___ ____ _____ _______________ _____ _____ ____

_____ _____ _____ ____________ _____________ ______________ ______ __________________ __________________ _________ _________

_________ ___________________________ ___|___________________________

_____________ ___________ __________ _________

__________ _______ _______ ______ __________ ________ _______ ___________ _____ ______ _______ ______ __________________ ______________________ _______________________ ___________________________ ____|___________________________

___|___________________________ _____________

_____ ________________ _______________ ________________ __________ ____________

________ _______

______ __|___________________________

___________________ _________________ _________________________ _|___________________________ ____|___________________________

__________________________ __|___________________________ ______ ___________ ____________

______________ ______ ______ ______

______ _______ ______ ______

______ ______

______ ______ ______ ______

______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ _______ _______ _______ ______ ______ ______ ______

______ ______ _______ ______ ______ ______ ______

______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______

______ ______

______ ______ ______ ______ ______

________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ ______________ ______________ ___________________________ |___________________________

_____________________ _|___________________________ ___________________________ __________________________

_|___________________________ _____________________ _____________________ ____|___________________________

______________________ ___________________ |___________________________ _|___________________________ |___________________________ _____________________

__|___________________________ _____________________ _____________________ |___________________________ _________________________ _____________________ _________________________ ________________ __|___________________________ ___________ ___________

__________________ _________________________ _________________________ |___________________________ _______________________ ______________ ______________ _________________ _____________ _____________ _______________ ___________________

___________ _____________ _____________ ______________ ___________ ____|___________________________

_____________ ________________ __________________ ________________

________________ ____________

__________________ ____________

________________ _______________ _________________ _____________ ______________ __________________

__________________ _____________

_______________ ________________ _______________ _______________ _______________ _______________ ______________ ______________

____________________ _______________ ______________ _______________

______________

______________ ______________ _____________ ______________ _____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________ ________________ _________________ ________________ ________________ _____________ _______________ ________________ __________________ ______________ _______________

_______________ _____________ __________________ _____________ _____________ ________________

________________ _____________ _____________ _________________ ___|___________________________ _____________ _____________

_____________ _______________ _________________ _________________

_______________________ _____________ ____________ __________________ _______________ _____________ __________ __________ __________ _______________ _______________ _______________ _____________ _______________

_________ _______________

______________ _______________ ________________ _____________ ______________ ________________ _____________ ___________________________ ___________________________

__________________________ ___________________________ ___________________________

___________________________ _________________________ __________________________ ___________________________ ___________________________ _|___________________________ ___________________________ _|___________________________ ___________________________

_|___________________________ |___________________________ |___________________________

___________________________ _|___________________________ _____________ _________________ _________________ _________________ _____________ ______________ ___________ ____________ ____________

____________ _____________ _____________ ____________ ___________________________ __________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ |___________________________

__________________________ __________________________ _|___________________________ __________________________ ___________________________

__|___________________________ |___________________________ |___________________________ ___________________________ |___________________________ ___________________________ |___________________________

_|___________________________ _|___________________________ |___________________________ |___________________________ _|___________________________ __________________________ ___________________________ _|___________________________ |___________________________

___________________________ __|___________________________ ___________________________ ___________________________

__________________________ __________________________ ___________________________ |___________________________

|___________________________ |___________________________

_________________ _______________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _____________ ___________________ ______________ _______________ ________________ ____________ ____________ ______________ _____________ ________________ _______________ ________________

_______________ _______________ _______________

________________ _______________ _______________ __________

____________ ___________ ___________ __________ _____________

_______________ _________________

_________________ _________________ _____________

__________________

___________ _______________ ________ ________ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______

_______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______ ______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______________

_______________ _______________ ________________ _____________ _____________ _________________ __________ ____________________ __________________

__________________ ___________ __________________ ____________ _____

______________________ _________________ ________________ ______ ___________________ __________________ ________ ________________ __________________

_____________________ __|___________________________ ________________________

____________________ ___________________________ _________________ ______________________ ____________ ________________ __________________ ____________________ ____________________ ___________________ _____________________ _____________________ _____________________ _______________ _________________

____________ _____________ _________ ________ _______

________ ________ __________________

_______________________ _______________________ ______________ _____________________ _________________ _________________ _________________ _____________________ _________________

_________________ _________________ _________________ __________________ _____________

________________ ________________________ _________________

________________ ________________ _______________ _______________

_______________ _______________ ______________

_______________ ________________ _________________ ________________ ________________

_________________ _|___________________________ __________________ _________________ ___________________ __________________ ___________________ _|___________________________ ________ ________________ ___________

________________ ________________ _____________ _______________ ____________ ____________ ______________________ ____________________ ___________________ __________________ ________________ _________________________ ___________ _______________ ________________

________________ ________________ _________________ __________________ __________________ ________________________ _______________________ ____________ _______________

_______________

___________________________ _________________ _________________ _________________ _________________

___________ __________ ___________ ____________

____________ ________ ______________ ________________ _____|___________________________ ______________ _____________________ _________________________ _____________

_________________ ____|___________________________ ____________________

_______________________ ____________ ____________________ __________________

____________ ____________ ____________ _____________

_____________ _____________ ______________ _______________ _________________________ _________________________ ______________

__________________ _____________ ______________ ____________________ ______________________ ____________ ________________________ ______________________ _______________

___________________ ___________________ __________________ _________________ _______________________ _____________ ___________________ _____________________ _____________________ ______________________ ___________________ _________________ ____________

____________________ _______________ _______________ ____________ ___________________ ____________________ ___________________

_____________________ _____________________ __________________ _______________ _|___________________________ ___________________ ________________ ______________________ ______________________ __________________ __________________ _________________

__________________ ______________

_______________ _____________________ ______________________ _______________ ________________ ______________ _________________ ________________ ________________

________________ _______________________ ________________ __________________ _________________ _________________

________________ ______________________ ________________________ ___________________________ _______________ _______________________

_________________ ________________ _________________ ________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _____________________ ____________ _____________________ ____________________ ______________

______________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________ ____________________ _________________________ ________________________ ___________ ___________________ __________________ _________________ ____________

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

_____________ _____________

_____________ _____________ _____________ _____________ ____________________ __________________ _____________ ____________ ___________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _______________________ ________________________ ____________ ______________ _________________ ____________

__________________ _____________

_____ _________________ ________________ _________________________ ______ ______ ______ ______ ____________ ___________________ _________________

_______________ _____________________ _________________ ________________ ______________________ _________ _______________

______________ _________________ __________________ ___________________ ________________ _________________ _________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ___________________

___________________ ___________________ ________________ ________________

________________

_______________ ________________ ____________________ ________________________ _____________________ _________________

___________ ___________ ________________ _______________ _______________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ ________________________ _________ _______________ _________ __________

__________ __________ _________________ _______________________ _________________ __________________

_____________________ _____________________ ______________ __________________ _________________ _________________

_________________ _________________ ____________ __________________________ ________________________ _____________ _____________ ____________________ ______________________ ________________________ _______________________ __________ __________ _______________ ______________ ______________ __________________ ________________

_____________________ _____________________ ________________________ ___________________ __________________ __________________ _____________________

_____________ _____________

_____________________ __________________ _____________________ __________________ ____________ _____________ ____________ _________________ _____________________ ______________ _____________ ____________________ ______________________ _____________ __|___________________________

_________ _|___________________________

___|___________________________ __________________________ _____________ _____________

_____________ _____________ __|___________________________ ____________ ____________

____________ ___________ ___________ ___________ __________ __________________________ _______________ _____________________ ____________ __________________ ___________________

________________ _|___________________________ _____________ ________________________ _____________________ ________________________ _______________________ ________________________ ________________ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______________________

_________ __|___________________________ ___________ ________ _____ _________ ________ ________ _________ _________

_________ _______ _________ _________ ________ _________ ________ _________ _________ _________ _________ _________ __________ __________

___________________________ ___________________________ _________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

____________________ _______________________ _______________________ ________________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

___|___________________________ _|___________________________ ______|___________________________ ___|___________________________ _________________ |_______|___________________________ _|___________________________

_|___________________________ |___________________________

_____|___________________________ __________________________ ___|___________________________ ____|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________

__|_______|___________________________ __|_______|___________________________ __|_______|___________________________

__|_______|___________________________ |_______|___________________________

_|_______|___________________________ ________________________ ___________________________ ___________________________

______|___________________________ ______|___________________________ ______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________

_________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________

__|___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

___________________________ _|___________________________ ________________________ ________________________ _|___________________________ __|___________________________ ____|___________________________ ____|___________________________ ____|___________________________ ____|___________________________ ____|___________________________ ____|___________________________

_____|___________________________ ______|___________________________ ______|___________________________ ______|___________________________ ____|___________________________ ___|___________________________ __|___________________________ __|___________________________ __|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ______|___________________________ _______|___________________________ ____|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ _____|___________________________

_____|___________________________ _____|___________________________ _____|___________________________ _____|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ _______________________ _______________________ _______________________ _|___________________________

____|___________________________ _|___________________________ __|___________________________ _________________ ________________________ ________________________ __|___________________________ ___________________________ _|___________________________ __________________________ __|___________________________ ________________________ ___________________________ |___________________________ ___________________________ |___________________________ ____________________ ____________________ |___________________________ |___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ __|___________________________ ________________________

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _______________________ ____________________ _____________________ ____________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________ |___________________________ ___|___________________________ ___________________________ _|___________________________ __|___________________________ __|___________________________ __|___________________________ __|___________________________ __|___________________________ _____|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___|___________________________ _____________________ _______________________ _|___________________________ _|___________________________

_______________________ _______________________ _______________________ _________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

__________________________ ___________________ ___________________________ __________________________ ___________________________ ___________________________ ____|___________________________ ____|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________ _|___________________________

_|___________________________ _|___________________________ ________________________ ____ ____ ____ ____ ____ ________ _____|___________________________ ________ ________ _____|___________________________ _____|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ __________ ____|___________________________ ___|___________________________

______|___________________________ ______|___________________________ __________

__________ _________________ _________________ _____________ _____________ _____________ __________ _______________ _________ _____ ___________ ___________

_______ _______ _______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___________________________

__________ __________ __________ ____|___________________________ ____|___________________________ ____|___________________________

___|___________________________ ________ ______ ________ ________ ________ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ __|___________________________ ________________ _________

___ ___ ___ __________________________ __________________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ____________ ____________ ____________ ____________

________________ ________________ ________________ ________________ _______________ ________________

________________ ________________ ________________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ______________ _____________ _______________

_______________ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ______

______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

______________________ ______________________ ______________________ _______ _________ ________

______________

________ ________ ___________ __________ _________ _________ ________________ _______ ______________ ________ __________ ________________

______ _____________ _______________ ______________ __________ __________ ____________________ __________ _________ ___________ ___________ _________ ___________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________

_______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ __|___________________________ _|___________________________ ________________ ___________________________ __________________ _____|___________________________ _____|___________________________ ______|___________________________

_________________ _________

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _______________ _____________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________

_______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ _______|___________________________ ___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ___________________ __________________________ ___________________________ __________________________ |___________________________ |___________________________ _|_______|___________________________ _|_______|___________________________ ______|___________________________

________ ________ ________ _____________ ____________ _______

____ __________ __________ _________ ________________________ ________________________ ____|___________________________ ____|___________________________ ____|___________________________ ____|___________________________ _________________ _________________ _________________ __________________ __________________ _______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ ____________________

___|___________________________ ___|___________________________ ________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _________ __|___________________________ ___|___________________________

______ __________ ______

______ _____ _____

_____ _____ ______ ______ ____________ ____________ ____________ ____________ ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________ ____________________ ___________ __________ __________ __________ _____|___________________________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ __________ ___________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ________________ __________

__________ __________ _____________ _______________ ___|___________________________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ______________ ____________ ____________

____________ ____________

______

______ ______ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _________ ________ ________ ___________ ________ ________ ___________ _______ _____________ ______ ______ ______

______ ______ ______

______ ______

______ ______ ______ __________ __________

_____________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ____________ ________ _____________ _____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

____ ____ __|___________________________ ________ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________ ______ ______ ______

_____ _____ ______ ______ ______

_____ _____

____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _______|___________________________ _______|___________________________ _____

__________ __________ __________ __________ __________ __________

______ ______ ______ ______ ______ ______

_____ _______ _______________ ______________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________

___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___|___________________________ ___________ ___________ ________ ______

______ _____________________ _________ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ _______ _______ ____ _____ _____

_________ _________ ______________ ______________ ______________ ___________ ___________ __________________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _____ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____________

__________ ____________________ ____________________ ____________________

_________________________ _________________________ _________________________

_________________________ _________________________ ________________________

____ ______________________ __|___________________________ _______

____|___________________________ ____________________ _____________

__________________________ __________________________ ___________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ _|___________________________ _________________________

___|___________________________ ____________ ____________ ______________ ____________________ ________ ________ ________________ _

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ______________ ____ ____ ____ ____ _________ _________ _________ ___ ___ ___________ ______________________

====================================================================

MNATULUI, MOTIV PENTRU CARE NU AM FACUT OBIECTIUNI.

Atasament: aquatim_2.pdf

44679 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 44680 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 44681 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 44682 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 44683 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 44684 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 44685 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 1 A.RECIPIENT DE CLOR UZ.APA 2.17.4.B 44157 A.REDRESOR DEZV.UZ.APA 1 A.REDRESOR DEZV.UZ.APA 1 2.16.3.2 44158 A.REDRESOR DEZV.UZ.APA 1 A.REDRESOR DEZV.UZ.APA 1 2.16.3.2 44129 A.RETELE HIDRAULICE INCINTA- A.RETELE HIDRAULICE INCINTA 1.9.3 3 44667 A.REZERVOARE DIFERITE METALI A.REZERVOARE DIFERITE METAL 2.17.4.A 44733 A.REZERVOR TIP PECO 10 MC A.REZERVOR TIP PECO 10 MC 2.17.4.B 44511 A.ROBIN.CLAPA FLUT.+VANA FLU A.ROBIN.CLAPA FLUT.+VANA FL 2.17.1.2 44512 A.ROBINET CLAPA FLUTURE -BAZ A.ROBINET CLAPA FLUTURE -BA 2.17.1.2 44513 A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL.D A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL. 2.17.1.2 44514 A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL.D A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL. 2.17.1.2 44515 A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL.D A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL. 2.17.1.2 44516 A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL.D A.ROBINET CLAPA FLUTURE EL. 2.17.1.2 44517 A.ROBINET CLAPA FLUTURE+VANA A.ROBINET CLAPA FLUTURE+VAN 2.17.1.2 44518 A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZI A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZ 2.17.1.2 44519 A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZI A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZ 2.17.1.2 44520 A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZI A.ROBINET CLAPA FLUTURE-BAZ 2.17.1.2 PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:06 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 61 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44521 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn500 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn50 2.17.1.2 44522 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn500 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn50 2.17.1.2 44523 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn600 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn60 2.17.1.2 44524 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn600 A.ROBINET CLAPA INCLIN.Dn60 2.17.1.2 44319 A.SET POMPE:SADU;CRIS;LOTRU; A.SET POMPE:SADU;CRIS;LOTRU 2.17.1.1. 44791 A.STATIE DEDURIZARE A.STATIE DEDURIZARE 2.24.4 17,669,9 44179 A.SUFLANTA SRD 400 UZ.1 A.SUFLANTA SRD 400 UZ.1 2.16.4.3 6,331 44180 A.SUFLANTE GMSH UTILAJ UZINA A.SUFLANTE GMSH UTILAJ UZIN 2.16.4.3 44181 A.SUFLANTE GMSH UTILAJ UZINA A.SUFLANTE GMSH UTILAJ UZIN 2.16.4.3 44182 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 2.16.4.3 6,331 44183 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 2.16.4.3 6,331 44184 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 2.16.4.3 6,331 44235 A.TABL.DISPECER UT.UZINA V A.TABL.DISPECER UT.UZINA V 2.16.5 1 44995 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 1 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 1 2.5.2 6,5 44996 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 2 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 2 2.5.2 6,5 44997 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 3 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 3 2.5.2 6,5 44998 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 5 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 5 2.5.2 6,5 45004 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 4 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 4 2.6.1.1.A 6 44236 A.TABLOU DISPECER A.TABLOU DISPECER 2.16.5 3,683,743 44237 A.TABLOU TFL+TABLOU GA61 A.TABLOU TFL+TABLOU GA61 2.16.5 1 44143 A.TRAFO TTU 630KVA UZ. V VES A.TRAFO TTU 630KVA UZ. V VE 2.16.3.1 44144 A.TRANSFORMATOR 20/0,4 KV A.TRANSFORMATOR 20/0,4 KV 2.16.3.1 44145 A.TRANSFORMATOR 20/0,4KV A.TRANSFORMATOR 20/0,4KV 2.16.3.1 44146 A.TRANSFORMATOR 20/6KV UZ.AP A.TRANSFORMATOR 20/6KV UZ.A 2.16.3.1 44147 A.TRANSFORMATOR 20/6KV UZ.AP A.TRANSFORMATOR 20/6KV UZ.A 2.16.3.1 44651 A.VENTILATOARE DEZV UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV UZ.APA 2.17.3 44652 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 2.17.3

44653 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 2.17.3 44654 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 2.17.3 44655 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 2.17.3 44656 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 2.17.3 44657 A.VENTILATOR D.800 UZINA V A.VENTILATOR D.800 UZINA V 2.17.3 40 44758 aerator aerator 2.17.5.B 4,235,232 01/01 44759 aerator aerator 2.17.5.B 4,235,232 01/01 44760 aerator aerator 2.17.5.B 4,235,232 01/01 44761 aerator aerator 2.17.5.B 4,235,232 01/01 44762 aerator aerator 2.17.5.B 4,235,232 01/01 44739 amestecator amestecator 2.17.5.A 2,177,690 44952 APARAT CLORIN.REGAL250+EJECT APARAT CLORIN.REGAL250+EJEC 2.24.4.1 44953 aparat clorinare aparat clorinare 2.24.4.1 3,855,520 44954 aparat clorinare aparat clorinare 2.24.4.1 2,127,482 44955 APARAT CLORINARE ADVANCE 275 APARAT CLORINARE ADVANCE 27 2.24.4.1 44956 APARAT CLORINARE ADVANCE 275 APARAT CLORINARE ADVANCE 27 2.24.4.1 44957 APARAT CLORINARE REGAL 250 APARAT CLORINARE REGAL 250 2.24.4.1 44958 APARAT CLORINARE REGAL 250 APARAT CLORINARE REGAL 250 2.24.4.1 44959 APARAT CLORINARE REGAL 250 APARAT CLORINARE REGAL 250 2.24.4.1 44960 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 44961 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 44962 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 44963 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 44964 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 44965 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 44966 aparat clorinat apa aparat clorinat apa 2.24.4.1 727,136 44130 aparat contracurent aparat contracurent 1.9.3 8,502,174 44792 APARAT DE DOZARE ADVANCE 275 APARAT DE DOZARE ADVANCE 27 2.24.4 45021 APARAT DE RESPIR.AUTON.AER C APARAT DE RESPIR.AUTON.AER 2.6.1.2.A 45022 APARAT DE RESPIR.AUTONOM AER APARAT DE RESPIR.AUTONOM AE 2.6.1.2.A 45023 APARAT DE RESPIR.AUTONOM AER APARAT DE RESPIR.AUTONOM AE 2.6.1.2.A 44988 aparat reanimare aparat reanimare 2.25.2 242,036 PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 62 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44989 aparat reanimare aparat reanimare 2.25.2 231,466 44990 aparat reanimare cu masca aparat reanimare cu masca 2.25.2 231,423 44991 aparat reanimare cu masca aparat reanimare cu masca 2.25.2 231,466 44992 aparat reanimare izolant aparat reanimare izolant 2.25.2 242,032 44993 aparat reanimare izolant aparat reanimare izolant 2.25.2 242,032 44994 aparat reanimare izolant aparat reanimare izolant 2.25.2 242,036 44148 autotransformator autotransformator 2.16.3.1 581,838 44149 autotransformator pornire autotransformator pornire 2.16.3.1 1,088,476 44793 bazine aerare bazine aerare 2.24.4 174,632,420 44238 boiler 4000l boiler 4000l 2.16.5 551,005 01/0 44686 BUTOI CLOR BUTOI CLOR 2.17.4.B 1,390,880 44687 BUTOI CLOR BUTOI CLOR 2.17.4.B 1,390,880 44688 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 2,173,806 0 44689 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 2,173,806 0 44690 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 2,173,806 0 44691 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 2,173,806 0 44692 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 930,046 01

44693 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 930,046 01 44694 butoi clor 800l butoi clor 800l 2.17.4.B 930,046 01 44794 cadru suport cadru suport 2.24.4 328,765 01 44795 cadru suport cadru suport 2.24.4 321,824 01 44796 cadru suport cadru suport 2.24.4 321,824 01 44797 cadru suport cadru suport 2.24.4 321,824 01 44798 cadru suport cadru suport 2.24.4 321,824 01 44799 cadru suport cadru suport 2.24.4 369,081 01 44800 cadru suport cadru suport 2.24.4 369,304 01 44801 cadru suport cadru suport 2.24.4 369,304 01 44802 cadru suport cadru suport 2.24.4 369,304 01 44803 cadru suport cadru suport 2.24.4 369,304 01 44804 cadru suport cadru suport 2.24.4 293,887 01 44805 cadru suport cadru suport 2.24.4 293,811 01 44806 cadru suport cadru suport 2.24.4 293,811 01 44807 cadru suport cadru suport 2.24.4 293,811 01 44808 cadru suport cadru suport 2.24.4 293,811 01 44525 CAZAN B-AR;800/870 cu ARZATO CAZAN B-AR;800/870 cu ARZAT 2.17.1.2 8 45018 cazan PAC 20 cazan PAC 20 2.6.1.1.A 1,914,640 45019 cazan PAC 20 cazan PAC 20 2.6.1.1.A 1,914,640 45020 cazan PAC 20 cazan PAC 20 2.6.1.1.A 1,914,640 45005 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 2.6.1.1.A 45006 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 2.6.1.1.A 45007 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 2.6.1.1.A 44526 CAZAN PT.GAZ FONTA TEMATIK 6 CAZAN PT.GAZ FONTA TEMATIK 2.17.1.2 44239 celula CILCS celula CILCS 2.16.5 5,116,254 44240 celula CIP celula CIP 2.16.5 23,293,199 01 44241 celule CPLST celule CPLST 2.16.5 284,608 44242 celule CPLST celule CPLST 2.16.5 284,608 44243 celule CPLST celule CPLST 2.16.5 284,608 44244 celule CPLST celule CPLST 2.16.5 284,608 44245 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,708,345 0 44246 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44247 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44248 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44249 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44250 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44251 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44252 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44253 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44254 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44255 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 63 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44256 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44257 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44258 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44259 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44260 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44261 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44262 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0

44263 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44264 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44265 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44266 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44267 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44268 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44269 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44270 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44271 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44272 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44273 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44274 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44275 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44276 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44277 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44278 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44279 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44280 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44281 celule electrice celule electrice 2.16.5 3,707,377 0 44784 CENTRALA TELEF.ALCATEL 4220 CENTRALA TELEF.ALCATEL 4220 2.22.5 44787 centrala telefonica automata centrala telefonica automat 2.22.5.1 13,545,338 44809 cisterna orizontala cisterna orizontala 2.24.4 14,682,854 44810 clapeta clapeta 2.24.4 679,394 01/01/ 44811 clapeta clapeta 2.24.4 679,394 01/01/ 44812 clapeta clapeta 2.24.4 679,394 01/01/ 44527 CLAPETA ADMISIE APA IN FILTR CLAPETA ADMISIE APA IN FILT 2.17.1.2 2 44528 CLAPETA ADMISIE APA IN FILTR CLAPETA ADMISIE APA IN FILT 2.17.1.2 2 44529 compensator compensator 2.17.1.2 249,224 44530 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44531 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44532 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44533 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44534 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44535 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44536 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44537 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44538 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44539 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44540 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44541 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44542 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44543 compensator compensator 2.17.1.2 248,918 44544 compensator d400 compensator d400 2.17.1.2 572,664 44545 compensator d400 compensator d400 2.17.1.2 855,036 44546 compensator d400 compensator d400 2.17.1.2 579,935 44547 compensator d600 compensator d600 2.17.1.2 850,858 44548 compensator DN 1000 compensator DN 1000 2.17.1.2 981,217 44549 compensator DN 1000 compensator DN 1000 2.17.1.2 981,427 44550 compensator DN 1000 compensator DN 1000 2.17.1.2 981,427 44551 compensator DN 1000 compensator DN 1000 2.17.1.2 981,427 44552 compensator dn 1000 compensator dn 1000 2.17.1.2 2,091,084 44553 compensator DN 1200 compensator DN 1200 2.17.1.2 1,007,933 PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 64 la locul de munca 7F AQUATIM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44554 compensator DN 1200 compensator DN 1200 2.17.1.2 1,007,934 44555 compensator DN 1200 compensator DN 1200 2.17.1.2 9,078,462 44556 compensator DN 1200 compensator DN 1200 2.17.1.2 9,078,462 44557 compensator DN 400 compensator DN 400 2.17.1.2 393,762 44558 compensator DN 400 compensator DN 400 2.17.1.2 393,762 44559 compensator DN 500 compensator DN 500 2.17.1.2 476,004 44560 compensator DN 500 compensator DN 500 2.17.1.2 476,004 44561 compensator DN 600 compensator DN 600 2.17.1.2 5,686,329 44562 compensator dn 600 compensator dn 600 2.17.1.2 1,100,229 44563 compensator dn 700 compensator dn 700 2.17.1.2 903,283 44564 compensator DN 800 compensator DN 800 2.17.1.2 3,801,167 44984 CONTAINER 4 MC CONTAINER 4 MC 2.24.6 3,533,910 44695 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 0 44696 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 0 44697 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 0 44698 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 0 44699 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 0 44700 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 0 44701 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 0 44702 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 0 44703 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 0 44704 container clor container clor 2.17.4.B 2,173,417 0 44718 container clor container clor 2.17.4.B 327,347 0 44705 CONTAINER CLOR 800 L CONTAINER CLOR 800 L 2.17.4.B 9,942, 44706 CONTAINER CLOR 800 L CONTAINER CLOR 800 L 2.17.4.B 9,942, 44707 CONTAINER CLOR 800 L CONTAINER CLOR 800 L 2.17.4.B 9,942, 44708 CONTAINER CLOR 800 L CONTAINER CLOR 800 L 2.17.4.B 9,942, 44719 container clor 800l container clor 800l 2.17.4.B 327,347 44720 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 44721 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 44722 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 323,178 44723 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 383,369 44724 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 44725 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 383,369 44726 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 383,369 44727 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 383,369 44728 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 44729 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 44730 container clor lichid 800l container clor lichid 800l 2.17.4.B 327,398 44731 container clor lichid800l container clor lichid800l 2.17.4.B 327,398 44985 CONTAINER GUNOI 4 MC CONTAINER GUNOI 4 MC 2.24.6 747, 44986 CONTAINER GUNOI 4 MC CONTAINER GUNOI 4 MC 2.24.6 747, 44987 CONTAINER GUNOI 4 MC CONTAINER GUNOI 4 MC 2.24.6 1,072 44813 cuva dozare cuva dozare 2.24.4 2,874,754 0 45008 decantoare decantoare 2.6.1.1.A 1,299,510,127 45009 decantoare decantoare 2.6.1.1.A 609,656,843 45010 decantor III pompare decantor III pompare 2.6.1.1.A 831,303,983 45011 decantor lent decantor lent 2.6.1.1.A 145,419,564 45012 decantor lent decantor lent 2.6.1.1.A 145,421,149 45013 decantor orizontal decantor orizontal 2.6.1.1.A 452,624,466 45014 decantor orizontal decantor orizontal 2.6.1.1.A 1,668,000 45015 decantor radial decantor radial 2.6.1.1.A 78,331,627 45016 decantor radial II decantor radial II 2.6.1.1.A 90,119,719

45017 decantor radiar"colect.princ decantor radiar"colect.prin 2.6.1.1.A 1,266,314,468 44282 dispozitiv dr.I 220 dispozitiv dr.I 220 2.16.5 202,043 0 44735 dozator sol. carbune activ dozator sol. carbune activ 2.17.5.A 1,541,358 44740 dozator sol. var dozator sol. var 2.17.5.A 1,541,358 44736 dozator solutie sulfat dozator solutie sulfat 2.17.5.A 5,954,402 44171 el. compresor 1ECR 350 el. compresor 1ECR 350 2.16.4.1 215,455 PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 65 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44420 el. pompa el. pompa 2.17.1.1. 7,035,543 01 44421 el. pompa 12 NDS el. pompa 12 NDS 2.17.1.1. 2,679,277 44422 el. pompa BRATES el. pompa BRATES 2.17.1.1. 11,416,300 44423 el. pompa CERNA el. pompa CERNA 2.17.1.1. 2,835,461 44348 el. pompa CRIS el. pompa CRIS 2.17.1.1. 430,121 44349 el. pompa CRIS el. pompa CRIS 2.17.1.1. 506,005 44565 el. pompa DN 100.80.125/140 el. pompa DN 100.80.125/140 2.17.1.2 6,282,28 44350 el. pompa epeg el. pompa epeg 2.17.1.1. 1,638,187 44351 el. pompa mil 50 el. pompa mil 50 2.17.1.1. 558,499 44352 el. pompa MIL 501 el. pompa MIL 501 2.17.1.1. 572,230 44424 el. pompa NDS el. pompa NDS 2.17.1.1. 11,697,766 44159 el. suflanta SRD el. suflanta SRD 2.16.3.2 445,267 44160 el. suflanta SRD 20 el. suflanta SRD 20 2.16.3.2 651,991 44320 ELECTR.SUBMERS.PUT FORA.GRUN ELECTR.SUBMERS.PUT FORA.GRU 2.17.1 44321 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1. 44322 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1. 44323 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1. 44324 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1. 44325 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1. 44326 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1. 44327 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1. 44328 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1. 44329 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1. 44330 ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GRU ELECTR.SUBMERS.PUT FORAT GR 2.17.1. 44170 ELECTROCOMPRESOR 2 EC 1 ELECTROCOMPRESOR 2 EC 1 2.16.4.1 44174 ELECTROCOMPRESOR 2 EC 1 ELECTROCOMPRESOR 2 EC 1 2.16.4.2 44175 electrocompresor 2 ECR electrocompresor 2 ECR 2.16.4.2 637,097 44176 ELECTROCOMPRESOR EC 5 ELECTROCOMPRESOR EC 5 2.16.4.2 44177 electrocompresor ECR-350 electrocompresor ECR-350 2.16.4.2 839,648 44331 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP 31 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP 3 2.17.1.1 44332 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP 31 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP 3 2.17.1.1 44333 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP312 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP31 2.17.1. 44353 ELECTROPOMPA ELECTROPOMPA 2.17.1.1. 551,568 44425 electropompa electropompa 2.17.1.1. 53,266,832 44566 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 441,757 44567 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 441,697 44568 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 441,697 44569 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 1,581,775 44570 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 1,581,775 44571 electropompa ACV electropompa ACV 2.17.1.2 1,581,775 44354 electropompa at.200 electropompa at.200 2.17.1.1. 2,197,989 44426 electropompa BRATES 350 electropompa BRATES 350 2.17.1.1. 590,45 44487 electropompa BRATES 350 electropompa BRATES 350 2.17.1.1. 654,28

44490 electropompa BRATES 350 electropompa BRATES 350 2.17.1.1. 654,28 44492 electropompa BRATES 350 electropompa BRATES 350 2.17.1.1. 654,28 44355 Electropompa cris 80/126 Electropompa cris 80/126 2.17.1.1. 250,595 44427 electropompa epeg electropompa epeg 2.17.1.1. 1,983,325 44334 ELECTROPOMPA FORAJ GOULD 200 ELECTROPOMPA FORAJ GOULD 20 2.17.1 44335 ELECTROPOMPA FORAJ GOULD 200 ELECTROPOMPA FORAJ GOULD 20 2.17.1 44336 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 20 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 2 2.17.1 44337 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 20 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 2 2.17.1 44338 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 20 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 2 2.17.1 44339 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 20 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 2 2.17.1 44340 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 30 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 3 2.17.1 44341 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 30 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 3 2.17.1 44342 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 30 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 3 2.17.1 44343 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 30 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 3 2.17.1 44356 ELECTROPOMPA HEBE 65X3 ELECTROPOMPA HEBE 65X3 2.17.1.1. 44357 ELECTROPOMPA HEBE 65X3 ELECTROPOMPA HEBE 65X3 2.17.1.1. PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 66 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44358 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 2.17.1.1. 44359 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 2.17.1.1. 44360 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 2.17.1.1. 44361 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 ELECTROPOMPA HEBE 65X4 2.17.1.1. 44362 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 2.17.1.1. 44363 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 2.17.1.1. 44364 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 2.17.1.1. 44365 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 ELECTROPOMPA HEBE 65X5 2.17.1.1. 44366 ELECTROPOMPA LOTRU 125.100.2 ELECTROPOMPA LOTRU 125.100. 2.17.1.1. 44367 ELECTROPOMPA LOTRU 125.100.2 ELECTROPOMPA LOTRU 125.100. 2.17.1.1. 44572 electropompa mvu 602 electropompa mvu 602 2.17.1.2 7,191,018 44573 electropompa mvu 602 electropompa mvu 602 2.17.1.2 7,191,018 44574 electropompa mvu 602 electropompa mvu 602 2.17.1.2 7,191,018 44575 electropompa mvu 602 electropompa mvu 602 2.17.1.2 7,191,104 44428 electropompa PCH 50-200 electropompa PCH 50-200 2.17.1.1. 2,336,613 44368 ELECTROPOMPA PCN 65-200 ELECTROPOMPA PCN 65-200 2.17.1.1. 44369 ELECTROPOMPA PCN 80-200 ELECTROPOMPA PCN 80-200 2.17.1.1. 44370 ELECTROPOMPA PCN 80-250 ELECTROPOMPA PCN 80-250 2.17.1.1. 44371 ELECTROPOMPA SADU 100-80 ELECTROPOMPA SADU 100-80 2.17.1.1. 44372 ELECTROPOMPA SADU 100-80 ELECTROPOMPA SADU 100-80 2.17.1.1. 44344 ELECTROPOMPA SUBMERS.FLYGT;C ELECTROPOMPA SUBMERS.FLYGT; 2.17. 44345 ELECTROPOMPA SUBMERS.FLYGT;C ELECTROPOMPA SUBMERS.FLYGT; 2.17. 44346 ELECTROPOMPA SUBMERS.pt.PUT ELECTROPOMPA SUBMERS.pt.PUT 2.17.1.1 44185 electrosuflanta electrosuflanta 2.16.4.3 4,270,280 44186 electrosuflanta electrosuflanta 2.16.4.3 4,270,280 44187 electrosuflanta electrosuflanta 2.16.4.3 4,270,266 44373 elpompa CERNA elpompa CERNA 2.17.1.1. 763,443 44374 elpompa. CRIS 50 elpompa. CRIS 50 2.17.1.1. 328,519 44666 gazometru gazometru 2.17.1.3 2,132,822 0 44814 gratare gratare 2.24.4 65,468,625 01/01 44815 grebla mecanica grebla mecanica 2.24.4 7,647,849 44816 grebla mecanica grebla mecanica 2.24.4 7,647,849 44131 grup energetic grup energetic 2.16.1.2. 42,800,899

44188 GRUP MOTOR SUFLANTA GRUP MOTOR SUFLANTA 2.16.4.3 8 44189 GRUP MOTOR SUFLANTA GRUP MOTOR SUFLANTA 2.16.4.3 8 44190 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 2.16.4.3 44191 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 2.16.4.3 44192 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 2.16.4.3 44193 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 GRUP MOTOR SUFLANTA SRD 20 2.16.4.3 44194 grup motor suflanta SRD 40 grup motor suflanta SRD 40 2.16.4.3 871,611 44195 grup motor suflanta SRD 40 grup motor suflanta SRD 40 2.16.4.3 871,611 44196 grup motor suflanta SRD 40 grup motor suflanta SRD 40 2.16.4.3 871,611 44197 grup motor suflanta SRD 72 grup motor suflanta SRD 72 2.16.4.3 24,345,280 44198 grup motor suflanta SRD 72 grup motor suflanta SRD 72 2.16.4.3 24,345,280 44668 hidrofor 1600l hidrofor 1600l 2.17.4.A 684,595 0 44673 hidrofor 1600l hidrofor 1600l 2.17.4.A 508,975 0 44674 hidrofor 1600l hidrofor 1600l 2.17.4.A 508,975 0 44675 hidrofor 1600l hidrofor 1600l 2.17.4.A 877,806 0 44669 hidrofor 3150l hidrofor 3150l 2.17.4.A 933,063 0 44670 hidrofor 4000l hidrofor 4000l 2.17.4.A 1,114,828 0 44676 hidrofor 5000 l hidrofor 5000 l 2.17.4.A 547,631 0 44817 INSTAL.CLORINARE 275 INSTAL.CLORINARE 275 2.24.4 5,735,36 44818 INSTAL.CLORINARE ADVANCE 275 INSTAL.CLORINARE ADVANCE 27 2.24.4 44819 INSTALATIE CLORINARE ADVANCE INSTALATIE CLORINARE ADVANC 2.24.4 44820 macara capra macara capra 2.24.4 930,328 44821 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,600 44822 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,598 44823 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,598 44824 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,598 PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:07 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 67 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44825 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,598 44826 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,598 44827 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,676 44828 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 44829 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 44830 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 44831 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 44832 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 44833 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 254,586 44834 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,444 44835 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 44836 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 44837 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 44838 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 44839 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 44840 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4 267,267 44967 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 246,007 44968 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 44969 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 44970 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 44971 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 44972 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874 44973 mecanism actionare mecanism actionare 2.24.4.2 245,874

44132 motoare electrice motoare electrice 2.16.2.1 395,711 44778 MOTOREDUCTOR 2LB 16 4X1500 V MOTOREDUCTOR 2LB 16 4X1500 2.2.2 44779 MOTOREDUCTOR 2NB16 7,5X1500V MOTOREDUCTOR 2NB16 7,5X1500 2.2.2 44283 panou aer panou aer 2.16.5 3,772,890 01 44284 panou de distributie panou de distributie 2.16.5 3,266,925 44285 pod de bare pod de bare 2.16.5 654,871 0 44286 pod de bare pod de bare 2.16.5 654,808 0 44841 pod raclor pod raclor 2.24.4 11,895,062 01/ 44842 pod raclor pod raclor 2.24.4 11,894,987 01/ 44843 pod raclor pod raclor 2.24.4 9,983,858 01/0 44844 pod raclor pod raclor 2.24.4 9,983,859 01/0 44974 pod raclor pod raclor 2.24.4.2 11,735,762 01 44975 pod raclor pod raclor 2.24.4.2 11,735,911 01 44471 pompa 12 NDS pompa 12 NDS 2.17.1.1. 1,318,912 44494 pompa 12 NDS pompa 12 NDS 2.17.1.1. 3,419,140 44472 pompa 12NDS pompa 12NDS 2.17.1.1. 2,194,948 44473 pompa 12NDS pompa 12NDS 2.17.1.1. 3,581,056 44429 pompa BRATES pompa BRATES 2.17.1.1. 4,302,830 44474 pompa BRATES pompa BRATES 2.17.1.1. 813,981 44475 pompa BRATES pompa BRATES 2.17.1.1. 889,561 44476 pompa BRATES pompa BRATES 2.17.1.1. 853,118 44477 pompa BRATES pompa BRATES 2.17.1.1. 281,845 44478 pompa BRATES 250 pompa BRATES 250 2.17.1.1. 516,877 44430 pompa BRATES 500-510 pompa BRATES 500-510 2.17.1.1. 5,935,71 44479 pompa centrifuga pompa centrifuga 2.17.1.1. 4,003,932 44480 pompa centrifuga pompa centrifuga 2.17.1.1. 278,169 44481 pompa centrifuga pompa centrifuga 2.17.1.1. 284,146 44375 pompa dozare pompa dozare 2.17.1.1. 5,112,611 44347 POMPA DOZATOARE RBCE 62;PCB POMPA DOZATOARE RBCE 62;PCB 2.17.1.1 44576 pompa DV 5-30 pompa DV 5-30 2.17.1.2 1,506,685 44577 pompa DV 5-30 pompa DV 5-30 2.17.1.2 1,506,685 44578 pompa DV 5-30 pompa DV 5-30 2.17.1.2 1,779,880 44579 pompa DV 5-35 pompa DV 5-35 2.17.1.2 2,888,233 44580 pompa DV 5-35 pompa DV 5-35 2.17.1.2 2,888,419 44581 pompa dv.2-87 pompa dv.2-87 2.17.1.2 9,510,625 44582 pompa DV.2-87 pompa DV.2-87 2.17.1.2 9,510,625 PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 68 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44376 pompa EPEG 100-26 pompa EPEG 100-26 2.17.1.1. 1,783,913 44377 pompa HT 100-80-315 pompa HT 100-80-315 2.17.1.1. 1,587,090 44378 pompa HT 100-80-315 pompa HT 100-80-315 2.17.1.1. 1,587,090 44488 pompa HT 100-80-315 pompa HT 100-80-315 2.17.1.1. 1,558,511 44491 pompa HT 100-80-315 pompa HT 100-80-315 2.17.1.1. 1,558,511 44493 pompa HT 100-80-315 pompa HT 100-80-315 2.17.1.1. 1,558,511 44379 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,122 44380 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,122 44381 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,122 44382 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,122 44383 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,122 44384 Pompa HT 100x80x315 Pompa HT 100x80x315 2.17.1.1. 3,159,074 44482 pompa LOTRU 125 A pompa LOTRU 125 A 2.17.1.1. 296,237

44431 pompa NDS pompa NDS 2.17.1.1. 13,278,446 44483 pompa NDS pompa NDS 2.17.1.1. 1,673,777 44484 pompa NDS pompa NDS 2.17.1.1. 1,743,406 44432 pompa NDS 350 pompa NDS 350 2.17.1.1. 12,482,815 44385 pompa PCN 80-250 pompa PCN 80-250 2.17.1.1. 1,497,837 44386 POMPA SUBMERSIBILA TIP SCH20 POMPA SUBMERSIBILA TIP SCH2 2.17.1.1. 44433 pompa uz. 2 et. 4 pompa uz. 2 et. 4 2.17.1.1. 2,089,647 44434 pompa uz. 2 et.4 pompa uz. 2 et.4 2.17.1.1. 2,089,645 44435 pompa uz. 2et. 4 pompa uz. 2et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 44436 pompa uz. 2et. 4 pompa uz. 2et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 44437 pompa uz. 2et. 4 pompa uz. 2et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 44438 pompa uz. 2et. 4 pompa uz. 2et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 44439 pompa uz. 2et. 4 pompa uz. 2et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 44440 pompa uz.2 et. 4 pompa uz.2 et. 4 2.17.1.1. 2,089,645 44583 pompe ACV pompe ACV 2.17.1.2 2,679,604 44584 pompe DV 2 pompe DV 2 2.17.1.2 65,985,654 44485 popmpa BRATES popmpa BRATES 2.17.1.1. 889,561 44287 pupitru de comanda pupitru de comanda 2.16.5 1,929,286 44288 pupitru de comanda pupitru de comanda 2.16.5 1,929,238 44289 pupitru de comanda pupitru de comanda 2.16.5 341,460 44290 pupitru de comanda pupitru de comanda 2.16.5 9,837,958 44709 recipient clor recipient clor 2.17.4.B 1,650,446 01 44710 recipient clor recipient clor 2.17.4.B 1,650,446 01 44711 recipient clor recipient clor 2.17.4.B 1,650,446 01 44712 RECIPIENT CLOR 800 L RECIPIENT CLOR 800 L 2.17.4.B 2,647,18 44713 RECIPIENT CLOR 800 L RECIPIENT CLOR 800 L 2.17.4.B 2,647,18 44714 RECIPIENT CLOR 800 L RECIPIENT CLOR 800 L 2.17.4.B 2,647,18 44715 RECIPIENT CLOR 800 L RECIPIENT CLOR 800 L 2.17.4.B 2,647,18 44716 RECIPIENT CLOR 800 L RECIPIENT CLOR 800 L 2.17.4.B 2,647,18 44717 recipient clor 800l recipient clor 800l 2.17.4.B 10,334,109 44732 recipient clor 800l recipient clor 800l 2.17.4.B 878,920 44741 recipient cu picior recipient cu picior 2.17.4.A 2,164,788 44671 recipient hidrofor 500l recipient hidrofor 500l 2.17.4.A 1,095,433 44585 recipient pt. hidrofor recipient pt. hidrofor 2.17.1.2 229,657 44586 recipient pt. hidrofor recipient pt. hidrofor 2.17.1.2 229,487 44672 recipient transport silicat recipient transport silicat 2.17.4.A 2,304,525 44737 rezervor 300l rezervor 300l 2.17.5.A 361,046 0 44677 rezervor de masurare rezervor de masurare 2.17.4.A 479,034 44587 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 1,764,801 01 44588 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 3,473,738 01 44589 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 1,666,037 01 44590 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 828,038 01 44591 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 224,835 01 44592 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 1,463,736 01 44593 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 268,487 01 44594 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 1,119,746 01 PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 69 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44595 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 3,298,543 01 44596 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 960,138 01 44597 robinet fluture robinet fluture 2.17.1.2 2,393,670 01

44598 robinet fluture d400 robinet fluture d400 2.17.1.2 3,979,008 44599 robinet fluture d600 robinet fluture d600 2.17.1.2 1,809,005 44600 robinet fluture dn 1000 robinet fluture dn 1000 2.17.1.2 10,597,727 44601 robinet fluture dn 1000 robinet fluture dn 1000 2.17.1.2 5,142,643 44602 robinet fluture dn 200 robinet fluture dn 200 2.17.1.2 6,114,978 44603 robinet fluture dn 200 robinet fluture dn 200 2.17.1.2 7,390,895 44604 robinet fluture dn 250 robinet fluture dn 250 2.17.1.2 3,325,406 44605 robinet fluture dn 300 robinet fluture dn 300 2.17.1.2 4,893,038 44606 robinet fluture dn 400 robinet fluture dn 400 2.17.1.2 1,691,414 44607 robinet fluture dn 600 robinet fluture dn 600 2.17.1.2 1,683,410 44608 robinet fluture dn 600 robinet fluture dn 600 2.17.1.2 824,801 44609 robinet fluture dn 600 robinet fluture dn 600 2.17.1.2 2,524,840 44610 robinet fluture dn 800 robinet fluture dn 800 2.17.1.2 2,469,698 44611 robinet fluture dn300 robinet fluture dn300 2.17.1.2 2,535,050 44612 robinet fluture dn500 robinet fluture dn500 2.17.1.2 3,612,308 44613 robinet fluture manual robinet fluture manual 2.17.1.2 3,476,902 44614 robinet pana robinet pana 2.17.1.2 12,071,667 44615 robinet pana dn 500 robinet pana dn 500 2.17.1.2 17,803,023 44616 robinet vana d 1200 REGMO robinet vana d 1200 REGMO 2.17.1.2 8,828,0 44617 robinet vana d 400 REGMO robinet vana d 400 REGMO 2.17.1.2 1,911,53 44618 robinet vana d 400 REGMO robinet vana d 400 REGMO 2.17.1.2 1,911,53 44619 robinet vana d 800 REGMO robinet vana d 800 REGMO 2.17.1.2 4,340,99 44845 sina de rulare sina de rulare 2.24.4 525,379 01 44846 sina de rulare sina de rulare 2.24.4 525,379 01 44847 sina de rulare sina de rulare 2.24.4 525,379 01 44848 sina de rulare sina de rulare 2.24.4 525,379 01 44976 sina de rulare sina de rulare 2.24.4.2 495,343 0 44977 sina de rulare sina de rulare 2.24.4.2 495,343 0 44978 sina de rulare sina de rulare 2.24.4.2 495,343 0 44979 sina de rulare sina de rulare 2.24.4.2 495,265 0 44849 sina rulare sina rulare 2.24.4 465,197 01/0 44850 sina rulare sina rulare 2.24.4 465,158 01/0 44851 sina rulare sina rulare 2.24.4 563,723 01/0 44852 sina rulare sina rulare 2.24.4 563,723 01/0 44853 sina rulare sina rulare 2.24.4 410,617 01/0 44854 sina rulare sina rulare 2.24.4 410,578 01/0 44855 sina rulare sina rulare 2.24.4 410,578 01/0 44856 sina rulare sina rulare 2.24.4 410,578 01/0 44857 sina rulare sina rulare 2.24.4 1,509,260 01/0 44858 sina rulare sina rulare 2.24.4 1,465,506 01/0 44620 STATIE TRATARE APA NOBEL AS STATIE TRATARE APA NOBEL AS 2.17.1.2 44859 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,303 44860 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01 44861 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01 44862 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01 44863 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01 44864 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01 44865 stavilar + roti stavilar + roti 2.24.4 838,547 01/01 44866 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 480,184 0 44867 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 480,257 0 44868 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 480,257 0 44869 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 480,257 0 44870 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 480,257 0 44871 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 467,055 0 44872 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 466,906 0 44873 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 466,906 0

PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 70 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44874 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 466,906 0 44875 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 466,906 0 44876 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 673,348 0 44877 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 673,273 0 44878 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 569,668 0 44879 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 569,669 0 44880 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 410,331 0 44881 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 410,257 0 44882 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 486,358 0 44883 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 486,283 0 44884 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 486,283 0 44885 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 486,283 0 44886 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 486,283 0 44887 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 489,685 0 44888 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 489,833 0 44889 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 489,833 0 44890 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 489,833 0 44891 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 489,833 0 44892 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 589,699 0 44893 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 589,625 0 44894 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 576,620 0 44895 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 576,769 0 44896 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 415,246 0 44897 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 415,246 0 44898 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,232 0 44899 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 0 44900 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 0 44901 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 0 44902 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 0 44903 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,232 0 44904 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 0 44905 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 0 44906 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 0 44907 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 445,306 0 44908 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,154 44909 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,303 44910 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,154 44911 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,154 44912 stavilar manual stavilar manual 2.24.4 1,113,303 44913 stavilar SH3 stavilar SH3 2.24.4 1,071,683 01 44914 stavilar SH3 stavilar SH3 2.24.4 1,071,757 01 44915 stavilar SH3 stavilar SH3 2.24.4 1,071,757 01 44916 stavilar SHI stavilar SHI 2.24.4 559,136 01/0 44917 stavilar SHI stavilar SHI 2.24.4 559,136 01/0 44918 stavilar SM3 stavilar SM3 2.24.4 1,223,332 0 44919 stavilar SM3 stavilar SM3 2.24.4 1,223,333 0 44920 stavilar SM3 stavilar SM3 2.24.4 1,223,333 0 44980 stavilar SMI stavilar SMI 2.24.4.2 500,119 01/ 44981 stavilar SMI stavilar SMI 2.24.4.2 500,119 01/

44921 stavilar st.1 stavilar st.1 2.24.4 2,860,968 01/0 44922 stavilar st.10 stavilar st.10 2.24.4 2,639,181 01/0 44923 stavilar st.11 stavilar st.11 2.24.4 2,370,838 01/0 44924 stavilar st.11 stavilar st.11 2.24.4 2,371,060 01/0 44925 stavilar st.11 stavilar st.11 2.24.4 2,371,060 01/0 44926 stavilar st.11 stavilar st.11 2.24.4 2,371,060 01/0 44927 stavilar st.2 stavilar st.2 2.24.4 2,860,968 01/0 44928 stavilar st.3 stavilar st.3 2.24.4 2,860,968 01/0 44929 stavilar st.3 stavilar st.3 2.24.4 2,761,339 01/0 44930 stavilar st.4 stavilar st.4 2.24.4 2,761,339 01/0 PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 71 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44931 stavilar st.4 stavilar st.4 2.24.4 3,128,334 01/0 44932 stavilar st.4 stavilar st.4 2.24.4 2,830,310 01/0 44933 stavilar st.5 stavilar st.5 2.24.4 2,830,310 01/0 44934 stavilar st.6 stavilar st.6 2.24.4 2,677,493 01/0 44935 stavilar st.7 stavilar st.7 2.24.4 3,797,459 01/0 44936 stavilar st.8 stavilar st.8 2.24.4 3,567,651 01/0 44937 stavilar st.9 stavilar st.9 2.24.4 2,906,170 01/0 44938 stavilar st.9 stavilar st.9 2.24.4 2,906,244 01/0 44780 STINGATOR DE VAR TERMOMECANI STINGATOR DE VAR TERMOMECAN 2.20.4 44781 STINGATOR DE VAR TERMOMECANI STINGATOR DE VAR TERMOMECAN 2.20.4 44939 stingator var stingator var 2.24.4 1,279,001 01/ 44199 suflanta SRD 20 suflanta SRD 20 2.16.4.3 592,108 44200 suflanta SRD 20 suflanta SRD 20 2.16.4.3 592,108 44201 suflanta SRD 40 suflanta SRD 40 2.16.4.3 2,957,013 44202 suflanta SRD 40 suflanta SRD 40 2.16.4.3 2,957,013 44203 suflanta SRD 40 suflanta SRD 40 2.16.4.3 1,004,274 44204 suflanta SRD 40 suflanta SRD 40 2.16.4.3 1,004,274 44940 suport cablu suport cablu 2.24.4 848,632 01 44941 suport cablu suport cablu 2.24.4 848,632 01 44942 suport cablu suport cablu 2.24.4 660,768 01 44943 suport cablu suport cablu 2.24.4 660,768 01 44982 suport cablu suport cablu 2.24.4.2 709,693 01 44983 suport cablu suport cablu 2.24.4.2 709,618 01 44944 suport rola suport rola 2.24.4 3,645,819 01/0 44161 sursa stabilizata sursa stabilizata 2.16.3.2 508,989 44291 tablou comanda PC 10 tablou comanda PC 10 2.16.5 2,009,050 44292 tablou comanda PC 6 tablou comanda PC 6 2.16.5 1,769,280 44766 TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDROC TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDRO 2.19 44767 TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDROC TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDRO 2.19 44768 TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDROC TABLOU CONTR.si AUTOM.HIDRO 2.19 44769 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 44770 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 44771 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 44772 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 44773 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 44774 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 44775 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 44776 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19 44777 TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HIDR TABLOU CONTR.si AUTOMAT.HID 2.19

44293 tablou curent PCA tablou curent PCA 2.16.5 1,223,186 44294 tablou curent PCC tablou curent PCC 2.16.5 4,847,246 44295 tablou dispecer tablou dispecer 2.16.5 330,149 44296 tablou electric tablou electric 2.16.5 21,881,413 0 44297 tablou electric tablou electric 2.16.5 6,000,874 01 44298 tablou electric, REZERVOARE tablou electric, REZERVOARE 2.16.5 2,285,2 44299 tablou forta IAEC tablou forta IAEC 2.16.5 1,339,130 44300 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 4,418,318 0 44301 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 248,954 0 44302 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 279,092 0 44303 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 248,954 0 44304 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 255,203 0 44305 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 226,237 0 44306 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 248,954 0 44307 tablou IAEC tablou IAEC 2.16.5 372,138 0 44308 tablou TCM tablou TCM 2.16.5 1,656,879 0 44309 tablou TCM tablou TCM 2.16.5 1,656,929 0 44785 telefoane telefoane 2.22.5 359,891 01/0 44621 teleindicator teleindicator 2.17.1.2 504,555 01/ 44622 teleindicator teleindicator 2.17.1.2 874,984 01/ PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 72 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44623 tirbo tirbo 2.17.1.2 249,784 01/01/19 44150 transf. 4000 kw transf. 4000 kw 2.16.3.1 9,752,773 44151 transf. 4000 kw transf. 4000 kw 2.16.3.1 9,752,773 44152 transformator 1600 kw transformator 1600 kw 2.16.3.1 5,566,044 44153 transformator 1600 kw transformator 1600 kw 2.16.3.1 5,566,044 44154 transformator 6/04 KW transformator 6/04 KW 2.16.3.1 720,793 44162 transformator pornire transformator pornire 2.16.3.2 454,182 44163 transformator pornire transformator pornire 2.16.3.2 655,281 44155 transformator TTU 1600 kw transformator TTU 1600 kw 2.16.3.1 17,286,226 44945 tub aspiratie aerator tub aspiratie aerator 2.24.4 295,005 44946 tub aspiratie aerator tub aspiratie aerator 2.24.4 295,093 44947 tub aspiratie aerator tub aspiratie aerator 2.24.4 295,093 44948 tub aspiratie aerator tub aspiratie aerator 2.24.4 295,093 44949 tub aspiratie aerator tub aspiratie aerator 2.24.4 295,093 44624 vana flutura d800 vana flutura d800 2.17.1.2 604,744 44625 vana fluture vana fluture 2.17.1.2 708,007 01/ 44626 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 707,876 44627 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 708,007 44628 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 708,007 44629 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 708,007 44630 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 708,007 44631 vana fluture d 1000 vana fluture d 1000 2.17.1.2 708,007 44632 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,569 44633 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 44634 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 44635 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 44636 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 608,347 44637 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 44638 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744

44639 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 44640 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 44641 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 44642 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 44643 vana fluture d 800 vana fluture d 800 2.17.1.2 604,744 44644 vana fluture d800 vana fluture d800 2.17.1.2 604,744 44645 vana fluture d800 vana fluture d800 2.17.1.2 604,744 44738 vas comun agitator vas comun agitator 2.17.5.A 13,938,855 44658 ventilator vat 500/12 ventilator vat 500/12 2.17.3 398,785 44659 VENTILATOR VAT 500/12 VENTILATOR VAT 500/12 2.17.3 7,916,00 44660 VENTILATOR VAT 500/12 VENTILATOR VAT 500/12 2.17.3 7,916,00 44661 VENTILATOR VAT 500/12 VENTILATOR VAT 500/12 2.17.3 7,916,00 44662 VENTILATOR VAT 500/12 0,75X5 VENTILATOR VAT 500/12 0,75X 2.17.3 2 44663 VENTILATOR VAT 500/12 0,75X5 VENTILATOR VAT 500/12 0,75X 2.17.3 2 44664 VENTILATOR VAT 500/12 INOX VENTILATOR VAT 500/12 INOX 2.17.3 7, Total categoria 2 Nr. articole 895 17,308,778,048 ----------------- Categoria 3 ----------- 45025 A.DEBITMET.UTILAJE UZINA V V A.DEBITMET.UTILAJE UZINA V 3.1.1 4 45026 A.DEBITMETRE UTILAJ UZINA V A.DEBITMETRE UTILAJ UZINA V 3.1.1 45029 A.INSTALATII AMC INCINTA UZ. A.INSTALATII AMC INCINTA UZ 3.8 111,8 45027 contor trifazic contor trifazic 3.3 681,482 01/01 45030 INST.PT.INDIC.NIV.IN REZERV. INST.PT.INDIC.NIV.IN REZERV 3.8 840 45024 INSTAL.PREP.POLIELECTR.SOL.K INSTAL.PREP.POLIELECTR.SOL. 2.6.1.2.B 45028 separator interior separator interior 3.3 2,252,679 0 Total categoria 3 Nr. articole 7 188,790,950 ----------------- PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:08 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 73 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Categoria 4 ----------- 45047 A.BASCULA SEMIAUTOMATA UZ.AP A.BASCULA SEMIAUTOMATA UZ.A 4.6.2 45032 A.MACARA PORTAL 210 A.MACARA PORTAL 210 4.6.1 1,226,59 45048 A.POD RULANT A.POD RULANT 4.6.2 15,000,000 45049 A.POD RULANT 3,2 TO + PALAN A.POD RULANT 3,2 TO + PALAN 4.6.2 3 45050 A.POD RULANT 3,2 TO +PALAN A.POD RULANT 3,2 TO +PALAN 4.6.2 3 45051 A.POD RULANT 5000KG.UZ.APA 1 A.POD RULANT 5000KG.UZ.APA 4.6.2 45052 A.POD RULANT DEZV.UZ.APA 1 A.POD RULANT DEZV.UZ.APA 1 4.6.2 6 45053 A.POD RULANT MANUAL UZ. 4 A.POD RULANT MANUAL UZ. 4 4.6.2 1 45054 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45055 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45056 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45057 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45058 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45059 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45060 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45061 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45062 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2

45063 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45064 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45065 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45066 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45067 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45068 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45069 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45070 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPITRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45071 A.PUPOTRU DE COMANDA UZ.1 A.PUPOTRU DE COMANDA UZ.1 4.6.2 45072 A.TELEINDICATOR TNTR -3 17 B A.TELEINDICATOR TNTR -3 17 4.6.2 23, 45033 ELECTROPALAN 3.2TO CARUC.TE3 ELECTROPALAN 3.2TO CARUC.TE 4.6.1 45034 electropalan cu carucior electropalan cu carucior 4.6.1 2,745,324 45035 electropalan cu carucior electropalan cu carucior 4.6.1 1,101,477 45082 hidroelevator inc. carbune hidroelevator inc. carbune 4.6.4.4 3,015,988 45031 INSTAL.PT.INDIC.NIV.APEI IN INSTAL.PT.INDIC.NIV.APEI IN 3.8 840,00 45036 macara capra macara capra 4.6.1 898,633 45037 macara capra macara capra 4.6.1 767,069 45038 MACARA U 150 KGF MACARA U 150 KGF 4.6.1 630,855 45039 palan palan 4.6.1 478,059 01/01/1 45040 PALAN MANUAL 1T, 6M PALAN MANUAL 1T, 6M 4.6.1 712,000 45041 PALAN MANUAL 1T,6M PALAN MANUAL 1T,6M 4.6.1 712,000 45042 PALAN MANUAL 1T,6M PALAN MANUAL 1T,6M 4.6.1 712,000 45043 PALAN MANUAL 1T,6M PALAN MANUAL 1T,6M 4.6.1 712,000 45080 platforma transp. recip.600 platforma transp. recip.600 4.6.4.1 313,930 45073 pod rulant pod rulant 4.6.2 712,736 01/01 45074 pod rulant pod rulant 4.6.2 445,414 01/01 45075 pod rulant pod rulant 4.6.2 399,049 01/01 45076 pod rulant pod rulant 4.6.2 228,033 01/01 45077 pod rulant cu 2 grinzi pod rulant cu 2 grinzi 4.6.2 710,266 45078 pod rulant cu 2 grinzi pod rulant cu 2 grinzi 4.6.2 712,736 45079 pod rulant cu 2 grinzi pod rulant cu 2 grinzi 4.6.2 248,017 45044 sina rulare sina rulare 4.6.1 572,900 01/01 45045 sina rulare sina rulare 4.6.1 572,862 01/01 45081 transportor cu banda transportor cu banda 4.6.4.1 223,637 45046 TROLIU ELECTRIC 250 KG.F TROLIU ELECTRIC 250 KG.F 4.6.1 686 Total categoria 4 Nr. articole 52 93,706,229 ----------------- Total loc de munca 7F AQUATIM Nr. articole 4283 1,045,347,097,257 ============================================================================== PRIMARIA TIMISOARA LOCAL 28/10/2004 15:53:09 Lista de inventar Septembrie 2004 Pagina: 74 la locul de munca 7F AQUATIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. inventar Adresa Denumire Cod de Valoare de Valoare mijloc fix clasificare inventar amortizata Sc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Categoria 4 ----------- TOATE CANTITATILE EXISTENTE AU FOST CUPRINSE IN ACEASTA LISTA SI AU FOST VER GESTIONAR AL FONDURILOR FIXE COMISIA DE INVENTARIERE

Membrii: M

TOTAL Nr. articole 4283 1,045,347,097,257 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,558,304 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,558,304 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 4,962,250 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 4,962,250 01/01/1994 ________|_______|___________________________

387,709,469 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 4,809,420 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 31,016,059 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 4,201,444 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1,074,000 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 6,175,800 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 6,175,800 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 6,687,900 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 6,687,900 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1,224,000 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1,074,000 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1,074,000 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1,074,000 01/01/1998 ________|_______|___________________________ MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 1,520,400 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1,520,400 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1,867,800 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1,867,800 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1,441,000 01/01/1998 ________|_______|___________________________

915 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1,819 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 893,350 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 893,350 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 1,819 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 1,819 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 1,819 01/01/1994 ________|_______|___________________________ ,021,000 01/01/1994 ________|_______|___________________________

535,015 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 535,015 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 535,015 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 535,015 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 6,535,015 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 3 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 10,593,177 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 690,700 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 5,520,698 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 5,520,698 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 10,711,680 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 10,711,680 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,369,674 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,369,674 01/01/1994 ________|_______|___________________________

2,369,674 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,369,674 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,369,674 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,369,674 01/01/1994 ________|_______|___________________________

408,000 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 1/1989 ________|_______|___________________________ 1/1989 ________|_______|___________________________ 1/1989 ________|_______|___________________________ 1/1989 ________|_______|___________________________ 1/1989 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 31,041,114 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 9,273,708 01/01/1996 ________|_______|___________________________ 9,376,766 01/01/1996 ________|_______|___________________________ 37,277,212 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 37,277,212 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 37,277,212 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 4,502,902 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 2,120,000 01/01/1996 ________|_______|___________________________ A 2,120,000 01/01/1996 ________|_______|___________________________ A 2,120,000 01/01/1996 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1984 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/1975 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________

01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 1/01/1990 ________|_______|___________________________

1/01/1990 ________|_______|___________________________ 1/01/1990 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ 89,622,136 01/01/1997 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 81,209,954 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 79,756,418 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 79,756,418 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 20,147,542 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ /01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________

01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________

MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------

01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________

01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________

43,428,667 01/01/1997 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ /1989 ________|_______|___________________________ /1989 ________|_______|___________________________ /1989 ________|_______|___________________________ 2,840,574 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 2,840,574 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ MF2000

------------------------------------------------------

e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1987 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1987 ________|_______|___________________________ 01/01/1997 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________

01/01/1976 ________|_______|___________________________ ,294 01/01/1998 ________|_______|___________________________ ,294 01/01/1998 ________|_______|___________________________ ,294 01/01/1998 ________|_______|___________________________ ,296 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 01/01/1976 ________|_______|___________________________ 01/01/1976 ________|_______|___________________________ 01/01/1976 ________|_______|___________________________ 01/01/1976 ________|_______|___________________________ 01/01/1976 ________|_______|___________________________ 01/01/1976 ________|_______|___________________________ 01/01/1976 ________|_______|___________________________ 01/01/1977 ________|_______|___________________________ 01/01/1977 ________|_______|___________________________ 01/01/1977 ________|_______|___________________________ 01/01/1977 ________|_______|___________________________ 01/01/1977 ________|_______|___________________________ 01/01/1976 ________|_______|___________________________ ,958 01/01/1995 ________|_______|___________________________ ,958 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 2,400 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1971 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1959 ________|_______|___________________________ 01/01/1912 ________|_______|___________________________ 01/01/1968 ________|_______|___________________________ 01/01/1968 ________|_______|___________________________

01/01/1974 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 89 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1986 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ .1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_______|___________________________ .1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_______|___________________________ .1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_______|___________________________ .1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_______|___________________________ .1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_______|___________________________ .1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_______|___________________________ .1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_______|___________________________ .1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_______|___________________________ .1. 25,815,934 01/01/1998 ________|_______|___________________________ .1. 25,815,934 01/01/1998 ________|_______|___________________________ .1. 22,705,915 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,582,000 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 2,831,202 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 01/01/1989 ________|_______|___________________________ 431,779 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1988 ________|_______|___________________________ . 27,560,803 01/01/1996 ________|_______|___________________________ . 27,560,802 01/01/1996 ________|_______|___________________________ 1. 27,560,802 01/01/1996 ________|_______|___________________________ 01/01/1992 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1990 ________|_______|___________________________

58 01/01/1977 ________|_______|___________________________ 84 01/01/1977 ________|_______|___________________________

84 01/01/1977 ________|_______|___________________________ 84 01/01/1977 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________

1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1.1. 8,445,300 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 858,056 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 858,056 01/01/1993 ________|_______|___________________________ MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 871,174 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 871,174 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 871,174 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 871,174 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 945,982 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 945,982 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 945,982 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 945,982 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 393,514 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 393,516 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________

3 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 864,839 01/01/1992 ________|_______|___________________________ 1,140,534 01/01/1992 ________|_______|___________________________ 818,010 01/01/1992 ________|_______|___________________________ 860,657 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 860,657 01/01/1993 ________|_______|___________________________

.1.1. 33,245,977 01/01/1998 ________|_______|___________________________

.1.1. 33,245,977 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 1. 22,705,913 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1968 ________|_______|___________________________ 1/1984 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1984 ________|_______|___________________________

894,010 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 894,003 01/01/1991 ________|_______|___________________________

2,266,873 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 2,266,873 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 2,266,873 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 2,266,876 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________ 01/01/1985 ________|_______|___________________________

01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________

01/01/1986 ________|_______|___________________________ 69 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 5,735,369 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 4,684,377 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________

01/01/1982 ________|_______|___________________________ 369,066 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 521,796 01/01/1993 ________|_______|___________________________

1/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 1/01/1978 ________|_______|___________________________ 1/01/1978 ________|_______|___________________________ /01/1981 ________|_______|___________________________ /01/1981 ________|_______|___________________________ 01/1982 ________|_______|___________________________ 01/1982 ________|_______|___________________________ /01/1981 ________|_______|___________________________ /01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1971 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1970 ________|_______|___________________________ 01/01/1988 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1973 ________|_______|___________________________ 01/01/1975 ________|_______|___________________________

12 01/01/1987 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1973 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________

1. 8,985,021 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 01/01/1987 ________|_______|___________________________ 01/01/1987 ________|_______|___________________________ 01/01/1987 ________|_______|___________________________ 01/01/1986 ________|_______|___________________________ 01/01/1986 ________|_______|___________________________ 01/01/1986 ________|_______|___________________________ 01/01/1986 ________|_______|___________________________ MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 01/01/1984 ________|_______|___________________________ 01/01/1988 ________|_______|___________________________ 01/01/1988 ________|_______|___________________________ 01/01/1988 ________|_______|___________________________ 01/01/1988 ________|_______|___________________________ 01/01/1988 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1972 ________|_______|___________________________

01/01/1988 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1987 ________|_______|___________________________ 01/01/1984 ________|_______|___________________________ 2,433,289 01/01/1991 ________|_______|___________________________ 01/01/1975 ________|_______|___________________________ 01/01/1975 ________|_______|___________________________ 01/01/1975 ________|_______|___________________________ 01/01/1975 ________|_______|___________________________ 01/01/1975 ________|_______|___________________________ 01/01/1975 ________|_______|___________________________ 01/01/1975 ________|_______|___________________________ 01/01/1975 ________|_______|___________________________ 01/01/1984 ________|_______|___________________________ 01/01/1984 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________

1/01/1988 ________|_______|___________________________ 1/01/1988 ________|_______|___________________________ 1/01/1988 ________|_______|___________________________ 87 01/01/1996 ________|_______|___________________________ 87 01/01/1996 ________|_______|___________________________ 87 01/01/1996 ________|_______|___________________________ 87 01/01/1996 ________|_______|___________________________ 87 01/01/1996 ________|_______|___________________________

01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________

01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________

1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ /01/1982 ________|_______|___________________________ /01/1982 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ /01/1982 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ /01/1982 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________

01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________

076 01/01/1986 ________|_______|___________________________ 30 01/01/1986 ________|_______|___________________________ 30 01/01/1986 ________|_______|___________________________ 92 01/01/1986 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/1981 ________|_______|___________________________ 01/1981 ________|_______|___________________________ 01/1981 ________|_______|___________________________ 01/1981 ________|_______|___________________________ 01/1982 ________|_______|___________________________ 01/1982 ________|_______|___________________________ 01/1982 ________|_______|___________________________ 01/1982 ________|_______|___________________________ 01/1989 ________|_______|___________________________ 01/1989 ________|_______|___________________________ 6,303,050 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________

1/1989 ________|_______|___________________________ 1/1989 ________|_______|___________________________ 1/1989 ________|_______|___________________________ 1/1989 ________|_______|___________________________ 1/1989 ________|_______|___________________________ 1/1989 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________

MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________

1/01/1978 ________|_______|___________________________ 1/01/1978 ________|_______|___________________________ 1/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/1978 ________|_______|___________________________ 01/1978 ________|_______|___________________________

01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ /01/1981 ________|_______|___________________________ /01/1981 ________|_______|___________________________

1/1978 ________|_______|___________________________ 01/1978 ________|_______|___________________________ 01/1978 ________|_______|___________________________ 01/1978 ________|_______|___________________________ 01/1978 ________|_______|___________________________ 01/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 1/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ 1/1978 ________|_______|___________________________ 4 1,279,546 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 4 1,279,546 01/01/1993 ________|_______|___________________________ /01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1989 ________|_______|___________________________ 01/01/1989 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________

1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ 1/01/1982 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/1989 ________|_______|___________________________ 01/01/1979 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 14,395,604 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,395,604 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,395,604 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,725,275 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,725,275 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,725,275 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,395,604 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,395,604 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,395,604 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,395,604 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,395,604 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 14,395,604 01/01/1998 ________|_______|___________________________

01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1968 ________|_______|___________________________ 1/01/1969 ________|_______|___________________________

1/01/1984 ________|_______|___________________________ 287 01/01/1987 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________

01/01/1968 ________|_______|___________________________ 1/01/1968 ________|_______|___________________________ 1/01/1968 ________|_______|___________________________ 1/01/1968 ________|_______|___________________________ 1/01/1968 ________|_______|___________________________ 1/01/1968 ________|_______|___________________________ 1/01/1968 ________|_______|___________________________ 1/01/1968 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________

01/1982 ________|_______|___________________________ /01/1982 ________|_______|___________________________ /01/1982 ________|_______|___________________________ MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------ 981 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1968 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________

6 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ /01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________

01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1983 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 00 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 00 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 00 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 294,200 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 294,200 01/01/1995 ________|_______|___________________________ ,916,000 01/01/1998 ________|_______|___________________________

405,955 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 405,950 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 811,289 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 1/1981 ________|_______|___________________________ ,000 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 72,393,595 01/01/1998 ________|_______|___________________________

01/01/1981 ________|_______|___________________________

MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------

1,579,809 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 90 01/01/1998 ________|_______|___________________________ 01/01/1998 ________|_______|___________________________

3,478,305 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 3,478,305 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,421,726 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 6,411,458 01/01/1994 ________|_______|___________________________ ,167,600 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________

594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 594,650 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 3,312,372 01/01/1994 ________|_______|___________________________ ,473,380 01/01/1994 ________|_______|___________________________ 2,896,471 01/01/1993 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1978 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________

00 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 01/01/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1992 ________|_______|___________________________ 981 ________|_______|___________________________

0 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 0 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 0 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 0 01/01/1995 ________|_______|___________________________ 01/01/1981 ________|_______|___________________________ 1/1963 ________|_______|___________________________ 1/1969 ________|_______|___________________________ 1/1969 ________|_______|___________________________ 1/1969 ________|_______|___________________________ 01/01/1963 ________|_______|___________________________ 01/01/1963 ________|_______|___________________________ 01/01/1969 ________|_______|___________________________

1/1982 ________|_______|___________________________ 1/1982 ________|_______|___________________________ 01/01/1970 ________|_______|___________________________

6,178 01/01/1992 ________|_______|___________________________

=============================================================================== MF2000

------------------------------------------------------ e DPF Stoc Observatii criptic Faptic ------------------------------------------------------

RIFICATE PE TEREN DE O COMISIE IN FATA SUBSEMNATULUI, MOTIV PENTRU CARE NU AM FA

CONTABILITA

Mihaela Olinic

Mircea Harabor

Gheorghe Golban

------------------------------------------------------

=================================

ACUT OBIECTIUNI.

Atasament: Referat_bunuri_Aquatim.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DE ACORD TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA PATRIMONIU Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII

REFERAT

Privind transmiterea în administrarea către Regiei Autonome APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara a unor bunuri din Domeniului Public al Municipiului Timişoara, ce asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului

Bunurile care asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului ce au aparţinut RA APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara, au trecut în domeniul public al Municipiului Timişoara în baza H.C.L. nr. 245/19.10.1999 modificată şi completată prin H.C.L-urile nr. 125/17.05.2001, nr. 64/26.03.2002, nr. 241/17.09.2002 şi nr. 166/29.07.2003, domeniu public atestat prin HG 977/2002,privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, în conformitate cu prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică locală. Urmare a actelor normative amintite mai sus, aceste bunuri au fost preluate de Primăria Municipiului Timişoara , de la RA APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara şi au fost înregistrate în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, exploatarea şi întreţinerea acestora făcându-se de către RA APĂ CANAL AQUATIM Timişoara. Având în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu art.38, lit.(f) şi (g) şi art.125, alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală.

PROPUNEM:

- Emiterea unei HCL care să aprobe transmiterea în administrarea RA APĂ CANAL AQUATIM Timişoara , a unor bunurilor care asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului şi care fac parte din Domeniul Public al Municipiului Timişoara.

- Transmiterea se efectuează pe perioada fiinţării RA APĂ CANAL AQUATIM Timişoara şi va avea loc pe baza unui protocol de predare-primire încheiat între cele două părţi.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor Constantin Miuţ

ŞEF SERVICIU, Ing. Monica Rudneanu VIZAT ŞEF BIROU JURIDIC, Jr.Mirela Lasuschevici